Friday, February 19, 2010

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ GIÁO DỤC BẬC ĐẠI HỌC

Như đã hứa, hôm nay tôi bắt đầu viết về giáo dục đại học của các nước tiên tiến. Tùy theo mỗi quốc gia, nhưng đa số (chứ không phải tất cả ví dụ như Úc hay Canada các trường college có cả dạy trung học) thì từ university và college là đồng nghĩa với nhau. 

Trước khi đi vào các khái niệm college và university, thiển nghĩ nên làm sáng tỏ một số khái niệm về khoa học xã hội và tự nhiên (art and natural science). Thế giới quan niệm những ngành thuần túy khoa học tự nhiên (natural science) như toán, lý, hóa, sinh etc... là những ngành có tính định lượng. Chúng cân, đo, đong đếm được khi nghiên cứu. Còn những ngành không thể định lượng được hoặc dù có định lượng được, nhưng vẫn không thể chính xác như: giáo dục, kinh tế, nghệ thuật etc... là thuộc về khoa học xã hội (art science).

Không những thế, trong giáo dục đại học còn chia ra làm hai nhóm: khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng. Ta hãy cứ hình dung rằng các khoa học tự nhiên như toán, lý, hóa, sinh etc... là những khoa học tự nhiên cơ bản cho khoa học ứng dụng đào tạo ra kỹ sư (enngineer), bác sĩ (Medicine doctor). Còn kinh tế là khoa học xã hội cơ bản dành cho khoa học ứng dụng trong kinh doanh. Nhưng khi đem kinh tế để ứng dụng vào cuộc sống thì sẽ có kinh doanh (businees) là khoa học ứng dụng cho kinh tế. Hai khoa học khác nhau, nhưng cái này là nền tảng cho cái kia. Cái là lý thuyết, còn cái kia là thực hành.

Cả hai college và university đều được dịch là trường đại học. College là trường đại học nhỏ, ít chuyên ngành và cấp bậc đào tạo chủ yếu là cử nhân (bachelor), mặc dù một số trường vẫn đào tạo cấp cao hơn, ví dụ như cao học (master). 

Còn university là trường đại học lớn đào tạo nhiều chuyên ngành, hay còn gọi là đại học nghiên cứu. Cấp bậc đào tạo cũng cao hơn, từ cử nhân, cao học đến tiến sĩ (doctor) và sau tiến sĩ (post-doctor) có kèm theo các trường ứng dụng (professional schools or colleges). Về mặt sơ khai, từ university có mặt từ thời con người còn ở chế độ tăng lữ quí tộc. Lúc đó, nhà thờ gắn liền với trường học và cai trị một quốc gia. Và để được gọi là university thì trường đại học đó phải có đủ ít nhất là 4 ngành cơ bản: thần học và triết học (theology & philosophy), luật (law), y khoa (medicine) và giáo dục (education). Sau này các universities được mở rộng ra thêm những trường cho khoa học ứng dụng (professional schools or colleges) để phục vụ thực tế nhu cầu khoa học vào cuộc sống. 

Cái lợi của các universities so với các colleges ở chỗ là có nhiều professional colleges - ví dụ: college of engineer, college of medicine, etc... - cùng chung với các trường đào tạo khoa học cơ bản. Trong khi các khoa học cơ bản là để nghiên cứu ra lý thuyết cơ bản, còn các trường ứng dụng thì làm sao các lý thuyết cơ bản ấy được áp dụng vào thực tế. Ở các universities có sự kết hợp nhuần nhuyển giữa nhà khoa học cơ bản với nhà khoa học ứng dụng. Tôi xin ví dụ: một bác sĩ y khoa than phiền rằng cần có những phương tiện chẩn đoán hình ảnh khác với X quang, nhưng rõ ràng hơn và ít độc hại hơn X quang để khảo sát các cơ quan bệnh tật, thì mới có thể chẩn đoán chính xác các bệnh tật. Lúc đó, các nhà vật lý mới nghĩ ra việc đưa lý thuyết các sóng siêu âm và sóng truyền thanh (radio) vào để tạo năng lượng sóng thành năng lượng hình ảnh. Sau đó các kỹ sư, các nhà khoa học ứng dụng mới đưa vào chế tạo các máy siêu âm (ultasound), MRI (magnetic Resonance Imaging: chẩn đoán hình ảnh bằng cộng hưởng từ trường). Đây là một phát kiến trong đào tạo giáo dục bậc cao do nhu cầu thực tế cuộc sống đặt ra.

Từ đó, ta thấy các nước tiên tiến luôn có khuynh hướng tạo ra những universities để phục vụ cho việc nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng lý thuyết đó vào nhu cầu thực tế cuộc sống. Và cũng chính từ đó, nhu cầu đào tạo ở các đại học sản sinh ra làm 2 loại cử nhân: BA (bachelor of art) chuyên cho nghiên cứu khoa học cơ bản và BS (bachelor of science) chuyên ứng dụng lý thuyết cơ bản để làm ra sản phẩm phục vụ nhu cầu cuộc sống. 

Các BA có thể tiếp tục học thêm thành MA (master of art) để nâng nghiên cứu lý thuyết và tiến đến tiến sĩ khoa học: PhD (Philosophy doctor) tìm ra những lý thuyết mới mà nhân loại chưa tìm thấy. Còn bên ngành ứng dụng, các BS(bachelor of science) sẽ tiếp tục học thêm để thành MS (master of science) để đưa lý thuyết đã có thành những thành quả ứng dnụg cho cuộc sống. Cả bốn BA, BS, MA và MS đều có thể "học" tiếp thành tiến sĩ khoa học (PhD) hoặc sau tiến sĩ khoa học (post doctor). Thực chất của các chương trình sau cử nhân là nghiên cứu hoặc ứng dụng thực hành. Nên nói là "học", nhưng không phải là học mà là tự học, tự nghiên cứu khoa học cơ bản hoặc khoa học ứng dụng. Giáo sư hướng dẫn chỉ là người chỉ hướng đi và kiểm tra tiến độ nghiên cứu hoặc ứng dụng mà thôi. Khi nghiên cứu xong một lý thuyết cơ bản hoặc một ứng dụng cơ bản vào cuộc sống người nghiên cứu đó mới là người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình. Giáo sư hướng dẫn cũng không thể sánh bằng!

Hầu hết (chứ không phải tất cả) các trường ứng dụng (professional schools or colleges) đều là trường sau đại học (graduated schools) yêu cầu các thí sinh muốn vào học phải trải qua 4 năm ở một bằng cử nhân khoa học (bachelor of art or science). Ví dụ: trường luật muốn vào học phải có bachelor of art. Trường y muốn vào học phải có bachelor of science, etc... Và các trường này là đào tạo bậc sau đại học chứ không phải đại học. Bằng cấp của các trường này là hoặc là cao học hoặc là tiến sĩ tùy theo mục tiêu của người học và mục tiêu đào tạo của nhà trường.

Và cũng qua đó, chúng ta thấy trước thời kỳ đổi mới 1986, và hiện nay hầu hết các trường đại học của nước ta chỉ là những colleges, chưa phải là universities. Cho nên sức ỳ đưa lý thuyết đã được nghiên cứu đi và thực tế cuộc sống quá lớn. Hầu hết các nghiên cứu khoa học của các ngành khoa học ứng dụng làm xong rồi nằm trong thư viện hoặc trong một ngăn kéo nào đó đến mốc meo. Hoặc có nghiên cứu nhưng chỉ là nghiên cứu vì phong trào mà không đáp ứng cho nhu cầu thực tế cuộc sống. Và xã hội ta chỉ có những bác nông dân đồng thời là những kỹ sư cơ khí, đồng thời là nhà sinh học tạo ra những máy móc và giống vật nuôi cây trồng cho hiệu quả cuộc sống. Các nhà hàn lâm chỉ biết ngồi bàn giấy và mất thời gian vì chuyện phím ở các quán bia hơi.

Từ ngày đổi mới, cựu phó thủ tướng Nguyễn Khánh, sau khi tham quan các universities của các nước tiên tiến đã mang ý tưởng về thành lập các đại học quốc gia cho giáo dục bậc cao của Việt Nam. Đây là một ý tưởng tốt. Thế nhưng, vẫn còn nhiều sự hiểu nhầm các khái niệm về bằng cấp và các khái niệm mà tôi đã nhắc ở trên của bài viết này. Hậu quả là các bác sĩ phải đi học lại cao học. Ở các nước tiên tiến, khi đã tốt nghiệp BS y khoa, nếu muốn làm việc thêm ở các viện nghiên cứu hay trường đại học thì bác sĩ y khoa đó có thể đăng ký làm  MS hoặc PhD của một ngành khoa học cơ bản như sinh học, sinh hóa, sinh lý,  etc... Và chỉ có những BS(bachelor of science), MS  hoặc PhD các ngành khoa học cơ bản mới nộp hồ sơ vào học MD (Medicine Doctor) và ngược lại, các BA, BS, MA, MS và kể cả MD làm hồ sơ để bảo vệ PhD cho các ngành khoa học cơ sở cho y học và các chuyên ngành khác. Trong khi ở nước ta lại tréo ngoe là đã tốt nghiệp bác sĩ y khoa là nghiễm nhiên là tiến sĩ y khoa, nhưng phải đi học lại cao học y khoa (còn gọi là thạc sĩ y khoa) mà không phải là một cao học của khoa học cơ sở để phục vụ nghiên cứu và giảng dạy. Trong tất cả các bằng cấp về khoa học ứng dụng, chỉ duy nhất bằng bác sĩ là tiến sĩ. Tất cả các bằng tiến sĩ khoa học khác đều là tiến sĩ cho khoa học cơ bản, tìm ra nền tảng lý thuyết cho ứng dụng vào thực tế nhu cầu cuộc sống.

Tiến sĩ khoa học cơ bản (PhD) là chứng chỉ khoa học để dùng làm nghiên cứu và giảng dạy. Tiến sĩ không hoặc rất ít dùng để làm việc trong cuộc sống đời thường như ở ta. Vì PhD là tiến sĩ khoa học cơ bản tìm ra cái mới, nhưng nhiều khi cái mới chỉ rất nhỏ ít có giá trị thực tế cuộc sống. Có lẽ vì thiếu hiểu biết như thế nên ở ta lạm phát bằng cấp và có chuyện mua bán bằng tiến sĩ giấy khá phổ biến như lâu này?

Còn tiến sĩ khoa học ứng dụng (MD) là tấm bằng duy nhất tiến sĩ bên thực hành. Nó chủ yếu là chứng nhận trong lúc đi học y khoa người học đã phải trải qua một thời gian dài thực tế lâm sàng thăm khám và chữa bệnh trên thực tế lâm sàng. Nó có giá trị về mặt làm việc dưới một kho kiến thức đầy ắp của khoa học cơ bản y học đã được nhân loại đúc kết qua hàng nghìn năm. Và có lẽ không có một ngành đào tạo nào mà có thời gian thực hành nhiều bằng trong đào tạo y khoa. Không thể đem so sánh PhD với MD trong cương vị bằng cấp được. Và cũng không thể chối cãi là MD không giá trị rồi đi tạo ra cái bằng mới là cao học y khoa lớn hơn cái tiến sĩ y khoa như ở ta lâu nay.

Với bài viết này, mong các bạn có kiến thức tốt hơn đóng góp ý kiến để nó hoàn thiện, để góp phần soi sáng tầm nhìn vĩ mô cho ngành giáo dục bậc đại học nước nhà trong cơn bĩ cực vì thiếu hiểu biết. Tôi sẽ tiếp tục phần hai về giáo dục đại học Việt Nam và một số bất cập. Năm mới chúc mọi người tìm thấy những trăn trở về giáo dục của mình mà chưa có lời đáp trong thời gian qua.

Asia Clinic, 15h30' ngày 19/02/2010

54 comments:

 1. @BS HỒ HẢI :em có biết bs LÊ CÔNG MẠNH (TRUNG TÁ QUÂN Y hồi xưa) Bác ấy cũng nói như thế
  Bác sĩ Mạnh rất giỏi, biết rất nhiều ngoại ngữ
  Hiện nay trường y khoa sài gòn cũng bất cập
  Đào tạo BSCK1, BSCK2
  một số BS CT cũng học tủ, cũng thi, cũng học
  nhưng có 1 số sau khi tốt nghiệp không phẩu thuật được, sao giống học y sĩ đại học quá?

