Friday, January 14, 2011

HỌ ĐÃ NÓI GÌ?

Tôi chọn cái tựa có tính chung hơn là cái tựa riêng của bài báo mà tôi đem về làm tư liệu. Thế là đã 2 hôm bắt đầu đại hội đảng XI. Ngồi kiểm lại tất cả các bài chính luận quanh đại hội của 700 tờ báo là một nhọc công, nhưng là việc đáng làm. Vì trong mớ sạn ấy cũng nhặt nhạnh được bài có tâm huyết và có trình độ về tư duy. Nếu mọi người xem trên các báo khác thì sẽ thấy các bài viết về những tranh luận của ông đương kiêm bộ kế hoạch đầu tư như là hô khẩu hiệu. Nhưng khi các bạn đọc bài mà tôi xin được copy và paste ở đây của báo Pháp Luật TPHCM sẽ thấy phát biểu của ông Nguyễn Hồng Phúc là vấn đề quyết định sống còn của kinh tế Việt Nam. Tôi chỉ ước ao các nhà báo Việt có nhiều người đủ sức để viết những bài như tác giả bài viết này. Vì chỉ có như thế thì báo chí mới thực hiện được chức năng của nó.

THẢO LUẬN DÂN CHỦ, CÔNG KHAI TẠI ĐẠI HỘI XI
Đại biểu Võ Hồng Phúc nói lời tâm huyết
Đề nghị biểu quyết đặc trưng xã hội XHCN có phải dựa trên chế độ công hữu tư liệu sản xuất.
Chiều 13-1, Đại hội XI đã có phiên thảo luận cởi mở, dân chủ tại hội trường. Tám đại biểu từ các đoàn - đảng bộ khác nhau đã trình bày bài tham luận của mình. Trong số này, duy nhất ông Võ Hồng Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, nói vô, chi tiết, sâu sắc hơn văn bản chuẩn bị sẵn gửi đại hội.

Bài học thành công, sao lại bỏ?
Ông Phúc dẫn lại cuộc tranh luận về mô tả đặc trưng xã hội XHCN để đưa vào Cương lĩnh 2011. Cuộc tranh luận ấy, trong Trung ương khóa X có hai luồng ý kiến: Giữ nguyên như Cương lĩnh 1991 là dựa trên “chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu”, hoặc kế thừa Nghị quyết Đại hội X, tức dựa trên “quan hệ sản xuất tiên tiến, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất”.

Cuộc tranh luận ấy, Bộ trưởng Phúc và nhiều ủy viên trung ương khác ở nhóm thiểu số - theo luồng ý kiến thứ hai - nhưng phía đa số cũng chỉ chiếm tỉ lệ 55,06%. Văn kiện mà các đại biểu đại hội đang cầm trong tay theo quan điểm công hữu tư liệu sản xuất.

Tuy nhiên, ông Phúc vẫn muốn nêu ra để thảo luận: “Nhận định đó của Đại hội X là kết quả tổng kết thực tiễn 20 năm đổi mới. Thảo luận tại đoàn đại biểu Thanh Hóa hôm qua, có đồng chí cho rằng dự thảo “công hữu tư liệu sản xuất” là dựa trên lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin. Nhưng tôi xin nói, Mác dạy rằng lý luận phải được thực tiễn kiểm chứng. Thực tiễn là gì: Liên Xô, Đông Âu theo mô hình ấy đã thất bại; Việt Nam rút ra bài học và đã thành công. Giờ sao lại bỏ đi?”.


Ông Võ Hồng Phúc (Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa) tham luận về vấn đề “Nhìn lại 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2001-2010, những bài học rút ra để thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020”. Ảnh: TTXVN
Ông Phúc phân tích: Quá trình phát triển sau Cương lĩnh 1991, Đảng đã rút ra là phải xây dựng một nền kinh tế trên cơ sở đa sở hữu. Giờ bỏ đi, tư nhân ai dám đầu tư nữa? Nhà máy điện, đường sá, hạ tầng cơ sở là những nút thắt cổ chai của nền kinh tế, ta đang thiếu, có phải là tư liệu sản xuất chủ yếu không? Hay ta kêu gọi tư nhân đầu tư vào để rồi khi hoàn tất giai đoạn quá độ, vỗ béo xong là thịt?

