Wednesday, September 15, 2010

GIỚI THIỆU TRƯỜNG DỎM, BẰNG GIẢ CHO GIÁO DỤC VIỆT NAM

Nếu mà ngồi tìm hòai thì sẽ chẳng hết các trường dỏm của Mỹ và các nước khác trên thế giới chuyên buôn bằng bán ghế cho giáo dục Việt Nam. Nên thôi thì làm ra đây một danh sách để show hàng dỏm chuyên buôn bằng bán ghế trên tòan thế giới cho các nước chậm tiến như Việt Nam luôn một thể. Hòng giúp các tổ chức giáo dục Việt Nam không phải mất công tìm kiếm. Làm như thế này theo tôi lại được việc hơn là làm chuyện vi mô như cả tháng nay. Nó được việc vì 4 cái lợi chính:

1. Giúp cho mọi người muốn mua bằng dỏm có thể tự tìm.
2. Các tổ chức có chức năng liên kết buôn bằng bán ghế cũng không cần phải mất công tìm kiếm.
3. Ai quan tâm đến học hành đàng hòang thì cũng biết đường để tránh, khi du học Mỹ.
4. Kết thúc lọat bài ở đây để chuyển sang chuyên mục khác.

Sau đây là danh sách và website được đưa link vào bên cạnh của trường theo vần alphabet, trong đây có nhiều trường dỏm sau khi bị phát hiện thì đã đóng website. Các bạn cứ rê chuột click chuột phải rồi open new tab sẽ ra giao diện website nhen:

Adam Smith University, www.adamsmith.edu
 
Advanced Theological Seminary, www.atsbible.edu
 
Allen Mitchell School of Psychology, www.amu.edu
 
American City University, www.americancityuni.edu
 
American Coastline University, www.amercoastuniv.edu
 
American College of Martial Science, www.acms.edu
 
American Global University, www.americanglobalu.edu
 
American Graduate School of International Relations and Diplomacy, www.agsird.edu
 
American Institute of Holistic Theology, www.aiht.edu
 
American International University, www.aiuniversity.edu
 
American Liberty University, www.libertyuniversity.edu
 
American Pacific University (Hawaii), www.ampac.edu
 
American State University, www.amstu.edu
 
American University in London, www.aul.edu
 
American University of Hawaii, www.auh.edu
 
American University of the Caribbean, www.aucmed.edu
 
American World University, www.awu.edu
 
Andrew University, www.andrewuniversity.edu
 
Asia International Open University, www.aiou.edu
 
Asia Pacific International University, www.apiu.edu
 
Athena University, www.athena.edu
 
Atlantic International University, www.aiu.edu
 
Barrington University, www.barrington.edu
 
Berne University, www.berne.edu
 
Bienville University, www.bienville.edu
 
Bircham International University, www.bircham.edu
 
Boyer Graduate School of Education, www.boyer.edu
 
Branden University, www.branden.edu
 
Breining Institute, www.breining.edu
 
British-American University (California), www.british-american.edu
 
California Northern School of Law, www.calnorthern.edu
 
California Institute for Human Science, www.cihs.edu
 
California International University, www.ciula.edu
 
California Pacific School of Law, www.calpaclaw.edu
 
California Pacific University, www.cpu.edu
 
California Union University, www.calunion.edu
 
California Virtual University, www.california.edu
 
Canadian Pentecostal Correspondance College, www.wpbc.edu
 
Canyon College, www.canyoncollege.edu
 
Carlingford University, www.carlingford.edu
 
Center Graduate College, www.center.edu
 
Central Pacific University, www.central-pacific.edu
 
Central State University, www.university.edu
 
Century University, www.centuryuniversity.edu
 
Chadwick University, www.chadwick.edu
 
Chicago National College of Naprapathy, www.naprapathy.edu
 
Christian Leadership University, www.cluniv.edu

City University Los Angeles, www.cula.edu
 
City University Los Angeles Law School, www.cula.edu
 
Clayton College of Natural Health, www.ccnh.edu

College for Lifelong Learning, www.cll.edu

College of the Humanities and Sciences, www.chumsci.edu

 
Columbia Commonwealth University, www.ccwu.edu

Columbia Pacific University, www.cpuniv.edu

Columbia Union University, www.columbiaunionuniversity.edu
 
Dayspring University and Seminary, www.dayspring-university.edu

Dorcas University, www.dorcas.edu

EarthNet Institute, www.eni.edu

Eastern American University, www.eau.edu

Eastern University (New Mexico), www.eau.edu

European Graduate School, www.egs.edu

Fairfax University, www.fairfaxu.edu

First National University of Naturopathy, www.fnun.edu

Florida Vedic College, www.floridavediccollege.edu

Frederick Taylor University, www.ftu.edu

Frederick Taylor University, www.ftu.edu

Glenford University, www.glenford.edu

Golden State University (Nevada), www.goldenstateuniversity.edu

Greenleaf University, www.greenleaf.edu

Hamilton University, www.hamilton-university.edu

Hawaii American University, www.hawamuniv.edu

Hawthorne University (Utah), www.hawthorne.edu

Heed University, www.heed.edu

Honolulu University of the Arts, Sciences, and Humanities, www.honolulu-university.edu

Huron International University, www.americancomu.edu

Illawarra College, www.illawarracollege.edu

IMPAC University, www.impacu.edu

Intercontinental University, www.icu.edu

International East-West University, www.iewu.edu

International Reform University, www.iru.edu

International School of Theology, www.intl.edu

International Technological University, www.itu.edu

International Theological Seminary www.its.edu

International University of Fundamental Studies, www.iufs.edu

International University of Professional Studies (Hawaii), www.hawaii.iups.edu

International University of the Health Sciences, www.iuhs.edu

Kennedy-Western University, www.kw.edu

Kensington University, www.kensington.edu

Kigezi International School of Medicine, www.kigezi.edu

Kingsway Christian College & Theological Seminary, www.kingsway.edu

LaSalle University (1997 onward), www.distance.edu

Life Christian University, www.lcus.edu

Lincoln City University, www.lincolncity.edu

Logos Christian College and Graduate Schools, www.logos.edu

Louisiana Baptist Theological Seminary, www.lbu.edu

Louisiana Baptist University, www.lbu.edu 


Magellan University, www.magellan.edu

Masters Institute, www.mastersinstitute.edu

McKinley University, www.mckinley.edu
. 
Mellen University, www.mellenuniversity.edu

