Tuesday, August 9, 2011

MỘT THẾ GIỚI BẾ TẮC VÌ THAM VỌNG

+ Cặp phạm trù hiện tượng - bản chất trong quản lý và điều hành
+ Cặp phạm trù chung - riêng trong quản lý và điều hành
+ Cặp phạm trù ý thức - vật chất trong quản lý và điều hành
+ Duy vật luận về xã hội Việt đương đại
+ Loạt bài nói chuyện triết học của người ngoại đạo
+ Thưa các quan phụ mẫu
 
Thế giới loài người hình thành và phát triển qua hàng triệu năm trên hành tinh xanh. Qua bao thời đại, các hình thái xã hội đã đến và đi từ kết quả của tham vọng con người thông qua các tinh hoa tư tưởng của các khoa học gia xuất chúng.

Khi một triết thuyết ra đời nó nằm ở lĩnh vực khoa học triết học, một khoa học chung nhất - cái chung. Nhưng khi một triết thuyết được tham vọng của con người ứng dụng thành một bộ phận của một hình thái chính trị xã hội cụ thể hoặc một hình thái chính trị xã hội cụ thể thì nó là kinh tế chính trị học - nó không còn là triết thuyết và nó là cái riêng.

Trong một hình thái chính trị xã hội cụ thể luôn hình thành một cặp nhị nguyên: kinh tế và chính trị. Về mặt khái niệm, nhị nguyên là một cặp có đối lập, nhưng bổ khuyết cho nhau để cùng nhau phát triển hoặc kềm hãm, tùy theo việc sử dụng cặp nhị nguyên ấy đúng hay sai với quy luật mối quan hệ biện chứng của nó.

Kinh tế như cái móng và sườn của một ngôi nhà. Chính trị như cái mái và trang trí nội thất của ngôi nhà. Kinh tế như động cơ và thân của chiếc xe. Chính trị như tay lái của chiếc xe. Kinh tế như phần làm nên các bộ phận của một cơ thể. Chính trị như phần hồn của cơ thể. Nhưng kinh tế quyết định chính trị và chính trị chỉ tác động lại kinh tế, mà không thể quyết định được kinh tế. Đó là quy luật của mối quan hệ biện chứng trong kinh tế chính trị học Marxist. Và phải hiểu rằng Marxist chứ không phải là Marxist Leninist!

Thế giới trải qua nhiều cuộc cách mạng về tư tưởng. Từ ăn lông ở lỗ đến tìm ra lửa và lao động tìm tòi đã giúp loài người có nhiều cuộc cách mạng về tư tưởng đến cách mạng khoa học kỹ thuật. Trong đó, cách mạng tư tưởng như giềng mối cho chính trị học. Còn khoa học kỹ thuật như nền tảng cho kinh tế học. Hai lĩnh vực này thúc đẩy và kềm hãm nhau do tham vọng của con người làm thay đổi về nhận thức loài người.

Lịch sử nhận thức của con người cận hiện đại có 3 cuộc cách mạng về kinh tế chính trị học do sự phát triển khoa học kỹ thuật làm nền tảng đáng để quan tâm. Lần thứ nhất, khi loài người chỉ biết lo cuộc sống bản năng sinh tồn. Nông nghiệp và trồng trọt làm nên cuộc cách mạng tư tưởng để hình thành chế độ phong kiến - chiếm hữu ruộng đất về tay lãnh chúa - và các dị bản của nó để sắp xếp trật tự xã hội. 

Lần thứ hai khi Jame Watt (1736 -1819) - một nhà phát mình khoa học vĩ đại của Scotland đặt nền tảng cho sự cải tiến động cơ hơi nước. Khoa học kỹ thuật phương Tây đã chuyển mình bằng cuộc cách mạng công nghiệp. Loài người đi từ quá khứ, cuộc cách mạng nông nghiệp từ thời xa xưa, để biết lo bảo tồn nòi giống qua hoạt động bản năng, chuyển sang cách mạng công nghiệp vào cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX, để nâng đời sống con người lên, ngoài việc bảo tồn nòi giống thêm vào sự sung túc và an sinh xã hội.

Một trăm năm lịch sử thế giới trong 10 phút

Sự chuyển mình cho cách mạng công nghiệp đã làm đòn bẩy thúc đẩy kinh tế tư bản hình thành với thị trường chứng khoán và các tập đoàn kinh tài. Nó làm sự thức tỉnh những công dân miền đất mới bắt đầu làm nên cuộc cách mạng Trà Boston và một nước Mỹ hình thành ở tân lục địa năm 1776. 

Bên cựu lục địa phương Tây, cuộc cách mạng tư sản Pháp năm 1789, đi sau nước Mỹ hơn một thập niên đã là nền tảng cho một tư tưởng mới hình thành và xóa bỏ hình thái xã hội tăng lữ quí tộc trên nền chế độ phong kiến xa xưa. Nhưng người đối xử với người vẫn còn khốc liệt, và tàn nhẫn. Phân hóa giàu nghèo gia tăng. Nên tư tưởng nhân loại cần một triết thuyết mới để kềm bớt tham vọng con người, làm cho con người sống với nhau Người hơn.

Hơn nửa thế kỷ sau những cuộc cách mạng tư tưởng làm ra đời chủ nghĩa tư bản. Những nhà tư tưởng của Đức đã cho ra đời một triết thuyết duy vật Friedrich Engels và Karl Marx. Ông Friedrich Engels đã có công đúc kết những kiến thức cũ của nhân loại làm nên duy vật luận - duy vật biện chứng tặng cho Karl Marx. Ông Karl Marx đã có công phát triển duy vật luận, và phát kiến ra giá trị thặng dư, để làm nên hệ thống kinh tế chính trị học. Một chủ thuyết mới được hình thành - chủ thuyết Marx-Engels. Nó có tác động tích cực, làm cho người và người xích lại gần nhau.

Song sự phát triển chủ thuyết Marx-Engels lại bị tham vọng con người chia làm 2 ngả rẻ. Kinh tế chính trị Marx-Lenin và kinh tế chính trị tư bản chủ nghĩa.

Các chính khách đi theo giai cấp vô sản lấy nền tảng chủ nghĩa Marx-Engels làm nền tảng cho đấu tranh giai cấp và bóp méo các quy luật chủ chủ thuyết Marx-Engels để hình thành những hình thái xã hội đơn nguyên tả khuynh cực đoan dưới học thuyết của ông Lenin. 

Các chính khách trung thành với tư bản chủ nghĩa sử dụng đúng quy luật khách quan của chủ thuyết Marx-Engels để làm cho người với người xích lại gần nhau và thúc đẩy xã hội loài người ngày càng tiến bộ, an sinh xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Sự đấu tranh giằng co giữa 2 phái trong một chủ thuyết làm nên cuộc chiến tranh lạnh lần thứ nhất kéo dài suốt nửa thế kỷ sau hội nghị tối cao đồng minh thắng trận trong chiến tranh thế giới II, tại Yalta vào ngày 04/02/1945 để quyết định phần ăn chia giữa 2 đầu lĩnh thế giới tả hữu: Hoa Kỳ và Liên Xô.

Với hệ thống kinh tế chính trị học tư bản chủ nghĩa theo đúng quy luật kinh tế thị trường tự do, một hình thái chính trị đa nguyên hữu khuynh cực đoan và ôn hòa thay nhau lãnh đạo, đúng với quy luật mâu thuẩn, thống nhất các mặt đối lập, lượng chất và mối quan hệ biện chứng giữa kinh tế với chính trị phù hợp, Hoa Kỳ và phương Tây đã phát triển vượt bậc và hùng cường.

Với một hệ thống chính trị tả khuynh đơn nguyên cực đoan và kinh tế bao cấp không đi theo quy luật của duy vật luận, phá bỏ mối quan hệ biện chứng của kinh tế và chính trị, Liên Xô và các chư hầu của Liên Xô sụp đổ. 

Một số nước là chư hầu của Liên Xô cũ có địa chính trị cách xa Liên Xô bẻ lái cấu trúc kinh tế, nhưng vẫn giữ nguyên kiến trúc thượng tầng để cố bám quyền lợi của các chính khách và giai cấp cầm quyền. Trung Hoa, Việt Nam trong hơn 25 năm qua, và bây giờ có Cu Ba rồi sẽ Bắc Hàn trong tương lai, nằm trong nhóm này. Song họ vẫn giữ một hình thái chính trị phong kiến kiểu mới.

Lần thứ ba, tư bản chủ nghĩa do Hoa Kỳ và phương Tây đã và đã đi đúng quy luật đã thúc đẩy khoa học kỹ thuật đi đến một cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật mới - cách mạng công nghiệp phần mềm - một nên kinh tế tri thức ra đời trên nền tảng của một nhà khoa học nổi tiếng Gordon Moore - người phát minh ra định luật Moore, đồng sáng lập ra tập đoàn Intel Corporation - để làm nền tảng cho ra chiếc máy vi tính và trên cơ sở từ Mạng lưới cơ quan với các đề án nghiên cứu tiên tiến của bộ quốc phòng Mỹ - ARPANET - internet ra đời. Nó thúc đẩy đời sống con người, kinh tế thế giới phát triển nhanh đến chóng mặt dưới tham vọng của loài người.

Từ thập niên 1970 đến nay, nền kinh tế tri thức phát triển cực thịnh vào giửa thập niên 1980s kéo dài đến cuối thế kỷ XX. Nó thúc đẩy chính trị chạy theo đã hụt hơi. Hệ thống kinh tế Cung và Kéo của John Meynard Keynes - một kinh tế gia người Anh dù ông đã thất bại trong hiệp định Bretton Woods 1944, để bảo vệ vị trí số 1 đồng Bảng Anh và chỉ huy kinh tế toàn cầu cho nước Anh - đã thúc đẩy kinh tế Hoa Kỳ và phương Tây đi đến cực thịnh, nhưng mất cân bằng về cán cân dịch vụ và sản xuất.

Trong lúc đó, con hổ Trung Hoa đang thức dậy chờ thời. Với những thành quả về sản xuất kèm với nền kinh tế có chỉ huy, Trung Hoa đã cướp lấy việc làm toàn cầu bằng neo giá thấp đồng Yuan. Người Mỹ đã vùng vẫy chống lại bằng cách đánh rớt đồng đô la của họ để cướp lại đồng tiền làm ra của Trung Hoa và thế giới, xuất khẩu lạm phát ra thế giới còn lại. Một cuộc chiến tranh lạnh thứ hai đã ngầm xảy ra từ nhiệm kỳ đầu của ông George Walker Bush nắm nước Mỹ. Hơn một thập kỷ qua, cuộc chiến tranh lạnh không tiếng súng, mà bằng tiền tệ đã đẩy thế giới hiện nay vào một tình trạng bế tắc về tư tưởng loài người, để làm sao cho thế giới về lại mức quân bình.

