Sunday, January 16, 2011

CÔNG HỮU, TƯ HỮU VÀ HÌNH THÁI XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI

Bài này viết là một phá lệ, vì đã hứa với lòng là sẽ không viết về đề tài này nữa. Nhưng vì với tiêu chí là chia sẻ kiến thức hiểu biết của bản thân với cộng đồng, nên viết. Thực ra bài viết này là một bài viết lại dưới một luận bàn về triết học và hình thái xã hội loài người đã từng viết trên blog này.

Lịch sử hình thành và phát triển của nhân loại đã trải qua hàng tỷ năm. Với bản chất của loài người chủ yếu là tư hữu và quyền lực. Chúng là động lực tích cực thúc đẩy xã hội loài người phát triển mạnh mẽ khoa học kỹ thuật để phục vụ đời sống bản thân và cộng đồng là điều không chối cải. Nhưng cũng từ những bản chất đó, chúng cũng có mặt tối làm trì trệ sự phát triển cộng đồng, khi bản chất loài người không được kiểm soát thì sẽ đưa đến tha hoá và tham nhũng. Đó là 2 mặt nhị nguyên luận của một vấn đề.

Vì tư hữu và quyền lực mà loài người chinh phục thiên nhiên và tìm hiểu các quy luật của thiên nhiên để phục vụ mình. Nhưng cũng vì tư hữu và quyền lực mà con người tha hóa quên đi cái chung, chỉ thu vén cho cái riêng làm chậm đi tiến trình phát triển cộng đồng vậy.

Tư hữu giống như điều kiện cần để kích hoạt sự dấn thân kiếm tìm của con người. Quyền lực như điều kiện đủ để giúp con người thoả mãn với việc mình làm ra được kết quả mỹ mãn. Khi một hình thái xã hội đạt đủ 2 điều kiện cần và đủ này thì xã hội sẽ thúc đẩy hết tiềm năng sẵn có của mỗi thành viên trong cộng đồng con người đang sống. Và ngược lại, mặt tối tha hoá và tham nhũng sẽ bùng phát.

Khi đã là bản chất thì không thay đổi được. Như ông bà mình bảo: "Non sông dễ đổi, bản tính khó dời". Hay nói cách khác đã là bản chất, mà là bản chất của một cộng đồng, một loài thì nó trở thành quy luật. Thế nên trong triết học có trường phái phân tâm học để chuyên nghiên cứu tâm lý con người, hòng tìm ra bản chất của con người. Tiếng Việt ta, dùng chữ "con người" để ám chỉ cũng là nói lên bản chất của loài người là vậy. Nên việc tìm ra bản chất con người và các quy luật cuộc sống là chức năng của triết học đi tìm tư tưởng chinh phục con người sống nhân bản và quy cũ.

Thực chất một hình thái xã hội ngày nay không còn đơn thuần tư hữu hay công hữu. Tư hữu để thúc đẩy các thành viên trong xã hội phát huy toàn bộ năng lực của mình. Công hữu để bảo toàn và phát triển sức mạnh cộng đồng. Tư hữu và công hữu như âm dương, nước lửa, sáng tối, đàn ông đàn bà, v.v... làm cho thế giới hài hoà và phát triển. Bất kỳ hình thái xã hội nào quá thiên về công hữu hay quá thiên về tư hữu đều sẽ dẫn đến sự suy vong. Có thể tìm thấy những minh chứng lịch sử hiện thời cho kết luận này.

Thế thì để một cộng đồng của con người phát triển, thì phải có hình thái xã hội phù hợp với bản chất của con người. Trải qua hàng tỷ năm cho đến nay con người đã có nhiều hình thái xã hội được áp dụng cho các cộng đồng con người khác nhau trên khắp quả địa cầu như trong bài viết Họ đã làm gì và họ sẽ...? mà tôi đã tóm lược một cách ngắn gọn. Song chung qui cho tất cả các hình thái xã hội cũng chỉ tóm gọn trong bản chất của vấn đề tư hữu và quyền lực của con người. Trong đó, vấn đề công hữu (tất cả tài sản là của chung của cộng đồng được cổ xúy) và tư hữu (tài sản riêng là của cá nhân mỗi người làm ra trong cộng đồng được tôn trọng).

Trải qua 5 hình thái xã hội loài người, nói đúng ra thì con người chỉ mới trải qua chỉ 4 hình thái xã hội, nếu không tính sự thất bại của hình thái xã hội công hữu của khối Liên Xô và Đông Âu cũ. Nhưng qua đó, cho thấy được hình thái xã hội nào phục vụ cho bản chất của con người tối ưu nhất, hình thái ấy sẽ tồn tại lâu nhất.

Một khoảng thời gian khá dài, chúng ta ai cũng nghe thấy câu cửa miệng: "Tư bản giãy chết hay đêm 30 của thế giới tư bản". Nhưng cuối cùng thì cha đẻ những câu cửa miệng ấy lại là "người" chết trước. Tại sao? Vì con người cần bảo vệ bản chất của mình, nhưng hình thái xã hội công hữu của Liên Xô và Đông Âu cũ không bảo vệ bản chất của con người.

Về mặt lý thuyết hình thái công hữu là tốt đẹp khi mang lại sự công bằng cho mọi thành viên trong cộng đồng. Nhưng một cộng đồng đòi hỏi phải được điều hành trong một luật lệ quy cũ thì cộng đồng mới ngăn ngừa được mặt tối của bản chất con người. Câu chuyện bi kịch bắt đầu từ một cộng đồng đi theo hình thái công hữu từ đây. Vì nhóm điều hành vì tư hữu và quyền lực của mình mà bóp nghẹt 6 cặp phạm trù và 3 quy luật chung của duy vật luận, không cho chúng xảy ra thì hình thái xã hội ấy sẽ bị tàn lụi. Lúc đó, giai cấp điều hành sẽ dựa vào luật của mình định ra để biến công hữu toàn xã hội thành một dạng tư hữu của riêng nhóm của mình. Đó là quy luật tất yếu của bản chất của con người. Bất công sẽ xảy ra, phân hoá xã hội sẽ ngày càng lớn, và quy luật sinh tử của tạo hoá sẽ vận hành là điều tất nhiên. Vì tha hoá xuất hiện và sự u mê sẽ bao trùm trong tư duy nhóm quyền lực, và nhóm bị trị ắt sẽ vùng lên đấu tranh giai cấp như chủ nghĩa Marx đã đúc kết.

Để giải quyết bản chất con người, thì cho đến nay hình thái xã hội tư bản chủ nghĩa đã giải quyết tương đối tốt. Khi họ biết sử dụng lý thuyết đa nguyên để tạo ra những mặt đối lập của xã hội loài người. Khi đó, 6 cặp phạm trù và 3 quy luật của duy vật luận luôn thúc đẩy xã hội tiến lên không ngừng. Ở hình thái tư bản chủ nghĩa luôn hình thành hai khu vực tư hữu và công hữu. Không hoàn toàn công mà cũng không hoàn toàn tư. Công lo việc chung cho tư hữu và quyền lực của cộng đồng, vì cộng đồng chẳng qua là một cá thể của nhiều cá thể nhỏ mà gộp lại. Tư lo việc riêng về tư hữu và quyền lực của mỗi cá thể.

Nhìn lại hình thái xã hội Liên Xô cũ thuộc dạng đơn nguyên. Nó không tạo điều kiện cho 6 cặp phạm trù và 3 quy luật của duy vật luận xảy ra vì không có đối lập và mâu thuẩn xảy ra. Nên câu chuyện sụp đổ là điều ắt phải đến. Nó giống như một dòng chó nuôi chỉ biết lấy nhau trong dòng tộc để được những đứa con mỹ miều nhưng lắm bệnh tật vì dần mất đi tính đề kháng, do quá trình di truyền các đồng hợp tử gene lặn vậy.

Thế thì tại sao có đa nguyên, và tại sao có đơn nguyên? Tất cả đều bắt nguồn từ bản chất của con người.

Ở hình thái xã hội đa nguyên, tư hữu và quyền lực được kiểm soát chặt chẽ dưới một nhà nước pháp trị. Ở đó, mọi thành viên dù là giai cấp cầm quyền cũng phải chịu sự kiểm soát của pháp luật. Ở đó, 6 cặp phạm trù và 3 quy luật của duy vật luận được xảy ra để thúc đẩy quá trình phát triển của xã hội. Đó là nền tảng của sự phát triển vì các mặt sáng của bản chất loài người được phát huy tối ưu.

Còn ở mô hình đơn nguyên, tư hữu và quyền lực luôn được điều hành bỡi một nhà nước nhân trị. Ở nhà nước nhân trị thì nhóm quyền lực sẽ ngồi trên pháp luật để giải quyết tư hữu và quyền lực của mình. Lúc đó, 3 quy luật và 6 cặp phạm trù của duy vật luận không xảy ra. Đó là nền tảng của sự thụt lùi vì tha hoá và tham nhũng là mặt tối của con người được phát huy.

Việt Nam ta đang bàn chuyện công hữu và tư hữu, nhưng không quan tâm đến bản chất của con người và không đi đúng duy vật luận thì không thể giải quyết vấn đề được. Và yếu tố về bản chất con người thì trong duy vật luận lại khiếm khuyết phần cốt lõi nhân bản này. Như thế mới thấy các trường phái triết học tồn tại từ xưa đến nay không có trường phái nào thừa mứa cả. Và việc lập ra một hình thái xã hội nhân bản để điều hành một cộng đồng không chỉ đơn giản áp dụng một hệ thống tư tưởng là ổn. Vì mỗi cá thể con người là một bài toán đa ẩn số trong mọi không gian và thời gian khác nhau. Nó bao gồm cả bản năng động vật và phần tư duy cao cấp diễn biến phức tạp khó lường.

Hy vọng bài viết ngắn đứng trên quan điểm triết học này sẽ giúp ích cho đại hội đảng lần thứ XI và cho cộng đồng.

Asia Clinic, 17h08', ngày Chúa Nhựt, 16/01/2011

91 comments:

 1. Bác đánh đồng Hitler với Lenin cùng một rọ em e rằng đã là dìm hàng Hitler và nâng Lenin lên một bậc.

  Cùng bằng phương tiện cướp của nhà giàu (Do Thái ở Đức, Koulak ở Nga) người Đức dùng nó để đầu tư sản xuất ra sản phẩm còn lãnh đạo xô viết dùng nó để phân phát bổng lộc cho thuộc hạ.

  Bằng chứng là Hitler đặt hàng cho nhà sản suất Porsche thiết kế và chế tạo chiếc xe Volkswagen (con bọ)trứ danh với mục tiêu mỗi gia đình Đức có 1 chiếc. Còn Liên xô tới thời Brezniew, chiếc ô tô còn là một ước mơ.

  ReplyDelete
 2. "Hy vọng bài viết ngắn đứng trên quan điểm triết học này sẽ giúp ích cho đại hội đảng lần thứ XI" Muộn rồi bác ơi. Mà nếu không muộn cũng chả có bác nào trong ấy đọc. Mà nếu có bác nào trong ấy đọc thì bác ấy cũng đếch đủ khả năng hiểu. Mà nếu đủ khả năng hiểu cũng chỉ chép miệng phát: "Vớ Vẩn!".
  Tóm lại "và cho cộng đồng" là quá giá trị rồi bác à.
  Ơ cái cụ Lý này dành mất tem tớ rồi.

  ReplyDelete
 3. Nếu không chịu học hỏi thì quy luật cuộc sống sẽ loại bỏ, vấn đề là người khôn ngoan sẽ ra đi trong danh dự còn kẻ ngu si sẽ bị đánh bầm dập.

  ReplyDelete
 4. Chả hiêu sao khi đọc bài này em cứ hình dung bác Lý (xin lỗi bác Lý)đeo kính đen khua cái gậy dò dẫm tìm đường.

  ReplyDelete
 5. 1./ Theo tôi, hình thái gì của xã hội loài người này đều do con người tạo nên. Mà con người phải do nhận thức và tư tưởng chỉ đạo. Tư tưởng thì phụ thuộc vào 5 cái cơ bản: ăn, ngủ, làm tình, bài tiết và tư duy chi phối. 4 cái trước, cơ bản ai cũng gần như giống nhau (kể cả cầm thú), khác nhau: đúng-sai, tốt-xấu,... hơn-kém nhau là ở cái thứ 5 thôi!
  Cái gì hợp lý thì nó tồn tại, hoặc ngược lại (như người xưa nói "thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong" vậy).
  Có những chủ thuyết tồn tại hằng ngàn năm mà không cần có những cách tân hay vận dụng sáng tạo gì cả và cũng có những chủ thuyết, mặc dầu "môn đồ" (chớ không phải là "tín đồ" đâu nghen) dùng cả "bạo lực ..." để đấu tranh tiêu diệt đối phương nhưng sự tồn tại của nó không qua nổi "2 con số" năm!
  Lẽ ra và rất cần leaders quan tâm, học hỏi và rèn luyện (theo cái "Chân", cái "Thiên" chứ không phải theo hình thức hoặc theo một mô hình mẫu cụ thể nào cả)cái thứ 5 đó và tiết chế bớt 4 cái kia!
  2./ Cái anh "thầy Lý" này gớm lắm đấy không như YENNHI hình dung đâu!

  ReplyDelete
 6. @ BưuChau
  Em đánh thiếu một chữ bác a.
  Chả là em hình dung chuyện to to ở nhà nước ta hiện nay giống như ... chứ em biết Bác Ly Toet thì cao thủ rồi.

  ReplyDelete
 7. Hehehe, hồi nảy giờ tớ phải ngồi nghe 2 ông tiến sĩ được cho là giới tinh hoa của trí thức ngồi đối thoại với cô dẫn chương trình truyền hình trên kênh SCTV8 về vấn đề góp ý với đại hội XI những ý kiến to lớn. Một ông ngày xưa làm chủ cái IDS và một ông là con của 1 cựu lãnh tụ thì tớ mới vỡ nhẽ ra rằng các ông tiến sĩ này kiến thức cũng rất là lùn.
  --------------------

  Dear LT,
  Tớ không cho vào 1 rọ, mà tớ chỉ nhìn trên phương diện bản chất của 2 cái chủ nghĩa của ông Hít và ông Nin. Vì hầu như mọi người chưa tường tận về lịch sử và hình thái xã hội của các quốc gia trên thế giới. Chỉ cần nhìn ông Stalin là đồng minh với ông Hít thời chiến thế giới II để ăn chia châu Âu là thấy tất. Nhưng NGUYEN DINH lại không thấy điều đó.
  -------------------------
  Dear cụ Bửu,
  Cái mà cụ bảo là hiện tượng của vấn đề tớ viết trong bài này. Bài viết của tớ viết về bản chất.
  ------------------------
  Dear YEN NHI,
  Bảo cụ Lý là thầy bói là ý gì? cụ Lý bảo thế là hiện thực khách quan chứ có đoán non đoán già chỗ nào?
  -------------------------
  Cụ Iêu Tú,
  Hổng bổ bề ngang cũng bổ bề dọc. Hehehe.

