Wednesday, August 5, 2009

CẦN QUAN TÂM GÌ VỚI CÚM H1N1?


Cho đến hôm nay, con số thống kê cúm do H1N1 ở Việt Nam có 996 trường hợp nhiễm, nhưng đã có 1 trường hợp tử vong. Theo thống kê thì tỷ lệ tử vong của cúm H1N1 là từ 2-5/1.000. Có nghĩa là cứ 1.000 người bị nhiễm bệnh thì có từ 2-5 người tử vong. Hầu hết những trường hợp tử vong là do: sức đề kháng yếu hoặc phát hiện và điều trị quá trễ. Một tỷ lệ không được xem là nguy hiểm.

Thế nhưng, vấn đề đặt ra là ảnh hưởng sức khỏe của cúm H1N1 đến chất lượng và năng xuất lao động. Ngòai ra, nó còn ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp không khói như du lịch ...

Cho nên đối với cúm H1N1 thì vấn đề làm sao người dân biết phát hiện nó, phòng tránh nó và nhập viện khi cần chứ không nên làm lo lắng quá lớn đến cộng đồng.

No comments:

Post a Comment

Ghi một nhận xét:
- Tô đậm: <b>câu muốn tô đậm</b>
- Chữ nghiêng: <i>câu muốn in nghiêng</i>
- Chèn link: <a href="địa chỉ web muốn chèn">text</a>
- Chèn hình: [img]link hình muốn chèn[/img]
- Chèn video từ youtube: [youtube]link video cần chèn[/youtube]