Wednesday, March 30, 2011

TRIỆT ĐỂ VÀ NỬA VỜI

Như vậy là đã sắp tròn 3 con giáp của một thời kỳ mới của đất nước và dân tộc Việt. Thời kỳ thống nhất và độc lập theo cái nghĩa mà mọi người đang được hưởng, sau một trăm năm bị xâm lược và 30 năm nội chiến. Đất nước và dân tộc Việt đã có một bộ mặt mới - bộ mặt của người Việt làm chủ vận mệnh mình. Cho nên cũng cần một thống kê đầy đủ những cái mà nhà nước đương nhiệm đã làm được gì triệt để, và những gì còn nửa vời, để có cái nhìn lại đúng và chưa đúng, cũng như một ghi nhận lịch sử cho mai hậu. 

Đầu tiên là những sự kiện mà chính quyền làm rất triệt để hòng giúp một nhà nước non yếu và đói nghèo sau nội chiến đứng vững trước phong ba bão tố đang rình rập.

1. Sự kiện quản lý hành chánh khắc khe bằng chế độ hộ khẩu và tem phiếu, bằng một chủ nghĩa thế tục tả khuynh cực đoan, ngay sau ngày 30/4/1975 là sự kiện mà dù con kiến cũng không thể lọt qua, nhưng con voi cũng có thể chui qua một khe hở được tính bằng micrometre, để rồi mọi tha hóa bắt đầu. Và nó vẫn còn hiện hữu đến ngày hôm nay.

2. Để thực hiện một chủ nghĩa thế tục tả khuynh cực đoan, một hình thái xã hội đơn nguyên hình thành. Dưới chiêu bài đi theo thực tiễn đã được ông tổ Lenin đã vạch ra, một cuộc thanh trừng những đồng bào bên kia chiến tuyến bằng nhiều biện pháp: 

+ Đối với những người nằm trong hệ thống chính quyền miền Nam bị thất bại trong nội chiến, họ bị cầm tù với mỹ từ rất đẹp "học tập, cải tạo". Đối với thân nhân và nhân dân của cả nước nói chung và miền Nam nói riêng, được xét lý lịch, và xếp hạng thành 15 hạng người khác nhau, một thế giới đại đồng kiểu mới. Một sự phân hóa về tư tưởng và thù hận bắt đầu. Dẫn đến một dân tộc không còn đòan kết và yêu thương nhau mãi mãi, mà không có biện pháp nào có thể hàn gắn được trong hiện tại và tương lai.

+ Đối với thành phần tư sản, trong đó có cả những người đã từng góp phần cho việc thống nhất tổ quốc và những người đứng bên kia chiến tuyến, một cuộc thanh trừng kinh tế có tính lịch sử, bằng cách cải tạo công thương nghiệp rất triệt để vào năm 1976. Nó đã góp phần vào sự kiệt quệ kinh tế và buộc phải đi đến cỡi trói vào cuối thập niên 1980, khi không còn viện trợ của đồng minh cánh tả. Việc cải tạo công thương nghiệp đã làm cho sự chia rẻ dân tộc đi đến đỉnh cao. Nó như bác nước tràn ly góp thêm vào công cuộc thanh trừng và phân lọai làm 15 hạng người. Lịch sử dân tộc chưa bao giờ có những việc rất phi nhân bản này. Nó đã cho ta thấy rằng, không phải làm cách mạng lúc nào cũng tốt.

Cả hai điều trên làm hình thành trong xã hội Việt Nam đương đại một sự phân hóa giai cấp triệt để nhất qua mọi thời, trong một cái gọi là "chủ nghĩa đại đồng" không giai cấp. Ban đầu là phân hóa giai cấp trong tư tưởng. Kế đến là phân hóa giai cấp trong kinh tế. Một giai cấp tư sản mới hình thành với cái gọi là "tư sản đỏ". Giai cấp tư sản đỏ có quyền lực chính trị lớn hơn giai cấp tư sản của chủ nghĩa thế tục hữu khuynh cấp tiến đang "giãy chết". Và một cái gọi là "Chủ nghĩa tư bản thân hữu" xuất hiện ở Việt Nam. Một từ mới bổ sung vào kho tàng ngôn ngữ Việt, mà chưa bao giờ được nghe thấy.

Chủ nghĩa tư bản thân hữu ban đầu chỉ là quyền lợi chính trị. Khi phải cỡi trói vì cùng đường, nó đã biến thành tòan diện hơn, vì một nhóm người được phép cầm quyền theo hiến pháp, đã được hưởng lợi cả kinh tế sau cỡi trói với cái gọi là "đổi mới". Nó đã làm hình thái xã hội Việt Nam đương đại còn có cái tên đúng với bản chất là chủ nghĩa phong kiến tài phiệt kiểu mới.

3. Quyền lực thứ tư - thông tin truyền thông - đã được chủ nghĩa tư bản thân hữu sử dụng rất triệt để để phục vụ cho hai việc đã nêu trên. Hậu quả của nó là, tạo ra một xã hội phồn vinh giả tạo. Phồn vinh ảo. Giả tạo thật. Và năm nay - Tân Mão 2011 - buộc phải làm sao thật ra thật, ảo ra ảo.

4. Từ ba điều trên đã làm xã hội Việt Nam đương đại có một bộ mặt văn hoá mới trong cuộc sống thường nhật: phi nhân tính gần như triệt để.

5. Một việc nhỏ làm được triệt để là đội mũ bảo hiểm khi ra đường bằng xe gắn máy. Thực chất của việc này là để phục vụ cho thành phần thân hữu của cái chủ nghĩa tư bản thân hữu.

Thế còn việc nửa vời thì sao? Khó lòng liệt kê ra hết. Nhưng có một điều đứng về mặt duy vật luận, thì bản chất của những việc nửa vời là chủ yếu phục vụ vì quyền lợi cho giai cấp thân hữu của chủ nghĩa tư bản thân hữu đang tồn tại.
1. Đầu tiên là mọi nghị quyết, quyết định nhà cầm quyền đưa ra là để phục vụ cho những nhóim quyền lợi. Rồi sau đó, các nhóm quyền lợi bị phân hóa và tranh giành quyền lực, các quyết định bắt đầu ra đời nhằm biến thể để phục vụ cho quyền lợi nhóm. Có nghĩa là, các nhóm quyền lợi thân hữu chính trị bắt đầu thấy được không nên chia rẻ, mà phải đòan kết lại với nhau cùng chia một miếng bánh Việt. Ví dụ như, những quyết định như tăng giá đất, cho đảng viên làm kinh tế, thành lập các tập đòan kinh doanh độc quyền của nhà nước, v.v... thực chất là để có dịp trục lợi. Vì luật thuế bất động sản không được thông qua, và những ngành đem về lợi nhuận cao nhất được độc quyền cho quyền lợi nhóm. Kết quả của những việc này là hiện trạng kinh tế Việt Nam năm 2011 - Tân Mão - năm mà buộc phải thay đổi không chỉ cơ sở hạ tầng, mà cần phải thay đổi kiến trúc thượng tầng, mới mong cứu vãn được tình thế. Nhưng cho tới nay, cho thấy rằng sẽ là một việc nửa vời.