  Good night,

  ReplyDelete
 8. @ Bác (sĩ)Hồ: Đúng rồi! Chỉ dám góp chút hiện tượng (vì nó cụ thể, ai cũng thấy mà)thôi!"Hổng dám" nói sâu về bản chất, tỷ như bác đưa ông Hitler với ông Lý Ninh, đâu!
  bác (sĩ) Hồ là "ông Chảng" của xứ BĐ mà!

  ReplyDelete
 9. Triết lý cùng tư duy của các bác thật vỹ mô cùng quá trừu tượng làm tớ như người vẫn đang đắp chiếu ngủ như chú gấu mùa đông, nhưng sáng nay tớ có 3 thắc mắc thật vi mô nhưng quan trọng cho từng cá nhân người Việt mình như sau:

  1. Mệnh Giá tờ Đồng hiện nay - Tiền giấy của Việt Nam phần lớn toàn những tờ Chục Nghìn, Trăm Nghìn và Nửa Triệu nên hệ thống kế toán nội ngoại chắc chắn là phức tạp. Để đơn giản hoá, tại sao Việt Nam mình không chuyển qua 1 hệ thống mới với mấy mệnh giá nhỏ nhưng thuận tiện hơn để trao đổi như Yuan, Dollar, Euro? Đây cũng là dịp để phá hết những trò phản động in tiền giả đã làm tờ Đồng mất giá lâu nay.

  2. Vàng, quý kim, đá quý thật hay vàng giả - Người Việt mình mua bán vàng miếng, đá quý cùng nữ trang náo nhiệt hằng ngày nhưng đố ai biết chắc chắn đó là đá quý thật hay 99,99% vàng ròng, Vàng 24K, Vàng 18K, Vàng 12K..... hay chỉ là 1 trong những hợp kim thật rẻ tiền khác? Để bảo vệ tài sản tư hữu của toàn dân, Việt Nam cần 1 hệ thống kiểm phẩm và lượng cũng như dự trữ an toàn tương tự như bên Mỹ? Nhà nước Việt Nam hiện thừa khả năng để giúp dân bảo vệ thành quả cùng công sức của từng công dân. Vàng và đá quý cần có Con Tem hoặc Giấy Chứng Nhận về phẩm cũng như lượng, cái nào không có là đồ giả hoặc đồ lậu và cấm được mua hoặc bán, ngay cả với địch.

  3. An toàn khi tích trữ vàng và quý ở nhà - Tại sao người Việt mình luôn thích chôn hoặc dấu kín những tư hữu quý báu đó. Nếu không cần thường xuyên thì tại sao không mang quý kim, tiền, đá quý tư hữu ra ngân hàng cất trong những két sắt không lồ có độ an toàn gần như tuyệt đối. Chắc chắn là sẽ không bị cướp, không bị khảo của, không bị cháy, lũ lụt, quên sót...........?

  Vài ưu tư để bảo vệ tư hữu cho chính mình và người thân, các bác cho tớ ý kiến nhá.

  ReplyDelete
 10. Dear cụ Tám,

  1. Đồng tiền không chỉ là biểu hiện sức mạnh của nền kinh tế quốc gia mà còn là quyền lợi của giai cấp cầm quyền của một thể chế chính trị. Cụ bảo bỏ tiền đồng VN có khác gì cụ bảo giai cấp cầm quyền đương thời của VN trao đi nhà nước hiện nay cho tụi tư bổ giãy chết hử? Bộ cụ tưởng rằng để có chính quyền hôm nay, thì dễ lắm hả? Cụ chạy trốn 2 lần trải dài 30 năm và bao triệu sinh linh để đổi lấy nó cụ quên roài sao?

  2. Làm gì có dụ vàng giả ở các thương hiệu uy tín hả cụ? Và ai mua vàng, đá quí mà không đòi hỏi kiểm tra?

  3. Bây giờ dân Việt ai lại chôn vàng ở nhà? Nhưng chôn vàng và gửi ngân hàng chưa chắc cái nào an toàn hơn à nha. Suy nghĩ đê. Mọi người cứ ùn ùn gửi tiền vàng cho ngân hàng vì hám lãi và nghĩ rằng an toàn, nhưng đâu có ai biết hỏi 1 câu là: "Nếu NH phá sản thì tôi có lấy lại được 100% số tiền gửi không?". Hehehe.

  Nice day,

  ReplyDelete
 11. Trong ngân hàng có 1 tấm giấy nhỏ cỡ 12x22cm đề một hàng chữ rất trân trọng: "Bảo hiểm tiền gởi của quý khách hàng lên đến 50 triệu đồng..." tôi nhớ chỉ bấy nhiêu thôi!

  ReplyDelete
 12. thú thật lúc đấy trình độ và điều kiện khó có thể cho phép có một thông tin vào loại chuẩn. thế nên quyết tâm cho hai thằng con học công nghê thông tin hê hê.

  ReplyDelete
 13. Cám ơn bác sĩ đã có bài ngoại lệ. Xin được phép trao đổi với bác sĩ về đề tài công - tư này theo cách nhìn khác của tôi

  Theo quan niệm của tôi, các hình thái XH không hẳn hình thành vì tư hữu và quyền lực. Bản chất của nó nằm ở tôn giáo, tâm linh. Con người dựa vào bản chất đó để nắm quyền lực và tư hữu.

  Từ hoang mạc Phi Châu đến rừng già Amazon và cái nôi tâm linh Châu Á. Con người luôn hướng tới một linh hồn bất tử. Theo duy vật biện chứng thì sự vật có trước ý thức sẽ có sau nên việc nhận thức của loài người về 1 linh hồn bất tử chắc hẳn đã qua nhiều trải nghiệm!

  Sự tập họp, quây quần bên đống lửa, ánh trăng đều có màu sắc tâm linh. Các cuộc chinh phục, khai mở cũng không nằm ngoài nó!

  Sau thời gian dài thai nghén, các tôn giáo ra đời và đi kèm theo là các giáo phái. Các vua, thủ lĩnh, hoàng đế đều tự nhận mình là thiên tử (con trời), người được tấn phong, người được chọn bởi thần linh... Dẫn đến giai đoạn "đêm trường trung cổ" ở châu Âu, hủ Nho và giai cấp ở Châu Á.

  Tiếp đến, trong 200-300 năm trước, là sự tách bạch tôn giáo và nhà nước, cách mạng vô sản (vô thần), giải phóng nô lệ ở vùng đất mới (với tuyên ngôn bất hủ: mọi người sinh ra...).

  Ngày nay, hiểm họa mà thế giới lo sợ không phải là cách mạng vô thần mà là cách mạng có thần, nhà nước tôn giáo (Iran là ví dụ cụ thể).

  Qua giai đoạn lịch sử kéo dài một cách thê lương đến nay, bài học rút ra là một thể chế, một quốc gia phát triển nhanh, mạnh và vững bền là quốc gia có nền tôn giáo phát triển, nhà nước tách bạch khỏi tôn giáo. Châu Âu, Mỹ, Nhật, Thái, VN... là những ví dụ cụ thể.

  Khi con người có tôn giáo, việc tư hữu hay công hữu đôi khi sẽ không còn là vấn đề cần quan tâm! Ông bà ta ngàn đời đã đúc kết: "Sống phải để ĐỨC cho con cháu". Không cần thiết để lại công hay tư gì ráo trọi!

  Tốn rất nhiều tiền để làm 1000 năm Thăng Long, để tự hào 4000 năm văn hiến! Thế mà câu dạy của Ông Bà Tổ Tiên mấy ai học thuộc!?!!

  Đúng là "Đừng cố dạy con heo nó hát chỉ tổ chọc tức nó mà thôi". Một câu nói của một nhà hiền triết thế kỷ 20. Cái gì đến sẽ đến, giòng dõi không có đức sẽ trở thành giòng dõi bị nguyền rủa, bị triệt hậu. Quy luật của đất trời, quy luật của Tạo Hóa là vậy! Cụ Thu Giang Nguyễn Duy Cần cũng nêu rõ trong quyển "Đạo điềm đạm" (xin lỗi tựa đề do tôi tự đặt lại theo nội dung của sách "Cái dũng của thánh nhân")

  Một số ý trao đổi với bác sĩ tuy chưa mạch lạc nhưng hy vọng ý được truyền tải hết!

  ReplyDelete
 14. Vấn đề của Chuong trình bày là vấn đề chế độ tăng lữ quý tộc. Nó hình thành trong thời đại hình thái xã hội phong kiến ngự trị. Bây giờ nó vẫn còn ở khắp nơi.

  Một số nước Hồi giáo thì có chế độ tăng lữ quý tộc theo đạo hồi nắm chính quyền. Thánh A La nói là trời nói dân phải nghe.

  Một số nước theo thiên chúa giáo chính thống trước khi cách mạng tư sản Pháp ra đời thì cũng hình thành chế độ tăng lữ quý tộc ở Pháp, mà ngày nay ta có thể xem lại bộ phim: Ba chàng ngự lâm pháo thủ.

  Một số nước theo Phật giáo thì có Vua Sãi, bây giờ vẫn còn tồn tại đặt thù ở Cambodia. Vua Sãi phán truyền còn hơn quốc vương Norodom Sihanouk.

  Khi khả năng con người bất lực với những mong ước của mình thì người ta quay lại tôn giáo. Đó là quy luật. Vì lúc đó con người không còn tin tưởng vào mình thì con người đặt niềm tin của họ vào một đấng vô hình để tiếp tục sống và hy vọng để hướng đến tương lai. Nên tôn giáo tồn tại vĩnh hằng là vậy. Chỉ có kẻ không hiểu về tâm lý và bản chất của con người như Marx thì mới tôn thờ chủ nghĩa vô thần. Tôn giáo có cái tốt là vạch ra con đường hướng thiện cho mọi người. Nhưng khi tôn giáo bị lạm dụng cho mục đích chính trị thì tôn giáo là đầu mối của các cuộc xung đột của nhân loại. hầu hết các cuộc chiến diễn ra trong quá khứ và hiện tại đều có dáng dấp của tôn giáo và sắc tộc là tấm bình phong che đậy đằng sau những tư tưởng vì lợi quyền.

  Nice day,

  ReplyDelete
 15. Các bác kinh sử thật uyên thâm nên không dám lạm bàn mà bửa giờ chỉ biết "dựa cột" mà nghe. Chỉ xin hỏi một câu là theo nhận định của ông bộ trưởng Bộ KH&ĐT là khả năng "vỗ béo xong rồi thịt" có xãy ra không? Hiện giờ thì tôi thấy là họ đang "thịt" đất đai của nông dân và của thị dân rồi, chửa kể các cuộc "cách mạng xa xưa" như cải tạo công thương, cải cách ruộng đất.

  Chúc các bác đầu tuần vui vẽ!

  Đạt

  ReplyDelete
 16. Dear TTD,

  "Chỉ xin hỏi một câu là theo nhận định của ông bộ trưởng Bộ KH&ĐT là khả năng "vỗ béo xong rồi thịt" có xãy ra không?"
  Điều này chỉ có bê xê tê và các thành viên ưu tú biết rõ. Theo nhận định của tớ thì nếu không có ý định này thì ông bộ trưởng bộ KHĐT không nói ra.

  "Hiện giờ thì tôi thấy là họ đang "thịt" đất đai của nông dân và của thị dân rồi, chửa kể các cuộc "cách mạng xa xưa" như cải tạo công thương, cải cách ruộng đất."
  Chuyện cải cách ruộng đất và cải tạo công thương nghiệp thì không xảy ra. Đọc từ những bàn luận Ở ĐÂY sẽ rõ lý sao có một số người còn muốn níu kéo hình thức công hữu.

  ReplyDelete
 17. Dear Bac 8,
  1. Ve tien Dong Vietnam: mac du chau rat muon giong bac la nha nuoc doi ve cac dong tien nho thoi, 1 dong, 10 dong, 100 dong, nhung ma chau hai cai vu doi tien lam a. Mac du hoi doi tien chau con rat nho, nhung chau van duoc nghe ke lai va so rang, neu co vu doi tien lan nua, thi chac cua na tieu vong, gia ca se tang khong biet bao nhieu ma ke. Giong nhu o Bac Trieu moi doi tien bay gio.
  2. Ve viec vang gia, vang that: noi that la chau co di mua vang, vang tam thi mua loai cua SJC va mua trong nhung thuong hieu co uy tin. Tuy nhien, 1. vu vang gia o Hong Kong vua roi thi qua tinh vi, nen co the biet dau vang gia da ve toi VN roi ma khong the kiem dinh ra duoc? 2. mua o hieu nao thi chi den hieu do ban thoi. Co to giay bao dam gi do, nen neu mua phai vang gia o hieu do, thi khi ban, den ban lai. Suy cho cung, chang qua no cung chi la gia tri quy uoc ma thoi. Neu o VN, ngan hang ma cho luu thong loai kim loai tua tua nhu vang, thi voi nguoi dan co van de gi nhi? Nha nuoc lai tiet kiem duoc tien khoi phai nhap vang that dung khong bac?
  2. Khi gui tien o cac ngan hang tai VN: (i). gui vao ngan hang cong, uy tin, chia ra nhieu gio, vi du duoi 50 trieu mot ngan hang (neu the thi bac ma co vai chuc ty thi met nhi?). may vu bao hiem ngan hang chau van mu mo lam, vi thay bao duoc bao hiem toi da den 50 trieu, co nghia la khi xay ra vu gi thi se duoc bao hiem the nao? chia theo ty le, theo ty le phan tram tuong ung chang? (ii) gui vao ngan hang nuoc ngoai.

  Thua bac Chuong,
  Chau thi chi mao muoi nghi la, ton giao, xet cho cung cung chi la mot hinh thuc cua giai cap thong tri su dung nhu mot bien phap che tai cho che do xa hoi phai khong a?
  Chau con nho, truoc day, khi co nguoi nuoc ngoai hoi, may ton giao gi? Chau khong biet tra loi the nao? Trong ly lich luc nao cung la khong ton giao. Bon no ngac nhien lam. The ma, minh van cu phai cung le ong ba, cung di chua? Vay thuc ra la sao? Co phai nha nuoc minh cung cuong che ton giao khong?

  ReplyDelete
 18. Dear Mèo ụ,
  Viết lại 1 cái còm có dấu đàng hoàng nhé. Viết có dấu là biểu hiện sự tôn trọng với mọi người. OK? Cái còm không dấu này tớ sẽ cho vào sọt rác trong vòng 3h đồng hồ tới.

  Dù Mèo ụ có gửi 100 tỷ thì khi ngân hàng phá sản Mèo ụ chỉ được lấy lại chỉ 50 triệu thôi. Đó là luật!!!