  ReplyDelete
 2. Ở Mỹ phải có bằng BA,MS mới đựợc vào Doctor,Ph.D program, còn ở VN thì ngược lại.
  Bằng doctor của VN đem qua Mỹ thì được equivalent như là BA,BS nhưng ...vì hệ thống điểm, và cách cho điểm của VN..kỳ cục đã "giết chết"-ý BL là làm mất biết bao nhiêu cơ hội của các BS Y khoa VN nơi xứ người.Vì họ không được nhận intern trong bệnh viện Mỹ nữa,cầm bản điểm cuả VN xin đi học Master thì không được trường University nào ở nhận, vì điểm thấp quá-con BS Hồ Hải đang học ở Mỹ,chắc bác biết rõ thang điểm của Mỹ.
  BL đang trục trặc trang blog wordpress.com, BL sẽ trình bày một entry về chuyện này,năm 2000, GS Lê Tự Quốc Thắng có viết một article trên New York Times, mấy anh chị kêu đọc, nhưng BL không để ý vì lúc đó ..."chưa thấy quan tài,chưa đổ lệ"

  ReplyDelete
 3. Bác Hải và các bác,

  Trước hết, Happy New Year (dù hôm nay mùng 6, thật ra là hết Tết rồi!) Và chào mừng bác Hải đã "về nhà" sau thời gian về quê ăn Tết.

  Tôi có một thông tin như thế này, muốn góp cho bài viết của bác Hải: có lẽ không nên quy đồng 2 từ bác sĩ và tiến sĩ, vì tùy theo hệ thống giáo dục của từng nước, có nơi có thể xem là tương đương, có nơi không.

  Một ví dụ mà tôi biết rõ, do có học từ hệ thống Úc, và cũng có kiểm tra lại, hỏi lại nhiều người rồi, kể cả người đang hành nghề bác sĩ.

  Ở Úc, bác sĩ là một tấm bằng nghề nghiệp, và có cách để học bằng này. Một là học từ undergrad, phải học 6 năm (dài gấp đôi một bằng cử nhân khoa học thông thường, ví dụ sinh học). Hai là học sau khi có bằng cử nhân của một ngành khoa học có liên quan, sẽ học 3 năm. VÀ CẢ HAI CÁCH ĐỀU ĐƯỢC CẤP BẰNG BMed (Cử nhân Y khoa), hoặc MBBS (viết tắt của từ Bachelor of Medicine/Bachelor of Surgery, tức Cử nhân Y khoa/Cử nhân giải phẫu - tôi không có nghề nên nếu dùng sai từ các bác sửa lại dùm).

  Với tấm bằng này, kèm theo các yêu cầu của ngành Y từng tiểu bang, người có bằng sẽ được thực hành nghề Y.

  Cũng trong hệ thống Úc, nếu muốn đi vào hướng nghiên cứu hàn lâm chuyên nghiệp(làm việc trong các trường, Viện) thì phải có bằng PhD. Bằng ấy thường đòi hỏi: Cử nhân (tối thiểu 3 năm), Cao học (tối thiểu 18 tháng, nhưng đa số làm 2 năm toàn thời gian), và Nghiên cứu sinh (tối thiểu 3 năm toàn thời gian, nhưng thường phải 4 năm hoặc hơn). Như vậy tổng cộng có bằng Tiến sĩ là khoảng 8 năm toàn thời gian.

  Như thế, ít ra là ở Úc, 2 hệ hàn lâm (academic) và chuyên nghiệp (professional) rõ ràng có những khác biệt, ít nhất là về thời gian. Nên không thể đương nhiên cho rằng bác sĩ là tiến sĩ được.

  Tuy nhiên, tôi rất đồng ý với bác Hải là hệ thống ở VN lộn xộn quá. Chủ yếu là vì ... đa hệ. Tôi xin nói thêm: khi VN mở cửa, đổi mới kể cả giáo dục đại học (bắt đầu từ năm 1986), thì lúc ấy chỉ có Úc là nước tư bản giúp đỡ ta nhiều nhất (thay thế Liên Xô trước đó). Nên một số cải cách mang hơi hướng Úc (tôi biết rõ điều này vì chính là thời tôi "lớn lên" và "hưởng" đúng các chính sách đó.) Tuy nhiên, do cải cách nửa mùa, áp dụng hệ thống Úc mà thực ra chưa hiểu hết Úc, nên nó mới lộn xộn, lung tung, hầm bà lằng như hiện nay.

  Vì vậy, rất hoan hô bác có loạt bài này. Ít ra cũng là diễn đàn để mọi người trao đổi, tranh cãi. Cho nó ra vấn đề, phải không ạ?

  (Một lần nữa xin lỗi các bác trước nếu có chỗ nào sai!)

  Kính các bác

  ReplyDelete
 4. Dear chị PA,

  Tôi không rõ về cái bằng BS của Úc. Nhưng cái bằng BS của VN trước 1975 cũng giống của Mỹ là khi ra trường phải trình 1 luận án tiến sĩ y khoa quốc gia. Luận án là 1 công trình nghiên cứu khoa học đàng hoàng. Không giống như bây giờ BS chỉ thi lý thuyết và lâm sàng rồi ra trường.

  Hệ thống đào tạo y khoa trước 1975 cũng khác bây giờ là 7 năm. Trong đó có 1 năm học ở đại học khoa học để lấy chứng chỉ SPCN (Science, Physics, Chemisty, Natural) hoặc MPC (Mathematics, Physics, Chemistry). Sau khi lấy xong một trong hai chứng chỉ này rồi thí sinh mới nộp hồ sơ tuyển sinh vào trường y. Như tôi đã từng viết trong bài Ngành y Việt Nam cần thay đổi gì?: Phần V: Đào tạo

  Khác với các professional schools khác như Luật hay kỹ sư là khi tốt nghiệp BS y khoa là tiến sĩ vì:
  1. Trình luận án tiến sĩ y khoa.
  2. Chương trình đào tạo quá rộng và sâu.

  Mặc dù ở Úc có thể xem bằng BS y khoa là cử nhân. Nhưng cử nhân này khác với cử nhân khác là phải tốt nghiệp 1 cử nhân khoa học khác trước khi học cử nhân y khoa. Rõ ràng nó là trường sau đại học (grad school) chứ không phải là undergrad school như các ngành học khác. Có thể ở Úc giống ở VN bây giờ là chỉ có thi ra trường mà không làm luận án. Nên họ xem cái bằng BS chẳng liên quan gì đến quá trình đào tạo cử nhân khoa học trước đó chăng?

  Chúc sức khỏe và hạnh phúc trong năm mới,

  ReplyDelete
 5. @PA: surgery(general surgery doctor: như BS HỒ HẢI)
  còn GIẢI PHẨU: ANATOMY
  vì vậy có môn: anatomy physiology(giải phẩu sinh lí)
  trường y thì học :
  -anatomy
  -physiology
  là hai môn khác biệt
  - giải phẩu học
  - sinh lí học
  còn anatomy physiology chủ yếu dạy cho trung cấp y (hight school medicine)

  ReplyDelete
 6. @BS HỒ HẢI: HÌNH NHƯ MẤY BẠN HỌC BIOLOGY(SINH HỌC)
  có học môn giải phẩu sinh lí?
  vì có 1 cô hồi trước học sinh học
  có mượn sách của em tham khảo

  ReplyDelete
 7. Bác Hải và bác Trèo,

  Cám ơn các bác đã giúp tôi bổ sung kiến thức! :-)

  Tôi có một ít phản hồi sau, mong các bác xem xét:

  1. Cử nhân Y của Úc có làm luận án hay không thì tôi sẽ tìm hiểu thêm bác Hải nhé. Khi có thông tin tôi sẽ báo lại với bác để chia sẻ.

  2. Về từ giải phẫu, cám ơn bác Trèo đã chỉ ra. Tôi biết người như BS Hải hiện giờ được gọi là BS ngoại tổng quát (general surgery). Nhưng tôi nhớ thời xưa hình như gọi surgeon là bác sĩ giải phẫu hoặc bác sĩ phẫu thuật. Còn từ atanomy mà bây giờ gọi là giải phẫu (hoặc đúng hơn là giải phẫu học) thì trước đây người ta gọi là cơ thể học. Không biết tôi nói như thế có đúng không ạ?

  PA

  ReplyDelete
 8. @PA : nói mấy cái sau đúng chứ kg sai
  nhưng BS phẩu thuật(điều trị bệnh)
  bác sĩ giải phẩu thì không bởi vì họ học giải phẩu học hay cơ thể học, mấy người này chỉ dạy học
  hoặc vẩn làm bác sĩ phẩu thuật nhưng lệ thuộc mấy bác sĩ ngoại tổng quát
  chử surgergy thì nói về Phẩu thuật
  còn tôi: (orthopedic trauma doctor)
  nhưng vẩn làm được1 phần bên (general surgery doctor)
  Như mấy cô học sinh học bên đai học sưnphạm vẩn có học (anatomy physiology) để hiêu và dạy học sinh cấp 3 chứ có làm gì được đâu

  ReplyDelete
 9. Bổ sung thêm là bachelor của Úc khi sang Mỹ và Canada không được công nhận. Vì bên Úc đào tạo BA và HS chỉ có 3 năm, nên thiếu 1 số credits. Nên Mỹ và Canada bắt buộc phải lấy thêm 1 số credits để bổ sung cho đủ học vị cử nhân.

  Trong khi đó, Mỹ hiện nay vẫn công nhận bachelor của Việt Nam là tương đương với Mỹ. Đây là 1 thuận lợi về đào tạo ở undergrad school của VN mình.

  Một BA hay BS của VN khi sang Mỹ, nếu thi xong MCAT thì vẫn nộp hồ sơ và college of medicine của Mỹ như bình thường. Trong khi 1 BA hay BS của Úc muốn được nhận hồ sơ ngoài tấm bằng BA hay BS của Úc và giấy báo điểm MCAT còn phải lấy thêm 1 số credits mà trong học trình còn thiếu so với Mỹ mới nộp hồ sơ.
  --------------------------------
  Còn chuyện mà chị PA và Dr Tréo đề cập thì như sau:
  1. Anatomy chỉ là một môn khoa học cơ bản cho y học. Dù là bác sĩ nội khoa hay bác sĩ ngoại khoa gì cũng phải học. Cũng giống như môn sinh học, sinh lý, sinh lý bệnh, sinh hóa, vi sinh, ký sinh, toán, lý, hóa, triết học etc... là những môn khoa học cơ bản cho y học.

  Học y khoa cực nhất là các môn khoa học cơ bản. Phần bệnh học nếu nắm chắc các môn khoa học cơ bản thì vừa học vừa chơi vẫn lấy hạng cao dễ dàng. Song trong học y khoa quan trọng nhất là cái kiềng 3 chân ông Táo là: Giải phẫu học, sinh lý học và triệu chứng học. Nếu nắm vững 3 môn này thì là điều kiện đủ để giỏi y khoa.

  ReplyDelete
 10. @VTPA nói thêm cho bạn biết
  mọi bác sĩ điều học
  Anatomy
  physiology
  nhưng bác sĩ hệ ngoại khoa phải học kỉ anatomy
  bác sĩ hệ nội học kỉ physiology
  ngoài ra cò phải học kỉ physiopathology để chỉ ra biện pháp trị liệu
  ngược lại bác sĩ hệ ngoại khoa học kỉ anatomy để tránh tai biến phẩu thuật
  bởi vậy chúng tôi mà bị phân công học mấy môn cơ sở thì hơi mệt
  bạn không biết và không nhớ vụ bác CÔN những năm 1982-1983?

  ReplyDelete
 11. Bài của BS rất hay, giúp hiểu thêm bằng cấp ở các nước. Đoạn này:
  "Trong khi ở nước ta lại tréo ngoe là đã tốt nghiệp bác sĩ y khoa là nghiễm nhiên là tiến sĩ y khoa..." hình như chưa chính xác, bác sĩ tốt nghiệp đâu phải là tiến sĩ. Bạn nào biết chỉ giúp. Thanks!