2. Câu chuyện chống tha hoá - cụ thể là chống tham nhũng và lạm quyền trong một hình thái xã hội đơn nguyên cực đoan - cũng chỉ là lời hô hào suông, để trấn an dư luận - không được làm triệt để. Quyền lực thứ tư đã được chính quyền sử dụng một cách triệt để như đã nêu, đã là một phương tiện phục vụ cho quyền lợi nhóm. Không khó để tìm thấy những điều này trên truyền thông đại chúng.

3. Từ những thay đổi về bộ mặt văn hoá gần như triệt để trên, chính quyền đã bắt đầu muốn làm cho văn hoá trở lại thời trong sáng. Thông qua quyền lực thứ tư với nhiều hô hào như là, sống và học tập và làm việc theo gương sáng của cụ Hồ. Như là phát động những quỹ vì người nghèo. Như là phong trào đền ơn đáp nghĩa. Như là cứu trợ đồng bào bão lụt. Như là cứu con giải già hồ Gươm. Như là xây đền chùa, phục hồi các hội cúng tế, v.v... Nhưng những cái đó cũng đã bị một nền văn hoá phi nhân tính trục lợi qua nhiều cách khác nhau. Và ngay cả quyền lực thứ tư cũng bị lạm dụng để đưa lên quá nhiều thông tin xấu. Nên cuối cùng, việc cố gắng làm tốt có tác dụng ngược, đẩy xã hội ngày càng mất văn hoá truyền thống ông cha.

Còn bao nhiêu nữa, không kể xiết.

Tóm lại, cái triệt để làm xã hội xấu hơn về chính trị, kinh tế và văn hóa cội nguồn. Cái làm không triệt để như chất xúc tác cho một phản ứng hoá học làm ra chất độc hại đến môi trường xã hội, len lỏi đến từng ngỏ ngách, đến từng con người và sự việc trong cuộc sống.

Làm thế nào để tiêu trừ những cái làm triệt để mà xấu và thực hiện cái triệt để tốt hòng đem lại một quốc gia hùng cường? Chỉ có các "thành viên tinh hoa" đã được bầu ra trong đại hội đảng lần thứ XI vừa qua mới có thể giải quyết được. Không ai có thể làm nỗi chuyện này.

Nhưng tôi xin đề ra hai vấn đề cần kíp trong lúc này và lâu dài là, thứ nhất, về mặt chính trị cần phải có một hiến pháp mới trong kỳ họp quốc hội đầu tiên của khoá XIII vào tháng 7/2011 này, để tháo củi sổ lồng đưa chủ nghĩa tư bản thân hữu trở thành chủ nghĩa tư bản thực sự. Hai là, về mặt kinh tế, hãy quên đi kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bằng cách sử dụng nhuần nhuyển kinh tế thị trường tự do kết hợp với kinh tế thị trường có chỉ huy một cách cấp tiến, không quá cực đoan và duy ý chí như lâu nay.

Chỉ có tháo gỡ hai vấn đề lớn trên thì mới hy vọng về lâu dài, mới có thể chữa lành vết thương chia rẻ dân tộc và quái thai văn hoá đang hiện hành. Nếu không, xã hội Việt Nam hiện thời và tương lai là một căn bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Video phản ảnh đầy đủ nét triệt để và nửa vời của văn hoá mới trong một xã hội đang có chủ nghĩa tư bản thân hữu cực đoan tả khuynh hoành hành.

Asia Clinic, 10h59', ngày thứ Tư, 30/3/2011

40 comments:

 1. Em cầu mong nó sập sớm sớm... xây lại mới vẫn hay hơn là sửa chữa chấp vá.

  ReplyDelete
 2. dear bác Hồ Hải!
  Cháu có nghe nói là chính phủ đang xem xét việc sửa đổi hiến pháp. Theo bác thì họ đang muốn sửa đổi những nội dung gì và điều đó sẽ tác động như thế nào đến đời sống xã hội?
  cám ơn bác!

  ReplyDelete
 3. Chuyện chống lạm phát hiện nay cũng làm chưa triệt để & lợi ích nhóm. Lạm phát ở VN là do: 1. Các tập đoàn nhà nước làm ăn kém hiệu quả (có biết bao công ty tập đoàn như VinaShin chưa khui, chuyện thu vén sân sau các xếp, xây khánh sạn resort đầu tư dàn trải và trái ngành tràn lan rồi sau đó kêu thiếu điện thiếu vốn...); 2. Trung ương chi tiêu vung tay quá trán (nhập siêu 2010 cả nước là 12 tỷ usd, nhưng một mình Hà nội đã nhập siêu 13 tỷ... Quả là cả nước lo làm còn Hà nội anh hùng ăn chơi phá tán!), lễ hội thì liên miên, hình thức phô trương quá lớn, chi tiêu nhiều nên phải in thêm VND gây lạm phát.

  Mới đây "Đăng đàn tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc một lần nữa đã khẳng định lại việc KHÔNG CẮT GIẢM đầu tư từ ngân sách và trái phiếu Chính phủ trong năm 2011 - trích http://vutaichinhbnn.gov.vn/Tin-tuc/Tin-tu-bo-nganh-khac/Chinh-thuc-co-thong-diep-moi-ve-dau-tu-cong.aspx

  Hết nói nổi!

  Như vậy nguyên nhân thì đã rõ, nhưng khi giải quyết thì bắt cả xã hội và các doanh nghiệp sản xuất phải è cổ ra chịu, gánh vác dùm các quý ngài.

  Ngẫm lại thì doanh nghiệp tư nhân cả nước + tiền thuế dân + dầu hỏa đã nuôi các cụ, gia đình và giới chủ bank (năm nào mà không tăng trưởng trên 30%) vinh thân phì gia. Ấy thế mà lúc giải quyết lạm phát thì lại siết bóp họng bóp hầu cái lực lượng làm ra của cải nuôi các ông này. Híc, không giải quyết đúng gốc rễ nguyên nhân thì làm sao có kết quả... Trước đây cũng đã làm theo kiểu này và sau đó thì phải bỏ, vì bóp cổ mấy doanh nghiệp & ngành sx thì cung không đủ cầu, rốt lại hàng hóa lên giá nên phải xoáy vào cái vòng nhập siêu...

  Làm dân VN, doanh nghiệp VN không biết vì sao mà khổ quá trời luôn vậy... híc

  ReplyDelete
 4. Thưa bác Hồ Hải, theo Diệp Phong thấy thì chuyện đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy cũng mới chỉ triệt để về hình thức thôi. Người dân vẫn quan niệm đội mũ là để phòng CSGT chứ không phải để phòng thân. Khi tai nạn xảy ra, ai dám chắc là những chiếc mũ bảo hiểm thời trang và mỏng manh trị giá chưa đến 100k bán nhan nhản ngoài đường kia có thể bảo vệ chủ nhân của chúng? Giả sử bây giờ bỏ lệnh bắt buộc đội mũ bảo hiểm, dám chắc có nhiều người hoan hô lắm.