  Mến,

  ReplyDelete
 19. Meo luoi hỏi thì chỉ dám xin bác sĩ cho trả lời ở bloge của bác sĩ:

  Theo tôi, từ "tôn giáo" là tên gọi để mọi người hiểu về một nhóm người có chung niềm tin về một thế lực siêu nhiên, siêu hình (mà từ siêu nhiên, siêu hình cũng là từ ngữ để chỉ một điều gì đó mà 5 giác quan của con người nhận thức được), họ có giáo lý, có tổ chức... Bạn thờ cúng Ông Bà, tức là bạn đang có niềm tin vào vong hồn, linh hồn hay một dạng thức nào đó của người đi trước! Bạn là người có TÍN NGƯỠNG. Hầu hết mọi người đều có tín ngưỡng, chỉ có rất ít người không có tín ngưỡng, tức vô thần hoàn toàn. Như vậy CMND của bạn ghi là không tôn giáo là đúng, chỉ khi nào ghi vô thân hay vô tín ngưỡng thì mới sai!

  ReplyDelete
 20. Bác Chương, em có thắc mắc chút.

  Nếu tông giáo là niềm tin của một cộng đồng nào đó, mà bản chất của một hình thái xã hội nằm ở tông giáo, như bác viết, thế thì, bác thử giải thích sự khác nhau của niềm tin (hay tông giáo) trong các xã hội khác nhau, và hình thái xã hội khác nhau xem? Ví dụ như, cũng là phong kiến, nhưng tại sao tông giáo của châu Âu trung cổ lại không phải là tông giáo của phương Đông; tại sao tông giáo của Lý Trần là Phật giáo mà tông giáo của Lê Nguyễn lại không còn là Phật Giáo nữa?

  Thêm nữa, khởi nguồn của niềm tin tông giáo có thể không vì quyền lực, nhưng trong suốt lịch sử, tông giáo ở đâu cũng được sử dụng và khai thác như một công cụ quyền lực - quyền lực tư tưởng. Việc biến tông giáo thành một công cụ quyền lực không phải từ bản năng của con người thì do cái gì?

  Kính bác.

  ReplyDelete
 21. Dear bác Hồ Hải,
  Cháu xin nhận khuyết điểm. Cháu xin viết lại ngắn gọn ạ.

  Thưa bác 8,
  1. Về tiền Đồng: cháu rất thích đồng tiền có mệnh giá xinh xinh nhưng mà nếu có một cuộc đổi tiền thì cháu sợ lắm ạ. Ví dụ điển hình là lần đổi tiền thập kỷ 80 và đổi tiền của Bắc Triều năm ngoái. Thế nên, cứ đồng to mình dùng cho nó oách vậy.
  2.Về vàng: Cháu cũng có mua vàng ở ngoài Hà Nội. Nếu mua vàng miếng thì có một miếng vàng khắc nổi SJC trong một bao ni lông dán kín, họ đưa cho mình cũng chẳng có giấy tờ gì, chắc có chứ SJC rồi. Còn mua vàng trang sức thì có tờ giấy bảo đảm vàng do cửa hàng cấp, nhìn chung thì mình mua vàng ở đâu thường bán lại ở đó. Nếu vậy thì dù có vàng giả đi chăng nữa thì có hề gì, ta buôn đi bán lại với cùng một người, chẳng qua là để trao đổi giá trị chênh lệch thôi. Cháu trộm nghĩ vàng giả tinh vi như ở Hongkong thì ở mình khó lòng mà phát hiện ra được. Vậy sao nhà nước mình không làm hợp kim từa tựa như vàng rồi cho lưu thông, tiết kiệm ngoại tệ nhập vàng nhỉ?
  3. Về gửi ngân hàng: nói chung là cháu chỉ tư vấn bố mẹ chọn ngân hàng quốc doanh có uy tín và chia nhỏ số trứng ra thôi ạ hoặc không thì gửi ngân hàng nước ngoài.

  Thưa bác Chương,

  Cháu được nhồi sọ từ bé: tôn giáo là một biện pháp để giai cấp thống trị duy trì quyền lực của mình.
  Thế nên có phải là con người XHCN chân chính thì không có tôn giáo nữa không ạ?
  Cháu hay bị bọn nước ngoài hỏi tôn giáo của mày là gì? Cháu không biết trả lời sao. Và bọn nó ngạc nhiên khi biết cháu không tôn giáo. Nhưng mà cháu vẫn thờ cúng tổ tiên, đi chùa, tin Phật. Vậy là sao ạ.

  Cháu xin phép bác Hải được hỏi thêm vì cháu vẫn chưa sáng hơn sau giải thích của bác Chương: thế như vậy thì ông bà, cụ kỵ của cháu cũng chỉ có tín ngưỡng mà không có tôn giáo ạ?
  Cháu còn ngu muội, nên mạo muội hỏi các bác. Nếu bác Hải thấy còm của cháu làm rác vườn bác, đi lạc khỏi chủ đề chính thì bác cho vào thùng rác cái còm này ạ. Cháu xin cảm ơn.

  ReplyDelete
 22. Cám ơn H đã đặt câu hỏi thật hay! Theo tôi lượng sức thì câu trả lời của tôi sẽ không đủ cho bác và cần có một luận văn cho những gì bác đặt ra và nhiều điều khác nữa...

  Tôi xin được khởi đi từ niềm tin tôn giáo, vì theo tôi hẳn bác là người có tôn giáo, nó nằm trong sự tìm kiếm và tư duy của loài người và tất cả đều có một "ưu tư" về linh hồn, về sự sống sau cái chết... đó là điều đặc biệt của mọi niềm tin tôn giáo hay không tôn giáo.

  Có một sự "ngẫu nhiên" nào đó mà mỗi dân tộc, mỗi vùng tiếp nhận một niềm tin tôn giáo khác nhau. Có người giải thích là do đặc trưng sinh sống của dân vùng đó, có người giải thích rằng đó là sự sắp đặt của tạo hóa, của Ông Trời... để cuối cùng đều dẫn đến sự Chân - Thiện - Mỹ cho loài người!

  Việc biến tôn giáo thành công cụ quyền lực cũng vậy! Có người sẽ giải thích do bản chất của con người là vậy nhưng cũng có người giải thích do ma quỷ, quyền lực của cái ác tác động... nhưng suốt chiều dài lịch sử đã qua, kinh nghiệm mà con người rút ra, đều nằm trong những điều truyền dạy của Ông Bà Tổ Tiên người Việt ta, cũng như trong các Kinh Sách mà các Tôn giáo mang lại về hậu quả của sự tiếm quyền này. Vấn đề là bạn chọn lựa những gì mà thôi? Sẽ không có câu trả lời nào cho bạn cả. Cuộc sống luôn tiếp diễn mà! Bạn phải tự tìm lấy câu trả lời thôi. Hy vọng sẽ lục tìm được vài quyển sách hay để giới thiệu cho bạn. Nhưng có lẽ bạn đã có câu trả lời rồi!!!

  "Đừng cố dạy con heo nó hát... vô ích thôi"

  ReplyDelete
 23. Meo luoi! Bạn đã trả lời câu hỏi rồi, bạn còn hỏi chi nữa? Bạn sống vì điều gì? Bạn có quyền tự do để sống theo niềm tin, ý muốn của mình mà?

  Với lại bạn đừng quá lệ thuộc vào câu chữ. Bạn có tôn giáo và không có tôn giáo ảnh hưởng tới bạn ra sao? Nó có làm bạn hèn kém hơn không? Nếu không thì bạn băn khoăn làm chi? Nếu có thì bạn lại phải tự thân vận động đi tìm hiểu thôi!

  Ui, tự nhiên lại phải tiếm quyền sân nhà của bác sĩ rồi và trở thành người trả lời théc méc về tôn giáo! Mong bác sĩ lượng thứ.

  ReplyDelete
 24. H ơi cậu hỏi thật thà hay hỏi đểu bác chương vậy? hic hic

  nghi ngờ rằng bác chương mà trả lời xong câu này thì bác chương không còn là bác ấy nữa.

  ReplyDelete
 25. Dear All,
  Các bạn cứ bàn luận thoải mái tự do, không có gì phải e dè. Có bàn luận mới để ra vấn đề để giúp hiểu biết chúng ta tốt hơn. Kiến thức là vô bờ, mà khả năng hiểu biết của mỗi người là vô hạn. Và kiến thức là những gì còn sót lại sau khi đã qưên.

  Ở blog của tớ chỉ không muốn các bạn đả kích cá nhân bất kỳ ai khi tranh luận mà thôi. Vấn đề nào còn chưa đồng thuận thì cùng nhau chia sẻ kiến thức và tranh luận theo lập trường của mình và sự hiểu biết của mình để thuyết phục.

  Các vấn đề khác nhạy cảm không nên đi vào chi tiết là ổn. Còn lại nếu mọi tranh luận đều trên biện chứng khoa học và hiện thực khách quan thì không có gì phải e ngại.

  Cảm ơn Mèo ụ đã viết lại cái bàn luận chỉnh chu.

  Mến,

  ReplyDelete
 26. Dear Mèo ụ,
  Theo hiểu biết của tôi thì Tôn giáo là từ dùng để miệt thị cho một tín ngưỡng nào đó biến Đạo, hay một hệ thống tư tưởng hướng con người đến chỗ chân thiện mỹ thành một trò chơi chính trị.

  Xuất phát các tín ngưỡng là bắt đầu từ chữ Đạo. Đạo là một con đường. Các Đạo được lập ra từ các trường phái khác nhau chung quy chỉ là con đường dẫn đến chân thiện mỹ.

  Ở mỗi đạo có một hệ thống tư tưởng giống như một hệ thống triết học dẫn dắt con người trở về phần Người và bỏ dần phần Con để đạt được sự an bình trong tâm hồn và trong cuộc sống. Không Đạo nào xấu hay tốt hơn Đạo nào. Qua đó ta thấy, chủ nghĩa Marx cũng là một Đạo. Bản thân nó hướng con người đến chân thiện Mỹ.

  Đạo thờ tổ tiên, ông bà gia tộc để tưởng nhớ cũng là một Đạo hướng ta đến chân thiện mỹ.

  Nhưng khi các Đạo bị các chính khách sữ dụng làm phương tiện để phục vụ cho quyền lợi riêng tư của mình thì họ bóp méo Đạo theo hướng họ muốn. Lúc đo Đạo không còn là Đạo nữa mà là tôn giáo. Ví dụ: Thiên Chúa giáo chính thống bị giai cấp phong kiến biến thành chế độ tăng lữ quý tộc để phục vụ cho giai cấp quý tộc núp bóng Đạo Thiên Chúa để mưu cầu quyền lợi riêng mình. Ngày nay, chủ nghĩa Marx cũng bị bóp méo và trở thành một tôn giáo gây cùng khổ cho hơn 1/2 nhân loại toàn cầu.

  Đó là những gì hiểu biết của tôi có thể đem đến cho Mèo ụ, thấy có được hông?

  Mến,

  P/S: Ý của tôi là viết tiếng Việt phải có dấu chứ không có ý là bàn luận của Mèo u là như rác.

  ReplyDelete
 27. Hiiii, bác sĩ giải thích tôn giáo kiểu này chứng tỏ bác sĩ không phải là người theo tôn giáo nào, mà đích thực bác sĩ là học trò của cụ Thu Giang Nguyễn Duy Cần.

  Vì tôn giáo là đề tài nhạy cảm nên xin không đi sâu nếu người hỏi không hỏi đích danh vấn đề của tôn giáo cần hỏi. Còn những câu hỏi chung chung, so sánh tôn giáo, lịch sử đúng sai... xin được kiếu. Sợ chỉ làm bẩn nhà của bác sĩ mà thôi!

  ReplyDelete
 28. Cháu được nhồi sọ từ bé: tôn giáo là một biện pháp để giai cấp thống trị duy trì quyền lực của mình.
  Thế nên có phải là con người XHCN chân chính thì không có tôn giáo nữa không ạ?
  Cháu hay bị bọn nước ngoài hỏi tôn giáo của mày là gì? Cháu không biết trả lời sao. Và bọn nó ngạc nhiên khi biết cháu không tôn giáo. Nhưng mà cháu vẫn thờ cúng tổ tiên, đi chùa, tin Phật. Vậy là sao ạ. @Mèo Lười

  Bạn Mèo, bạn đã nhận thức được mình bị nhồi sọ từ bé rồi mà vẫn còn đưa ra khái niệm "con người XHCN chân chính" thì hơi bị lạ.

  Bây giờ đi vào phần Đức tin và Tôn giáo. Đức tin, tín ngưỡng là những cái cơ bản, Tôn giáo là cái phát triển nâng cao, dựa trên cái cơ bản đó.

  Tôn giáo = Hệ thống đức tin, tín ngưỡng + Giáo lý + Giáo dân.

  Trong đó giáo dân phải chấp nhận tín ngưỡng của mình là duy nhất.

  Mọi đánh giá, phán xét và hệ quả theo mình nằm chủ yếu ở khâu "giáo lý".

  Còn đức tin, tín ngưỡng luôn tồn tại song hành cùng con người và hướng con người đến mục đích cuối cùng là sống tốt.

  Những cái mà bạn đề cập như thờ cúng tổ tiên, đi đền, đi chùa, ...là thuộc về đức tin, tín ngưỡng chứ chưa phải tông giáo.

  ReplyDelete
 29. Ở ta, kể từ khi chủ nghĩa vô địch thiên hạ du nhập, quyền lực tuyệt đối của nó đòi hỏi các tông giáo phải bị tiêu diệt và tông giáo đã bị coi là thuốc phiện của nhân dân.

  Hậu quả của nó bây giờ là một xã hội hoang tàn về đức tin và đạo đức, dân ta ở trong một trạng thái yếu đuối về sức mạnh tinh thần chưa từng thấy.

  Con người sống mà không có niềm tin thì còn ý nghĩa gì nữa đúng không ạ? cao hơn nữa là đức tin, tín ngưỡng. Tuy nhiên bây giờ thử xem chúng ta tin vào cái gì? Thờ cúng tràn lan: tổ tiên, phật, thánh, bồ tát, ông địa, ông tài, ông mãnh...cái nào cũng hời hợt và nặng tính tham lam cầu khẩn. Chấm hết.

  Cải tạo về mặt kinh tế của một xã hội thì có thể nhanh chứ cải tạo lại văn hóa và tinh thần của nó thì e rằng không đơn giản. Ai có giải pháp?

