Sunday, December 13, 2009

NÓI CHUYỆN TRIẾT HỌC CỦA NGƯỜI NGOẠI ĐẠO: TRIẾT HỌC TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Nên đọc PHẦN I: MỞ ĐẦU trước


Bài viết riêng tặng cho con trai và tất cả các bạn trẻ Việt đang đi theo con đường khoa học trong mọi lĩnh vực.

Đúng ra bài này không có trong dự tính của tôi. Nhưng nhờ TS Vũ Thị Phương Anh vào bàn luận trong bài này, nên nó giúp tôi có ý tưởng viết để cho các bạn nào chưa thấy tầm quan trọng của triết học như định nghĩa của nó. Hòng giúp cho những người làm khoa học biết nghiên cứu khoa học hơn và biết nhìn một công trình nghiên cứu khoa học nào có giá trị và công trình nào không có giá trị. Hiểu theo nghĩa triết học thì một công trình nghiên cứu khoa học là một công trình triết học. Nó có nhiệm vụ  đi tìm bản thể luận của vấn đề nghiên cứu và sau đó sử dụng phương pháp luận (trong nghiên cứu gọi là phương pháp nghiên cứu) để đi tìm ra nhận thức luận của vấn đề được nghiên cứu.

Chúng ta hãy quay lại định nghĩa của nghiên cứu khoa học(NCKH) là gì? NCKH là một hoạt động tìm kiếm, xem xét, điều tra, thử nghiệm. Dựa trên những số liệu, tài liệu, kiến thức etc... đạt được từ các thí nghiệm nghiên cứu khoa học để phát hiện ra những cái mới về bản chất của sự vật của thế giới tự nhiên và xã hôị, nhằm sáng tạo ra phương pháp và phương tiện kỹ thuật mới hơn, cao hơn và giá trị hơn để thay thế dần cái cũ hơn, lạc hậu hơn và ít hiệu quả hơn. Ví dụ: khi nhà nước Việt Nam quyết định cỡi trói kinh tế có chỉ huy, một thành phần, bao cấp để thực hiện kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa, thì chứng tỏ kinh tế bao cấp, có chỉ huy của chính trị là không bằng kinh tế thị trường. Nhưng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là kinh tế nhiều thành phần có chỉ huy của chính trị là tốt hơn hay xấu hơn kinh tế thị trường theo qui luật cung cầu thì nhà nước Việt Nam vẫn xem là một mô hình mới, chưa từng có ở đâu trên thế giới và vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Tức là đang thực hiện một cuộc nghiên cứu về khoa học xã hội trên hơn 86 triệu dân Việt với một điều chưa biết, chưa rõ là nó tốt hơn hay xấu hơn, như trong một bài viết của tôi.

Bao giờ cũng vậy, một công trình nghiên cứu chuẩn gồm những công đoạn:
1. Đặt vấn đề, trong đặt vấn đề luôn có mục đích và mục tiêu nghiên cứu.
2. Phương pháp nghiên cứu, luôn có thiết kế nghiên cứu và phương pháp toán học cho nghiên cứu.
3. Kết quả.
4. Bàn luận.
5. Kết luận.
Dĩ nhiên để có 5 công đoạn trên của một công trình nghiên cứu khoa học chuẩn bao giờ người làm nghiên cứu cũng có cái tên của đề tài nghiên cứu. Tên đề tài nghiên cứu, tôi không nhắc ra ở đây, nhưng nó là cái quan trọng, nó nói lên tất cả bản thể luận và nhận thức luận của một công trình. Một người hiểu biết nghiên cứu thấu đáo, đã từng làm nghiên cứu chuẩn, chỉ cần đọc tên một đề tài có thể hiểu đề tài có giá trị hay không! Tôi muốn lưu ý tên đề tài nghiên cứu trước khi đi vào phân tích triết học trong nghiên cứu khoa học là ở điểm mấu chốt này.