Miami Christian University, www.mcu.edu

Monticello University, www.monticello.edu

Nasson University, www.nassonu.edu 


Newport Asia Pacific University, www.napu.edu

Newport University, www.newport.edu

Northern California Graduate University, www.ncgu.edu

Oxbridge University, www.oxbridgeuniv.edu

Pacific College of Oriental Medicine, www.ormed.edu

Pacific International University (Missouri), www.paciu.edu

Pacific Southern University (California), www.pacificsouthernuniversity.edu

Pacific Western University (California), www.pwu-ca.edu

Pensacola Christian College, www.pcci.edu

Pickering University (Hawaii), www.pickering.edu

Pickering University (Missouri), www.pu.edu

Planwel University, www.planwel.edu

Portland College www.portlandcollege.edu

Preston University, www.preston.edu

Pythagorean Olympic University, www.pou.edu

Reykjavik Institute of Education www.rvik.edu

Rushmore University, www.rushmore.edu
  Rushmore University, www.rushmore.edu
 
Ryokan College, www.ryokan.edu
 
Saint Christopher's
College of Medicine, www.stchris.edu
 
Saint Clements University,
www.stclements.edu
 
Saint George University International,
www.stgeorgeuniversity.edu
 
Saint George's University (Grenada), www.stgeorgesuniv.edu
 
Samra University of Oriental Medicine,
www.samra.edu
 
Saratoga University, www.saratogau.edu 

Senior University International,
www.senioru.edu 

Soka University of America,
www.soka.edu 

South Baylo University, www.southbaylo.edu
 
Southern
California University for Professional Studies (SCUPS), www.scups.edu
 
Southern
Pacific University, www.spuni.edu
 
Southwest International University, www.swiu.edu
 
Stanton University (Hawaii), www.stanton.edu
 
Stellar International Institute,
www.sii.edu
 
Summit University, www.summitunivofla.edu
 
Swiss Business School, www.sbs.edu
 
Taiken Wilmington University, www.taikenwu.edu
 
Thomas Jefferson College of Law,
www.heed.edu 

Transworld University, www.transworld.edu 

Trinity College and Seminary, www.trinitysem.edu 

Trinity College and University (USA), www.trinity-college.edu
 
Tucson University, www.tucsonu.edu 

Tyndale Theological Seminary and Biblical Institute,
www.tyndale.edu
 
Unification Theological Seminary,
www.uts.edu
 
United States Online University, www.usou.edu
 
Université Multiculturelle Internationale,
www.umi.edu 

University City, www.vtu.edu 

University for Metaphysical Studies,
www.umsonline.edu
 
University for Professional Studies,
www.ufps.edu 

University of
America (Georgia), www.universityamerica.edu
 
University of
America (St. Kitts, GA), www.universityamerica.edu
 
University of Americas, www.uoa.edu
 
University of Berkley, www.berkley-u.edu
 
University of Healing, www.university-of-healing.edu
 
University of Los Angeles, www.ula.edu
 
University of Management and Technology, www.umtweb.edu
 
University of Northern Virginia, www.unva.edu
 
University of Northern Washington, www.unw.edu
 
University of the
United States (Alabama), www.uus.edu 

US Global University,
www.usglobaluniversity.edu
 
Virginia International University, www.virginiaiu.edu
 
Virginia Theological University, www.vtu.edu 

Virtual Online University, www.athena.edu 

Vision International University, www.vision.edu 

Warnborough College, www.warnborough.edu. 

Washington International University, www.washint.edu 

Westbrook University, www.westbrooku.edu
 
Western Governors University, www.wgu.edu
 
Western States University for Professional Studies, www.westernstates.edu 

Westport University (Utah), www.westport.edu 

Whitefield Theological Seminary,
www.whitefield.edu 

William Carey International University, www.wciu.edu 

Wisconsin International University, www.wiu-usa.edu
 
World University of America, www.worldu.edu
 
Zoe University, www.zoe.edu

Chúc giáo dục Việt nam thăng tiến với buôn bằng bán ghế, nền kinh tế Việt Nam có nhiều chuyên gia tầm MBA dỏm, để phục vụ cho tất cả các ngành nghề trong xã hội với tầm của họ, để mau chóng thực hiện xong giai đọan định hướng XHCN, sớm cán đích CNCS đại đồng.
Asia Clini, 11 h45’ ngày thứ Tư, 15/9/2010


Update lúc 9h11' AM ngày thứ Sáu, 17/9/2010: Sẽ nghỉ viết vài hôm để mọi người đọc các entries về các trường dỏm, bằng giả cho thấm rồi tớ sẽ bắt đầu lọat bài săn học bổng Mẽo, nếu ai có hỏi cụ thể muốn lấy học bổng ở bậc học nào? Ở đâu tại Mẽo?

52 comments:

 1. @BS HỒ HẢI: Chết em rồi
  Bác làm hỏng chuyện của tôi rồi!
  Tôi dự định khi về hưu kiếm mua bằng ngoại dỏm để khè người khác
  Thôi toi rồi mua mất tiền .
  Hic , dẫu sao vẩn hên là chưa mất tiền .
  khà khà
  tôi không mắc bệnh tức.
  khỏe re rồi

  ReplyDelete
 2. Trường giả, bằng dỏm.. hệ lụy của nó là kinh tế và giáo dục của đât nước thế này đây. ba chữ chân, thiện, mỹ ngày càng ít chỗ đứng trong giáo dục Bs ạ.

  ReplyDelete
 3. Đề huề, trọn vẹn mọi bề. Thuận cho cả người muốn tìm, và thuận cho cả người muốn tránh. Cả Mỹ lẫn Việt không có ai thù oán.

  Chẳng hạn như các bác quản trị tập đoàn, hãy đến Adams Smith Uni, "trường đại học" mang danh cha đẻ kinh tế học hiện đại, quá chắc ăn.

  ReplyDelete
 4. Hình như tui nghe nói bộ GDĐT chỉ cho phép đại học Vietnam liên kết đào tạo với các đại học có đẳng cấp TOP 200 trên thế giới?.Nếu vậy thì quý vị lo lắng làm gì cho mệt.
  BS Hai chuyên đề tài đi là vừa-Mission accomplished.