  ReplyDelete
 30. Từ cái tiêu đề của Bs "Công hữu, tư hữu và hình thái xã hội loài người " chúng ta bàn luận rồi loanh quanh một lúc đến vấn đề Tôn giáo.(Cho đến lúc này là 29 comment). Như vậy cho thấy các khái niệm trên có quan hệ rất chặt chẽ với nhau hình thứ này hay hình thức khác. Cám ơn BS đã tạo một sân chơi, mở rộng tầm hiểu biết khi đọc mỗi comment
  Trở lại vấn đề Tôn giáo,cái phản ứng chung là "đây là một đề tài nhạy cảm", nó liên quan đến một loại "vật chất" không đo được vẻ hoàn mỹ bằng các giác quan thông thường. Tớ thích comment BS HH trả lời Meoluoi, và cách nêu vấn đề của ht3i "làm thế nào để cải tạo văn hóa và tinh thần".
  Một giải pháp theo tớ là nếu đã học một giáo lý nào đó nên trả về đúng với nơi được thực hiện chức năng đó và dạy cho cặn kẽ. Chẳng hạn Thiên Chúa giáo (tớ hiểu rất mỏng về Tôn giáo này nhưng cứ suy luận là đa phần dân chúng ở cựu Lục địa theo tôn giáo đó trong đó có những cây đa cây đề đáng nể về khoa học thì ắt hẳn giáo lý đó phải có độ hấp dẫn nhất định và có luận cứ hợp logich mới khiến họ tin và nghe theo) hàng tuần họ đều có buổi giảng về Đạo pháp. Phật giáo ở Việt nam, nhà Chùa hầu như không làm được chức năng giảng giải giáo lý một cách bài bản khiến cho dân chúng Việt nam phần lớn đi Chùa với cái Tâm mong cầu, Tết đến ta đi cầu tài, cầu lộc, cầu an có đúng với tinh thần, giáo lý của Đức Phật hay không? Chung qui lại, hiểu biết mơ hồ về Tôn giáo cộng với sự thiếu hiểu biết biến Tôn giáo trở thành công cụ của Nhà nước là một điều đương nhiên sẽ xảy đến. Cuộc chiến ở giải Gaza ta hiểu đó là cuộc chiến gì, nhưng để có các chiến binh không gì hữu hiệu hơn là kích động vào Tôn giáo.
  Dài quá rồi, cám ơn BS cho mượn đất.

  ReplyDelete
 31. ôi cải tạo văn hóa, mỡ đấy phải rít thôi. tư tưởng không thông thì vác bình tông không nổi.

  nightmare.

  ReplyDelete
 32. Dear YEN NHI,
  Trong tất cả các Đạo chỉ còn có Phật giáo là giữ được Đạo trong việc truyền lửa của Đạo. Phật giáo đòi hỏi sự tự giác mà đến. Phật giáo không đưa ra môn qui, giáo lý và điều lệ phải làm theo như các Đạo khác. Và ngay cả trong Đạo Phật điều răn dạy là Phật ở trong tâm của mỗi người. Đến chùa hay không đến chùa thì cũng có thể là một tu sĩ và có thể trở thành Phật. Niết bàn hay địa ngục ở ngay trần thế và nó hiện diện hay mất đi là do tâm của mỗi cá thể quyết định.

  Nên Phật giáo theo tớ nó không là tôn giáo mà là một hệ thống tư tưởng triết học đồ sộ của loài người. Ngay cả duy vật luận cũng phải vay mượn cặp phạm trù Nhân - Quả của Đạo Phật.
  ---------------------------

  Dear NGUYENB DINH,
  Bạn lại đả kích cụ thể rồi. Cố gắng dùng từ nhẹ nhàng và đủ để người khác đọc mà không muốn đánh sập blog của tớ nhé.

  Thân mến,

  ReplyDelete
 33. Định không nói nữa nhưng ...

  "con người XHCN chân chính" có, có chứ. và họ là vô thần. một cái đầu lạnh + dòng máu nóng.

  cái tôn giáo nào cũng vậy. nó chẳng yêu cầu cao siêu gì cả. chỉ yêu cầu một thứ là tránh ác hành thiện. đó cũng là điều mong lớn nhất của thiên chúa hay đức phật. các giáo lý khác chỉ là dẫn xuất của điều này mà thôi.

  ReplyDelete
 34. @ Meo Luoi - Bác 8 cám ơn cháu đã viết lại nhé, nội câu "Giong nhu o Bac Trieu moi doi tien bay gio" mà bác đọc không ra đấy, bi giờ thì rõ những điều cháu muốn chia sẻ và rất thuyết phục. Tuy nhiên, bác vẫn thấy trong tương lai gần xa nào đó, tị dụ như khi Việt Nam cần phải trả nợ hoặc vay thêm mà không được như ý. Chắc chắn Nhà Nước mình chẳng khi nào muốn đụng chạm đến những tư hữu của Nhân Dân làm chi, nhưng ngày xưa nước mình có Hội Nghị Diên Hồng và lâu nay thường ví von "Giặc đến nhà, đàn bà phải đánh" đấy cháu ạ.

  Còn chuyện vàng giả và thật, hôm qua bác 8 cà phê với 1 đám vượt biên thời '80, 90'. Có tên chui 1 cái là thoát, nhiều người vài lần, thậm chí có tên sau hơn 30 chuyến vào tù ra khám, và dĩ nhiên ai cũng phải có vàng cho từng chặng, lúc đầu là thật nhưng khi cạn thì chế Vàng Chế. À mà còn mấy cổ tích về "Đánh Tư Sản" nữa đấy. Ngày nay với tờ Đô hoặc Euro cũng thế, thật giả thế nào ai mà biết! Còn công hữu mấy ngân hàng tư là chuyện dễ như trở bàn tay phải không?

  Túm lại, khi "giặc sắp đến nhà" thì Nhà Nước phải quản lý những cái cần thiết để bảo vệ Tổ Quốc. Hôm nọ Quan nào nói là dân tình Việt Nam hiện có "mấy chăm, mấy nghìn" tấn vàng chưa khai báo chính thức với Nhà Nước, câu ấy làm bác 8 lo ay áy dùm những ai lâu nay tích trữ Vàng và Tờ Đô. Mà ai được quyền xài Vàng hoặc Ngoại Tệ ở Việt Nam nhỉ? Thế nào bác 8 cũng bị Cụ Lý mắng là chỉ khéo lo dùm hoặc nghĩ hộ Nhà Nước cách quản lý tư sản của dân..... cho mà xem. Hehehehe.

  ReplyDelete
 35. Chào BS Hồ Hải!
  Trong bài viết của BS có nói đến 3 quy luật và 6 cặp phạm trù của triết học và liên hệ với sự áp dụng của nó vào hình thái XH của mình mà buồn bác ạ. Đơn cử như cái QL gọi là mâu thuẫn và phát triển ấy họ không thích, họ thích đồng thuận hơn mà ko đồng thuận cũng ko được, cãi lại là họ bảo chống phá rồi thì túm lại cho vào nhà đá tha hồ mà cãi nhá. Còn về cái gọi là bản chất con người í, theo em thấy con người là loài ác độc và dã man nhất có thể ăn uống giết chết mọi loài động thực vật khác, nghĩ ra đủ thứ vũ khí khủng khiếp để tàn sát và giết đồng loại hàng loạt trong nháy mắt... Vấn đề đặt ra là làm thế nào có thể ngăn chặn được những điều xấu xa và tồi tệ để nó ít hoặc ko xảy ra. Mà theo em thấy thì cái xấu xa của con người nó thích ở những chỗ tối tăm ngu muội nên muốn nó ko phát tác thì cứ phải đưa nó ra ánh sáng bằng sự minh bạch, sự giám sát lẫn nhau một cách nghiêm túc cầu thị để nó ko có đất phát triển chứ như mấy bác cứ núp dưới mấy cái danh nghĩa chung chung đơn vị này, tập thể "lọ", nhân dân chai, nhà nước chum rồi thì chẳng có ai, cái gì soi vào, giám sát thì cái xấu trong phần con của con người nó dễ trỗi dậy lắm, nó tự tung tự tác gây tham ô lãng phí, hại dân, hại nước, phá huỷ tự nhiên trường lắm lắm...

  ReplyDelete
 36. Xin chào bác sĩ. Là người hay vào trang của bác, và rất ngưỡng mộ bác với những bài viết sâu sắc như vậy. Với bài này xin mạo muội có vài ý như thế này:
  - Marx lấy đặc điểm sở hữu làm chủ yếu để xác định 5 hình thái xã hội. Cách chia như vậy hoàn toàn không ổn. Lịch sử của loài người chỉ dần sáng tỏ mới khoảng 1000 năm sau này, còn trước đó càng xa càng mù mờ do phương tiện ghi chép yếu kém. Vì vậy khó có thể nói hình thái đầu tiên của xã hội là cộng sản nguyên thủy với tính công hữu. Đó chỉ là suy diễn. Nếu không thì thời đó làm gì có tư liệu sản xuất ngoài mấy thứ dụng cụ săn bắt đơn sơ? Việc chia lịch sử loài người ra các giai đoạn còn có rất nhiều cách khác nhau, không cứ gì phải dựa trên công hữu hay tư hữu.
  - Mặt khác, chia sở hữu ra hai hình thức: tư hữu và công hữu - là không đầy đủ: từ cấp độ cá nhân đến cấp độ quốc gia còn rất nhiều hình thức sở hữu khác. Nếu xem quốc gia là một cơ thể thống nhất thì các nhóm, các thể chế xã hội chính là các cơ quan của cơ thể đó. Vậy sở hữu của chúng được xem xét thế nào? Marx chưa tính đến điều này. Còn nữa, với xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, con người cần phải tính đến hình thức sở hữu toàn thế giới nữa chứ, nếu muốn duy trì loài người và không muốn chiến tranh.
  - Theo tôi, không phải chúng ta chỉ có hai lựa chọn: hoặc công hữu hoặc tư hữu, và cũng không xem chúng như nước với lửa hay âm với dương, mà phải xem chúng là cần thiết cả. Cái chính là chúng ta phải xác định một hệ thống chuẩn tắc có khả năng điều chỉnh hành vi các tổ chức, các cá nhân, với các mức độ (dạng) sở hữu, sao cho phù hợp.
  Cho tôi ngừng tạm ở đây, vì đang bận.

  ReplyDelete
 37. Xin được tiếp tục nhé.

  - Đôi khi tranh luận về sở hữu nhiều người hay bị mắc lỡm với mấy nhà marxist vì không biết phân biệt, như Marx, sở hữu nói chung với sở hữu tư liệu sản xuất. Tư liệu sản xuất được hiểu là những phương tiện vật chất đem sử dụng cho quá trình tái sản xuất. Vậy nên tư liệu sản xuất chỉ có ý nghĩa hẹp cho sản xuất. Còn đối với sở hữu thì phải dùng khái niệm tư bản mới phù hợp chứ? Thành ra mới đây người ta còn lẩn quẩn mãi với vấn đề này: thế nào là tư liệu sản xuất chủ yếu? Có cách nào để đo lường chủ yếu với không chủ yếu?

  - Có người nói rằng khái niệm sở hữu toàn dân là mù mờ, và nên thay bằng sở hữu nhà nước. Thật ra đó không những là cách đánh tráo chữ nghĩa, mà còn là một nguy cơ, vì chữ nhà nước có thể được sử dụng với hai nghĩa: quốc gia (bao gồm toàn dân và mọi thứ trong phạm vi lãnh thổ), và bộ máy chính quyền, trong đó nghĩa thứ hai lại được sử dụng nhiều hơn hết. Sự mù mờ của sở hữu toàn dân chính là mỗi người dân không có điều kiện thể hiện quyền sở hữu của mình, với mức độ và hình thức nào, đối với tài sản chung của quốc gia.

  ReplyDelete
 38. Xin góp mấy ý về bản chất con người:

  - Không dám nói bản chất con người như thế nào, vì sự hiểu biết còn hạn chế. Chỉ nói rằng tư hữu, cũng như quyền lực, là một trong những bản tính cắm rễ sâu trong vô thức, nói đúng hơn, xem chúng chỉ là hình thức biểu hiện của tính chất sâu xa hơn, được Z. Freud gọi là Ego, tiếng việt gọi là cái tôi, hay Ngã, Bản ngã. Đè nén những bản tính này chẳng khác gì làm què cụt tâm lý bình thường của con người.

  - Từ bao đời nay con người đã cố gắng hiện thực tư hữu và quyền lực của mình cùng với bảo vệ sự gắn kết cộng đồng như những nhu cầu mang tính đối chọi. Điều đó nhờ vào đâu? Nhờ vào các chuẩn tắc văn hóa mà sau này dần trở thành hệ thống luật pháp. Nhưng hệ thống luật pháp không phải là chết cứng như bê tông cốt thép, nó phải được hoàn thiện thường xuyên do nhu cầu con người càng ngày càng phát triển. Mọi người phải thấy luật pháp là sự bảo vệ chứ không phải chỉ là cơ sở của sự trùng phạt.

  - Tôi không nghĩ "bản chất của loài người chủ yếu là tư hữu và quyền lực" như bác sĩ. Chúng chỉ là những bản tính trong nhiều bản tính khác của con người, như tình yêu thương, đam mê sáng tạo, ham hiểu biết, danh vọng, lạc thú v.v. Cái ác sinh ra khi con người muốn đạt sự thỏa mãn các nhu cầu riêng rẽ đó. Cái ác không nằm trong bản tính, nó là hệ quả của hành vi nhằm đạt mục đích cục bộ. Vì vậy cách ngăn chận cái ác chính là sự hiểu biết, sự thông thái.

  - Bác sĩ nhấn mạnh 3 QL và 6 phạm trù, nhưng những thứ này quá xa vời đối với sự suy xét các quá trình phát triển xã hội. Tôi đồng ý với quan điểm của bác sĩ về việc tìm hiểu bản chất con người thông qua tâm lý. Điều đó giúp chúng ta hiểu bản thân mình và biết cách sống sao cho "nhân bản và quy củ" hơn.

  ReplyDelete
 39. (Dân trí) - "Sáng ra tuy phải xuống ruộng nhưng may mắn xã đã cho bật hệ thống loa truyền thanh lên nên chúng tôi vừa làm ruộng vừa được nghe tường thuật trực tiếp Đại hội Đảng", ông Nguyễn Văn Bình, xã Đồng Văn, Thanh Chương, Nghệ An tâm sự.

  http://dantri.com.vn/c20/s20-450754/vua-lam-ruong-vua-nghe-tuong-thuat-dai-hoi-xi.htm

  Đọc tin trên làm cho mọi người nhớ dến mấy câu thơ của ông Tố Hữu.
  ......................................
  ......................................
  Hôm qua loa gọi ngoài đồng
  Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao
  Làng trên xóm dưới xôn xao
  Làm sao, Ông đã... làm sao, mất rồi!
  Ông Stalin ơi, Ông Stalin ơi!
  Hỡi ơi, Ông mất! đất trời có không?

  ( Đời đời nhớ ông - tháng 5, 1953 )

  ReplyDelete
 40. Dear PhuongNga,

  1. Về mặt công nhận 5 hình thái xã hội loài người của Marx thì tôi đã trả lời câu này rồi. Nó là suy diễn của ông Marx - ở trong bài: Họ đã làm gì và họ sẽ...? Để tóm tắt thì có thể nói như thế này: Khi chúng tôi nghiên cứu ghép gan hồi còn trong nhà nước thì ban đầu chúng tôi dùng chóđể mỗ thì phạm. Chúng tôi mua chó về nhốt ở một trại trong BVCR để chờ ngày mổ (vì chó mua rẻ hơn heo). Nhưng chỉ nhốt khoảng 3 con chó trong vòng 24h thì đã có con chó đầu đàng rồi. Chúng cắn nhau sủa inh ỏi. Cuối cùng phải đổi sang heo cho nó hiền hoà hơn, nhưng vẫn có con đầu đàn.

