Sunday, March 21, 2010

PHẬT NÓI - Bài viết của BS Phan Tường Hưng


            Người hành đạo  mà còn thấy có thầy trò là chưa thấy trung đạo...Câu này có vẻ dễ hiểu, cũng khá dẽ thực hiện, nhưng phần đông chư tăng lại thường hay mắc phải lỗi này…
Là vì các ngài cứ ôm cái tư tưởng sư phụ đệ tử, cứ chấp cài ý ngã nhân, cao thấp, thầy trò…Cứ nắm cái mầm móng, cái nguồn gốc sanh diệt, tất nhiên sẽ  phải gặt cái hậu quả ác chúng sanh vậy…nấu cát bao giờ thành cơm?? Nên bị phật quở là ác tăng. Cũng như vậy, người hành đạo cứ cho rằng…cứ khoe rằng… mình là 1 vị thiền sư, là còn ngã kiến, ngã mạn và cũng được liệt vào hạng người này. Nên khi vua Lương Võ Đế hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ma…người đứng trước mặt trẩm là ai? trả lời không biết. Một câu trả lời thật tuyệt??? Câu trả lời đã cho ta thấy  đầy đủ ý nghĩa của cái không thật, cái giả danh, cái duyên sanh của bản thân Bồ đề Đạt ma…thì phải gọi cái gì đây? Một câu ngắn gọn đã gói trọn cả 3 đặc tánh vô thường, không như ý, vô ngã, của mọi sự mọi việc. Nó nhắc chúng ta nhớ đến cái mĩm cười  của Ca Diếp khi phật đưa cành hoa lên, công án niêm hoa vi tiêu của thiền tông…cũng có phần nảo đồng ý nghĩa với câu nói thế giới, tức chẳng phải thế giới, thị danh thế giới  trong kinh kim cang bát nhã ba la mật…
Đúng là 1 vị thánh tăng có đủ cả gíơi định huệ…nhắc cho chúng ta nhớ đến câu: “Thiên thượng, thiên hạ duy ngả độc tôn” của Phật. Cũng chỉ vì cái ngã này mà Lâm Tế phải chịu nhiều lần 3 hèo của Hoàng Bá và phải trôi giạt về với Đại Ngu, và cũng tại đây, cũng do cái ngã này, mà Lâm Tế đã hoan hỉ tỏ ngộ được cái ý của Phật pháp qua  câu: “Còn nói lỗi phải nửa sao?”.

PHẬT NÓI TIẾP

Sau khi Phật nhập diệt các phật tử nên lấy giới làm thầy Tô nói tâm địa không tà là giới tự tánh cho phép người học đạo khẳng định thầy ở đây không có nghĩa là sư phụ, mà có lẽ có cùng nghĩa với chữ tâm trong bát nhã tâm kinh, tức là chủ đề, là mầm móng,  là nguồn gốc của vấn đề. Còn  giới ở đây không phải là 250 giới tướng mà chư tăng  thọ trì đâu, mà là giới tâm. Chỉ duy nhứt có một mà thôi, là sự sanh diệt. Cần phải giữ cho  tâm địa không tà mới nhập được vào giới tánh. Điều này cho thấy lấy giới làm thầy, nghĩa là Phật khuyên chúng sanh nên tu tâm, phải giữ cho tâm hết sanh diệt, mà có tịch diệt, giữ làm sao cho không tà kiến có chánh kiến, phải đưa tất cả vọng niệm về một niệm cho hết động hoàn tịnh, giải ngộ nhưng dù có thường hằng tịnh cũng chỉ mới bất tư ác vẫn còn tư thiện là còn động, thì làm sao thấy tánh phật được?
Cần phải tĩnh lặng nghiêm mật hơn nữa, chừng trí huệ phát triển, chỉ có quan sát, chớ không còn phản ứng…lần lần được tính giác, biến thừơng đoạn tịnh thành thừơng hằng tịnh rốt ráo là không tịnh, tức đã ra ngoài có không, mới nhập vào được chơn không, thâm ngộ như vậy đã bất tư thiện bất tư ác…tức tâm địa không loạn, thanh tịnh là định tự tánh, chứng ngộ là kiến tự bản tánh, như vậy định càng kiên cố, bất ly tự tánh thường sanh trí huệ, thì huệ tuôn trào, làm sao định dư huệ khô khan được? Chừng định huệ viên dung thấy cái này vô thường, không như ý, cái kia vô ngã, thấy rõ cái giả của chúng sanh, nhận được cái thật của mình và biết rõ cái gì là chơn thường, chơn ngã, chơn lạc, chơn tịnh. Tất cả đó được gọi là Phật tánh. Khi sống được với tánh Phật, biết đó đại ngộ sẽ như như bất động.

