Saturday, November 7, 2009

NHỮNG TRẢ LỜI VỀ PERAMIVIR CỦA FDA

Sau khi thông báo cho phép sử dụng Peramivir ngày 30/10. Hôm qua, FDA đã hoàn thành 20 câu hỏi và trả lời về Peramivir. Ai cần tham khảo thì vào link tớ đã chèn vào bài viết này mà đọc.


Chúc hạnh phúc, cuối tuần vui vẻ.

No comments:

Post a Comment

Ghi một nhận xét:
- Tô đậm: <b>câu muốn tô đậm</b>
- Chữ nghiêng: <i>câu muốn in nghiêng</i>
- Chèn link: <a href="địa chỉ web muốn chèn">text</a>
- Chèn hình: [img]link hình muốn chèn[/img]
- Chèn video từ youtube: [youtube]link video cần chèn[/youtube]