  Qua đó chúng ta thấy rằng, câu chuyện cộng sản nguyên thuỷ của loài người là chuyện hoang đường mà ông Marx vẽ ra làm loài người mắc lởm.

  Qua đó cũng cho thấy bản chất của động vật nói chung và loài người nói riêng là tư hữu và quyền lực. Đứng về psycho-analysis thì đó cái bản ngã, nhưng về mật Materialism thì đó là bản chất. Còn những cái PN liệt kê ra là một trong những đặc điểm riêng của cái chung về bản chất hoặc hiện tượng thể hiện cho bản chất. Nếu nhìn dưới lăng kính triết học. OK?

  Với khoa học tự nhiên chỉ cần duy vật luận: "Từ thực tế khách quan đi vào tư duy trừu tượng. Rồi từ tư duy trừu tượng đem ra áp dụng cho thực tế khách quan. Đó là con đường nhận thức chân lý, chân lý khách quan. thì rất tốt. Nhưng đối với xã hội học thì cần phải có thêm những sự hỗ trợ vầ các trường phái triết học khác nhau. Đặc biệt, với khoa học xã hội đưa ra hình thái xã hội để phù hợp với con người thì cần phải hiểu con người. Muốn hiểu con người thì phải rõ psycho-analysis vậy.

  Bất kỳ ai, làm việc gì, nếu không biết sử dụng 6 cặp phạm trù và 3 qui luật của duy vật luận thì khó lòng thành công mỹ mãn. Nhưng đáng sợ nhất là khi người ta hiểu rõ nó và đi ngược lại nó để phục vụ âm mưu đen tối của mình. Và chủ nghĩa Marx thì khác, có đúng, có sai. Nhưng chủ nghĩa Marx-Lenin thì sai hoàn toàn và ngược với duy vật luận.

  Dear All,
  Nếu các bạn chịu khó nhìn sự vật hiện tượng dưới con mắt triết học các bạn sẽ ít tốn phần choán chỗ cho kiến thức ở não, và các bạn sẽ nhìn vấn đề tường tận hơn, nhưng đau khổ hơn khi sống ở cõi trần thế này. Đó là sự cô độc của các nhà tư tưởng.

  Mến,

  ReplyDelete
 41. công hữu có nghĩa là tài sản là của chung ai cũng có quyền sử dụng. hồi nguyên thủy con người chỉ biết săn bắt hái lượm tài sản thiên nhiên. mà tài sản thiên nhiên lúc đó là của chung.

  tư hữu và công hữu là hai phần hợp thành cơ bản của sở hữu, phải tách bạch nó ra mới có thể nghiên cứu và đâm sâu vào bản chất, đây là phương pháp trừu tượng hóa.

  công hữu, tư hữu giống với âm dương. lên google search về thuyết âm dương bạn sẽ thấy.

  sở hữu tư liệu sản xuất quyết định sở hữu chung. còn về xác định cái chủ yếu thì sử dụng phương pháp trừu tượng hóa để tìm ra.

  tiêu đề của bài liên quan tới hình thái xã hội nên phải chắt lấy hai bản chất quyền lực, tư hữu; 3 QL và 6 phạm trù mới có thể giải thích đúng vấn đề.

  spam chút: BS Hồ thằng em bị nhiệt lưỡi, lở miệng ăn cái gì mau khỏi. chứ đau quá chả ăn uông được chi hết.

  ReplyDelete
 42. Bạn ht3i, tôi đồng ý với đoạn com, của bạn. Nhưng chỉ xin bổ sung vài ý cho rõ như sau:

  "Trong đó giáo dân phải chấp nhận tín ngưỡng của mình là duy nhất."

  - Điều này đúng ở thời gian trước, bây giờ, không còn hợp thời rồi. Từ cuối thế kỷ 20 các tôn giáo đã bắt đầu có những đối thoại liên tôn để hiểu biết lẫn nhau, để nhìn thấy ở nhau các Đạo để dẫn con người trở nên Phật, Thánh... Các tôn giáo đã rút được bài học về sự nguy hiểm của từ DUY NHẤT. Riêng Phật giáo là không bị mắc phải.

  "Còn đức tin, tín ngưỡng luôn tồn tại song hành cùng con người và hướng con người đến mục đích cuối cùng là sống tốt."

  - Điểm này là điểm chung của các tôn giáo nhưng nó không là mục đích cuối cùng của các tôn giáo. Nếu nó là mục đích cuối cùng thì nó không còn là tôn giáo nữa! Mục đích cuối cùng là trở nên Phật, nên Thánh ...

  ReplyDelete
 43. @BS Hồ hải

  Qua đó chúng ta thấy rằng, câu chuyện cộng sản nguyên thuỷ của loài người là chuyện hoang đường mà ông Marx vẽ ra làm loài người mắc lởm.

  bác Hải, em xem tivi thấy mấy con đười ươi mấy con này chắc cũng bầy đàn giống người nguyên thủy.

  ReplyDelete
 44. Bạn YENNHI, nhận xét của bạn thật tinh tế. CHỉ có điểm nhận xét về Phật giáo không giảng đạo pháp hằng tuần là chưa đúng. Một số chùa vẫn có những buổi giảng đạo pháp hằng tuần, có gia nạp tín đồ (có pháp danh).

  ReplyDelete
 45. spam chút: BS Hồ thằng em bị nhiệt lưỡi, lở miệng ăn cái gì mau khỏi. chứ đau quá chả ăn uông được chi hết. @NGUYEN DINH

  Tây y không có nhiệt lưỡi như Đông y.

  Nếu theo Đông y thì theo triết học Đông phương. Vượng hỏa thì tìm cái gì mát mà ăn thì sẽ hết. Nhưng vượng hỏa ở lưỡi là thuộc tỳ vượng hỏa. Tỳ thuộc hành thổ mà không thổ, mà tỳ là do 4 hành kim, mộc, thủy và hoả mà thành. Thổ mà vượng hỏa thì khvng chỉ có tỳ vượng mà có khi cả 4 hoặc 1 trong 4 hành kia vượng. Nên khó lòng mà cho ý kiến được.

  Nhưng theo Tây y thì có nguyên nhân cụ thể, và rất nhìều nguyên nhân. Theo duy vật luận muốn chữa hết thì phải biết nguyên nhân, không thể đoán mò.

  Hehehe, hôm nay có chuyện để luận đông y và tây y với chú NGUYEN DINH. Nhưng lần sau nên hỏi bên Làm Giàu.

  ReplyDelete
 46. @ Dear Chuong
  YenNhi đề cập ở đây là đề cập đến số đông, nhiều nhà Chùa đã tầm thường hóa Đạo Phật bạn Chuong a. Nói những chuyện chướng tai gai mắt thì nhiều, nhiều lắm. Rất nhiều tín đồ của Đạo Phật có pháp danh liệu có biết tóm lược về lịch sử Phật giáo, các dòng Phật giáo Nguyên thủy, Phật giáo Đại thừa những giáo lý cơ bản của nó.

  Tớ vẫn muốn chuyện học phải bài bản không học kiểu "đi tắt, đón đầu".Học đã không có background mà đi tắt khéo mà "Ôm phản lao ra biển". Bác Hải muốn tự học, tự tìm hiểu đương nhiên đạt đến độ đó thì trình độ đã khá cao rồi, mình phải đặt trong hoàn cảnh giáo dục, trình độ dân trí... BÁc ạ.

  ReplyDelete
 47. @NGUYEN DINH,
  Thì đười ươi cũng có những nhóm khác nhau hùng cứ những lĩnh vực khác nhau. Trong đàn con đười ươi chúa nó sẽ hưởng hết mọi lạc thù trần gian của toàn đoàn đấy. Kể cả vợ, gái gú nó chiếm trọn đừng hòng mấy con khác bén mảng đến. Hehehe.

  @YEN NHI,
  Căn bản là triết học, vì triết học là khoa học nền cho mọi khao học khác. nắm triết hvc vững thì tự học là chuyện như đi chơi. Nhiều khi 1 cuốn sách chỉ cần đọc mục lục là không cần đọc nữa. Nên tớ đi mua sách tớ không quan tâm cái tựa. Tớ chỉ đọc mục lục, trong mục lục có cái nào thv1y mình còn thiếu thì mua, không thì vứt. Hehehe.

  ReplyDelete
 48. Dear bác Hải,
  Cháu hiểu bác ạ. Nhưng do đầu óc còn tăm tối mà tự học chưa được nhiều, thế nên, nếu cháu có mạnh dạn gửi còm đến mà bác thấy dốt quá thì bác cứ bảo là Mèo Lười về tìm hiểu vấn đề x,y,z đi nhé. Cháu sẽ vẫn mạnh dạn đặt câu hỏi khi không hiểu ạ. (Làm phiền vườn của bác tí).

  Dear bác Chương, bác Hải và các bác,
  Về vấn đề tôn giáo, cháu cũng không dám lạm bàn vì không đủ kiến thức. Tuy nhiên, cháu chỉ nêu lên một thực tế là nhiều người như cháu (kể cả bố mẹ cháu) có lẽ cũng chẳng bao giờ suy tư về vấn đề này. Nhưng từ khi cháu hơi nghĩ về vấn đề này một tí, thì cháu cảm thấy là mình khác một chút so với bọn bạn. Bọn nó có một niềm tin cụ thể, đặt vào một đấng tối cao cụ thể. Còn mình thì nhiều niềm tin quá, mà cái gì thì cũng nửa vời. Thủ tục cúng bái thì nhiều quá mà nhằm mục đích hối lộ thánh thần là nhiều.
  Dear bác 8,
  Nếu có nguy cơ đổi tiền thì cháu hy vọng bác 8 và các bác ở đây có thể phát tín hiệu trước để cháu có thể chạy cho kịp. 'Cứu một người phúc đẳng hà sa' mà.

  ReplyDelete
 49. Bạn Meo luoi. Vậy chúng ta thử quay về thời xa xưa của dân tộc Việt (tuy còn nhiều mù mờ về lịch sử, địa lý...) thì Ông Bà ta tin vào điều gì? Tín ngưỡng ra sao? Quá trình du nhập các Đạo - Giáo ra sao? Lịch sử phát triển và nền văn hóa của dân tộc ảnh hưởng ra sao (có thể tìm hiểu thông qua ca dao tục ngữ, truyện cổ tích, truyền thuyết, phong tục - tập quán...)

  Ở đây xin trao đổi với bạn những hiểu biết mà tôi tìm tòi được, chắc chắn còn nhiều điều chưa rõ, chưa biết.

  Thông qua truyền thuyết con Rồng cháu Tiên, qua trống đồng... từ thời xa xưa Ông Bà ta đã có niềm tin sơ khởi về bản chất thần linh của bản thân. Có lẽ Đạo thờ Ông Bà có từ đây vì Ông Bà Tổ Tiên của chúng ta là Rồng - Tiên (hay Thần - Thánh) nên phải tôn thờ, cúng kiếng... Niềm tin sơ khởi đó còn kéo dài tới ngày nay và có nhiều biến đổi vì sự du nhập thêm nhiều nền văn hóa, tôn giáo. Cái dở cũng là cái hay ở đây là dân tộc ta chấp nhận điều đó một cách minh nhiên, không cần tìm hiểu, suy tư thêm. Có lẽ phải có một lý do nào đó mới như vậy! Chắc chắn về đời sống XH Ông Bà chúng ta không phải thuộc dạng "khù khờ", bạn đọc các câu nói dân gian sẽ thấy, các bài học vỡ lòng truyền miệng cũng vậy.

  Tiếp đến là du nhập Nho giáo (bạn tìm trên google), Phật giáo (nhiều tông phái), Thiên Chúa Giáo (chính xác phải gọi là Công giáo)... Tự lập nên 2 tôn giáo là Cao Đài và Phật giáo Hòa Hảo. Sáp nhập thêm người Chàm, VN ta có thêm Hồi giáo (thuộc nhánh nào của Hồi giáo tôi chưa tìm hiểu).

  Đến ngày nay, như bạn nhận thấy, cùng là dân tộc Việt nhưng có nhiều niềm tin khác nhau. Tại sao lại như vậy? Tôi chưa trả lời được vì tôi vẫn còn đang tìm hiểu. Hy vọng bạn cũng có hứng thú tìm hiểu chung.

  ReplyDelete
 50. đọc sách à. bác hải nói thật đúng. em xin đưa ra một kinh nghiệm nữa. khi đọc đừng suy nghĩ bằng câu chữ mà nên suy nghỉ bằng hình ảnh.

  Hồ huynh định xoay thằng đệ tẩu hỏa nhập ma hic hic? thổ không phải thổ là thổ trung tâm. hỏa không thuần hỏa là hỏa ngũ vị.he he

  ReplyDelete
 51. Kết quả bầu cử sắp có rồi. không biết tỉ lệ S/N thế nào đây 5,1/5 thì tư tưởng vẫn chưa thay đổi.

  ReplyDelete
 52. Ơ NGUYEN DINH này lạ nhỉ? Làm gì có chuyện tư tưởng ở cái kỳ họp hành bầu bán này? Nhìn phông nền đại hội là biết roài còn phải nghĩ làm gì?

  11 kỳ đại hội, thì từ kỳ IV đến này chưa có gì thay đổi nhé. Còn chuyện nhân sự chỉ là chuyện để làm định hướng suy nghĩ quần chúng lệch đi thôi.

  D8a61y các bạn không có tư duy triết học định hướng thì dễ bị các anh/chị uư tú làm chệch hướng lắm.

  Khà khà,

  ReplyDelete
 53. Xin bác Hải cho cháu hỏi thêm một chút ạ.
  Thưa bác Chương,

  Có điều cháu vẫn không hiểu rõ, giống bác H có hỏi, có phải ở thời Lý Trần, dân mình có theo Phật Giáo và sang thời Lê trở đi thì Nho Giáo thắng thế và trở thành tôn giáo chính thống của Việt Nam. Sau cách mạng, Nho Giáo bị loại bỏ thế nên những người lương (như cháu) thì được coi là không có tôn giáo không ạ (kế thừa từ ông bà, cha mẹ).
  Còn những người theo các tôn giáo khác, do các tôn giáo này phát triển mạnh mẽ trên thế giới nên nó vẫn tồn tại tại Việt Nam.

  ReplyDelete
 54. Bạn Meo luoi.

  Đạo thờ Ông Bà hay đúng hơn thờ Thiên, thờ Ông Trời mới là đạo gốc của người Việt, cho dù Phật giáo có làm Quốc giáo hay tư tưởng Nho giáo ảnh hưởng (như bác sĩ đã có viết về tư tưởng Nho giáo, bạn tìm đọc thêm) thì việc thờ Ông Trời vẫn luôn là niềm tin của dân Việt. Ngay từ thế kỷ XI Lý Thái Tổ đã lập Đàn Nam Giao để tế Trời khi xây dựng được nền độc lập cho VN. Mà tục tế Trời Đất này có từ rất xa xưa bên Trung Quốc, thời Phục Hy (khoảng 2800 tcn). Việc lập đàn còn kéo dài đến ngày nay (năm ngoái CT Triết đứng lên đài tế).