Tuy vậy, Trung Hoa dù đang được cho là đối trọng trong cuộc chiến tranh lạnh lần hai. Nhưng Trung Hoa đang vướng vào hình thái chính trị đang không kham nổi với tốc độ phát triển kinh tế của mình. Những bất ổn về dân tộc học, về khoảng cách giàu nghèo, về an sinh xã hội, v.v... đang là vấn đề buộc hình thái chính trị của họ phải thay đổi.

Phương Tây cũng không khá gì hơn, một "quốc gia liên minh châu Âu 2 tốc độ" phát triển cũng đang lặn ngụp với những bất ổn về chính trị, để sao cho kinh tế có sức khỏe bình thường.

Điểm lại sự phát triển về khoa học kỷ thuật thúc đẩy kinh tế, rồi kinh tế buộc loài người phải tìm ra một tư tưởng phù hợp với thời đại, để thấy rằng, thứ tự của những cuộc cách mạng có tính then chốt đã giúp loài người có được văn minh ngày hôm nay. Qua đó, chúng ta cũng thấy rằng, cuộc cách mạng công nghiệp phần mềm xuất hiện đã làm nên một nền kinh tế tri thức từ thập niên 1980s trở về đây. Nhưng các hình thái chính trị xã hội của loài người vẫn còn nằm ở phong kiến hoặc tư bản chưa thay đổi kịp thời để phù hợp với kinh tế hiện thời.

Vì hình thái chính trị chưa hợp thời với cuộc cách mạng công nghiệp phần mềm và nền kinh tế tri thức nên câu chuyện các chính khách nước Mỹ phải tranh luận nợ trần quốc gia là có thực. Và Trung Hoa lo lắng những tấm giấy cổ phiếu chính phủ Mỹ được qui định bằng đồng đô la Mỹ đang cứ giảm dần về mặt số lượng. Vàng cứ tăng giá, ban đầu là do Hoa Kỳ chủ động hạ giá đồng tiền, sau cùng là mất lòng tin vì tín dụng Hoa Kỳ rớt hạng.

Bao giờ cũng vậy, cách mạng khoa học kỹ thuật đi trước một bước thúc đẩy kinh tế đi theo và cuối cùng kinh tế kéo lê chính trì ù lỳ vì tham vọng của chính khách chuyển động.

Thế thì, giữa thế giới hổn loạn ấy, có một thế giới rất bình yên và tự tại - Bắc Âu - họ là những xã hội có chính trị trung dung, không tả khuynh và hữu khuynh cực đoan. Với chính trị đa nguyên hữu khuynh ôn hòa và kinh tế kết hợp lợi nhuận tư bản lo an sinh xã hội theo chủ nghĩa xã hội, liệu họ có phải là mô hình tương lai cho toàn cầu đang hướng đến?

Để kết thúc bài viết này tôi xin nhắc lại một câu nói cuối đời của tướng Charles de Gaulle: "Tất cả các chủ thuyết rồi cũng sẽ qua đi, điều còn lại cuối cùng là dân tộc". Song cái dân tộc ấy phải nằm trong một bầu không khí chính trị nhân bản, gạt bỏ tham vọng riêng tư mà lo cho đại nghiệp. Nhìn lại Việt Nam, không biết đến bao giờ nước Việt Nam mới có thể thực hiện được điều này?

Asia Clinic, 15h05', ngày thứ Ba, 09/8/2011

133 comments:

 1. Xét lại các đặc tính của loài người mà bác sĩ luôn nhấn mạnh là tư hữu và quyền lực với một nền giáo dục như hiện nay, thì câu hỏi của bác sĩ đã được trả lời rồi. Thiện tai, thiện tai.

  ReplyDelete
 2. Cháu đồng ý với chú về mô hình lý tưởng của các nước Bắc Âu. 
  Đã từng sống ở Đan Mạch 2 năm, nên cháu hiểu một phần nào đó sự tốt đẹp của xã hội nước này nói riêng, và Bắc Âu nói chung. 
  Phía trên cổng vào toà án tại thủ đô Copenhagen có ghi câu : " Mảnh đất được xây dựng trên nền thượng tôn của pháp luật".
   Một câu nói quá ấn tượng và cách sống theo pháp luật của người dân cũng rất đáng ca ngợi. 

  Trừ Nữ Hoàng được miễn mọi tố tụng nếu phạm luật, dân chúng Đan Mạch đều bình đẳng như nhau trước pháp luật. Vì thế nên mọi người cũng rất bình đẳng khi đối xử với nhau. Người ta xem thủ tướng hay bộ trưởng cũng chỉ là một công việc nhà nước bình thường, ăn lương và làm việc, chịu giám sát của báo chí, dư luận. 
  Dù được nhà nước lo lắng từ khi sinh ra cho đến lúc nhắm mắt, nhưng ý thức người dân rất cao. Không ỷ lại mà họ càng cống hiến cho đất nước. Chuyện hối lộ hình như không có trong từ điển của công chức nhà nước - họ làm theo trách nhiệm, theo lương tâm. 
  Đan Mạch là nước duy nhất của Châu Âu chưa ( hoặc là không muốn) tham gia vào đồng tiền chung Euro vì nguyện vọng của dân chúng muốn thế. Nên khi lạm phát năm 2008 xảy ra, Đan Mạch bị ảnh hưởng ít nhất. 
  Những vấn đề kinh tế, chính trị đều phải đi theo nguyện vọng của người dân ( dù cho đảng phái nào nắm quyền đi nữa). 
  Để nói lên cái tốt của họ thì vô vàn. Tựu trung lại, đó là đất nước do dân-vì dân, vai trò của pháp luật là cao nhất và phục vụ cho quyền hạnh phúc của nhân dân.
   Và người lãnh đạo tuy không phải tiến sãi này nọ, nhưng họ có khả năng tập hợp người giỏi, họ có tâm và tầm để mọi việc đều là phục vụ cho nhân dân. 

  Nghĩ đến nước Việt, chỉ cần một minh quân và vài minh tướng dưới quyền, thì việc tập hợp lòng dân để đưa đất nước thoát tai kiếp là điều trong tầm tay!


  Minh Trị

  ReplyDelete
 3. Rõ ràng là mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do đảng CS lãnh đạo là ưu việt nhất. Mới vừa nghe bác Trọng tiếp tổng bí thư Lào, hai bác ca ngợi nhau lên mây lên gió. Giờ đợc bài của bác, có khi nào bác bị ghép vào tội tuyên truyền chống phá nhà nước không vậy bác!

  ReplyDelete
 4. Thấy BS có nói đến khái niệm 'nền kinh tế tri thức' và sự phát triển của nó vào cuối thế kỷ XX. Vậy BS nói rõ hơn về định nghĩa nào? Các nước nào thỏa mãn?

  ReplyDelete
 5. Dear Minh Trị
  Cảm ơn cháu đã đồng cảm.

  Dear Khoa,
  Tớ chỉ làm việc chia sẻ kiến thức đến cộng đồng, trong đó có cả các lãnh đạo, không phân biệt giai cấp, tôn giáo, giới tính, tuổi tác, dân tộc, giàu nghèo. Đó là con đường của đảng CSVN đang muốn thực hiện. Không lý do gì tớ bị phạm tội. OK?

  Dear Hieu,
  Nền kinh tế tri thức, còn gọi là kinh tế dựa vào tri thức (KBE - Knowledge - Based Economy) là nền kinh tế chủ yếu dựa vào tri thức, trên cơ sở phát triển khoa học và công nghệ cao.

  Nice Night,

  ReplyDelete
 6. Dear BS cùng các Bác.
  Cảm ơn được đọc bài bình luận của BS.Đúng là các nước Bắc Âu là thiên đường trần thế(ít ra vào thời điểm này)
  Vì tham lam kiến thức về địa lý nên tớ thích phân tích và dẫn chứng theo kiểu cục bộ hơn.
  Trước DeGaulle , Napoleon đã phán :Mọi thứ đi qua chỉ nhà thờ còn lại
  Đồng ý với BS KT & CT là cặp khái niệm Nhị Nguyên .Nhưng theo tớ mối QH qua lại của nó phứt tạp hơn nhiều.Đã từng bị nhai đi nhai lại(kiểu "bò sát" nhai lại của B8 đó mà)duy vật biện chứng loài người nhờ "lao động" tiến hóa như hôm nay, Tớ thật sự hơi bị "phản cảm"với ~tư duy triết học trừu tượng mà BS đề ra.
  *Mạnh được,yếu thua đó là quy luật trong mọi hình thái XH(từ loài vật đến loài người )và tồn tại cho đến hôm nay
  *CM KT CT học giai đoạn 3 chưa ngã ngũ vì sự kềm hãm của một tư tưởng của một"triết học vô cùng cực đoan".Hồi Giáo.(Xin lỗi bất cứ ai có "tôn giáo" Islam ).Đó mới làm đau đầu TG Văn minh hôm nay.
  Ta thấy sức chịu đựng của các chiến binh Hồi Giáo rất cao nhưng theo tớ họ vẫn thua các QDND hay QDGPND của các nước CS.Bảo đảm họ không bị cái "đọi" hành hạ triền miên khói lửa.Khi sống với chữ "con" trong định nghĩa "con người" mọi tư duy hình thái KT,CT,XH bị lệch lạc và đôi khi thăng hoa(tớ nói thật đấy) vựơt qua mọi ngưỡng cửa của khái niệm. Bắc Hàn là một dẫn chứng còn CuBa thì không phải(vì còn Cộng Đồng Miami ở Florida ,rồi Castro là bật thầy mị dân..)Xin trở lại
  *XHVN sẽ không sao với mọi mâu thuẫn "nội tại" Hạ tầng CS KT và Thượng Tần Kiến Trúc CT. Vì sao:?
  1.Các Lãnh đạo nhà ta được "đào luyện"từ lò lửa CT dù 38 năm trước(đó là lý do tớ viết miên man phần trên )
  2.Câu nói cuối đời của tướng Charles de Gaulle: "Tất cả các chủ thuyết rồi cũng sẽ qua đi, điều còn lại cuối cùng là dân tộc " sẽ không thực tế với hoàn cảnh địa dư VN(tiếp giáp với TQ đã có một bề dày "triết học và tôn giáo " không thua La Mã hay Hy Lạp)
  3.Sức chịu đựng và niềm tin(mọi thứ từ tôn giáo ,VH truyền mồm ,~ tư tưởng mà các em đang bị nhồi sọ...) là rất lớn
  ***E rằng DTVN khó vươn lên
  PS:
  @Minh Trị, hình như Anh Quốc cũng không xài đồng Euro
  Nauy có tên điên giết người mà không bị tử hình hay chung thân(BS và các Bác thấy kì hôn )
  Đan Mạch trong CT VN các Hippy Mỹ dọt qua trốn lính rồi phi cần sa
  Thụy điển , Phần lan trong quá khứ cũng sợ sát nhập CHLB Sô Viết đấy chứ. May mà Kủchev hay Brezenev bị Eisenhower hay Rosevelt(hông biết đúng hôn ) mặc cả "định hướng" đổi chác vơi 3 nước Baltic( Estonia, Latvia ,Litunia ) họ mới yên thân(mà hình như họ ko biết ơn tên đế quốc )
  Vài dòng phi lộ
  Thân ái

  ReplyDelete
 7. Dera All,

  Hôm nay có thông tin Trung Hoa tháng 7/2011 sản lượng sản xuất # 7.5%. Nhưng lạm phát tăng 6.5%, trong đó thực phẩm 14.8% so với cùng kỳ năm ngoái, và chi phí thực phẩm của người dân chiếm đến hơn 30%. Đặc biệt xăng dầu tăng cao và hạn hán mất mùa do ảnh thưởng thời tiết vì thảm họa môi trường ảnh hưởng đến giá cả thực phẩm tiêu dùng tăng chóng mặt. Thị trường chứng khoán Thượng Hải và Hongkong giảm chỉ số xuống 7.2%, một con số kỷ lục trong vòng 3 năm nay. Với số nợ của Mỹ lên đến 1.300 tỷ đô la, chỉ số đô la giảm xuống chỉ còn 74,3, Trung Hoa đang lo ngại số nợ này bay như bong bóng xà phòng.