“Có quan điểm cho rằng cái gốc của CNXH là sở hữu. Nhưng tôi cho rằng gốc đó phải là công bằng xã hội, là điều tiết thu nhập. Coi sở hữu là gốc, ta sẽ vấp lại sai lầm trước đây, đi vào vết xe đổ của Liên Xô và Đông Âu” - Bộ trưởng Phúc, người đã ở tuổi gần 70, thuộc diện ngoại lệ ở lại Trung ương khóa X, bày tỏ lo ngại. Và ông đề nghị: “Tôi là thiểu số nhưng tôi mong tại đây, chúng ta thảo luận cho ra nhẽ, và đề nghị đại hội đưa ra biểu quyết. Vấn đề lớn vậy, cần tìm tới đồng thuận thì mới thực hiện được”.

“Giữ gìn sự đoàn kết như con ngươi của mắt mình”

55,06% là số % đồng ý với phương án mô tả đặc trưng xã hội XHCN là “có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại, và chế độ công hữu về tư liệu sản xuất” để đưa vào Cương lĩnh 2011. Cuộc biểu quyết được thực hiện tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 14 vào trung tuần tháng 12-2010. 
Là ủy viên Trung ương Đảng ba khóa liên tiếp (VIII-IX-X), ông Võ Hồng Phúc rất thấm thía bài học về “đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ, hiệu quả giữa tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân”. Ông Phúc dẫn lại kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong khủng hoảng kinh tế 2008, khi khó khăn ập đến, Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị; Bộ Chính trị thảo luận kỹ và báo cáo Trung ương. Trên cơ sở đó, Thủ tướng đã trực tiếp sang làm việc với Đoàn Chủ tịch MTTQ Việt Nam, tạo đồng thuận, thống nhất trong Đảng và cả xã hội. Việt Nam nhờ đó đã có chính sách kinh tế phù hợp, kiềm chế được lạm phát, ổn định vĩ mô, giữ được tăng trưởng khá, được quốc tế công nhận. “Kinh nghiệm là hệ thống chính trị, đặc biệt là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trung ương phải là một thể thống nhất, cả trong tư tưởng và hành động. Bác Hồ dạy: “Giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng như con ngươi của mắt mình”. Tôi rất thấm thía” - ông Phúc đúc kết.
Theo ông Phúc, muốn đoàn kết phải có đấu tranh phê bình, phải có dân chủ. Dân chủ - tập trung. Trung ương khóa X đã kiểm điểm trước đại hội về nội dung này. “Các đồng chí hãy xem chúng ta thực sự đoàn kết, thống nhất chưa? Bác răn dạy “vừa đấu tranh, vừa thương yêu, giúp đỡ đồng chí mình”, ta có làm không? Tôi mong các đồng chí cùng suy nghĩ, thảo luận” - ông Phúc nói.

Phát biểu của Bộ trưởng Phúc được Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, người chủ trì điều hành phiên thảo luận, hoan nghênh. Ông Trọng cũng đề nghị đại hội phát huy dân chủ, có thêm những tranh luận qua lại với những vấn đề có ý kiến khác nhau, như chuyện ông Phúc nêu chẳng hạn.
Hôm nay (14-1), Đại hội XI tiếp tục thảo luận về văn kiện tại hội trường.
Xóa “xin-cho” trong quản lý tài nguyên