Thế thì bản thể luận (ontology) trong một công trình nghiên cứu là ở đâu? Xin nhắc lại, bản thể luận là đi tìm bản chất của sự tồn tại. Ở đây, một công trình nghiên cứu chuẩn luôn có mục đích và mục tiêu nghiên cứu. Chính mục đích và mục tiêu nghiên cứu là bản thể luận của nghiên cứu khoa học. Vì 2 lẽ sau đây:
1. Mục đích nghiên cứu là nhằm trả lời 3 câu hỏi: tại sao phải làm? làm vì nhằm vào việc gì? để phục vụ cho điều gì?
2. Mục tiêu nghiên cứu là để trả lời câu hỏi: làm cái gì?
Cả 2 lẽ trên là đi tìm bản thể luận của vấn đề cần nghiên cứu. Khi một công trình nghiên cứu chuẩn luôn đặt ra vấn đề đi tìm bản chất của sự vật, hiện tượng đang tồn tại được đưa vào nghiên cứu. Nếu một công trình nghiên cứu mà vấn để được đặt ra không giải quyết được bản thể luận hay còn gọi là cái bản chất của một sự vật, hiện tượng đang còn những tồn tại bất cập hay chưa hiểu biết thì công trình nghiên cứu đó chưa chuẩn.

Và như vậy phương pháp luận của một công trình nghiên cứu là phương pháp nghiên cứu (Methodology). Sau khi đã đặt ra những vấn đề còn tồn tại (mục  đích nghiên cứu) và đưa là những công việc phải đi tìm bản chất của sự tồn tại (mục tiêu nghiên cứu) thì người ta tiếp tục đưa là phương pháp luận triết học để giải quyết và đi tìm bản chất của vấn đề còn tồn tại. Tức đi giải quyết bản thể luận của vấn đề. Nó nằm ở phần thứ 2 của một công trình nghiên cứu, đó là phương pháp nghiên cứu. Mỗi đề tài nghiên cứu thuộc loại nào, đều có sự tương ứng với một phương pháp nghiên cứu cho nó. Nếu công trình nghiên cứu đặt ra bản thể luận A mà dùng phương pháp nghiên cứu không tương ứng với A, lại tương ứng với B là một công trình nghiên cứu không chuẩn và kết quả của nó sẽ không có tính ứng dụng vào thực tiễn. Một cách tổng quát, tôi tâm đắc với TS Nguyễn Văn Tuấn trong bài viết này.

Bước thứ ba trong công trình nghiên cứu chuẩn là bước dùng hiện tượng học  (Phenomenology) để ghi nhận những hiện tượng và sự vật để cho ra kết quả của nghiên cứu mà mẫu nghiên cứu đã được thiết kế trong phương pháp nghiên cứu. Lúc này vai trò của hiện tượng học trong triết học đóng vai trò quan trọng. Mọi ghi nhận trung thực, khách quan mà không theo kiểu chủ quan và chủ nghĩa kinh nghiêm của hiện tượng học đều đóng vai trò rất quan trọng cho quá trình thu thập dữ liệu cho một công trình nghiên cứu chuẩn. Cho nên hai trong những đức tính tối quan trọng cho một người làm khoa học là luôn khách quan và trung thực.

Phần bàn luận là phần làm rõ hơn vài trò của phương pháp luận, để tìm ra những cái đúng, sai, tốt xấu etc... của vấn đề nghiên cứu để đi đến kết luận. Lúc này có sự kết hợp giữa phương pháp khoa học (Methodology)  theo phép biện chứng (Dialectics) và nhận thức luận (epistemology) cho vấn đề để bàn luận tìm ra những nhận thức nào cần, những nhận thức nào của nghiên cứu không cần. Để cuối cùng đưa ra những kết luận cuối cùng tương ứng với phần đặt vấn đề của một công trình nghiên cứu.

Như vậy, kết luận của một nghiên cứu là giải đáp vấn đề nhận thức luận của vấn đề cần nghiên cứu. Nó giải đáp bản chất, nguồn gốc và phạm vi hiểu biết của vấn đề còn tồn tại. Hay nói cách khác là nó tìm ra câu trả lời cho bản thể luận còn đang chưa được khai phá, kiểm chứng ... để đưa ra bản chất của vấn đề nghiên cứu sẽ có giá trị mới hơn, cao hơn và có giá trị hơn cái cũ để áp dụng vào cuộc sống sinh động bằng sự phát triễn kỹ thuật cho tự nhiên hoặc một học thuyết mới phù hợp với xã hôị đang cần.

