Friday, August 6, 2010

ĐẠI HỌC MỸ ĐƯỢC CÔNG NHẬN NHƯ THẾ NÀO?

Mỹ là một nước “liên bang” (hợp chủng quốc) như cái tên gọi của nó: United States of America: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Nên khác với mỗi tỉnh ở nước ta, mỗi tiểu bang hoặc thuộc địa của nước Mỹ là một quốc gia có luật lệ, thuế má, quân đội phòng vệ và biên giới riêng, nhưng trong toàn liên bang với hơn 52 “nhà nước” cũng có nhiều hệ thống luật lệ chung, cũng như 1 quân lực cùng chế độ ngoại giao cho toàn liêen bang để có 1 sức mạnh khó bì. Về giáo dục, mỗi tiểu bang cũng có một chính sách và chiến lược riêng, ngoại trừ những trường đại học về quân sự và quốc phòng trực thuộc 5 bộ quân lực của liên bang như Không quân, Hải quân, Thủy quân, Bộ Binh, Tuần Dương (USMA, USNA, USCGA, USMMA, USAFA); cùng nhiều trường cao đẳng quốc phòng như Air University, Air Command and Staff College, Air War College, Air Force Institute of Technology, Command and General Staff College, School of Advanced Military Studies, U.S. Army War College, Naval War College, College of Naval Command and Staff, College of Naval Warfare, Naval Postgraduate School, The Naval War College, College of Distance Education, Marine Corps University, Marine Corps Command and Staff College, Defense Acquisition University, National Defense University, National War College, Industrial College of the Armed Forces, Joint Forces Staff College….. là trực thuộc chính quyền liên bang.  Còn tất cả những trường đại học hoặc cao đẳng khác đều do từng tiểu bang hoặc thuộc địa tự quản lý với luật lệ riêng biệt cho hệ thống giáo dục và đào tạo công cũng như tư.

Nền kinh tế Mỹ nói chung và cho từng tiểu bang nói riêng đều là nền kinh tế thị trường mở và tự do, nên chuyện thành lập một trường đại học, trung học, tiểu học, hay vườn trẻ chỉ cần làm đơn xin, đóng phí và đóng thuế đầy đủ hằng năm là được phép hoạt động. Nhưng, được phép hoạt động (non-accredited) và được công nhận (accredited) bằng cấp khi ra trường hay không là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Bài viết này nhằm mục đích cho mọi người hiểu rõ như thế nào là một trường đại học hoặc cao đẳng được thực thụ công nhận ở Mỹ.

Chiến lược giáo dục nước Mỹ gồm có sáu mục đích lớn: Tự do học thuật, đại học tự quản, săn tìm tài năng cho nước Mỹ, công bằng cạnh tranh, giáo dục là vấn đề xã hội hóa và kiểm tra chất lượng đại học thường qui. Thông qua 6 mục đích lớn ấy, nhà nước và chính phủ Mỹ chỉ làm vai trò vạch ra chiến lược vĩ mô cho từng thời kỳ cụ thể cũng như phụ giúp về tài chánh một cách vô vụ lợi cho chính phủ đương thời. Ngoài những trường quân sự và quốc phòng ở trên, mọi quản lý và kiểm định chất lượng nền giáo dục Mỹ đều không thuộc nhà nước và chính phủ Mỹ hoặc những chính quyền tiểu bang, mà do các tổ chức độc lập có kinh nghiệm cùng uy tín lâu đời điều hành và kiểm định cùng cấp chứng nhận. Cả nước Mỹ có 14 tổ chức độc lập lo việc quản lý và đánh giá chất lượng các trường đại học và cao đẳng. Trong 14 tổ chức đó có 6 tổ chức lớn quản lý từng khu vực, và 8 tổ chức nhỏ tùy theo vùng, miền ở lục địa Mỹ mà có thêm. Sáu tổ chức lớn gồm: New England Association of Colleges and Schools Institution, Middle States Association of Colleges and Schools Institution, North Central Association of Colleges and Schools Institution, Southern Association of Colleges and Schools Institution, Western Association of Colleges and Schools Institution , Northwest Association of Accredited Schools và Northwest Commission on Colleges and Universities. 

Về mặt quản lý giáo dục Mỹ, nước Mỹ với hơn 52 tiểu bang và thuộc địa được chia ra làm 7 vùng, miền giáo dục khác nhau như sau:
1. Vùng New England, miền Đông Bắc, cái nôi của nền giáo dục nước Mỹ từ những ngày đầu lập quốc gồm có 6 tiểu bang: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode IslandVermont. Vùng này chủ yếu được sự giám sát và theo dõi của tổ chức: New England Association of Colleges and Schools (NEACS), có website: http://www.neasc.org/
2. Vùng Mid-Atlantic, miền Đông Nam, cũng là cái nôi nước Mỹ trong những ngày đầu lập quốc gồm 6 tiểu bang: Delaware, Thủ Đô Washington hay còn được gọi là District of Columbia vì bé tẹo, Maryland, New Jersey, New YorkPennsylvania. Tương tự, vùng này được sự giám sát và theo dõi chất lượng giáo dục của 2 tổ chức: Middle States Association of Colleges and Schools (MSACS) có website là: http://www.middlestates.org/. Và tổ chức North Central Association of Colleges and Schools (NCACS) có website là: http://www.northcentralassociation.org/.
3. Đảo Puerto Rico, thuộc địa Mỹ, nằm ngoài khơi Đại Tây Dương riêng lẻ. Vì đảo quốc này nằm gần vùng Mid-Atlantic, nên chịu sự giám sát của tổ chức MSACS. Ngoài ra riêng đảo quốc này còn một tổ chức riêng gọi là Hispanic Serving Institution lo trông coi riêng cho đại học địa phương.
4. Vùng South, miền Nam, gồm có 10 tiểu bang: Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, và Virginia. Vùng này có Southern Association of Colleges and Schools (SACS) có website là: http://www.sacs.org/, làm nhiệm vụ chính để giám sát và đánh giá chất lượng. Ngoài ra ở vùng này còn có thêm 3 tổ chức riêng chuyên lo chất lượng đại học là: Accrediting Commission of Career Schools and Colleges, Historically Black Colleges and Universities và Association of Advanced Rabbinical and Talmudic Schools do tính lịch sử thời còn chiếm hữu nô lệ để lại.
5. Vùng South West, miền  Tây Nam, gồm có 4 tiểu bang: Arkansas, New Mexico, OklahomaTexas. Vùng này chịu sự giám sát của các tổ chức quản lý ở vùng phía Nam đã nói ở trên (South).
6. Vùng Mid-West, miền Trung Tây, có 13 tiểu bang: Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, và Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota, West Virginia và Wisconsin. Vùng này chịu trách nhiệm chính là tổ chức: North Central Association of College and Schools, có website: http://www.northcentralassociation.org/. Bên cạnh đó, còn có một tổ chức Accrediting Council for Independent Colleges and Schools quản lý.
7. Vùng West, miền Tây, gồm có 12 tiểu bang: Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington và Wyoming. Vùng này chủ yếu chịu sự giám sát của tổ chức Western Association of Colleges and Schools, có website là: http://www.acswasc.org/ và Northwest Commission on Colleges and Universities.

Mặc dù vậy, trên đây chỉ là giám sát, đánh giá chất lượng trường phổ thông và đại học để cấp giấy công nhận về đào tạo đại học thuần tuý cho kiến thức căn bản chứ không liên hệ gì đến bằng hành nghề ứng dụng. Và không chỉ đơn giản là các tổ chức trên giám sát, mà ở những trường đào tạo nghề còn có sự giám sát và chứng nhận chất lượng của hiệp hội nghề tự quản và hoàn toàn tách biệt khỏi cả 2 chính phủ liên bang và tiểu bang. Ví dụ như các trường đại học y khoa của Mỹ phải chịu sự công nhận hiệp hội ngành y cho toàn nước Mỹ (American Medical Association: http://www.ama-assn.org/). Nếu một trường A nào đó có đào tạo bác sĩ y khoa, nhưng không có sự chứng nhận của hiệp hội này thì dù sinh viên có tốt nghiệp ra từ trường A này cũng không có bất kỳ nơi đâu dám cho thi lấy bằng hành nghề, tập sự hay thuê để hành nghề y như là 1 bác sĩ hay y tá. Các trường có dạy ngành nghề luật sư, kỹ sư, dược, nha, v.v... cũng vậy ngoài việc thông qua công nhận của các hiệp hội giáo dục độc lập nói trên cũng phải có sự công nhận của hiệp hội của mỗi nghề về bằng cấp trước khi được phép để thi lấy bằng hành nghề chuyên môn.  Vì thế, bằng cấp chỉ là 1 chứng nhận về kiến thức căn bản và chưa được hành nghề nếu chưa xong tập sự sau đó cùng “thi đậu” bằng hành nghề từ những cuộc thi của do chính quyền của từng tiểu bang quy định.