  Thêm nữa, những "thành viên tinh hoa" mà bác kỳ vọng, liệu có được bầu chọn một cách khách quan và dân chủ? Liệu họ đã hẳn là những đấng "tinh hoa" thực thụ của dân tộc? Chúng ta đã chờ đợi, hy vọng, và tin tưởng từ quá lâu rồi.

  ReplyDelete
 5. Đề nghị mà bác Hải nêu tại đoạn hai của bài viết (từ dưới lên) đã được phúc đáp cẩn thận rồi:

  1. Điều 15 HP 1992: "Nhà nước phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa..."

  2. Điều 15 trên được sửa đổi vào năm 2001: "...Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa...."

  3. Trong Cương lĩnh 2011, cụm từ "định hướng xã hội chủ nghĩa" được sử dụng 05 lần trong các câu khẳng định.

  4. Trong Chiến lược phát triển 2011-2020, cụm từ trên xuất hiện 08 lần theo cách tương tự.

  Quên sao được bác Hồ ơi.

  ReplyDelete
 6. BOM TẤN.Bác đi quá nhanh sợ bác lại sa vào chủ nghĩa "duy tình" như 5 tỉ người khác.Em kể lại câu chuyện xưa mong bác đừng phản ứng vội vì:(trong y học chỉ có dưới 10% các bệnh là có thể chữa được.ở ta còn ít hơn)Cụ TRẦN NGUYÊN ĐÁN-ông ngoại NGUYỄN TRÃI không có con trai.Cụ đã tìm các thư sinh có nhiều triển vọng may mà gặp NGYỄN PHI KHANH.Văn dốt võ dát bác đừng chấp nhé KÍNH!

  ReplyDelete
 7. het thuoc chua roi.Ung thu da den giai doan cuoi thi rat dung

  ReplyDelete
 8. @DIEP PHONG: CÓ BIẾT BAO KẺ CHẾT CHO DÙ ĐỘI NÓN BẢO HIỂM ĐÚNG CHẤT LƯỢNG BẠN BIẾT KHÔNG?
  HÃY SÁNG SUỐT HƠN, KHÔNG NÊN NHÌN SỰ VIỆC QUÁ THẤP

  ReplyDelete
 9. HÔM NAY BÁO ONLINE VẨN KHẲNG ĐỊNH, XĂNG Ở VN THẤP HƠN KHU VỰC 5OOONGAN2 ĐỒNG(ĐÃ TĂNG 2OOO RỒI)
  CÓ ĐIỀU LƯƠNG CÔN NHÂN VN 1OOUSD /THÁNG,CÒN Ở THÁI LAN KHOẢNG 3OO-4OOUSD/THÁNG
  MỘT KIỂU SO SÁNH KHẬP KHIỂNG CỐ Ý

  ReplyDelete
 10. Riêng về nhận định "chia rẽ dân tộc" thì JC xin góp chút thiển ý với bác Hải nha:

  Có 2 cụm đối tượng mà người ta có thể nghĩ đến cảnh chia rẽ, đó là: những người theo chế độ Cộng Hòa miền Nam VN ngày xưa bỏ nước ra đi, nay vẫn còn nằm trong danh sách sổ đen của chính quyền sở tại, khi đặt chân đến sân bay của VN là lập lức bị dẫn vào tù cho nên họ không dám về nước. Hai là lượng dân Việt trên chính mảnh đất Việt, do quyền lợi kinh tế chênh lệch nên người giàu chia rẽ với người nghèo, người nghèo ganh tị và ghen ghét với người giàu, luôn với tinh thần khinh bỉ và có thể phát triển những ý nghĩ phẫn uất của một tầng lớp Chí Phèo nay mai nếu tình trạng phân hóa xã hội này tiếp tục tiếp diễn mà người giàu không có biện pháp xoa dịu lòng họ bằng những hành động thiết thực.

  Về chuyện người Việt tị nạn hải ngoại chia rẽ với chính quyền trong nước,thì theo cái nhìn hiện nay tới các tờ báo mạng hải ngoại hiện nay là ví dụ, cái viễn cảnh mà hai bên hòa hợp với nhau mãi mãi không bao giờ có thể thành hiện thực, trừ phi lớp người hải ngoại này chết thì hận thù mới hết,lớp con cháu của họ không được nếm trải sự mất mát hận thù thì sẽ không hận chính quyền như cha ông họ được. Thời gian mới giải quyết được vấn đề hận thù. Ngoài ra không còn cách nào, khi mà một bên thì chửi đến uất máu cơ tim rằng đây là chính quyền xyz nọ kia với đủ lời thóa mạ thì họ đã cướp ruộng đất nhà cửa cha mẹ anh em gia đình họ bị tan tác vì chiến tranh. Một bên thì gọi bên kia là bọn phản động và dùng tới biện pháp rắn: cách ly tường lửa và dùng ngành tư pháp để khóa mọi cánh cửa về nước của dân Việt tị nạn hải ngoại. Bên nào cũng coi mình là nhất, không chịu nhường ai, thì chỉ có cách cùng lao xuống sông chết như hai con dê cứng đầu mới mong giải quyết dứt điểm mâu thuẫn.

  Thứ hai, về tình trạng chia rẽ dân tộc trong nước bởi sự chênh lệch về quyền lợi. Trách nhà nước VN hiện tại có sự quản lý chưa thật sự tốt như các nhà nước tiên tiến tư bản bên phương Tây, thì cũng phải nói đến chính bản thân dân Việt hiện nay. Nói qua thì cũng phải nói lại. Cuộc chiến thành công phần lớn là bởi có nhiều những kẻ lãnh đạo giỏi, phong trào văn hóa văn nghệ cũng rầm rộ để kích thích lòng dân hăng say đánh nhau (nhạc cách mạng). Nhưng xây dựng đất nước thì lại không có đủ kẻ có đủ tri thức. Muốn có tri thức thì phải học,phải đầu tư, vậy ai lãnh đạo cái sự học đó của dân tộc khi mà ai cũng muốn làm con buôn sau thời chiến chứ không ai muốn làm trí thức? Sau một thời kỳ đói kém, hết chiến tranh, người ta thích nghỉ xả hơi và hưởng thụ cho bõ những ngày đói ăn đói mặc. Dân ai cũng muốn nghỉ xả hơi thì lấy đâu ra mà phát triển trí tuệ. Những bố mẹ có con cái đi học, biết rõ mười mươi là nhà nước tham nhũng và lãnh đạo là những tay buôn chính hiệu, nhưng họ còn hướng con làm tốt hơn cách mà những tay buôn kia làm để hưởng lợi được hơn.

