Saturday, January 15, 2011

HỌ ĐÃ LÀM GÌ VÀ SẼ...?

Đây là loạt bài cuối cùng trong loạt 3 bài về tổng kết đại hội đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XI.  Sở dĩ có bài này vì có đến 55,06% các thành viên ưu tú Việt nam đương đại ưa chuộng hình thái xã hội công hữu tài sản đã từng có mặt ở Việt nam. Bài này có tính minh họa việc thực thi hình thái xã hội công hữu tài sản toàn dân bằng hình ảnh. Tất cả các hình hình ảnh mà tôi đưa lên đây là có thật, chưa đầy đủ, nhưng sẽ có thêm chú giải để các thế hệ đã từng trải qua và những thế hệ chưa bao giờ trải qua dễ hiểu hơn về mặt tư tưởng và thực thi một hình thái xã hội công hữu nó sẽ như thế nào?

Về mặt tư tưởng ông Marx đã dựa trên duy vật luận mà ông Engels đã đúc kết các tư tưởng trước thời của 2 ông. Từ đó ông Marx đã viết 2 hai bộ phận: (1) kinh tế chính trị học bắt nguồn từ phát kiến vĩ đại của mình là: Giá trị thặng dư. Từ giá trị thặng dư ông mới cho rằng tụi tư bản bóc lột người làm thuê, và ông đã suy diễn , đề nghị đấu tranh giai cấp cho giai cấp cần lao. Kết quả của đấu tranh giai cấp là mang lại một xã hội công bằng, văn minh và phát triển trên cơ sở có sự xảy ra một cách hài hoà của 6 cặp phạm trù và 3 quy luật của duy vật biện chứng. (2) Ông đúc kết ra duy vật lịch sử từ việc ôn lại lịch sử phát triển xã hội loài người trên cơ sở duy vật luận.

Thông qua đó, ông Marx đã đúc kết lịch sử phát triển hình thái xã hội loài người diễn biến từ thời loài người còn yếu thế trước muôn loài và thiên nhiên, họ sống bầy đàn, ăn lông ở lỗ để dùm bọc nhau. Thời kỳ này, mọi sinh hoạt trong xã hội cộng sản nguyên thủy là cộng đồng chia sẻ bằng nhau những sản phẩm mà cộng đồng thu lượm được. Không có ai được hơn ai.

Nhưng khi xã hội cộng sản nguyên thủy có thành viên cộng đồng đã đông lên, những lúc việc thu nhập khó khăn, nên đòi hỏi xã hội phân cấp phải có kẻ cầm đầu cai trị, phân phối sản phẩm. Xuất hiện kẻ cai trị và người bị trị để phân chia sản phẩm xã hội dẫn đến chế độ chiếm hữu nô lệ.

Trong xã hội chiếm hữu nô lệ với sự bóc lột quá khắc khe và giá trị thặng dư quá lớn do phân hóa lớn nên có đấu tranh giai cấp xuất hiện làm xã hội loài người tiến đến một giai đoạn hỗn loạn. Và tư tưởng phong kiến hình thành từ nho giáo để sắp xếp trật tự xã hội vào quy cũ, lúc đó hình thái xã hội phong kiến hình thành.

Qua thời gian, hình thái xã hội phong kiến không đáp ứng được nhu cầu cuộc sống khi lực lượng sản xuất tiến đến một mức đủ thấy sự bất công. Đấu tranh giai cấp lại bắt đầu. Một trào lưu cách mạng đòi hỏi tư sản hoá tài sản cho mọi người xảy ra và hình thành hình thái xã hội tư hữu tài sản, tư bản chủ nghĩa ra đời.

Song theo ông Marx, trong chế độ tư bản cũng vẫn còn bóc lột và đấu tranh giai cấp tiếp tục diễn ra vì giá trị thặng dư chủ tớ vẫn còn rất cao do sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội. Và thế giới sẽ hình thành một hình thái xã hội công hữu tài sản trở lại thời kỳ ăn lông ở lỗ của cộng sản nguyên thủy, nhưng có một vòng tuần hòan khác cao hơn, trí tuệ hơn, người đối với người là nhân văn, tự giác, không ai bóc lột ai, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu một cách hợp lý. 

Cũng theo ông Marx, khi con người có ý thức sống cao cả trước vật chất thì hình thành xã hội công hữu tài sản. Mọi người làm ra sản phẩm đem nộp vào tài sản chung. Không ai màn đến việc phải sở hữu bất kỳ cái gì, vì suy cho cùng chết cũng chẳng mang theo, trong khi xã hội còn biết bao nhiêu người cần nó. Nên ở đó, hình thái xã hội cộng sản khoa học ra đời để làm cho xã hội được phân phối công bằng. Và chủ nghĩa cộng sản khoa học hình thành. Đây là một ý tưởng cảm tính và duy ý chí, mà không khoa học của Marx.

Bằng vào lý luận của duy vật luận, ông Marx bắt đầu từ nền tảng của vật chất - ý thức. Có nghĩa là mọi ý thức bắt đầu từ vật chất có trước. Ngay cả tư duy trong não của mỗi thành viên trong xã hội muốn có thì trước tiên phải có não là vật chất trước. Hay nói cách khác có thực mới vực được đạo như ông bà mình vẫn thường bảo. Nhưng cái mâu thuẩn trong ông Marx là khi ông lý luận dùng 3 quy luật duy vật luận để đưa ra bộ phận duy vật lịch sử của ông với đỉnh cao chói loà của nhân loại là chủ nghĩa cộng sản khoa học, thì con người lúc đó lượng đã tích đủ thành chất, và con người sống bằng ý thức đi trước vật chất chứ không phải như ban đầu là vật chất có trước rồi ý thức mới có sau.