Qua đó, ta thấy rằng: Như ví dụ tôi đã nêu ở đầu bài viết, nếu nhà nước Việt nam có những công trình nghiên cứu một cách toàn diện, chuẩn cho nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì nhà nước Việt Nam trước hết phải xác định rõ 3 vấn đề cho nền kinh tế này là:
1. Có định nghĩa rõ ràng về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là gì?
2. Bản thể luận của nó là gì?
3. Và cuối cùng là đi tìm nhận thức luận của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa để đưa ra những qui luật, học thuyết phù hợp với tình hình xã hội. Nếu không, chúng ta như thầy bói mù sờ voi và tổ quốc, dân tộc sẽ là vật thí nghiệm của những trò chơi chính trị.

Hy vọng bài viết ngắn này sẽ giúp cho các bạn trẻ là sinh viên triết học, kinh tế học, giáo dục, y tế, sinh học, toán học, vật lý học, hóa học, giao thông vận tải, cơ khí, hàng hải, nông, ngư, lâm nghiệp etc..... làm nền tảng để tìm ra những bản thể luận đang tồn tại trong chuyên ngành mình và tìm ra được nhận thức luận để đưa từng ngành nghề tốt hơn, phù hợp hơn cho tổ quốc và dân tộc trong tương lai gần. Hy vọng lắm, các bạn có gì hỏi và chưa rõ cứ hỏi. Một nhà khoa học là một người trung thực, khách quan, không sợ dốt và  giấu dốt, vì biển học là vô bờ. Nên tôi cũng mong các bạn nào hiểu biết hơn đóng góp cho tôi bài viết này hoàn thiện hơn, tôi cảm ơn nhiều.

Cuối tuần vui vẻ,

Asia Clinic, 13h45' ngày 13/12/2009

22 comments:

 1. Cảm ơn bác có thêm một bài "khó nhai" nữa. Nhưng chung quy lại thì vẫn là trung thực và khách quan nhưng 2 thứ đó giờ đây sao mà hếm quá!

  P.S. blog của bác phải vượt tường lửa mới xem và comments được. Nếu không vượt tường lửa thì khi vào được khi không và không comment = Firefox được.

  ReplyDelete
 2. Dear TTD,

  Nhai từ từ sẽ nhuyễn và sẽ thấy vấn đề. Triết học là môn khoa học chung nhất, nghiên cứu về các sự vật và hiện tượng của tự nhiên và xã hội, nhằm tìm ra các quy luật của các đối tượng nghiên cứu. Nên nó trừu tượng 1 chút thôi. Không có gì là ghê gớm đâu. Chuyện trung thực và khách quan là chuyện bắt buộc trong nghiên cứu khoa học. Nhưng vấn đề quan trọng trong nghiên cứu khoa học là người nghiên cứu phải biết đâu là bản thể luận, đâu là nhận thức luận. Khi nào dùng hiện tượng học, khi nào dùng duy vật luận để tìm ra vấn đề cần nghiên cứu, để đẻ cho đời.

  Bạn muốn vào blog của tớ thì bạn nên open DNS mới vào được. Nó không phải bị firewall mà là do có nhiều người vào cùng 1 lúc. Mà mạng internet của VN mình thì chỉ có băng thông bao nhiêu đó từ ngày có hệ thống, nhưng số lượng người dùng thì tăng lên hơn 24 triệu. Nên nếu bạn để DNS động của nhà nước VN cho thì sẽ có lúc vào được. Có lúc không, chập chờn. Chứ blog của tớ không bị firewall đâu.

  Nếu bạn chưa open DNS thì bạn vào đây để làm theo cách họ chỉ thì bạn lướt web tốt hơn. Vì nó mượn đường truyền của một server ở Mỹ, nên băng thông rộng và tốt hơn.

  ReplyDelete
 3. Chào bác Hải,

  Cám ơn bác đã viết bài để giúp đỡ sinh viên, trong đó có sinh viên của tôi.

