Tuesday, July 20, 2010

TRÍ THỨC LÀ GÌ?

Bài liên quan:
+ Tâm tình với trí thức người Việt Nam ở nước ngoài
+ Trí thức và kẻ sĩ
+ Một số tổng kết về trí thức
+ Vài dòng về trang web JIPV

Trong tuần qua tôi có viết bài Tâm tình với trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, có nhiều bạn bàn luận rất rôm rả và nhiều luồng ý kiến khác nhau, trong đó nhiều ý kiến có tính lạc đề tài tôi muốn nói. Nên thấy đề tài này cần thiết phải viết. Có nhiều định nghĩa trí thức là gì? Có những quan niệm khác nhau, và cũng có nhiều tác giả trong nước viết về nó chỉ cần search key word: "Trí thức là gì" và "intellectual" hay "intelligentsia" là có hàng đống bài viết để đọc. Ở đây tôi xin phân tích về mặt ngữ nghĩa của từ trí thức và đặc tính của từ này để có thể đi đến một sự thống nhất thế nào là trí thức đúng nghĩa, thế nào là trí thức giả danh và cơ hội? Ngoài ra không có ý gì khác trong bài viết này.

Quan niệm trí thức là gì? Theo tôi, ngữ nghĩa chữ trí thức tiếng Việt nghĩa đen có nghĩa là người hay tầng lớp có trí luôn luôn thức chứ không lim dim hay ngủ. Một người có trí mà trí đó luôn thức tỉnh thì luôn sáng suốt và nhìn vấn đề phải có lý và có tình đúng chỗ, đúng lúc và đúng sự kiện hoàn cảnh mà sự vật hiện tượng nào đó diễn ra. Không được quá duy lý sẽ dẫn đến khô khan, thiếu nhân bản, và cũng không được đem cảm tính cá nhân đến quá duy tình dẫn đến chủ quan trong phán xét một sự vật và hiện tượng trong đời sống xã hội trên mọi mặt. Hay nói cách khác, nếu nhìn sự vật hiện tượng quá duy vật thì thiếu nhân bản, và nếu nhìn sự vật hiện tượng quá duy tình thì sẽ mất tính khách quan.

Trí thức khác với tri thức. Trong khi trí thức là kiến thức hàn lâm do trường lớp dạy thì tri thức là kiến thức do đời dạy mà nên. Nhưng khi đã là một trí thức thì phải biến cái được học một cách hàn lâm thành cái mình tri - biết, hiểu - được để tri thức đó được áp dụng cho đời. Nên đã là một trí thức thì phải vẹn tròn cả hai tri và trí trong mọi sự vật và hiện tượng trong xã hội.

Để đạt được những điều trên, người trí thức luôn nhìn sự vật hiện tượng trên quan điểm triết học và duy lý hay duy tình trên phương diện cái chung, cái riêng, nhưng không quá đặt nặng cái nào vào tư duy và hành động của mình. Như vậy, đã gọi là trí thức thì phải hiểu, biết và lý luận mỗi sự vật hiện tượng trong xã hội đúng với nó và hành xử nó với một kiến thức vững chắc dẫn dường mà không lầm lạc hay mơ hồ được.

Từ đó, một vài đặc điểm của trí thức được đặt ra mà ta cần thấy chúng là đặc trưng cho một trí thức. Những đặc điểm đặc thù đó là gì? Theo tôi, có 2 điểm đặc thù mà người trí thức cần phải có. Hai đặc điểm này nó như điều kiện cần và đủ để làm nên một trí thức cho mọi thời đại.

Đặc điểm của trí thức:
Dấn thân, đã nói là trí thức thì phải nói đến dấn thân, vì trí thức vừa được trang bị kiến thức đời và kiến thức hàn lâm để có lý luận dẫn đường cho xã hội, nên trí thức phải gắn liền với dấn thân. Có kiến thức mà không có dấn thân thì không thể gọi là trí thức. Dù cho ai cho rằng tầng lớp trí thức là gì đi nữa, thì nhiệm vụ hàng đầu và là đặc điểm đặc thù của tầng lớp này khác với tầng lớp khác là dấn thân. Nếu trí thức không dấn thân để cải tạo cuộc sống thì ai làm?

Trí thức mà không dẫn đường cho xã hội và cộng đồng thì ai làm nhiệm vụ này? Không lẽ lấy một anh công nhân hay một bác nông dân là trí tuệ dẫn dường và cải tạo xã hội? Nên một xã hội mạnh là một xã hội có nhiều trí thức biết dấn thân, để cải tạo nó qua tư duy và hành động có khoa học dẫn đường. Nhưng phải là người dẫn đường sáng suốt, không cảm tính.

Ai đó tự cho mình là trí thức mà không biết dấn thân vì cái chung cho xã hội, cái riêng cho gia đình mình một cách trọn vẹn thì đó không phải là trí thức. Trong cách dấn thân luôn đặt sự cân bằng giữa chung và riêng, giữa gia đình, bản thân và cộng đồng, giữa sự sống còn của cộng đồng và sống còn cũa bản thân phải thật cân bằng.