  Đại diện Mỹ Latinh, Brasil lên án S&P đánh rớt tín dụng Mỹ là một sai lầm cố ý làm cho kinh tế toàn cầu hổn loạn.

  Nước Nhật, mặc dù là nước xuất khẩu đến 65% đến các nước châu Á, chủ yếu là Trung Hoa. Nhưng ảnh hưởng rớt hạn tín dụng của Mỹ cũng đã đẩy chí số chứng khoán Nikkei của Nhật xuống hơn 4%. Bên cạnh đó, nợ chính phủ Nhật lên đến 11.000 tỷ đô la, gấp 200% GDP Nhật cũng là mối lo ngại cho nhà đầu tư ở Nhật. Đồng Yên Nhật đang tăng giá có thể làm cho khả năng cạnh tranh xuất khẩu của Nhật giảm xuống. Chính phủ Nhật hứa sẽ can thiệp khi nào 1usd ăn xuống dưới hoặc bằng 76 Yên Nhật.

  Ở Mỹ sau rớt hạng tín dụng thì, TT Obama có bài phát biểu trấn an cho rằng mặc dù S&P đánh rớt tín dụng từ AAA xuống AA+, nhưng cùng đồng ý với tỷ phú Warran Buffet, thì tín dụng Mỹ xứng đáng với AAAA hơn là AAA. Và ông cho rằng khủng hoảng nước Mỹ là khủng hoảng chính trị chứ không phải khủng hoảng kinh tế. Nhưng sau bài phát biểu này chỉ số chứng khoán DJ phố Wall trước đó giảm 3% thì lại giảm tiếp 5%. Các thượng nghị sĩ Dân chủ, đặc biệt ông John Kerry phát biểu rằng lỗi là do các đảng viên Cộng Hòa thuộc Tea Party đã làm chậm tiến trình đồng thuận tăng nợ trần chính phủ.

  Hôm qua NH TW Châu Âu ECB tiến hành can thiệp vào trái phiếu Ý và Tây Ban Nha bằng cách mua trái phiếu chính phủ 2 nước này. Dự kiến số lượng mua lên đến 1.200 tỷ đô la tương đương 850 tỷ Euro. Hôm qua ECB đã tiến hành đợt 1 mua trái phiếu chính phủ Ý tương đương 700 triệu đô la Mỹ. Và quỹ cứu trợ 440 tỷ Euro của ECB đang rất sẵn sàng để cứu trợ khẩn cấp. Trong khi đó tín dụng Pháp đang bị đe dọa hạ xuống AA+ từ AAA.

  Tất cả những điều này càng làm lòng tin nhà đầu tư đổ vào vàng ẩn náu. Và hôm nay cụ VKND lại gửi cho tớ một bài viết trên NY Times với tiêu đề Second Recession in U.S. Could Be Worse Than First. Mọi dự đoán khủng hoảng kinh tế thế giới lần 2 liên tiếp trong chỉ 3 năm sau lần khủng hoảng 2008 là có thể.

  Một bầu trời ảm đạm do khủng hoảng chính trị tư tưởng đã dẫn đến kinh tế bế tác là chủ đề bài viết của tớ đã được minh chứng rất rõ ràng.

  Cheer,

  ReplyDelete
 8. Dear BS cùng các Bác.
  Chiến tranh sẽ bùng nổ lớn hay nhiều nơi đây. Cầu xin ơn trên đừng tái diễn ở đất Việt
  Thân ái

  ReplyDelete
 9. Tình hình tín dụng Việt Nam được Fitch Ratings Đánh giá B+ và với tình trạng các nhà chiến lược vàng đã lỡ xuất vàng ra hơn 3 tấn lúc giá vàng đạt mốc 1600usd/oz làm hôm nay phải đẩy giá vàng trong nước tăng cao hơn vàng thế giới 1.700.000VNĐ/lượng và tình hình Chứng khoán ngày 9/8: Bắt đáy! cũng như bất động sản đang ngập úng.

  Một bức tranh mà ai cũng thấy sự ảm đạm còn nặng nề hơn trong những tháng tới. Hôm nay trên Tuần Vietnamnet lại có bài Hai câu hỏi của nhà sử học và thông điệp của Tân Thủ tướng tuy rằng mượn ông nghị sử công để viết. Nhưng đại ý chủ yếu của bài viết là muốn nói lên một nội dung vô cùng quan trọng : "Ba điểm nghẽn mà ông xác định là thể chế, nguồn nhân lực và hạ tầng - điều mà các chuyên gia và giới doanh nghiệp, cả trong và ngoài nước, đã nêu ngay từ khi ông trở thành phó thủ tướng nhiệm kỳ đầu tiên. Việc cho tới nhiệm kỳ thủ tướng thứ hai của mình ông Dũng mới chọn ba điểm nghẽn này để tạo đột phá cho thấy chúng, đồng thời, cũng là những thách thức lớn như thế nào. Nhất là thể chế - tiền đề cho hai đột phá còn lại."

  Với cơn bão Nock-Ten vào đến bờ biển thì tan biến thì, một sự hy vọng một thay đổi thể chế chính trị để phù hợp với kinh tế tư bản là điều có thể.

  Good night,

  ReplyDelete
 10. Cháu có thắc mắc tí:

  Theo như cháu hiểu, ông Lênin không phải là người có ý định sử dụng học thuyết KTCT của Mác để xây dựng mô hình đơn nguyên tả khuynh. Hoàn cảnh nước Nga trước khi chính quyền Xô viết được thành lập là một thảm trạng. Sau khi CQ Xô Viết được thành lập thì nó bị tấn công từ nhiều mặt của các nước Tư bản đế quốc châu Âu. Và chính sách cộng sản thời chiến là điều mà Lênin buộc phải làm trong hoàn cảnh ấy. Rất tiếc là Lênin đã mất quá sớm, người mà Lênin muốn chọn kế nhiệm là Trotxki chứ không phải là Stalin. Kẻ tạo ra mầm họa là Stalin.

  Bác Hải có thể sử dụng nhân tướng học để đánh giá về con người Mác - Lê nin - Stalin - Mao không :)?
  ---------------------------------------

  ReplyDelete
 11. Tớ xin lan man một chút,

  Đồng bạc Euro bản thân cái tên đã bao hàm sự không thống nhất. Tây kêu bằng ơ rrô, phía Nam Âu kêu bằng ê u rô, Đức kêu bằng oi rô, nước Anh không tham gia thì kêu bằng you rô. Cái lợi của bạc euro là ở chỗ không in bừa bãi được mà kẹt tiền thì phải đi vay như Hy Lạp. Có những 10 nước EU không tham gia eurozone.

  Có một số đồng chí phát biểu rất ẩu về tôn giáo, như thế là không tốt. Thường những kẻ vô thần lại hay chỉ trích tôn giáo, cái mà họ chỉ được biết qua sách giáo khoa, họ không quen biết người trong tôn giáo đó, không giao thiệp với những người thuộc tôn giáo đó, tóm lại chẳng biết ất giáp gì về nó cả. Nói chung, biết thì hãy nói mà nói thì nên khiêm tốn chừng mực.

  Đừng vì một số kẻ nhân danh Đấng Allah làm bậy để phục vụ chính trị hay lợi ích cá nhân. Người Hồi giáo không xem bin Laden là lãnh đạo của họ.

  Nhiều người lầm tưởng một số hủ tục như cắt âm vật thuộc về thánh tích Hồi giáo. Không đúng, đây là hủ tục địa phương mà lại nằm ở những xứ đạo Hồi nên dẫn đến sự hiểu làm. Ta thử đặt câu hỏi: có phải Hồi giáo ở các nơi trên thế giới đều làm như vậy không?

  P/S chủ nghĩa cộng sản cũng mang hình thức là một tôn giáo đấy.

  ReplyDelete
 12. Dear Bác Lý Toét ,

  Tạm quan niệm rằng thế giới Hồi Giáo là một trở lực của Pt XH không đúng sao?(Tớ xin phát biểu với lòng khiêm tốn thực sự )
  Thời kỳ phục hưng đêm dài hằng TK của La Mã đó
  Nazi Đức rồi Ý né Rome mặt tình Do thái giáo(Tôn giáo) bị xực tơi tả
  Đó là chưa kể mấy tôn giáo nhỏ lẻ tẻ ảnh hưởng rất mạnh đến XH tiêu cực lẫn tích cực.
  *Đồng ý tớ không giao thiệp thân mật với người Hồi Giáo nhưng có tạm nhận xét thực tiễn
  Tích Cực: Khuôn phép, khiêm tốn, chừng mực...những đức tính mà các Tôn giáo khác cũng tương đồng Làm XH tốt đẹp hơn
  Đoàn Kết thì hết xảy luôn.
  Tiêu Cực: Cực đoan , Đoàn kết "cục bộ".
  *Tiến bộ XH hay còn gọi là "bánh xe LS" ,là Giải phóng Phụ Nữ phải hông?Chắc chắn các nhà Cầm quyền tại Phi Châu(Nigeria , Sudan...kém Văn Minh ) mà còn là Hồi giáo(quốc giáo) thì hủ tục như cắt âm vật được khuyến khích
  Như vậy tạm(lại tạm) chứng minh cho luận điểm của tớ
  Đồng ý toàn bộ phần PS của Bác.Xin cắt dán
  "P/S chủ nghĩa cộng sản cũng mang hình thức là một tôn giáo đấy. "
  Thôi bàn về Tôn Giáo không thôi Bác Hải nói chúng ta "vô thức"
  Rất thích thú với bàn luận đồng Euro của Bác.
  Suy ra cái nền căn bản đồng Euro chắc chắn hơn USD

  Thân ái

  ReplyDelete
 13. Kính thưa quí bác quí chú,
  BS Hồ Hải nói... :“Trong một hình thái chính trị xã hội cụ thể luôn hình thành một cặp nhị nguyên: kinh tế và chính trị. Về mặt khái niệm, nhị nguyên là một cặp có đối lập, nhưng bổ khuyết cho nhau để cùng nhau phát triển hoặc kềm hãm, tùy theo việc sử dụng cặp nhị nguyên ấy đúng hay sai với quy luật mối quan hệ biện chứng của nó.”
  ThangCuoi tui thấy không ổn với cái “nhị nguyên” như thế này. Nhưng bàn về nó có lẽ dài hơi và không cần thiết đối với những trọng tâm mà bác Hồ Hải muốn bàn đến trong bài viết này.