Tôi xin đơn cử Irvine University trong bài “Giải mã sự thật về Irvine University”. Một doanh nhân muốn mở trường này, họ chỉ cần làm một cái đơn đã có mẫu sẵn có tên là: Application for Approval to Operate for an Institution Not Accredited nộp cho Bureau for Private Postsecondary Education tại California, chịu đóng phí 5.000USD và được chấp nhận dễ dàng cho 1 cơ sở kinh doanh về giáo dục tổng quát. Sau đó, để trở thành một trường được tổ chức này công nhận và cấp bằng có tính thị trường treo chơi khi học ở trường đó, thì ông chủ Irvine University làm thêm cái đơn cũng có mẫu sẵn có tên là: Application for Approval to Operate an Accredited Institution cũng nộp cho Bureau for Private Postsecondary Education, đóng phí 750USD, sau đó đơn sẽ được chấp nhận cấp bằng treo chơi. Và sau đó để được những tấm bằng có giá trị thực dụng thì họ phải làm đơn chuyển cho Western Association of Colleges and Schools và các tổ chức như College Board, Princetonreview, v.v… và chuẩn bị đầy đủ các tiếu chuẩn sau:
1. Curricula (Giáo trình chi tiết cho từng nghành)
2. Faculty (Ban Giảng Huấn cùng khả năng thực thụ và đầy đủ)
3. Facilities, equipment, and supplies (Cơ Sở, trang bị, và tiếp liệu)
4. Fiscal and administrative capacity as appropriate to the specified scale of operations (Khả năng quản trị và tài chính phù hợp với hoạt động)
5. Student support services (Dịch vụ hỗ trợ sinh viên).
6. Recruiting and admissions practices, academic calendars, catalogs, publications, grading, and advertising (Phương pháp tuyển sinh và thu nhận sinh viên, Lịch học, catalogs, các loại ấn bản, thang điểm, và quảng cáo).
7. Measures of program length and the objectives of the degrees or credentials offered (Thời gian của các chương trình và mục tiêu của học vị hay tín chỉ hổ trợ cho sinh viên)
8. Record of student complaints received by, or available to, the agency (Lưu trữ các hồ sơ than phiền hay khiếu nại của sinh viện nhận đuợc)

Các tổ chức trên và các hội nghề nghiệp xem xét một thời gian cùng theo dõi các sinh viên được đào tạo ra trường ít nhất 2 niên khóa bằng những tiêu chuẩn trên về thất nghiệp, lương và các phản hồi từ các công ty tuyển người học từ trường đó đào tạo, v.v... rồi mới kiểm tra và công nhận hay không công nhận. Việc được công nhận có thể 5 năm, nhưng cũng có thể dài vô hạn, nếu không đạt các tiêu chí đề ra. Tóm lại, muốn kiểm tra 1 cách nhanh chóng tất cả các trường đại học trong toàn nước Mỹ có được công nhận hay không, chúng ta có thể vào 2 trang web uy tín sau đây:
1. Trang web của tổ chức độc lập với chính phủ: http://www.collegeboard.com/ và http://www.princetonreview.com/ chỉ cần đưa tên trường đại học vào ô tìm kiếm, nếu có nó sẽ hiện ra toàn bộ thông tin, kể cả được công nhận bởi tổ chức nào, tên gì?
2. Trang web của chính phủ Hoa Kỳ: http://www.ope.ed.gov/accreditation/Search.aspx chỉ cần điền các thông tin vào các ô yêu cầu sẽ cho thấy thông tin trường mà ta cần tìm kiếm có được công nhận hay không?

Trong một bài báo trên Vietnamnet, ông trưởng khoa quản trị kinh doanh trường đại học Quốc gia Hà nội cho rằng trường Irvine University được phép hoạt động là đúng, giấp phép này là 1 giấy phép hoạt động tổng quát cho 1 cơ sở đào luyện chung chung về kinh doanh giáo dục tư và không phải từ bộ Giáo dục của California, và nếu chỉ như thế thì  những tấm bằng Cử nhân, Thạc sĩ, Luật sư từ trường này sẽ không có giá trị vì Irvine University chưa làm đơn xin hoặc chưa được công nhận, bởi lẽ trường này chỉ là nơi kinh doanh bằng cấp cho những ai muốn có tấm bằng để treo chơi chứ không cần tấm bằng để đi thi lấy bằng hành nghề thực thụ. Tôi e rằng câu chuyện này có bàn tay cò bằng cấp để kiếm lợi nhuận và phục vụ cho một mục đích ngoài giáo dục, việc này đã và đang đầu độc hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam  và rất có nguy hại đến quốc gia dân tộc trong tương lai gần xa.


Asia Clinic, 18h37' ngày thứ Ba, 03/8/2010

81 comments:

 1. Dear anh Hải,

  Irvine University không lẻ loi một mình đâu.

  Trong bài 122 chuơng trình liên kết với các truờng đại học quốc tế tại VN.

  Tôi có thấy có 7 truờng tại Hoa Kỳ. Tôi kiểm tra lại thì:

  5 truờng duới đây không đuợc Accredited:

  1. ĐH Staten Island CSI/CUNU(Hoa Kỳ) KHONG CO ACCREDITED

  2. Trường ĐH Troy( Hoa Kỳ).KHONG CO ACCREDITED

  3. Trường ĐH Bennedictine (Hoa Kỳ). KHONG CO ACCREDITED

  4. Trường ĐH Misouri - St Louis(Hoa Kỳ). KHONG CO ACCREDITED

  5. Trường Kinh doanh, ĐH Houston clear Lake(Hoa Kỳ). KHONG CO ACCREDITED. (truờng này hiện nay cũng đang là tổ ấm của Du Sinh VN và China)

  CÒN 2 TRUỜNG SAU ĐÂY DO BÁO PHÁP LUẬT KHÔNG IN RÕ THÀNH PHỐ NƠI TRUỜNG ĐẶ CƠ SỞ NÊN SỢ POST LÊN KHÔNG CHÍNH XÁC.

  1. Trường ĐH LinColn (Hoa Kỳ).
  2. Trường ĐH Oklahoma City(Hoa kỳ)

  Nếu anh có thông tin thêm một chút của báo Pháp Luật về hai truờng này thì qúy qúa.

  Tình cờ cái vụ này làm researh xem sao thì thấy nhiều vị khoa bảng của ta ghi là học những chuơng trình của các truờng Đại học bên Mỹ. Nhưng khi tôi check lại thì truờng thì có. Nhưng những bộ môn hay chuơng trình mà qúy vị ấy ghi đã tốt nghịep thì lại không có những chuơng trình mà quí vị đã ghi.

  Thậm chí vào Library của truờng lục cũng không thấy Dissertation nữa.

  Tài thật.

  ReplyDelete
 2. Dear anh Choi,

  Tôi tìm không ra bài nào viết về các đại học này trên báo PLTP. Anh đưa link cho tôi kiểm tra lại.

  Đúng như anh bảo ĐH Houston có nhiều trung tâm, nhưng trung tâm Clear Lake thì không được công nhận, nhưng cũng có nhiều cháu xin vào học vì trung tâm này đòi hỏi khả năng xin vào thấp.

  Nice day,

  ReplyDelete
 3. Here you are!
  112 chương trình đào tạo nước ngoài hợp pháp ở VN

  http://phapluattp.vn/20100731032532196p0c1019/112-chuong-trinh-dao-tao-nuoc-ngoai-hop-phap-o-vn.htm.