Anh không thể chỉ biết hy sinh mình trong cuộc dấn thân vì cộng đồng mà quên bản thân, gia đình được. Vì như thế là cực đoan, là dấn thân lệch lạc và duy ý chí. Cũng như vậy, nếu anh dấn thân chỉ vì bản thân và gia đình mà không vì cộng đồng thì dấn thân đó cũng cực đoan và lệch lạc. Tất cả hai kiểu dấn thân này đều dẫn đến một kết quả tồi. Điều này ngày nay không hiếm thấy trong xã hội ta và trên toàn cầu, con người đã vì lợi ích riêng tư làm ra những bất cập cho xã hội, và những anh hùng rơm sa ngã vì chỉ hiểu sự vật hiện tượng mình hành động theo nghĩa vong thân.

Cho nên đã là trí thức thì phải biết dấn thân, dấn thân mà không vong thân, có nghĩ là lao vào hoạt động hay công việc nào đó bất chấp gian nan, nguy hiểm, nhưng không được quên mình thì mới gọi là trí thức. Quên mình một cách mù quáng không thể gọi là trí thức' mà đó gọi là cực đoan vì một ảo tưởng nào đó được cá nhân cho là lý tưởng một cách duy ý chí, thiếu lý luận và suy xét.

Hành Đạo, đã là trí thức như tôi nói ở trên thì không còn học nữa mà chỉ có hành. Người đi tu là đang đi học Đạo. Đạo đúng nghĩa nó là con đường. Người có học và có hiểu biết thì con đường đi vạch ra cho riêng mình phải là con đường đúng, chánh đạo. Đã là một trí thức thì phải biết tạo ra con đường không chỉ có cho mình, mà cho cả với cộng đồng một cách chân chính, để có tác dụng với cả hai chung và riêng đến một cái đích tốt đẹp hơn.

Để làm được điều đó người trí thức phải thực hành, thực hành kiến thức mình có để làm gương cho gia đình riêng và cho xã hội chung. Nói cho cô đọng đó là phải hành Đạo. Một khi đã dấn thân thì sự dấn thân đó phải cho một lý tưởng tốt đẹp dù khó khắn, nguy hiểm, nhưng không quên mình thì lý tưởng đó mới được phổ biến và hiện thực.

Nếu hiểu theo nghĩa thời Phong kiến, Vua là thiên tử thay trời trị dân, thì trí thức là đấng bầy tôi thay trời hành Đạo. Hành Đạo để chỉ ra cái sai quấy, cái xằng bậy của vua và hành Đạo để đem hiểu biết của mình đến với cộng đồng còn tăm tối về mặt hiểu biết. Người trí thức phải biết nói với hôn quân. Người trí thức không cần cho một minh quân. Vì nói cho một hôn quân bao giờ cũng khó hơn nói với minh quân. Nói với minh quân thì minh quân luôn biết điều hay lẽ phải, biết điều xằng bậy mà cảm thông. Còn đối với hôn quân thì khó biết điều hay lẽ phải, khó nhận điều xằng bậy, sai quấy do mình làm ra, và nói với hôn quân để hôn quân nghe là rất khó. Nên đã là trí thức thì phải biết nói và hành động làm sao để hôn quân nghe mới là trí thức đúng nghĩa. Đã thế người trí thức phải làm thêm nhiệm vụ dẫn đường sự hiểu biết cái đúng, cái sai cho cộng đồng qua nhiệm vụ hành đạo của mình.

Ngoài hai tính đặc thù trên, dĩ nhiên có học thức và các chỉ số EQ, IQ, AQ, etc... người trí thức bắt buộc phải có để có khả năng lĩnh hội kiến thức và mang kiến thức ấy vào cuộc sống phục vụ cho cái riêng và cái chung của bản thân và cộng đồng mà tôi không nói đến trong bài viết này.

Tóm lại, làm trí thức thật là khó. Khó vì để có đủ kiến thức hàn lâm và kiến thức đời không hề dễ. Sau khi có kiến thức rồi phải biết đem kiến thức đó đến cho tầng lớp lãnh đạo và tầng lớp thứ dân một cách sáng suốt trong công cuộc dấn thân và hành Đạo theo nghĩa chánh Đạo, sao cho vẹn toàn cả hai cái chung và cái riêng, không một sai lệch, suy suyển và lầm lạc. Đó mới là trí thức thực sự. Mọi người nghĩ sao? Xin mời bàn luận và bổ sung những gì còn thiếu trong bài viết này. Một tuần mới tốt đẹp.