  Như bác Hồ Hải tổng kết, “Bao giờ cũng vậy, cách mạng khoa học kỹ thuật đi trước một bước thúc đẩy kinh tế đi theo và cuối cùng kinh tế kéo lê chính trì ù lỳ vì tham vọng của chính khách chuyển động. Thế thì, giữa thế giới hổn loạn ấy, có một thế giới rất bình yên và tự tại - Bắc Âu - họ là những xã hội có chính trị trung dung, không tả khuynh và hữu khuynh cực đoan. Với chính trị đa nguyên hữu khuynh ôn hòa và kinh tế kết hợp lợi nhuận tư bản lo an sinh xã hội theo chủ nghĩa xã hội, liệu họ có phải là mô hình tương lai cho toàn cầu đang hướng đến?” , thangCuoi tui cũng muốn thô thiển góp dzui …

  Vâng, thưa quí chú bác, với cái nhìn thiển cận của thangCuoi tui thì cái mô hình Bắc Âu này giả sử như áp dụng được ở Việt Nam một cách thành công thì hằng triệu cánh chim xa xứ bay trốn cơn hồng thủy năm xưa (4/1975, con dân Việt di tản và vượt biển/vượt biên) cùng hằng trăm ngàn cánh cò lặn lội tha hương tìm mồi nuôi con nơi cố xứ (xuất khẩu lao động và du học sinh sẽ còn hoặc chẳng còn trở về nước), sẽ ào ạt bay về quần tụ hoan ca trên miền đất trăm trứng trăm con của Lạc Long Quân và Âu Cơ thủa trước (mà chẳng cần quan phụ mẫu nào kêu gọi, phủ dụ đến những khúc ruột ngàn dặm)!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Tuy nhiên cái mô hình Bắc Âu ấy không thể nào là mô hình tương lai cho toàn cầu đang hướng đến được. Tại sao vậy?

  Thứ nhất, chính trị đa nguyên hữu khuynh ôn hòa cùng lắm là có thể khả hữu ở một số quốc gia nào đó tùy theo nhiều yếu tố về địa lý, nhân văn, etc … Nhưng chẳng thể là mô hình lý tửơng, mẫu mực, trên phạm vi toàn cầu được. Ở các nước như Mỹ và Anh mà nói chuyện xóa nhòa cái ranh giới tả khuynh hữu khuynh thì cũng chẳng khác chi mấy bảo mấy chả thôi dẹp hết đảng phái tả hữu đi mà làm một cái thế giới đại đồng! Làm sao có thể đặt vấn đề này với những nước Trung Đông?

  Thứ hai, chuyện “kinh tế kết hợp lợi nhuận tư bản, lo an sinh xã hội theo chủ nghĩa xã hội” xem ra cũng có những bất cập của nó. Ví dụ: Như bác HH đã tổng kết, “cách mạng khoa học kỹ thuật đi trước một bước thúc đẩy kinh tế đi theo và cuối cùng kinh tế kéo lê chính trì ù lỳ vì tham vọng của chính khách chuyển động”; tuy nhiên thực tế đã chứng minh một điều là đôi khi từ chổ chuyển động chính trị mà khoa học kỹ thuật có được những bước ngoặt trên đường phát triển của nó (ví dụ như sự vận động mở cửa Internet của phó TT Al Gore đã mở màn cho cuộc bùng nổ CNTT); hơn nữa, lo an sinh xã hội theo mô hình xã hội chủ nghĩa cũng không phải là một lựa chọn ưu việt (những xoay xở của nước Mỹ trong nữa nhiệm kỳ đầu của TT OBAMA xung quanh vấn đề Y-Tế đã minh chứng cho điều này) .

  Bắc Âu là trường hợp cá biệt. Nhìn ở góc độ khoa học kỹ thuật thì những nước Bắc Âu trong sự an hưởng thái bình đó họ có đóng góp gì đáng kể cho văn minh nhân loại hơn là tận hưởng những thành quả tiến bộ của cách mạng khoa học kỹ thuật từ những quốc gia phải đương đầu với nhiều thứ sóng gió nhất? Nếu lấy cái mô hình Bắc Âu đó làm mô hình tương lai cho toàn cầu đang hướng đến, thì thangCuoi tui thiết nghĩ là còn lắm điều để mà bàn tới lật lui.

  Mấy lời thô thiển góp dzui cùng quí chú bác …
  -thangCuoi

  ReplyDelete
 14. Châu âu là Quốc tế đệ nhị nắm quyền, tuy ôn hòa hơn đệ tam song nó vẫn có một sai lầm đó là việc nhồi tiền vào hệ thống phúc lợi xã hội. việc nhồi tiền gây tăng thuế cho những người tạo việc làm, khuyến khích con người lười lao động. Sai lầm đó thiêu đốt tất cả các nỗ lục tận dụng lực lương lao đông già trẻ.

  Với một môi trường càng bình an thì nghị lực vươn lên của con người càng kém đi. phải tạo một môi trường có tính khốc liệt để ai cũng phải xoay trở cho cuộc sống.

  Tớ Vote một phiếu cho Hoa kì.

  ReplyDelete
 15. Dear Ngoc Minh,
  Thời sinh viên tớ cũng ráng gặm 54 cuốn Lenin toàn tậ. Hồi đó bộ sách này do Liên Xô viện trợ các nhà sách bán rẻ như cho. Mọi việc thực hiện của Stalin là do lý thuyết của Lenin vạch ra. Tư tưởng quyết định hành động. Đừng nghe nói theo cái Văn hoá truyền mồm mà hãy lấy chứng cứ để mà nhìn sự vật hiện tượng trong xã hội ấy mới là con người của khoa học.

  Dear Cuội
  Cuội nó đúng. Có đối lập mới có mâu thuẩn. Có mâu thuẩn mới có phát minh. Cuộc sống tự nó sẽ tạo ra đối lập dù có là anh em cùng một mẹ sinh ra hay vợ chồng, cha con. Vấn đề cơ bản là các mặt đối lập đó cần phải được thống nhất với nhau để thúc đẩy phát triển. Làm gì thế giới loài người có thế giới đại đồng? Đó là phần sai của Marxist vì ông đặt nền tảng để bắt đầu cho Tư ban luận và chủ nghĩa khoa học cộng sản là VẬT CHẤT - Ý THỨC, nhưng ông kết luận là Ý THỨ - VẬT CHẤT, nên mới có cái chủ nghĩa đại đồng.

  Nhờ vào chiến tranh lạnh đã tạo ra đối lập và mâu thuẩn trong việc giành nhau quyền lãnh đạo toàn cầu do tham vọng đã thúc đẩy khoa học kỹ thuật phát triển đưa kinh tế phát triển mạnh, nhưng thể chế chính trị bao giờ cũng có sức ỳ lớn cũng vì tham vọng cá nhân hơn là tham vọng cho sự nghiệp chung của toàn cầu. Vì bản chất của con người là tư hữu và quyền lực.

  Nên thế giới đang bế tắc mô hình chính trị để đủ tầm có thể đảm đương kinh tế đã phát triển quá cao. Chứ không phải là thế giới đang không có mô hình kinh tế tốt. Ví dụ như nước Mỹ, tình trạng tỷ lệ giữa dịch vụ và sản xuất đang tăng lên. Nên việc làm trong dân bị mất cao. Trong khi đó, chi tiêu công cho nước Mỹ ngày càng lớn. Vì Mỹ là đại ca thế giới, ngay cả bây giờ là con nợ lớn nhất thế giới và của Trung Hoa, nhưng nước Mỹ vẫn phải viện trợ cho Trung Hoa và Các nhà lập pháp Mỹ đang bàn chuyện ngưng viện trợ Trung Hoa. Cho nên Mỹ muốn tiếp tục lãnh đạo toàn cầu thì một mình Mỹ không thể kham hết được. Cái gì cũng có 2 mặt. Thế nên thế giới đang cần một chủ thuyết mới là vậy.

  Cheer,

  ReplyDelete
 16. Dear All,
  Sáng nay tớ đọc bài viết trên VNeconomy có bài Nỗi lo nghị trường: Lạm phát và… lạm phát. Nước mắt tớ cứ tự nhiên chảy mà không hiểu tại sao nó chảy khi đọc đến đoạn ông đại biểu quốc hội của thành phố Hồ Chí Minh phát biểu về lạm phát như thế này:

  "Nhưng, không khí nghị trường đã đột ngột chuyển trạng thái, khi đại biểu Đỗ Văn Đương (Tp.HCM) không “hoàn toàn nhất trí hay cơ bản tán thành với báo cáo của Chính phủ” như nhiều vị đại biểu khác hay mở đầu phần phát biểu của mình mà nói ngay rằng “tôi không nghĩ lạm phát ở nước ta cao nhất khu vực”.

  "Theo tôi phải xem lại chỗ này. Tôi đi các nước thấy giá tiêu dùng đắt đỏ, một đĩa rau muống xào ở Thượng Hải tới 200 nghìn, nhưng ở Việt Nam chỉ mấy chục. Trong nước tôi đi chợ rau muống ở đô thị có thể 5.000 đồng/mớ, đi xuống vùng nông thôn chỉ 2.000, xuống nữa có khi rẻ hơn", vị đại biểu này nêu dẫn chứng cụ thể.

  Tôi thấy gần đây giá cả giảm, giá sắt thép giảm hơn, nhà thu nhập thấp ít người mua hơn, đề ra nhà thu nhập cho người trung bình, tới đây có lẽ là nhà thu nhập cao. Rất nhiều hàng hóa của mình được giảm giá, đồng tiền của mình về Việt Nam được tự do, có giá trị. Cần xem lại đánh giá chỉ tiêu lạm phát này xem có đúng không, theo tôi không phải là cao nhất, vị đại biểu này tiếp tục làm cho hội trường rộn lên tiếng cười.

  Nhưng, nhiều đại biểu vẫn lại tiếp tục bàn về lạm phát theo hướng "sốt ruột" hơn là "xem lại".


  Với những đại biểu được đảng chọn dân bầu và đảng kiểm phiếu như thế thì hy vọng gì có thể có một Việt Nam tươi sáng?

  ReplyDelete
 17. bác sĩ ơi, tại sao mấy hôm nay lại có bạo loạn ở nước Anh ạ?