  ReplyDelete
 4. Ồ cái tin này là do PLTP copy và paste từ Vietnamnet. Mà Vietnamnet thì copy và paste từ bộ giáo dục đào tạo. Nên khó lòng mà kiểm tra nguồn. Anh Choi thử vào tang của bộ giáo dục tìm xem họ đưa tin có đầy đủ không?

  ReplyDelete
 5. Dear Anh Hải,

  Vao: http://en.moet.gov.vn/?page=2.4


  International Co-operation Department
  Address: 49 Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
  Tel.: 84-4-8694883 Fax: 84-4-8693243

  Khong có gì hết.

  ReplyDelete
 6. Em tìm thấy các trường này được công nhận đấy. Có điều viết sai chính tả thôi. Đến website của trường ở Việt Nam sẽ có tên của trường liên kết chính xác hơn ở danh sách đó

  1. ĐH Staten Island CSI/CUNU
  CUNY - College of Staten Island

  2. Trường ĐH Troy( Hoa Kỳ)
  Troy University

  3. Trường ĐH Bennedictine
  Benedictine University

  4. Trường ĐH Misouri - St Louis
  University of Missouri-Saint Louis

  5. ĐH Houston clear Lake
  University of Houston-Clear Lake

  ReplyDelete
 7. Đây là thông tin của CUNY - College of Staten Island. Nó được Middle States Association of Colleges and Schools và là College Board member. Nhưng vì nó là một Community College nâng cấp lên thành four year College. Nên nó đào tạo cả 2 bậc tow year và four year college. Và yêu cầu của nó đối với international sdtudent về english cũng rất thấp là Toefl on paper # 450.

  Troy University cũng không khá hơn CUNY - College of Staten Island.

  Benedictine University cũng không khá hơn 2 trường trên, nhưng là trường tư thục.

  University of Missouri-Saint Louis là một đại học công lập có khá hơn 3 trường trên, nhưng là trường tầm trung bình.

  University of Houston-Clear Lake cũng như University of Missouri-Saint Louis thuộc loại tầm tầm hạng dưới.

  Nhưng cả 5 trường trên đều được công nhận.

  ReplyDelete
 8. Công bằng mà nói thì nếu không hợp tác với những trường có yêu cầu thấp như thế này thì các chương trình liên kết không thể kiếm được sinh viên, nhất là trình độ anh văn.
  Nói như vậy, em không có ý chê Việt Nam mình dốt đâu. Các sinh viên thông minh, giàu có, giỏi Anh văn thì họ đi học nước ngoài, những sinh viên thông minh, ít tiền thì họ kiếm học bổng, hoặc học chính quy công lập trong nước. Như vậy chỉ còn lại sinh viên chưa giỏi nhưng có tiền là khách hàng tiềm năng. Do đó, cần có những trường tương thích và hệ quả là như thế này!!!
  Vấn đề là có dấu hiệu lường gạt người học.

  ReplyDelete
 9. http://phapluattp.vn/201008071237149p0c1019/hoc-vien-cua-dh-irvine-dang-roi-ruot.htm

  Update cái link này để bà con đọc và bàn luận.

  ReplyDelete
 10. Tớ cũng rối ruột nếu phải bỏ 6 ngàn Ôbama từ tiền túi để tiến thân mà nay thì rõ ràng là thua rồi.

  Tớ cũng thắc mắc là các cán bộ nhà nước, giảng viên ĐHQG Hà Nội, hoặc từ cơ sở kinh doanh lâu nay, nếu đi học Thạc Sĩ từ mấy Viện Đại Học như Irvine University ở Cerritos... thì gía là bao nhiêu?, ai trả tiền? và có được nhà nước Việt Nam bù cho chút đỉnh hay không?

  Bà 8

  ReplyDelete
 11. Dear cụ Tám,

  Tiền của các quan chức nhà nước đi học là từ ngân sách chính phủ dành cho giáo dục. Khoảng 10 năm nay hơn ngân sách giáo dục đứng hàng top trong đầu tư của chính phủ. Họ mặc sức tung hoành rút ruột nhà nước để ăn chia từ dự án viết sách giáo khoa đến đầu tư trường lớp chuyên đến những tấm bằng đại học chuyên tu sau đại học bồi dưỡng. Và hôm nay đến chuyện cò bằng cấp ở trường dỏm để kiếm tiền chênh lệch.

  Huhuhu,

  ReplyDelete
 12. Tớ vừa đọc kỹ bài "Giải mã sự thật về Irvine University" của bác Hồ dưới đây và nhận ra là cái giá 6 ngàn Ôbama cho 1 bằng Thạc Sĩ ở trường ĐH Irvine là giá áp dụng cho tụi Mẽo ở California với mức sống đắt đỏ cùng lương cao. Nên tớ tính ra là không đến nỗi bên Việt Nam nào đâu vì 2 lí do căn bản sau đây:

  1. Sáu ngàn Ôbama thì không thực tế với mức lương trung bình per capita trên dưới 1 ngàn Obama bên Việt Nam, trong khi bên California thì gần 5 chục ngàn; và vì thế chắc chắn sẽ giá cho mỗi học viên phải rẻ hơn rất nhiều với con số 6 ngàn Ôbama cho tụi Mẽo ở Cerritos.

  2. Giá cà giảm nhiều khi mua và bán sỉ. Nếu ĐHQG Hà Nội đặt hàng 1 lúc mấy trăm bằng Thạc Sĩ ở Irvine University, thì theo tớ đoán chắc chỉ cỡ 3-3,5 ngàn Ôbama cho mỗi Thạc Sĩ là cùng.

  Tính ra nhà nước chỉ phải chi tối đa 1 triệu mốt cho 300 Thạc Sĩ, nên không đến nỗi nào.

  Bà 8

  ReplyDelete
 13. BS ơi!Lâu rồi em không "còm" trên blog của BS vì em thấy đầu óc của mình chỉ nói được tới chuyện vi mô(mô,tê ,răng ,rứa...)thôi.Nhưng hôm nay đọc loạt bài này của Bác cộng thêm những lời bàn của mọi người em thấy "hả hê" quá.Ừ mà ,caí trường UI này gần nhà em lắm sao Bác không hú em tiếng để em xin vô đó...dạy "từ xa" rồi tìm hiểu nội tình luôn,biết đâu móc ngoặc được với các quan chức VN...,sẽ trở thành triệu phú dollars mấy hồi.Chúc bác luôn có nhiều niềm vui.

  ReplyDelete
 14. Dear All.
  Tôi check ở web của:

  US Department of Education, The database of Accredited Postsecondary Institutions and programs.

  http://www.ope.ed.gov/accreditation/Search.aspx.

  5 truờng trên không có truờng nào đuợc tìm thầy.

  ReplyDelete
 15. Dear Le,
  Vùa check lại từ trang US Department of Education, The database of Accredited Postsecondary Institutions and programs.

  Nếu theo đúng tên như Le đưa thì kết quả như sau:

  College of Staten Island: Có tên
  Troy University: Có tên
  Benedictine University: Có tên
  University of Missouri-Saint Louis: Có tên
  University of Houston-Clear Lake: Có tên
  Houston Clear Lake University: Không có tên
  Staten Island University Không có tên
  University of Missouri-Saint Louis: Không có tên

  ReplyDelete
 16. Theo tớ search trên: http://www.ope.ed.gov/accreditation/Search.aspx thì như sau:

  1. U of Missouri-St Louis được công nhận ngày 01/01/1968, do North Central Association of Colleges and Schools, The Higher Learning Commission

  2. University of Houston-Clear Lake được công nhận ngày 01/01/1976, do Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges

  Không hiểu sao anh Choi lại tìm không có tên?

  ReplyDelete
 17. @Choi: Bác tìm đươc ra hết rồi đấy. Các website Việt Nam qua tam sao thất bổn viết sai thôi. Em vào website từng trường tìm lại tên chính xác rồi tìm lại thì thấy. Em nghĩ chương trình hợp pháp không đến nỗi như là Irvine Univ. đâu. Mặc dù không phải trường TOP nhưng nó đáp ứng được nhu cầu sinh viên. Nếu mà kiếm trường TOP yêu cầu cao thì có bao nhiêu người có khả năng học đâu chương trình nó cũng tự động chết thôi.

