Thursday, December 3, 2009

THÔNG BÁO ĐÓNG BLOG KỂ TỪ HÔM NAY

Vì nhiều lý do, trong đó lý do quan trọng nhất là không còn thời gian để viết bài nữa. Nên tớ viết thông báo này xem như từ giã blog kể từ hôm nay. Cảm ơn blog đã cho tớ những thời gian thư giãn. Và cũng không quên cảm ơn tất cả mọi người kể cả chê và khen

No comments:

Post a Comment

Ghi một nhận xét:
- Tô đậm: <b>câu muốn tô đậm</b>
- Chữ nghiêng: <i>câu muốn in nghiêng</i>
- Chèn link: <a href="địa chỉ web muốn chèn">text</a>
- Chèn hình: [img]link hình muốn chèn[/img]
- Chèn video từ youtube: [youtube]link video cần chèn[/youtube]