  ReplyDelete
 18. Dear BS, NQ nghĩ thế này:
  Thật sự chuyện nợ công không chỉ có lí do là mĩ muốn diễn kịch cho thế giới xem, mà còn là chuyện lo sợ cho một tương lại bội chi như Âu châu. S&P đánh rớt tín dụng mĩ như là một cú siết nợ chính phủ bằng sưc ép của cử tri.

  tư tưởng xuyên suốt của Keynes là khủng hoảng phải tăng chi thế nên nước mĩ mới có chuyện nợ nần. bây giờ giải quyết chuyện nợ là phải giải quyết học thuyết Keynes hay là tiếp tục điều chỉnh mô hình phát triển? và với lịch sử kế thừa của mình thì hoa kì sẽ nghiêng về cách điều chỉnh.

  ReplyDelete
 19. Tiếp theo nữa có lẽ nghị viện sẽ dung hòa cả hai phái tăng chi và giảm chi (theo từng khu vực), sự dung hòa tới hạn này sẽ không cần thiết cho một học thuyết mới ra đời.

  ReplyDelete
 20. Tôi thích cái link BS bốt lên về ông Nghị kia. Thật phê như ông tê tê.
  Chẳng cần phải nói thêm từ nào nữa.

  ReplyDelete
 21. Nền kinh tế cũng như chính trị hiện tại đã dẫn đến những hậu quả đây là một điều tất yếu logic. Sau khi nắm chính quyền giai cấp cầm quyền nên khoan dung hòa hợp dân tộc để tất cả mọi người nam bắc chung tay xây dựng một xã hội thống nhất, chính vì sự cực đoan nên nhà nước phải đối phó với sự bất mãn của dân chúng trong nước, sự bất mãn của những cán bộ liêm chính với thời cuộc, hơn 2 triệu người ly tán ở Hải ngoại và đối phó với nạn tham nhũng. Sự độc tôn lãnh đạo mà không có một lực lượng phản biện đúng nghĩa đã dẫn đến những đồng thuận ảo với những chính sách sai lầm và xã hội hôm nay với bao hệ quả nếu ai đó có lương tâm sẽ lay động con tim: những phụ nữ để chồng ở lại đi làm osin ở Đài Loan, Hàn Quốc: những cô gái trẻ vì không có việc làm phải đi tìm miền đất hứa ở Hàn Quốc, Đài Loan: những người cha muốn có thu nhập phải đi phu lao ở Đông Âu bằng nhiều hình thức, xuất khẩu lao động ở Trung Đông, đi trồng rừng ở Malaysia để rồi bỏ mạng hơn 300 người/năm, hàng ngày người ta truyền tai nhau là có quen ai đó làm này hay làm nọ không để gởi gắm xin xỏ, làm ăn dựa trên quan hệ với chính quyền..pháp luật không thượng tôn triệt để.
  -Để xây dựng nước Vit giàu mạnh nhiều khi cũng cần đọc tài nhưng là đọc tài minh quân như Sing, Hàn cũng được nhưng trước hết đoàn kết dân tộc không phân biệt con của chế độ nam hay bắc, không phân biệt Đảng viên hay thương dân, Việt Nam hay Việt Kiều như cụ Hồ kêu gọi năm 1946. Hiện tại để làm được điều này thì người có khả năng nhất là thủ tướng đương nhiệm.

  ReplyDelete
 22. Kính chào quí bác quí chú

  ThangCuoi tui vừa về định lốc cốc thêm mấy dòng triển khai cái điều đã comment hồi sáng, thì thấy bác Hồ Hải đã diễn giải ra rồi với cái comment 07:53 Ngày 10 tháng 8 năm 2011 … Đa tạ bác HH … Thằng cuội tui có lốc cốc cả trang giấy chắc cũng chẳng xúc tích bằng mấy dòng còm của bác …. Hi hi hi … Kính cẩn ngả mũ chào bác ạ …

  A … bác lại có cái còm 08:41 Ngày 10 tháng 8 năm 2011 này nữa … ”Nước mắt tớ cứ tự nhiên chảy mà không hiểu tại sao nó chảy khi đọc đến đoạn ông đại biểu quốc hội của thành phố Hồ Chí Minh phát biểu về lạm phát ………………. Với những đại biểu được đảng chọn dân bầu và đảng kiểm phiếu như thế thì hy vọng gì có thể có một Việt Nam tươi sáng?”

  Hu hu hu …. Bác ơi là bác …. Chắc có lẽ lâu nay “Bác đang cùng chúng cháu hành quân…” trên những miền … duy vật luận nên ít nhiều xa vắng cái cõi chuyện thường ngày trên xứ xở hùng anh. Hôm nay cớ sao rời miền triết lý, xuống cõi thường mà khóc chuyện chẳng lạ chi! Kính bác, biết bao nhiêu là kẻ có lòng (chưa nói chi đến sĩ phu sĩ phiếc) đã không còn nước mắt mặn mòi rơi rớt cho những chuyện như thế này đâu! Họ đã thừa thấy, thừa biết, thừa ngán, thừa vô cảm … từ khuya! Tưởng đà khô khốc giữa hoang đồng duy vật luận, hóa ra bác vẫn còn rung cảm thế bác Hải Hồ ơi … Nói dại, mai mốt bác dạo chợ rồi khóc dài dài … thơ nó rơi giữa trời triết lý … hi hi hi ….

  Kính chúc quí chú bác giữa tuần vui vẻ …

  ReplyDelete
 23. - Nhà nước không nên lấy tiền thuế của dân để lập nên những tập đoàn kinh tế như VNPT, Điện Lực, Vinashin, Than khoán sản...để rồi làm lợi cho một phần nhỏ nhóm người, thay vào đó xây dựng một Quốc Hội mạnh thật sự là của dân với nhiều lực lượng xã hội tham gia, để từ đó xây dựng một hệ thống lập pháp vững chắc rồi nhà nước là trọng tài phán quyết nghiêm minh các thành phần kinh tế hoạt động, có như vậy xã hội mới có nhiều việc làm, việc làm chất lượng đời sống nâng cao dân bớt ước vọng ngoại quốc. Khi một nền lập pháp mạnh thì các thành phần kinh tế, tôn giáo, lực lượng chính trị...sẽ hài hòa sống với nhau. Một nước Mỹ giàu có là vì họ tôn trọng cá nhân, tôn trọng tôn giáo, tôn trọng các dân tộc...các thành phần này sống tốt vì lập pháp, hành pháp và tư pháp độc lập chế ước lẫn nhau.
  @ Thưa ĐB Đỗ Văn Đương : Thú thật em nhìn bác mà em buồn lắm, lại đại biểu mà bác ví dụ làm em ngượng lắm, bác à rau muống ở Trung Quốc bác xem họ bán ở nhà hàng nào vậy? ở Vn nhiều nhà hàng họ cũng bán giá hơn 100k/ đĩa vậy nhưng cũng có nơi có 10k/ 1đĩa hơn nữa xứ Thượng Hãi nó như New York mà, công bằng là gì " Là ngang ngau trong điều kiện như nhau chứ không phải ngang nhau trong điều kiện khác nhau". Bác không thấy ở HCM giá nhà ngang ở Mỹ sao trong khi thu nhập của dân Vịt theo WB là 1300 usd/ 1 năm còn dân Mỹ là 47000 usd/1 năm, giá xăng ở Mỹ thấp hơn ở Vịt mình gần 1000 vnđ trong khi họ đi Mer còn ta đi Wave Tàu, Vịt mình có dầu ở Biển đông và Dung Quất còn Mẽo đi mua về dự trữ.
  Nhà đất? bác không thấy lãi suất ngân hàng hơn 20% à, vay sản xuất thì không ai dám nên cuối cùng ở VN mình toàn là các doanh nghiệp nhập khẩu hàng về bán thay vì tự sản xuất, nhiều người ở HCM phải bán nhà vì không kham nổi lãi suất ngân hàng... con mong bác vi hành thêm nhé nhất là cuộc sống ở Vn.

  ReplyDelete
 24. Dear Cuội & All,

  Thế như ông nghị Đương lại là Tóm tắt tiểu sử và một chương trình hành động rất hoành tráng khi ông đượng đảng cử, dân bàu và đảng kiểm phiếu cho ông đậu vào làm nghị sĩ lập pháp đấy. Ông tuổi con chuột, Canh tý 1960. Năm nay ông gặp con Mèo, Tân Mão nên ông bị cúm nói mà không biết mình nói gì. Thế mà ông là Tiến sĩ luật đấy. Ông mà làm luật cho quốc hội thì dân chỉ có chết thôi. Dân mình giao sinh mạng cho mấy ông nghị tiến sĩ này thì tương lai và hiện tại u tối thì có gì phải ân hận nhỉ?

  Chỉ buồn một nỗi là ông là đại biểu của một nơi là tinh hoa nhất đất nước này. Phải chi ông là đại biểu ở một tỉnh khỉ ho cò gáy dân trí thấp thì không phải buồn đến rơi nước mắt.

  Cheer,

  ReplyDelete
 25. Kính quí chú bác, BS Hồ Hải nói thế này trong cái còm 13:55 Ngày 10 tháng 8 năm 2011 mà nghe được sao à … “…ông nghị Đương … được … đảng cử, dân bàu và đảng kiểm phiếu cho ông đậu vào làm nghị sĩ lập pháp …..
  ……………………..
  Dân mình giao sinh mạng cho mấy ông nghị tiến sĩ này thì tương lai và hiện tại u tối thì có gì phải ân hận nhỉ?”


  thangCuoi tui chẳng thấy cái logic nó ở đâu hết! Sau dzậy hở bác Hồ Hải? Bàn chuyện tận cõi trời duy vật luận bác rất chi là logic, sao tán chuyện giữa chợ bác nhà mình lại phi logic đến dzậy sao! Ối giời ơi, tội nghiệp dân tình!!!

  Nghị ta đảng cử dân bầu
  Đảng kiểm đảng chọn nghị nào gật hay
  Lỡ mà gật trật đường rầy
  Dân nheo nhóc khổ …thì cớ sự này tại dân!!!


  Thiệt là thangCuoi tui phục bác luôn …

  ReplyDelete
 26. Có lẻ chính trị của việt nam dựa vào mối quan hệ thân thuộc nâng đở. Khi có mối quan hệ đó thì người trước kéo người sau vào guồng máy chính trị nhà nước theo dòng chảy .Cá nhân nào không theo hay theo nữa vời bị đào thải từ từ ra khỏi hệ thống.Cá nhân nào làm theo nguyên tắc nhưng không khôn ngoan thoát khỏi tư tưởng lệ thuôc sẻ bị đào thải,Nền chính trị chỉ tồn tại ở dạng: nói giỏi, làm vừa, nghe lời thì sẻ không bị đào thải..Lời giải nào cho kẻ minh quân muốn xóa bỏ hệ thống chính trị phong kiến mang đậm chất việt nam..

  ReplyDelete
 27. Bác sĩ coi chừng chim mồi vào dụ đóa. mấy nhà dân chủ CUỘI vào nói lăng nhăng, rất dễ gây ảnh hương tới blog.

  một số người có chút kiến thức tỏ ra là mình nguy hiểm. Thật đáng sợ.