Về mặt tích cực, ông Marx đã làm cho giai cấp cần lao thấy được sự bất công và bổn phận đấu tranh để xóa bớt bất công của mình. Đối với giai cấp cai trị thấy được ngày giãy chết của mình cận kề, nên sẽ có phương án làm sao cho chủ tớ xích lại gần nhau hơn. Đó là những gì đóng góp to lớn nhất của chủ nghĩa Marx đã vạch ra cho nhân loại.

Nhưng đứng trên lập trường khoa học, ông Marx đã thiếu kiến thức về sự hiểu biết bản chất của động vật nói chung và loài người nói riêng. Chủ nghĩa Marx có 3 bộ phận. Trong đó có 2 bộ phận là của riêng ông: kinh tế chính trị học và duy vật lịch sử. Bộ phận còn lại là của ông Engels. Nó là bộ phận cơ bản để làm nên ông lừng lẫy địa cầu - duy vật biện chứng - mà Engels đã tặng cho ông là cơ sở để phát kiến ra chủ nghĩa Marx. Toàn bộ chủ nghĩa Marx hầu như thiếu tính nhân văn về con người. Ông chủ súy người với người là chó sói, luôn luôn đấu tranh để kiếm tìm hạnh phúc, mà thiếu vắng sự yêu thương đùm bọc và thiếu sự hiểu biết về bản chất con người là tư hữu và quyền lực. Nên ông tự mâu thuẩn với ông, và ông bế tắc, khi  nền kinh tế tư bản đi đến đỉnh cao là sự ra đời thị trường chứng khoán đã làm cho xã hội công bằng hơn. Nên cuối đời, ông Marx và cả Engels đã phải thốt lên rằng: "Mọi lý luận phải dựa trên thực tiễn khách quan". Đó là thất bại cuối đời của Marx. Song khi những gì ông phát kiến ra, được các chính khách sử dụng để cai trị xã hội thì một hình thái xã hội đã từng ra đời mà các hình ảnh minh họa sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu nó hơn.

Tất cả những điều trên đây xem như một cuốn phim lướt qua lịch sử phát triển xã hội loài người. Khái niện công hữu tài sản được Việt nam hóa thành xã hội bao cấp hay có một thời gọi là thời bao cấp. Và bây giờ là hình ảnh minh hoạ cụ thể xã hội công hữu tài sản ra sao để dễ hiểu:

Hình 1: Với xã hội công hữu tài sản toàn dân thì vàng, bạc, tiền và tài sản riêng tư không thuộc về ai, mà là của công. Mọi người trao đổi nhau bằng tem phiếu. Mọi phân phối từ lương thực, chất đốt, ăn, mặc và sinh hoạt hằng ngày đều được phân phối một cách công bằng theo tiêu chuẩn bằng nhau. Tôi còn nhớ thời đó mỗi người 1 năm được phân phối 4 mét vải là đủ để che thân. Dường mỗi tháng 500 gram là đủ để dùng. Thịt, cá mỗi tháng 250garm là đủ để dùng cho việc bồi dưỡng cơ thể. Gạo người lớn mỗi tháng 15kg và trẻ em 10kg, v.v... và v.v... là đủ để ăn mà sống chứ không phải sống để mà ăn như lý tưởng cao cả của hình thái xã hội công hữu tài sản.


Hình 2: Phiếu phân phối vải hằng năm cho mọi thành viên trong một xã hội công hữu tài sản


Hình 3: Đây phiếu phân phối mua lương thực (gạo) của xã hội công hữu tài sản


 Hình 4: Phiếu phân phối thịt cho quân nhân của xã hội công hữu tài sản


 Hình 5: Phiếu phân phối mua phụ tùng xe đạp của xã hội công hữu tài sản


Hình 6: Phiếu phân phối mua chất đốt (than, củi, dầu, xăng...) của xã hội công hữu

Hình 7: Đối với xã hội công hữu tài sản, mọi tài sản là không quan trọng của ai, nên dù là chiếc xe đạp cũng phải có giấy chứng nhận sở hữu để công bằng và văn minh


Hình 8: Với xã hội công hữu tài sản thì ngay cả tư duy và hiểu biết con người cũng là của công, nên ngay cả chiếc đài truyền thanh (radio) cũng phải được quản lý và cấp phép, nhưng chỉ được nghe những gì nhà nước phát ra.


Hình 9: Với xã hội công hữu tài sản ngay cả điện thoại liên lạc nhau cũng được quản lý và cho phép sử dụng


Hình 10: Với xã hội công hữu tài sản người ta mua hàng hoá bằng các loạio tem phiếu như các hình từ 1 đến 6, nên cô mậu dịch viên là một loại vua. Hình cho thấy cô mậu dịch viên đang cắt tem phiếu phân phối hàng tiêu dùng cho các thành viên trong xã hội.


Hình 11: Với xã hội công hữu tài sản con người rất "văn minh và lịch sự" họ ý thức được phải xếp hàng để chờ phân phối. Không ồn ào chen lấn xô đẩy làm ách tắc giao thông hay gây rối trật tự như xã hội sở hữu tài sản bây giờ 

Hình 12: Với xã hội công hữu tài sản mọi người được phân phối bình đẳng, nhưng khoa học để tránh bệnh tim mạch, nên mọi người chỉ dùng xe đạp để đi làm, trông xã hội rất trật tự. Không xô bồ và lắm bệnh tật như xã hội tư hữu tài sản hiện thời.