 
ĐOẠN NHỨT THIẾT ÁC. TU NHỨT THIẾT THIỆN. ĐỘ NHỨT THIẾT CHÚNG SANH…
            Đoạn nhứt thiết ác là bố thí cho hết ác sanh diệt có thiện tịch diệt…cho hết động hoàn tịnh, có tịnh chỉ mới bất tư ác, nhưng còn tư thiện. Giải ngộ cần phải tĩnh lặng để bố thí tiếp, bố thí đến không động không tịnh, phải thường xuyên bố thí là trì giới…
Tu nhứt thiết thiện là tinh tân, là nhiệt liệt bố thí nhưng vì còn hướng ngoại, còn hình tướng bố thí, để rồi phải hướng vào nội tâm, miên mật vô tướng bố thí, nhẫn nhục làm tất cả những việc thiện dù nhỏ hay lớn, để được thường hằng thiện, cho đến khi thật sự ra ngoài có không thiện ác, thiền định mới nhập được vào chơn không để có chơn thiện, chứng ngộ là bất tư thiện, bất tư ác. Đó là độ nhứt thiết chúng sanh, biết đó bố thí ba la mẬt, có thiền định, và trí hụê ba la mật.
Độ nhứt thiết chúng sanh sẽ thấy được cái gì là bản lai diện mục của mình, tức kiến tự bản tánh, chứng ngộ, thiện gọi  minh tâm kiến tánh, chừng thường sống với tánh phật, nói đó là đại ngộ, thành phật, là có 6 ba la mật, bố thí, trì giới, tinh tân, nhẫn nhục, thiền định, trí huệ, tức đã bất ly tự tánh thường sanh trí huệ, như như bất động.

Nguyện hồi huớng công đức này cho tôi và cho tất cả chúng sanh…nhập nhứt chơn pháp giới…

Nam mô bổn sư Thích ca mâu ni Phật…


            Phan Tường Hưng
Sau khi tôi viết bài: "Thầy tôi: BS Phan Tường Hưng", Ông viết bài này gửi đến tôi để kiến giải những điều tôi chưa đạt Đạo. Tôi hiểu Ông không chỉ muốn nói cho riêng tôi. Tôi chợt nhớ câu nói của Dalai Lama: "Share your knowledge. It's a way to achieve immortality". Nên tôi đưa bài viết lên blog mình để mọi người cùng chia sẻ.

Tư Gia, 22h38' ngày 21/3/2010

25 comments:

 1. Chú thích 3 tấm ảnh của bài viết:

  + Ảnh 1: Khi chưa ngộ, người tu hành chỉ nhìn thấy tay Phật chỉ, mà không thấy ánh sao sáng le lói giữa trời đêm đen Phật muốn nói.

  + Ảnh 2: Khi đã ngộ nhìn mây, nhìn trời cũng thấy nét từ bi, chân lý.

  + Ảnh 3: Khi đốn ngộ nhìn đâu cũng thấy trong sáng và tâm viên ý mãn.