  Tôi cũng có viết một mẩu lăng nhăng để phụ họa vào vấn đề bác đang đề cập, xin chia sẻ ở đây, và mong bác thấy chỗ nào sai thì sửa nhé!

  Link:http://bloganhvu.blogspot.com/2009/12/lai-noi-chuyen-dich-ontology.html

  Kính bác

  ReplyDelete
 4. Research Paradigm dịch là mô hình nghiên cứu chị ạ. Mô hình nghiên cứu nó là tập hợp con của phương pháp nghiên cứu (Methodology). Vì trong phương pháp nghiên cứu nó gồm có:
  1. Phương pháp xác suất thống kê cho nghiên cứu. Loại nghiên cứu.
  2. Mô hình nghiên cứu. Trong mô hình nghiên cứu có tạo mẫu nghiên cứu và cách chọn mẫu nghiên cứu. Số lượng đối tượng để nghiên cứu. Thời gian nghiên cứu.

  Từ Methododlogy trong nghiên cứu khoa học người ta thường dịch là phương pháp nghiên cứu. Trong xã hội học gọi là phương pháp học hay là phương pháp luận?

  ReplyDelete
 5. Thưa bác,

  Tôi có trả lời bác bên bloganhvu rồi. Bác đọc nhé?

  Nhưng cũng muốn trao đổi thêm một chút ở đây. Tôi vốn là dân ngôn ngữ nên hay câu nệ câu chữ. Vì vậy không dùng "mô hình nghiên cứu" để dịch thuật ngữ "research paradigm". Vì theo tôi mô hình là một kiểu, một hình mẫu cụ thể. Còn paradigm là một hệ thống gồm nhiều yếu tố kết hợp lại, có tính tổng quát cao hơn.

  Nhưng có lẽ từ "mô thức" mà tôi chọn chưa được tốt lắm. Từ này cũng không phải là tôi nghĩ ra, mà đã tham khảo cách dịch của nhiều người khác. Ngoài mô thức, từ paradigm có người dịch là "hệ thuyết". Tức là hệ thống các lý thuyết, tôi nghĩ vậy.

  Vậy ở đây nếu tôi dùng "hệ thuyết nghiên cứu" thì bác thấy có khá hơn một chút nào không? Hay bắt đầu sa vào chủ nghĩa kinh viện (scholasticism), và bắt đầu làm cho ngôn ngữ trở nên tối tăm, khó hiểu, và ... đe dọa người khác?

  Đến lúc ấy, lại cần người làm cho nó dễ hiểu ra, giống như bác đang làm, bác nhỉ? ;-)

  Tôi sẽ nghĩ thêm và viết thêm về research paradigm trên blog của tôi sau. Khi có hứng ;-)!

  Kính bác

  ReplyDelete
 6. Lâu quá tôi không dùng nữa nên để tôi kiểm tra lại rồi tôi sẽ nói những từ này dúng với NCKH sau.

  ReplyDelete
 7. Bác Hải ơi,

  Sàng ra thấy số người "theo dõi" bác trên blog này lại vừa nhảy thêm một số. Có một sự tiệm tiến đang diễn ra. Vậy chúc mừng bác nhé!

  Tôi có viết thêm một ít, lằng nhằng rối rắm, ở bên bloganhvu về research paradigm rồi. Bác rảnh thì đọc giúp, để cuộc trao đổi được tiếp tục - và giúp ích cho quá trình nhận thức của nhiều người, trong đó có, và trước hết là, tôi!

  Cám ơn bác, và chúc bác khỏe, bắt đầu một ngày mới đầy ý nghĩa.

  PA

  ReplyDelete
 8. Khg hiểu sao hôm nay tôi không post được comment để trả lời chị PA lên blog của tôi được nữa? Tôi đã có câu trả lời sau khi tham khảo kỹ nhiều nguồn. Có lẽ nó hơi dài nên tôi chia làm 3 đoạn để trả lời, chị gắng đọc nhé.

