Tuesday, December 8, 2009

THÔNG BÁO

Hôm nay tớ đã đăng ký 1 domain miễn phí cho blog của mình tại trang domain: www.co.cc. Sau khi lấy tên miền này thì blog của tớ vào được nhanh hơn. Không chậm như ngày xưa nữa và không cần open DNS cũng vào dễ dàng hơn.

Địa chỉ của blog của tớ bây giờ là: www.bshohai.co.cc

Xin thông báo cho các friends được rõ. Các bạn vào www.bshohai.blogspot.com sẽ không còn tìm ra blog của tớ nữa.

No comments:

Post a Comment

Ghi một nhận xét:
- Tô đậm: <b>câu muốn tô đậm</b>
- Chữ nghiêng: <i>câu muốn in nghiêng</i>
- Chèn link: <a href="địa chỉ web muốn chèn">text</a>
- Chèn hình: [img]link hình muốn chèn[/img]
- Chèn video từ youtube: [youtube]link video cần chèn[/youtube]