Cần kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng năng lực nội sinh sử dụng và phát triển công nghệ tiết kiệm tài nguyên, nguyên liệu, năng lượng, thân thiện môi trường. Đây là động lực chủ yếu, làm thay đổi cơ cấu kinh tế, thúc đẩy quá trình cải cách và tái cấu trúc kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta.
Quyết liệt chuyển từ “bao cấp”, “xin-cho”, nặng kiểm soát hành chính trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường sang cơ chế thị trường. Hạn chế đầu tư vào các ngành khai thác tài nguyên, sử dụng nhiều đất, nhiều năng lượng; không chấp nhận dự án có công nghệ thấp, gây ô nhiễm. Thực hiện nghiêm pháp luật và có giải pháp đồng bộ để có thể xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm.
Bộ trưởng TN&MT PHẠM KHÔI NGUYÊN
Tăng quyền tự chủ cho chính quyền địa phương

Cần đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền đô thị trong khuôn khổ tổ chức hệ thống chính quyền địa phương theo hướng: Nhiệm vụ của cấp nào thì cấp đó chịu trách nhiệm toàn bộ, có thẩm quyền đầy đủ tự quyết, tự quản đối với công việc được giao. Không trùng lắp nhiệm vụ do trung ương thực hiện và nhiệm vụ được giao cho địa phương, cũng như công việc giữa các cấp chính quyền trong phạm vi một địa phương với nhau, nhằm tránh đùn đẩy trách nhiệm, chồng chéo, lẫn lộn, cản trở trong chỉ đạo điều hành. Khi đã tạo chủ động cho chính quyền cấp dưới thì nhiệm vụ của chính quyền cấp trên là ban hành các quy định theo thẩm quyền và kiểm tra, giám sát việc tuân thủ của cấp dưới.
Đây là điểm khác biệt căn bản giữa mô hình phân cấp hiện hành với mô hình tăng tính tự chủ của chính quyền địa phương. Việc phân cấp cần dựa trên nguyên tắc thống nhất của nền hành chính quốc gia, bảo đảm tính chất của một nhà nước đơn nhất nhưng phải đề cao tính tự chủ của địa phương trên nền tảng lợi thế so sánh, năng lực, phát triển tinh thần thi đua của các địa phương, các vùng kinh tế và các đô thị.
Ngoài ra, đề nghị nghiên cứu hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan tới tổ chức chính quyền địa phương các cấp, trong đó có chính quyền đô thị theo hướng làm rõ mô hình tổ chức chính quyền ở nông thôn, đô thị, hải đảo đã được đề ra từ Nghị quyết Đại hội X.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM NGUYỄN VĂN ĐUA
Dân chủ thực sự để tạo đồng thuận

Đảng cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo với MTTQ và các đoàn thể; tôn trọng nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong tổ chức, hoạt động của MTTQ; tôn trọng tính tự chủ, ủng hộ mọi hoạt động tự nguyện, tích cực, sáng tạo và chân thành lắng nghe đóng góp của MTTQ và các đoàn thể; thực hiện tốt vài trò “Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là thành viên của MTTQ Việt Nam”.
Trước yêu cầu đổi mới, chỉ có mở rộng dân chủ XHCN thực sự mới có đồng thuận xã hội và đoàn kết thực sự, bền vững. Cần thực hiện dân chủ và đại đoàn kết từ trong Đảng ra toàn xã hội. Đồng thời, sớm cụ thể hóa, thể chế hóa các quy định để MTTQ và các đoàn thể thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội theo quy định.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam HUỲNH ĐẢM
GIA NGUYÊN (Lược ghi tham luận các đại biểu tại Đại hội XI ngày 13-1)
Nhiệm kỳ tới sẽ rất khó khăn
Làm bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư liền ba nhiệm kỳ, chứng kiến những giai đoạn thuận lợi, khó khăn của nền kinh tế, Bộ trưởng Võ Hồng Phúc dự báo nhiệm kỳ của Trung ương khóa XI sẽ rất khó khăn khi mà tăng trưởng 2010 chỉ còn 6,8%, lạm phát lên 11,75%, dự trữ ngoại tệ còn hơn 10 tỉ USD (so với tăng tưởng 8,05%, lạm phát 7%, dự trữ ngoại tệ hơn 20 tỉ USD của 2006 - năm triển khai Nghị quyết Đại hội X).
Vì vậy, để đạt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn tới, nhất là 2011, ông Phúc mong Đại hội XI bầu ra một BCH Trung ương mới trong sạch, vững mạnh và đoàn kết, thống nhất, giữ vững được vị trí lãnh đạo của Đảng với dân tộc. Mỗi đảng viên xác định đúng vị trí của mình, chịu sự phân công của Đảng thì toàn tâm toàn ý với sự nghiệp…
Asia Clinic, 9h22' ngày thứ Sáu, 14/01/2011