  ReplyDelete
 28. Bác Quan … nói lạ dzậy cà
  “nhà dân chủ CUỘI” ???!!! … nghe mà nản luôn!!!
  Một chân mới chạm đầu truôn
  Chân kia muốn đánh bài chuồn cho xong!
  Tạ ơn Quan … bác có lòng
  Thị phi chi nỗi đau lòng Cuội tui
  Góc trời viễn xứ lui cui …
  Trả người cái mũ Cuội tui hổng đội vừa!
  Mong trời nắng ấm mây thưa
  Mỏng sương mộng mị ta vừa lòng nhau!

  ReplyDelete
 29. Dear Cuội và NQ,
  Quanh đi quẩn lại các bạn cũng đi lạc đề bài viết của tôi. Khác với tụi Tây, họ luôn tập trung cao độ và tự duy duy lý một vấn đề. Dân mình bàn nhau một lúc là chạy sang tấn công nhau. Nên nước mình nó vậy muôn đời, nhưng ai cũng kêu gào là lãnh đạo làm hại dân hại nước thì rất giỏi.

  Bây giờ vào lại chủ đề bài viết, Vì sao Lenin lại rẻ trái tả khuynh cực đoan đơn nguyên cho hình thái xã hội của ông ta áp dụng vào nước Nga? Và vì sao Mỹ và một số nước phương Tây rẻ phải và ứng dụng rất thành công tư tưởng của Marx-Engles trong điều hành xã hội và thế giới? Nhưng Mỹ và phương Tây không bao giờ vỗ ngực xưng danh rằng, thì, là, mà chúng tao mới là dân Marxist chân chính? Còn dân cộng sản thì đi bóp méo Marxist nhưng luôn vỗ ngực mình mới là Marxist?

  Bạn nào có giỏi thì trả lời 4 câu hỏi trên tớ sẽ mời 1 chầu nhậu XO khi nào tớ khui chai XO gần nhất kể từ hôm nay.


  Khà khà,

  ReplyDelete
 30. ear Bs cùng các Bác.
  Trở lại chính đề tài "một tg bế tắc vì tham vọng".BS đưa lý luận duy vật biện chứng đi dài dài từ tk 19-20-Đầu tk21 Bác lại đặt vấn đề thế giới đang cần một chủ thuyết mới?
  Bác mơ ước rằng mô hình các nước Bắc Âu sẽ là chuẩn mực nào đó cho XH "...những xã hội có chính trị trung dung, không tả khuynh và hữu khuynh cực đoan. "
  1.Dùng Chủ thuyết để áp dụng lên một cơ chế XH là vô cùng nguy hiểm (70 năm Sô Viết , TC, Bắc Hàn...) có mang lại cơm no áo ấm cho loài người không?
  2.Với tốc độ thông tin ánh sáng như hiện nay mọi thế lực "tư hữu và quyền lực" đã thao túng mọi "giá trị tư tưởng" vừa mới nẩy sinh. Cho nên các nhà KTCT học thực chất đang làm công việc phân tích và kiểm nghiệm rồi trình tâu cho Hệ Thống "đẳng cấp thống trị" hầu hóa giải mâu thuẫn (lượng chất ,nội tại...etc...trong tư bản luận)
  2a.Vừa mới hình thành(như Hoa Kỳ),
  2b.Đang Hình Thành(Châu Âu) hay
  2c.Đã Hình Thành(VN,TQ)...
  *Ta thấy yếu tố thời gian (thiên thời) là cơ bản nhất.Rồi đến vị trí địa lý(địa) đó là khi ta xác định vùng KT, Châu Âu, Mỹ , Úc ,Ấn ,Đông Á....Và cuối cùng Dân Tộc(Nhân)bị ảnh hưởng, định hướng,văn hóa...Những cái mà chúng ta đang luận đây.
  BS và các Bác dùng yếu tố Nhân để đòi tác động(thiên,địa) e rằng không ổn
  Vài dòng triết lý
  Thân ái

  ReplyDelete
 31. Dear Bs cùng các Bác.
  Bót cái còm trước lại không đọc được lời thách của Bác.Hẹn ngày tái nạm Tớ đi ngủ đây
  Thân ái

  ReplyDelete
 32. Hồi đáp Cuội,

  Chuyện đời có gì lạ đâu,
  lon ton phạm pháp là sầu vài năm.
  thời nay công lí ai cầm,
  cán cân ai đúc không tày một gang.
  hiến chế, pháp định rành rành,
  lẽ nào cuội muốn, mất đàng sinh nhai?
  Thé mới ra sức mồi chài,
  đợi kẻ mắc bẫy thế gài kiếm công.
  dẫu cho chẳng phải kẻ ngông,
  Vẫn phải đặt điều để cồng khỏi đeo.
  __________________________

  Em không ham rượu của bác,( hổ mang, nếp cái.. để giếng chục năm còn chả buồn uống) nhưng rất thích dựt giải nên có trả lời sai mọi người đùng bảo tớ hám rượu nhá.

  Lê nin đại diện cho vô sản không có gì đi làm cách mạng. làm được thì có tất cả nên ông không đắn đo khi đánh đổ bọn tư sản. Còn tư sản mĩ thì có nhiều tài sản nên khi làm cách mạng họ đắn đo giữa cái được, cái mất mất nên chỉ làm được cách mạng cải lương, mà không triệt để như Lê nin.

  Bên Hữu khuynh họ thấy được các ưu thế khi sử dụng nhiều học thuyết, để trung hòa bớt các sai lầm và phối hợp nhiều ưu điểm của từng học thuyết(Ưu thế lai) vì vậy họ không muốn nhận mình là Marxist là đơn dòng. Còn bên Tả khuynh thì lại sùng bái Marxist coi nó là học thuyết hoàn thiện nhất mọi thời đại nên chỉ dùng một mình Marxist nên dĩ nhiên họ phải nhận mình là môn đồ của Tôn giáo Mac lê.

  Trả lời thế này đạt không BS?

  ReplyDelete
 33. Nghĩ lại rất ức chế với BS. Bài này mình nài nỉ BS viết cách đây 4 tháng, BS bảo đợi vài bài mào đầu rồi mất tích không ho he tí nào nữa. bác hải làm chính khách chác cũng mị dân như thánh.

  joke.

  ReplyDelete
 34. Hehehe, NQ chưa chuẩn khi trà lời quá đơn giản và không có luận cứ để thuyết phục mọi người. Đừng nghĩ quá đơn giản về bài viết này của tớ mà chỉ nhìn phiếm diện thế.

  Bài này là một tổng kết các trào lưu tư tưởng nhân loại thông qua triết học đấy. Đố có ông bà lý luận nào trong nước có khả năng viết được nó trong 2250 chữ mà được một bài như thế này từ triết học, khoa học kỹ thuật đến lịch sử etc... như thế này đó.

  Suy nghĩ đi, theo tớ đánh giá thì Johnchamber có thể trả lời đúng được 90% 4 câu hỏi trên.

  Cheer,

  ReplyDelete
 35. Vậy thì bài vở vẫn chưa tới, NQ đợi John cùng với BS trả lời xem sao.

  he he, qua một thời gian em đã tìm ra mấy cái tư tưởng của Mao cũng chỉ là nhặt lại 36 kế của Tôn Tử.

  (Hỏi: Như thế đã được coi là có lí luận chưa? Có cần phải kể ra kế nào không? và có cần kể Mao biến thể như thế nào hay không?)

  HCM thì nhặt của Cụ Ức trai. HCM cũng nhặt và biến thể như Mao.

  nói Mao là Nhà tư tưởng mà không công nhận Ông cụ là nhà tư tưởng là không công bằng với lịch sử.

  Bác có đồng ý không?

  ReplyDelete
 36. Dear BS cùng các Bác.

  Xin mạo muội trả lời câu thách đố của BS thôi. Đâu có mong mỏi này nọ đâu
  1.Vl.I.Lenin nói:"Tôn giáo là thuốc phiện của ND...".Ông ta phải dùng bạo lực trấn áp nếu không mấy nhà thờ Orthodox và các thế lực phản CM triệt tiêu thành quả CM.Liên tiếp thành lập các Công Xã Sô Viết giành chủ động quản lý "Đất" và "Sức Lao động" là Tư Liệu SX.Nhưng Hình thức Bạo Lực CM là chủ yếu.(Tội nghiệp Hoàng gia Nga).Nên nhớ có thời đoạn ngắn Ông ta dùng CS Kinh tế mới(Việc làm và Bánh mì...hì hì).Thế lực phản CM yếu quá , Ông ta dập tới luôn.Quẹo trái khi đèn đỏ(tả khuynh)
  2.Các nước phương tây vẫn biết "TB luận" đó nhưng các "Thuộc địa" đang được khai thác.(Quẹo phải dù có đèn đỏ cũng không sao ).Cái giá trị thặng dư M của Mác là từ các thuộc địa(Công Ty Tây Ấn là Ví dụ )
  Mỹ chậm hơn nhưng nhân bản hơn(không biết ai lại dùng cụm từ "Thực dân mới "...hì hì )Bóc lột vẫn hoàn bóc lột...(hữu khuynh)
  3.Sau Thế chiến 2 :Đối cực Xanh Đỏ đã rõ ràng.
  LX và các chư hầu đã "định hướng" cái miệng "đầu vào cũng như đầu ra"(Bóng lẫn đen).Tự nhận Tao là CS , Mỹ và các nứơc Phương tây phải nghịch lại thôi.Tao Tự Do
  4.Câu này dễ ợt : Mị Dân Vả lại Phóng lao thì phải theo lao "Búa liềm, công nông cùng trí thức "(Cái compa của cờ CHDC Đức có đó)
  Tớ mới ngũ vài tiếng
  BS đừng bỏ vô Spam cái này nhe

  Thân ái

  ReplyDelete
 37. Ôi buồn quá, theo dõi Johnchamber vài tuần nay cứ tưởng John sẽ trả lời được. Ai dè rồi cũng chỉ vỏn vẹn ở một giới hạn như thế.

  Các bạn nên đi từ triết học đi ra để giải quyết những câu hỏi mà tớ đặt ra thì mới có cái nhìn toàn diện được. Không thể dùng kiểu giật gấu vá vai một vài điểm nhỏ để giải thích.

  John phải hiểu rằng, chơi với bạn phải hiểu bạn để mà chơi. Nhưng muốn chơi với kẻ thù không chỉ hiểu kẻ thù mà còn phải biết mình là ai thì mới chơi được với kẻ thù, và mới tồn tại để thắng kẻ thù. Những cái bàn luận nào mà tớ cho vào sọt rác là những cái các bạn đừng phiền. Còn cái bàn luận ở trên của John không có lý do nào để cho vào sọt rác cả. Và với những câu h3oi tớ đặt ra ở trên nó chưa giải quyết được 30%.

  Thôi tớ đi ăn sáng, uống cà phê một mình đây, xin chào một ngày mới với nhiều điều tốt đẹp.

  ReplyDelete
 38. Dear All,
  Kinh tế là chính trị. Chính trị là thực tiễn của tư tưởng triết học hình thành. Nên hôm nay Giá vàng thế giới vượt 1.800 USD.