Hình 13: Với xã hội công hữu tài sản việc phân phối sử dụng phương tiện giao thông cũng hạn chế để không có tình trạng tai nạn giao thông như thời tư hữu tài sản bây giờ.


Hình 14: Với xã hội công hữu tài sản đám cưới thế hệ trẻ cũng rất nên thơ trên những chiếc xe đạp dàn hàng ngang trên đường rước dâu, nhưng không kẹt xe và tai nạn như thời tư hữu tài sản hiện nay.


Hình 15: Với xã hội công hữu tài sản người ta có ý thức cao về "tiết kiệm" nên có những quầy bơm bút bi (bút nguyên tử) dùng được nhiều lần.

Hình 16: Năm hết tết đến những cửa hàng phân phối hàng tết của xã hội công hữu tài sản cũng đông người mua, không có tình trạng cạnh tranh buôn bán gây ra phá sản như xã hội tư hữu tài sản.

Video clip Thời xã hội công hữu tài sản (Thời bao cấp)

Video Clip kịch: Chuyện nhỏ thời bao cấp!

Video Clip hài: Chuyện thời bao cấp

Tất cả những minh hoạ bằng hình ảnh trên được điều hành và phân phối bỡi một nhà nước. Nhà nước là gì? mọi người có thể tìm định nghĩa rõ ràng của nó. Nhưng thế hệ chúng tôi, và cụ thể như tôi bây giờ cũng không hiểu nhà nước là gì? ai là nhà nước và nhà nước giúp gì cho chúng tôi? Nó là một khái niệm mơ hồ, trừu tượng và khó hiểu.

Thời sinh viên chúng tôi, mỗi đứa hằng tháng được học bổng 11 đồng. Trong 11 đồng đó được chia ra 1/2 số tiền là cho những bữa ăn. Chúng tôi được phát một tấm phiếu ăn có 30 hay 31 ô tùy theo tháng. Mỗi ô chia làm 3 phần trên, giữa và dưới, theo thứ tự viết tắt chữ S cho ăn sáng, T cho ăn trưa và C cho ăn chiều. Mỗi lần đến bữa ăn, chúng tôi xếp hàng rất "trật tự" chờ đến lãnh xuất ăn của mình với cơm hẩm canh toàn quốc và nước muối đại dương. Nhưng những thế hệ ấy vẫn sống đàng hoàng và thành đạt. Chúng tôi ở ký túc xá không phải mất tiền. Cả ký túc xá có 1 chiếc truyền hình trắng đen chỉ được mở vào giờ cần mở. Tình yêu thời cắp sách vẫn rất người như hai câu thơ của Nguyễn Tất Nhiên: "Anh gọi cà phê đen vì hụt tiền cà phê đá/Ta dắt nhau đi dưới bòng nợ nần".

Vì là tài sản không của bất kỳ ai sở hữu nên chúng không còn giá trị. Trong đó từ nhà đất đến tính mạng con người đều rất Phật học là sắc sắc không không. Tức ở xã hội công hữu tài sản là một xã hội chỉ có những Phật sống tồn tại.

Nhưng rồi một ngày đẹp trời cách đây 25 năm, không còn đường để tồn tại, vì họ hiểu rằng họ là con người không phải Phật. Họ trở lại kiếp con người, tư hữu hóa tài sản trên một nền chính trị điều hành theo công hữu. Họ bắt đầu có của ăn của để, bây giờ tại sao họ lại bắt đầu muốn công hữu tài sản trở lại? Câu hỏi này phải tư duy thật tốt mới có câu trả lời chính xác.

Trên đây chỉ là minh hoạ và rất hiện thực một xã hội công hữu tài sản. Tuy chưa thật đầy đủ, nhưng theo như cương lĩnh đại hội XI này đang bàn thảo thì họ đã làm và sẽ...?

Xin chúc cho đại hội đảng lần thứ XI thành công tốt đẹp,

Asia Clinic, 10h43', ngày thứ Bảy, 15/01/2011

42 comments:

 1. Bóc tem!

  Tớ thích nhất mấy "con tem" với dòng chữ "Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc". Đọc xong là tớ cảm thấy hạnh phúc, và chắc khỏi cần phải xếp hàng cả ngày để chờ mua vài chục cen ti mét vải hoặc vài lạng thịt.... với tem. Còn tờ Đăng Ký Cái Đài với câu "Cấm Nghe Đài Địch" trông kỳ bí nhể?

  ReplyDelete
 2. Theo tôi, bác sĩ lo hơi xa rồi, việc công hữu chỉ là một đòn phép để những kẻ "lên" sau kéo những kẻ phía trước không ôm của bỏ chạy thôi! Có lẽ bài học này rút ra từ Liên Xô cũ. Mấy bác lên sau sợ sẽ có một ngày xuất hiện các tay tỷ phú dầu lửa hay trùm lâm sản, bất động sản người Việt, ví dụ vậy, nổi lên trên trường thế giới thôi! Như vậy thì còn cơm cháo gì? Kẻ ăn ốc người đổ vỏ sao? Rứa mà được răng?

  Còn uy tín quốc tế, đầu tư nước ngoài vào VN... sẽ chẳng bị ảnh hưởng gì? Vì trước giờ vẫn vậy mà! Có nhân công giá rẻ, đất thuê rẻ, thải rác miễn phí, tài nguyên vô tư... đủ để hấp dẫn bọn tư bản tham lam rồi!