  ReplyDelete
 9. Dear chị PA,
  Thực ra ngày xưa còn làm nghiên cứu tôi ít gặp thuật ngữ: Research Paradigm, khi gặp tôi hiểu như đã còm như trên. Tôi chỉ thường gặp các từ:
  + study design: thiết kế nghiên cứu.
  + study sample: mẫu nghiên cứu.
  + study proposal: đề cương nghiên cứu.
  Và các từ khác etc...

  Còn từ Paradigm Theo Webster dictionary nó định nghĩa như sau:
  (noun).
  [F. paradigme, L. paradigma, fr. Gr. א, fr. א to show by the side of, to set up as an example; para` beside + א to show.
  See Para-, and Diction.]
  [1913 Webster]

  1.
  An example; a model; a pattern. [R.] “The paradigms and patterns of all things.” Cudworth.
  [1913 Webster]

  2. (Gram.)
  An example of a conjugation or declension, showing a word in all its different forms of inflection.
  [1913 Webster]

  3. (Rhet.)
  An illustration, as by a parable or fable.
  [1913 Webster]

  4. (Science)
  A theory providing a unifying explanation for a set of phenomena in some field, which serves to suggest methods to test the theory and develop a fuller understanding of the topic, and
  which is considered useful until it is be replaced by a newer theory providing more accurate explanations or explanations for a wider range of phenomena.
  [PJC]

  ReplyDelete
 10. Tôi có hỏi những người bạn đang là những người làm trong bộ môn nghiên cứu ở trường đại học Y khoa SG, thì họ bảo từ này không nên dịch. Vì nó là 1 bộ phận hay 1 tập hợp con của phương pháp nghiên cứu. Hiểu đơn thuần thì nó có nghĩa là cách thức tiến hành nghiên cứu.

  Tewho hiểu biết của tôi thì nếu trong trường hợp cụ thể nghiên cứu 1 con người thì người ta phải làm 1 cái research paradigm về con người đó như thế nào? Vì dụ, tôi muốn nghiên cứu về chị PA thì tôi đưa ra 1 số tiêu chuẩn:
  1. Về hình thái học: chiều cao, cân nặng, kiểu dáng ...
  2. Về trí thức: bằng cấp nhà trường, sở thích đọc sách, bạn bè ...
  3. Về tri thức: sở thích giao lưu, sở thích tâm sự, lối sống gia đình, lối sống bản thân, ...
  4. Nghề nghiệp, Thói quen, ....

  Tất cả những cái tiêu chuẩn đứa ra cho 1 nghiên cứu cụ thể đó được gọi là research paradigm (RP). Lúc này RP được gọi là tiêu chuẩn mẫu nghiên cứu hay là chọn mẫu nghiên cứu.

  ReplyDelete
 11. Còn 1 phần nữa như sao khg post lên được? :(

  ReplyDelete
 12. Cũng như vậy, khi tiến hành đi vào nghiên cứu từng loại định tính, định lượng, thực chứng hay phi thực chứng thì lúc đó từ RP có nghĩa là: Loại nghiên cứu

  Tất cả kiểu chơi chữ cho khó hiểu là do tụi triết học nó vẽ ra. Vì nó cho rằng nó là loài cao, loài thượng lưu. Nó làm tối nghĩa để mọi người không hiểu. Cuối cùng nó cô độc 1 mình như Rolling Stone đã còm trong bài Mở đầu đấy chị ạ.

  Không nên bị tụi triết khùng nó làm mình mù tịt vì sự điên chữ làm mù nghĩa của chúng. Mình là nhà khoa học. Mình minh triết hơn chúng nhiều. Vì mình không những biết, hiểu mà còn hơn tụi triết 1 bậc. Hehehe. Nói thế này mấy tay theo triết tức bể bọng đái. Khẹt, khẹt, xin lỗi nha.

  ReplyDelete
 13. Các bạn nào cần tìm hiểu cái gọi là trào lưu triết học thuộc trường phái hiện tượng học thì đọc bài: Nơi giữa đại hội Việt kiều-Một nỗi bình an của Nguyễn Hữu Liêm: http://www.talawas.org/?p=14276
  Đây là một đặc trưng dạn hiện tượng học. Tức ghi nhận hiện tượng để suy diễn ra bản chất có tính định tính và chủ nghĩa kinh nghiệm chủ quan mà rất thiếu khách quan.