  ReplyDelete
 12. @BS HỒ HẢI: nhiều người rảnh ghê
  Mở blog theo dỏi blog người khác, trong khi mình không có blog
  lâu lâu đi spasm
  để xem blog người khác dể ợt chứ cần gì phải làm như vậy
  tôi xem blog bác HẢI hoài nhưng tôi không có tên trong frendlist của bác HẢI có sao đâu phải hôn?

  ReplyDelete
 13. @BS HỒ HẢI có 1 khối kiến thức.....khổng lồ
  tương đương nghĩa của DOCTOR : TIẾN SĨ
  khi nói với người nước ngoài
  mình nói về tiến sĩ VỎ TÒNG XUÂN
  DOCTOR VỎ TÒNG XUÂN phải hôn?
  như vậy BÁC SĨ HỒ HẢI có phải nói Doctor HO HAI?

  ReplyDelete
 14. Cám ơn bài viết của anh Hải. Tuy nhiên, một số ý trong bài của anh Hải cần được bàn thêm;

  1) Bằng Bác sĩ (và một số bằng khác như Luật khoa, Nha khoa) là một loại bằng hành nghề (first professional degree) trong khi bằng Tiến Sĩ là một loại bằng nghiên cứu (research degree). 2 bằng này không thể là 1 mặc dù nhiều bác sĩ cũng làm nghiên cứu và xuất bản báo khoa học. Vì vậy gọi bác sĩ là Tiến sĩ là không đúng. Ngay tại Mỹ bác sĩ cũng không cần luận văn để tốt nghiệp. Sau 4 năm học Y khoa, họ chỉ cần hoàn thành Step 1 và 1 phần Step 2 của USMLE (United States Medical Licensing Examinations). Sau đó, họ tốt nghiệp và walk-in trong lễ commencement và được nhận bằng MD. Tuy nhiên muốn được hành nghề và họ phải thi hết các Step (3 Steps) của USMLE và hoàn thành residency sau đó thi lấy License hành nghề của những tiểu bang mình muốn hành nghề.

  2) Ở các nước thuộc khối Thịnh vượng chung châu Âu, người ta gọi bằng MD là bằng cử nhân y khoa. Cho nên ý kiến của một số bạn hoàn toàn đúng.

  3) Những người tốt nghiệp Y tại Mỹ thường học thêm (hoặc học trước hoặc song song khi học Y) Cao học về dịch tễ học nếu như họ muốn làm nghiên cứu. Cụ thể ở NIH, rất nhiều bác sĩ học PhD và chuyển sang làm nghiên cứu. Có 1 điểm anh Hãi đã nói đúng là cách bác sĩ VN đi học PhD hơi sai. Học PhD ở ta thường là học tiếp lâm sàng – cái này sai. Học PhD thường là học về phương pháp nghiên cứu, mà nhiều nhất là các kiến thức về thống kê và dịch tễ học để đảm bảo những nghiên cứu thực hiện có giá trị.

  4) Đa phần các nước đang/kém phát triển và một số nước châu Âu có chương trình đạo tạo bác sĩ giống Việt Nam: 6 năm. Cái mình thiếu là mình không có residency như Mỹ. Chính vì vậy mà bác sĩ thường đi học thêm cao học hoặc chuyên khoa sau khi đi làm. Vấn đề của nghành Y Việt nam không chỉ là do đào tạo. Về mặt chuyên môn lâm sàng, một sinh viên Y VN tốt nghiệp ra không hề dốt hơn 1 SV Mỹ tốt nghiệp. 4 năm học Y của SV Mỹ chủ yếu là ôm sách giảng đường và miệt mài với các bài thi của USMLE. Nhìn kiến thức của USMLE, thấy mình hoàn toàn đủ khả năng trả lời, chỉ có 1 vài môn khác biệt như môn khoa học hành vi, hay family medicine. Còn vấn đề thái độ không đúng mực, ăn đút lót, giao tiếp kém của bác sĩ VN; phương tiện máy móc, đầu tư kém; thiếu kiến thức và kỹ năng nghiên cứu, etc. là vấn nạn chung của VN mà câu trả lời không thể chỉ từ đào tạo.

  Túm lại, bằng Bác sĩ không phải là bằng Tiến sĩ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sai rồi bạn ơi!!!, bằng BSĩ nước ngoài là Tiến sĩ vì thời gian học lâu hơn (ra trường chữ MD là Doctor of Medicine) , chưa nói phải xong cái BAC( cử nhân) mới được vào, trừ những em quá xuất sắc, điểm cao thì vào thẳng, nhưng hiếm, một số trường cho nước ngoài học ngành Y với đkiện đóng tiền nhiều( vài trăm ngàn, có khi CPhủ nước gởi đi học đóng), điểm phải cao...nhưng khi học phải về nước, còn sinh viên trong nước phải lấy điểm cao từ college, đại học, phải thi vượt qua bài test lý thuyết, test oral, phải làm thiện nguyện trong nhà thương....mới được nhận, sau khi ra trường xong thi về lý thuyết lấy bằng thì phải mất từ 2-6 năm học vào chuyên ngành như đa khoa (gọi là general), tim, gastro...làm nội trú bịnh viện (inter)...rồi thi lấy bằng hành nghề, vì khó như thế nên học thường thường mất gần 10 năm trở lên ( dĩ nhiên trừ học giỏi thì 7, 8 năm), ra trường lương cao ngất ngưỡng, ít thất nghiệp...ai cũng ham. Ngành Y bên Mỹ, Canada..từ năm thứ hai là ở BViện rồi, khi bước sang những năm resident thì không có giờ để mà ăn nữa, thành ra họ được đào tạo kỹ lưỡng, khoa học... ( Vì nhà nước phải đầu tư nhiều như máy móc,dụng cụ Y ..., tốn cho một BS khoảng 300 ngàn đô nên nhà nước chọn lọc kỹ lắm ) . Ngoài ra những trường bên Châu Âu dễ nhận vào học Y Khoa người nước ngoài, nhưng Bằng Y khoa không giá trị như những bằng Đại học Y nổi tiếng ở Mỹ, Canada, Pháp, Đức...và khi muốn hành nghề phải thi lại tay nghề mà đìều này gần như ít người làm được trừ khi học lại từ đầu. BSĩ Hồ Hải đã đưa nhận xét rất đúng, còn Ivu có lẽ không biết nhiều về Y ở nước ngoài cho lắm

   Delete
 15. Có bạn nào dịch dùm tôi chữ doctor là gì không? Và MD là gì? Nếu bằng bác sĩ y khoa mà không phải là tiến sĩ thì có nên thay chữ MD bằng chữ khác không? Và nên đề nghị với hội đồng công nhận bằng bác sĩ y khoa Mỹ nên đổi chữ này chứ không nên dùng nó nữa.

  Theo hiểu biết của tôi thì trong y khoa MD vẫn là bằng cấp cao nhất. Các bằng cấp chuyên khoa để đi làm theo chuyên ngành chỉ là bổ sung. Bằng khoa học ứng dụng duy nhất được gọi là doctor sau khi học xong vẫn chỉ là y khoa mới được gọi là doctor, thế nó được dịch là cử nhân hay là tiến sĩ?

  Theo LVu thì Phương pháp nghiên cứu khoa học và dịch tể học theo tôi nhớ nó chỉ là một phần rất nhỏ của những môn y học cơ bản phải học mà một bác sĩ y khoa phải học trong lúc học y khoa. Không thể nói là PhD là chỉ cần học phương pháp nghiên cứu khoa và dịch tể học là xong PhD được.

  MD là MD còn PhD là PhD. Không thể dùng nghĩa doctor trong MD so sánh với nghĩa doctor của PhD và ngược lại. Song tiến sĩ thì cả 2 đều là tiến sĩ. Một bên là tiến sĩ lý thuyết mới cho 1 lĩnh vực rất sâu, cái mà 1 PhD đã nghiên cứu và tìm ra. Còn 1 bên là tiến sĩ bên lĩnh vực ứng dụng cho thực tế. Vì vậy cho nên thế giới mới chia làm 2 khái niệm: khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng. Trong khoa học ứng dụng thì tấm bằng đầu tiên của y khoa khi mới ra trường là đã được gọi là doctor. Trong khi bên engineer, cũng là khoa học ứng dụng, nhưng nó không được dùng là doctor vì hệ đào tạo của nó chỉ ở undergrad school, 4 năm mà thôi. Cho nên không thể đòi hỏi MD phải như PhD thì mới gọi là tiến sĩ như LVu hiểu là được.

  Đồng ý với LVu là khi tốt nghiệp bác sĩ y khoa Mỹ thì kiến thức bác sĩ của Mỹ rất nhỏ và hạn hẹp. Kiến thức của một MD của Mỹ rất ít so với kiến thức của 1 bác sĩ đã được đào tạo 6 năm ở VN. Nhưng để đi đến phát minh thì một bác sĩ y khoa của Mỹ có thể làm. Vì kiến thức và phương pháp nghiên cứu khoa học của bác sĩ y khoa của Mỹ đã được đào tạo từ khi còn là cử nhân khoa học. Hơn nữa các môn khoa học cơ bản cho y khoa được đào tạo kỹ hơn ở VN.

  Nhưng, nếu một bác sĩ y khoa ở VN nếu học tốt thì kiến thức khoa học cơ bản và nghiên cứu khoa học cũng không tồi hơn kiến thức của cử nhân khoa học ở Mỹ và các nước khác.

  Vấn đề còn lại là giáo dục VN phải nhìn thấy những thiếu hiểu biết của mình để sữa lại hướng đi đã sai như từ 1986 đến nay. Nếu không, con đường đào tạo ở bậc đại học của VN sẽ còn tiếp tục rơi xuống vực thẳm mà không bao giờ có thể tốt như xưa dù các nhà lãnh đạo có xây dựng thêm 1 tỷ trường đại học cũng không có giá trị gì.

  Chúc vui vẻ,

  ReplyDelete
 16. Tại Mỹ và Canada ( trừ trường Y khoa Dai Học Sherbrooke tỉnh Québec ), muốn học Medecine rất khó vì phãi xong các bằng Cử Nhận, diểm kỳ thi MCAT :

  1) Cử Nhân Khoa Học như Biology, Biochemistry, Bio-Medecine v.v..
  2) Cử Nhân Khoa Học Xã Hội như Political Science, Văn Chương hoặc bất cứ ngành nào + khoảng 8 môn bên ngành khoa học như Biochemistry, Biology, Chemistry etc ... trong năm thứ 2 bên Sciences. Số môn học bên sciences này do trường Y khoa dó ấn dịnh.
  3) Chương trình Pre-Med 4 năm bên Mỹ, bên Canada Mc Gill University có chương trình Pre Med.

  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_medical_schools_in_Canada

  Riêng bên Canada vài trường Y Khoa có tiêu chí dặc biệt như sau : Trường Y Khoa Queen University, hàng năm, nhận khoảng 85 sinh viên, 75 % từ bằng Cử Nhân, 25 % từ sinh viên dã có Ph D. Các Bác sỉ dả có Ph D này, da số là Giao sư Dại học, sẽ làm việc trong các viện nghiên cứu hoc, sẽ di dạy Dại Học Y khoa ,sau khi họ hoàn tất chuyên khoa. Trường Y khoa Dai Học Western Ontario là trường duy nhất bên Canada không tính diểm MCAT, trường Y khoa Dai Học Mac Master và Dai Học Calgary rút ngắn 4 năm Y khoa lại còn 3 năm, sinh viên học liên tục, có khi thứ năm vừa thi xong, thứ hai dã bắt dầu cho năm mới, không có nghĩ hè trong 4 năm, rút ngắn dược 1 năm.

  Có câu hỏi là vậy bằng MD là bằng gì ? có phải Tiến sỉ Y khoa như chúng ta ( bên Viet Nam ) thường nghĩ không ?
  Tôi muốn góp ý như sau : Có 2 loại Doctorate mà chúng ta nên phân biệt là : research doctorate như các ngành : Toán, Vật Lý, Sinh, Hoá, Giáo Dục, Kinh tế, Khoa Học Chính Trị etc .. và Professional Doctorate như các ngành : Tiến sỉ Y Khoa ( MD ), TS Luật ( Juris Doctor ), Tiến si Dược Khoa ( Doctor of Pharmacy ) ...