  Công hữu muôn năm!

  ReplyDelete
 3. Hehehe, theo sự quan sát và tư duy của tớ thì Chương vẫn ngây thơ lắm. Suy nghĩ đê, suy nghĩ thêm nữa thì sẽ thấy sáng hơn chứ không chỉ đơn giản thế đâu.

  Khà khà,

  ReplyDelete
 4. "Công hữu" hay "sở hữu toàn dân" dẫn đến hai hệ lụy có vẻ đối lập nhau:
  1/ Cha chung không ai khóc.
  2/ Lắm thầy nhiều ma, lắm cha con khó lấy chồng
  Ý em là như thế

  ReplyDelete
 5. Người thuyền trưởng phải có chứng chỉ công hữu thì mới được tuyển dụng là thuyền trưởng của con tàu tân tiến nhất mọi thời đại, nguyên lý là vậy rồi. Mất chứng chỉ này là có nguy cơ bị ông chủ ND sa thải liền, vì không còn đạt chuẩn. Thế nên dại gì mà bỏ.

  Không ai biết được cần bao nhiêu thời gian để con tàu đi đến đích, 20 năm, 100 năm. Có khi không có đích nào cả.

  Trên hành chính đó, thuyền trưởng vẫn có quyền dùng cái chân vịt tư hữu làm động lực lái con tàu trên biển thị trường. Với quyền độc tôn trong tay thuyền trưởng là người hữu sản vĩ đại nhất, lại không có đối thủ so kè. Một việc làm hai mục đích, tại sao lại không kiên định nhỉ?

  ReplyDelete
 6. Suy nghĩ thêm làm chi bác sĩ?

  Đại khái vậy là được rồi! Tôi chỉ mong lý luận của bác Rứa lên lột hết đồ đám tư bản đỏ thôi! Mong thay!!!

  ReplyDelete
 7. Dear bác Chương !
  Khi nào rỗi bác ghé qua đọc thêm bài "từ công hữu vo chủ đến lợi ích nhóm"
  Dear Bác !
  Rất mong Bác góp ý thêm cho cháu ! Cháu rất cảm ơn !

  ReplyDelete
 8. Đạo cao một thước ma cao một trượng.

  chỉ nhìn cái hiện tượng mà không thấy được cái bản chất thì chỉ làm cồng kềnh bộ máy nhà nước, một mô hình vá chằng vá đụp.

  Lột sạch tư bản đỏ? Ơ quả mơ nó nó có hột!

  ReplyDelete
 9. Dear Chuong,
  Hehehe, Không có dụ đó đâu. Suy nghĩ đê. Bạn Chuong này còn dễ thương hén.

  Dear Thành,
  Ủa Thành là bác Trần Trọng Thức đấy à? Sao lại nói như là chủ sở hữu tài sản bài viết của Thành thế?

  Dear YEN NHI,
  Không chỉ đơn giản như em nghĩ đâu. Ván bài còn nhiều hay ho, mà mọi người cần suy nghĩ. Ở đây tớ chỉ làm bài có tính lịch sử để làm tư liệu và suy nghĩ.

  Chúc một ngày mới tốt đẹp,

  ReplyDelete
 10. Thưa bác sĩ, em dễ thương từ trước đến giờ rồi!

  Đợi xem đại hội thông qua công hữu, sau đó sẽ có nhiều phim coi thôi. Những điều về công hữu vô chủ... thì em coi chán lắm rồi, chủ nghĩa chủ nghiếc em chẳng màn quan tâm từ lâu! Bi giờ chỉ mong công hữa được giữ vững mà thôi!

  Vậy hỏi thật mấy bác chê công hữu thì nói dùm cho tôi tư hữu sẽ giúp gì cho VN ngày hôm nay?

  ReplyDelete
 11. Chưa bỏ được đâu.
  Khi mà bà bỏ được thì lúc đó đất nước ta "nguy to" rồi!

  ReplyDelete
 12. Công hữu chỉ là đòn phép để biến mọi tài sản tư trong đất nước này là Không Của Ai Cả nhưng người được thụ hưởng là Kẻ Mà Ai Cũng Biết Là Ai Đấy. Sự phân phối lại đã xong, chủ trương đó không còn thức thời nữa.

  Vote 1 phiếu cho Công Hữu.
  Phàm là ai làm giàu cũng là dân mình, bất kể thuộc gia đình lãnh tụ hay không.

  ReplyDelete
 13. Kính gửi bác Hải!
  Cháu xin phép được đoán mò nhé ? Người ta tư hữu sau đó là công hữu, rồi lại tư hữu,... Thành 1 cái vòng xoắn có chu kì. Và các con chuột đầu đàn thì ngày càng béo, béo lắm ạ. Còn lại, những ai kêu mặc kêu, thi thoảng kêu nhiều quá thì vứt cho 1 vài cái gì đó mong manh để bấu víu, để tin ??
  Đôi dòng suy đoán, bác đừng cười chê cháu ạ!

  ReplyDelete
 14. @ Chướng:
  tư hữu hả? nó sẽ phát huy toàn bộ nội lực của đất nước này. mọi người đều có quyền tham gia vào mọi lĩnh vực tạo sự cạnh tranh và cùng phát triển. khi đó thị trường sẽ tự cân đối theo quy luật của nó. bộ máy nhà nước chỉ can thiệp khi thật sự cần thiết. giảm bớt cồng kềnh cho cho cái kiến trúc ĐHXHCN. mà bộ máy đơn giản sẽ dẽ kiểm soát hơn ôi nhiều lắm.