  ReplyDelete
 2. Ý kiến của ông trời con của tui: In my opinion, it's impossible to follow for most of buddhism. As a religion itself, Buddhism was used for religious and belief. But if we compare with the philosophy of Buddhism, the meaning of religious is not even follow the meaning of Buddhism itself. In real life, Buddha does exist as a phylosophy but not as decendant of God. So it's kind of complicate when we talk about religious. As Dr. Hai said, Buddha himself have no consciousness and self aware. Indeed, he denied the acknowledgment from the other and put hiself at rest. It just become a non-living thing without any sense of being human or animal. A person without the thought and ego for himself would not survive and being ackowledge within a society. Eventhough the Buddhism itself is irrelevant for daily life application, the ethic behind it is very meaningful for bigger community structure but not individual. The interation between human and human is the main goal. NO ONE consider you are good if you did not give the other a good attitude, NO ONE consider you are bad if you did not show the hatred and angry within yourself to the other. The interaction between us and other define the value within each of us and objects. That's where intrinsic (based on value within itself) and inherit value (based on the value acknowledged from others) would seem to be exist but infact, it based on intrumental value (based on the price and usefulness of an object). If there is a son, he/she would have the value as a living thing in society consideration, while it would have the value as the one who inherit gene from parents. The children would be consider as persons who share same gene with their parents, that's why they were valued. It's not because they inherit the gene, but because they have the price and usefulness later for parents in life. Besides, if a son/daughter can bring fame and honor back to him/herself would also bring honor and fame to his parents. Budhism criticized this oint of view and brought up a bunch of moral and ethic lecture to persuate human follow his path. Infact, Buddhism is very useful in human life but not take much of responsibility for other forms of life. By being non-consciousness & living with nature would not solve the problem that we have made. Can you kill 1000 people and become a monk without taking any responsibility ? No you can not, by throwing away of self-aware and consciousnes would merely make the punishment disappear. So there is no point in torture and capture him for punishment. To this end, you have created sin within yourself. By being a buddhism, you better not become a monk but rather follow the law of society and being punish for the horror you have casted upon humankind.

  Nguồn: http://bshohai.multiply.com/journal/item/185/185

  ReplyDelete
 3. Bài viết hay quá BS ạ; nhất là câu cuối "Share your knowledge. It's a way to acheive immortality". Rất tiếc hình như từ "acheive" bị sai chánh tả thì phải(?).
  Chưa bao giờ em viết comment cho 1 blog nào cả (cũng là 1 trong những lý do em phải chọn hình thức "nặc danh"). Nhưng vì thích câu này quá, nên không muốn nó làm "sốn" mắt mọi người_ Ngoài ra trong bài viết của "ông trời con" cũng có nhiều lỗi chánh tả lắm.
  Có gì không phải kính xin BS bỏ qua cho.
  Chúc BS luôn vui, khoẻ và có thêm nhiều bài viết hay

  ReplyDelete
 4. Dear Nặc Danh 17h41' 21/3/2010,
  Thực lòng tôi khg quan tâm đến loại Nặc Danh và nick name trên thế giới ảo. Nên không sao cả. Hehehehe,

  ReplyDelete
 5. Bác sửa lỗi nhanh thiệt. Em rất thích tính cách này của BS.
  Thành thật rất mong BS xoá cái comment trước của em đi, được không bác?

  ReplyDelete
 6. Hờ hờ, câu nói của Dalai Lama nó nằm trên tấm hình đại diện của tớ nếu nó sai thì ai cũng biết đâu cần kẻ dấm mặt lên tiếng? Tớ có cái tật là không biết xóa comment của người khác. Vì đây là nơi tự do học thuật và tôn trọng sự khác biết. Xin lỗi nhen. Tớ bị mắc cái bịnh khách quan và trung thực hơi bị nặng. Hehehehe,

  ReplyDelete
 7. Cũng còn lỗi chính tả BS ạ, hay là trình độ tui mới lớp 3 trường làng nên không biết !
  Ông thầy viết :Thiên thượng, thiên hạ duy ngả độc tôn !
  "Ông trời con" viết :put hiself at rest. Budhism criticized this oint of view .
  Tui xin bài này về "nhà", đọc hàng ngày cho thấm.