  Vậy không phải do cách mạng loại bỏ Nho giáo, mà tự bản thân Nho giáo (hủ Nho) thoái trào. Những nét đẹp và giá trị của Nho giáo đã biến chuyển vào trong văn hóa Việt, đồng thời những tàn dư của hủ Nho vẫn còn như thờ cúng đủ thứ mà bạn đã mô tả.

  Bạn thấy nhà nào phía trước nhà hay trên sân thượng có 1 cái bàn thờ trên đó chẳng để tượng ảnh gì hết mà chỉ có nhang khói thì đó là những người theo đạo thờ Ông Thiên đó, bên Phật giáo Hòa Hảo cũng vậy.

  Những điều trên chỉ là ý kiến cá nhân tôi thôi, bạn nên tự tìm hiểu thêm

  ReplyDelete
 55. @Mèo ụ,
  Tôn giáo là phương tiện cho chính trị. Tùy theo thời buổi nào mà các chính khách dùng tôn giáo đó để mỵ dân thôi.

  Đừng nhìn dưới con mắt chỉ ghi nhận. Mà ghi nhận chỉ là thực tế khách quan. Sau khi ghi nhận thì dùng tư duy để tiến hành một đúc kết cho lý thuyết căn bản đó gọi là tư duy trừu tượng.

  Từ lý thuyết đó soi rọi lại thực tế khách quan và ứng dụng nó cho thực tế sẽ thấy hết vấn đề.

  Thời Lý Trần là thời mạc giáo như bây giờ, nên đem Phật giáo ra chủ dụ dân sống theo chữ thiện. Thời Lê là thời xã hội loạn lạc, kỹ cương phép nước không nghiêm cũng giống bây giờ, nên đem Nho giáo để chủ dụ quan dân sống có kỹ cương xem vua là con trời, cha là vua trong nhà, etc...

  Thời 1930 đến 1980s thì cần đập đổ phong kiến và nô lệ nên phải vô thần lấy chủ nghĩa Marx-Lê để chủ dụ.

  Bây giờ Marx-Lê chỉ là tấm bình phong vì đang loạn cả chữ tâm và cả kỹ cương, nên đang dùng cả Phật, Nho, và cả mê tín dị đoan để chủ dụ dân đen.

  Nếu cháu có cái nhìn triết học thì cháu sẽ không cần phải băn khoăn mấy chuyện này. Vì nó là quy luật của chính khách dùng để trị nước.

  Huhuhu,

  ReplyDelete
 56. @bác Hải Để em hi vọng chút nào. còn chút niềm tin mà bác nỡ nòng nào cho em một gáo nước đá? huhu.

  lí loạn chút. khi hiện tượng cục bộ S/N trong đảng chấm dứt thì cũng chính lúc đó đảng sẽ tập trung vào phát triển đất nước mà không toan tính quyền lực.

  ReplyDelete
 57. bác hải. cái blog của bác hình như có người lọc hay sao ấy. hôm qua có máy cái còm bị lọc mất tích.

  ReplyDelete
 58. @NGUYEN DINH,
  Đọc bài VỀ MẶT LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ-XÃ HỘI VIỆT NAM ĐANG Ở ĐÂU? mà tớ viết hồi tháng 9/2010.

  Tất cả những comments nào có tính đả kích cá nhân hay 1 tổ chức nào trong nước thì nó tự động vào spam box. Vì đó là điều không nên. Trong đó có 2 cái comments của NGUYEN DINH. OK?

  ReplyDelete
 59. yes sir! đã đọc, đã hiểu!

  Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

  ReplyDelete
 60. Hehehe, sau khi tớ viết bài này 2 ngày thì có một tồng chí PGS TS làm bài Vì sao Việt Nam không cần đa Đảng?, đọc vui phết.

  Tồng chí này không dùng lý luận triết học mà dùng văn vẽ cảm tính nhở? Các nhà pha học Việt bây giờ chỉ có cái vỏ não cỡ đó là hết. Thực tế khách quan đấy nhé. Nó sẽ đi vào tư duy trừu tượng và đi ra thực tế khách quan bằng tư duy duy ý chí là vậy.

  ReplyDelete
 61. "Diễn đàn" này rất chi là phong phú và rất chi là hay!
  Công chuyện lu bu quá nên chưa tham góp được, tiếc thiệt!
  Thích nhất "Nếu các bạn chịu khó nhìn sự vật hiện tượng dưới con mắt triết học các bạn sẽ ít tốn phần choán chỗ cho kiến thức ở não, và các bạn sẽ nhìn vấn đề tường tận hơn, nhưng đau khổ hơn khi sống ở cõi trần thế này." của bác sỹ Hồ.

  ReplyDelete
 62. Ôi, cái ông tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hưởng này khéo dùng câu chữ. Ông ta là phản động bậc nhất, che dấu việc ông ta kêu gọi lật đổ chính quyền như bài phân tích sau đây http://xacbacxangbang.blogspot.com/2010/11/tac-gia-nguyen-manh-huong-co-y-o-gi.html

  ReplyDelete
 63. đại sư LỖ CHÍ THÂM đang múa bài ĐOẠT MỆNH XUYÊN TÂM CÔN mời các đón xem.

  ReplyDelete
 64. Dear Bác !
  Theo cháu nhận thấy những nhận xét của bác PGS kia tuy có phần chủ quan ,duy ý chí và phiến diện . Nhưng cháu nhận thấy trong những điều bác đó phân tích không hẳn tất cả đều không đúng với hiện thực khách quan .Cháu thấy những điều bác đó chỉ ra là có cơ sở và bác đó chắc là đảng viên mà !
  Bác ơi, có phải ở Trung quốc theo chế độ đa đảng ? Bản chất của nó như thế nào vậy ?
  Chúc Bác ngủ ngon !

  ReplyDelete
 65. Xin phép bác sĩ cho tôi tiếp tục com trong bài này, tuy nó đã dài và có thể làm nhiều người phát chán, nhưng tiện thể muốn giải phẩu ông Marx thêm một chút nữa vậy.

  - Tôi có nói rằng 3 QL và 6 cặp PT mà bác nhấn mạnh trong bài viết là quá xa vời đối với vấn đề sở hữu chúng ta đang bàn luận, thậm chí có thể làm chúng ta, và trước đó là Marx, suy diễn mông lung, dẫn đến những kết luận không phù hợp với thực tế. Lý do là Marx, cũng như nhiều nhà Marxist khác, vận dụng phép biện chứng (do Hegel xây dựng) để giải thích cho tất tần tật các hiện tượng xã hội, trong đó có vấn đề sở hữu. Với phép biện chứng này thì không có gì thuận tiện hơn là chia sở hữu ra thành hai mặt đối lập: công hữu và tư hữu, và xem sự tác động qua lại giữa chúng là động lực tạo nên sự phát triển các hình thái xã hội, như chúng ta đã thấy: cộng sản nguyên thủy - công hữu, 3 hình thái tiếp theo - tư hữu, và cuối cùng là chủ nghĩa CS - quay lại công hữu. Có hai điều chứng minh cách biện luận trên là sai. 1) không có gì chứng tỏ sự tồn tại công hữu trong giai đoạn CSNT, và thực tế CNCS đã không tiến triển đúng theo dự định của Marx; 2) như tôi đã nói, sở hữu không chỉ tồn tại dưới hai hình thức đó, mà còn thể hiện với nhiều cấp độ khác giữa chúng, và cao hơn nữa là các nhóm quốc gia, khu vực và toàn thế giới. Như vậy không thể xem chúng là các mặt đối lập, (âm-dương hay nước-lửa) và vận dụng 3 quy luật cơ bản để giải thích sự thống nhất hay phủ định của chúng.
  Hiện tại nhiều người cũng biết rằng không phải chỉ có các hình thức sở hữu như chúng ta vừa nói, mà còn có các cách thực hiện sở hữu, nói theo phương diện luật học đó là các quyền sở hữu: quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt. Những chuẩn tắc này quan trọng vì chúng thiết thực và biểu hiện hàng ngày trong đời sống, chứ không mông lung như mấy hình thức kia, để đến nỗi bây giờ mấy ông to to không biết nên quyết cái gì.

  ReplyDelete
 66. Dear PhuongNga,

  Chúng ta cần chia nhỏ vấn đề ra để bàn luận và cần cùng 1 quan điểm trong bài viết là sử dụng triết học để bàn luận. Ở đây không sử dụng kiến thức thông thường ngoài triết học thì mới thấy rõ vấn đề. Có 2 vấn đề lớn trong diễn đạt của PNa như sau:

  1. Chúng ta bỏ qua chuyện Marx đúng sai, vì chuyện này đã quá rõ ràng. Tôi cũng đã viết chuyện Marx có ưu điểm và khuyết điểm tôi đã viết trong bài: Họ đã làm gì và họ sẽ...? rồi. Và thống nhất với nhau một quan điểm tối quan trọng là: Không có cái gì tuyệt đối, dù là khoa học tự nhiên cũng không có sự tuyệt đối! Càng không, không và không tuyệt đối đối với khoa học xã hội.

  2. Bây giờ chúng ta bàn đến câu chữ mà PN không đồng ý với việc chia ra công hữu - tư hữu là chưa chuẩn, mà còn có nhiều cấp độ khác nhau về sở hữu và từ đó PN quy nạp rằng việc chia ra chỉ có công hữu và dùng duy vật luận là xa rời thực tế.

  Việc PN bàn luận là bàn luận không phải triết học mà là bàn luận theo phương diện bình dân luật học. Khác với các ngành khoa học khác. Triết học là khoa học cơ bản tìm ra các quy luật cho khoa học khác. Nên không thể dùng khái niệm khoa học khác để đánh đồng với triết học được. Trong triết học đòi hỏi sự cô đọng và tối ưu các khái niệm.

  Ví dụ: sở hữu chiếm đoạt thực chất là tập hợp con của tư hữu. Là cái riêng của tư hữu trong cặp phạm trù chung riêng. Nên nếu nói chiếm đoạt khác tư hữu là sai hoàn toàn. Hay nói cách khác nếu nói chiếm đoạt là khác với tư hữu là chưa hiểu gì về duy vật luận về 6 cặp phạm trù và 3 quy luật.

  Tất cả các khái niệm về luật học mà PN đưa ra chỉ là các khái niệm thuộc về tư hữu. Đó là: chiếm hữu, sử dụng, định đạt, sở hữu, etc...

  Về vấn đề câu chuyện sở hữu quốc gia hay sở hữu nhóm quốc gia cũng là thuộc về hình thức tư hữu. Vì suy cho cùng một quốc gia cũng chỉ là một cá thể biểu hiện cái chung của 1 cộng đồng trong một thế giới rộng lớn gồm hơn 200 quốc gia khác nhau.

  Cuối cùng là, ở góc độ triết học và lý luận cho một cộng đồng để đưa ra 1 hình thái xã hội phù hợp không thể làm bằng công cụ vi mô như PN đã lý luận. Mà phải dùng công cụ vĩ mô để tìm ra một mô hình chung nhất. Sau khi tìm ra mô hình chung nhất rồi, từ đó mới dùng công cụ vi mô như PN đưa ra để đặt vấn đề là:
  + Lĩnh vực nào trong 1 mô hình xã hội là cần công hữu, lĩnh vực nào cần tư hữu.
  + Khi nào là chiếm đoạt khi nào là sở hữu, khi nào là sử dụng mà không sở hữu, etc...
  + Về luật pháp thì chiếm đoạt có phải là tội phạm không?

  etc....

  Xa rời Phân tâm học và Duy vật Luận thì không thể làm được gì trong thế giới loài người này được. Phân tâm học lo phần hồn. Duy vật luận lo phần xác. Không có triết học dẫn đường thì tất cả các khoa học khác không lớn lên được đâu.

  Từ đó ta thấy vấn đề cơ bản của ông Lê Nin là ông ấy quá hiểu duy vật luận, nên ông ấy đã đưa ra mô hình xã hội đơn nguyên để bóp chết mâu thuẩn, đối lập và đấu tranh để phát triển và cũng chính vì nó mà tự bóp chết thế giới cộng sản. Và ngày nay thế giới cộng sản chỉ là trên biểu ngữ, còn thực tế nó là tấm bình phong để giúp cho sự tư hữu và bóc lột cho giai cấp cầm quyền một cách hợp pháp.

  Và cũng vì mô hình đơn nguyên là mô hình tạo ra sự chiếm đoạt, mà đỉnh cao của sự chiếm đoạt là chiếm đoạt chính trị và luật lệ, từ đó đi đến chiếm đoạt tất cả, trong đó đất đai chỉ là 1 vấn đề nhỏ của xã hội đơn nguyên. Nó cũng giống như xã hội phong kiến vua tự cho mình là thay trời trị dân. Một xã hội nhân trị, không phải pháp trị.

  À mà nè, PN chịu khó phân đoạn tách hàng dùm cái còm dài quá cho dễ đọc. Vì để như 1 đám rừng thế đọc rất rối và nhức mắt. Cảm ơn
  ----------------------

  Dear Thành,
  Không hiểu tớ tối dạ hay vấn đề Thành đặt ra là khó hiểu? Vì theo tớ ông PGSTS kia chỉ là một trong những động vật thuộc bộ nhai lại cách ngụy biện mà thầy chú của ông đã từng ói ra.

  ReplyDelete
 67. Dear bác Lý,
  Đúng như lời bác Hải, câu chữ của bác thật là uyên - thâm.
  Bây giờ có blog của bác Hải và bác Lý, cháu có thể lượn lờ ra vào, đỡ phải đọc những báo lá cải khác.
  Mong bác Lý tiếp tục nhiều về đề tài kinh tế.
  Kính bác.

  ReplyDelete
 68. Chào (chị) PhuongNga, chị có viết đại ý là, phân loại tư hữu và công hữu - là không đầy đủ, bởi từ cấp độ cá nhân đến cấp độ quốc gia còn rất nhiều hình thức sở hữu khác (ví dụ sở hữu của các nhóm trong một quốc gia).

  Ngoài ý của Bác sĩ Hải, tôi xin được chia sẻ thêm trong trường hợp của Việt Nam.

  Hãy cứ bàn vấn đề chị đặt ra thông qua các khái niệm luật học.

  Ở xứ mình ghi nhận ba CHẾ ĐỘ sở hữu gồm: sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, và sở hữu tư nhân (đó là những khái niệm luật học có nguồn gốc triết học).

  Trên cơ sở ba chế độ sở hữu ấy, có các HÌNH THỨC sở hữu gồm: sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân, sở hữu chung, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, sở hữu của tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghiệp.

  (Đối tượng của sở hữu là tài sản chứ không chỉ tư liệu sản xuất).