  C làm tôi nhớ tới câu nói của một ông giỏi giỏi :bọn mĩ chúng mày đọc mà chẳng bao giờ chịu nghĩ cả.

  ReplyDelete
 15. ĐCSVN đã cho phép kết nạp tư sản dân tộc. hết nhiệm kì sắp tới mong là bỏ.

  ReplyDelete
 16. Tớ thích nhất là cái bàn luận của bạn H ở các entries và ở trong entry này. Nói thật đấy, bạn H là hiểu rõ vấn đề.

  Có một bạn d0u7a bài này về một blog, và có một bạn bàn luận cũng rất hay. Bàn luận đó tớ thực sự khen, vì hiểu được bản chất của vấn đề.

  Vấn đề là công hữu sẽ bỏ ở mãng nào và giữ lại ở mãng nào? Tư hữu ở mãng nào và giữ ở mãng nào? Đó mới là vấn đề quan trọng của các thành phần ưu tú quốc gia.

  Khác với các nước có nền văn hoá duy lý. Khi họ thấy sai thì họ phủ định sạch trơn và làm lại cái mới hoàn toàn. Đối với nền văn hoá duy tình thì sự phủ định sẽ không sạch trơn và không làm lại cái mới hoàn toàn, mà làm mới từng phần. Vì ở các nước có nền văn hoá duy lỳ là nước có một nhà nước pháp trị. Còn ở các nước có nền văn hoá duy tình lại có một nhà nước nhân trị.

  Các bạn có thể đọc bài Nhà nước nhân trị và nhà nước pháp trị của tớ. Trong đó có những link về các bài văn hoá học, để có cái nhìn trung dung cho vấn đề.

  Và cuối cùng, tớ có thể kết luận là: công hữu chính trị sẽ vẫn còn, điều này sẽ có hệ quả là trong thể chế chính trị Việt Nam vẫn còn chế độ tem phiếu cho mỗi kỳ bầu bán. Nên tớ mới có bài Tư tưởng là đây!. Nhưng tư hữu tài sản của mỗi thành viên trong xã hội Việt Nam là vẫn tồn tại song hành.

  Tớ theo trường phái lý luận để tìm ra con đường tối ưu cho đất nước dân tộc một cách trung dung, không quá duy lý mà cũng không quá duy tình. Vấn đề đất nước mình bây giờ là một bài toán đa ẩn, còn khó hơn giải quyết cái bổ đề của chú Ngô nữa đấy các bạn ạ. Không chỉ giải quyết các yếu tố nội tại bên trong đất nước mình mà còn những yếu tố ngoại lai từ bên ngoài đất nước nữa.

  Nhưng vẫn có cách để giải quyết ổn thoả vấn đề giữa công hữu và tư hữu tài sản. Nếu nắm được triết học vững. Mọi vấn đề xã hội học vấn đề quan trọng nhất là tư tưởng. Tư tưởng sẽ dẫn đến hành động thực thi. Lúc này là lúc cần một nhà lý luận tốt có kiến thức căn bản, chứ không phải cần những đám đông không có chất lượng.

  Tớ nói thế đã rõ ràng chưa nhỉ? Chúc mọi người hạnh phúc và sức khoẻ,

  ReplyDelete
 17. công hữu và tư hữu tôi thấy có một cuốn sách là TƯ BẢN 3.0 khá hay.

  ReplyDelete
 18. kiếm không thấy bản tiếng việt.
  http://capitalism3.com/files/Capitalism_3.0_Peter_Barnes.pdf

  có gì không đúng xin đươc lượng thứ.

  ReplyDelete
 19. Dear Bác !
  Bài viết đó không phải của cháu mà do cháu đọc trên mạng và không chưa hiểu hết nên đưa ra mong Bác cho ý kiến!

  ReplyDelete
 20. Cứ ký công hữu trước cái đã, rồi khi nào cần thì dùng, cái nào cần thì sẽ công (mà dân thì nào có được hỏi ý kiến vì hơn 90% đại diện quyết định là ai thì ai cũng biết)
  Mạn phép BS có suy nghĩ theo đúc kết của BS & rút ra từ kinh nghiệm

  ReplyDelete
 21. Hehe,về capitalism và socialism thì con thích nhất đoạn đối thoại giửa Milton Friedman và Donahue. Friedman theo trường phái Libertarianism và free market.Đây là đoạn video:
  http://www.youtube.com/watch?v=g-o0kD9f6wo

  Friedman: And what does reward virtue? You think the communist commissar rewards virtue? You think a Hitler rewards virtue? You think – excuse me, if you will pardon me – do you think American presidents reward virtue? Do they choose their appointees on the basis of the virtue of the people appointed or on the basis of their political clout? Is it really true that political self interest is nobler somehow than economic self interest? You know I think you are taking a lot of things for granted. Just tell me where in the world you find these angels who are going to organize society for us? Well, I don’t even trust you to do that.

  ReplyDelete
 22. Hehehe,

  Dear Thành, cụ Trần Trọng Thức là 1 trong số người của nhóm thứ 6 cố vấn cho cụ Kiệt, mà nhóm này bây giờ còn sống cũng chỉ 1 ít thôi. Hầu như 1/2 số đó đi về chốn vĩnh hằng. Cụ Thức là một nhà báo trước 1975 ở miền Nam. Nên cụ nắm rõ thực tế khách quan ở Việt Nam và viết bài Từ công hữu vô chủ đến lợi ích nhóm là chính xác đấy. Đó là cách mà Abrahamovic bây giờ là ông chủ chủa Chelsea Football Club đã từng kiếm tiền khi chị Gấu Nga trong thời buổi tranh tối tranh sáng như ở Việt nam bây giờ.