  ReplyDelete
 8. Khà khà, còn chấp thì chưa ngộ. Chưa ngộ thì không thể đốn ngộ. Thế thì làm sao hiểu mà chép về để làm gì?

  Tội nghiệp,

  ReplyDelete
 9. Thôi anh Nặc Danh(2) ơi (tạm gọi như thế nha)! Anh không thấy cái "cục tự ái vặt" của BS đã nổi lên rồi sao?
  Chắc có lẽ lần đầu viết comment nên ngôn từ và ý tứ đã làm cho BS phật lòng.
  "Lỗi tại tôi mọi đàng"
  Chúc Nặc Danh(2) luôn vui khoẻ

  ReplyDelete
 10. Hehehe, tội nghiệp cho những tâm hồn tội lỗi và nhỏ như cái đầu tôm.

  Thương quá Việt Nam,

  ReplyDelete
 11. @nặc danh: tự học tất cả để hoàn thiện chính mình đó là phương châm tốt nhất cho mọi người
  không nên vộichê.....trong khi mình quá non
  người ngồi ngoài chê người đang chơi cò tướng, chắc gì chơi cao hơn?

  ReplyDelete
 12. Chào anh Hải,

  Bài viết rất hay, nhưng chú giải ngắn của anh càng hay ơn, vì chỉ với vài dòng đã kiến giải được công án Thiền "ngắm trăng".

  Tuy nhiên, em thấy "ý tại ngôn ngoại" của anh với nặc danh còn nặng nghiệp quá :)

  ReplyDelete
 13. Hi all,
  Hình như tất cả chúng ta ở đây đều đang mắc phải cái nghiệp chính tả? Ngay cả SG trong cái còm trên cũng viết "hay ơn", thay vì "hay hơn"? ;-)

  Khổ lắm bác Hải ạ, người làm nghề chữ nghĩa như tôi (và có lẽ cả nặc danh 1, nặc danh 2) thì nhìn thấy lỗi chính tả, lỗi câu chữ là rất hay chắp nhặt, không tránh được. Có lẽ giống như bác thấy mọi người đi khám bệnh ở hiệu thuốc và đi mua thuốc ở phòng khám thì bác không chịu được ấy mà. Trong khi ai cũng làm, có sao đâu (cả tôi nữa, hic, tự thú cho mau tiến bộ).

  Tất cả chúng ta đều còn rất nhiều nghiệp chướng, bác Hải nhỉ? Và còn phải tu nhiều nhiều ...

  PA

  ReplyDelete
 14. Chí phải, chí phải! Thiện tai, thiện tai!

  ReplyDelete
 15. Hôm nay : Bài này trên Tuần Vietnamnet thấy buồn cười thật.

  ReplyDelete
 16. Như mấy câu chú giải của anh ở trên, khi đạt được đến cảnh giới "đốn Ngộ", nhìn đâu cũng sáng. Riêng em nhìn thấy cả "Đức Pháp Vương" & anh Thiều - ai nấy toát lên nhục cảm rất tầm thường. E rằng đồ giả chăng ?

  Để ý những bậc chân tu như thầy Thích Nhất Hạnh, Hòa Thượng Thích Huyền Quang... tình yêu thương sáng như hào quang qua từng lời nói, ánh mắt nhìn của chư tăng.

  ReplyDelete
 17. Tớ đọc đi đọc lại 3 lần để ráng hiểu kỹ tư tưởng, mục đích cùng triết lý từ các câu hỏi cũng như trả lời từ Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa. Theo tớ, nhiều câu hỏi thuộc loại "leading questions" và hình như đã được dàn dựng từ trước; phần lớn những trả lời rất "typical" từ các nhà truyền đạo với tư duy "xuất thế" 1 chiều cùng nhiều chi tiết trái nghịch nhau hoặc ngụy biện tùy câu hỏi với mục đích tìm thêm tín đồ cho chính mình một cách rất tự ái và ích kỷ.