Asia Clinic, thứ Ba, 12h10', ngày 20/7/2010

Update: Không biết vì sao, nhưng trang Tia Sáng online đã rút bài viết: "Tâm tình với trí thức người Việt Nam ở nước ngoài" của tôi xuống rồi. Xác định mất hoàn toàn lúc 16h54 phút chiều ngày 20/7/2010, không một lời giải thíc với tác giả, nhưng nó vẫn còn lưu trong báo mới dot com.


29 comments:

 1. Cháu xin phép bổ sung, ngoài Dấn thân, Hành đạo, còn cần thêm Can đảm.
  Can đảm để nói, làm, và chấp nhận hậu quả.

  Nguyễn Hoàng Minh Trị

  ReplyDelete
 2. Chịu đoạn này của bác Hồ nhất: "Trí thức mà không dẫn đường cho xã hội và cộng đồng thì ai làm nhiệm vụ này? Không lẽ lấy một anh công nhân hay một bác nông dân là trí tuệ dẫn dường và cải tạo xã hội?"
  Câu hỏi mà hiện trạng đất nước chính là câu trả lời xác đáng nhất.

  ReplyDelete
 3. Qua sự kiện IDS và Bauxite, ta nghiệm ra được NN muốn gì nơi trí thức. Bài bác viết lại "xúi" trí thức dấn thân thì khác nào bác đang là "thế lực thù địch" (trí thức vụ Bauxite đã từng bị cho là do các thế lực thù địch xách động). Tia Sáng rút bài bác xuống là phải rồi. That's why.

  ReplyDelete
 4. Phải có "Tri Thức" rồi xử dụng những điều mình đã học và áp dụng và đời để làm cho xã hội ngày càng tố đẹp hơn. Như vậy có phải là "Trí Thức" không?

  Trí thức không hẳn là phải dấn thân mới là trí thức. Một nguời có "Tri Thức" đóng góp trong phạm vi cho phép của mình vào những việc có ích lợi cho cộng đồng, cho xã hội ví dụ như là viết một cáo article warning về một hiện tương nào đang xảy ra trong cộng đồng và có thể có ảnh hưởng không tốt về sau.
  Còn như làm bồi bàn, thợ sơn, hay thiến lợn rồi dẫn đuờng thì chỉ gọi là "thông minh hè phố" (street smart)

  ReplyDelete
 5. Hehehe, My này chưa hiểu vấn đề IDS và Bauxite mà phát biểu như thế là cố tình hại tớ đấy nhé. Bau xite và IDS là chuyện giống như các nhà dân chủ, còn tớ thì tớ chỉ viết để phổ biến kiến thức thui mà?

  Cái gì hiểu biết thấu đáo thì phát biểu, không hiểu thì đừng đón già, đón non như nhé. Nguy hiểm cho tớ đấy. Rút kinh nghiệm nhen.

  Và tớ chỉ biết một điều chắc chắn là cái gọi là "Nhân sĩ bắc Hà" của chị PA bảo nó như thế nào roài.

  Khà khà,

  ReplyDelete
 6. Anh Hải Ui,

  Thế ra Tia Sáng cũng chạy xe "Lề Phải" sao????

  Sorry vì bài hay bị rút xuống

  ReplyDelete
 7. Biểu tượng trí thức Việt Nam là một thư sinh hơi gầy, trắng trẻo và đặc biệt không thể thiếu cặp kính trắng. Phản xạ đó tự nhiên đến nỗi người ta lầm lẫn giữa trí thức và người có bằng cấp.

  Người có bằng cấp chỉ là người có một chuyên môn nhất định, còn trí thức là tiên phong, là đàu tàu trong các động lực phát triển của xã hội.

  James Watt xứ Hồng Mao phát minh ra máy hơi nước hay Rudolf Diesel xứ Nhật Nhĩ Man phát minh ra máy dầu thực sự đã làm cho đất nước họ thống trị thiên hạ.

  ReplyDelete
 8. Tớ vừa Google "Tia Sáng online" thì cái link đầu có dòng:

  "Tạp chí Tia Sáng - Diễn đàn của trí thức Việt Nam - Tạp chí khoa ... - [ Translate this page ] Tạp chí Tia Sáng - tạp chí khoa học và công nghệ, diễn đàn của trí thức Việt Nam, bài báo, bài viết chuyên sâu về giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, ..."

  Click vô "www.tiasang.com.vn" thì cái headline cho biết đây là 1 trang mạng của 1 bộ về khoa học và kỹ thuật của chính quyền VN. Chạy ra rồi chạy lại thì có mấy dòng dưới đây:

  "VNNIC RECOMMENDATION

  Using Vietnam ccTLD “.vn” is protected by Laws.