  Dear Chuong,
  Bạn làm tớ lại muốn viết thêm một bài nữa về vấn đề công hữu và tư hữu và hình thái xã hội cho Việt Nam quá đi. Để tớ khi nào rảnh sẽ viết thêm bài này như là một phá lệ.

  Dear Kevin,
  Mô hình xã hội chủ nghĩa của Marx đưa ra làm cho hơn 12/ nhân loại toàn cầu đi vào những cuộc tắm máu và nhục nhằn. Người tiên phong trong giới chính khách là cụ Lê Nin, sau đó là Hitler, rồi đến các nước mà ở đó có trình độ dân trí thấp. Riêng ở Đức, vì là cái nôi của tư tưởng thế giới thời cận hiện đại, nên trình độ dân trí cao, khi Hitler áp dụng mô hình này cho chủ nghĩa phát xít của mình thì trong hàng ngũ của ông ta cũng đã có đến 25 lần ám sát ông ấy. Nhưng rồi vì quá tàn ác nên cuối cùng bị tiêu tan sự nghiệp và tự vẫn.

  Good day,

  ReplyDelete
  Replies
  1. Đúng là Đức Quốc xã với Liên Xô giống nhau ở chỗ nó công hữu mọi thứ. Đúng là Đức Quốc xã thua cuộc là do quá tàn ác. Nhưng mà Hitler bị tự vẫn là do Liên Xô đánh đến tận cửa chứ BS. Với lại cái chủ nghĩa dân tộc thượng đẳng của Hitler là sản phẩm của riêng ông ta mà thôi chứ nhỉ? Đoạn trên của BS cháu khó hiểu quá.

   Delete
 23. Chính phủ Hoàng gia Thụy Điển vừa quyết định thành lập một Đại sứ quán ở Campuchia để thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.

  http://www.danchimviet.info/archives/25360

  Tướng Đồng Sĩ Nguyên gởi thư đến Đại Hội đảng
  http://doithoaionline2.blogspot.com/2011/01/t-u-o-ng-ong-si-nguyen-goi-thu-en-ai.html#more

  ReplyDelete
 24. Dear HL,
  Mấy cái thông tin định hướng của bê xê tê này thì có gì hay ho?

  Dear Độc Nhãn,
  Cái này là spam nên tớ cho vào sọt rác. Vì khi nào đến thiên đàng thì tớ đã viết trong bài: BÀN VỚI CHÁU 9X MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ KHOA HỌC XÃ HỘI rồi.

  ReplyDelete
 25. Cụ hải. tôi không hiểu cái chỗ Hitle cho lắm. nếu không nhầm thì thằng này nó vạch ra mô hình theo kiểu của nó, lí tương hẹp hòi Đại Đức chứ có CNXH đâu.

  ReplyDelete
 26. Hehehe, NGUYEN DINH bị định hướng roài. Đọc đê, ngay cả tụi Pháp bây giờ nó cũng theo CNXH đó, nhưng Pháp nó là CNXH salon kiểu cải tiến, chứ không theo kiểu CNXH kiểu hoang sơ như ông Hitler và ông Lê Nin.

  Cái khổ là dân mình không nắm vững triết học và chính trị học, nên cứ nghĩ mọi việc khác nhau. Vì nhìn vấn đề ở mặt hiện tượng và hình thức mà không nhìn sự việc ở đúng bản chất và nội dung của nó. Để viết ra vấn đề này thì dài dòng lắm. Tớ chỉ mong các bạn tự tìm hiểu và đọc nó dưới những văn bản chính thức hơn là thông qua những nhiểu xạ khác.

  Good luck,

  ReplyDelete
 27. http://www.consulfrance-hcm.org/
  lấy cái này nghiên cứu mấy năm nay đúng thật là họ nhà tôm cứt lộn lên đầu.

  ReplyDelete
 28. Ở trên, bạn NGUYEN DINH trả lời thắc mắc "tư hữu để được gì?" của bạn CHUONG rất "hàn lâm". Cho tớ được góp ý "dân dã" một tí. Ấy là bao nhiêu tài sản, nhất là bất động sản (đất), kể cả của bạn bỗng nhiên được hợp thức hóa trở thành của bạn mà không còn chỉ được phép xử dụng nữa. Các đồng chí bự cũng vui. Bạn cũng vui vì giờ được ở và sở hữu đất của ông cha mình để lại giống hồi xưa nên không quan tâm thắc mắc tại sao mấy thằng đồng chí bự xuất thân vô sản chăn trâu chung với bạn hồi nhỏ giờ nhiều tài sản đất đai quá vậy. Bạn thấy đây rõ là một thành quả Win-Win của chủ trương lãnh đạo sáng suốt.
  Vấn đề chỉ là thời gian thôi bạn à. Thời điểm là khi “đủ”. Nhưng khi nào “đủ” thì chưa chắc các đồng chí bự có thể trả lời được.
  Bắt chước bác HH, Nice weekend!

  ReplyDelete
 29. Cụ VKUT,
  Làm gì bây giờ có chuyện đất thì dân được sở hữu? Đến lúc này là ngày 16/01/2011 với đất thì Không Ai Cả sở hữu, mọi thành viên trong xã hội Việt chỉ được quyền sử dụng chưa được quyền sở hữu nhé. Nhưng giá đất vẫn cứ lên lên để GDP tăng.