  1. ĐH Staten Island CSI/CUNU
  chính xác là "CUNY - College of Staten Island"

  2. Trường ĐH Troy( Hoa Kỳ)
  chính xác là "Troy University"

  3. Trường ĐH Bennedictine
  chính xác là "Benedictine University"

  4. Trường ĐH Misouri - St Louis
  chính xác là "University of Missouri-Saint Louis"

  5. ĐH Houston clear Lake
  chính xác là "University of Houston-Clear Lake"

  ReplyDelete
 18. Thông tin trên báo Thanh Niên mà anh Choi đưa có 2 hướng:

  1. Trấn an dự luận của bộ GD để báo chí yên lặng không làm lớn chuyện nữa và để lâu cứt trâu hóa bùn.

  2. Kiểm tra thật, nhưng khi tình hình lắng dịu xuống thì "nội bộ bảo ban nhau" rồi để lâu cứt trâu hóa bùn.

  Còn nếu có lệnh của ông phó tể tướng lo văn thể mỹ thì mới hy vọng làm rõ trắng đen thôi. Nếu không thì 2 tình huống trên là chắc chắn 100%. Đấy đất nước này nó thế. Ai cũng chỉ lo cái thân và ghế của mình để có "danh gì với núi sông".

  ReplyDelete
 19. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 20. Dear Trần Văn Hiển,

  Ơ tớ có bảo U of Houston - Clear Lake không được công nhận bao giờ. Anh bạn Choi bảo thế chứ nhỉ? Còn tớ thì tớ bảo UHCL đã được công nhận 01/01/1976 cơ mà? Bạn xem lại nhé. Huhuhu, mắc oan rồi. Khà khà.

  Chúc cuối tuần vui vẻ nhen.

  ReplyDelete
 21. Những ai nói University of Houston-Clear Lake (UHCL) không có chất lượng hoàn toàn sai. Sự sai lạc này làm thiệt hại danh dự của UHCL và gây tổn thương cho hàng trăm sinh viên ra trường từ UHCL và đang phục vụ tại VN.

  UHCL là một ĐH công lập của bang Texas, và chính quyền Texas không bao giờ cho phép mở những trường công lập không có chất lượng. Tôi là một GS của UHCL trên 23 năm và biết chắc chắn 100% là UHCL được kiểm định (accredited) bởi SACS.

  Sự sai lầm xảy ra khi người viết đánh tên UHCL sai vào những websites cho thông tin về kiểm định chất lượng của ĐH Hoa Kỳ. Tên chính xác của UHCL là University of Houston-Clear Lake.

  Chương trình quản trị kinh doanh của UHCL được kiểm định bởi AACSB và chương trình computer bởi ABET. AACSB và ABET là hai cơ quản lý chất lượng uy tín nhất của Mỹ và thế giới cho hai chuyên nghành: 1) quản trị kinh doanh (business administration) và 2) kỷ sư và kỷ thuật (Engineering and Technology). Khoa Quản trị kinh doanh của Đại học quốc gia Singapore cũng được kiểm định bởi cùng cơ quan AACSB. Tất cả các trường ĐH lớn về Engineering and Technology của VN, hiện chưa được, và đang cố gắng để được kiểm định từ ABET. Các bạn có thể vào websites của SACS, AACSB và ABET để kiểm tra thông tin.

  Quần chúng VN hiện giờ rất quan tâm đến chất lượng của những ĐH Hoa Kỳ. Sự sai lạc này càng gây sự hiểu lầm cho người dân. Những ai muốn viết những đề tài tương tự cần nghiên cứu kỹ trước khi in ấn bài.

  GS TS Trần Văn Hiển
  University of Houston-Clear Lake

  ReplyDelete
  Replies
  1. Khoa quản trị Kinh doanh của Đại học quốc gia Singapore k hề được công nhận bởi AACSB mà là khoa quản trị Kinh doanh của Đại học Công nghệ Sing, NTU (not NUS)

   Delete
 22. Sorry !!! BS Hai. Tôi đã viết lại comment về những ai cung cấp thông tin sai về UHCL.

  GS TS Trần Văn Hiển
  University of Houston-Clear Lake

  ReplyDelete
 23. Cảm ơn bạn Hiển đã đưa thông tin chính xác. Một số bạn người Việt ở nước ngoài nhiều khi có tư tưởng quá khích nên comment theo tình cảm của mình và có ý hạ bệ một số trường được công nhận chính danh.

  Ngoài ra một số bạn Việt Nam chọn trường cho con em mình thường hay căn cứ vào xếp hạng của USnews là sai lầm lớn. Vì USNews hầu như là mang tính quảng cáo nhiều hơn vấn đề chất lượng đào tạo.

  Tớ có lời khuyên các phụ huynh khi chọn trường cho con em mình thì nên chọn theo xếp hạng chuyên ngành mà con em mình yêu thích và muốn theo đuổi việc học hơn là chọn xếp hạng toàn trường. Có những xếp hạng theo USnews thì trường A hoặc B đứng rất thấp, nhưng một vài chuyên ngành của trường ấy lại là hạng số 1 nước Mỹ. Ví dụ như về business và engineering của UH thì xếp hạng thuộc hàng đầu nước Mỹ và thế giới.

  Chúc cuối tuần vui vẻ,

  ReplyDelete
 24. Tình cờ đọc bài của ông viết và sưu ntập cũng rất thú vị, ông khoẻ chứ ? bà xã thế nào ? còm mình khoẻ , muốn nói chuyện cho vui nhưng bận lắm, c húc vui vẻ.

  ReplyDelete
 25. Hê hê, ra riêng rồi bận bịu lắm phải không HT?

  Thế có nhớ hồi xưa bảo tớ là sao không bỏ được 1 buổi để hội hè chưa?

  Khà khà, chúc hạnh phúc nhen,

  ReplyDelete
 26. Tôi là một cựu du học sinh qua chương trình học bổng của chính quyền VNCH năm 1972, là GS của University of Houston-Clear Lake (UHCL) trên 23 năm, là giám đốc của những chương trình VN của UHCL và University of Houston System (UHS) trong 10 năm qua, và đem học bổng trị giá 1,5 triệu dollars đến cho sinh viên VN học tại UHCL. Tôi muốn chia xẻ kinh nghiệm của một cựu du học sinh và một người thành đạt ở Hoa Kỳ với các bạn.

  1. Muốn có chất lượng, ĐH Mỹ it nhất phải được kiểm định bởi một trong 6 cơ quan kiểm định chất lượng vùng đề cập trong bài biết của BS Hải. Chấc lượng vùng khẳng định là ĐH này có cơ sở vật chất tốt, đội ngũ giáo sư có chất lượng, hệ thống tài chính/nhân sự hợp lý và minh bạch, đắp ứng tốt nhu cầu đa dạng từ người học, khả năng tồn tại lâu dài cao, bằng cấp được nhiều nơi công nhận, v.v.. Kế đến, mỗi chuyên nghành của ĐH cần có kiểm định chuyên nghành như AACSB cho quản trị kinh doanh, ABET cho kỹ sư/kỹ thuật, v.v.. Kiểm định chuyên nghành khẳng định là ĐH học này có khả năng đào tạo chuyên nghành với chất lượng cao.

  2. Muốn biết một ĐH Mỹ có kiểm định chất lượng vùng hay không, bạn cần vào website http://www.ope.ed.gov/accreditation/ của Bộ Giáo Dục Liên Bang Hoa Kỳ, đánh tên và địa chỉ trường vào, và sẽ nhận được thông tin ngay. Tuy nhiên, bạn phải đánh đúng. Nếu sai, thông tin có thể bị sai lạc. Nếu muốn biết kiểm định chuyên nghành, bạn phải biết cơ quan chuyên nghành là ai, vào website của họ để tìm xem trường có được kiểm định hay không.

  3. ĐH Mỹ, khi được lọt vào danh sách tôp này tôp nọ, thường là một ĐH với chấc lượng cao. ĐH với chất lượng càng cao, thì càng có ít sinh viên du học từ VN vì những trường này đòi hỏi rất cao về tiếng Anh, tài chính, học thuật, năng động, tánh tự học, tư duy độc lập, hiểu biết về văn hóa Mỹ, v.v…

  4. Du học sinh VN qua Hoa Kỳ có nhiều mục đích khác chứ không phải chỉ học và nhận bằng. Những mục đích khác là học phí và sinh hoạt phí hạ, cơ hội việc làm cao gần trường trong lúc học và sau khi ra trường, gần thân nhân hay cộng đồng Việt kiều, khí hậu ấm áp, v.v..