  ReplyDelete
 5. " Bác Hải thân mến ! Trường dởm hay bằng giả chẳng liên quan gì đến hình mà bác đưa lên Blog cả , với tất cả lòng kính trọng tôi mong bác coi lại kẻo động chạm đến tôn giáo nào đó thì phiền hà lắm http://amenexpress.blogspot.com "

  ReplyDelete
 6. Trường dỏm ở Mỹ cả nghìn trường, bác đưa tên có mấy trường mà chẳng chú thích gì ráo trọi thì bọn cò mồi nó sẽ tìm những trường dỏm không có trong danh sách của bác tiếp tục làm ăn thì cũng như không. Bác nên nhớ rằng, trường dỏm nó như tế bào ung thư vậy, diệt chỗ này nó mọc chỗ khác với tên khác. huhuhu

  ReplyDelete
 7. @Joseph: tôi chẳng thấy gì liên quan tôn giáo ở đây cả. Thôi để tôi diễn giải cái bức hình cho bác nhé. Thực tế thì ảm đạm đen tối, nhưng tương lai đang bừng sáng ở phía chân trời. Cây thánh giá của bác đang ở phía chân trời đó. hehehe

  ReplyDelete
 8. Đã sửa theo yêu cầu của bạn Joseph PMT. Xin cảm ơn góp ý.

  Và xin giới thiệu mọi người: Dự Thảo báo cáo chính trị TW đảng đọc và viết bài góp ý đảng để mau qua khỏi giai đọan định hướng XHCN nhen.

  ReplyDelete
 9. tôi u 50 rồi mắt đeo kính rất nhiều độ nữa
  tôi thấy trên cán cân công lý? một bên tiều Dollar và bên kia nón xử dụng trong các buổi lể tốt nghiệp hay trao bằng cấp ở ĐH và sau ĐH

  ReplyDelete
 10. Như vậy tôi suy nghĩ hình là biểu tượng mua quan bán chức bằng tiền Dollar
  như vậy hệ lụy của công lý sẽ ra sao?

  ReplyDelete
 11. Có bạn hỏi tôi như thế này:
  Kính gửi Bác sĩ Hải, Con vừa được giới thiệu một tài liệu tiếng Việt mang tên \"Sự Trung Thực Của Các Xác Chết\" (http://minhthong.net/bienkhao/tiensi_walloc.html). Con đọc xong và thấy người phát biểu này khẳng định rất chắc chắn nhiều thứ liên quan đến bệnh tật và sức khỏe. Tuy nhiên, tìm nguồn gốc thì thấy bản dịch không chỉ rõ nguồn nào. Google thì thấy có vẻ là tác giả tên Wallach... Nhờ bác sĩ với chuyên môn của mình, đánh giá về nội dung bài viết này cũng như người mang tên Tiến sĩ Y học Walloc, đoạt giải Nobel năm 1991 này? Con nghĩ có nhiều người đã đọc nó. Mong bác sĩ dành chút thời gian. Cám ơn Bác sĩ nhiều ah!

  Xin trả lời như sau:

  Tôi không biết TS Walloc là ai. Trang web mà bạn đưa của ai, họ có hiểu biết gì? Nhưng có mộty điều tôi chắc chắn rằng Nobel y học năm 1991 không có tên của bất kỳ ông nào có họ và tên là Walloc.

  Hai người được nhận giải Nobel y học năm 1991 nhờ phát hiện ra họat động của Ion qua kênh ion ở màng tế bào. Hai người này là 2 người Đức có tên như sau:

  1. Erwin Neher
  2. Bert Sakmann

  Em có thể đọc nó ở đây: The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1991:
  Erwin Neher, Bert Sakmann

  ReplyDelete
 12. Có thể tham khảo danh sách đoạt giải nobel y học ở đây:
  http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/

  Em search google bằng key walloc thì thấy dẫn ra toàn trang tiếng Việt về cái bài viết trên kia. Rõ ràng dịch giả này cũng quá ư là lơ mơ.

  ReplyDelete
 13. Theo cái link của bác Hai vào TVNN đọc bản Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng thấy có điếu rất kỳ cục.Họ xư dụng đơn vị tiền tệ Mỹ USD trong tât cả các tính toán cho nền kinh tế Vietnam.
  Tại sao họ không xử dụng đơn vị tiền Đồng Vietnam cho mọi người dân đoc và dê hiểu ?Có gì sai khi trung ương đảng cong san Viet nam xử dụng đơn vị tiền VN?
  Tôi không hiểu nôi!

  ReplyDelete
 14. @Joseph : Pham Minh Tam

  Cái bức hình dó có ý nghĩa là một bên tượng trưng cho dạo dức, một bên tượng trưng cho dồng tiền. Nó không có ý dụng chạm gì dến tôn giáo dâu Joseph. Họ dem biểu tượng của tôn giáo, vì bên này da số theo Thiên Chúa Giáo, dể muốn con người phải sống sao cho dạo dức mà thôi.

  Tôi thấy, một số chính trị gia bên này, khi ra tranh cử, có dùng bức hình trên, dể lấy phiếu của các cử tri bảo thủ ( conservative ), cử tri theo dạo TCG. Không có ai than phiền vì ai cũng thấy cái ý nghĩa của nó.

  ReplyDelete
 15. @HL,
  Trước khi tớ thay hình này là cán cân 1 bên tiền, 1 bên cái nón đội cho ngày nhận bằng.

  Thì tôi dùng tấm hình cây thánh giá trồng trên đồi tối mịt, giữa bầu trời đen có những tia sáng từ dưới tỏa lên. Nên bạn Joseph đề nghị thay.

  ReplyDelete
 16. Cụ Khoa góp ý với báo cáo chính trị về vụ đơn vị tiền tệ đi. Dân trong nước nghe con số vài chục ngàn tỷ đô là họ hiểu liền, nhưng nói dự án vài trăm ngàn tỷ đồng là họ không thể hình dung.

  ReplyDelete
 17. Chời!

  Sao toàn những "university" có cái đuôi ".edu" vậy ta? Danh sách này chắc chắn là chưa đủ vì Việt Nam mình còn liên hệ với những cơ sở Đại Học Mỹ có cái đuôi ".us", ".com", ".net", ".org" cùng mấy đót đót từ nhiều nước Âu Á nữa mờ?