  Khà khà, vàng chỉ là tiền, mà tiền thì do nhân loại quy định nhau là nó có giá trị trao đổi. Không người ta không chết vì không có vàng, mà con người ta chết vì đói khát. Nhưng cái vô thức của loài người luôn ngự trị rất to lớn trong củ sọ của mình. Và chính trừ đó mọi việc rối như tơ vò.

  Cheer,

  ReplyDelete
 39. Dear BS cùng các Bác.
  Tớ không mơ chai rượu của Bác mà tớ cũng không thích "Triết học"
  Kể chuyện thiệt
  Hơn 30 năm trước BS là SV gặm nhắm LêNin toàn tập
  Hơn 30 năm trước John bị đá ra khỏi ĐH và bán "Chợ trời" giấy vụn
  Tớ có nhớ LêNin toàn tập này là "giấy trắng "rất chất lượng cho miếng cơm của tớ(Tớ chuyên mua bán ve chai )
  30 năm sau.Đúng là cái duyên kỳ ngộ(cho nên tớ chỉ luận được 30%)
  Vả lại tớ chẳng có kẻ thù để mà chơi.Không bị "hận thù", Đấu tranh GC nhồi sọ.Tớ chỉ mong BS hóa giải nghịch lý ,dạy dỗ cho các em thế hệ sau đừng lao vào bể khổ nữa
  Thôi BS viết tiếp đi, còn 70% kia?Tớ chẵng bị kích thích đâu.Chỉ mong học hỏi vì đã bán đi không biết bao nhiêu Lenin toàn tập(trả nợ đó mà)
  Thân ái

  ReplyDelete
 40. Hehehe, cứ để đấy cho một số bạn khác tìm câu trả lời cho có động lực tư duy. Đó là triết học đấy. Đừng nên dị ứng với nó vì nhầm lẫn nó với chính trị. Tớ trả lời thì quá đơn giản. Bây giờ tớ làm việc và còn chuẩn bị một bài mới cho các bạn vào ngày mai hoặc ngày mốt cùng bàn luận.

  Cheer,

  ReplyDelete
 41. Theo em nghĩ thì tụi Phương tây và Mỹ nó thấy ông Max phát minh ra giá trị thặng dư, giá trị thặng dư này nghe có vẻ là nguồn gốc bất công của xã hội vì lẽ đó là động lực cho vô sản trỗi dậy làm cách mạng, Leenin thì dựa vào cái này để làm phong trào nên thế giới XHCN giơ cao cái học thuyết này và làm phương tiện chính nắm lấy chính quyền. Tụi Mỹ biết cái hay của Enghel và Mác là một xã hội công bằng dân chủ, nơi ấy nhà nước như là người trung gian để trung hòa các lợi ích của các tầng lớp lại với nhau thông qua hệ thống thuế để xây dựng một chế độ phúc lợi. Đó là lý do Mỹ không rêu rao mình đã ứng dụng chủ nghĩa Mac và triết học Enghel phải hok BS HH?

  ReplyDelete
 42. @Real Keep Dream, vẫn chỉ 30% thôi. Các bạn suy nghĩ tiếp nhé. Ai trả lời được bài bản trên nền tảng duy lý 2/3 vấn đề là tớ mời nhậu ngay hôm nay.

  Cheer,

  ReplyDelete
 43. Dear anh Hải,

  Em xin mạo muội đề cập đến 4 câu hỏi của anh. Em xin ghép 4 câu ngắn thành 2 câu dài theo chủ ngữ.

  Mảng Lenin: Vì lúc bấy giờ Lenin không còn lối nào khác để phất cờ, học thuyết Marx chỉ ra rằng thực phẩm, nước uống và nơi trú ngụ ở trong thì tương lai - với tay tới được tương lai các bạn sẽ có tất. Nên nó thành cái phao cho Lenin giữa biển mênh mông thời ấy. Giữa biển trống trơn, chỉ còn cái miệng là còn nổi - không la cũng uổng.

  Còn phương Tây và Mỹ thì ngược lại nhưng với tư cách là đại gia/2 và quân tử/2.

  Em trả lời ngắn, không biết ăn được bao nhiêu %. Anh chấm cho em nha.

  Trinh CTSC

  ReplyDelete
 44. Đối với ông Mac thì ông phê phán tư hữu, ông Mác cho rằng tư hữu là xấu xa là nguồn gốc của mọi tệ nạn của xã hội tư bản thời hoang sơ, mà xã hội lại thuộc về một nhóm những người tài sản lớn, bản chất của con người là thích: quyền lực, tư hữu và tham lam. Tụi Mỹ nó thấy rằng tư hữu không xấu như Mác nghĩ mà tư hữu là động lực của phát triển là cội nguồn để phát huy tối đa của mỗi cá nhân nên trong pháp luật tư sản luôn đề cao tư hữu " Mọi người sinh ra có quyền tự do và bình đảng, tạo hóa ban cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền đó có quyền sống,tự do, mưu cầu hạnh phúc.." mưu cầu hạnh phúc cũng là một dạng tư hữu, trong khi đó pháp luật của XHCN lại nói đến công hữu xem những tài sản của "toàn dân" là tài sản XHCN,những ai xâm phạm đến công hữu lại chịu tội nặng nên họ đề cao cái tập thể làm triệt tiêu đi sức sáng tạo con người. Tóm lại Mỹ thấy cái xã hội đại đồng cộng sản tốt đẹp ở Mác nhưng lại sợ cái công hữu của Mác nên họ không là tín đồ còn XHCN thấy cái cộng sản và công hữu là triệt để.

  ReplyDelete
 45. Các bạn chưa nghĩ ra à, tớ gợi ý nhé.
  Cụ Ghen bóc lột quần chúng lao động nuôi cụ Mác nghiên cứu triết học. Cụ Mác đọc sách để tổng hợp trí khôn nhân loại. Dĩ nhiên là cụ Mác nhiều chữ hơn cụ Ghen, và có khả năng cuồng chữ. Tuy cả 2 cụ đều là dân Do Thái nhưng cụ Ghen thực tiễn, cụ Mác sách vở. Lý thuyết chung của 2 cụ là giai cấp công nhân giành chính quyền trên phạm vi toàn bộ hệ thống TBCN.
  (tý về viết tiếp)

  ReplyDelete
 46. Hehehe, tiếp đi, tiếp đi. Các bạn có tiến bộ đó. Tập dần những tư duy logic và phải có một óc quan sát cộng với một kiến thức rộng sâu các bạn sẽ tự quyết định bản thân mình dễ dàng. Song chưa ai trả lời được đến 50%, vì các bạn cứ đi và cái riêng mà phân tích, chưa đi vào cái chung trong cục diện toàn cầu dưới nền tảng luân lý học.

  Em Lý Toét thì có thể không nằm trong diện phải hỏi vấn đề này, vì em là thành phần nhậu không thể thiếu của tớ. Hehehe, nhưng em cứ gợi ý cho một bạn trẻ có tư duy tốt để tham gia cuộc nhậu cho nó xôm tụ. Khi nào chưa có thí sinh được tuyển tớ sẽ chọn một người có câu trả lời có ý tưởng tốt nhất.

  Nhưng nên nhớ rằng các bạn nên nhìn toàn cục cái chung của thời đại mà các nước đang có những tin hoa làm đảo lộn thế giới để mà đưa ra đáp án nhé.

  Cheer,

  ReplyDelete
 47. Dear BS,
  Em thử trả lời câu hỏi của bác coi thử có ăn nhập vào đâu không nhé. Lenin ứng dụng đường lối đó để cổ súy và lãnh đạo các nước nghèo khác thông qua đảng cộng sản từ đó nắm được thị trường tiêu thụ (vì khi đó thuộc địa hầu hết đã nằm trong tay Mỹ và các nước phương tây). Mỹ và phương Tây sau một thời gian khai thác thuộc địa đã đủ giàu -> phải ổn định tình hình quốc nội thông qua chế độ an sinh xã hội để củng cố nền tảng. Nếu Mỹ và một số nước phương tây vỗ ngực xưng danh ta là Marxist thì khi đó các nước thuộc địa sẽ theo học hỏi Nga vì cứ nghĩ Nga là nước khai sinh ứng dụng. Còn câu hỏi cuối của bác sĩ em không nghĩ bác đã hỏi đúng suy nghĩ của mấy ổng.

  ReplyDelete
 48. với 4 câu của bác Hải thì rộng quá nên tui chỉ xin đưa ra một vài suy nghĩ nhỏ về câu hỏi trên của bác như sau.
  câu 1. Vì sao mà Lenin lại rẻ trái đi theo hướng tả khuynh cực đoan đơn nguyên là vì trong quá trình đấu tranh của mình, Lenin đã nhận thấy nhiều cuộc cách mạng thất bại vì quá khoang hồng độ lượng nên bị tan ra và tiêu diệt như Công xã Paris, do đó Ông đã chủ trương tiêu diệt những kẻ thù của mình. vô tình chủ thuyết này đã làm mất đi các mặt đối lập trong duy vật luận của Marx, không có cạnh tranh thì không thể phát triển lên được.
  Ông đã phá vỡ chủ thuyết mà mình làm chủ đạo phát triển về sau này, đưa giai cấp vô sản lên tầm cao mới, chiếm đoạt quyền hạn của giai cấp thống trị để làm chủ xã hội, một sai lầm nữa là Ông đã không nghĩ đến đã là con người thì Tham sân si.
  Mà giai cấp vô sản cũng chỉ là những công nhân những con người bình thường có ít kiến thức và tầm hiểu biết so với giai tầng khác như Trí thức, và tư sản.
  Khi những con người này lên lãnh đạo thì rõ ràng trong thời chiến tranh có thể là thành công mỹ mãn, nhưng với thời bình một nền kinh tế trí thức thì họ không đủ tầm để vực dậy nhanh chóng một xã hội bị quyệt quệ sau chiến tranh đươc.
  Đến đây xin hết câu 1...

  ReplyDelete
 49. Hehehe, John còn may mắn chán so với nhiều người ngay cả với tớ theo một nghĩa khác đấy, chưa biết về nhau hoàn cảnh thì đừng so sánh. Thấy John cũng bàn đến Luật Tam Tài - Thiên Địa Nhân - nên cứ nghĩ rằng John đủ khả năng để nhìn 4 câu hỏi của tớ theo triết lý Tam Tài. Ai ngờ lại là vấn đề tam tài của John chỉ là một tư duy chết mà chưa sống. Kiến thức sống giống như ngôn ngữ sống khi mình học ngoại ngữ. Tức là khi nói chuyện thì từ vựng nó bật ra một cách tự nhiên như phản xạ. Còn kiến thức chết thì phải đợi người khác gợi ra mình mới à tớ biết nó nhưng tớ quên lững.
  -------------------------------
  Dear All,

  Các bạn có thấy mấy nước châu Âu nó hay dùng cờ Tam Tài không? Cờ ba màu đấy. Vì dụ như Đức: Đen – Đỏ - Vàng. Nga sau khi xóa bỏ Liên Xô trở về cờ thời kỳ Sa Hoàng: Trắng – Xanh – Đỏ. Pháp, Ai Cập, Tây Ban Nha, Ý… Ý nghĩa Thiên Địa Nhân và tam quyền phân lập là từ đó mà ra. Khi nhìn cục diện toàn cầu hay một đất nước các bạn nên nhìn nó dưới Tam Tài để phân tích sẽ có cái nhìn bao dung và toàn diện.