  5. Đại đa số du học sinh VN ở trình độ ĐH học ở những trường cộng đồng (community college hay gọi tắt là CC) 2 năm đầu vì ở đây đòi hỏi đầu vào thấp, và học phí từ ¼ đến1/2 của ĐH. Thêm vào đó, học ở CC không khó cho lắm và sinh viên có thời gian để hòa vào đời sống Hoa Kỳ, đạt được điểm cao để chuyển tiếp vào những University (Uni) hợp với mình, học hai năm còn lại, và nhận bằng cử nhân từ Uni. Tôi cũng học tại một CC khi mới đến Hoa Kỳ, sau đó học lên ở University of Houston và Pennsylvania State University, và từ đó thành đạt cao về học vấn và nghề nghiệp ở Hoa Kỳ.

  6. Đại đa số sinh viên giỏi của VN thường không thể xin trực tiếp vào chương trình tiến sĩ ở Mỹ, thường học thạc sĩ ở một Uni trung trung như UHCL hay một Cal State nào đó để tạo uy tính cho chính mình và từ đó được nhận vào những chương trình tiến sĩ. Những Uni tuy gọi là trung trung ở Mỹ, thường được kiểm định chất lượng bởi những tố chức nổi danh của thế giới như AACSB và ABET. Sinh viên ra trường ở những Uni này thường có việc làm tốt ở Mỹ. Hiện giờ chưa có Uni công, lớn của VN nào được kiểm định bởi hai cơ quan này.

  GS TS Trần Văn Hiển, CPA
  GĐ Các Chương Trình Vietnam của UHCL/UH System

  ReplyDelete
 27. Xin hỏi trường đại học Frederick Taylor University có được công nhận không? và học liên kết tại Vn thì bằng đó ra có coi là bằng thạc sỹ giả không?

  ReplyDelete
 28. Dear NA 01,
  Frederick Taylor University không được công nhận. Bằng của Frederick Taylor University chỉ để treo chơi thôi. Không ai thuê mướn người có bằng của trường này để làm việc cả.

  Bảo trọng.

  ReplyDelete
 29. Xin chào mọi người,

  Em hiện đang là sinh viên của một trường Quốc tế của Úc tại VN..em đọc qua bài viết này cũng như những bài viết khác trên các tờ báo về vần đề chất lượng các trường liên kết đào tạo tại Việt Nam..điều đó giúp những sinh viên như tụi em rất nhiều..nhưng qua một số comment và các bài báo, em thật sự rất bức xúc:
  - Chẳng hạn như comment này "Công bằng mà nói thì nếu không hợp tác với những trường có yêu cầu thấp như thế này thì các chương trình liên kết không thể kiếm được sinh viên, nhất là trình độ anh văn.
  Nói như vậy, em không có ý chê Việt Nam mình dốt đâu. Các sinh viên thông minh, giàu có, giỏi Anh văn thì họ đi học nước ngoài, những sinh viên thông minh, ít tiền thì họ kiếm học bổng, hoặc học chính quy công lập trong nước. Như vậy chỉ còn lại sinh viên chưa giỏi nhưng có tiền là khách hàng tiềm năng. Do đó, cần có những trường tương thích và hệ quả là như thế này!!!" .. Em xin lỗi, em không có ý gì, nhưng nếu nói như vậy thật sự là xúc phạm đến những sinh viên như tụi em quá .. em cũng đã từng là học sinh chuyên Tóan & Văn ở cấp 3, không có điều kiện du học & không muốn học trong môi trường của những trường đại học chính quy, nên mới học trường Quốc tế để có cơ hội học xa hơn tại nước ngoài, để còn giúp cho Đất nước sau này, chứ không phải ai vào trường Quốc tế đều là không có khả năng học tập, xin tôn trọng tụi em, đừng vơ đũa cả nắm! Ngoài trường ĐH Ngoại Thương hay các đại học chuyên ngành Anh văn, tụi em hòan tòan tự tin là khả năng, đặc bệit là vốn Anh ngữ không thua kém các bạn ở những trường ĐH khác!
  - Thứ hai, các bài báo được đăng trên TTrẻ, TNiên và nhiều bài viết khác ( trừ bài viết của BS Hồ Hải ), em thấy đa số chỉ là phê phán, rồi đưa những ý kiến chủ quan mơ hồ .. đưa ra một vấn đề như vậy, rồi không đưa ra cách giái quyết, làm cho sinh viên như em rất hoang mang.. tại sao họ không tìm hiểu kỹ hơn, rồi giải quyết triệt để vấn đề này?

  Chúc mọi người vui vẻ,

  Nguyên Thọ

  ReplyDelete
 30. Dear,

  Hiện tại mình đang ở TPHCM, cũng đang tìm khóa học MBA, thấy có trường này : http://www.kinhdoanh.edu.vn/cao-hoc/...doanh-mba.html , đang tìm hiểu , khóa này của Đại học Gloucestershire, UK cấp bằng, bạn nào biết thông tin gì về trường này cho tớ xin thông tin nhen

  Bạn nào biết khóa MBA uy tín tại TPHCM thì chỉ giúp nhé, dạo này trường dỏm nhiều quá cũng sợ.

  Admin cho em post cái link để tiện thông tin nhen, thanks

  ReplyDelete
 31. Dear,

  Hiện tại mình đang ở TPHCM, cũng đang tìm khóa học MBA, thấy có trường này : http://www.kinhdoanh.edu.vn/cao-hoc/...doanh-mba.html , đang tìm hiểu , khóa này của Đại học Gloucestershire, UK cấp bằng, bạn nào biết thông tin gì về trường này cho tớ xin thông tin nhen

  Bạn nào biết khóa MBA uy tín tại TPHCM thì chỉ giúp nhé, dạo này trường dỏm nhiều quá cũng sợ.

  Admin cho em post cái link để tiện thông tin nhen, thanks

  ReplyDelete
 32. Chào BS Hồ Hải
  Bác cho em cái địa chỉ email để liên hệ hỏi bác một số thứ nhé. Địa chỉ mail của em vkhoi80@yahoo.com
  Thanks

  ReplyDelete
 33. Dear Gấu Trúc,
  Bạn có thể tìm ra tôi nếu bạn chịu khó sục sạo trên gúc gù. Còn e-mail của tôi thì tôi xin lỗi, không thể đưa lên cộng đồng được.

  Cheer,

  ReplyDelete
 34. huhu cháu đánh 1 bài dài ngoằng ruốt cuộc mất điện thế là đi tong công sức.


  Bác Hải cho cháu hỏi về chương trình liên kết quản trị kinh doanh giữa DHQG TPHCM và University of Houston. Theo như nhiều người nói và thông tin trước đây cháu biết, University of Houston-Clear Lake là 1 nhánh trong hệ thống University of Houston. Nhưng theo thông tin mới đây cháu đọc dc thì"The University of Houston–Clear Lake (UHCL) is separately accredited, offers its own academic programs, and confers its own degrees. UHCL is a stand-alone university; it is not a branch campus of the University of Houston (UH)"cháu có search thêm những websites review university thì cũng thấy có vẻ 2 trường trên ko liên quan gì đến tới nhau, thế sao ở các trang web, tin tức về ctr liên kết của DHQG TPHCM thì ba hồi ghi là UH, ba hồi ghi là UHCL?

  trc đây cháu có tham khảo ctr liên kết của Dh Troy, nhưng vì thấy nó ở chốn đìu hiu, xa xôi và thấy nhiều sinh viên than phiền là gần như không có part-time job nên cháu lại chuyển qua ctr liên kết của DHQG TPHCM. Liệu có nên không hả bác? Vì sức học của cháu thì không đủ để xin học bổng còn điều kiện tài chính gia đình chỉ thể lo 2 năm tại VN+ 2 năm tại Mỹ. Học ra có cơ hội xin việc làm tại Mỹ ko ạ? Vì như bác nói ở trên thì trường này chỉ thuộc trường tầm tầm bậc trung.

  Mong hồi âm của bác.