  Còm sĩ Inhainha thật chí lý với câu "Trường dỏm ở Mỹ cả nghìn trường, bác đưa tên có mấy trường mà chẳng chú thích gì ráo trọi thì bọn cò mồi nó sẽ tìm những trường dỏm không có trong danh sách của bác tiếp tục làm ăn thì cũng như không. Bác nên nhớ rằng, trường dỏm nó như tế bào ung thư vậy, diệt chỗ này nó mọc chỗ khác với tên khác. huhuhu"

  Thực ra danh sách trên có mấy trường đạo tốt chuyên đào tạo tu sĩ nghiêm túc và đạo hạnh, tuy nhiên nếu ai muốn hoặc thích có 1 bằng Tiến Sĩ để treo tường chơi thì chỉ phải cúng 1 số tiền để xây vài phòng cho tu viện/học viện và khỏi cần học hoặc biết vài chữ English tí nào hết.

  Bà 8

  ReplyDelete
 18. Đúng là khi tớ mở link của Asia Clinic thông báo thì quá nhiều mail dạng như của bạn đưa link trang minhthong.net hỏi quá linh tinh.

  Phải đưa nó vào spam box hết.

  Inhainha nói chí lý thật. Nhưng chủ yếu là tớ muốn giúp những ai muốn không học mà có bằng và không cần cò mồi dạng các trường đại học "lớn mà lùn" của VN, mà chỉ cần 1 cái e-mail liên hệ và chuyển khoản tiền là có ngay một cách êm thấm.

  Hehehe,

  ReplyDelete
 19. Đồng chí Khoa Úc Châu muốn đóng góp văn kiện đại hội đảng XI thì vào lin của tớ đưa có đường link góp ý đấy. Góp ý ở bờ lốc của tớ nó không xi nhê.

  ReplyDelete
 20. Nghe các bác 8 về tiền triệu, tiền tỉ bên Việt Nam làm tớ nhớ lại cách đây trên dưới 10 năm hồi sống và làm việc bên Rieti (ngoại ô Tp. Rome, Italy) tớ xài tiền Lira (khoảng 20 ngàn Lira = 1 đô). Bình thường 1 chai wine hiệu của Ý độ 30 ngàn Lira, 1 chầu cơm tối hoành tráng với 2 chai và bo chỉ tốn khoảng dưới 2 trăm nghìn. Cà VISA card thoải mái, tuy thế khi bill về hằng tháng thì luôn có vài trận lên hơn 150 đô làm tớ phải gãi đầu vì không nhớ là mình bo như thế nào và ăn uống cái gì mà đắt thế!

  Đó còn chưa kể mấy màn bị móc túi trắng trợn ở Pisa, Rome, Venice.... nữa chứ. Hồi đó lớn đầu mà dại.... huhuhuhu, nhưng đấy cũng là những bài học giá trị từ những trường đời này.

  Bà 8

  ReplyDelete
 21. Bài "Dự Thảo báo cáo chính trị TW đảng" mà bác Hồ đề nghị tham khảo quá dài với nhiều dòng không chấm câu, và nếu tớ hoặc Ôbama phải viết thì sẽ rất ngắn gọn hơn 100 lần với "6 Không". Đại để cùng đầy đủ như sau:

  "SÁU THÀNH TỰU & KHUYẾT ĐIỂM.... với "Mặc Dù Thế" và "vì và"

  Những thành tựu đạt được trong 20 năm thực hiện Cương lĩnh là to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Nguyên nhân của những thành tựu đạt được 5 năm qua là do thế và lực, uy tín quốc tế của đất nước đã tăng lên. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội X đề ra chưa đạt. (với Sáu O.... như sau:)

  1. Nền kinh tế vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiềm chế, duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, tiềm lực và quy mô nền kinh tế tăng lên, nước ta đã ra khỏi tình trạng kém phát triển. "Mặc Dù Thế", kinh tế phát triển chưa bền vững; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, cơ hội và yêu cầu phát triển của đất nước; một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch (......nên mình cần thêm vài 10 năm nữa.)

  2. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa và các lĩnh vực xã hội có tiến bộ trên một số mặt, bảo vệ tài nguyên, môi trường được chú trọng hơn; đời sống các tầng lớp nhân dân được cải thiện. "Mặc Dù Thế", các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, xã hội, môi trường còn nhiều hạn chế, yếu kém, gây bức xúc xã hội (..... và........)

  3. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường. "Mặc Dù Thế", các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại còn một số mặt hạn chế (......để tránh bị người lạ lắng nghe, mình sẽ bàn tiếp trong buổi họp ở IMPAC University sắp tới nghen.)

  4. Dân chủ xã hội chủ nghĩa có tiến bộ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được nâng cao. "Mặc Dù Thế", dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chưa được phát huy đầy đủ (....... vì...........)

  5. Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh, hiệu lực và hiệu quả hoạt động được nâng lên. "Mặc Dù Thế", xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa chưa theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế và quản lý đất nước (..... và......)

  6. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường, đạt một số kết quả tích cực. "Mặc Dù Thế", công tác xây dựng Đảng còn nhiều hạn chế, yếu kém, chậm được khắc phục (....... vì...........)

  See các đ/c bên Florida, OK Salem?"

  Bà 8 (túm lược và xin bản quyền với văn bản dịch này)

  ReplyDelete
 22. Câu chuyện bằng cấp này vẫn ở VN hàng nhiều thế kỷ sau chỉ vì mọi người sợ đồ giả chứ không care đồ dỏm.Có người còn nói"Columbia Southern University có thể là trường xoàng thôi(Tức là dỏm) nhưng họ vẫn được cấp Degree"(Bằng thật,không phải giả!!!).Trong phạm trù vật chất có thể suy nghĩ như vậy,nhưngtrong lình vực kiến thức mà coi dỏm với giả khác nhau thì còn khuya mới sánh vai được với cường quốc năm châu.Ừ,mà trách sao được khi mà ở đó người ta dạy rằng"Vật chất quyết định ý thức" .Xã hội có cầu mới có cung nên bằng cấp online hay tại chỗ cũng vậy.Kiểm định vùng hay kiểm định quốc gia cũng rứa.Nhiều khi thây chữ National người ta lại thich hơn chư Regional vì có vẻ to tác hơn.Người ta đang cần số lượng (Nhiều trăm ngàn tiến sĩ) mà mình mang chuyện "Accredit" ra nói thì càng xa vời đường lối của quốc gia!
  Có bằng giả,bằng thật. Có online ofline;có kiểm định vùng,kiểm định quốc gia;có ý kiến có phản biên.Tương lai sẽ co truyền hình tư nhân...Đó cũng là thể hiên một xà hôi VN đang có tự do dân chủ..và bát nháo.