26 comments:

 1. Trong ba đặc trưng của XH XHCN (nền KT phát triển cao, lực lượng sản xuất hiện đại, và dựa trên chế độ công hữu), thì có mỗi cái công hữu là đặc trưng, bỏ đi thì còn gì là XHCN nữa, cho dù chỉ là tên gọi.

  Không rõ 55,06% theo công hữu gồm những thành phần tinh hoa nào. Thống kê được số liệu này thì cũng biết được ít nhiều về tương lai. Có khi trong số đó lại có tinh hoa đỉnh cao, biết thừa càng hô to công hữu, càng dễ dàng có tư hữu to hơn.

  ReplyDelete
 2. Dear H,
  Ba đặc trưng đó thì cái đặc trưng công hữu làm thủ tiêu 2 đặc trưng đầu. Mâu thuẩn là ở chỗ đó. Nhưng mâu thuẩn ở đây là mâu thuẩn triệt tiêu chứ không phải là mâu thuẩn đưa đến thúc đẩy tích cực. Và từ đó đưa đến nhiều hệ luỵ tiêu cực.

  Nhớ lại hồi xưa khi còn là sinh viên trường y năm cuối. Môn chính trị học là môn thi tốt nghiệp bắt buộc để tốt nghiệp. Bài thi có 2 câu hỏi tự chọn 1. Tớ chọn câu hỏi: "Anh/chị nghĩ như thế nào về chế độ xã hội chủ nghĩa?". Tớ trả lời đúng có 1 câu là: "Khi nào con người may áo mà cái túi chúc miệng xuống đất, không cần để đựng đồ thì lúc đó có chế độ XHCN", xong đem nộp bài và ra về. Nhưng cũng qua và tốt nghiệp. Bây giờ ngồi nghĩ lại thì mấy ông bà thầy hồi đó chấm bài tớ họ thật là giỏi chứ không phải vừa.

  Khà khà,

  ReplyDelete
 3. Nhất trí với bác Hải thôi. Nhưng, hai đặc trưng đầu thì bọn tư bản nó cũng có mà còn cao hơn, như thế không còn là đặc trưng nữa. Sống phải có danh, ngay cả khi không thực, để còn mưu cầu chuyện khác, thế nên phải giữ công hữu thôi bác.

  À, mà nếu cho bác viết cương lĩnh, bác viết mấy trang A4?

  ReplyDelete
 4. Dear H,

  Hehehe, tớ khoái H rùi đó. Nếu cho tớ viết cương lĩnh tớ chỉ viết 3 trang A4 là đủ rùi. Nhưng có khi chỉ là 1 trang thôi.

  Khà khà,

  ReplyDelete
 5. Các bạn nào đọc bài của PLTP khó hiểu thì đọc bài này của Vietnamnet sẽ dễ hiểu hơn: 'Mong Đại hội bầu ra Ban chấp hành đoàn kết'.

  ReplyDelete
 6. Vâng, 1 - 3 trang A4 (tốt nhất là 1 thôi), font Times New Roman, size 14 là đủ.

  Ngày xưa, làm bài tập làm văn, nghĩ ra ý để viết thì cũng được 5 - 10 dòng. Nhưng, để đủ điểm, thì học trò cứ phải "rặn" cho đủ 1 tờ vê đúp (4 trang), nếu giỏi rặn, thì sang tờ vê đúp thứ hai. Có chuyện đùa, thày cô chấm bài làm văn bằng cách lấy viết chì đo rồi cho điểm. Có đứa bạn, nó viết một đoạn, sau một vài đoạn khác, nó chép lại nguyên đoạn trước, thày cũng không phát hiện được. Đó cũng là một đặc trưng của nền giáo dục XHCN.