  University of California, Irvine là nơi Ðức Dalai Lama lần nào qua USA cũng ghé để thuyết giảng về triết lý sống và nhân bản khắp nơi; nhờ gần UCI nên tớ có dịp đến nghe ngài thuyết giảng 5 lần tại đây. Hoàn toàn 100% khác với Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, Ðức Dalai Lama không khi nào đề cập về mình cũng như chưa hề giảng đạo và các tư duy qua các lời thuyết giảng cũng như những câu trả lời không khi nào trái nghịch nhau hoặc ngụy biện. Mọi người ra về thoải mái với tâm can yên lành cùng sự kính phục tài trí về Triết Lý Sống và mức độ "Ngộ" của Ðức Dalai Lama.

  Riêng tớ thì hơi bị dị ứng với câu cuối "Hi vọng một ngày nào đó, thế gian của chúng ta không cần một ngôi chùa hay một giáo đường, không cần những pho giáo lý mà tất cả những thứ đó đều ở trong chính con người chúng ta." Đây có phải là 1 trường hợp mà tụi tớ thường gọi là "báo lố" hay không?

  Có thể là tớ chưa ngộ, mong các bác khai quang.

  Bà 8 Bố Láo

  ReplyDelete
 18. Theo tớ thì họ chưa ngộ, họ còn chấp nên họ mới thế. Còn ngộ rồi thì khg cần ai biết. Khi BS PTH biết tớ viết bài về ông ấy trên báo thì ông ấy viết bài này để cho tớ biết là khi đốn ngộ rồi thì không cần phải ai biết tới mình nữa, nên viết báo chí làm gì?

  Còn tay Pháp Vương và tay Thiều là làm vì chính trị hơn là vì Đạo. Trong cách nói của đạo Phật thì có 3 nấc: Phật - Pháp - Tăng. Pháp vường là trên Tăng 1 nấc, nhưng e rằng tay Pháp vương này chưa thể đạt đến Tăng thì làm sao gọi là Pháp vương nhỉ?

  ReplyDelete
 19. @ Secret Garden

  http://www.thuvienhoasen.org/tnh-traitimmattroi-00.htm

  Thấy anh nhắc dến ông TNH nên giới thiệu anh một quyển sách ông viết rất hay về Thiền trên Thư Viện Hoa Sen : Trái Tim Mặt Trời hay Từ Chánh Niệm Dến Thiền Quán.
  Năm 2005, tôi có dến Làng Cây Phong, nghe ông thuyết pháp cho khoảng ngàn người Việt. Làng Cây Phong thuộc thành phố Sherbrooke cách Montréal 100 km. Ngày hôm trước, ông diển thuyết tại Montréal, bằng tiếng Pháp, cho hơn 1000 dân Canada gốc Pháp, không còn chổ trống trong hội trường. Tôi chứng kiến sự thu hút của ông dối với dám dông, dúng như báo chí ngoai quốc thường nói là khi ông dến Dai Học Berkeley, 5000 sinh viên dến nghe diển thuyết etc ...Khi ông dến Chùa Dức Viên bên San José cũng thu hút dến 3-4 ngàn người Việt. Ông nói rất hay, kiến thức thật là uyên bác.

  ReplyDelete
 20. @ Chị Phương Anh

  Hình như mấy người di dạy học thường hay thấy mấy cái lỗi này lắm. Như GS NV Tuấn bên Australia, ông chỉ lỗi Anh văn rất nhiều lần cho thành phố Hà Nội, Dai Học Dà Nẳng v.vv Bởi vậy, khi ông dến dâu, người ta trốn mất tiêu hết, không tiếp. Trước dây, GS Trần Hữu Dũng ( Mỹ ), cũng chỉ ra dầy lỗi Anh văn, trong bài nói chuyện ông Bộ trưởng NT Nhân khi ông Bộ trưởng dẩn phái doàn VN sang Boston thuyết trình về GD. Hôm dó ông Nhân thuyết trình trước Giáo sư của 3 trường Dại Học, trong dó có Harvard. Ông GS Dũng kêu lên ông Nhân không có thời giờ dọc trước bài này. Dến khi chiếu lên bảng, dầy lỗi, từ chánh tả dến văn phạm. Người biết tiếng Anh thiếu gì trong Bộ GD, sao không soạn giúp dùm ông. Một thời gian sau, bài này GD Dũng rút xuống.