  VNNIC KHUYẾN CÁO

  Tên miền quốc gia Việt nam “.vn” được pháp luật bảo vệ, do vậy tổ chức, cá nhân nên:
  1/ Đăng ký sử dụng tên miền cấp 2 dưới “.vn” và cấp 3 dưới “.com.vn” (những tên miền hay có tranh chấp nhất) để bảo vệ tên, thương hiệu, tên sản phẩm, dịch vụ của mình; để địa chỉ của mình luôn tồn tại hợp pháp trên xã hội ảo.
  2/ Sử dụng tên miền “.vn” để đưa nội dung Website và quản trị Website của mình, chỉ đặt đường link nếu sử dụng thêm tên miền quốc tế để trong trường hợp khẩn cấp, mất quyền quản trị, VNNIC có thể can thiệp giúp đỡ....."

  Thế này là thế nào? Tớ thực tình không hiểu nổi, còn chuyện gỡ xuống một bài viết thật nhân bản với tâm tình cá nhân cùng triết lý và khoa học của bác Hồ rất đáng được các Trí Thức khắp nơi suy nghĩ.

  Tớ rất thích những dòng ngắn gọn mà thật nhiều ý của Cụ Lý. Mong cụ nhiều lần xuất hiện.

  Bà 8

  ReplyDelete
 9. Hehehe, dù TS có rút xuống thì trang báo mới dot com cũng đã lưu roài. Bà con vào LINK NÀY thì sẽ ra bảng gốc mà www.baomoi.com đã lưu giống như Gúc Gù lưu trong bộ nhớ cache vậy.

  Cụ Tám muốn vào trang TS online thì đánh www.tiasang.com.vn sẽ ra thui.

  Khà khà, LT là trí tuệ Việt đấy cụ ợ.

  ReplyDelete
 10. Có lẽ bác muốn nói theo phong cách bình dân cho dễ hiểu, nhưng diễn giải chữ "trí thức" phân biệt với "tri thức" như trên thì có lẽ chưa xác đáng lắm.

  Theo em, cái gì ta thấy và biết, có thể gọi là "kiến thức". Trong số cái ta từng trải qua đó, cái gì ta hiểu và ghi nhớ được, thì gọi là "tri thức". Hai từ này không dùng để nói về con người.

  Chữ "trí" trong "trí thức" còn cao hơn "kiến" và "tri" một bậc nữa: hiểu thấu đáo cái lí lẽ của những gì người ta từng trải qua ở hai bậc dưới "kiến" và "tri". Đúng ra chữ "thức" cũng tương tự, hàm chỉ khả năng hiểu biết và phân biệt được sự vật hiện tượng. Nói "trí giả" thì mới đúng hơn với con người (nhưng nó có vẻ 3T); còn "trí thức" dùng phổ biến hơn, chính là phần ghép lại của hai cái định nghĩa riêng lẻ: người có năng lực hiểu biết và phân biệt được sự vật hiện tượng, thấu đáo cái lí lẽ của những gì người ta từng trải qua trong thế giới tự nhiên (đạo) và thế giới loài người (đời).

  Và bởi trí thức xưa nay từ Đông sang Tây từ Nam lên Bắc thảy đều có nhiều hạng, không thể bắt tất cả cùng mang hai đặc điểm "dấn thân" và "hành đạo" như bác Hải mong muốn. Em chỉ nghĩ, cứ có càng nhiều trí thức càng tốt, rồi trong số ấy tự nhiên sẽ có nhiều người biết "dấn thân" và "hành đạo". Số trí thức thực sự mà không làm được hai việc ấy thì vẫn có khối việc khác cần đến họ. Muốn có kim tự tháp cao lớn hùng vĩ thì phải có mặt chân đế rộng và vững vàng, phải không bác?

  ReplyDelete
 11. Sáng nay tớ ở nhà vì trưa nay được nhóm "Ái Hữu Việt Nam" làm cho hãng Boeing ở Long Beach mời. Nhóm này với khoảng gần 50 kỹ sư chuyên môn về design và sản xuất máy bay dân sự, quân sự, trực thăng, hỏa tiễn, radar, cùng software liên hệ, trong đó có 2 em gái của tớ (hồi mới qua Cali. học lớp 7-10) nay xấp xỉ 4-5 bó cùng hợp gu với nhau rất Việt Nam; tất cả ít ra cũng đang từ cấp "Cai" trở lên với lương tối thiểu khoảng 10 ngàn Ôbama mỗi tháng. Theo tớ đây là 1 nhóm trí thức có học và có hành đàng hoàng không những cho USA mà cho thế giới nữa, cũng như đã không bị ảnh hưởng nhiều về chính trị hoặc có những kỷ niệm về quá khứ tương tàn trước 1975.

  Để tớ in ra bài "Tâm Tình" của bác Hồ cho tụi nó đọc rồi làm 1 cú survey như cuối tuần rồi để xem sao nhé.

  Bà 8

  ReplyDelete
 12. Giờ này là 0h12' AM của Sài Gòn, tớ vẫn còn thức để làm nốt công việc cho ngày mai.

  Cụ Tám lấy để làm được gì làm cho tổ quốc. Cụ hiểu tấm lòng của tớ roài đóa.