  ReplyDelete
 7. H nói đến chuyện làm văn lấy bút chì đo cho điểm thì tớ nhớ đến chuyện hồi xưa trước 1975, tớ có ông thầy dạy lớp 5 bây giờ hồi xưa gọi là lớp Nhất. Ông thầy ấy tớ có một bài viết về Ông nhân ngày 20/11/2009. Bài đó là: Chuyện Thầy tôi và chuyện nhân văn.

  Hồi đó thầy dạy tập làm văn cho tụi tớ thấy chỉ bảo tụi tớ là: "Các con là trẻ chưa đến lứa tuổi tư duy trừu tượng, nên thầy chỉ cần các con ghi nhận chân thực và chép ra cho bài tập làm văn. Đứa nào viết dài là đứa đó có đầu óc quan sát tốt. Thầy chấm bài văn thầy chỉ cần đo gang thầy cho điểm. Mỗi gang tay thầy cho 2 điểm. Nhưng vụ copy đoạn trên để sao lại cho đoạn dưới thì tớ chưa gặp.

  Nhưng khi lớn lên thì để viết một bài ngắn nhưng đủ ý thì khó hơn viết một bài dài. Hehehe.

  ReplyDelete
 8. Hình như tuổi càng cao người ta càng lắm lời nhỉ :-)

  ReplyDelete
 9. Hehehe, tư tưởng thì không lo thay đổi mà cứ lo chuyện râu ria tôm tép bên ngoài. Chắc đây là một kiểu ăn chia cho đều. Mời bà con đọc 2 bài báo này:

  1. 'Cần làm rõ những biểu hiện giàu nhanh, lên chức nhanh'

  2. Chọn Ủy viên Trung ương cần coi trọng tiêu chuẩn chống tham nhũng

  Với cái kiểu này thì sẽ tạo điều kiện các think tanks được chia đều quyền và lợi. Mày ăn xong rồi về để tao ăn tiếp vì tư tưởng đang tạo điều kiện ăn chia dễ dàng!!!

  ReplyDelete
 10. Đang là đại hội đảng, đọc bài viết về người thầy của chú càng thấm thía và buồn.
  Dân tộc ta không ác, nhưng sao nghiệp chướng lại nặng đến vậy ? Do một người, một nhóm người hay là tội lỗi của cả một dân tộc ?


  Minh Trị

  ReplyDelete
 11. http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/6305/khong-bau-vao-trung-uong-nhung-can-bo--giau-nhanh-.html

  Vậy phương châm vẫn là "đói cho sạch rách cho thơm". Sao không chọn TWUV "no mà sạch, giàu mà thơm tho?". Cái tiêu chí chọn cán bộ theo tiêu chuẩn "không giàu" có điều gì đó không ổn. Cỡ bao nhiêu gọi là giàu, ai giám sát...tiêu chí tù mù giống như phát ngôn vậy.

  ReplyDelete
 12. Dân tộc ta không ác, nhưng sao nghiệp chướng lại nặng đến vậy ? Do một người, một nhóm người hay là tội lỗi của cả một dân tộc ? @Minh Tri

  Xin được khẽ khàng hỏi nhỏ bạn MinhTri là từ đâu bạn có được cái kết luận đậm chất thơ là "Dân tộc ta không ác" như này ạ? he he

  Chào bác Hải và tất cả mọi người, lâu mới lại vào thăm hỏi mọi người trước tết. Chúc sang năm 2 con 0, 1 con 1 này các bác sức khỏe dồi dào, nhiều xiền và dư thời gian chém lốc để bọn em còn hóng, he he.

  ReplyDelete
 13. @ht3i

  Từ cuộc sống và những người xung quanh, từ chủ quan cá nhân mình, tôi nghĩ ''dân tộc ta không ác''.
  Nếu Ht3i có cao kiến thì xin được lắng nghe.