  Bằng MD thực sự là một bằng "undergraduate" tức là một bằng Cử Nhân vì MD nằm trong chương trình Undergraduate program, tuy rằng tất cả sinh viên trường Y khoa dều dã có bằng Cử Nhân từ trước, và dể dược nhận vào trường Y khoa rất khó khăn.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Faculty_of_Medicine_-_University_of_Ottawa

  "The current undergraduate MD program at the University of Ottawa is a 4 year program. "
  Sau dó, trường Y Khoa còn có chương trình Research and Graduate Program cho cấp M.sc và Ph D level

  http://www.med.uottawa.ca/etudesup/fra/

  Chúc vui

  ReplyDelete
 17. BS Ho Hải viết rất dúng, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên bắt dầu từ Mỹ, Canada vì hai quốc gia khá giống nhau, các nước như Úc, Pháp cần anh chị nào từng học nơi dó góp ý ( vào Y khoa thi thẳng từ Trung Học như VNCH trước dây ),. Bên Pháp, sau Tú Tài hoc 2 năm Math Supérieur dể thi vào các Grande École, có maitre de conférence v.vv...

  Hầu hết các trường dòi hỏi một sinh viên cho M.A (Master of Art) hay M.sc ( Master of Science ) phải có bằng Cử Nhân-Honour ( 4 năm ) và GPA ( Grade Point Average ) minimum là B trở lên cho bằng Cử Nhân ( B.A hay B.Sc ), da số các trường dòi thêm diểm GMAT ( Mỹ ). Muốn học chương trình Cử Nhân, hệ 4 năm ( Hournor ) thì GPA của 3 năm dại học minimum phải C+, nếu không dủ tiêu chuẩn này thì sinh viên dó chỉ dược lấy chương trình 3 năm mà thôi. Một sinh viên có bằng cử nhân 3 năm , muốn xin học Master thì vô cùng khó xin vì phài chứng tỏ cho trường biết là mình vô cùng dặc biệt, không cần học chương trình 4 năm,cho dù GPA dạt 90 % cho 3 năm ,cũng khó thuyết phục dược trường chấp nhận. Diều kiện xin học Ph D thì tùy trường, một số trường dòi hỏi GPA của Master phải A- nhưng da số dòi B+. Khoảng 80% sinh viên, sau khi xong bằng Cử Nhân là hết, còn chỉ 18-20% sinh viên tiếp tục lên cao hơn , có nhiều lý do như họ dã có dược việc làm, không dủ diểm GPA cần thiết dể học cao hơn. Trong khi học chương trình Cử Nhân, các dại học dòi hỏi sinh viên phải dạt dược các tiêu chuẩn của trường thí dụ như : phài giử dược mức GPA ( diểm trung bình ) trường dòi hỏi, một năm không dược thi rớt bao nhiêu môn ( tùy trường ấn dịnh ). Nếu không dạt dược yêu cầu này, sinh viên sẽ nhận dược một lá thư thông báo là phải di gặp ngay Counselor ( conseiller académique ) của trường và trường cho biết sinh viên này dang ở tình trạng ON PROBATION trong một năm. Vị Giáo sư Counselor thường sẽ bảo sinh viên này nên ghi chừng 2 môn thôi, dể dể dậu hạng cao, hoặc chỉ học Anh Văn không thôi, trong một năm, nếu thấy sinh viên này còn yếu Anh Ngữ. Nếu vẫn không dạt dược yêu cầu sau một năm, sinh viên này phải dổi ngành học hoặc ra khỏi trường sang Dại Học khác

  ReplyDelete
 18. Tôi thấy ai đó nói là "MD của Mỹ không bằng MD của VN"- cần xem lại.Chuyện này tôi để mấy ông bạn của tôi là MD chính qui của Mỹ trả lời.Sau 4 năm hết chương trình Medical Doctor program, họ phải đi intern, resident trong bệnh viện 03 năm.Chẳng lẽ 03 năm này họ đi chơi.
  University California Irvine có chương trình đào tạo một số ngành Allied Health- bên mình gọi là "Cận lâm sàng",muốn vào học cũng phải có bằng Bachelor Sciences,học Dental,Pharmacy, Immunology Doctor, Pharmacology Doctor gì cũng vậy...Mỹ có chương trình Nursing Doctor nữa- Mỹ cũng có chươngtrình Y sỹ,học Y sỹ (Physician Assistant -P.A,lương P.A ở Mỹ không có tệ đâu, P.A giỏi nhiều clinic mời làm việc,lương còn hơn MD nữa) cũng phải có prior Bachelor Science hay Bachelor Art...
  -Nên BS Hồ Hải nói MD là văn bằng cao nhất của Mỹ là hoàn toàn đúng,và mức lương của MD ở Mỹ cũng là cao nhất trong giới hàn lâm, chưa kể mấy tay surgical speacialist,mức lương khủng khiếp!
  Bạn thử nói bạn là doctor coi, thái độ của người Mỹ trắng kính nể bạn ra sao là biết liền. Không phải đậu các step 1,step 2 số điểm cao là được nhận, mà còn tùy thuộc các yếu tố khách quan khác...
  Ở ta chỉ cần thi một cái test 03 môn toá-hóa -sinh là vô doctor program ngon lành- Ở Mỹ suốt 04 năm học Bachelor Science phải giữ điểm cẩn thận ,môn nào cũng 09/10 (điểm A) trở lên,sao cho overall GPA từ 3.8-4.0, GPA mà 3.7 là khó có cửa rồi đó-Lúc học phải giữ tác phong,đạo đức tốt,nói tiếng Anh phải chuẩn, để hai giáo sư viết letter recommendations cho mình -lá thứ ba là từ người supevisor nơi mình đi làm việc để có kinh nghiệm-letter recommendation chiếm 30% cửa vào.-Tôi thấy đây là điều ta nên áp dụng,vì cần phải tìm hiểu nghề nghiệp đó có thích hợp với mình không? Nhiều bạn của tôihồi ở VN, vào phòng tiểu phẫu chịu không nổi cảnh máu me, bỏ ngang xương,đi học ngành khác.
  -Tiếp theo là thi MCAT(Y),DAT (Nha khoa),PCAT(Dược)-Test này mua sách tự học hay vô Kaplan Center học.
  -Cửa cuối cùng là viết essay và interview-2000 đơn nộp,chỉ gọi interview khoảng 120-140 người,lấy có 60-80 người. Nhiều trường khó còn gọi interview có 80 người,lấy 50.Nhận được giấy mời interview là mừng lắm.
  -Lúc interview trả lời bậy bạ là ..."out" uổng hết mấy năm đèn sách chương trình BS hay ôn thi Board (nhiều người vì con cái,cơm áo gạo tiền...mất cả 10 năm mới xong BS-Mỹ 18 tuổi ra khỏi nhà tự bơi, cha mẹ đâu có nuôi cho ăn học một lèo như VN mình,ở nhà cha mẹ cũng phải đóng tiền nhà)-Tôi đã từng bị rớt interview-nhận thư reject về năm̀ vật ra ,chết giấc,khóc ngất trời ...hay bạn tôi đi interview pharmacology doctor program , viết essay ,ăn nói làm sao-hội đồng khuyên nên đi học ....Chemistry Ph.D???-tôi sẽ nói về cái vụ interview này trong một entry trên blog.
  Ai mà được nhận ngay còn mất 11 năm cho MD,chứ bị reject hay put vô waiting list,mất cả 15-20 năm cũng có.-Có điều này tôi nói thật,lĩnh vực khoa học cơ bản,Y học cơ sở ...của VN rất kém...vô cùng kém so với người ta. Tôi đã học ở trong nước và học lại nơi xứ người nên tôi dám khẳng định điều này.

  ReplyDelete
 19. @Bạn BL đã hiểu nhầm ý của tôi. Để nhận được cái bằng MD tại Mỹ bạn chỉ cần học xong 4 năm và thi xong Step 1 của USMLE. Còn để hành nghề MD ở Mỹ thì bạn phải học xong residency và thi License – tôi đã nói rất rõ điểm này. Tôi cũng không nói MD không phải là một ngành danh giá và tôi cũng không bàn đến việc admission vào trường Y tại Mỹ khó thế nào.

  @Anh Hải: Chính vì MD không phải là PhD cho nên những bác sĩ có 2 bằng này có 2 tên gọi khác nhau đi kèm. Tây cũng đầy MD đi học lên PhD để làm nghiên cứu. Em cũng không phản đối việc coi MD không phải là cái bằng cao nhất trong Y khoa mà ý em là MD # PhD. Khi học xong 3 năm residency ở Mỹ thì người ta không phải học thêm cái gì sất. Cái bằng MD đó đã quá đủ cho những người làm lâm sàng. Ai thích làm nghiên cứu nữa thì học thêm , hoặc tự học. Nhưng vì ở ta không có residency nên bs phải đi học thêm chuyên khoa. Em không nghĩ có gì sai về phương pháp đào tạo này tại VN. Bản thân em học 6 năm trường Y ra cũng đã thấy mình học được đủ để ra làm BS đa khoa. Sau đó đi làm rồi xác định chuyên sâu âu cũng là một logic chấp nhận được. Trên thế giới cũng có nhiều nước đi theo hướng này nên không thể chê rằng họ đào tạo dở, chỉ có mô hình của Mỹ là nhất.

  Dịch tễ học với thống kê dạy ở trường Y chỉ là một phần nhỏ của Dịch tễ hay Thống kê phải học ở bậc PhD. Những môn này không phải là duy nhất nhưng là nền tảng vô cùng quan trọng.

  Túm lại, người có bằng MD không cần phải học thêm gì nếu họ làm MD và đã xong residency. Đây là một nghề được nể trọng tại nhiều nước vì đặc thù đào tạo và thời gian học. Nhưng điều đó không có nghĩa là bằng MD là PhD. Người học Nha khoa, Luật khoa cũng được gọi là doctor nên không nhất thiết cái tên doctor đều mang 1 nghĩa giống nhau, và cũng chẳng có lý do gì để không gọi bác sĩ là doctor.

  ReplyDelete
 20. @BL, không chỉ trường Y ở Mỹ khó vào mà trường Y ở Việt Nam cũng vô vô cùng khó vào. Số lượng trường Y ở VN lại vô cùng ít chứ không phải như ở Mỹ, tiểu bang nào cũng có tới dăm trường Y tư + công đâu nha.

  ReplyDelete
 21. Đọc cái "lôc" này hoài, hôm nay Cậu có ý kiến.

  Trước hết, ông "Đốc tờ Treo" phán: "nhưng BS phẩu thuật(điều trị bệnh)
  bác sĩ giải phẩu thì không bởi vì họ học giải phẩu học hay cơ thể học, mấy người này chỉ dạy học".

  Về mặt chính tả, chẳng ai viết là "phẩu", mà là "phẫu".

  Theo từ điển tiếng Việt, phẫu thuật là "mổ để chửa bệnh", còn giải phẫu là "mổ để giải thích nguồn gốc, nguyên nhân gây bệnh".

  Dốc tờ Treo phán bác sĩ giải phẫu chỉ dạy học chứ không chữa bệnh là chưa đúng vì trong nhiều trường hợp bệnh lý, việc chẩn đoán có phần đóng góp của bác sĩ anapath, hoặc các cas hội chẩn, cũng có sự tham gia của bác sĩ anapath.

  Dốc tờ Treo phán bác sĩ giải phẫu "lệ thuộc vào bác sĩ phẫu thuật" lại càng không đúng vì cả hai đều phải lệ thuộc vào nhau, chẳng thằng nào làm cha thằng nào.