  ReplyDelete
 21. Tôi muốn nói rõ hơn là một người nào dó, trong phái doàn hoặc ở Bộ GD, soạn sẳn bài thuyết trình cho ông Nhân, mà ông không dọc trước dó. GS Dũng nói nếu dọc trước thì ông dã thấy dể sửa kịp thời, trước khi chiếu lên màn ảnh.

  Cách dây chừng 2,3 tháng, một phái doàn khoảng 60 người, từ Bộ GD laị sang Los Angeles dể nghiên cứu, giao lưu về GD. Một GS Mỹ, từ Dại Học UCLA, nói trên báo Mỹ rằng ông hỏi khoảng 20 người trong doàn, dể xin E mail, nhưng ai cũng nói không có.

  ReplyDelete
 22. Dear Van,
  Mấy nay bận quá, nay mới đọc 2 cái còm của Van trên này (chẳng biết bạn tuổi tác thế nào, tạm gọi tên vây; chắc là mình già hơn Van rồi nên gọi thế chắc cũng không sao).

  Về bài phát biểu bằng tiếng Anh mình có đọc lâu rồi, nó được tung lên mạng và mọi người bình phẩm suốt. Biết nói gì bây giờ? Mình chịu thua, không giải thích được việc này, Van ạ.

  Mà ở VN này có nhiều cái lạ thật! Ngày càng lạ!

  ReplyDelete
 23. Không hiểu sao em rất ác cảm với lối nói trên của Phật giáo đại thừa, em luôn cho rằng kẻ mà tự nhận mình là đại, kẻ khác là tiểu thì thường là kẻ không ra gì. Trong suốt mấy ngàn năm, Phật giáo đại thừa đã dìm chết bao nhiêu thế hệ, nhiều lớp người dứt áo bỏ nhà, bỏ vợ bỏ con nhưng gặp toàn tà sư, không bao giờ cho đệ tử đọc tam tạng kinh gốc, toàn sách chế ở đâu đó không có nguồn gốc rõ ràng hoặc sách kiến giải, đến nay xác định nguồn gốc thì hóa ra ở Trung Quốc, có rất nhiều bài kinh mâu thuẫn nhau, và mâu thuẫn với kinh gốc tiếng Pali(thực ra em cũng chưa đủ trình để đọc nhưng có đọc qua công trình dịch thuật rất đồ sộ của bác gì đó chức sắc cao nhứt trong làng Phật giáo VN). Bác nào quan tâm em có thể show dẫn chứng. Có lẽ em cũng chưa ngộ nên thù oán chất chứa, hehe.

  Em xin khẳng định tam tạng kinh không bao giờ có nói về vụ bất thiện bất ác, nhiếp tâm vô niệm, nhập định thành chánh quả. Bao giờ kinh cũng nhắc đi nhắc lại lấy giới làm thầy, vì giới sanh định, định sanh tuệ. Tuệ này là tuệ toàn thiện, không phải toàn tri kiến như sau này nhiều trường phái lớn tiếng tuyên bố. Tuệ này gọi là Tam Minh. Phật tổ chứng ngộ trong nhiều canh giờ liên tục chứ không có chuyện đốn ngộ (cuốn đức phật lịch sử nói rất rõ chuyện này), đốn ngộ thực chất là cái hão huyền nhứt trong Phật giáo.
  Tam Minh gồm có: Túc Mạng Minh tức là khả năng nhìn thấy tiền kiếp của vị đó với đầy đủ chi tiết, sinh động như thực tại.
  Thiên Nhãn Minh: thấy được nghiệp tương ứng với hành vi của mọi chúng sinh, cũng như thấy đc hành vi tương ứng với nghiệp.
  Lậu Tận Minh: thấy được tứ diệu đế, tức thấy đc khổ là gì (khổ đế), nguyên nhân của khổ (tập đế), Niết Bàn (diệt đế) và con đường đi đến Niết Bàn (đạo đế). Đồng thời chấm dứt mọi lậu hoặc (nôm na là sự nhỏ giọt), tức là mọi hành vi, suy tưởng dù là nhỏ có nguy cơ đưa đến luân hồi đau khổ, những hành vi này bao gồm: ác nghiệp có nguy cơ đưa đến ác kiếp, thiện nghiệp có nguy cơ đưa đến thiệp kiếp, hiểu nôm na là kiếp sống tốt đẹp. Tuy vậy, một vị giác ngộ vẫn có những hành vi thiện, nhưng vượt lên cái thiện thông thường, thiện này là toàn thiện, không có bất cứ một cái nghiệp nào có thể tương ứng nổi để luân hồi. Đó mới thực sự gọi là: không thiện không ác (tức không đầu thai vào ác hay thiện nữa).
  Bác nào có duyên xin mời ghé thăm trang Chonlac.org (tôi không PR nhá), trong đó có nhiều sách của một vị cao tăng tự xưng giác ngộ đúng giáo lý nguyên bản.