  Mong các lãnh đạo nhà nước thay đổi tư duy bằng cách chỉ ra cho họ cái được và chưa được trong những năm qua sau giải phóng thì chỉ là mong thôi. Chi bằng chỉ ra cho họ cách họ hưởng lợi như nào nếu họ thay đổi xyz thì may ra, họ mới có ý định thay đổi. Bài viết này của bác Hải, JC đánh giá chất lượng ở chỗ chỉ ra được hiện thực, chỉ ra được vấn đề. Nhưng nó chưa đạt được đến đỉnh cao, bởi giá trị của nó không/chưa khiến những kẻ trong cuộc thực sự phải suy nghĩ để thay đổi lại mình. Viết làm sao mà khiến kẻ cần phải đọc thấy được rằng: hắn được lợi quá nếu làm theo cách bác Hải chỉ, thì mới thật thượng sách. Bởi, có ai mà thích nghe kẻ khác chỉ ra lỗi lầm của mình? Họ chỉ thích nghe sự tâng bốc, và khiến cho họ phải làm ngay lập tức một việc gì, khi và chỉ khi kẻ đó nhận thức được rằng: họ sẽ thực sự được hưởng lợi.

  Nhớ lại cách mà các lãnh đạo lão thành ngày xưa chỉ huy dân ta đi đánh nhau, chẳng phải họ trương cái biển với ý nghĩa rằng:"Mày đi đánh nhau cho tao, mày sẽ có tương lai hạnh phúc" đó sao? Dân mình nghe theo, sướng quá vì nghĩ rằng mình sẽ có lợi, đánh nhau trối chết.

  ReplyDelete
 11. JC ui! Duy vật luận bạn để chổ mô?

  Lãnh đạo - thay đổi - lợi ích - nhân dân.

  Thực tiễn khách quan nó chạy đi mô rùi?

  ReplyDelete
 12. @bác Hải: Cũng phải công nhận rằng các lãnh đạo ngày nay đã già rồi. Mà bác Hải cũng có lần nói rồi:"đừng trách người già bảo thủ". Vậy, khi họ không thay đổi như bây giờ, họ vẫn lợi đó thôi, cho nên, việc gì họ phải thay đổi họ?

  Nếu đứng vào vị thế của kẻ không lãnh đạo, thì ta dễ dàng kẻ ra lỗi lầm và sai phạm, để nói rằng các ông nên thay đổi đi, không chết đấy. Nhưng nếu đứng vào vị thế của các lãnh đạo, thì người ta sẽ thấy việc thay đổi bây giờ là không cần thiết. Có chăng là bây giờ dân tự thay đổi mình bác ạ, kiểu như dân văn phòng nhảy việc sang nơi có lương cao hơn, nhảy từ cơ quan nhà nước sang tư nhân, nhảy từ giáo dục VN sang giáo dục nước ngoài... Chứ mong đợi ở các ông già bảo thủ thay đổi thì đợi đến bao giờ bác ơi. Muốn thay đổi chính sách thì tự người trẻ phải nhảy vào vị trí lãnh đạo, mong ra mới thay đổi được.

  ReplyDelete
 13. "xã hội đại đồng" theo kiểu CNXH thật ra rất là tốt, rất lý tưởng, lý tưởng đến mức nó trở nên...không thật ! Chừng nào mà con người không còn phải lo "cơm, áo, gạo, tiền", chừng nào mà con người không còn lòng tham, đố kỵ, tham vọng...(như thánh nhân) thì khi đó mới có hình thái xã hội...trong mơ đó ! Chỉ có cạnh tranh (lành mạnh) thì mới có tiến bộ, kể cả cạnh tranh trong KT lẫn CT ! áidza.

  ReplyDelete
 14. Tính đi nghỉ trưa nhưng thấy mãi mà chủ blog không quay vào để gõ đầu trẻ nên cháu xin mạo muội viết cái còm này, nếu chủ blog thấy nội dung là spam thì bác tứ cho vào sọt rác giùm cháu nhé, bởi cháu cũng chỉ muốn chủ blog biết là cùng:

  Nhận xét về độc giả đã từng góp ý trong blog này, JC có một vài ý kiến nhỏ. Trong số những người thật sự nêu quan điểm với bài viết, nêu suy nghĩ thật sự cùng với người viết bài, thì trong đó có không ít những người chỉ nhăm nhăm chọc ngoáy cá nhân, tự coi mình có trí tuệ hiểu biết hơn người, bàn chuyện thật sự về bài viết thì ít mà kiếm người cùng thảo luận để chế nhạo, coi thường và gây chuyện thì nhiều. Thật sự thì JC rất ngại trò chuyện, tiếp chuyện với những người như vậy, bởi càng tiếp chuyện thì vấn đề cần làm sáng tỏ để đi đến thống nhất có tính khoa học càng bị làm cho mù lòa, tối nghĩa.

  Vì vậy, nếu bác Hải có trách JC là bất lịch sự, không thích đối thoại với người réo tên JC để bắt bẻ thì cũng đành chịu. Bác rảnh thì bác tiếp khách giùm cháu với, chứ thực ra đến blog bác, cháu quan tâm đến những gì có thể viết bằng tiếng Việt có dấu hơn là đôi co cá nhân mất thời gian. Chơi blog này cũng là để rèn luyện viết tiếng Việt và suy nghĩ viết tiếng Việt, chứ kiếm bạn qua mấy vụ cãi nhau thì cháu thấy hơi nhàm chán.

  ReplyDelete
 15. Bác Rua Gia ơi!
  Bác không nhớ à?
  Chủ nghĩa Xã hội là làm theo năng lực hưởng theo lao động;
  Chủ nghĩa Cộng sản là làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu. Lúc đó do trình độ tự giác cao, ai cũng tự giác, nên cần tới pháp luật và nhà nước sẽ tự tiêu vong sao?

  ReplyDelete
 16. Đọc được cái này "Giãn thuế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ": http://atpvietnam.com/vn/thongtinnganh/83110/index.aspx

  Chuyện giãn thuế chỉ cho vui, chứ hiệu quả chống lạm phát & hổ trợ doanh nghiệp nhỏ cũng chẳng là bao...

  Thời buổi ngày nay để có vốn làm ăn, doanh nghiệp nào lại không có dây mơ rễ má liên quan đến ngân hàng. Thế nhưng đi vay tiền với lãi suất thắt họng bóp hầu, bốc lột đến tận xương tủy của bọn giới chủ ngân hàng (mà bên dưới là được sự thúc đẩy của cái đám quan chức & bọn làm chính sách) thì doanh nghiệp nào cũng phải le lưỡi, tóm lại bây giờ đi vay không phải để làm ăn sản xuất gì hết, mà chủ yếu là để đắp vá sống được phút nào hay phút ấy... chờ ngày tụi giới chủ bank đến kéo nhà, lấy đất, lấy nhà xưởng...