  So với duy vật biện chứng của Engels thì hiện tượng học không có trăm gờ ram nào hết phải không? Không cần đọc nó làm gì cho mệt óc. Nó chỉ là một trường phái xoay quanh 1 cặp phạm trù: hiện tượng-bản chất mà thôi. Nhưng không biện chứng trong cách giải quyết bản thể luận vấn đề. Cuối cùng nhận thức luận chỉ mang tính chủ quan của người viết hơn là khách quan trong khoa học.

  ReplyDelete
 14. Chào bác Hải,

  Cám ơn những câu trả lời của bác. Tôi nhớ đã còm ở đâu đó trên blog này, rằng học xong triết Mác-Lê thì tôi quên sạch rồi, chỉ còn nhớ động lực phát triển của xh là đấu tranh giai cấp! (nhân tiện, đó là vấn đề chính trị học, không phải triết học!)

  Tôi cũng vừa viết thêm một mẩu về epistemology bên bloganhvu, để tiếp tục cuộc trao đổi này (đang có hứng). Cách viết của tôi rõ ràng là khác của bác (art and science), nhưng tôi hy vọng, con đường nào rồi cũng đến La Mã.

  Kính bác,

  ReplyDelete
 15. Gần đây có hiện tượng xung đột quyền lợi giữa cư dân Phú Mỹ Hưng và Công ty TNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng. Người dân ở đó bỏ tiền ra mua nhà, thuận mua vừa bán và người ta đã vào ở trên thực tế. Nay Công ty đòi các chủ nhà phải trả thêm tiền sử dụng đất có giá trị từ vài trăm triệu đồng mới cấp chủ quyền chính thức. Giới luật sư nói rằng rắc rối này vượt quá tầm xử lý của UBND TP HCM. Chúng ta hãy cùng phân tích hiện tượng này trên 2 vấn đề:

  1. Người ta xung đột vì cái gì vậy?
  Có thể xảy ra xung đột giữa người mua nhà và các công ty đầu tư kinh doanh nhà thuộc sở hữu trong nước hay không?
  2. Giải quyết xung đột này như thế nào?

  Công ty TNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng được thành lập ngày 19/05/1993 là liên doanh giữa Công ty Phát Triển Công Nghiệp Tân Thuận (IPC - Việt Nam) và Tập đoàn Central Trading & Development (CT&D - Đài Loan).

  ReplyDelete
 16. Dear LT,

  Chuyện thuế má PMH là chuyện phức tạp mà cái bản thể luận của vấn đề có nhiều sự tồn tại chằng chịt:
  1. Chính quyền thành phố thực thi chính sách thuế không kịp thời với sự ban hành luật thuế đất của chính phủ đã được quốc hội phê duyệt.
  2. Công ty PMH cũng ma giáo trong việc thay đổi dự án từ khu công cộng sang khu nhà phố hay nhà ở, mà không chịu thông tin cho người mua biết được là giá thuế đất thay đổi sau năm 2004.
  3. Dân đầu cơ vì tham lợi mà không tham khảo luật thuế đất thay đổi từ năm 2004, khác với trước đây.

  Ba vấn đề trên là 3 vấn đề mà ngay cả quốc hội, chính phủ và bộ chính trị cũng không thể đưa ra một nhận thức luận có tính khả thi để giải quyết được chứ nói chi đến UBND TPHCM?

  ReplyDelete
 17. Dear BS Hải,
  Nó nằm ở chỗ đất đai là sở hữu toàn dân, nên nó sẽ thuộc về những ai có quyền định đoạt cái của toàn dân đó. Ý của Trung ương là vụ việc này do lỗi của Phú Mỹ Hưng, họ bán cái chưa thuộc về họ. Đất họ chưa trả tiền sử dụng đất nhưng xây nhà và bán ra thị trường. Cách nay mấy năm đã có Sting nhảy lầu, nay ai sẽ là người thứ hai?