  ReplyDelete
 35. Dear Bee,
  Theo hiểu biết của bác là University of Houston (UH) là một trường công lập lớn nhất ở Texas. Và có một hệ thống các campus (khu trường sở) khác nhau. Các khu trường sở này nằm ở các thành phố khác nhau nên nó có tên khác nhau, nhưng cùng một thương hiệu UH. Và hệ thống UH có 4 trường sau:

  1. University of Houston là khuôn viên sở trường chính được thành lập đầu tiên. Sau đó các khuôn viên sở trường sau đây thành lập ở các nơi khác như:

  2. University of Houston-Clear Lake

  3. University of Houston-Victoria

  4. University of Houston-Downtown

  5. UH System at Cinco Ranch

  6. UH System at Sugar Land

  Dĩ nhiên là mỗi chi nhánh có một nguồn cán bộ giảng riêng, nhưng có những giáo sư có thể dạy ở nhiều campus trong cùng hệ thống, đó là sự thu xếp của giáo sư và chi nhánh.

  Có một điều quan trọng là khi một trường đã được công nhận rồi thì bằng cấp và credit của nó được công nhận toàn nước Mỹ, dù nó là trường không tên tuổi nhưng không có nghĩa là credit và bằng cấp của nó là không giá trị.

  Cháu không nên tìm hiểu trường cụ thể trên Wiki như thế, vì wiki không phải là thông tin chính thức để tham khảo những thông tin hàn lâm. Nên thông tin mà cháu copy và paste từ wiki là không có giá trị. Sau này cháu học với tụi Mỹ mà dùng nguồn wiki là cháu sẽ ăn nhiều trứng vịt đấy. Hehehe.

  Còn việc học xong có xin được việc làm hay không là một chuyện khác. Mỹ rất thực dụng, học trường ít danh giá nhưng làm việc hiệu quả thì có việc làm tốt. Còn có học harvard nhưng làm việc không hiệu quả thì thất nghiệp vẫn thất nghiệp cháu ạ.

  Good luck,

  ReplyDelete
 36. cho e hỏi là trường DH LINCOLN của Hoa Kỷ có đc công nhận ko ạ ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Viết tên cụ thể tiếng Anh dùm, không dịch ra nên tớ chã biết nó là cái trường nào?

   Cheers,

   Delete
  2. Dạ, chính xác là Lincoln University, Oakland , California thưa Bs

   Delete
 37. Năm nay cháu mới thi đỗ vào ĐH thương mại , trong giấy báo trúng tuyển lại có thêm phần Đào tào quốc tế của UHCL dành cho sinh viên đã đỗ vào trường TM với hình thức 2+2 liên kết .. Như vậy thì cháu hỏi bác có nên theo ct liên kết của UHCL k ạ ,, hay là học 4 năm chính quy ở VN rồi mới tính học master bên nước ngoài

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dear Tom,
   Theo thiển ý của bác thì con nên học chưng trình 2+2 của University of Houston- Clear Lake để tập dần tiếp cận mọi vấn đề trước khi con học sau đại học ở phương Tây nhen.

   Chúc con thành công,

   Delete
  2. con cám ơn bác, con và gđ sẽ suy nghĩ kĩ .. Bố mẹ con cũng đã tìm hiểu về chi phí ăn ở,sinh hoạt ở đây cũng phù hợp với túi tiền ,,Nhưng còn băn khoăn về chất lượng của University of Houston Clear

   Delete
  3. Clear Lake là một cái hồ nổi tiếng ở Houston. Nên cái chi nhánh Clear Lake là 1 trong những campus của University of Houston. OoH là một đại học công lập lớn nhất ở Houston. Tuy không là hàng top, nhưng chất lượng đại học công lập ở Mỹ đủ để con bơi trong đại dương con ạ. Đừng lo chất lượng của nó. Bác có nhớ là năm 2010 có 1 giáo sư người Việt đang là trưởng đại diện của trường này vào blog của bác bàn luận vài lần về trường này.

   Giáo dục bang Texas là một nền giáo dục tốt. Với Rice University được xem là Harvard ở miền cao bồi đấy. Đặc biệt của bang Texas là học phí rẻ nhất nước Mỹ nhờ vào chính sách tiểu bang ưu ái về giáo dục đấy con.

   Chúc con thành công nhen,

   Delete
  4. Rice thì quá thượng thừa rồi, tới dân Mỹ học còn chém ngang 60 ngàn USD 1 năm, quốc tế cũng vậy

   Delete
 38. Bác Hải, thằng em cháu thi rớt Đại học Y Dược TPHCM, bây giờ nó muốn học khoa Dược của trường Đại học Duy Tân - Đà Nẵng.
  Khoa Dược này xét tuyển nguyện vọng 2, khối A chỉ cần 15 điểm là vào được.
  http://tuyensinh.dtu.edu.vn/Page/Clients/ViewAnswer.aspx?idfeedback=8319
  Ngành Y Dược lâu này là ngành của tinh hoa - sao bây giờ họ lấy đầu vào tệ vậy Bác?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tớ chã nghe tên cái đại học Duy Tân này bao giờ. Xem thì thấy nó chỉ đào tạo cử nhân dược thì cũng chỉ là đào tạo ra làm trình dược viên nhể?

   Delete
 39. Con đang hiện là sinh viên của Viện ISB thuộc trường ĐH kinh tế TP.HCM.Con rất cám ơn Bác vì bài viết này. Thật sự là con đang rất bân khuân khi chọn chương trình liên kết với UHCL vì nhiều người nghi ngờ về chất lượng giảng dạy cũng như danh tiếng của nó.
  Nhân tiện bác cho con hỏi ( chắc hơi lạc đề quá bác =)) trường đh Victoria New Zealand với UHCL thì bác thấy trường nào tốt hơn?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dear Bill,

   1. Về truyền thống lâu đời thì Victoria University of Wellington(nếu trường mà cháu hỏi là trường đúng cái tên mà tớ đã đưa ra) hơn University of Houston Clear Lake.

   2. Còn chất lượng để so sánh thì tớ không rõ lắm. Nhưng New Zealand là một quốc gia có nền giáo dục tốt theo hệ thống giáo dục của Vương Quốc Anh, cũng là nơi đáng để du học.

   3. UHCL là 1 chi nhánh của trường University of Houston lớn nhất ở Houston TX. Chất lượng của nó sẽ đủ để làm con lăn lê bò toài ra mà học. Tớ đã nói về trường này trên blog rồi. Nên search vào ô tìm kiếm tên của nó để mà tìm đọc. Không nên hỏi những gì tớ đã trả lời làm mất thì giờ của tớ nhen.

   4. Tùy thuộc và túi tiền của con mà chọn. Vấn đề là khả năng của con có xuất sắc để học hay không mà thôi. Good luck,

   Delete
  2. Dạ con cảm ơn Bác :D

   Delete
 40. Dear BS Hồ Hải,

  Em hiện nay đã tốt nghiệp Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh Đai Học Kinh Tế HCM được hơn 3 năm, đi làm và có kinh nghiệm hơn 2 năm tại công ty nước ngoài. Hiện em đang băn khoăn muốn tham gia vào chương trình đào tạo liên kết tại Vn. Đọc các kênh quảng cáo thì thấy khóa học MBA Đại Học Lincoln do trường Hutech liên kết , chi tiết theo link nhờ bác tham khảo : http://www.hutech.edu.vn/viendtqt/index.php/tuyen-sinh/sau-dai-hoc/500-tuyen-sinh-thac-sy-quan-tri-kinh-doanh-dh-lincoln-hoa-ky.html

  Vì nó không nói cụ thể trang web của trường và địa chỉ nên không biết sao mà search độ tin cậy và uy tín của trường.
  Mong bác bớt thời gian cho em chút lời khuyên về chương trình này
  (Lý do e chọn nó là vì time MBA chỉ 1 năm và Ielts em là 7.5)

  Cũng muốn đi du học cạnh tranh với các bạn SV lằm mà tại cũng già r (sn 86 ạ :D) mà lại phải đi làm kiếm tiền ko ai chống lưng tài chính nên tham khảo tại VN.
  Cám ơn BS Hồ Hải !

  Thanks & Regards !