  Rồi sẽ thấy nhiều chuyện đến rất nhanh trong vài tháng tới, lúc đó các vị có muốn trở tay thì cũng không còn kịp... mà bọn communist này đa số tàn ác & cực đoan, đập phá ăn chơi thì nhiều mà xây dựng thì ít, quen xài chiêu xã hội đen thì giỏi chứ làm quản lý & ra chính sách thì dở như sh-i-t... Thui tui không dám nói nữa... Let it be...

  ReplyDelete
 17. Hehehe, viết xong đi nhậu, nhậu xong về ngủ tới giờ này thức dậy sửa lỗi chính tả và câu cú, thấy mọi người bàn luận rôm rả quá. Nên trả lời chung vậy.

  Với những vấn đề đặt ra của H, thì các quan đã dời Quốc hội bầu nhân sự cấp cao vào tháng 7 thay vì tháng 5 như đã họach định rồi. Bệnh nặng lắm rồi, thuốc chữa kiếm quanh quất, sục sạo khắp những cánh rừng trơ trụi của VN rồi, nhưng chưa thấy.

  Với câu hỏi của JC, thì như thế này, qui luật tuần hòan luôn đúng với mọi ngành nghề, từ khoa học tự nhiên như con lắn đồng hồ, đến điện xoay chiều. Đến khoa học xã hội biểu đồ hình sin vẫn đúng. Nên không có gì phải can thiệp vào. Quan điểm của tớ là không dám xen vào làm thầy các thành viên tinh hoa của tổ quốc, mà chỉ đưa ra hướng chung tôi. Cụ hồ bảo rồi, Hết mưa rồi nắng hửng lên thôi. Khà khà.

  Với tất cả các bạn, chúc tốt lành.

  ReplyDelete
 18. "Dẫn đến một dân tộc không còn đòan kết và yêu thương nhau mãi mãi, mà không có biện pháp nào có thể hàn gắn được trong hiện tại và tương lai." Thích cái câu này của bác ghê, con người mới xhcn là phải vậy. Hic

  ReplyDelete
 19. Sợi xích là thứ rất kiên cố dùng để ràng buộc, nhưng dù có kiên cố tới mấy thì vẫn sẽ đứt gãy nếu bị già néo. Câu chúc của Hồ tưởng gia cũng dài hơn mọi hôm.

  Bác Hỉa nói sai rồi hàn gắn dân tộc được chứ sao lại không, vì chả có kẻ thù nào là mãi mãi.

  Lan man, hôm nay nhìn kĩ, Cô JC có điệu cười nham nhở+ đĩ thõa+ bựa tướng, kiểu nói gần xa cũng cay độc. Khổ thân thằng Never Give Up!

  ReplyDelete
 20. Chào JC.Bạn viết giống con gái rồi.Tớ chỉ biết mỗi tiếng việt đang học gõ bàn phím.Tớ đang thất nghiệp nên có thời gian.May gặp Bác này không chấp kẻ dưới nên mê luôn.Có lẽ Bác này thích bạn nhất.
  Ở trong này ít bạn trẻ tuổi
  Chênh lệch quá nhiều về trình độ
  Đa số chỉ viết cảm nghĩ thôi có phải bài thi đâu.
  Bạn ở lại ở lại viết nôm na một chút chắc là thấy dễ chịu à.
  Bác ấy đang "thí nghiệm" đấy
  Tớ cũng đang thử tấm lòng của bác ấy đây.
  Nói thật đấy đừng suy diễn.Tớ biết gõ 1ngon rồi.

  ReplyDelete
 21. Hì hì hì. Biểu đồ sin thì đã tốt, bởi nó đi từ gốc số 0. Theo cách đánh giá của JC thì là biểu đồ hình cos thì đúng hơn, bắt đầu từ khoảng không chơi vơi rồi lại tự lộn nhào xuống, không có điểm mốc nền móng, chả biết đi lên từ đâu và cũng không biết đi đến đâu mới là đích điểm.

  Không biết chuyện Ba Vì đã đủ làm dân tởn gáy chưa vì mấy vụ đầu tư bất động sản kiếm lời. Hôm nay, chỉ vì dự án làm đường mới về Đông Anh thôi, dân mình cũng lại đi lừa nhau để kiếm chác http://tintuconline.com.vn/vn/batdongsan/484661/index.html

  Có thể vì trình độ dân kém hiểu biết, ham làm con buôn nhưng không thích học về kinh tế và luật pháp. Cũng có thể vì dân họ không còn biết làm gì khác để sinh ra tiền tự nuôi sống mình, nên mới đầu tư vào mấy tấc đất. Kinh tế Việt dựa vào mấy trò à ơi này từ miệng của các bác làm quan thì kiểu gì tiền giấy chẳng như rác trong khi hàng hóa thì không kịp sản xuất cho đủ với giá trị tiền trôi nổi trên thị trường?

  Hiện nay, các bác còn đang bàn nhau việc sẽ đánh thuế nhà trong nay mai. Liệu đánh thuế nhà có giải nổi bài toán giảm tải chênh lệch giai cấp vốn đang ngày càng phân hóa trong xã hội? Ở phương Tây, nhà nước sử dụng thuế như một công cụ để kìm hãm sự chênh lệch giai cấp, đồng thời tăng nguồn tiền dự trữ quốc gia để hỗ trợ chi tiêu các vấn đề an sinh xã hội.

  Cũng thật lạ là tại sao người dân ở VN lại sính đi mua nhà chung cư vậy? Ở bên xứ sở tư bản giãy chết, có ai điên mới mua nhà chung cư. Tiền đổ vào đấy, kiểu gì cũng thuộc dạng ở trong một tổ chim chung, đi lại chạm mặt nhau, không gian sống thì chung.

  Với lại, tại sao dân Việt lại quan trọng hóa việc phải ở trung tâm, nhà ở ngay đường giao thông quốc lộ để cho những kẻ môi giới BĐS có lý do để thổi giá lên quá cao như vậy? Ở phương Tây, đất nhà ở sẽ cực kỳ đắt nếu như nó ở khu vực gần rừng, xa trung tâm thành phố, nơi có đầy bụi bặm và ô nhiễm không khí, ô nhiễm âm thanh. Thật quái lạ là cái gì dân Việt cũng làm trái ngược lại với các dân tộc ở những nước có nền kinh tế kha khá khác trên thế giới!???

  ReplyDelete
 22. Chắc tại chúng ta kiểm soát quá nhiều sinh ra nhiều tiêu cực, giờ đây thị trường tự do nên ai cũng muốn kiếm lợi cho mình nên bất ổn, ai cũng muốn kiếm lợi vô thưởng vô phạt nên không có cạnh tranh, cạnh tranh chỉ đơn giản như kiểu mánh lới con buôn không vào khuân khổ. Còn việc buôn đất thì phải qua công chứng hợp đồng, qua đo đạc của sở địa chính, xác nhận của chính quyền địa phương...vì vậy nếu làm chặt thì hoàn toàn có thể kiểm soát được nhu cầu thực về nhà đất. Cái khó là kiểm soát giá, cái này đòi hỏi thông tin phải chính xác, rõ ràng, không nhập nhèm con đỏ con đen, thông tin quy hoạch được công bố công khai, nhà nước phải nhanh tay nhanh chân hơn cả tư nhân thì mới được hihi cái này coi bộ vậy mà khó nhất trong tất cả các khâu khó đó à nghen.