  Đúng như cái tổng kết của tớ hồi cuối năm ngoái về dân trí Việt trong nước. Tớ nói cái này đừng buồn, hầu hết không ai được trang bị philosopy như một khoa học chân chính, nên nhìn bài viết của tớ rất sai lệch.

  Buồn thật, em Đạt về đọc lại triết học nhen. Em cũng chỉ tầm của báo TS thui. Huhuhu.

  ReplyDelete
 13. Việc dấn thân một cách hợp lý của người trí thức có phải tương đương với việc người trí thức phải nắm được cái đạo trung dung của người quân tử hay không mọi người?


  Còn việc một Đất nước không được dẫn đường bởi tri thức mà bởi cái khác thì cũng có thể không sao cả, tuy nhiên đất nước đó dễ bị biến thành một phòng thí nghiệm của phương pháp "thử và sai" với tần suất lớn.

  ReplyDelete
 14. Bác Hải ơi,

  Lâu lâu không ghé qua, hôm nay thấy mấy tin mới bên nhà bác Hải, thật là ... "hay"!

  Tôi có một nhận xét và một thắc mắc muốn gửi đến bác Hải và mọi người, mong được trả lời:

  1. Nhận xét: Ở VN, việc đăng bài lên, rồi bị rút xuống trên báo "lề phải" là bình thường thôi mà bác. Thậm chí ngay trên blog cá nhân cũng có khi đăng lên rồi được yêu cầu rút xuống mà. Mẹ Nấm là một ví dụ. Thì ở đâu phải theo luật lệ ở đó chứ, biết sao được?

  Tôi còn gặp nhiều trường hợp tệ hại hơn kia: được đặt viết bài, bò ra viết, trăn trở, cẩn thận lắm, rồi gửi đi, và ... sau đó không được đăng bất cứ ở đâu và bất cứ ngày nào nữa cơ. Mà cũng chấp nhận thôi, nếu còn muốn có chỗ mà nói công khai, khi nào có điều kiện thuận lợi.

  2. Câu hỏi: Nếu bác nói trí thức phải dấn thân, vậy việc tôi mới tả ở trên - được đặt bài, rồi khi viết xong không ai dùng cả, mà cũng chấp nhận để vẫn còn cơ hội để nói - có phải là dấn thân không? Hay là ... ngu? Hay tại ... ăn nhiều rau muống quá?

  Và nếu Tia Sáng lại cần bài viết của bác, ví dụ thế, thì bác có viết cho họ nữa không? Hay là ... tầm của nó thấp quá, không đáng cho bác viết nữa, sau sự cố rút bài xuống như thế này?

  Tôi hỏi thật lòng, nói thật lòng, nếu có gì phiền bác bỏ qua nhé!

  PA

  ReplyDelete
 15. Chị P.Anh ui,

  1. Bài đang lên rồi gỡ xuống là tại vì nhiều nguời đọc không hiểu nổi nên phản ảnh yêu cầu gỡ xuống.

  2. Bài đạt viết rồi không đăng dù bất cứ thồi gian nào nguyen nhân là do bài viết cao qúa nguời đặt hàng đọc không hiểu nổi nên đem về "kho cá" luôn.

  3. "Dấn thân" theo tôi là viết Blog chia sẻ kinh nghiệm và ý kiến để nhiều nguời học hỏi và chia sẻ cũng là dấn thân rồi, thí dụ như bài rau muống đó. Huống gì viết free đang tải trên báo. Họ không đng thì chị đang lên Blog của mình chia sẻ với những nguời chịu hiểu lẽ phải.

  4. Lê Thị Công Nhân và những anh chị em khác đang dấn thân theo cách của họ cũng là điều rất đáng khâm phục.

  5. Viết báo theo lề phải là "Tụt Lùi Thân" chứ không phải là dấn thân vì họ làm cho rất nhiều nguời tụt lùi theo họ.

  Anh Lý tóet ơi,

  Biểu tuợng trí thức VN ngày nay theo báo lề phải không còn như anh nghĩ nữa dău. Bây giờ tìm đâu ra thư sinh trắng trẻo và đeo cặp kính trắng gọng bằng nhựa nữa. Anh cứ thấy các ông to béo mặt mũi hồng hào, đeo kính gọng vàng, mặc veston, đeo khô mực đành hòang hàng ngày trên báo đuợc gọi bằng danh xưng tiến sĩ này, thạc sĩ nọ, rồi cử nhân luật này nọ. Đâ mới đúng là tiêu biểu trí thức của VN ngày nay theo báo lề phải.

  ReplyDelete
 16. Dear All,

  Cách nay 3 năm, tôi có tranh luận triết học với một em là tiến sĩ triết-chính trị. Tranh luận qua thư từ và qua chat. Em ấy là một trong những hot blogger thời đó, vì em viết rất học thuật và rất hay. Chúng tôi tranh luận rất cởi mở từ tất cả các khái niệm cơ bản đến các trường phái triết học. Sau tranh luận em ấy công nhận với tôi là em ấy còn thiếu và em ấy từ bỏ thế giới ảo kể từ khi Yahoo 360 đóng cửa.