  ReplyDelete
 23. Bác Hồ Hải đừng nản chí nhé.

  Công việc của bác rất có ích. Nhiều người đang theo dõi.

  Xen kẽ với chủ đề này, bác có thể giới thiệu phương pháp học tập, phương pháp dạy ở các nước tiên tiến, giống và khác gì ở VN. Đơn giản và dễ hiểu thôi ạ.

  Bác có điều kiện và hiểu biết để làm việc này.

  Một số Gv tâm huyết trong nước cũng muốn thay đổi, học hỏi nhưng tù mù quá .

  Phụ huynh cũng muốn biết để dạy dỗ con mình.

  Đây cũng là một cách tích cực giúp nòi giống phát triển.

  ReplyDelete
 24. Em thì nghĩ Bác Hải không nên và không cần tranh luận tiếp.Vào lại trang inhainha đưa thì em đọc được như thế này :"
  Tuy nhiên phương pháp của bác ấy là cho ngành Y cho nên không hợp với bọn tôi, mà hình như bác ấy cũng không chắc chắn lắm về thống kê và phương pháp khoa học lắm đâu".Câu này có ý giống với comment của ONLOOKER post trước đó :"Tôi ngạc nhiên khi thấy ông BS giảng dạy khái niệm retrospective và prospective cho nghiên cứu sinh giáo dục của bà TS. Theo tôi hiểu khái niệm retrospective và prospective là của bên y khoa chứ không phải bên khoa học giáo dục..Như vậy lý do bác PA đưa ra có thể chỉ là lý do "mới có" chứ không phải là nguyên nhân ban đầu như vậy!
  Mặt khác,TS đã muốn đi kiện mà BS thì muốn "được" kiện nên "còn gì bằng" nữa.Em thì chỉ gây gỗ với người thân chứ chưa bao giờ tranh luận với ai vì chuyện gì cả.Đó là lý do có tòa án

  ReplyDelete
 25. Hehehe,

  Trường giang cuồn cuộn chảy về đâu?
  Bao lớp sóng xô, mấy lớp bạc đầu
  Ngoảnh đầu lại, nhân tình thê thái
  Được, mất, bại, thành bổng chốc hóa hư không"
  (trích trong Thủy Hử)

  Tớ không tranh luận nữa đâu. Chuyện thế nào thì ở đây có một ông bạn già biết rõ.

  Nghiên cứu khoa học xã hội klho6ng cần tiền cứu và hồi cứu thì tớ hiểu rằng không ai biết NCKH rồi. Bàn luận với người không biết thì như bàn với cục đất còn hơn. Hèn gì khoa học VN nó như một đống rác.

  Tớ tội nghiệp nhiều hơn là ghét hay giận.

  À mà nè, Inahinha, tớ góp ý này nhé: Bộ các bạn JIPV muốn trang của các bạn thành đống rác để được pageviews à?.

  Tớ đã tránh hủi, nên tớ cắt hợp đồng. Thử hỏi trn đời có ai đi làm cho người khác mà chủ động cắt hợp đồng không, nếu không là: "Không xứng đáng để làm vì lý do gì đó?"

  Tớ đề nghị JIPV xét vinh danh TS Huỳnh Văn Ngãi của đại học Qui Nhơn vì Huỳnh Văn Ngãi từ chối hội đồng phong GS VN đề nghị nộp hồ sơ xin phong hàm GS đấy.

  Have a nice day,

  ReplyDelete
 26. @ ntp

  Bạn dùng google tìm GS Huỳnh Hữu Tuệ. Có rất nhiều bài về Giáo Dục, trong dó ,ông nói dến GD bên VN và GD nước ngoài. Ông Tuệ dạy học rất lâu năm tại Université de Laval ( Canada ), ông dạy bên Département Génie Electrique và cả bên Mathématique.

  http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2008/01/14/0674/

  ReplyDelete
 27. HHT: Cách đây 1 tháng tôi từng nói một câu tàn nhẫn trong cuộc gặp với một số lãnh đạo trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Tôi rất buồn khi nói nền khoa học của chúng ta là một nền khoa học GIẢ. Những người có đề tài hàng chục tỷ lại không có khả năng thực hiện dù được “dán chữ” đầu đàn. Cách để đạt đề tài là thương lượng với bộ và ăn chia phần trăm.. Đã có người đề nghị với tôi: anh nghĩ ra cái tên đề tài và đưa tôi lo chuyện còn lại và lấy 20%. Nền khoa học Việt Nam không chạy vì những đề tài lớn không cho kết quả. Những người có khả năng làm thì chỉ có 20-30 chục triệu nên có khả năng làm. Một tiến sĩ khoa học lương 2 triệu đồng một tháng, đi hội nghị phải bỏ tiền túi…. Vậy ai đủ sức làm? Ở nước ngoài, đi hội nghị, viết một bài báo… tiền mất 4.000-5.000 USD. Tiền đâu để làm những điều tối thiểu đó?

  GS HHT nói điều này rất chính xác. Chỉ có những người tham gia thật sâu vào giáo dục VN và có uy tín trong NCKH mới biết những thâm cung bí sử này. Đây cũng là 1 trong những điều mà tớ cho rằng tớ không nên tham gia vào những việc mập mờ đen tối và cắt hợp đồng.

  ReplyDelete
 28. Giáo sư Trần văn Thọ Đại học Waseda, Tokyo

  http://vietbao.vn/Giao-duc/Nhieu-tieu-chuan-dao-tao-tien-si-con-lang-man/75173133/203/

  “Tôi đã nhiều lần lên tiếng về tình hình giáo dục, trong đó đặc biệt là tình trạng lạm phát bằng tiến sĩ. Với cách đào tạo như hiện nay, chính những người làm giáo dục đang tạo ra nguy cơ làm giảm thước đo về giá trị học vấn trong nước. Nếu không cải cách, điều này sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến các thế hệ sau và chúng ta cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trong giao lưu học thuật quốc tế” - ông trăn trở.