  ReplyDelete
 23. Có mỗi niềm vui nho nhỏ của các bác nông dân sao lại trách.Theo tớ gọi là phân phối lại.Bạn muốn lí giải tình hình trong nước có thể qua chỗ bác LÝ TOÉT bác ấy cũng dễ tính.

  ReplyDelete
 24. Vấn đề không phải là ở bất động sản mà ở sản xuất, chỉ có duy nhất sản xuất mới tạo ra của cải vật chất và sự thịnh vượng trung thực. đó mới chính là cái nền móng vững chắc của kinh tế.

  Nước ta còn nghèo còn dốt phải lựa việc vừa sức mà làm. Tính lô gíc lịch sử của phát triển kinh tế phải được tôn trọng. như đài loan, tq, hàn quốc ... bước đầu cũng chỉ là nông sản và chế biến nông sản.

  Khoa học công nghệ, Vn là rất dốt, không dễ để nghiên cứu công nghệ. nên ta phải nhập khảu công nghệ, Thậm chí là ăn cắp công nghệ cũng không được nề hà.

  P/s: Có một Chính trị viên trung đoan khi hành quân về hướng Tây nói nhầm thành hướng đông. Thẹn quá hắn chữa: đi về hướng đông chếch tây 180 độ. hẹ hẹ!

  ReplyDelete
 25. Dear Tương Can : Tớ chưa qua chỗ bác Lý nhưng trong bài này cái câu "Dẫn đến một dân tộc không còn đòan kết và yêu thương nhau mãi mãi, mà không có biện pháp nào có thể hàn gắn được trong hiện tại và tương lai." cũng thích nhất câu này, sống lâu trong một môi trường như thế thông thường người ta nảy sinh ra rất nhiều khoái cảm, cái khoái cảm nhiều nhất là có thể hạ thấp và trế át được kẻ khác, và cái lồng lộn nhất là nạn nhân của cái khoái cảm này, qua đó tàn nhẫn với đồng loại và tự tàn nhẫn với chính mình, hình thành nên một thứ văn hóa gọi là văn hóa ngứa mắt và hiều chiến, vì người ta bị ức chế nhiều đến nỗi phải được giải tỏa bằng cách thể hiện ra thú tính của mình, mà họ quên và không muốn thừa nhận một điều rằng sự sợ hãi mơ hồ đôi khi dẫn họ tới những điều như vậy, tính đố kị, hẹp hòi cũng từ đó mà sinh ra. Câu thần chú của họ trước những điều mới mẻ mà bản thân họ thường đưa ra là "tưởng gì" vì đã là người từng trải và can qua nên với những thứ mới mẻ đều có cái quyền quy hết về những thứ thân quen, vì nó mà khổ sở nhưng cũng vì nó mà sợ hãi không dám từ bỏ nó. Tính dân chủ mà họ đòi hỏi thì chính bản thân họ lại tự đào hố chôn nó mất rùi vì một khi "Ta là một, là riêng là duy nhất. Không có ai bầu bạn được cùng ta" Thì dân chủ ở đâu ra, khi bị chê bai thì xây cho mình tâm trạng bi hùng, khi bị tấn công thì mất tự chủ và loạn đả, tương càn. Thế nên tớ nghĩ phải xây dựng một bộ luật gọi là luật...chưa nghĩ ra. Đây là một hệ quả của những gì mà bác Hải phân tính. Mình thì lại thích phân tích nó ra tỉ mẩn chi tiết để thấy được hậu quả của nó.

  ReplyDelete
 26. Và kẻ thống lãnh được thiên hạ là kẻ nắm bắt được cái thú tính này, ban phát cho họ cái sự khoái cảm đó, nhưng ban cho kẻ này ít, ban cho kẻ kia nhiều, để cho nội bộ chúng tự cắn cấu lẫn nhau, không còn thời gian tâm trí đâu để nghĩ ra có một đối tượng đang điều khiển mình. Thực tế nếu muốn hàn gắn dân tộc thì kẻ nắm trọn quyền lực điều hành trong tay có hoàn toàn khả năng, nhưng khi đã tạo ra một sự cân bằng thì chính bản thân kẻ đó sẽ bị thiệt, vì vậy hắn không muốn chứ không phải không thể.

  Dân chủ chính là tri thức. Khi người ta không biết, không hiểu, không tự chủ được tri thức của mình thì ai thì thầm lợi ích nào nho nhỏ thì cũng sướng dạ mà nghe theo làm theo. Họ chắc mẩm họ làm là làm cho họ, chứ không biết việc làm đó có hại cho chính đời con cháu mình.

  Nào có con thú nào biết rằng nó là thú? Nó biết nó là thú mà vẫn cứ hành xử như một con thú thì là điều không bình thường. Nó không biết nó là con thú mà hành xử không như một con thú thì cũng không bình thường. Nó biết nó là người mà hành xử như một con người thì lại là điều bình thường. Nó biết nó là người mà hành xử không như một con người thì lại là bình thường. Giai cấp con người của nước Việt có 2 giai cấp: trên thì là dạng không bình thường, dưới cũng không bình thường nốt.

  Luật cũng như tôn giáo, là những thứ triết lý mà loài người sáng tạo ra để lừa nhau. Trăm ngàn năm, chân lý có là cái gì để con người phải theo đuổi?

  ReplyDelete
 27. JC : thích câu dân chủ là chi thức, nhưng từ khi con người sinh ra đã loạn rồi, khát vọng luôn vươn tới những gì rõ ràng, trong sáng, mạch lạc vì thế luật lệ mới ra đời, xét trong một tiến trình phát triển thì đây là bước tiến vượt bậc của con người. Thế nên tôn giáo với luật trong tinh thần hân hoan của thời đại thì nó khác nhau hoàn toàn chứ. Không thể quy giản nó về bằng không như thế được. Một khi con người ngày càng hiểu hơn vai trò của luật, tin vào luật thì như vậy mới xây dựng được một tinh thần vững vàng được, khi đó người ta không còn hoang mang khi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

  ReplyDelete
 28. @letka: Mình thích kiểu sửa ý người khác như bạn. Rất đàn ông(nghĩa là: mạch lạc, khôn khéo, dứt điểm). Rất nhã nhặn. Rất khiêm tốn. Ý bạn cũng đúng. Mình viết cái đoạn "luật cũng như tôn giáo..." đó là vì tâm trí lúc đó đang cuộn lên một triết lý vô tưởng với thời đại hiện nay. Nhưng khi tỉnh lại thì thấy rằng bản thân đã đi quá xa hehe. Khi nói đến luật ở những nơi gọi là có văn minh thì tôn giáo không thể đặt ngang hàng với luật pháp được.