  Hehehe,

  ReplyDelete
 30. BS cho hỏi chút. nếu giá đất ổn định thì gdp tăng khoảng bao nhiêu. có cái tài liêu nào để ngâm ko?

  ReplyDelete
 31. hic quay lại công hữu cái thời mà em thích về tính nhân văn của nó, nó sẽ mãi là những kỉ niệm khó quên nhưng đối với xã hội nói chung thì đó là một mầm họa khôn lường khi được thông qua cương lĩnh này, nó cho phép các quan nhà ta tha hồ mà biến tư thành công rồi quay vòng như tem phiếu phen này hay đây.
  Vậy là đã rõ phe bảo thủ sẽ thắng thế trong đại hội này, vậy thì chúng ta lại chuẩn bị quay lại cái thời mà được "bao" và "cấp" rùihehe.

  ReplyDelete
 32. XHCN phải gắn với công hữu tư liệu sản xuất. Một khi người cầm quyền từ bỏ công hữu, thì tức là từ bỏ CNXH. Sẽ không có chuyện từ bỏ công hữu. Chế độ công hữu được ghi nhận trong cương lĩnh 91, và sẽ tiếp tục được ghi nhận. Nhưng công hữu là đặc trưng của XH XHCN, đâu phải của xã hội hiện nay.

  Hiện nay, kinh tế thị trường (có gắn thêm cái đuôi định hướng để không gây hiểu nhầm, và cho đảng thêm phần chính danh)sẽ tiếp tục được phát triển. Chế độ đa sở hữu vẫn được công nhận như nó đã được công nhận. Đất đai và tài nguyên là tư liệu sản xuất quan trọng nhất chỉ thuộc công hữu. Các tư liệu sản xuất khác vừa có công vừa có tư hữu.

  Người nắm quyền không đời nào công hữu mọi tư liệu sản xuất, vì chính họ là người hữu sản lớn nhất và sẽ còn tích lũy nhiều hơn nữa (mấy bác Việt kiều sẽ chả có ký lô nào so với mấy bác Việt cộng đâu).

  Em thấy lo lắng quay lại thời bao cấp như bác Thay Đổi là không có cơ sở.

  Vấn đề quan trọng lúc này, không phải là bàn chuyện xa vời công hữu hay không công hữu, mà bàn chuyện công hữu cái gì và tư hữu cái gì, công hữu ở mức độ nào. Trong đó quan trọng nhất là đất đai. Tiếc là, lực lượng tinh hoa chưa muốn bàn đến. Còn phải tích lũy thêm.

  ReplyDelete
 33. Dear H,

  Làm sao lực lượng tinh hoa dám bàn đến chuyện tư hữu đất đai? Vì có ai có quyền sử dụng đất đai nhiều hơn lực lượng tinh hoa? Nếu đưa đất đia thành lực lượng tư hữu thì phải đánh thuế. Khi đánh thuế đúng chuẩn thì làm sao giá đất gia tăng? Và lúc đó ai sẽ là người buộc phải bán tống bán tháo tài sản của mình một cách rẻ rúng, trong khi trước đó của nải bao nhiêu cũng góp vào đó sau mỗi lần thanh khoản dự án tiền tỷ?

  Hehehe, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày điều này xảy ra. Ngày ấy không xa đâu. Vì khi lực lượng sản xuất tiến đến một mức nào đó thì nó là một quyền lực chính trị thực sự dù nó không nằm trong guồng máy chính trị. Cột mốc 2012 là cột mốc đáng chú ý, vì lúc đó mọi luật định hội nhập WTO sẽ có hiệu lực, và một phản ứng dây chuyền Domino kinh tế sẽ có hiệu quả, nếu bây giờ chưa thức tỉnh kịp thời.
  ---------------------------
  Dear NGUYEN DINH,
  câu hỏi của bạn chờ bạn LT có thể có đủ tài liệu để trả lời. Nhưng cũng có thể có mà không thể trả lời, vì nó là 1 mảng mà được xem là bí mật của các quan trong việc gầy dựng GDP. Nên thuộc diện nhạy cảm. Hehehe.

  Good luck,

  ReplyDelete
 34. nói thế thì thằng em hiểu rồi, đành tự thân vận vậy. hai đại ca và mọi người buổi tối bình an.

  ReplyDelete
 35. BS Hải đã trả lời bạn Nguyen Dinh trong quan hệ giữa thuế BDS với đầu tư BDS rồi đấy. Tôi chỉ nói thêm thế này.

  Ở xứ mình tăng trưởng GDP không phải do tăng chi tiêu mà là do tăng đầu tư. Đầu tư công như là bỏ tiền vào các tập đoàn Nhà nước và xây dựng cơ sở hạ tầng. Đầu tư tư chủ yếu không bằng việc góp vốn cho doanh nghiệp mà bằng cách mua nhà đất, để đó chờ tăng giá.

  Biết rằng hiệu suất đầu tư ở ta thuộc loại thấp nhất thế giới, giới kinh tế chỉ ra bằng chỉ sô ICOR = 6 nghĩa là để tăng trưởng 1 đồng phải bỏ vào 6 đồng đầu tư.

  Còn bạn hỏi việc tăng GDP. tăng trưởng GDP không liên quan gì đến những cá nhân như chúng ta. Nó chỉ có ý nghĩa khi các chủ nợ nhìn vào con số ấy để cho vay tiếp.