  http://vietbao.vn/The-gioi-tre/Niem-tu-hao-Viet-Nam-tren-dat-Nhat/30062054/276/

  ReplyDelete
 29. @anh Ly Toet,@BS Ho Hai,@Ba8,cac ban
  Ref. Việc trung ương Đang Cong San Vietnam xử dụng đơn vị tiền tệ Mỹ USD trong tất cả tính toán cho nền kinh tế quôc dân Vietnam.
  - Đây là 1 câu hoi và 1 ý kiến rất nhỏ không đủ taầm để đóng góp ý kiến vào 1 dự thao vĩ đai của trung ương Đảng Cộng San Viet nam.
  -Chỉ là 1 cam nhận (rất buồn) của riêng tôi về niêm hảnh diện.Đôc lập,chủ quyên...phải bắt đầu từ tư duy của cấp cao nhất.
  -Đất nươc nơi tôi đang sống,họ không bao giờ xử dụng dơn vị ngoại tệ trong budget quốc gia

  ReplyDelete
 30. Dear Inhainha,
  Tớ đã nói rồi sự tích cực của JIPV là tớ công nhận. Nhưng với trình độ kém như các bạn bên JIPV qua theo dõi thì tớ thấy JIPV không đủ tầm để đánh giá người khác. Hiểu không? Vì ISI không phải là duy nhất để đánh giá về khoa học của một cá nhân nào. Vấn đề là ISI có đủ tầm để đánh giá hết tất cả các tạp chí chuyên ngành không?

  Các bạn đưa ra tiêu chí là ISI nhưng các bạn không đưa ra tên danh sách những tạp chí chuyên ngành nào mà ISI đánh giá là được họ đưa vào công nhận. Đó là lổ hổng lớn mà các bạn chưa đủ hiểu biết để thuyết phục mọi người tôn trọng JIPV. Nên JIPV khó lòng tồn tại một cách chính danh và được nhiều người ủng hộ.

  Chỉ có điều tớ không muốn gây với các bạn JIPV mà thôi. Làm việc khoa học là phải có một cái tầm hiểu biết không chỉ sâu mà còn rộng nữa. Nếu kiến thức chỉ đừng ở hiểu biết của một người mới còn đi học mà đi đánh giá người khác là bật thầy thì đó là sai hòan tòan.

  Tớ xin ví dụ: Hùynh Văn Ngãi là một TS Tóan thực sự được cụ Hòang Tụy nễ phục. Hằng năm các trường ĐH ở Pháp mời sang giảng dạy 4 tháng/năm. Nếu HVN không có khả năng thì người ta mời dạy làm gì? Chính vì thế HVN không thèm quan tâm ngồi chung với đám hủi và vẫn nhận đồng lương 2 triệu VNĐ/tháng, nhưng vận sống trên thiên hạ, hiểu không? Còn việc Inhainha bảo là thương binh liệt sĩ là sao?

  Muốn người ta tôn trọng mình, trước tiên mình phải biết tôn trọng mình bằng sự thể hiện được khả năng hiểu biết, tầm của thời đại và tâm của một người vì cộng đồng, chứ không phải cực đoan và phủ định sạch trơn với chỉ một dúm kiến thức nhỏ nhoi của mình.

  Mến,

  ReplyDelete
 31. @ cụ Khoa,
  Dường như ở đây "không có ai có đủ tầm" để tranh luận về việc sử dụng đơn vị tiền tệ để tính toán ngân sách quốc gia. Cụ nên sử dụng kiến thức, sự hiểu biết và sự nhiệt tình của mình để góp ý trực tiếp với báo cáo chính trị bên vietnam.net.

  Lòng tự hào? 4000 ngàn năm, thắng 3 đế quốc to là Pháp - Nhật - Mỹ và gần đây nhất là NBC vô dịch tóan thế giới chưa đủ hay sao? Cá nhân em đồng tiền nào giúp em không đói là em ủng hộ cả 2 chân.

  ReplyDelete
 32. Tớ chỉ góp ý cho các bạn thôi. vì có nhiều nhà khoa học mà tớ biết là chân chính họ phàn nàn về JIPV của các bạn. Theo tớ các bạn cần phải đưa rõ những tạp chí nào trong ISI xem xét thành 1 mục lục cụ thể rõ ràng theo từng chuyên ngành để người đọc họ có thể kiểm tra thông tin và đánh giá ISI có đáng là nơi để lấy làm mốc cho việc đánh giá nhà khoa học hay không?

  Vì bên y khoa của tớ khi đã trở thành specialist rồi thì mấy cái tạp chí như Lancet hay New England Journal of Medicine,... không còn là sự quan tâm nữa, mà chỉ quan tâm khi kiểm định lại các luận án, bài báo mà thôi. Ở mỗi mức hiểu biết khác nhau người ta chọn 1 tạp chí đễ quan tâm.

  Đây là góp ý chân thành chứ không có ý gì là xem thường các bạn. Các bạn cần chuẩn hóa trang web lại để không ai bắt bẻ mình thì JIPV sẽ đóng góp tốt hơn cho cộng đồng. Nhất là mình làm phản biện những cái xấu là một điều cực kỳ can đảm và bản lĩnh trước những khó khăn.

  Các bạn có biết hôm nay tớ đã bắt đầu đón nhận những cú phone chửi bới và 1 số dèm pha không? Tớ chả ngán.

  Mến,

  ReplyDelete
 33. Background checks and diploma mills. Thấy bài này hay nên đưa vào đây để mọi người cùng đọc.

  ReplyDelete
 34. Mời đọc bài gốc

  Sai là sai chỗ nào? Sao không thấy dẫn nguồn? Hay là sau khi tôi chê JIPV rồi thì JIPV cực đoan chê tôi.

  Vấn đề thứ hai là On... gì đó chỉ copy và paste lại bài gốc của tôi nhưng ném đá dấu tay.

  Vấn đề thứ 3 là On... gì đó, chỉ biết 1 mà không biết hai, khi copy kiến thức mà tôi dẫn ở College Board là 3.871 trường và trong đó có chia ra Tow year college và four year college, nhưng không hiểu nên viết sai về học thuật. Nhưng On... gì đó đâu có biết rằng database của Princeton Review có hơn 4.000 trường? Ngoài ra những trường chưa được công nhận lên đến mấy tram trường ở Mỹ?

  Cuối cùng là: tôi đã nói rồi, tôi không còn liên hệ bất kỳ mọi thông tin nào nữa với JIPV, vì cách hành xử, và độ tin cậy của các bạn thì tôi đã quá rõ trong thời gian gần đây. Tôi ở ngoài ánh sáng, quang minh chính đại. Các bạn trong bóng tối, mù mờ nguồn gốc và khả năng.

  Tôi xin nhắc lại các bạn đừng liên hệ với tôi nữa, nếu các bạn còn lòng tự trọng và danh dự.