  Minh Trị

  ReplyDelete
 14. Tôi thì tán đồng việc công hữu tư liệu sản xuất!

  Nếu bỏ nó thì tài sản của quốc gia sẽ mau chóng trở thành tài sản tư. Nó là cái búa để đe kẻ nào có ý định thoát ra nguồn máy!

  Còn việc tư nhân đầu tư vào các lãnh vực như điện... thì ráng mà chịu vì không tuân thủ nghị quyết là chỉ phát triển kinh tế tư nhân vừa và nhỏ thôi! Anh là tư nhân anh đầu tư vào những ngành mũi nhọn thì anh phải chết thôi, kêu ca chi?

  ReplyDelete
 15. Dear Chuong,
  Chúng ta đang trong giai đoạn quá độ tiến lên CNXH. Quan hệ sản xuất của chúng ta hiện nay là Công hữu về Tư liệu sản xuất. Thế bạn muốn cái gì khác mà phát biểu rằng tán đồng hay không tán đồng.

  Chế độ tư hữu hiện nay chỉ là tạm thời, chỉ là giai đoạn. Mục đích cuối cùng của cách mạng là chế độ công hữu. Đây là lý luận căn bản của chủ nghĩa cộng sản.

  ReplyDelete
 16. chim khôn kêu tiếng rảnh rang.

  đầu tiên là công hữu ở công xã n.thủy, rồi mấy ngàn năm từ khi xuất hiện tư hữu thế giới thay đổi thế nào? tư hữu là động lực phát triển kinh tế đó cậu.

  sao to hay mặt trăng to?
  mặt trăng.
  tại sao ngu vẫn hoàn ngu?

  ReplyDelete
 17. Hehehe, trong bài Tư tưởng là đây!, ở cái bàn luận này tớ đã viết rồi: "Mọi hình thái xã hội về chủ nghĩa cộng sản khoa học của ông Mác đã bị ông Nin bóp méo toàn bộ. Nó cũng giống như các chính khách thời phong kiến bóp méo tư tưởng nho giáo thành chủ nghĩa phong kiến vậy." Cho nên chưa bao giờ ở VN nói riêng và trên toàn thế giới nói chung đã từng có hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa theo kiểu Marx, mà là mô hình của ông Lê Nin vẻ ra rồi ông Stalin và ông Mao bóp cổ nó thêm một lần nữa, và nó thành hình mẫu cho khối cộng sản đi theo.

  Chỉ riêng ông Mac đã là một lý luận què quặt khi ông chỉ nhìn xã hội loài người chỉ là tập hợp những động vật vô hồn, duy vật chất. Nên ông bỏ đi bản chất của động vật nói chung và loài người nói riêng là tư hữu và quyền lực. Nên ông ấy đưa ra hình thái xã hội cho loài người văn minh là công hữu tài sản và tư liệu sản xuất. Mặc dù ông Mác bắt đầu cho mình khi đi tìm con đường cho kinh tế chính trị học và chủ nghĩa khoa học cộng sản là bắt đầu từ một tiền đề: vật chất - ý thức. Nhưng cuối cùng ông đưa hình thái xã hội buộc con người đi theo là ý thức - vật chất! Cho nên Mac đã tự phản biện lại Mac ngay từ trong lý luận của ông.

  Tuy vậy, cuối đời ông Mac và Engels có một tư liệu sửa sai cho mình là khi thế giới tư bản phát triển thị trường chứng khoán và buôn bán cổ phiếu. Các cổ phiếu được chia cho công nhân và thưởng, lương cũng dùng cổ phiếu. Lúc ấy ông Mac và ông Engels mới có một bài phát biểu là lý luận phải dựa vào thực tế sinh động để áp dụng cho từng trường hợp, thời kỳ cụ thể. Những gì ông viết hôm nay có thể lạc hậu ngày mai, vì cuộc sống là vận động không ngường. Nhưng khi ông Lê Nin đem áp dụng nó thì ông viết thành hình như tớ nhớ không nhầm là 52 cuốn dày cộp. Và cứ thế áp dụng công hữu tài sản và tư liệu sản xuất. Nên cuối cùng thế giới cộng sản sụp đổ. Những điều tớ viết ra đây tớ nghĩ rằng ít ai đã từng đọc.