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dear Thach Pham,
   Vào ô tìm kiếm của blog này làm cú search từ khóa: "Lincoln University" và đọc hết tất cả các bài đã được search ra để hiểu vấn đề nhen.

   Good luck,

   Delete
  2. Oh, Cám ơn BS Hồ Hải nhiều !

   Delete
  3. Dear Bshohai,
   Con rất muốn đi du học vì 2 lý do:
   Thứ 1: con có thể cải thiện tiếng Anh của con.
   Thứ 2: có được tấm bằng danh giá được công nhận quốc tế.
   Nhưng giờ đây con lại thấy có nhiều chông gai. Thứ 1, vấn đề chi phí du học, vấn đề đi học. Thứ 2, bằng cấp trường đại học đó có được công nhận hay không? Điều này làm con rất bâng khuâng.
   Con vừa tốt nghiệp cử nhân Anh văn xong. Bây giờ con muốn du học để lấy bằng Thạc sĩ Phương pháp giảng dạy tiếng Anh. Con đã tìm kiếm nhiều thông về các trường và thấy có 2 trường mà chi phí phù hợp với tài chính gia đình của con.
   Trường thứ 1: là chương trình liên kết giữa DH Houston và DH Sư Phạm HCM. Con thấy chi phí của nó rất Ok, gia đình con có thể kham nổi. Nhưng con đang lo là không biết con có bị như trường hợp của 1 số bạn " Bỏ con giữa chợ" hay không nữa vì 1 số trường liên kết với Singapore có vấn đề. Theo bác thì theo hoc ben University of Houston có Ok không bác? Với số tiền khoảng 500 triệu thì có theo học khoảng 1 năm bên đó không?
   Trường thứ 2, là trường Australian Catholic University. Với mức chi phí con thấy Ok, nhưng con vẫn sợ là không biết trường đó có được công nhận không nữa. Mắc công " tiền mất, tật mang". Dùng 1 số tiền lớn như vậy để đổi lấy tấm bằng để treo chắc con tự vẫn luôn quá. Bác cho con lời khuyên nha Bác.
   Con xin cảm ơn bác.

   Delete
  4. Chào Phuc Lee,

   1. Tiếng Anh có nhiều loại thì cháu đã biết rồi. Trường nào ở Mẽo, Úc mà dạy tiếng Anh chả tốt? Phương pháp giảng dạy tiếng Anh thì tớ không rõ, nhưng University of Houston là 1 trường nco6ng lớn nhất Texas. Nó là trường có nhiều campus ở nhiều nơi. Đáng tin cậy.

   2. ACU (Australian Catholic University) cũng là một trường href="http://www.4icu.org/au/">xếp hạng thứ 34 của Úc năm nay.

   Delete
  5. Dear, BS Hồ Hải,
   Con xin cảm ơn bác rất nhiều.
   Con chúc bác luôn dồi dào sức khỏe.

   Delete
  6. Chào A. A làm ơn cho e hỏi bs. Hồ Hải có chỉ a vào xem về lincoln university vậy a cỏ thể chia sẻ với e về chất lượng đào tạo và bằng cấp của trường được không ạ? Tại e đang có ý định liên thông vào trường đó ạ. Nhờ a giúp giùm e. E cám ơn a nhiều lắm ạ.

   Delete
  7. Cái trường Lincoln University này mà học thì thất nghiệp chả ai thuê cả. Học làm gì cái trường dõm ở California này hử tien nguyen? Đứa nào giới thiệu là đứa lừa đảo đấy. :(

   Delete
 41. Go to the following website for articles about studying in the USA:

  http://www.usnews.com/education/best-colleges/studying-in-the-united-states

  ReplyDelete
 42. Dear, BS Hồ Hải,
  Con lại làm phiền bác nữa rồi.
  Bác ak, bạn con có mấy người dự định sang Mã Lai để du học vì chi phí bên đó nó rẽ hơn rất nhiều so với du học Anh, Mỹ, Úc. Bên Mã Lai cũng có đại học Quốc Tế liên kết với các trường đại học của Úc như:
  Monash University Malaysia Campus, Úc
  Curtin University of Technology Sarawak Campus, Úc
  Swinburne University of Technology Sarawak Campus, Úc
  University of Nottingham Malaysia Campus, Anh
  University of Reading Malaysia, Anh
  SAE Institute, Úc
  Theo kinh nghiệm của bác thì nền giáo dục của Mã Lai có uy tín và chất lượng không bác. Bằng cấp của nó có được công nhận Quốc tế không? Nếu có thể thì bác cho con vài lời khuyên và thông minh theo những gì bác biết nha.
  Con thật sự cảm ơn bác nhiều. Con mong sớm nhận hồi âm của bác.
  Con chúc bác và gia đình thật dồi dào sức khỏe.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Giáo dục Mã Lai dĩ nhiên là tốt hơn Việt Nam, nhưng đã đi du học mà đi Mã Lai thì phí thời gian và tiền bạc quá. Ngoại trừ đi để học tiếng Mã lai để làm ngoại giao cháu ạ.

   Delete
 43. Dear BS Hồ Hải,
  Dạ, con xin cảm ơn bác. Con hiểu rồi.

  ReplyDelete
 44. Dear BS Hồ Hải,
  Con đang theo học tại Viện ISB thuộc trường ĐH kinh tế TP.HCM. Con đang cân nhắc lựa chọn giữa UHCL với University of Western Sydney chuyên ngành quản trị kinh doanh.
  Con có tìm hiểu trên mạng thấy cón nhiều ý kiến khen chê khác nhau ( chủ yếu là chê) nên rất hoang mang. Bác có thể giúp con đánh giá nên chọn trường nào và đời sống của sinh viên ở đâu thì tốt hơn không ạ.
  Con xin chân thành cảm ơn và mong sớm được nhận hồi âm của bác.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Trong 2 trường này cháu học trường này cũng như nhau. Học MBA là học nghề nói dóc làm sao người ta mùi tai để họ nghe mình và mình nắm đầu họ. Nó đòi hỏi phải có năng khiếu là quan trọng nhất. Học chỉ là cung cấp kiến thức để năng khiếu của mình được sắp xếp lại một cách hợp lý và logic hơn mà lâu nay mình chưa được huấn luyện về khả năng này. Cho nên không quan trọng là học trường nào trong 2 trường này, mà chỉ quan trọng khi con so sánh 2 trường này với Harvard hay Uni of Melbourne. Còn chỉ 2 trường này so sánh với nhau thì học Mỹ hơn học Úc.

   Ngoài ra danh tiếng của trường đòi hỏi phải có lịch sử lâu đời và nhiều cái khác nữa, chứ chương trình dạy và học cũng như nhau từ trường top đến trường no ranking. Vấn đề là người học sẽ sử dụng kiến thức của trường cung cấp cho mình như thế nào mới là quan trọng. Miễn sao trường ấy không là trường giả cho bằng dõm không được công nhận, thì trường đó dư kiến thức để đào tạo con trở thành người tài.

   Chúc con may mắn,

   Delete
  2. U of Western Sydney tuổi đời k cao lắm

   Delete
 45. Dear bác sĩ Hải,

  Cháu là 1 kỹ sư đã đi làm được gần 3 năm, nay có ý định muốn học thêm bằng MBA để có thể nâng cao trình độ và phát huy hơn khả năng của mình. Cháu đang phân vân chưa biết chọn trường liên kết nào tại Việt Nam. Hiện tại cháu đang quan tâm tới 3 trường.
  1/ MBA Maastricht School of Management (hoc phi 15.000USD)
  http://dantri.com.vn/tin-tuyen-sinh/chuong-trinh-maastricht-mba-tai-viet-nam-tuyen-sinh-khoa-16-2013-2015-731431.htm
  2/ chương trình MBA của Troy University và Delaware State University (11.000 USD)
  http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/du-hoc/chuong-trinh-dao-tao-mba-cua-dh-delaware-my-tai-vn-2153756.html
  http://www.cite.edu.vn/program/thac-sy-quan-tri-kinh-doanh-h-troy-my
  Nhưng cái khó là cả 2 chương trình này mở tại Hà Nội, cháu lại đang sinh sống và làm việc tại TPHCM.
  3 trường trên đều được các tổ chức kiểm định về kinh doanh uy tín như AACSB, ACBSP, AMBA.
  3/ Và trường cuối cùng cháu đang tham khảo là chương trình MBA online của Columbia Southern University tai Vietnam. (8.300 USD)
  http://caohockinhte.vn/forum/showthread.php?t=137633.
  Trường này thì không được các tổ chức uy tín như trên đánh giá và kiểm định và học theo kiểu E-learning. Không biết bằng cấp có được công nhận như những trường khác không ạ ?
  Bác sĩ có thể cho cháu lời khuyên học trường nào tốt, và học phí phù hợp ạ? Những tổ chức đánh giá đó có quyết định đến chất lượng của chương trình học và uy tín của trường không ạ ?
  Cháu thì vẫn thích học của USA, nhưng thấy trường không được tổ chức uy tín đánh giá nên cũng vẫn còn phân vân.