  Trong các chế độ sở hữu, và hình thức sở hữu, thì chỉ có sở hữu toàn dân, sở hữu nhà nước là có chủ thể rất trừu tượng. Ở chỗ, không thể "chỉ mặt đặt tên" chủ thể của sở hữu (mặc dù nó có một tên gọi); không thể xác định phạm vi quyền của mỗi bộ phận cấu thành nên chủ thể. Chẳng hạn, tôi - một người dân - không thể biết quyền của tôi như thế nào đối với mấy trăm triệu km vuông đất đai trên đất nước này, thậm chí một tài sản cụ thể như cái dinh Độc Lập (sở hữu nhà nước đây), nhưng tôi không rõ tôi có quyền gì với nó không.

  Vì thế, ở VN, sở hữu toàn dân, bản chất là sở hữu của KHÔNG AI CẢ, nhưng, thực tế lại là của một nhóm người, kẻ mà ai cũng biết là ai đấy.

  Các chế độ và hình thức sở hữu còn lại, thực chất là tư hữu. Bởi, có thể chỉ mặt cụ thể chủ thể, xác định được rõ ràng phạm vi quyền của chủ thể ấy và các bộ phận cấu thành của chủ thể. Chẳng hạn, 1000 cái xe buýt này thuộc sở hữu của hợp tác xã ABC, gồm 200 xã viên X, Y, Z.

  Theo tôi, cách phân loại công hữu và tư hữu, dầu không tuyệt đối, nhưng là tối ưu nhất để nhận thức, trên cả phương diện triết học và luật học.

  P/S:

  Bác Hải, chị PhuongNga nói đến quyền chiếm HỮU, chứ không phải chiếm ĐOẠT.

  Bác Nguyen Dinh, tôi có hỏi bác Chương mầy ngày trước, là hỏi thật, không phải hỏi đểu.

  ReplyDelete
 69. Hậu quả của việc sở hữu tư nhân và tập thể mà sai lầm là Những món nợ được giấu kín như thế này nè các bạn. Hãy nghe để biết là anh Ba Tàu giàu hay nghèo. Và ya5i sao họ Hồ phải thân chinh đi thăm chú Sam ngày hôm nay? Cột mốc 19/01/2011 có nhiều ý nghĩa lắm.

  ReplyDelete
 70. Đại hội đã kết thúc thành công mà mình còn ngồi đây xào xáo cái món công-tư hữu thì coi như trễ chuyến tàu lịch sử. Nhưng thà chậm mà chắc, còn hơn nhanh kiểu "đi tắt đón đầu" có ngày rơi xuống vực.

  @Bác Hồ Hải,

  Đồng ý với bác là Marx sai bét nhè đi rồi, nhưng tôi chỉ muốn nói vì sao Marx sai. Cái sai trong việc chủ trương xóa bỏ tư hữu TLSX do ông vận dụng phép biện chứng, mà phép này lại có bà con họ hàng với thuyết Âm-dương của Tàu.

  Cũng chính vì vậy nên tôi muốn nói rằng mấy cái QL và phạm trù kia nó mông lung lắm, nhiều khi quy chiếu vào thực tiễn lại gây tai họa khôn lường.

  Thôi thì để khỏi phải lạc đề, chúng ta nói sở hữu theo ngôn ngữ hàn lâm hay triết học vậy. Điều này phải mượn định nghĩa của Marx là hay nhất: sở hữu là quan hệ giữa người với người (các nhóm xã hội, các giai cấp) trong việc chiếm dụng tài sản (tài nguyên, điều kiện sản xuất, tiềm năng kỹ thuật, công nghệ, khoa học, trí tuệ, và các giá trị vật chất cũng như tinh thần).

  Nói như bác và bạn H, thì một người, hay một nhóm người sở hữu một tài sản nào đó vẫn gọi là tư hữu. Vậy bây giờ ta thêm dần vào tập hợp đó cho đến hết số dân trong nước thì ta có gọi đó là tư hữu được nữa không? Nên nhớ là vẫn còn một số đồng loại đang ngồi tù đấy nhé, họ chẳng có quyền gì đâu. Và chính số này tạo nên một nhóm người đối trọng với số đang có quyền sở hữu kia.

  Chắc bác còn nhớ tai họạ đã diễn ra như thế nào trong lịch sử như cải cách ruộng đất, đánh tư sản, quốc hữu hóa. Đó chẳng phải là sự mơ hồ giữa công hữu và tư hữu đó sao? Sự mơ hồ này mãi đến hôm nay vẫn chưa xóa hết, thực tế là mấy học giả vẫn tranh luận trên báo chí, đại hội đảng vừa rồi vẫn bàn luận để đi đến biểu quyết công hay tư, toàn dân hay nhà nước.

  Mơ hồ ngay cả cụm từ "Tư liệu sản xuất chủ yếu". Đó là những tài sản nào? Vậy dự trữ tài chính nhà nước như tiền, ngoại tệ, vàng, đá quý lại không phải tài sản toàn dân à? Chúng có phải phương tiện cho tái sản xuất đâu? Và có phải của riêng của ông Giàu hay chính phủ đâu?

  @H,

  Từ "chế độ" thường hay bị lạm dụng, nhiều khi dùng bừa bãi. Trong học thuật, phải hiểu rằng đó là sự vận hành hay trạng thái của hệ thống theo một tập chuẩn nào đó. Nếu nói chế độ sở hữu theo hình thức công hữu thì nghĩa là quốc gia đang đi theo đường lối CNXH đấy, hehe.

  Bạn có tin rằng có trường hợp trong quan hệ sở hữu mà lại không có chủ thể thực hay không? Tôi lấy ví dụ như quỹ Nobel, chủ sở hữu là Nobel chết từ đời tám hoánh, vậy mà quỹ vẫn hoạt động thường xuyên dưới sự điều hành của một nhóm quản lý làm thuê ăn lương trong lĩnh vực đầu tư tài chính.

  Vậy mà ở VN, dân sống rành rành đó mà nói sở hữu toàn dân là KHÔNG AI CẢ thì lại xem như lạ.

  Không chỉ riêng bạn, mà rất rất nhiều người khác không biết quyền của mình như thế nào đối với mấy trăm triệu km Tổ quốc. Đấy, chính vì mấy ông to cứ loay hoay mãi với công-tư hữu mà không đả động đến cách sở hữu (các quyền hạn) của dân thế nào nên mới ra sự thể như vậy.

  Mà cũng lạ, dân mình nói sao nghe vậy, không đòi hỏi, không lên tiếng, làm sao mấy ông to kia biết mà giao quyền. Kiểu "không nói ngứa biết đường đâu mà gãi?"

  Thực ra, được một nhúm vị lên tiếng khi chủ quyền bị xâm phạm thì lại bị mời vào "khách sạn" hay bị đe cả.

  Xin lỗi bác sĩ nhé, spam hơi bị nhiều.

  ReplyDelete
 71. Dear PhuongNga,

  Qua bàn luận tớ thấy bạn có 2 vấn đề lớn là:

  1. Bạn chưa hiểu triết học là gì và chính trị học là gì? Vì cả sự nghiệp Marx ông không có một chút đóng góp gì về triết học mà chỉ có đóng góp về chính trị học mà thôi.

  2. Không biết bạn ở thế hệ nào? 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x, hay 9x? Nhưng rõ ràng sự trang bị triết học của bạn tớ cho rằng là chưa cơ bản. Tớ xin mời bạn nghe toàn bộ video clips này, vì để có nó thì tớ có đóng góp một phần không nhỏ ở bộ phận lý luận chủ chốt đấy: CLICK HERE AND CLICK ON PLAY ALL BUTTON.

  3. Nếu bạn cho rằng duy vật luận là mông lung thì bạn cần đọc lại và tập sử dụng nó cho cuộc sống quanh bạn như: quan hệ vợ chồng, tình yêu, bạn bè, kinh doanh, tuyển nhân sự, đưa doanh nghiệp đi lên, etc... Lúc đó, bạn sẽ thấy duy vật luận là đỉnh cao trí tuệ của nhân loại.

  4. Ngay cả khoa học tự nhiên cũng không hoàn toàn đúng tuyệt đối vì 1+1 # 2 chí không phải lúc nào cũng = 2. Thế thì khoa học xã hội cũng tương đối thôi. Duy vật luận chỉ dùng để cân, đo, đong và đếm phần thô, phần vật chất mà thôi. Còn muốn cân đo đong đếm bằng phần hồn phải biết kết hợp với phân tâm học. Khi chưa đủ nhuần nhuyễn về duy vật luận hoặc phân tâm học thì không thể đủ khả năng để làm được chuyện kết hợp 2 trường phái này để soạn ra một hình thái xã hội cho cho con người.

  Theo bạn PN tớ cần viết gì để cho bạn đọc? Bạn cứ luận bàn thoải mái để tớ còn hiểu các bạn có khả năng ở đâu và còn thủng ở nơi nào trong kiến thức nền. Xin cảm ơn.

  Nice day,

  ReplyDelete
 72. cho thằng em vào sàm ngôn lúc.
  @bác nga:

  cứ thêm lần lượt từng đầu dân thì tăng lượng đổi chất từ tư hữu sang công hữu.
  mấy cái hình thái trung gian cũng chỉ do sự biến đổi lượng.

  nô bel đã trao quyền thừa kế có ràng buộc cho các chủ thể.

  ReplyDelete
 73. "Duy vật luận chỉ dùng để cân, đo, đong và đếm phần thô, phần vật chất mà thôi. Còn muốn cân đo đong đếm bằng phần hồn phải biết kết hợp với phân tâm học. Khi chưa đủ nhuần nhuyễn về duy vật luận hoặc phân tâm học thì không thể đủ khả năng để làm được chuyện kết hợp 2 trường phái này để soạn ra một hình thái xã hội cho cho con người."

  - Bác sĩ có bỏ quên phần Thần học không? Vì theo em biết, đó là nơi sử dụng tổng hợp tất cả các phần mà bác sĩ đã nêu đồng thời nghiên cứu rõ nét về con người là hữu thể tâm linh. Nếu chỉ dùng phân tâm học để "ngâm kiú" về phần hồn của con người thì e sẽ khó giải thích về Siêu Ngã (superego Surmoi). Ngoài ra, theo em biết thì lối đi vào triết học dễ nhất là thông qua lịch sử, mà lịch sử ở nền giáo dục VN lại què quặc!

  ReplyDelete
 74. @Chuong,
  Thần học không khoa học cho cuộc sống hữu hình. Thần học bị tôn giáo hoá. Nên không đủ để bao trùm và lớn đủ để cần thiết cho lý thuyết hình thành một hình thái kinh tế xã hội cho con người. Nó chỉ cần một khoản rất nhỏ cho bộ phận tôn giáo mà thôi.

  Mến,

  ReplyDelete
 75. Có lẽ bác sĩ có ác cảm với tôn giáo nên mới nói vậy!

  Nó không như bác sĩ nghĩ đâu. Nếu bác sĩ có chút quan tâm thì sẽ thấy đối với thần học các khoa học về triết lý, XH, tâm lý, phân tâm... nó đều nằm trong nó và được nghiên cứu, tổng hợp. Bản tính của con người là con người tâm linh mà bác, nếu không nghiên cứu về tâm linh thì làm sao dám tự nhận là hiểu biết về con người?

  ReplyDelete
 76. Dear Chuong,
  Bắt nguồn của triết học là từ thần học. Tiêu chuẩn để có một university của châu Âu ban đầu là phải có 4 chuyên ngành: Thần học, giáo dục, y tế và luật. Nếu không có 1 trong 4 ngành này thì không được gọi là university, mà phải gọi là College. Sau đó giới khoa học tách thần học ra khỏi triết học để dạy trong trường đại học. Bây giờ thần học chỉ còn dạy trong 1 số ngành hẹp trong y khoa và trong các trường của giáo hội thiên chúa giáo mà thôi. Bạn có biết không?

  Thần học xuất hiện từ thời chế độ tăng lữ quí tộc. Giới tu hành muốn thâu tóm chính trường nên tạo ra thần học. Ngay cả Marx cũng xuất thân từ thần học theo phái rẻ của thiên chúa giáo. Nên Marx mới đẻ ra mô hình xã hội có cơ cấu xã hội hoạt động như thiên chúa giáo và thế giới XNCH xem thiên chúa giáo là đối thủ bạn có biết không?

  Nhưng vì đó mà thần học mất đi tính trung dung khoa học của nó từ khi giới chức tôn giáo nhảy vào. Hiểu để lấy cái cần lấy chứ nó không thể là vấn đề căn bản để phải làm nền tảng cho một lý luận chuẩn mực được.

  Hehehe, Tớ chưa bao giờ ác cảm với tôn giáo. Tớ nhìn tôn giáo dưới con mắt khoa học. Cái nào đúng thì lấy, cái nào chưa đúng thì bỏ. Tớ thì không uyên bác đâu, nhưng để lấy đâu là cơ bản thì tớ biết lấy đề làm nền thôi.

  Nice day,

  ReplyDelete
 77. Bác HH, Chương
  Ngày xưa, tôi di học tại một trường của Giáo Hội Thiên Chúa Giáo, có ngành Y, Luật, Triết, Giáo Dục v.v. Trường tách ngành Thần Học ra làm một trường riêng, mang tên khác. Quanh năm, suốt tháng, không hề thấy bất cứ một giới chức Thiên Chúa Giáo nào vào trường. Nếu không dọc lịch sử của trường, thì không biết trường do ai lập nên. Thỉnh thoảng thấy 1,2 linh mục là GS và linh mục Viện trưởng, nhưng họ rất xứng dáng vì tất cả dều là GS Tiến sỉ trong ngành họ giảng dạy. Niềm tin về tôn giáo bên các quốc gia phương Tây, dã không còn như xưa nữa, gần như bị phá sản. Là quốc gia gốc Thiên Chúa Giáo nhưng thành phố tôi dang sống chỉ có 13 % người Thiên Chúa Giáo di nhà thờ cuối tuấn, ngoài ra, họ chỉ di nhà thờ một lần là dêm Giáng Sinh. Bên Âu Châu thì dở hơn, số tín dồ di nhà thờ còn khoảng 50 % mà thôi.Cách dây 150 năm, thành phố này có dến 400 nhà thờ, cơ sở của giáo hội như trường học v.vv nhưng nay còn có 80 vì giáo hội phải bán dần dần . Nếu không, không dủ tiền trang trải chi phí, vì người dân không dóng góp cho giáo hội như xưa. Sách bán chạy nhất về tôn giáo ngoài tiệm sách lại là sách bên Phật Giáo của ông Thiền sư Nhất Hạnh từ 20 năm qua. Vào bất cứ một tiệm sách nào cũng thấy sách Nhất Hạnh. Năm 1997, quyển Living Boudha, living Christ bán dến 1 million quyển. Nhưng dân Tây Phương, dọc sách Thiền không phải dể theo Dạo Phật mà họ xem như một luồn gió mới dến từ Á châu. Trừ duy nhất người Công Giáo Việt Nam di nhà thờ mỗi tuần, vì họ vẫn còn niềm tin, hầu như rất hiếm, có một người trẽ dân bên này, di nhà thờ cuối tuần. Nếu các anh vào Web site Vietcatholic dọc bài, sẽ thấy họ nói rằng trong các trường học ra Linh Mục bên Hoa Kỳ, người Việt chiếm tuyệt dại da số. Người ta nói rằng nếu theo cái dà này, thì Hồi Giáo sẽ chiếm da số trong tương lai không xa.