  ReplyDelete
 29. Dear all,
  Hoanganh chỉ e là:
  The wind of change are always blowing,
  But (not and :D) everytime i try to stay thôi...

  ReplyDelete
 30. Bác sỹ ơi!
  Theo tôi nghĩ việc cấm sản xuất và đốt pháo vào 01-01-1995 đến nay là việc làm triệt để và đem lại nhiều lợi ích cho toàn xã hội chớ Bác.

  ReplyDelete
 31. JC: Một vài góp ý với bạn.
  "Cũng thật lạ là tại sao người dân ở VN lại sính đi mua nhà chung cư vậy?". Cái này chưa chính xác đâu bạn ơi!
  ở TP.HCM những diện sính mua chúng cư (chỉ nói những chung cư xây từ năm 2000 đến này) là:
  1./ Tái định cư.
  2./ Giới văn phòng mà chỉ vợ chồng và các con (không có thế hệ ông bà) - nhóm này ít tiền nhưng cần không gian và tiện nghi sinh sống)
  3./ Tây, tàu, Việt Kiều và các nhân sự cấp cao trong các công ty lớn (nhóm này chọn yếu tố an ninh là chính; kế đến là tiện ích), nên nhóm này thường là chúng cư cao cấp kiểu như các chung cư ở quận 2 gần siêu thị metro quận 2. Nhưng những năm gần đây, nhóm này đang có xu hướng mua các căn hộ ở các đô thị mới như Phú Mỹ Hưng, khu Trung Sơn, quận 2.
  Theo trãi nghiệm bản thân, các hộ ở Chung cư cực kỳ kén khách hàng. Các nhà phố mặt tiền (ngang 4m) vẫn dễ dàng có khách hàng. Tôi khẳng định rằng: tâm lý chung đại đa số người VN không sính nhà chúng cư.

  ReplyDelete
 32. Dear Phan Hậu Hoà,

  Đúng là lúc viết tớ còn nhớ 1 sự kiện cấm triệt để bị bỏ sót, nhưng nghĩ hoài không ra. Bây giờ PHH nhắc mới sực nhớ là nó. Nhưng cấm đốt pháo cũng có cái hay mà cũng có cái dở.

  Hay là nó làm giảm tai nạn do pháo. Dở là nó làm mất đi nét văn hoá truyền thống và không khí ngày tết của tiếng pháo đì đùng. Và làm cho một số làng nghề truey62n thống làm pháo của người Việt mất đi, một số dân cư mất thu nhập, trong khi đó chuyển sự độc quyền sản xuất pháo sang cho quân đội kiếm lợi nhuận để quân đội không bất mãn nhà nước. Mà cũng tránh được dân có thể chế vũ khí không kiểm soát được.

  Hehehe, thấy chưa?

  ReplyDelete
 33. Làm giàu bằng kinh doanh những căn hộ cho thuê thật ra cũng không phải là ý định tồi.

  Nếu những kẻ đầu tư biết tận dụng nguồn vốn mình có và tìm kiếm cho mình đối tượng có nhu cầu về nơi ăn chốn ở trong một khoảng thời gian ngắn chứ không có ý định ở lâu dài. Đối tượng này rất đông, rất nhiều ở những thành phố lớn nơi có các đối tượng sinh viên, người làm thuê từ tỉnh lẻ lên trọ. Kinh doanh những căn hộ cho thuê với giá rẻ, đồng thời với điều kiện bắt buộc kẻ đi thuê phải nộp tiền đặt cọc (caution) trong một thời hạn nhất định nào đó mới hoàn trả (ví dụ là 2 năm)cũng là một cái lợi cho kẻ kinh doanh các khu chung cư cho thuê. Đó là anh ta vừa có thu nhập về tiền thuê nhà, vừa có nguồn vốn khổng lồ để đầu tư tiếp những khu chung cư mới, cho thuê tiếp để huề lại vốn.

  Ví dụ, một nhân viên đi thuê nhà ở Sài Gòn để sống và làm việc cho công ty FPT chỉ phải trả tiền thuê nhà hàng tháng là 1 triệu đồng, đồng thời đặt cọc 10 triệu đồng cho căn hộ hắn ở. Nếu hắn làm hư hại căn hộ thì khi trả nhà không muốn thuê nữa, tiền sẽ bị trừ vào khoản đặt cọc. Với số tiền đặt cọc từ mỗi căn hộ, chủ nhà sẽ có vốn để đầu tư xây dựng các khu chung cư giá rẻ khác. 1 triệu sẽ làm cho bất cứ lớp người Việt trung lưu nào ở VN cười khẩy. Nhưng khi nhân lên với số lượng lớn, nguồn lời thu được trong một khoảng thời gian tối thiểu từ 3 năm trở lên sẽ lớn, bởi đối tượng có nhu cầu nhà ở với giá cả hợp lý thì cực kỳ nhiều. Nhu cầu của đại bộ phận dân chúng vào nhà ở trong một khoảng thời gian không cố định rất là nhiều, thiết nghĩ các bác lãnh đạo nhà mình phải nhìn ra từ lâu rồi.

  Nhưng có phải là do tâm lý người Việt, chưa làm đã sợ thua lỗ. Có phải là do tâm lý người Việt thích có cái gì là có bằng được, như kiểu đã ở nhà là phải ở nhà toàn quyền sử dụng của mình chứ không thích "mang tiếng" là ở nhà thuê. Vì vậy, kẻ có nhà cho thuê thì lại cho thuê với giá cực kỳ đắt khiến lượng khách hàng có nhu cầu giảm. Họ lại đổ xô đi mua nhà cho dù là nhà chung cư để được an tâm rằng: có an cư thì mới lạc nghiệp được.

  Qua ví dụ nhỏ trên có thể thấy, Nhà nước, mà đại diện là các bác lãnh đạo nếu biết phát triển sự kinh doanh nhà đất của dân thì sẽ kéo theo nhiều sự phát triển khác lắm. Quan trọng nhất là sẽ làm thay đổi tư duy mánh mung con buôn nhỏ lẻ, không chiến lược của những kẻ có chút vốn liếng trong tay. Quan trọng thứ hai là khuyến khích dân tự xây dựng được cho nhau, cùng giúp nhau tồn tại và phát triển ít nhất là về mặt chất lượng nhà ở và khả năng phân phối giá trị đồng tiền tới các giai cấp khác nhau trong xã hội. Ai cũng thỏa mãn với nhu cầu của mình, dân chỉ có thịnh, nước chỉ có vượng, chẳng ai còn muốn làm loạn, phản động cả.

  ReplyDelete
 34. @ Bác sỹ
  Bái phục, bái phục!
  @JC
  -Đàm về chiến tranh cổ nhân có dạy: “chứ đem thành bại luận anh hùng”.
  -Còn làm kinh tế không đơn giản đâu? Ai ai cũng kêu làm ra tiền là khó!