  Cháu mong nhận được lời khuyên của bác.
  Chúc bác và gia đình sức khỏe và hạnh phúc.

  ReplyDelete
  Replies
  1. MBA thì nâng cái gì ngoài cái nghề nói dóc kiếm tiền hả cháu? Tại sao phải học MBA sau khi ra kỹ sư? Vì muốn làm lãnh đạo công ty tư nhân hay vì cái gì?

   Mấy chương trình trên chả có chương trình nào đáng để học cả. Học nó thà học ở Trường doanh nhân Pace 3 tháng còn rẻ và tấm bằng còn giá trị hơn nhiều cháu ạ.

   Chúc may mắn,

   Delete
 46. Dear bác sĩ Hải,

  Cháu cám ơn bác đã reply, mục đích của cháu học MBA, chuyên ngành quản trị dự án, vì công việc cháu làm theo dự án. cháu muốn nâng cao khả năng quản lý của mình, và cũng là điều kiện để có thể thăng tiến sau này. Cháu thấy ở Việt Nam, những trường trên được đánh giá khá cao, đặc biệt là 3 trường đầu, còn nghe bác nói không có chương trình nào đáng để học, cháu cũng phân vân quá.

  Cám ơn bác,

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dear Trần Phước,

   MBA ở Việt nam chỉ có chương trình MBA của University of Hawaii là đáng để học thôi. Còn lại là đồ để kiếm tiền cháu ạ.

   Chúc cháu sáng suốt và may mắn nhen.

   Delete
 47. Chào bác Hồ Hải!
  Bác cho em hỏi là Trường đại học Oklahoma (OU), thuộc Norman, Oklahoma có được công nhận ko ạ và thế mạnh của trường là gì a. Xin được cảm ơn

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ngay cả cái tên của trường đại học Mỹ mà Chau Anh Tuan hỏi còn viết không đúng thì làm sao tớ biết để mà trả lời? Khi hỏi phải viết tên đầy đủ, ví dụ: University of Oklahoma ở Norman thì là trường tốt đấy, hay chỉ là Oklahoma University hay là Oklahoma State University? Chứ OU là cái gì? Chả ai có thể trả lời 1 câu hỏi về một người nào đó mà người đó chưa được diện kiến gặp mặt tiếp xúc lần nào, đúng không?

   Delete
  2. Anh cũng nên thông cảm, trường Mỹ tên trùng nhau khá nhiều

   Delete
 48. Xin cảm ơn bác. Tôi ko biết Tiếng Anh, thấy chú nó bảo như vậy thì viết vậy. Mong bác thông cảm nhé.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Cái tên của trường đại học ở Mỹ bằng tiếng Anh rất là quan trọng để định danh và đánh giá trường. Các tớ báo cũng như các trường đại học Việt nam hay dịch ra tiếng Việt là họ muốn giấu như mèo giấu cứt vì sợ ghi tên rõ ràng bằng tiếng Anh thì người ta tìm ra trường không tốt hoặc không được công nhận. Nên khi hỏi thì phải biết cái tên toàn bộ bằng tiếng Anh. Ví dụ, University of Oklahoma chứ không nên ghi ra là OU hay đại học Oklahoma. Vì có ít nhất 3 trường có tên mà có 2 chữ University và Oklahoma.

   Delete
  2. Ghi OU coi chừng nhầm với thèn Open University ở HCMC thì teo

   Delete
 49. Chào bác,
  Con chuẩn bị sang Mỹ học năm cuối quản trị kinh doanh của trường Lincoln University. Trước đó, con đã học 2 năm tại trường Đại học công nghệ (Hutech) ở HCM. Đây là chương trình học liên kết giữa 2 trường. Cho con hỏi trường LU có uy tín về chất lượng giảng dạy và có được công nhận không ạ
  Cảm ơn Bác !

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tốt nhất là cháu đừng học cái trường Lincoln Uni này, nếu cháu không có mục tiêu sang Mỹ lấy chồng và ở lại luôn cháu ạ.

   Delete
 50. Dạ, con cảm ơn bác, trường này dạy tệ lắm ạ, hay là học xong không xin việc được ạ

  ReplyDelete
 51. Cháu chào bác ạ,

  Cháu đang tìm hiểu về các chương trình MBA liên kết trong nước, ở Hà Nội để học. Thú thật cháu yêu thích kinh doanh từ lâu và luôn muốn học MBA, nhưng hồi Đại học bố mẹ cháu lại ép thi vào Ngoại giao học Tiếng Anh Quan hệ Quốc tế. Cháu không dốt và tiếng anh tốt ạ (vì ở trên có cô hay chú nào comment là chỉ sinh viên dốt và tiếng anh không tốt mới muốn học chương trình liên kết ở VN, nhưng cháu đã thi và học ĐH chính quy rồi ạ, giờ muốn tiết kiệm thời gian vừa học vừa làm nên cháu muốn học 1 chương trình MBA chất lượng của nước ngoài và cháu không đi du học được vì nhà cháu không có nhiều tiền và cháu cũng không học đúng chuyên ngành để xin học bổng được ạ). Cho cháu hỏi nếu muốn học trong nước thì có thể học chương trình MBA liên kết nào ạ? Cháu tham khảo qua thông tin trên mạng thì thấy có chương trình củaĐHKTQD liên kết với Solvay Brussels và chương trình của ĐHHN liên kết với La Trobe có vẻ ổn, nhưng cháu cũng lăn tăn lắm không biết nên chọn bên nào ạ. Vì Solvay thì giáo viên không phải bản ngữ nên khó nghe, sợ học không hiểu, còn La Trobe có vẻ chương trình không tốt bằng Solvay. Bác có thể cho cháu lời khuyên về chất lượng của 2 chương trình và cháu nên theo học trường nào được không ạ?Ngoài ra bác có thấy có chương trình MBA nào đáng để học nữa không ạ?

  Cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ.

  Phương Anh

  ReplyDelete
 52. Cháu chào bác ạ!
  Hiện tại cháu đang tìm hiểu một số trường liên kết tại Việt Nam để học MBA trong nước ạ. Cháu có xem qua thấy 2 trường là Troy University và Benelictine University liên kết với ĐHQGHN, tuy nhiên đọc những bình luận trên thì cháu thấy có rất nhiều ý kiến về 2 trường này. Và cháu cũng vừa tốt nghiệp Học viện ngân hàng hệ chính quy, tiếng anh cũng khá nên bây giờ cháu muốn tiếp cận với chương trình MBA chất lượng nước ngoài. Mong bác bớt chút thời gian cho cháu lời khuyên về chương trình học của 2 trường này với ạ và cháu nên học trường nào được không ạ? Ngoài 2 trường này thì có chương trình MBA hoặc Thạc sỹ Quản trị kinh doanh của trường nào đáng học không ạ? Hiện tại cháu ở HÀ Nội nên nhu cầu học ở Hà Nội bác ạ.
  Cháu xin chân thành cảm ơn bác.
  Phan Phương.

  ReplyDelete
 53. Chào bs hohai
  Bác cho biết thêm về bêndictine đi ạ...

  ReplyDelete

Ghi một nhận xét:
- Tô đậm: <b>câu muốn tô đậm</b>
- Chữ nghiêng: <i>câu muốn in nghiêng</i>
- Chèn link: <a href="địa chỉ web muốn chèn">text</a>
- Chèn hình: [img]link hình muốn chèn[/img]
- Chèn video từ youtube: [youtube]link video cần chèn[/youtube]