  ReplyDelete
 24. Không hiểu sao em rất ác cảm với lối nói trên của Phật giáo đại thừa, em luôn cho rằng kẻ mà tự nhận mình là đại, kẻ khác là tiểu thì thường là kẻ không ra gì. Trong suốt mấy ngàn năm, Phật giáo đại thừa đã dìm chết bao nhiêu thế hệ, nhiều lớp người dứt áo bỏ nhà, bỏ vợ bỏ con nhưng gặp toàn tà sư, không bao giờ cho đệ tử đọc tam tạng kinh gốc, toàn sách chế ở đâu đó không có nguồn gốc rõ ràng hoặc sách kiến giải, đến nay xác định nguồn gốc thì hóa ra ở Trung Quốc, có rất nhiều bài kinh mâu thuẫn nhau, và mâu thuẫn với kinh gốc tiếng Pali(thực ra em cũng chưa đủ trình để đọc nhưng có đọc qua công trình dịch thuật rất đồ sộ của bác gì đó chức sắc cao nhứt trong làng Phật giáo VN). Bác nào quan tâm em có thể show dẫn chứng. Có lẽ em cũng chưa ngộ nên thù oán chất chứa, hehe.

  ReplyDelete
 25. Cám ơn chia sẻ của bác sĩ. Sau gần 1 năm, đọc lại thêm lần nữa mới hiểu được ý tứ của Bs Phan Tường Hưng cũng như lời chú thích của 3 bức ảnh. Việc này, con nghĩ cũng giống như câu chuyện về Trương Vô Kỵ học Thái cực Kiếm từ Trương Tam Phong.
  Công án "niêm hoa vi tiếu" con có đọc qua nhưng vẫn chưa hiểu được, có lẽ cần phải thêm nhiều năm nữa.
  Đoạn sau có lẽ là cách để đi đến chữ "ngộ" qua 6 ba la mật gồm bố thí, trì giới, tinh tân, nhẫn nhục, thiền định, trí huệ.

  Còn về ý kiến của Con trai bác sĩ cho thấy cậu này tuổi tầm tầm tuổi con nghĩa là cuối 8x, đầu 9x, lập luận tốt nhờ việc học từ phương Tây. Điều này khiến con thắc mắc : nó không giống lập luận bác sĩ, có lẽ ý bác sĩ là thời gian sẽ giúp cậu ta trưởng thành và suy nghĩ thay đổi ? Và bác mỉm cười vì điều đó ?

  ReplyDelete

Ghi một nhận xét:
- Tô đậm: <b>câu muốn tô đậm</b>
- Chữ nghiêng: <i>câu muốn in nghiêng</i>
- Chèn link: <a href="địa chỉ web muốn chèn">text</a>
- Chèn hình: [img]link hình muốn chèn[/img]
- Chèn video từ youtube: [youtube]link video cần chèn[/youtube]