  Chị PA hỏi tôi câu ấy thì quá thừa. Tôi cứ tưởng chị đã hiểu tôi. Có lẽ blog của tôi còn có tầm trên TS 1 bậc và nhiều bậc. Tôi đã update Biệt Kinh Kỳ rồi còn hỏi nữa thì thừa quá phải không? Tôi chứng minh cho chị thấy một bài viết của một vị mà mọi người cho là nhân sĩ bắc hà đình đám, nhưng không có triết học, nên viết 1 bài không có tầm như thế này trên Tia Sáng: Điều kiện để tăng trưởng bền vững. Hầu hết tất cả các bài viết trên TS là chỉ thấy triệu chứng mà khg thấy nguyên nhân của bệnh vì khg có kiến thức triết học.

  Tôi chỉ có một lời khuyên các bạn trẻ là phải, nên và cày triết học cho chín sẽ không bao giờ thất vọng. Và khi nhìn vấn đề vào bản chất thật chứ không phải hiện tượng, bằng nội dung chứ không là hình thức, bằng chất chứ không bằng lượng, etc... Một sự vật hiện tượng chỉ cần đem 6 cặp phạm trù đặt nó vào sàn sảy thì nó hiện ra tất.

  Khà khà,

  ReplyDelete
 17. Dear anh Choi,

  Tôi xin phép anh delete cái comment mới nhất của anh nhé. Vì cái comment đó phạm vào luật quản lý blog của bộ thông tin truyền thông theo nghị định 97/2008/NĐ-CP về quản lý, cung c6áp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet như sau:

  3. Các hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 6 Nghị định số 97 đối với hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân được quy định cụ thể như sau:

  3.1 Lợi dụng trang thông tin điện tử cá nhân để cung cấp, truyền đi hoặc đặt đường liên kết trực tiếp đến những thông tin vi phạm các quy định tại Điều 6 Nghị định số 97.


  Tôi sẽ xóa nó vĩnh viễn trong 1h tới. OK?

  ReplyDelete
 18. Dear anh Hải,

  No problem at all.


  Nhưng có cái duới đây thì chắc đuợc phải không anh.(của vietnamnet.)

  "Chưa đồng tình để Việt kiều về nước làm viên chức"

  http://www.vietnamnet.vn/chinhtri/201007/Chua-dong-tinh-de-Viet-kieu-ve-nuoc-lam-vien-chuc-923620/

  ReplyDelete
 19. Bắt lỗi RFA
  Trích
  "Sau vụ ông Nguyễn Trường Tô mua dâm tại Hà Giang được đưa ra ánh sáng, ông Tô Huy Rứa đã gọi điện thoại cho các tổng biên tập cũng như một số cơ quan báo chí yêu cầu ngưng đưa tin về vụ này."
  hết trích
  nguồn http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vi-dan-law-office-will-sue-mr-to-huy-rua-Mlam-07202010100033.html

  Ông Rứa - quan hàng nhất phẩm - có chức vụ là Trưởng ban Tuyên giáo trung ương. Ngoài đ.c Rứa còn có 6 đ/c khác làm Phó ban. Chức danh phó ban không phải giúp việc cho trưởng ban mà là người phụ trách các cơ quan thấp hơn.

  Cấp dưới của ban tuyên giáo là 10 Vụ, 1 Viện, 2 Trung tâm, 2 Tạp chí, 1 báo điện tử và 3 văn phòng ở 3 miền. Trách nhiệm của ông Rứa rộng và bao quát nên ông không thể nào một mình đảm nhận tất cả các đầu việc trong hệ thống của mình được.

  Mặt khác công việc điều chỉnh 700 tờ báo in phát hành trong nước là nghiệp vụ của Vụ Báo chí - Xuất bản, trong đó thường kỳ có cuộc họp giao ban hàng tuần giữa Tổng biên tập các báo với đ/c Vụ phó Vụ Báo chí - Xuất bản. Các tờ báo liên hệ với Ban tuyên giáo thông qua Vụ Báo chí - Xuất bản của ban Tuyên giáo và do đó không liên hệ trực tiếp với ông Rứa như RFA đã loan.

  Trong thực tế ông Rứa giao nhiệm vụ cho Vụ Báo chí - Xuất bản, và Vụ này sẽ làm việc trực tiếp với báo chí với tư cách là cấp trên của các tờ báo ấy.

  Có nên cảm ơn RFA cổ vũ cho "dân chủ" ở VN? Họ (RFA) cho phép Tổng biên tập làm việc trực tiếp với một Ủy viên Bộ chính trị. Được đ.c Rứa bắt tay dù chỉ một lần cũng là vinh hạnh cả đời.