  ReplyDelete
 36. Bác HH,

  Cái nguy là da số dại biểu trong dại hội, dều suy nghĩ như ông Tướng này mới chết dất nước. Không mất công di bàn chi cái kiến thức dầy lổ hỏng của ông, mà ông cho là khách quan v.vv Vietnamnet cho ông giải Người của năm 2010 ( Man of the Year ), không biết bây giờ nghỉ sao ?

  Cách dây 2 ngày, tập doàn Dầu Khí VN cho biết họ cần 60 billions trong 5 năm dể dầu tư, tức là cần 12 tỷ US mỗi năm. Họ sẽ di vay 39 billions US, số còn lại sẽ bán cổ phiếu, vận dộng trong nước ... Một Vinashin mà không kiểm soát dược, mất 4.4 tỷ US, dầu tư kiểu 60 tỷ US như thế, không ai chịu trách nhiệm gì cả, thật nguy hiểm. Dến một lúc kinh tế dất nước sẽ tàn lụi như GS Dào Xuân Sâm dã nói ...

  Hiện nay, các tập doàn quốc doanh , các nhóm lợi ích, dã dầu tư 7 tỷ US ra nước ngoài, chủ yếu là Mỹ.

  ReplyDelete
 37. dear BS Ho Hai,
  sao nhiều lúc em thấy bác cứ mờ mờ ám ám sao đó... đọc bài này của ông luật sư Lê Quốc Quân ngoài Hà nội dù sao em cũng thấy khoái hơn: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2011/01/110110_lequocquan_party_congress.shtml

  PS: Bác đừng nói là em tuyên truyền đem link bên ngoài vào rồi chơi tình xóa bài, BBC có mở văn phòng đại diện hợp pháp tại Hanoi rồi à nha!

  ReplyDelete
 38. Khoái nhất ông Quân nói câu này, xin trích lại: "Nhưng nếu đảng CS khôn ngoan và bản lĩnh, chúng ta có thể “dạy cho Trung Quốc” một bài học bằng cách tiến hành dân chủ, đa nguyên.

  Chỉ có cách đổi mới hệ thống chính trị, tiếp tục phát triển các ngành dịch vụ và các lợi thế cạnh tranh chắc chắn là bài học mà toàn thể nhân dân Trung Quốc và một số lãnh đạo Trung Quốc đang mong ngóng."

  hehe... quả thiệt trong lịch sử VN xưa nay ít thấy ông nào dám mở miệng với khẩu khí "dạy cho Trung quốc một bài học" như ông này... tụi Ba Tàu phải sợ nhất là những người VN có khẩu khí như vậy... khà khà...

  ReplyDelete
 39. Ơ, bạn Nothing này kỳ nha. Bạn phải phân biệt giữa nhà khoa học và tư tưởng khác với nhà cách mệnh chứ nhỉ?

  Nhà khoa học và tư tưởng chỉ đẻ ra tư tưởng và thành quả khoa học cho nhân loại.

  Nhà cách mệnh là người thực hiện tư tưởng và thành quả khoa học ấy ra cuộc sống.

  Ông Quân là thuộc loại nhà cách mệnh thì làm sao so sánh với tớ được nhỉ?

  Nice day,

  ReplyDelete
 40. @Bác Nothing, "mờ mờ ám ám", bác Hải đã bộc bạch bác ấy là trung dung í mà.

  ReplyDelete
 41. Dear HL,
  Mấy ông thời cầm súng chỉ là một 9đám đông vô thức thôi. Mấy ông này chỉ biết cầm súng và tàn sát để giành lấy quyền lợi về mình là rất giỏi thôi.

  Chuyện thời bình thì mấy ông chỉ là con lừa. Nhưng những thông tin vỉa hè kiểu phun thư ông này, kiến nghị ông kia đôi khi là tin thất thiệt và tin vịt nhiều hơn là tin thật. Mấy cái tin này phần lớn là định hướng dư luận quần chúng đi chệch hướng cần quan tâm thôi. Tớ không quan tâm những loại tin này.

  Hãy cứ nhìn câu chuyện VN đang thân thiết với Mỹ trong năm qua để làm cái phao cho quan hệ ngoại giao với Trung quốc bình đẳng hơn và đầu năm nay TQ tức tốc viếng thăm và tự nguyện nối lại đàm phán quân sự với Mỹ, mà cách nay 1 năm TQ tuyên bố cắt đứt quan hệ quân sự khi Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan là thấy hết cục diện thế giới TQ đang ở thế hạ phong.

  Ngoài ra, với việc đánh tiếng là sẽ tăng đồng Yuan lên 5% trước chuyến viếng thăm của họ Hồ cũng là một cử chỉ buông súng của TQ. Nhưng hôm qua họ Hồ nói bóng gío trong những câu trả lời với báo chí là muốn cho vai trò đồng đô la Mỹ vào chuyện cổ tích. Thì tớ giảm lo âu cho VN.

  Tớ chỉ lo là lo chú Sam nhà nó thấy cái gì lợi là làm ngay. Nếu TQ mà thực dụng trong chiêu bài ghé thăm của họ HỒ kỳ này về vấn đề biển Đông, thì lúc đó có thể VN gặp khó khăn thôi. Mà điều này thì xác suất xảy ra trên 90% trên bàn đàm phán của họ Hồ với chú Ô.

  Mến,

  ReplyDelete

Ghi một nhận xét:
- Tô đậm: <b>câu muốn tô đậm</b>
- Chữ nghiêng: <i>câu muốn in nghiêng</i>
- Chèn link: <a href="địa chỉ web muốn chèn">text</a>
- Chèn hình: [img]link hình muốn chèn[/img]
- Chèn video từ youtube: [youtube]link video cần chèn[/youtube]