  Song có thể có 2 giả định đáng quan tâm là:

  1. Các chính khách theo cộng sản chủ nghĩa họ hiểu như tớ viết ở trên, nhưng vì nó tạo điều kiện cho họ sở hữu riêng cho mình tốt hơn, nên họ không muốn từ bỏ những gì ông Lê Nin và học trò của ông làm ra.

  2. Các chính khách theo cộng sản chủ nghĩa họ không đủ hiểu biết vì họ không được học các trường phái triết học khác. Nên họ chưa đủ vía để từ bỏ hình thái xã hội mà ông Nin đã vẽ ra.

  Nhưng các nước tư bản giãy chết thì rất là thành công vì họ thấy công hữu tài sản và chia đều cho toàn xã hội lại rất tốt cho an sinh xã hội. Nên họ chỉ áp dụng cho an sinh xã hội với mô hình này mà thôi. Còn việc phát triển xã hội thì việc tư hữu là một qui luật tất yếu. Chính vì thế tớ mới có bài: Thưa các quan phụ mẫu!!!

  Good night,

  ReplyDelete
 18. Theo tôi, 2 giả định mà bác sĩ nêu ra đều có đủ. Giả định 1 có 55,06% quan phụ mẫu. Giả định 2 có 25%, số còn lại là "nghị gật". Những con số trên chỉ mang tính chủ quan dựa vào kết quả bầu chọn công hữa - tư hữu.

  @Bác Lý toét: muốn tiến lên CNCS thì cũng có người là đảng viên cs có người không chứ phải không bác? Vậy tôi tán đồng hay không táng đồng đâu có ảnh hưởng gì đến việc chơi tiến lên nhỉ?!??

  ReplyDelete
 19. cái background năm nay có thêm hình trống đồng đông sơn thì có ý nghĩa gì không bs? từ X trở xuống thì không có. e thắc mắc quá, bs giải đáp giúp.

  ReplyDelete
 20. "...Nhưng tôi xin nói, Mác dạy rằng lý luận phải được thực tiễn kiểm chứng. Thực tiễn là gì: Liên Xô, Đông Âu theo mô hình ấy đã thất bại; Việt Nam rút ra bài học và đã thành công. Giờ sao lại bỏ đi?”
  Việt Nam "đã thành công" nhờ thực hiện:
  "Nền KINH TẾ THỊ TRƯỜNG" (tức là phi, thậm chí anti XHCN) "theo ĐỊNH HƯỚNG XHCN". Có nghĩa là giống như người ta đi thì đi tới nhưng ngoái đầu nhìn lại phía sau vậy. Tôi nói "đi tới" mà không nói là "bước lùi" vì (rất đặc biệt và thú vị) Đảng, NN và CP nước CH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VN của chúng ta rất vui mừng khi được một nước nào đó công nhận VN có một nền kinh tế thị trường thực sự.
  Như vậy, nên theo cái gì và bỏ cái gì?

  ReplyDelete
 21. Tôi phản đối BS HH vì HH dám phát biểu ẩu :"Các chính khách theo cộng sản chủ nghĩa họ không đủ hiểu biết vì họ không được học các trường phái triết học khác".
  Nếu không tin mới BS bớt chút ít thì giờ quý báu vô đây mà coi cho biết sự thông minh, lịch lãm và đặc biệt là sự uyên bác về triết học của các chính khách, thậm chí có ngài là tiến sĩ triết học (người kể chuyện là phiên dịch viên cho đ/c Ủy viên BCT đảng ta): http://minhthanhjp.multiply.com/notes/item/3
  botay.com!