  Đốc tồ Treo phán: "mọi bác sĩ đều học
  Anatomy
  physiology
  nhưng bác sĩ hệ ngoại khoa phải học kỉ anatomy
  bác sĩ hệ nội học kỉ physiology"

  Cậu cóc biết Đốc tờ Treo học ở đâu, nhưng anatomy, pathology, physiology... là "những môn cơ bản của những môn cơ bản". Tất cả sinh viên y khoa đều phải học như nhau, không ai học nhiều hơn hay học ít hơn bởi lẽ Y năm thứ nhất, năm thứ hai, chưa ai có quyền quyết định mình sẽ đi theo chuyên khoa nào để mà cái này sẽ buộc phải học nhiều hơn cái kia.

  Đốc tờ Treo có thể chứng minh cho Cậu biết "bác sĩ hệ ngoại khoa học kỉ anatomy để tránh tai biến phẩu thuật" là như thế nào không?

  Tại VN, sinh viên Y khoa sau 6 năm học, sẽ tốt nghiệp bác sĩ đa khoa. Nếu muốn đi Ngoại, họ phải thi nội trú Ngoại (hoặc sơ bộ chuyên khoa Ngoại).

  Mà muốn thi đậu nội trú Ngoại, dĩ nhiên họ phải học thật kỹ anatomy nhưng cái sự học đó là do họ, chứ chẳng ai bắt họ phải học.

  Cũng nói thêm về Ngoại khoa, thì Ngoại có nhiều nhánh: Ngoại thần kinh, Ngoại tiết niệu, Ngoại hô hấp, Ngoại lồng ngực, Ngoại sản, Ngoại chấn thương, Ngoại nhi...

  Riêng những cơ quan nằm trong ổ bụng, gọi là Ngoại tổng quát thì chưa chính xác lắm. Trước năm 1975, nó được kêu bằng Ngoại tiêu hóa.

  Trước 1975, sinh viên Y 6 sẽ phải thi 4 môn cơ bản, đó là Nội, Ngoại, Sản, Nhi.

  Nếu thi đậu, sinh viên sẽ được cấp giấy chứng nhận là "đã hoàn thành 4 môn cơ bản". Giấy này có giá trị như bằng bác sĩ - nghĩa là có thể dùng nó để đi xin việc làm, thông qua Y sĩ đoàn xin mở phòng mạch tư...

  Nhưng nếu muốn có bằng bác sĩ chính thức (gọi là bằng Tiến sĩ Y khoa quốc gia), bác sĩ đó phải làm luận án và phải bảo vệ thành công luận án.

  Thời gian làm luận án (kể từ khi ra trường - không bị khống chế). Vì vậy, nhiều bác sĩ tốt nghiệp từ năm 1965, nhưng đến năm 1975 vẫn chỉ có giấy chứng nhận đã học xong 4 môn cơ bản.

  Đốc tờ Treo phàn: "Hiện nay trường y khoa sài gòn cũng bất cập
  Đào tạo BSCK1, BSCK2
  một số BS CT cũng học tủ, cũng thi, cũng học
  nhưng có 1 số sau khi tốt nghiệp không phẩu thuật được, sao giống học y sĩ đại học quá?"

  Nói thì phải có sách, mách thì phải có chứng, đừng phán lung tung, phán theo cảm tính hoặc phản kiểu nghe hơi nồi chõ.

  Đốc tờ Treo có biết bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 là gì không? Và phải làm gì để có được cái đó?

  Chưa hết, Đốc tờ Treo còn phán "1 số sau khi tốt nghiệp không phẩu thuật được".

  Tốt nghiệp ở đây là tốt nghiệp gì? Phẫu thuật là phẫu thuật gì?

  Như Cậu đã nói ở trên, sinh viên y khoa sau khi học xong 6 năm, trở thành bác sĩ đa khoa.


  Nhưng nếu muốn được cầm dao, họ phải đi sơ bộ chuyên khoa Ngoại, hoặc nội trú Ngoại.

  Vậy thì, quy nạp lại, ý của Đốc tờ Treo muốn nói rằng "một số bác sĩ sau khi tốt nghiệp (sơ bộ chuyên khoa, nội trú Ngoại), không mổ được.

  Xin thưa với Đốc tờ Treo, sơ bộ - hoặc nội trú năm 2 mà không cắt được cái ruột thừa (kể cả mổ hở lẫn mổ nội soi) thì... biến!

  Bữa nào rảnh, Cậu thân kính mời Đốc tờ Treo chịu khó leo lên lầu 4, khoa Ngoại tổng quát BV Chợ Rầy, Cậu sẽ chứng minh cho Đốc tờ Treo thấy mấy thằng cu nội trú năm 2 nó cầm dao như thế nào.

  Thế nhé.

  ReplyDelete
 22. nacdanh: bạn chỉ biết ở Lầu 4 B3
  Tôi thì biết rất nhiều nơi
  Lầu 4 B3 chỉ mổ ngoại tổng quát, sâu thật nhưng nhũng gì bạn nói như éch ngồi đáy giếng
  tôi phải mổ cho các bác ấy khi có bệnh, họ trốn mất
  vì tôi không phải làm ở lầu 4b3
  tôi biết rỏ 4b3 mà
  tôi nói cái phổ thông để dể hiểu, tôi nói với người ngoài ngành y
  bạn làm 4b3 ngon phết, vậy dám bỏ về huyện làm không? làm ở huyện được mới thật sự giỏi
  Làm ở lầu 4b3 chẳng khác nào cò ổ sẳn khỏi lót, đẻ xong khỏi ấp
  làm 4b3 như bác HẢI nói như bác HẢI cả cộng đồng ai cũng dể mến

  ReplyDelete
 23. @drTreo: hoàn toàn đồng ý, bác sĩ ngoại khoa là phải học kỹ anatomy, bs nội khoa la phải học kỹ physiology.Vả lại, sau khi ra trường bs đa khoa 6 năm, đó là 2 môn thi bắt buộc để thi CKI, II cao học. Ví dụ: muốn học CK I tiết niệu ( urology ) thì thi 2 môn: anatomy và niệu tổng quát.v.v..
  Như bs gì đó ở Lầu 4 B3 bv CR cũng đúng, là bs nội trú năm 2 cũng có thể mổ được. Nhưng bs học CK I thì chưa chắc.

  ReplyDelete
 24. Hihihi, không ngờ cái "lốc" của tớ cũng được nhiều người có kiến thức hàn lâm quan tâm. Tớ chỉ mong các quan lốn đang lèo lái quốc gia dân tộc quan tâm như mọi người thì sẽ tốt lắm.

  Bây giờ gom lại cho nó gọn là: hầu hất các professional schools(ngoại trừ 1 số college of engineer và education, etc...) như: y, nha, dược, luật là các trường đào tạo chương trình sau đại học. Nó là những graduated schools. Dù nó được gọi là college of Med, college of Den, college of Phar hay college of Law etc... Nhưng muốn nhập học vào nó thì phải có tiêu chuẩn là ít nhất phải là cử nhân + test of admission riêng cho mỗi trường + recommendation letters của từ 2-3 giáo sư đại học + GPA trong tiêu chuẩn + một số giờ tham gia hoạt động ngoại khóa etc... mới được hội đồng tuyển sinh chịu ngó cái hồ sơ xem ra sao? Không thể lấy nguồn wiki để chứng minh là college of Med là trường undergrad như Van đã đưa được. Nếu muốn rõ thì vào trang web của các universities thì college of Med là Graduated school!

  Nếu các trường này ở Canada và Mỹ mà chưa qua cử nhân đố ai vào học nỗi? Còn chương trình của VN thì đào tạo liên tục từ đầu vào hết các môn cơ sở y học thì cái bằng cử nhân cũng đã hoàn tất. Chủ yếu là quan niệm khác nhau trong hệ thống đào tạo thôi.

  Thực lòng mà nói hồi học y khoa tớ mệt nhất là các môn cơ sở. Còn khi đi vào bệnh học và lâm sàng là tớ vừa học vừa chơi vẫn thấy an nhàn, khi đã nắm chắc cái móng để xây ngôi nhà y học cho riêng mình.

  Vấn đề còn lại tờ đồng ý với Bảo Lương là đào tạo y của ta hơi yếu về các môn cơ sở so với Mỹ, Canada. Và hệ thống cho điểm do đề thi lạc hậu của ta. Nhưng người học chịu tự học thì cũng không đến nỗi nào đâu. Tớ không biết các trường y khác y Sài Gòn đào tạo thế nào? hiệu quả ra sao? Nhưng dù đi đâu làm việc với bất kỳ tụi mắt xanh mũi lõ nào tớ cũng vẫn cứ tự hào là cựu sinh viên chính qui của trường y khoa Sài Gòn.

  Tại clinic của tớ tụi Tây vẫn tới điều trị và phải công nhận là tụi tớ còn tốt hơn tụi mắt xanh mũi lõ về chuyên môn. Cơ bản là làm cái gì bài bản cũng tốt.

  ReplyDelete
 25. Bổ sung thêm là ở Mỹ các trường y cũng tuyển thẳng học sinh từ high-school. Nhưng là những thần đồng với nhiều tiêu chuẩn cao:
  1. GPA > 3.75
  2. Toefl IBT >=100
  3. SAT1 với 2 môn math và Verbal > 1400
  4. Extra-curricular activities phải có hệ thống và liên tục ít nhất 3 năm, mà chủ yếu là các tổ chức thiện nguyện.
  5. Recommendation letter ít nhất 2 giáo sự trung học giới thiệu.
  6. Essays ít nhất 5 cái cho những yêu cầu, nhưng phải có tính khác biệt với các thí sinh khác.
  7. Interview từ 1 đến 2 lần.

  Mọi người có thể tham khảo chương trình tuyển chọn Leadership in Medicine của Union University ở New York thì sẽ rõ. Chương trình này đào tạo liên tục 8 năm (8 năm cũng là 1 thời gian liên tục để 1 học sinh high school thần đồng trở thành tiến sĩ), 4 năm đầu là để hoàn thành cử nhân, 4 năm kết tiếp là hoàn thành chương trình y khoa. Nhưng nếu trong quá trình học mà không đáp ứng thì đi chỗ khác chơi. Đầu vào đã khó mà đầu ra lại khó hơn.

  Cho nên học xong bác sĩ thì dùng từ doctor cũng không gọi là quá đáng phải không?

  ReplyDelete
 26. @Hoàng :hiêu vấn đề đó hơn bạn năc danh trên
  ai nói gì mình cũng hiểu họ muốn nói gì mới được
  không nên kêu người khác nói toạc móng heo mới chịu
  nói như vậy rất đụng chạm, mà đã đụng chạm thì chỉ có chết thôi
  người kém cỏi hay tiểu nhân.
  nếu bạn mà nghĩ mình giỏi giang mà phản ứng quá manh với điều người khác nói, khi mình chưa hiểu quá ra mình khá dở phải hôn?

  ReplyDelete
 27. @BS HỒ HẢI : EM DỊCH RỒI ANH ĐỌC RỒI MÀ QUÊN SAO?
  Doctor= bác sĩ=tiến sĩ
  vì lẽ đó nhiều người không học CK1, CK2 nếu tốt nghiệp trước 1975
  Trung tá bác sĩ Lê công Mạnh nói như thế, nhưng cũng ráng học ck1
  Bác ấy hình như #80tuổi rồi còn khỏe
  Rất giỏi, biết rất nhiều thứ tiếng nước ngoài

  ReplyDelete
 28. Tớ có 1 đề nghị thế này: Mọi người vào còm không nên đả kích cá nhân. Nên nói cái gì mình biết và bổ sung bài viết dùm những chỗ còn thiếu sót để người sau đọc sẽ dễ hiểu và hiểu rộng hơn.

  Một số bạn còm cũng nên viết rõ ràng, rành mạch. Không nên còm ngắt quãng dễ gây hiểu lầm đi đến đả kích cá nhân.
  ------------------------------

  Vấn đề đào tạo chuyên tu trong y khoa mà ông bác sĩ chỉ biết làm tình báo Phạm Ngọc Thạch chủ xướng bây giờ đã lỗi thời. Thiết nghĩ các lãnh đạo có quyết định bỏ nó đi nếu muốn y học và giáo dục nước nhà tốt hơn.