  ReplyDelete
 18. Bác Hải ạ,

  Có lẽ tôi đã đoán đúng: loạt bài này của bác không thu hút độc giả cho bằng ... bài về ái tử thi chẳng hạn ;-)

  Việc nâng cao dân trí, quan trí, trí trí (từ mới của tôi) là việc lâu dài lắm bác ạ. Nên rất cần sự kiên nhẫn, nước chảy đá mòn. Vì vậy xin bác vẫn kiên nhẫn nhé. Nhưng có thể thỉnh thoảng bác cũng nên đổi chủ đề cho nó ... đông vui, hấp dẫn một chút cũng tốt bác ạ.

  Nhân nói về nâng cao dân trí, quan trí, tôi mới viết bài này trên blog về giáo dục của tôi. Bác xem giúp, và comment nhé, sẽ rất hữu ích cho tôi bác ạ.

  Kính bác

  Link đây: http://ncgdvn.blogspot.com/2009/12/chong-tham-nhung-va-giao-duc-cong-dan_14.html

  ReplyDelete
 19. Cảm ơn anh Hải rất nhiều.Bài viết như là một bài giảng triết học.Thú thực là em cũng rất thích các cuộc trao đổi về triết học,nhưng mà các trang trong nước tìm không thấy ,các trang nước ngoài thì đọc không nổi do vốn ngoại ngữ ít ỏi.
  Hy vọng " Nói chuyện triết học của người ngoại đạo" sẽ còn dài kỳ.Em mong chờ bài tiếp theo của anh.

  ReplyDelete
 20. Dear Dau Danh,
  Các bạn muốn viết triết học với cái gì tớ sẽ viết cái đó, nếu tớ hiểu thấu nó.

  Hôm nay nếu có thời gian tớ sẽ viết phần tiếp theo: Những bất cập của loài người dưới cái nhìn triết học.

  ReplyDelete
 21. Nhân nói về triết học, tui có một vấn đề nho nhỏ cần hỏi, mong BS cho lời giải đáp đươc ko ạ ? Vì cuộc sống mưu sinh chật vật, vất vả nên tui có tìm đến Thiền để mong tìm được chút bình an. Trong đó có nói đến cách hít thở để làm tâm mình sáng suốt ko còn dục vọng. Khi tâm mình được thông suốt tự khắc cảm giác bình yên sẽ đến. Tôi có câu hỏi, trong vạn vật, không có vật nào mà không tương tác lân nhau, nếu vật nào ở trong tình trạng chân không thì có xu hướng cân bằng, cũng như tâm của mình không mang ưu phiền thì tự khắc nó sẽ tìm đến ưu phiền khác. Tôi nghiệm nhiều lần và thấy đúng vậy.Và không lẽ tâm mình cứ chống chọi tới hết đời sao ? Vậy đâu còn là Minh Triết nữa ? Vậy không lẽ tôi đã hiểu sai chỗ nào vậy ? Mong BS chỉ giáo. Tôi là người học thấp nên mong BS đừng chấp. Xin cảm ơn

  ReplyDelete
 22. Dear Philip Lam,

  1. Hầu hết những người tập theo thiền tông phái bên Phật học của Vn đều sa vào Mật Tông của các Dạt Lai Lạc Ma bên Tây Tạng chứ không còn thiền tông của Phật học chính phái.

  2. Nếu nói đúng theo nghĩa để đạt được chữ KHÔNG của Phật học thì hầu hết mọi người chỉ có thể đạt được chỉ trong chốc lát. Phần còn lại hầu hết thời gian là trong chữ CÓ. Tức là tâm động theo nghĩa đời thường thì tâm động thì ý thức mới có để nhận biết mọi sự. Nhưng phải động đúng nghĩa là tư duy hữu thức chứ không động theo kiểu vô thức thì vẫn tốt chứ chẳng sao cả.

  Cheer,

  ReplyDelete

Ghi một nhận xét:
- Tô đậm: <b>câu muốn tô đậm</b>
- Chữ nghiêng: <i>câu muốn in nghiêng</i>
- Chèn link: <a href="địa chỉ web muốn chèn">text</a>
- Chèn hình: [img]link hình muốn chèn[/img]
- Chèn video từ youtube: [youtube]link video cần chèn[/youtube]