  ReplyDelete
 22. À, cái phương thức "KTTT định hướng XHCN" mà bác Bửu vừa mới đề cập có thể thấy na ná như kỹ thuật đá bóng phát minh bởi cầu thủ Rô nan đi nhô của anh Bờ-Ra-Xin.

  Khi chuyền hoặc sút bóng thì mắt anh này nhìn một hướng còn chân lại đá theo hướng khác.

  Đây là kỹ thuật bậc cao đấy các bác ạ, không đùa được đâu. Nó làm cho đối phương không biết đường nào mà lần, tuy nhiên xác suất đánh lừa luôn đồng đội cũng tương đối lớn,he he.

  ReplyDelete
 23. Quên, trở lại vấn đề dân tộc tính với bạn Minh Tri.

  Thực ra tớ chỉ đùa ngoài lề tí cho vui thôi, không có gì he he. Tuy nhiên ta thử điểm lại một vài case sau xem sao:

  - Cô Tấm, biểu hiện nết dịu hiền của người phụ nữ Viet ta đã làm gì với mẹ con Cám nhỉ?

  - Các vị tướng nhà Trần đã xử lý mấy mươi ngàn hàng quân của địch ra sao?

  - Nhà Nguyễn và Nhà TSơn đã làm thế nào với mồ mả của nhau?

  - Và nhiều sự kiện kể từ khi chủ nghĩa vô địch thiên hạ du nhập vào ta nữa? he he.

  Cuối tuần chúc các bác vui vẻ!

  ReplyDelete
 24. Họ đã nói gì?

  Ngày xửa ngày xưa họ "đã" thường nói "Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc". Thời nay chắc không cần thiết nữa vì lâu nay ai ai cũng "đã" Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc". Thì phải?

  ReplyDelete
 25. @ Bác (sỹ) Hồ: cái link tớ đưa để "phản biện" nhận xét của bác, coi lại thì thấy bác đã biết rồi, phải không?. 28 tết có gì thay đổi, thông báo lại nghen!
  @ ht3i: còn hơn "là kỹ thuật bậc cao" nữa vì không phải đơn giản trong đá banh đâu!
  Coi Website của đảng ta nè:
  "...Chưa có quốc gia nào trên thế giới từng thành công trong việc xây dựng một xã hội xã hội chủ nghĩa gắn với nền kinh tế thị trường. Tôi cho rằng, thông qua những kế hoạch cụ thể được vạch ra tại Đại hội XI này, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiến những bước đáng kể để đi tiên phong trên con đường này. " và "...Xã hội XHCN gắn với nền kinh tế thị trường mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang theo đuổi cũng là một con đường mới đầy thử thách trong lịch sử thế giới."
  Ghê chưa!
  http://daihoi11.dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30553&cn_id=402187

  ReplyDelete
 26. Hehehe, hồi sáng tới giờ phải viết cho xong bài: Họ đã làm gì và họ sẽ...?, thấy mọi người xôn xao xôn xao, nhưng chưa trả lời được.

  Dear lão Bửu, tớ đã nhờ mua được máy bay vé VIP khứ hồi rồi. Nhưng vé về thì đúng 28 âm lịch tháng chạp tớ về. Còn vé hồi thì lại trễ đến mồng 6 tháng giêng đang nhờ đổi lại mồng 4 hoặc 5. Không thể về lại SG mồng 6 vì ngày đó là ngày qui định clinic của tớ phải làm việc hằng năm chứ không phải vì ngày tốt hay xấu. Nhưng chắc chắn sẽ có mặt ở QN trưa 28 tháng chạp.

  Good luck,

  ReplyDelete

Ghi một nhận xét:
- Tô đậm: <b>câu muốn tô đậm</b>
- Chữ nghiêng: <i>câu muốn in nghiêng</i>
- Chèn link: <a href="địa chỉ web muốn chèn">text</a>
- Chèn hình: [img]link hình muốn chèn[/img]
- Chèn video từ youtube: [youtube]link video cần chèn[/youtube]