  Chúc vui,

  ReplyDelete
 29. @BS HỒ HẢI : bài này bác viết rất chính xác, như em từng được nhiều người lớn tuổi, học y khoa, giỏi giang nữa , họ nói như vậy
  Nhưng mỗi người học một nơi, trong quá trình học mỗi người nhận thức một ngã nên mới có tranh luận
  Ngay các bạn học cùng 1 lớpp vẩn khác biệt trình độ mà huống chi xã hội

  ReplyDelete
 30. trong lúc này: Nước ta đã gia nhập WTO nhà nước ta làm sao khi tốt nghiệp BS y khoa nước Mỹ OK chấp nhận BS VN mới đạt yêu cầu
  Nhiều BS rất giỏi nhưng hải bỏ nghề khi qua MỸ
  TÔI mới vừa biết 1 bs khi sang Mỹ chỉ làm Nurse, nhưng lương nghe cũng cao

  ReplyDelete
 31. Sorry, vi khong o blog tren blogspot, nên chỉ ghi là nặc danh.
  Tôi nghĩ các bác dịch quá sát nghĩa của từ Doctor. Nếu vậy e rằng các bộ trưởng của Hoa Kỳ đều được gọi là thư ký (secretary) hihi. Doctor cứ gọi là bác sĩ thì đã sao, một kiến trúc sư mà học đến bậc tiến sĩ vẫn là kiến trúc sư mà (tính nghề nghiệp).

  ReplyDelete
 32. @BS Hồ Hải:Em không có ý công kích hay mạ lị cá nhân, vấn đề em muốn nóivề "hệ thống đào tạo"-BS Ivy gì nói là "trường Y ở VN không dễ vả̀o"-điều này không sai,xin khoe với BS,tôi đã đỗ vào trường ĐH Y dược tp HCM với số điểm không tệ, nên tôi hiểu rõ đề thi của trường ĐH Y dược tp HCM-nổi tiếng với phần hình không gian của BS Bửu,(không biết thầy còn dạy Xác Suất Thống Kê không?)
  Nhưng cái tiêu chuẩn,đòi hỏi để được accept của VN so ra là vẫn ...đỡ hơn Mỹ,vì Mỹ nó đào tạo kiểu step -by-step.Có học giỏi,thi test điểm cao..chưa chắc được gọi interview mà rớt interview cũng có được đậu đâu..Nếu dễ dàng chỉ tính điểm thi, thì biết́ bao nhiêu BS VN đâu có"đau khổ" , bỏ nghề... trên đất Mỹ.
  Diện tích,dân số cả nước VN còn it́ hơn tiểu bang California, không phải trường private school muốn học là nộp đơn vào học...Trường Western University ở California là trường tư,campus nhỏ xíu,chẳng tiếng tăm gì...mà cả đám chúng tôi còn không được nhận.Nộp 20 trường,chỉ có khoảng 5 trường gọi interview.
  Không nói chi HealthCare,bên Technology cũng vậy...Louis Amstrong ngày xưa có được Astrology của University South Califonia nhận học đâu,là trường Tư đó.
  Thử cầm bảng điểm , bằng bác sỹ của VN xin học Nursing Bachelor,(Bachelor thôi,đừng nói chi Master )của Loma Linda University,trường tư luôn..coi nó có cho học không?

  ReplyDelete
 33. trước bệnh viện CHỢ RẨY hình như ghi như sau:
  Ministry of Health
  Cho Ray Hospital
  vậy BS HẢI có thể cho y kiến về cái này để học hỏi thêm

  ReplyDelete
 34. Dear Bảo Lương,

  Tớ không nói BL đả kích cá nhân. Trong các còm của BL chỉ là tranh luận chứ khg có đả kích cá nhân. Tớ nhắc là nhắc BS L4B3 và Dr Trèo thôi.

  Chuyện học y khoa ở Mỹ thì khó cũng có khó. Nhưng nếu chịu học lại ngay từ đầu thì cũng qua thôi. Mấy đứa bạn cùng lớp y khoa của tớ ở Sài Gòn, học xong rồi đi vượt biển và đoàn tụ gia đình bây giờ nó thành bác sĩ y khoa ở Mỹ hết trơn hết trọi. Vì nó qua học lại từ đầu và bắt đầu vào học bachelor of english cho tiếng Anh tốt rồi mới thi MCAT xong nộp hồ sơ học y sau. Còn mấy đứa gắng thi các step 1, 2 và 3 của USMLE thì hầu như toi mạng hết trơn dù ở Việt Nam có là giỏi trật trời.

  Thằng bạn mà ngày xưa học tệ nhất lớp y SG của tớ nó cũng mất 18 năm mới xong bác sĩ gia đình ở Mỹ. Dù ngày ra đi vượt biển nó đã là bác sĩ bên này. Cách nay 2 năm nó về lấy con vợ là cháu ruột của một quan chức đứng đầu Sài gòn bây giờ. Nhìn nó mà tớ ngán đến tận mang tai. Chồng thì đã 50, nhưng vợ thì chỉ mới đôi mươi. Chưa kịp có con thì có thể đã phủi chân lên bàn thờ nhìn con gà nude rồi.

  Và cũng không hiếm đứa ngày xưa học cùng phổ thông ngu cực. Qua Mỹ cũng lấy bằng bác sĩ như ai. Theo hiểu biết của tớ thì chủ yếu là do thời kỳ và do quan niệm đào tạo của từng thời kỳ mà thôi. Học y thì cực khổ thật, bây giờ mà bảo tớ học lại từ đầu thì tớ xin đi làm lao công gì đó còn hơn là phải học lại để lấy bằng. Hehehe, nhưng nếu biết cách học thì ở đâu cũng được. Dĩ nhiên y khoa ở đâu cũng là trường đòi hỏi khó nhất.
  ----------------------------------

  Dear All,
  Các bạn thấy không? Chúng mình đều là người có kiến thức hàn lâm, biết hầu như đầy đủ quá trình đào tạo đại học của trời Tây như thế nào? Bằng cấp nào dùng để làm gì, etc... Nhưng khi bàn bạc cũng có ý kiến tranh luận khác nhau. Huống hồ các cụ lãnh đạo VN xưa và nay, khi họ làm sai nhưng họ không biết mình làm sai thì sẽ ra sao?

  Càng đáng sợ hơn khi các lãnh đạo biết mình sai, nhưng vẫn cứ làm sai thì sẽ ra sao?

  Và đáng sợ nhất là làm lãnh đạo biết mình sai, biết dân biết mình sai, nhưng vẫn làm sai. Đó là vấn nạn hiện hữu của không chỉ giáo dục mà hầu hết các ngành trong xã hội Việt hiện nay.

  Nhiệm vụ chúng mình chỉ làm việc đưa ra cái dúng, hướng đi tốt cho dân để họ nhìn trước, nhìn sau và làm đúng là tốt lắm rồi.

  Chúc mọi người hạnh phúc, tớ định viết tiếp phần bất cập, nhưng có lẽ để cái entry này vài hôm nữa để mọi người bàn cho rốt ráo vấn đề.

  ReplyDelete
 35. BS HỒ HẢI: ANH BÁC SĨ
  NGÔ VĂN LONG PGĐ bv đk Tây Ninh là dân Q4 TP HCM
  chỉ học bác sĩ thôi không học cao học, kg học CK1, CK2 gì hết ráo
  anh ta nói thầy mình là sách và bệnh nhân
  không biết sao này có học gì nữa không?
  Trừ khi bị ép học như Bác Lê công Manh!!!!
  anh ta là quản trị trang web sachay.com cần chi học ở nhà trường phải hôn?
  tại bạn L4B3 hiểu nhầm, em kg có ghẹo anh ta

  ReplyDelete
 36. 1988 anh ta là một đại đao, phó khoa ngoại
  mỗ thật đẹp
  ít nói
  rất dễ mến
  anh ta nhắc em :Tr giỏi chứ kg phải dở
  nhưng nên ít nói, khi đó người ta sẽkhông biết gì về mình

  ReplyDelete
 37. Em đủ IQ để biết anh không "kết tội "em- để em kể cho BS Hồ Hải và Dr Trẹo nghe, hồi em còn ở VN,thằng bạn đồng môn hồi "tắm mưa cởi truồng"được Medical School của Bắc Mỹ nhận,về VN xả stress -một lần tranh luận, em nghe hắn nói với một tên trong đám của tụi em, bên ngành MD như mấy anh .."ông có ở Mỹ đâu mà ông biết!"-Em ghét lắm,cho là tên này hách...sau này "đoạn trường ai có qua cầu mới hay"- Mỗi lần em nhắc chuyện VN với BS Tuyển, bạn học của anh- mặt ảnh nhăn nhó "nói tới VN làm gì? "
  @Dr Treo:Ở Mỹ ,tên nào cưới được cô Y tá là ..."chuột sa hữu nếp"- Mỹ thiếu Y tá quá trời- nghề Y tá ở Mỹ rất nhiều ngạch và chuyên nghiệp- Register Nurse hai năm ( nói là hai năm chứ cũng mất 03 năm đi pre-requisites courses:Anatomy,Physiology,Microbiology,Chemistry..và 60 units đại cương) Có Nursing Bachelor,Nursing Master, Nursing Doctor, Nursing Ph.D...Register Nurse ở Mỹ là"hét ra lửa"-lương từ 60.000-70.000USD/năm,còn Master Nurse lương 50- 60 USD/hour.Kỹ sư,thạc̣ sỹ kỹ thuật thất nghiệp...xin đi học Y tá,đông người nộp đơn quá,nên cũng chờ cả 1-2 năm.-Mỹ nhận Nurse của Philipine, Taiwan,Japan...cho thi license hành nghề,không bắt học lại,vì nước họ đào tạo theochuẩn Mỹ,hoc̣ bằng tiếng Anh...BS VN thistep 1. step 2 xong...không được nhận intern,xin đi học Y tá , Mỹ không cho vì điểm
  pre-requisites courses đem evaluate ra quá thấp,phải bỏ 05 năm cày lại.
  BL có nhiều chuyện để "tám" với mấy anh lắm, mà chỉnh CSS trên wordpress.com không được nên ...stop blog temporarily.Ai biết chỉ BL với,fix hoài mà nó không save.
  @BS Hồ Hải:mấy cái about,home,pre face của các website University nó nói là một chuyện,lâm trậnlại là chuyện khác...ví dụ như Western University của Cali đòi minimum 2.7 ,không cần Bachelor degree,không experience..., lúc em nộp là 3.8,anh Tuyển là perfect 4.0...nó còn chẳng mời interview nữa là...về sau mới biết nó nhận toàn "thứ dữ"

  ReplyDelete
 38. Chào BS Hồ Hải,

  Dây này, tui tìm ra 2 trường Dai Học Y Khoa, anh vào xem thì sẽ thấy MD là undergraduate i.e. chưa phải graduate studies, còn là bằng Cử Nhân. Cách dây khá lâu, tui dã dọc một C.V ( Resumé ) của con trai ông Chef củ của tui, thằng Tây này ghi bằng MD ( Medical Doctor ) của nó là Baccalauréat ès sciences en Médecine.

  http://www.medicine.mcgill.ca/ugme/studentservices/tuition_en.htm
  http://www.med.uottawa.ca/Students/MD/Admissions/eng/

  Danh xưng gọi Docteur hay Doctor tùy theo quốc gia. Các nước như Mỹ, Canada, Australia, Dức ... người nào có bằng Ph D thì dược gọi là Doctor. Riêng nước Pháp, danh từ Docteur chỉ dùng cho Médecin tức người dã tốt nghiệp trường Dại Học Y Khoa, người nào cho dù dã tốt nghiệp Doctorat ( Ph D ) chỉ gọi là Monsieur mà thôi. Nhưng từ từ họ bị ảnh hưởng các nước khác. Khoảng sau 1975, nhiều Giáo sư Dại Học Pháp, khi sang dạy ở các nước Mỹ, Canada, Anh .. củng xưng là Doctor X ... mà trước dó danh từ Docteur chỉ dùng cho Bác sỉ ( Médecin ) mà thôi. Không biết hiện nay, bên Pháp, có còn dành danh từ Docteur cho Médecin hay cho cả những người có bằng Doctorat ? Bạn nào dang ở Pháp, nếu có thể ,xin hảy góp ý.

