Sunday, October 18, 2009

KHI VÔ VĂN HÓA


Như tôi đã từng viết: Văn hóa là thói ăn, nết ở, thuần phong mỹ tục từ tư duy đến hành động của một cộng đồng dân cư sống trên một vùng địa lý có cùng tiếng nói và chữ viết. Văn hóa là cái mà học hòai không hết. Nó hình thành và định hình hằng ngàn năm cho sự tồn vong của một dân tộc. Một dân tộc mất nước có thể còn dân tộc mà không bị diệt vong. Một dân tộc mất văn hóa thì dù dân tộc đó có còn mãnh đất để sinh sống, nhưng vẫn bị xem là một dân tộc đã diệt vong.

Khi người ta vô văn hóa, người ta không đủ trí tuệ và tư duy để tìm ra nguyên nhân của mọi tha hóa và người ta thường vơ một lý do và đổ thừa cho một nguyên nhân mới xuất hiện trong đời sống xã hội để che đậy sai lầm và tội lỗi của cái sự vô văn hóa của mình. Và ngày nay ở Việt Nam, người ta thường đổ tội cho kinh tế thị trường.

Bản thân kinh tế thị trường được định nghĩa rất rõ ràng: "là nền kinh tế mà trong đó người mua và người bán tác động với nhau theo quy luật cung cầu, giá trị để xác định giá cả và số lượng hàng hoá, dịch vụ trên thị trường." Bản thân kinh tế thị trường không có tội. Cũng giống như nghề nghiệp và con người. Chỉ có con người hèn chứ không có nghề nào hèn, như ông bà ta đã răng dạy. Và chỉ có con người vô văn hóa mới tạo dựng những tha hóa và dấn thân vào con đường sai trái mà bất chấp gian nguy hay tội lỗi. Người ta vẫn thường bảo với tôi là có một lọai kinh tế thị trường khác: kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo tìm hiểu của tôi là kinh tế thị trường nhưng có sự điều tiết của chính trị. Và chính trị quyết định nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa. Tôi không hiểu lắm, nhưng cũng biết rằng các nhà làm chính trị có thể thao túng nền kinh tế lọai này và cũng từ khi Việt Nam có lọai hình kinh tế này thì tha hóa gia tăng, khỏang cách giàu nghèo tăng lên, bạo lực xã hội và chuyên chính của chính quyền cũng tăng theo.

Khi vô văn hóa, cha mẹ và người thân sẽ bạo hành với con cái. Khi vô văn hóa, hàng xóm sẽ cư xử thiếu văn minh bằng bạo lực. Khi vô văn hóa giáo dục nước nhà cũng tha hóa ngay từ gốc. Khi vô văn hóa, lãnh đạo một tập thể sẽ đối xử với nhân viên theo kiểu xã hội đen. Và khi vô văn hóa, lãnh đạo một cộng đồng sẽ đối với quần chúng bằng cái gọi là chuyên chính và bạo lực cách mạng.

Có lẽ xã hội Việt đã đến lúc nguy khốn rồi. Vì mất nước có thể lấy lại được, nhưng khi mất văn hóa thì dù có còn dân tộc và tổ quốc thì dân tộc ấy cũng được xem là đã diệt vong.

11 comments:

 1. trò tạt axit thầy
  hậu quả của xã hội
  Trong trường học không dạy môn đạo đức công dân
  học hành thi cử không trong sáng: thi hộ, thi bảo đảm đậu( vì thi bằng tiền)
  Ông TT V V KIỆT có người nói ông ấy muốn dời thủ đô vào SÀI GÒN lúc cuối đời
  nhiều người cảm mến ông

  ReplyDelete
 2. Bác Ông Kẹ ơi,
  Khi nào mà con người ta tìm cách đổ thừa cho những cái khác dù do lỗi tại mình. Có phải là người ta không đủ cả kiến thức và đạo đức để tự nhận cái sai của mình mà cứ cố tình đổ vấy á, mà không có cả 2 cái đó thì sao há bác ?
  Uyeen

  ReplyDelete
 3. Dear Uyeen,
  Nếu không vì 2 cái đấy thì là vì họ không trung thực và quá khôn ranh.

  ReplyDelete
 4. Văn hóa là xương sống sách lược hiện hữu trường kỳ của một quốc gia; so với các yếu tố khác như chính trị, kinh tế đều phải dựa trên nền tảng cơ sở văn hóa, khi đó văn hóa có sức sống trội vượt, khai phóng, xiển dương chủ đạo được những gía trị tinh thần cao đẹp của nhân loại. Ngược lại nếu một quốc gia ở trong thời kỳ mà nền văn hóa phải đứng sau, bị phụ thuộc vào chính trị hay kinh tế thì đó là lúc nền văn hóa đã mất đi sức sống, lúc đó đời sống con người phải chịu sự suy thoái về mặt tinh thần và hẳn nhiên như thế không thể bảo đảm được đời sống con người sẽ tồn tại trong chân lý văn minh nhân bản.

  ***Nối rộng phần tham khảo về giai trò tôn giáo: "THỰC TẠI VĂN HÓA VỚI TÔN GIÁO" >>> http://phamthientho.wordpress.com/

  ReplyDelete
 5. Cuộc sống có nhiều vấn đề, mỗi người có cách giải quyết riêng cho vấn đề của mình và vấn đề của xã hội.
  Mỗi người một chút, làm một chút gì đó "hay ho" cho mình, cho xã hội thì mình sẽ tốt dần lên, xã hội sẽ tốt dần lên.

  Tôi nghĩ vậy và "try to do that"

  Tks!

  ReplyDelete
 6. "Nắm vững chuyên chính vô sản, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng: cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học - kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và văn hoá, trong đó cách mạng khoa học - kỹ thuật là then chốt; đẩy mạnh công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền văn hoá mới, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa; xoá bỏ chế độ người bóc lột người, xoá bỏ nghèo nàn và lạc hậu; không ngừng đề cao cảnh giác, thường xuyên củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự xã hội; xây dựng thành công Tổ quốc Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội".
  (trích hiến pháp 1980)

  Những cán bộ mà ngày nay đang điều hành đất nước đều là những con người mới được xây dựng từ thập niên '80 của thế kỷ trước. Đây là một quá trình xây dựng nhân cách và đào tạo kiến thức một cách kiên trì. Do đó muốn trở ngược nền văn hóa như đã được dạy trong sách Quốc văn Giáo khoa thư phải mất thời gian cỡ nửa thế kỷ.

  ReplyDelete
 7. Cái gì LT nói cũng chí lý. Hehehe.

  ReplyDelete
 8. Do dân chủ kiểu người nghèo và đói khát tạo ra.

  ReplyDelete
 9. Kinh qua Vô văn hoá tại khoa Ngoại Bv hạnh phúc Long Xuyên

  ReplyDelete

Ghi một nhận xét:
- Tô đậm: <b>câu muốn tô đậm</b>
- Chữ nghiêng: <i>câu muốn in nghiêng</i>
- Chèn link: <a href="địa chỉ web muốn chèn">text</a>
- Chèn hình: [img]link hình muốn chèn[/img]
- Chèn video từ youtube: [youtube]link video cần chèn[/youtube]