  ReplyDelete
 78. Cái lý do mà người dân Tây Phương dến nghe ông Nhất Hạnh diển thuyết dông, là vì ông không di truyền dạo mà nói hảy giử lấy dạo Thiên Chúa Giáo, vì là cái gốc của người Tây Phương. Hiện tượng này, bắt dầu cách dây gần 30 năm, từ trường Dại Học Berkeley, gần 5 ngàn sinh viên dến nghe nói chuyện. Sau dó lan rộng ra bên ngoài. Trên báo Giác Ngộ, vị lảnh dạo PG, ông Thích Trí Quảng vì lầm tưởng người Tây Phương cần Phật Giáo ( như một Tôn Giáo ) nên ông nói nhu cầu tôn giáo bên Tây Phương rất cao. Giáo Hôi sẽ hổ trợ cho Sư nói dược tiếng Anh, Pháp sang giảng dạo, hoằng pháp cho dân da trắng v.vv Ông có dưa các Sư sang dó, thì chỉ có ma nó mới dến nghe mà thôi. Dó là chưa nói là Anh ngữ dủ giao tiếp, cách rất xa Anh ngữ lên thuyết Pháp trong 2,3 giờ dồng hồ với người bản xứ. Ông dưa sư Thích Nhật Từ sang Houston, chỉ có 40 Phật tử Viet Nam dến nghe, không có dến một người Mỹ nào dến nghe cả.

  ReplyDelete
 79. Bác HL,

  Cảm ơn bác về những thông tin trên. Kiến thức của nhân loại bây giờ đúng là vô tận. Đọc và đúc kết lại để còn lại cho mình cái tinh túy quả là một điều vô cùng khó. Không khéo sẽ tẩu hỏa nhập ma, nếu không cò phương pháp.

  Ngày mới hạnh phúc,

  ReplyDelete
 80. Cám ơn bác sĩ và HL.

  Những gì bác sĩ và HL nói em đều biết. Nhưng những điểm đó chỉ là bề ngoài và bề nổi của tảng băng. Nếu không đi vào mà chỉ đứng bên ngoài mà nhìn.

  Việc thần học áp dụng triết học khi triết học ra đời từ thần học nói lên điều gì? Nếu không là sự suy tư về siêu nhiên, bản tính của con người một cách có lý.

  Định kiến về các lãnh đạo tôn giáo mê hoặc con người có lẽ khó lòng gột rữa. Cái xấu bao giờ cũng dễ nhớ và nổi tiếng hơn cái tốt.

  Theo kinh nghiệm của lịch sử, cần có rất nhiều thời gian để nhìn nhận những vấn đề mới nổi. Chân lý mới là vĩnh cữu. Để nắm chân lý dẫn đường cho loài người không gì khác ngoài suy tư về bản tính tâm linh của con người. Cho dù những kẻ sử dụng những suy tư đó cho việc ác, cho cá nhân nhưng chân lý đó vẫn mang lại nhiều điều tốt đẹp cho quảng đại quần chúng.

  @Bác sĩ: lãnh đạo tôn giáo không vì nắm quyền lực mới tư duy thần học hay "đặt hàng" tư duy để nắm quyền lực. Vì nếu có mục đích đó thì làm sao tư duy? Chỉ có những lãnh đạo tôn giáo áp dụng những tư duy thần học cho việc tiếm quyền của mình. Cuộc sống vẫn đang diễn ra với một tốc độ gấp nhiều lần lịch sử đã qua. Thế giới vẫn đang miệt mài tìm lối cho mình, đích đến có lẽ là cuộc chiến ww thứ 4, cuộc chiến mà người ta lấy đá ném nhau!

  ReplyDelete
 81. Hehehe, hôm nay đảng bắt đầu thí điểm cán bộ ở xã có trình độ đại học nè bà con. Không bấit lương cán bộ xã bao nhiêu vậy cà? Hay là lâu nay dân ít học làm cán bộ xã chưa biết tham nhũng và xóa dấu vết hay sao mà cần đến dân có học để tham nhũng tinh vi hơn đây?

  ReplyDelete
 82. Bác Hải,

  Báo Diện tử Nhân Dân dăng bài sau dây trong mục Khoa Học mà không biết là Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Trường bị lừa, mất toi mấy trăm dồng cho cái chức Viện sỹ vô giá trị vì không biết.

  Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Trường được bầu là Viện sĩ của Viện tiểu sử quốc tế Hoa Kỳ (ABI)
  Cập nhật lúc 04:16, Thứ bảy, 29/01/2011 (GMT+7)

  http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/khoa-hoc/khoa-h-c/giao-s-ti-n-s-tr-n-v-n-tr-ng-c-b-u-la-vi-n-s-c-a-vi-n-ti-u-s-qu-c-t-hoa-k-abi-1.283747#9JmMK0KLvePE

  Viện Tiểu sử này dỏm tại dây do một vài người vô danh tiểu tốt lập nên
  http://www.abiworldwide.com/index.htm

  Bất cứ ai muốn dược có tên trong sách của họ thi gởi Email về dịa chỉ dưới dây. Họ sẽ liên lạc và dòi người dó dóng một số tiền khoảng 300 US dể dược họ bầu là Viện sĩ của Viện tiểu sử quốc tế Hoa Kỳ (ABI)
  Cơ quan này nhờ dọc giả giới thiệu người dể họ phong cho chức Viện sỉ như sau :
  Do you know of any individuals who deserve recognition in one or more of our reference titles? If so, please use the following form to make them known to us. Similarly, you may e-mail nominations to research@abiworldwide.com.

  http://www.abiworldwide.com/ABINominate.htm

  Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Trường bị lừa mà ông không hay.

  ReplyDelete
 83. Dear HL,
  Không phải ông Trường bị lừa đâu. Mà ông Trường mượn cái viện dỏm ABI đó để lừa dân Việt và nhà nước Việt đấy.

  Hehehe, tớ đã từng viết trong bài: Hợm hĩnh rồi. "Trời suy quỷ lộng/Đất động chó tru là vậy đó.

  Thời bây giờ thì cả cái văn miếu quốc tử giám hàng bia mộ ghi danh tiến sĩ cũng không ghi đủ số gsts bây giờ. Nhưng có mấy ai là gs và là ts chứ?

  Hồi tớ làm trong nhà nước có mấy tay BS từ Hà Nội vào nổ như bắp rang, nhưng làm thì thua sinh viên y khoa năm cuối của y khoa Sì go2ong. Rồi mấy tay này cũng vì tiền mới đi nộp tiền cho mấy cái viện dớ dẩn bên Mẽo về thẩm mỹ để được phong viện sĩ danh dự ra mở phẫu thuật thẩm mỹ đầy đàn.Danh sách của những loại BS này có tên trong bài: Mê hồn trận "đại tu" nhan sắc! (Bài 2):.

  Chó tru là thế đấy. Khà khà.

  ReplyDelete
 84. Ngài GSTS này "được bầu" từ năm 2005 (http://vietbao.vn/Xa-hoi/Tien-si-Tran-Van-Truong-duoc-My-chon-la-nhan-vat-nam-2005/70033780/157/) kia mà.
  Sao đến bi giờ báo ND mới đăng!
  Trời đất wơi! quả đúng là "Trời suy quỷ lộng/Đất động chó tru"

  ReplyDelete
 85. Còn nữa, cũng từ năm 2005:
  "Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Trường, Chủ tịch Hội Răng-Hàm-Mặt Việt Nam, đã được Viện tiểu sử Hoa Kỳ (ABI) bầu chọn và ghi tên vào sách "Những nhà trí tuệ lớn của thế kỷ 21"
  http://vietbao.vn/Xa-hoi/Mot-bac-si-VN-duoc-ghi-ten-vao-sach-Nhung-nha-tri-tue-lon-cua-the-ky-21/30049544/157/

  ReplyDelete
 86. Ý kiến của hai GS Việt Kiều về chuyện bầu Viện sĩ.

  http://www.viet-studies.info/culture.htm

  Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Trường được bầu là Viện sĩ của Viện tiểu sử quốc tế Hoa Kỳ (ND 29-1-11) --Bạn nào có rảnh thì viết về cái “American Biographical Institute” này cho đồng bào đọc chơi! ("The ABI invites individuals to purchase various honors as a commemorative in their inclusion for a specific biography”). Tôi mệt quá rồi!

  http://nguyenvantuan.net/science/4-science/1176-lai-chuyen-bau-vien-si-

  Hy vọng rằng Báo Nhân Dân mỗi khi dăng tin về "Khoa Học" như GS nào dó dược bầu Viện sĩ, dược các Dại Học Mỹ, Anh, Pháp v.vv thỉnh sang dạy sinh viên của họ, chỉ cần dặt câu hỏi : Sang dạy bằng ngoại ngử nào ? sinh viên Mỹ không cách chi hiểu tiếng Việt dược. Trừ phi GS dó dã tốt nghiệp Dại Học Tây Phương rồi về Việt Nam. Một GS Việt dù tốt nghiệp bên Liên Xô, Dông Âu cũng phải có một thời gian ít nhất 3, 4 năm làm việc, trong Dại Học Mỹ dể làm quen với ngoại ngữ mới giảng dạy Dại Học Tây Phương dược. Nếu di thi Toefl dược 550 chỉ mới dược nhận học. Được 600 thì cũng chỉ ở mức giao lưu được với người bản xứ. Từ 600 diểm dến dược Dại Học Mỹ cho dứng lớp, giảng dạy sinh viên của trường, còn một khoảng cách rất xa.

  ReplyDelete
 87. Lạm bàn về công tư hữu:
  Thấy mọi người bàn tán xôm tụ quá chứng tỏ đề tài về công tư hữu của Dr. Hải thật hot.
  Và cũng nhân đây xin phép chủ nhà để mạo muội góp vài lời về vấn đề này:
  Đồng ý với tác giả là bản chất loài người dựa căn bản vào hai hình thái tư hữu và quyền lực. Từ sự đấu tranh theo lối mạnh được yếu thua dần hình thành nên giai cấp thống trị để bảo vệ và phát triển vững chắc quyền tư hữu đó. Nhưng con người chưa bao giờ có một thống nhất quan điểm về cách phân bổ tài sản công tư hữu theo một cách công bằng nhất vì mỗi cá thể có một quá trình định nghĩa quyền tư hữu một cách khác nhau. Nó chỉ có thể đạt đến một thỏa hiệp theo như Bs. Hải nhận định thì hình thái xã hội nào phục vụ cho bản chất của con người tối ưu nhất, hình thái ấy sẽ tồn tại lâu nhất. Những nhận thức có tác động mạnh mẽ nhất về quyền tư hữu tài sản và con người tạo nên nền tảng xây dựng nên một học thuyết mới về chủ nghĩa cộng sản do Marx chủ xướng theo đó Marx kết hợp các hình thái sở hữu như Tư hữu (private property) + Công hữu (commons property) = Cộng Sản sở hữu (communist property) mà theo đó cộng sản xã hội thuộc về mọi người chứ không thuộc về bất cứ ai vì thế mọi phát triển cá nhân đều phục vụ và lệ thuộc vào toàn thể cộng đồng. Trên lý thuyết đây là hình thái xh lý tưởng mà nhân lọai mơ ước. Nhưng bất hạnh thay!. Sự bất công vể hình thức phân phối tư sản giữa giai cấp công nhân và chủ tư sản mà Marx cố loại trừ được thay thế bằng chủ nghĩa cộng sản lại đẻ ra một hình thái bất công khác nguy hiểm hơn cho xã hội cưu mang nó, nó tạo ra một tấn bi kịch công hữu (the tragedy of the commons) mà theo nhà sinh thái học Garrett Hardin đã mô tả tóm lược hoàn chỉnh như sau:
  “..Bi kịch công hữu là một sự tiến thoái lưỡng nan phát sinh từ tình trạng mà trong đó các cá nhân (có chức quyền) hành động độc lập và hợp thức hóa các quyền lợi riêng của họ, cuối cùng sẽ làm cạn kiệt nguồn tài nguyên được chia sẻ hạn chế ngay cả khi rõ ràng là nó không phải phục vụ vì lợi ích lâu dài của bất cứ ai trong xã hội cộng sản”
  Tấn bi kịch cọng sản là mầm mống cho sự tham nhũng, bè phái và vô cảm với những gì không thuộc về mối quan tâm lợi ích riêng của cá nhân đó.

  Tóm lại có hai kết luận:
  1- Theo nghĩa tích cực mà bs Hải đã nhận định là chỉ có thì hình thái xã hội nào phục vụ cho bản chất của con người tối ưu nhất, hình thái ấy sẽ tồn tại lâu nhất
  2- Mọi hinh thái sở hữu như tư hữu + công hữu + cộng sản = thiên hữu. Thiên Chúa từng dạy “..của Cesar hãy trả cho Cesar.”. Triết lý nhà Phật “. Không tức thị Sắc, Sắc tức thị Không, Không Không Sắc Sắc” Tất cả chỉ là hư vô- đời người ngắn ngủi vậy nên tạo Công đừng tạo Nghiệp. Lấy sự ai oán của dân để trừng phạt và nghiêm sửa mình, lấy niềm hạnh phúc của dân mà khích lệ lòng khiêm tốn cho mình là tạo thêm Công và giảm Nghiệp vậy.

  Huy Nguyễn

  ReplyDelete
 88. Dear All,
  Tớ về đến nhà vào lúc 1h24' AM ngày 06/02/2011 tức rạng sáng mùng 5 tết. Nhiều ý tưởng để viết một bài đầu năm, nhưng rồi mệt nhoài chưa viết được.

  Chúc mọi người một năm con Mèo hạnh phúc và sức khỏe,
  ---------------------

  Cảm ơn anh Nguyễn Huy đã có những bàn loua65n giá trị. Chúc anh một năm tràn đầy hạnh phúc và sức khỏe dồi dào.

  Nice day,

  ReplyDelete
 89. Dear Bác ! Cháu đọc trong bài của Bác có từ " cổ xúy " nhưng cháu không hiểu ! Mong Bác chỉ bảo thêm ạ ?
  Thưa Bác cháu cũng search trên Google nhưng không hiểu rõ bản chất !

  ReplyDelete
 90. Dear Thành,
  Cổ xúy là thúc đẩy cái gì đó đi đến 1 kết cục xấu hơn.

  Good night,

  ReplyDelete
 91. có nên có tư hữu hay không ạ ?

  ReplyDelete

Ghi một nhận xét:
- Tô đậm: <b>câu muốn tô đậm</b>
- Chữ nghiêng: <i>câu muốn in nghiêng</i>
- Chèn link: <a href="địa chỉ web muốn chèn">text</a>
- Chèn hình: [img]link hình muốn chèn[/img]
- Chèn video từ youtube: [youtube]link video cần chèn[/youtube]