  Gởi quí vị dọc một bài viết trên báo chí ngày hôm nay. Chúng ta cũng nên dọc dể thấy rằng cách viết của người ký giả rất kỳ lạ, rất khác thường. Tui nhớ, sau 75, có lần dọc một bài phỏng vấn một nhân viên người Mỹ nào dó là khi làm việc tại Sài Gòn, có cách nào anh ta nghi ngờ người nào dó là VC hay không ? Anh này trả lời là người CS hay có thói quen, thích nói dến con số mà không thích nói cái dó là cái gì bao giờ. Thí dụ : một số nước khác nhau : nước nào sao không kể ? dạy 6 môn ? môn gì ? 20 trường Dại Học hàng dầu ? Dại Học nào ? kỷ lục quốc tế sao ? 10 nước khác nhau ? nước nào vậy ?

  http://www.baomoi.com/Home/GiaoDuc/www.svvn.vn/Giang-vien-tre-Viet-Nam-o-DH-Oxford/3879795.epi


  "Trò chuyện với Sinh Viên Việt Nam, anh nói thời gian này anh không ở Oxford mà đang tham gia hội thảo hoặc giảng dạy ngắn hạn ở một số nước khác nhau. Nguyễn Hoàng Long được mời giảng dạy 6 môn học tại ĐH Oxford với cả sinh viên đại học và bậc học thạc sĩ. Anh được hơn 20 trường đại học hàng đầu của hơn 10 nước khác nhau trên thế giới mời giảng bài. "

  ReplyDelete
 39. Dear BL, Hì hì, anh cũng từng làm việc với 1 college of Med của 1 trường đình đám cở CA nên anh hiểu vấn đề BL nói.

  Chuyện cu Tuyển nhà anh thì anh biết rõ nó hơn ai hết. Vì nó cùng tổ học y Sài Gòn với anh ngày xưa mà. Vấn đề của Mỹ là vấn đề rất thực dụng. Nó nhìn hồ sơ và công việc làm hằng ngày là nó biết ai hữu dụng ai nó khg cần. Đặc biệt chỉ cần interview là đủ biết như thế nào?

  Perfect 4.0 không có nghĩa là perfect khi làm việc. Tụi nó biết thằng nào thông minh thằng nào là mọt sách và con vẹt. Không thể qua mắt tụi nó được đâu em.

  Y tá ở Mỹ, đặc biệt các y tá phụ dụng cụ cho phẫu thuật viên, mỗi năm kiếm còn nhiều tiền hơn BS gia đình nữa là khác. Gì chứ loại y tá này 100K đến 150K/year là chuyện thường tình. Đặc biệt các y tá VN mà đi du lịch Mỹ mà để nghề nghiệp là Nurse thì đừng hy vọng nó cấp visa.

  Mỹ thiếu y tá cực kỳ. Bà chị vợ của anh ở CA nộp đơn để học encoding Nurse thôi cũng phải mất 3 năm chờ đợi. Nói chuyện y khoa ở Mỹ thì lắm chuyện để bàn. Bàn hết giấy mực cũng không xong.

  Nhưng nếu hiểu Mỹ thì lấy cái MD của nó không cần thông minh mà chỉ cần 1 con vẹt. Đó là những gì anh hiểu biết. Ở CA thì khó vì tụi BS già đầu VN di tảng sang nó chiếm hết biên chế rồi. Nhưng nếu chịu đi tiểu bang khác và học từ đầu thì không phải khó.

  Nhưng nói thực lòng là tại sao người Việt của mình cứ qua Mỹ là cứ tụ nhau ở CA và TX làm gì cho nó khổ thân thế? Cứ ở Đông Bắc vừa lịch sự, lại vừa văn minh không chịu, lại cứ tụ nhau 2 cái xứ nhìn là thấy không ổn về mọi cái. Cái này không phải chê bai CA và TX, nhưng ngay cả Đông Bắc Mỹ nếu đến Boston vẫn thấy văn minh hơn New York 1 bậc rồi.

  Thực lòng bây giờ tớ cũng không muốn ở Sài Gòn, tết này tớ về quê thấy các thành phố nhỏ được qui hoạch và phát triễn về môi trường và thiết kế đô thị hơn SG gấp vạn lần. Tớ đang thuyết phục bà xã về các thành phố nhỏ ở VN để sống hơn là sống ở SG! Mình có nghề sống ở đâu cũng khg sợ chết đói. Chen chúc nhau nơi ô nhiễm và xấu xí này chi cho khổ thân.

  Mến,

  ReplyDelete
 40. Dear Van,
  Tất cả những trường bạn đưa thông tin là của Canada. Có thể Canada xem trường y là undergrad school. Nhưng tiêu chuẩn ít nhất mà các trường y ở Canada là ít nhất phải trải qua 3 năm học full time một bachelor. Như vậy không thể xem trường y là undergrad school được. Vì ngay cả nộp hồ sơ vào MD của Mỹ cho 1 thí sinh đi từ high school cũng chỉ nộp giỏi lắm là hồ sơ cũng chỉ 3 năm + 1 semester chứ cũng đâu phải là nguyên tấm bằng bachelor? Chỉ ngoại trừ các MS, BS, BA hay PhD đã đi làm rồi quay lại học y mới có đầy đủ hồ sơ.

  Nói chung tiêu chuẩn vào trường y Canada cũng không khác vào trường y ở Mỹ. Vì nó cùng hệ thống và 2 bên cùng công nhận nhau. Vấn đề còn lại là quan niệm về tên gọi.

  ReplyDelete
 41. Như vậy thì cầm cái lon trà đốc tơ thanh, phải hiểu sao cái đốc tờ này bác Hải nhỉ?

  ReplyDelete
 42. Ăn tết xong, các bác tranh luận khiếp thật. Tuy nhiên, SG đồng ý với @lvu. Dù học ở tây, tàu , Mỹ , Úc ... Bác sĩ vẫn là Bác sĩ (chứ không là tiến sĩ được).

  Các anh chị cứ mở thử một trang (ví dụ như trang contributors xxi của cuốn cẩm nang gối đầu nằm dân nội khoa tổng quát Harrison's Principles of Internal Medicine 17th) ta sẽ thấy sự khác biệt giữa bằng cấp nghề nghiệp, nghiên cứu & học hàm
  1/ Oded Abramsky, MD, PhD
  Professor and Head, Department of Neurology, Hebrew University Hadassah
  Medical School, Jerusalem, Israel

  Ông này nghề nghiệp là Bác sĩ, học vị là Tiến sĩ y khoa và học hàm là Giáo sư.

  2/ John Funder, MD
  Professor, Prince Henry’s Institute of Medical Research, Clayton, Victoria,
  Australia
  Ông này chắc chắn là Bác sĩ, nhưng học hàm Giáo sư. Chuyện giáo sư không có học vị tiến sĩ là bình thường.

  ....
  Mời các anh chị tham khảo thêm định nghĩa về chữ Doctor trong từ điển Merriam-Webster:

  doc·tor

  Date: 14th century
  1/ a : an eminent theologian declared a sound expounder of doctrine by the Roman Catholic Church —called also doctor of the church b : a learned or authoritative teacher c : a person who has earned one of the highest academic degrees (as a PhD) conferred by a university d : a person awarded an honorary doctorate (as an LLD or Litt D) by a college or university
  2/ a : a person skilled or specializing in healing arts; especially : one (as a physician, dentist, or veterinarian) who holds an advanced degree and is licensed to practice b : medicine man
  3/ a : material added (as to food) to produce a desired effect b : a blade (as of metal) for spreading a coating or scraping a surface
  4/ : a person who restores, repairs, or fine-tunes things

  SG cũng có dịp trò chuyện cùng một vài Giáo Sư từ Mỹ sang, họ khẳng định ở Mỹ định nghĩa số 2 là chuẩn.

  Vì vậy, xin các anh chị chỉ giáo thêm để mình không hiểu sai (dẫn đến nghĩ sai là rất nguy hiểm :)

  1/ MD : Bác sĩ Y Khoa
  2/ MD, PhD : Tiến sĩ Y Khoa

  ReplyDelete
 43. "Như vậy thì cầm cái lon trà đốc tơ thanh, phải hiểu sao cái đốc tờ này bác Hải nhỉ?"

  PhD of braggart :)

  ReplyDelete
 44. @BS Hồ Hải:Em nói anh nghe,không phải là thích tụ ở California,mà còn vấn đề..."cơm áo gạo tiền",gia đình,con cái,công ăn việc làm...phải như độc thân,không con cái vướng bận...phóng đi đâu chẳng được.Ở Mỹ này ,buông job ra là ...ra đường mà ở,cho nên "cu Tuyển nhà anh" mới không đi Michigan,Chicago intern...( không được gọi "anh Hai" của BL là"cu" đó nha",hic...hic)-BS Hồ Hải nói đúng,có người GPA 3.6 được nhận trong khi mình 4.0 không được nhận,vì có kinh nghiệm làm việc ở Mỹ thời gian lâu hơn, có research do Professor của trường hướng dẫn,trẻ,nói tiếng Anh không nặng accent ...
  @SG:-Ở Mỹ doctor là một học vị,chứ không chỉ là riêng tong lĩnh vực Health Care-Martin Luther King là doctor về thần học,tôi có người bạn Mỹ có bằng doctor về Health Management, hay trong lĩnh vực văn chương,triết học,computer...cũng có học vị doctor,người dạy môn Speech và Critical Thinking cho tôi lúc trước là Philosophy Doctor
  . Ngành Dược ở Mỹ cũng có nhiều chuyên ngành doctor như Pharmaceutical Doctor,Pharmacy Doctor,Pharmacology Doctor...ngành Nursing cũng có Nursing Doctor.Trong giao tiếp hàng ngày,người Mỹ cũng gọi người có học vị"Ph.D"là "doctor"-dù một bên là practice,một bênlà research,nhưng hai học vị này tương đương nhau về "academic" và "social interaction".
  @Van:Tôi có đọc trang mạng vnexpress.com la lối um sùm cô hoa hậu gì đó học Cosmetic Beauty Surgeon Specalist- (trên cả MD), học ở trường tôi đang lấy course Hematology lúc đó,University Califonia Irvine -trường này làm gì có program đó mà học? Mà doctor "học sút quần"ra chứ ở đó mà ...hoa hậu. Rồi lại nghe nói Mỹ mời một doctor chuyên khoa ngoại thần kinh ở Bình Định, đã mổ cho con gái ông Phan Văn Khải,nguyên TT Việt Nam-mức lương 6000 USD/month mà BS này từ chối(wow!)
  Trời đất!Cầm bằng bên VN xin học Register Nurse nó cho học chưa,chưa nói chuyện mà đụng dao,đụng kéo...- Bọn Mỹ nó ra luật lệ về HealthCare chặt chẽ,vì liên quan tính mạng người-Ở đây không nói đến chuyện tay nghề,vì DDS của Mỹ làm "removable application"hay "crown" chưa chắc đẹp bằng Dental Technician cuả VN ta,hay trường USC phải mời Thụy Điển qua thỉnh giảng implant...
  Tôi còn thấy tờ báo mạng chính thống này dịch chữ "physical interaction" là "tiếp xúc Vật Lý "nữa đó. Tụi bạn tôi chọc coi chừng họ dịch " Physician Assistant" là"nhà trợ lý Vật lý học" bây giờ..hic hic..
  -Độ này tôi thấy truyền thông trong nước vinh danh các nhà toán học rầm rộ-tôikhông phủ nhận,nếu không nói đến là vui ,tự hào lây,vì mình cũnglà người Việt,nhưng tôi ngạc nhiên thấy chẳng bao giờ đề cập tới Giáo sư,Tiến sỹ Toán học-Thiên văn học- Nguyễn Xuân Vinh, được NASA,Colorado University,Michigan University,ect... và các trường ĐH châu Âu vinh danh,ông là chuyên gia tính toán quỹ đạo cho phi thuyền không gian của NASA-hay Khoa học gia Dương Nguyệt Anh,giải thưởng Bộ quốc phòng Hoa Kỳ,sáng chế bom áp nhiệt...chắc có lẽ vì"bất đồng chính kiến"

  ReplyDelete
 45. Chào @Baoluong,

  Mình đồng ý một phần với lập luận của Baoluong, nhưng theo định nghĩa rất chuẩn của Merrian-Webters Dictionary (cùng nhiều bằng chứng khác), ta hiểu nôm na rằng, Tiến sĩ là bậc học cao nhất của một chuyên nghành đào tạo (Highest), Bác sĩ không phải là bậc học cao nhất trong nghành Y, nên Bác sĩ không phải là tiến sĩ (phù, kính chúc cụ Aristotle yên vui - hậu nhân xài Tam đoạn luận không biết có đúng chỗ không:)

  Tiến sĩ về Thần Học là theo định nghĩa số 1. Tuy nhiên, các anh chị thấy không phải Cha / Mục sư nào tốt nghiệp trường thần học cũng được gọi là Tiến sĩ.