  Xin cảm ơn khi đọc những dòng này,

  ReplyDelete
 35. theo đọc bài viết của bác từ lâu,rất khâm phục những kiến thức của bác. Đã từng băn khoăn khi có người nói bác "2 mang", lúc đó cháu chỉ trách mình nông nổi,thiếu kiến thức nên chưa hiểu hết những gì bác viết...và cho đến giờ đọc bài viết của bác cháu hiểu được nhiều điều, những điều gần gũi, thiết thực, đơn giản và sáng sủa. xin cảm ơn bác. Chúc bác nhiều sức khỏe.

  OngKe's fan

  ReplyDelete
 36. Bác Hải thân mến!Lẽ ra em không viết ở đây thì đúng hơn.Bởi vì trong hàng rào giả định của ngôn ngữ làm thế nào để chúng ta khỏi chạy vòng vòng.
  Bon chen với cuộc sống ở đây đã làm cho tấm lòng em nguội lạnh.Giữa biết bao khó khăn của cuộc sống đời thường,giữa những niềm đau chôn giấu,giữa những nỗi lòng không biết tỏ cùng ai Em không đủ rông lượng như bác để chia sẻ cho người khác tài sản của mình.Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ để em kính phục Bác ,và vào đây trò chuyện đủ mọi đề tài.Blog của bác đã trở thành nơi em và bác giữ liên lạc thường xuyên.Bác có địa vị xã hội,có gia đình,có cơ sở làm ăn,nếu có gì xảy ra Bác là nguoi chịu thiệt thòi chứ không phai là người ảo(Em thấy cũng tội nghiệp bà TS kia hay vài vị khác cứ để nguời trong trang web quay vòng vòng-mà họ buộc phải trả lời vì họ là người đang đứng ngoài ánh sáng) Ai cũng đã trưởng thành,những cái được cho là rất quan trọng với người này, lại chẳng có giá trị gì với người khác.Có người chẳng là qi trong xà hội thật,nhưng khi lên một trang web làm Mod thì lại lớn tiếng dạy dỗ những người khác.
  Bác Hải thân mến!
  Em mừng là bác đã thoát ra được khỏi một cuộc tranh luận khác.Qua blog của bác em biết trang JIP,.Đối với GS dỏm thì trang này quan trọng lắm vì nó phanh phui cái xấu của họ.Nhưng đối với em thì trang JIP đó không bằng SEX.COM vì đơn giản SEX.COM giúp em thu giản(SEX.com giá nhiều triệu dollars) con JP gì dó chẳng giúp được gì!.Chúc Bác luôn có nhiều niềm vui và tiếp tục viết về nhiều lĩnh vực khác.

  PS:Ừ mà viết blog tốn thời gian quá hả bác.Gõ một bài connent thôi cũng đã 15 phút.Như BS D,giờ còn đang "chạy gạo".Thời gian đâu mà lốc ,liếc.

  ReplyDelete
 37. Cái trường này nó chuyên bán bằng cấp cho tụi Ấn Độ nè: International Technology University

  Buồn cười là khi làm cú gúc gù map từ Satellite thì nó nằm ở ngòai đường.

  Hehehe, Nó đây

  ReplyDelete
 38. "Tớ xin ví dụ: Hùynh Văn Ngãi là một TS Tóan thực sự được cụ Hòang Tụy nễ phục. Hằng năm các trường ĐH ở Pháp mời sang giảng dạy 4 tháng/năm. Nếu HVN không có khả năng thì người ta mời dạy làm gì? Chính vì thế HVN không thèm quan tâm ngồi chung với đám hủi và vẫn nhận đồng lương 2 triệu VNĐ/tháng, nhưng vận sống trên thiên hạ, hiểu không? "

  Chuyện cụ Tụy bình về HVN thì nghe để mà nghe thế thôi bác ạ. HNV có được như cụ Tụy bình hay không, hay là cụ mượn chuyện này để nói chuyện nọ, thì chắc phải hỏi mấy bác làm toán kiểu silent scientist.

  ReplyDelete
 39. Hehehe, chuyện HVN thì Đông A chưa đủ hiểu đâu. Cái hơn của con người là danh dự và lòng tự trọng.

  Những kẻ núp danh đi phê phán người khác thì có xứng không?

  Nice night,

  ReplyDelete
 40. Nhân dịp cuối tuần và để tạm quên mấy vụ bằng MBA lèo, thân chuyển đến các bác 1 "Chuyện Lèo" không hề dính lứu chi đến mấy liên kết đào tạo MBA từ Đại Học Mỹ hết:

  "Ai cũng biết là Việt Nam, Lào là anh em. Nhưng một sự thật phũ phàng là người Việt Nam mình khinh thường Lào lắm. Cái gì tệ ở Việt Nam cũng gán cho cái mác Lào. Đôi dép mang gớm nhất, rẻ nhất là đôi dép Lào (15k 2 đôi). Bệnh thì có bệnh lang ben, hắc Lào. Cơn gió khắc nghiệt nhất cũng gọi là gió Lào. Hứa cuội gọi là hứa Lèo. Và .... có một ông doanh nhân nọ người Lào sang Việt Nam làm việc cũng đã lâu. Trong một chuyến đi công tác Hà Lội, trên xe buýt, ông ta ngồi chung với 1 người Hà Lụi. Sau khi đến trạm dừng, người Hà Lội kia phát hiện là đôi dép mình không cánh mà bay. Ông ta la lên: "thằng lào, thằng lào lấy dép tao?"

  Bà 8 thuốc nào.

  ReplyDelete
 41. Bổ sung thêm Danh sách trường dõm bằng giả của nhà nước Michigan cho mọi người tham khảo nhen.

  Mỗi tiểu bang Mẽo có một danh sách trường dõm bằng giả khác nhau. Nhưng nó có giá trị toàn cầu. Mọi người nên tham khảo trước khi quyết định cho mình.