  ReplyDelete
 35. Chào JC,
  những vấn đề JC đặt ra về nhà ở thì mình muốn bàn như sau:
  1. Tại sao giá nhà tại VN lại đắt ở trung tâm, dân tình đổ xô vào trung tâm:
  Ở VN cơ sở hạ tầng kém, nếu bạn ở xa mà không có ô tô thì bạn đi bằng xe máy 30km trên đường cao tốc thì vô cùng nguy hiểm. Mà các phương tiện giao thông công cộng không phát triển thuận lợi. Mặt khác mình không thể tưởng tượng rằng mình sẽ sống xa trung tâm trừ khi con mình đã lớn và đi học đại học, vì nếu không thì không biết bằng cách nào cho nó đi học. Trung tâm ở đây bây giờ là tính đến các quận ngoại thành.
  2. Tại sao lại xây các khu dân cư gần đường: nhà đầu tư tính lợi nhuận cao, dễ dàng vì sẽ giảm thiểu việc xây dựng cơ sở hạ tầng.
  3.Tại sao việc bán nhà lại phổ biến hơn mua nhà:
  Đứng về góc độ nhà đầu tư: hiện nay việc xây nhà chung cư để bán vẫn đang mang lại mức đầu tư lớn và quy trình đơn giản hơn là cho thuê nhà.
  Về góc độ người mua: tâm lý/tập quán cần có nhà để an cư lạc nghiệp vẫn còn in sâu trong tâm lý người Việt đặc biệt là người bắc. Thứ hai nữa là trong bối cảnh không ổn định của giá cả như vậy, không có một chế tài, quy định nào để giúp người thuê yên tâm.
  4. Không thể so sánh thị trường nhà đất Việt Nam với nước ngoài vì nhiều lý do, và điều quan trọng nhất là đất đai là sở hữu của nhà nước. Chưa thực sự có thị trường tự do cho đất đai, nhà cửa.

  ReplyDelete
 36. Đọc còm của Meo Luoi, mình ngẫm rằng duy cũng chỉ tâm lý người dân, họ mong có chỗ ở thuận tiện (chưa chắc đã phải tốt) để phục vụ nhu cầu: cho con đi học, đi làm bằng xe máy được thuận tiện. Và cho dù nhà chung cư mua xong, cho dù có xập xệ,chất lượng nhà ở kém, chất lượng phục vụ kém, nhưng họ không thích kêu ca phàn nàn vì có kêu ca cũng chẳng ai giải quyết giùm, cũng không thích chuyển đi nơi khác, cốt sao để con cháu, bản thân đi học đi làm đều đều là có khó khăn gì cũng vượt qua để sống được tiếp.

  Dân mình thì giỏi chịu đựng. Nhưng chịu được đến bao giờ? Đời này chịu, thế đời sau có chịu mãi được tiếp y hệt như đời bố mẹ không? Khi những đứa con lớn lên, chúng sẽ tìm nhà đâu để ở, với cái đồng tiền giấy ngày càng mất giá như này, thì không hiểu 5-10 năm nữa, tình cảnh nhà ở của dân sẽ được giải quyết như nào.

  Sinh viên sư phạm thì có kẻ thất nghiệp phải về quê, hoặc cố ở lại thành phố tìm việc trái nghề. Trong khi đó thì trường học luôn thừa người đăng ký học. Chẳng nhẽ thành lập một cái trường, mẫu giáo chẳng hạn, lại mất thời gian và tốn tiền đến như thế, đến nỗi phải nhét lớp con trẻ vào mấy cái trường lâu năm bằng những phong bì mới mong con có chỗ mà học, kéo theo nhu cầu tìm nhà trong cái chỗ bụi bặm và ô nhiễm nhất.

  Cái gì cũng nhét vào trung tâm, từ khu công nghiệp,cho đến khu mua bán đủ mọi thiết bị, cho đến nhà dân, trường học, đại học, thế là tất cả chui vào một cái hũ nút gọi là trung tâm, và kẹt xe.

  Gõ đến đây, cũng chả hiểu các bác ở trên lãnh đạo kiểu gì. Có gì dài dòng mong mọi người lượng thứ hehe...

  ReplyDelete
 37. ‎"Chính phủ đã có những chính sách, giải pháp với nỗ lực là kiềm chế lạm phát. Chúng ta đừng có bi quan hay nghi ngờ gì trước những giải pháp đó. Trách nhiệm của chúng ta là phải tin vào những chính sách, bởi như thế nào cũng phải chờ thời gian thực hiện trong cuộc sống đã" (Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu)

  Dân Việt sẽ ứng xử như nào trước phát ngôn dễ dàng gây sốc này của bác thống đốc ngân hàng?

  1. dân vô học (dân lao động tay chân cửu vạn, nông dân, công nhân lương 3tr/tháng) : ... (không thèm quan tâm đến các phát biểu của các chính trị gia hoặc cũng vì ko có tiền và thời gian mà ngồi đọc báo giấy/mạng).
  2. dân có chút học thức (học sinh, sinh viên, nhân văn làm thuê văn phòng): ... (vì quan tâm đến những vấn đề khác hơn vd Uyên Linh vừa có scandal nào, đại biểu ứng cử Hồng Ánh có chửi nhau với Hoàng Anh - blogger Sao Việt- không, tối nay mua gì cho gia đình nấu tối, chiều nay đi spa thẩm mỹ kéo căng da mặt chỗ nào nhỉ...)
  3. Dân trí thức (giáo viên, bác sỹ, luật sư, kỹ sư, kiến trúc sư...):
  - ... (mải lo xem tuần sau giá dầu tăng bao nhiêu, đường nào sắp mở để còn đi gom đất để mua vội)
  - "ôi dào, lại một tay chém gió không biết ngượng". (câu nói gan dạ của một vài vị ham thời sự và ham hóng hớt chuyện thế giới).
  - "chuyện thường thôi!" (câu nói của các nhà báo, nhà chuyên môn về kinh tế).

  Còn đối tượng dân Việt nào nữa nhỉ? Cứ xét theo độ quan tâm và hào hứng để đánh giá các phát ngôn của chính trị gia nước Việt là biết vì sao nhà nước ta có các vị lãnh đạo tài giỏi như thế hahaha.

  ReplyDelete
 38. Thưa bác HH, bài viết này của bác rất hay, nó đã đưa ra cái nhìn tổng thể 30 năm qua của đất nước, nên tôi xin mạn phép copy về blog mình làm tư liệu. Thanks Bác.

  ReplyDelete
 39. Đây là thời kì " quá độ chính trị " chứ không phải là thời kì " quá độ lên chủ nghĩa xã hội"
  có người nói với cháu như vậy , Bác có thể chia sẻ ý kiến của mình với cháu và mọi người ?
  Thanks

  ReplyDelete

Ghi một nhận xét:
- Tô đậm: <b>câu muốn tô đậm</b>
- Chữ nghiêng: <i>câu muốn in nghiêng</i>
- Chèn link: <a href="địa chỉ web muốn chèn">text</a>
- Chèn hình: [img]link hình muốn chèn[/img]
- Chèn video từ youtube: [youtube]link video cần chèn[/youtube]