  ReplyDelete
 20. Anh Hải ơi,

  Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Tôi đọc hai cái COM của anh Lý Tóet và HL tôi cứ cuời nẫy giờ.

  Anh Lý Tóet và HL "Độc ơi là Độc"

  Không phải lỗi tui nghe. heheehe

  ReplyDelete
 21. Hehehe, hai cách đưa links có 2 ý nghĩa khác nhau.

  Anh và HL đưa link với ý nghĩa negative action, còn LT đưa link với nghĩa active action. Nên tôi phải xóa comments của 2 anh.

  Good day,

  ReplyDelete
 22. Cái link anh Choi đưa bây giờ mới rảnh để đọc. Theo thiển ý của tôi như thế này:

  1. Ở đây người ta bàn những công dân VN mới định cư ở nước ngoài nhưng vẫn còn quốc tịch VN, chứ không bàn đến người VN ở nước ngoài.

  2. Cơ chế hiện tại các vị về sẽ không thể làm việc được gì mà có thể lại gần bùn rồi sẽ hôi tanh mùi bùn.

  3. Hiện tại hình thái xã hội Việt Nam chưa đủ tầm để phù hợp với quá trình phát triển xã hội. Nên các vị về mà chui vào làm việc với nó khác nào về để chui vào tù?

  4. Chế độ đãi ngộ của nhà nước chỉ giúp cho tha hóa nên các vị về mà chui vào chính quyền thì khg nên chút nào.

  5. Các vị đứng ở ngoài làm việc của mình vẫn tốt nhất. Cần gì chui vào cái chuồng đầy phân ấy để cải tạo nó? Chỉ cần về và làm việc khoa học hay giáo dục, y tế, etc... cái mà mình giỏi một cách chân chính cũng đã là góp sức cho sự chuyển mình đất nước. Không nên dây vào với lũ hủi chính trị làm gì cho rắc rối.

  Good luck,

  ReplyDelete
 23. Vài người dấn thân nổi tiếng.

  1) GS Nguyễn Hữu Anh, người dược xem là thần dồng Toán của miền Nam, là người dấn thân dầu tiên về Hà Nội.

  http://www.math.hcmuns.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=825

  2) GS Ngô Vĩnh Long , con bà LS Hậu, thị trưởng Dà Lạt, là người nổi tiếng nhất. Không dúng như viết bài nói, ông Long không phải là người Việt Nam dầu tiên học Harvard, trước ông có nhiều người như ông Nguyễn Xuân Oánh, tốt nghiệp TS Kinh tế năm 1954, GS Nguyễn Phú Dức, có lúc là Bộ trưởng Ngoại Giao VNCH, dã về Sài Gòn những năm 1960's... GS Long bị trả giá cho hoạt dộng của ông, dược chuẩn bị trở thành GS của Harvard, nhưng trường hủy bỏ. Khoảng dầu những năm 1980's, dang lái xe ban dêm trên NewYork, GS Long suýt chút nữa thành Toàn Quyền Merlin, khi ông trúng một quả bom xăng. Nhờ mùa dông và có mặc áo lạnh, ông nhào vô dống tuyết bên dường, dật tắt dược ngọn lửa. Hung thủ bị cảnh sát bắt dưa ra Toà. Vụ án thật lạ dời ! LS trình bày trước Toà là hung thủ bị di cải tạo, mang bệnh tâm thần, dược thả về nhà. Anh ta vượt biển dến Mỷ. Toà hỏi mang bệnh tâm thần sao biết làm bom xăng ?. LS nói lúc làm bom thì anh ta tỉnh táo, lúc ném bom thì bệnh tâm thần v.vv Toà xử anh ta trắng án ???

  http://www1.laodong.com.vn/pls/bld/display$.htnoidung(116,28935)

  3) Nguyễn Thái Bình: Cái chết nhiều bí mật tại phi trường Tân Sơn Nhất. Dược dặt tên dường, trường học bên VN.

  4) Trần Văn Bá: Ngay sau khi người cha bị ám sát chết, sang Pháp do Tướng Dôn ( nhóm Liên Trường ) giúp, dể tránh cái chết sắp dến vì là con trai duy nhất. Có bằng Kinh tế tại Dại Học Paris. Di ngược con dường với Nguyễn Thái Bình. Dược dặt tên dường tại vài thành phố có người Việt dịnh cư ở hải ngoại như California, Âu Châu ...