  Good luck,

  ReplyDelete
 42. Chết, Mỹ còn dỏm như vậy thì biết tin ai hả Bác sĩ ? Cháu đang có dự định cho con đi du học nhưng bây giờ chả biết tin ở trường nào có uy tín cả. Những trường danh tiếng thì sợ con mình không đủ tài, còn tự túc thì gia đình không đủ lực, nên chỉ định kiếm cho cháu trường trung bình nhưng phải có uy tín chứ không phải dỏm được. Bác có thể tư vấn cho cháu nguồn thông tin nào là đáng tin để cháu tham khảo trường học không hả Bác?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tớ nói huỵch toẹt ra cho các bạn biết là năm 2010, khi tớ đánh bằng giả trường dõm, tớ đã từng được hơn 10 trường như thế này đề nghị tớ nhận PR và cho học bổng MBA cho sinh viên VN mỗi em từ 5 - 6K/year và tớ sẽ hưởng 2K/year cho mỗi năm mỗi em., Nhưng tớ từ chối đấy. Chịu chưa? Buồn quá đi mất dân mình sao dễ bị lừa thế? Huhuhu,

   Tụi Mẽo mó không ngu đâu quanlychatluong, giá học phí $1 nó nâng lên thành $50 rùi nó cho $10 là chuyện nhỏ. Hehehe, xem giá học phí Úc, Anh sẽ rõ thôi. Qua bển còn ăn tiêu xài phí nữa.

   Mẽo thì cái gì cũng có, thượng vàng cũng nó hạ cám cũng nó thực thà cũng nó lừa đảo cũng nó là số 1. Hiểu biết thì khg sa chân vào, hiểu một nửa thì vào bẫy như bẫy chuột thôi. Hehehe,

   Tớ đã bảo rồi hãy hỏi anh Alan đấy. Đừng hỏi tớ. Tớ chắc chắn 100% rằng thì mà là rằng tớ hiểu biết giáo dục lừa đảo của Mỹ lắm rồi. Tớ nói là thật. Thế thôi. Vào blog tớ đấy. Viết hàng trăm bài về giáo dục Mỹ vào mà đọc đi.

   Đọc bài này tớ viết năm 2010 ĐẠI HỌC MỸ PHÂN BIỆT VÀNG THAU trên báo Pháp Luật Thành Phố.

   Nếu muốn biết trường nào được công nhận thì hãy kiểm tra ở 2 trang web sau sẽ rõ. Đừng tin các tổ chức rối rắm làm gì cho mệt, vì nó thuộc chuyên ngành quản lý chất lượng phải có hiểu biết sâu:

   1. College Board.

   2. Princeton Review.

   Khi đưa từ khóa: "Bristol University" vào 2 trang này để tìm kiếm chả thấy nó đâu tức có nghĩa là nó chưa được công nhận chính thức. Còn các loại công nhận như CHEA, hay các tổ chức vùng kia cũng chỉ là dạo đầu và chờ kiểm tra sau 5 hay 10 năm có khi cả vài chục năm không xong và cái trường đó nó theo ông bà ông giải lên bàn thờ nhìn con gà nude từ bao giờ rồi. Hehehe, nên tớ bảo dõm là dõm. Thế thôi.

   Delete
  2. Cảm ơn Bác! Thực sự là nghèo nên vẫn cứ tham học bổng bác ạ. Tiếng anh của cháu cũng chỉ bì bõm ABC chứ chưa cao thủ nên có đọc cũng bằng thừa. Nhìn chung thì cháu vẫn kính trọng TS Alan vì những bài viết của ông giản dị dễ hiểu, nhân văn có tầm nhìn không như bọn tri thức định hướng. Tóm lai, cháu thấy ông ta vô hại chứ không phải hạng lừa đảo. Đây là điều tế nhị nên cháu mới hỏi Bác mong Bác thông cảm. Còn một vấn đề nữa cháu nhờ Bác tư vấn giúp: nếu con cháu thực sự có tài thì có nên cho nó du học không hả Bác? Không cần học ở Mỹ, Anh, Nhật và Úc cũng được Bác nhỉ ?

   Delete
  3. Túm lại, các trường này là trường dõm dành cho kẻ bất lương trưởng giả học làm sang cần tấm giấy treo chơi hoặc luồn lách chức tước ở VN thì học.

   Anh Alan không xấu, anh ấy chỉ đáp ứng thị trường Việt có nhu cầu. Mỹ không xấu, mà cơ chế nước Mỹ nó thế. Nó đáp ứng thị trường thế giới chậm tiến cần bằng cấp để mưu đồ gì đó nó chả cần biết, miễn sao nó lấy tiền bỏ tùi. Nó đóng thuế cho nước Mỹ giàu có là tốt. Còn học nó thì ra trường xin thưa ở lại là thất nghiệp. Hehehe.

   Delete
  4. Học ở đại học quốc tế TPHCM cũng tốt chán đấy quanlychatluong. Chắc chắn là hơn nhiều trường thuộc top cỡ 200 của Hoa Kỳ đấy.

   Delete
 43. Cung cấp cho anh em muốn có tấm bằng quốc tế mà chẳng cần phải học. sản phẩm từ Mỹ http://bangdaihoc.mobi
  hehe....

  ReplyDelete
 44. Cháu lại ở Hà Nội, Bác có biết trường nào tốt ngoài Hà nội không Bác ? Vừa rồi báo chí lại rùm beng vụ một học sinh chết đuối ở một trường Ha Noi Academy, đây là một trường cũng khá tiếng tăm :
  http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Be-trai-chet-o-truong-HN-Academy-4-GV-8-con-mat-va-so-0-trach-nhiem/309719.gd
  Cháu chỉ sợ lại cảnh treo đầu dê bán thịt chó thôi, lấy mác ngoại cho oai chứ thực chất lại chả ra gì cả.

  ReplyDelete
 45. À, quên Bác cho cháu luôn list các trường ĐH quốc tế Sài Gòn uy tín và chất lượng BÁc nhé. Nếu ở Hà nội cháu tìm không có thì chắc phải gửi nó vào trong đó vậy.

  ReplyDelete
 46. Ve chuyen bac si Walloc, ten tieng Anh la Joel D. Wallach, bai noi cua ong y ten la "Dead Doctors Don't Lie". Co mot bai viet ve ong bac sy nay o day http://www.skepdic.com/wallach.html
  Minh khong du trinh do de kiem chung not nhung dieu bai viet nay noi, nhung noi dung la ong Wallach boc phet nhieu.

  ReplyDelete

Ghi một nhận xét:
- Tô đậm: <b>câu muốn tô đậm</b>
- Chữ nghiêng: <i>câu muốn in nghiêng</i>
- Chèn link: <a href="địa chỉ web muốn chèn">text</a>
- Chèn hình: [img]link hình muốn chèn[/img]
- Chèn video từ youtube: [youtube]link video cần chèn[/youtube]