  Một số người Việt Nam cũng hay lẫn lộn, khi gọi các vị tốt nghiệp trường Luật là Tiến Sĩ Luật.

  Mình nghĩ Baoluong chắc ở Mỹ (vì bạn rành Mỹ quá xá :), Baoluong để ý sẽ thấy, bác sĩ họ thường ghi trên danh thiếp là M.D. ABC, nhưng những người bác sĩ có học vị tiến sĩ, trên danh thiếp của họ sẽ ghi M.D. PhD. ABC hay gọn hơn la Dr. ABC.

  @ Anh Hồ Hải: Em nghĩ anh nên có hẳn một topic về chức danh. Vì nếu chúng ta không đồng thuận với nhau, em e rằng các sếp sẽ rất nhức đầu khi xây "Quốc Tử Giám" thời hiện đại. Theo em biết hiện nay số bác sĩ trên cả nước Việt Nam không dưới 60.000 người. 60.000 cái bia không phải là chuyện dễ hihi...

  ReplyDelete
 46. Dear SG,

  Những hiểu nhầm của SG và cụ Nguyễn Khánh và LVu là một nên giáo dục VN mới có ngày hôm nay.

  Tiến sĩ nó chẳng là cái quái quĩ gì cả. Nó chỉ là 1 tấm giấy chứng nhận tìm ra cái mới mà nhân loại chưa tìm ra theo y văn. Trong hàng nghìn hàng triệu, hàng tỷ những tìm ra đó chỉ được 1 vài cái là có ứng dụng thực tế vào đời sống. Số còn lại vứt vào sọt rác. Thậm chí ò cái hôm trước tung hê, hôm sau thấy chỉ làm tai hại cho loài người vì mục đích sử dụng khác nhau.

  Tôi xin ví dụ: khi Nobel tìm ra hợp chất NO3 làm ra chất nổ để khai phá núi làm đường đi, khai thác mỏ etc... thì nó là tốt. Nhưng khi dùng nó làm bom đạn bắn giết nhau thì nó là xấu. Nhưng nếu khai phá quá thì môi trường ô nhiễm hơn và sinh thái đảo lộn thì lại là xấu.

  Người có PhD là người tìm ra cái mới chứ cưa chắc cái mới đó làm tốt cho đời. Thậm chí kiến thức người đó chưa chắc đã đủ uyên bác để làm cho đời tốt hơn. Làm PhD khg phải là học mà làm ngâm cứu. PhD không phải là cái gì ghê gớm lắm đâu. Bản thân nó nói lên người có PhD là người được đào tạo phương pháp nghiên cứu và dùng PPNC để tìm ra 1 cái mới thế thôi. Về cái mới đó họ là người hiểu biết nhiều nhất. Còn cái khác chưa chắc họ hiểu hơn bác nông dân!!!

  Kekeke, Tớ sẽ có một entry tiếp cho các học vị, thân mến,

  ReplyDelete
 47. Bác Hải ơi,

  Tôi đã định thôi không còm nữa vì topic này dài quá rồi, nhưng vì có thêm "vài diễn biến mới" nên tôi cũng cố chen vào một vài dòng nữa!

  Bác nói đến sự hiểu lầm của PTT Nguyễn Khánh, lvu và SG vv; tôi xin được bác bổ sung thêm tôi vào danh sách những người hiểu lầm đó, bác ạ :-) Vì tôi chia sẻ ý kiến của lvu và SG, còn PTT Nguyễn Khánh thì tôi không có thông tin chính xác nên không dám có ý kiến gì.

  Nhưng đúng là phải có một entry về danh xưng, học vị vv ở VN. Vì muốn tranh luận ra vấn đề thì trước hết phải cùng ngôn ngữ. Mà nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu trên thế giới này cũng chỉ vì sự khác biệt về ngôn ngữ mà thôi. Vì chủ thuyết là gì, nếu không phải là một mớ lý luận xuông được diễn giải bằng ngôn ngữ?

  Beautiful Sunday, các bác ơi! Tôi đang ngồi nhìn ra sân, "chim vẫn hót trong vườn nhà tôi", life goes on các bác ạ. Hiện sinh đi, bác Hải nhỉ?

  ReplyDelete
 48. kể ra BS HỒ HẢI anh minh
  tôi đang chờ xem entry mới mấy ngày nay

  ReplyDelete
 49. Tớ xin đưa link 1 bài viết của thằng con tớ nghĩ về khoa học để mọi người đọc và suy nghĩ nhé: What is science about?. Bài này nó viết trên blog từ năm 18 tuổi, khi mới bắt đầu vào đại học năm thứ nhất. Sau khi nó chiến đấu với hơn 800 sinh viên năm thứ nhất để giật được cái RA (research assistant) và TA (Teaching Assistant) cho chương trình học double majors của nó để sau này nó có thể apply vào double majors PhD/MD.

  ReplyDelete
 50. BS Hải viết tiếp đi.Lâu nay dù khong comment nhưng em vẫn đọc các bài viết của Bác đều đặn.Chúc gia đình Bác một năm mới sức khỏe và bình an.Riêng em dù viêc dùng chữ và ý nghĩa như thế nào đi nữa thì ở Mỹ này em vẫn thích 2 đứa nhỏ con em sau này trở thành Bác sĩ(MD-Medical Doctor) hay Luật sư chứ không muốn nó thành Tiến sĩ Y Khoa hay Tiến sĩ Luật khoa

  ReplyDelete
 51. @ Bao Lương
  Tui không thuộc dân trường Y, nhưng do thường dọc tạp san Hội Y sỹ Viet Nam Tự Do, mới biết là ngay năm 1975, khi dến Montréal, 3 Giáo sư trường Y khoa Sài Gòn dã dược các trường Y khoa tại dây mời dạy học, vì họ dã học bên Pháp trước dó. Khoa Trưởng Y Khoa Sài Gòn, GS Trần Dình Dệ, nguyên Bộ trưởng Y tế, năm 1969, rời Viet Nam sang trường Y khoa Dại Học George Washington vì ông Trần Dình Dệ tốt nghiệp Sãn Phụ Khoa, Daị Học Johns Hopkins ngày xưa. GS Trần Dình Dệ dạy học cho dến khi về hưu, ông qua dời cách dây không lâu. Một ông GS Y khoa Sài gòn nữa trùng tên Dệ là GS Trần Quang Dệ ( người miền Nam ), thạc sỉ Y khoa Pháp, lúc trước làm Viện trưởng Dại Học Sài Gòn, nay chắc dã qua dời. Tôi thấy hơi lạ lạ, khi dọc bản tin tường thuật, là trong buổi họp mặt các BS trường Y khoa Sài gòn, tại Montréal, tại Paris v.vv khi dược mời lên phát biểu các GS trường Y khoa Sài gòn dều nói bằng tiếng Pháp, dỉ nhiên không có viết sẳn trước, chứ họ không nói bằng tiếng Việt. Các BS Việt Nam, dang hành nghề hiện nay ,nói từ năm 1966, trường Y khoa Sài gòn chuyển ngữ sang tiếng Việt ( Hồi ký ông Nguyễn Cao Kỳ có nói dến chuyện này, ông bị GS Y khoa Sài Gòn phản dối dử dội, khi bắt giảng bài cho sinh viên bằng tiếng Việt trong Dại học Y khoa ), nhưng có một số GS vẫn còn nói tiếng Pháp trong lớp. Nhờ dó sinh viên Y khoa Sài gòn có dược vốn tiếng Pháp, tiếng Anh, nếu không, năm 1975, ra ngoại quốc ( vùng nói tiếng Pháp ) sẽ khó khăn rất nhiều cho họ khi thi lấy bằng hành nghề.

  Ngày tụi tui còn di học, trong trường có 5 sinh viên Y khoa Sài Gòn ( 1 YK 4, 1 YK 3, 2 YK2, 1 YK1 ). Mọi người còn ở lứa tuổi 20's, tất cả các anh này dều xin học Medecine nhưng không một ai dược nhận, sau dó phải dổi sang ngành khác.

  ReplyDelete
 52. Điều bạn Van nói là đúng hoàn toàn. Các thầy dạy trường Y Sài Gòn sau 1975 vẫn còn dạy bằng tiếng Tây. Một số người dạy bằng tiếng Anh, một số người dạy bằng tiếng Pháp.

  Các thầy bị chỉ trích kịch liệt. Tôi còn nhớ sau 1975, ngay cả ở trường phổ thông trung học, nếu ai theo ngoại ngữ Anh, Pháp đều bị đánh đồng với không hợp tác với chính quyền cách mạng. Vì bị nghi ngờ là học ngoại ngữ để đi vượt biển và làm gián điệp cho quân xâm lược.

  Ngay cả một số bác sĩ còn ở lại các bệnh viện làm việc cũng rất khổ sở khi bị bắt buộc phải viết tường trình phẫu thuật hoặc viết y lệnh điều trị trong bệnh án, làm bệnh án bằng tiếng Việt, etc...

  Một số đàn anh được đào tạo ở Mỹ rồi vì yêu nước trỡ về phục vụ cho bệnh viện miền Nam trước 1975 sau này sang Mỹ không cần lấy lại bằng tương đương. Ví dụ như GS bác sĩ Nghiêm Đầu Đại. Bác sĩ Đại hồi xưa được đào tạo ở trường Y SG, sau đó tu nghiệp Mỹ rồi về dạy y khoa Sài Gòn, làm việc ở BV Nhân Dân Gia Định, sau 1975 sang lại Mỹ, hiện vẫn làm việc ở trung tâm ghép Tụy của Allegheny General Hospital, vẫn đang là 1 trong những GS chuyên gia ghép tạng nỗi tiếng của College of Medicine thuộc Drexel University, PA.

  Đời làm y của tôi, khi còn làm trong nhà nước cũng có 1 ông thầy. Ông ấy bây giờ về hưu rồi. Khi tôi được ông dạy phẫu thuật, ông cũng không viết được tường trình phẫu thuật bằng tiếng Việt. Giao bang cũng không trình bày được tiếng Việt trôi chảy. Ông cùng thời với GS Nghiêm Đầu Đại. Ông được Mỹ mời đi từ năm 1978 nhưng ông không chịu đi. Sau 1975, ông ăn chay trường, ở lại VN làm việc. Tôi hỏi sao không đi? Ông bảo: Tao đi rồi, và tao biết mình kiếp này ở đây để học tu làm Người! Đợt 27/2 này báo chí đề nghị tôi viết cái gì về nghề y cho hợp với lề phải. Tôi định viạt tạm gương đạo đức và nghề y của ông. Tôi xin phép viết về ông thì ông chưa cho phép.

  Mến,

  ReplyDelete
 53. Hờ hờ, như tôi đã nói trong bài, hiện tại nông dân thì có nghiên cứu và sáng kiến chế tạo hữu dụng cho cuộc sống còn các nhà nghiên cứu hàn lâm thì ngồi không một chỗ.

  Hôm nay trên báo Nhân Dân có bài viết: Một nông dân sáng chế ba loại máy phục vụ nông nghiệp. Mời bà con đọc chơi.

  ReplyDelete

Ghi một nhận xét:
- Tô đậm: <b>câu muốn tô đậm</b>
- Chữ nghiêng: <i>câu muốn in nghiêng</i>
- Chèn link: <a href="địa chỉ web muốn chèn">text</a>
- Chèn hình: [img]link hình muốn chèn[/img]
- Chèn video từ youtube: [youtube]link video cần chèn[/youtube]