  ReplyDelete
 24. Dear All! TRÍ THỨC LÀ GÌ? của Hồ tiên sinh là một topic mà theo tôi là rất thú vị và đáng bàn luận. Theo tôi tất cả những quan niệm về "trí thức"của Hồ tiên sinh,Lý Toét và Nguyễn Tấn Đại kể cả của bác Nguyễn đông A trên VietNamNet hay của Karl Marx trên Wikipedia đều đúng, và cũng chính vì vậy nên từ "trí thức" quả thật rất trừu tượng và khó có một định nghĩa chính xác.
  Ở nước ta,dưới thời phong kiến,một người đọc hết Tứ thư,Ngũ kinh đã được cho vào hạng trí thức,vào thời Pháp thuộc thì các Thầy Thông,Thầy Ký chưa cần có bằng Diploma(CĐ)cũng đã được người dân xếp vào hàng trí thức. Còn ngày nay một "trí thức" cần có hai yếu tố cơ bản là có hiểu biết và có bằng cấp(không phải bằng dỏm). Vậy "hiểu biết" là hiểu biết về lĩnh vực nào và hiểu biết đến đâu?Còn bằng cấp thì Tú tài,Cử nhân hay Thạc sĩ,Tiến sĩ là đủ?Còn những doanh nhân thành đạt hay giới văn nghệ sĩ thành công trong các lĩnh vực nghệ thuật nhờ vào tài năng thiên bẩm của họ mà không có bằng cấp thì có xếp vào tầng lớp trí thức không? Và điều quan trọng cuối cùng là một người như thế nào thì đủ tư cách tự nhận mình là một trí thức?
  Nhân đây tại hạ cũng đưa ra một câu chuyện nhỏ để quý Huynh đệ,Tỷ muội cùng bình xét.Nhưng trước tiên kính mong Hồ tiên sinh đừng vì động chạm nghề nghiệp mà tự ái hay cho rằng tại hạ có ý gì bất kính mà oan cho tại hạ!
  Vợ của tại hạ bị viêm ruột thừa phải đưa vào BVĐK Khánh hòa để mổ,nhìn vợ mình đau đớn kêu la một hồi lâu trong phòng chờ mà chẳng có ai ngó ngàng,tại hạ hốt hoảng đến bấn xúc xích!Mấy người đi nuôi bệnh mới nói rằng:
  -Còn không "biết điều" nữa,để vợ chết à!
  Tại hạ hỏi lại :-Biết cái gì?
  -Phong bì,họ bảo đem vào cho BS trực trong phòng kia kìa.
  Trước vị BS mặc áo Blu trắng toát,với cặp kính trắng dày cộp trên mắt,vẻ mặt nghiêm nghị đang ngồi đọc sách(chắc đang ngâm cứu) nên không nghe tiếng kêu la của bệnh nhân,tai hạ cảm thấy việc đưa "phong bì" là một hành động "công xúc tu sỉ" cho tại hạ và cả vị BS khả kính kia,nhưng vì hoảng quá nên tại hạ cũng đành liều vậy.Nhưng thật bất ngờ,ông ta thản nhiên và nhanh nhẹn cầm lấy phong bì và còn cẩn thận mở ra xem xong mới cho vào túi áo Blu,đoạn ông bước vào phía trong.Chỉ chưa đầy một phút sau đã có một y tá và hai hộ lý đẩy băng-ca ra đưa vợ của tại hạ vào phòng mổ.
  Vậy quí vị có thể đưa vị BS khả kính nọ vào hạng "trí thức" hay xếp vào loại vô văn hóa?

  ReplyDelete
 25. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 26. Bác Hải ơi Bác có thể giới thiệu cho cháu một số sách để cháu nghiên cứu được không? cháu ở trình độ nhập môn ( tiếng Việt càng tốt, chứ tiếng Anh cháu sợ độ không hiểu hết được.)

  ReplyDelete
 27. Dear Tuong Can! Trong câu chuyện mà tại hạ kể ở trên,không phải có ý coi thường Y,BS của Việt nam.Nhưng là để nhấn mạnh rằng,ngoài tri thức, chuyên môn, bằng cấp ra thì tiêu chuẩn đầu tiên và quan trọng nhất để được coi là một "trí thức" đó là nhân cách.
  Mong rằng Tuong Can nên đọc kỹ các Comment trước khi đưa ra nhận xét, đừng để xảy ra những ngộ nhận đáng tiếc! Thân!

  ReplyDelete
 28. Các bác.
  Em đọc lại và tự xóa rồi.Em con nhà y tế miền bắc,phần vì khó khăn phần vì học kém nên bây giờ mới học.Em chon cách học tắt vào những trang khó nhiều các thầy cho nên quá sức.
  Cám ơn các Thầy đã đã yêu thương!

  ReplyDelete
 29. Thưa bác sĩ, em nhìn cái hình mình họa của BS mà cười ... chua chát.
  Trí Thức là phải dấn thân giông như ... đâm đầu vào tường. Nhưng em nghĩ là phải "biết" thì mới xé toạt được mãng tường.

  ReplyDelete

Ghi một nhận xét:
- Tô đậm: <b>câu muốn tô đậm</b>
- Chữ nghiêng: <i>câu muốn in nghiêng</i>
- Chèn link: <a href="địa chỉ web muốn chèn">text</a>
- Chèn hình: [img]link hình muốn chèn[/img]
- Chèn video từ youtube: [youtube]link video cần chèn[/youtube]