Friday, November 13, 2009

HỘI NGHỊ THẦN KINH HỌC LIÊN QUAN ĐẾN Y TẾ VÀ GIÁO DỤC


Hôm nay có thông tin này thấy nó liên quan đến cả 2 ngành: y tế và giáo dục. Nên post lên cho bà con ai thấy thích thú thì ngâm cứu. Dù gì thì cũng 1 năm nữa hội nghị này mới tổ chức tại San Diego, California, USA từ 13-17 tháng 11 năm 2010.

Hội nghị này là một hội nghị về thần kinh học có liên quan đến xã hội, đặc biệt là giáo dục. Do Society for Neuroscience tổ chức. Ai muốn tham gia thì vào đây để đăng ký thành viên mới.

Chỉ có thế, ngoài ra không có gì ngoài thông báo vài dòng. :D

No comments:

Post a Comment

Ghi một nhận xét:
- Tô đậm: <b>câu muốn tô đậm</b>
- Chữ nghiêng: <i>câu muốn in nghiêng</i>
- Chèn link: <a href="địa chỉ web muốn chèn">text</a>
- Chèn hình: [img]link hình muốn chèn[/img]
- Chèn video từ youtube: [youtube]link video cần chèn[/youtube]