  Bây giờ vào câu trả lời cho 4 câu hỏi trên,

  1. Thiên: Mỹ có thiên thời là khai sinh ra nước Mỹ ngay sau cuộc cách mạng công nghiệp thúc đẩy kinh tế được phát triển kinh tế đòi hỏi một tư tưởng mới và tư tưởng duy vật luận hình thành cho nhân loại. Còn Liên Xô là một sự mở rộng lãnh thổ xâm lược trên một cựu lục địa hình thành do tham vọng của những con người vẫn còn tư duy tăng lữ quý tộc của thời Sa Hoàng ngự trị quá sâu. Lenin làm cách mạng cũng bắt đầu từ một anh trí thức cùng đinh vô sản bần nông. Các nước Tây Âu khác với Nga và Đông Âu là cuộc cách mạng tư sản Pháp 1789 do giái cấp tư sản làm thay đổi tư tưởng chứ không phải vô sản.

  2. Địa: Hai đại dương lớn nhất toàn cầu đã giúp nước Mỹ tách xa các cựu lục địa. Ngoài ra các nước lâng bang Mỹ là những nước có đời sống thổ dân thấp kém không là mối đe dọa nước Mỹ. Cho nên đã giúp nước Mỹ Nam và Tây tiến từ 13 bang đầu tiên để trở thành 52 tiểu bang và thuộc địa ngày nay. Trong khi đó, quanh Liên Xô là các cường quốc và các đế quốc không kém cạnh gì.

  Còn tiếp

  ReplyDelete
 50. Tiếp theo

  3. Nhân: Đây mới là phần quan trọng nhất. Nước Mỹ có các Quốc Phụ ra đi tìm miền đất hứa mang tư tưởng khai phóng và nhân bản với đầy đủ tâm và tầm, họ muốn thoát khỏi sự bảo thủ của cựu lục địa và mang khoa học kỹ thuật tân tiến theo. Giống như hạt giống tốt gặp mãnh đất lành và thời tiết tốt. Các bạn có thấy có những vị tổng thống Mỹ đã ra đi về cõi hư vô hơn trăm năm nay, nhưng nợ nần của họ hôm nay vẫn còn chưa trả hết không? Có vị lãnh đạo nào ở các cựu lục địa mà khi chết họ còn nợ cả trăm năm chưa trả được không? Hay là như Lenin chết rồi, nhưng cái mộ của Lenin chiếm một mãnh đất vàng to lớn trong quãng trường đỏ ở Mac Tư Khoa?

  Chẳng những thế mà Mỹ và các nước tư bản phương Tây không chỉ dùng duy vật luận mà họ biết kết hợp nhuần nhuyển các trường phái duy vật lẫn duy tâm để tạo ra một thế giới hài hòa vì con người đâu chỉ có xác thịt mà còn có phần hồn. Vì thế nên tôi mới có câu này trong mở đầu bài viết: "Khi một triết thuyết ra đời nó nằm ở lĩnh vực khoa học triết học, một khoa học chung nhất - cái chung. Nhưng khi một triết thuyết được tham vọng của con người ứng dụng thành một bộ phận của một hình thái chính trị xã hội cụ thể hoặc một hình thái chính trị xã hội cụ thể thì nó là kinh tế chính trị học - nó không còn là triết thuyết và nó là cái riêng." Và chủ thuyết Marx-Engels chỉ là một bộ phận trong hình thái chính trị xã hội Mỹ và phương Tây chứ không là tất cả. Nên họ không vỗ ngực họ là Marxist.

  Về nhân còn phải quan tâm là giai cấp làm nên nước Mỹ là giai cấp tư sản. Còn đối với giai cấp bần nông bên CS thì họ chưa bao giờ nhìn thấy sách vở. Bây giờ họ vớ phải một chủ thuyết thì họ chỉ biết có một mặt của tinh hoa tư tưởng của nhân loại và họ cho rằng đó là ánh sáng cứu rỗi của họ - mà đúng là cứu rỗi cho họ thật. Bên cạnh đó do tư duy bảo thủ và yếu kém về kiến thức nền, họ không thể thay đổi được và buộc họ phải ép người khác theo và phải nói láo để mỵ kẻ khác theo. Lenin làm cách mạng cũng bắt đầu từ một anh trí thức cùng đinh vô sản bần nông. Trong khi đó giai cấp làm cách mạng phương Tây và Mỹ là giai cấp tư sản.

  Tôi vẫn thường nói với con tôi rằng: "Con đừng bao giờ bảo mình tốt khi con là một người nghèo". Vì nghèo làm sao ta thể hiện lòng tốt với mọi người. Chỉ có người giàu mới có dư vật chất để thể hiện lòng tốt với cộng đồng. Nhìn lại các cuộc cách mạng vô sản như tôi đã nói là họ làm rất triệt để, nhưng khi chính quyền về tay họ thì họ không đủ tài và đức để biến xã hội tốt đẹp hơn, mà họ dẫm lên con đường độc tài. Và họ đối xử với dân mình còn tệ hơn ngoại bang đối xử với dân mình. Vì họ nghèo đói dốt nát, nên họ bằng mọi giá để giữ cái mình vừa cướp được một cách bất nhân và cường bạo.

  Về Nhân cần phải thêm phần Hợp chủng quốc Hoa Kỳ hơn hẳn về văn hóa đa bản sắc. Sự giao lưu văn hóa là nền tảng để tư duy khai phóng đến với một cộng đồng tốt đẹp hơn và con người có tầm nhìn xa, cao và rộng hơn. Ưu thế lai sinh học cũng là một vấn đề làm cho một chủng tộc đa sắc tộc phát triển tốt hơn tư duy và sức khỏe so với Liên xô và cựu lục địa. Trong khi đó, ở Nga hay Trung Hoa thì không xem trọng văn hóa đa sắc tộc mà họ chủ trương tinh thần dân tộc cực đoan và đồng hóa. Hãy nhìn Ba Lan, Georgia, Chesnia, … với người Nga và Tân Cương, Nội Mông, Duy Ngô Nhĩ, etc… với người Hán của Trung Hoa là sẽ rõ.

  Còn Tiếp

  ReplyDelete
 51. Tiếp theo và hết

  Tổng hợp 3 vấn đề trên là triết học đấy. Đừng cho triết học là ghê gớm mà không muốn tìm hiểu nó. Mà phải thấy triết là kim chỉ Nam cho cuộc đời mình. Nó giúp mình nhìn ra bản chất của vấn đề. Nó giúp mình sáng suốt để không bị kéo vào lề phái hay lề trái. Nó giúp mình tất tần tật mà mình lại bỏ nó là sao? Và trên phương diện 3 vấn đề trên soi rọi lại tư duy của Lenin, Mao, Stalin, etc... của thế giới cộng sản so với tư duy của các nước tư bản sẽ rõ. Tớ giải thích thể đã đủ chưa nhỉ? Hay là phải cần dài hơn?

  Chúc một ngày mới an lành,
  --------------------------

  Bây giờ chúng ta hãy quay lại đất nước mình để tư duy lại tại sao đất nước mình rơi vào cái ngả rẻ tả khuynh cực đoan đơn nguyên sai lầm này?
  --------------------------

  P/S: Việc chọn ra 1 người để nhậu khi tớ hú thì các bạn có thể tự bầu nhen. Tớ khó lựa chọn quá.

  Cheer,

  ReplyDelete
 52. Những tư tưởng mà cụ Mác (Mã Khắc Tư) tổng hợp là gì, là hệ thống lý luận của tiền bối, tiêu biểu

  Đó là xã hội học của Rousseau (Lư Thoa)
  Đó là tư tưởng nhân quyền của Voltaire (Phúc Nhĩ Thái)
  Đó là chính trị học của Montesquieu (Mạnh Đức Tư Cưu)
  Đó là thí nghiệm kinh doanh không lợi nhuận của Thomas Moore
  Và đặc biệt Biện chứng pháp Hegel (Hắc Cách Nhĩ) với Tam đoạn luận

  Nên nhớ rằng cụ Mã nhà mình không phát minh mà chỉ tổng hợp lại (sáng tạo hay không lại là chuyện khác).

  Ta nhớ rằng những hệ thống tư tưởng trên ra đời thời Phục hưng, sau đêm dài Trung cổ Âu châu. Nó là cách mạng thay đổi toàn bộ luật lệ thời Phong kiến. Vậy nó là gì?

  Nó là Dân chủ, Đa nguyên và Nhân quyền.

  ReplyDelete
 53. Cụ Mã dựa trên lý thuyết Smith để soạn Tu bản luận làm cơ sở giai cấp công nhân đòi lại phần giá trị thặng dư mà giới chủ giữ lại tái sản xuất.

  Cụ Mã đòi hỏi công nhân phải có nhận thức cao và giành chính quyền trên toàn hệ thống TBCN và thâu tóm toàn bộ thế giới lạc hậu còn lại. Theo cụ các dân tộc ở Á châu được xếp vào loại mọi rợ.

  Do không có thực tiễn nên cụ chỉ dừng lại ở mục tiêu giành chính quyền.
  (còn nữa)

  ReplyDelete
 54. Nếu phải lật lại vấn đề từ thời ông Lê nin thì cháu mong bác trả lời các câu hỏi sau:

  1. Trước khi có Xô viết, chiến tranh do cái gì tạo nên.
  2. Ngay trước thời điểm LB xô viết được ra đời, chiến tranh thế giới thứ nhất do ai tạo ra.

  Chúng ta phải đứng trên quan điểm lịch sử khách quan thì mới biết học thuyết nào đúng sai ?

  Trên quan điểm của riêng cháu thì không có khái niệm đúng sai mà chỉ có phù hợp với hoàn cảnh hay không. Nói theo kiểu phật thích ca thì tất cả là vô thường, còn quan niệm đúng sai là còn chưa thoát khỏi vô minh :)

  ReplyDelete
 55. Hehehe, một cái lỗi của nhiều bạn là đọc sách mà không đọc cái tựa sách, cái tên chương sách và mục lục bố cục sách. Nên đọc xong cuốn sách không hiểu hết được tác giả muốn nói gì?

  Tớ đi mua sách tớ chỉ cần xem tựa sách, xem mục lục là biết mình có nên mua hay không? Và có cần đọc hay không?

  Để trả lời cho Ngoc Minh thì tớ nhờ Ngọc Minh đọc lại 3 chữ cuối của cái tựa bài này. Nói đi thì cũng phải nói lại, chính nhờ cái đó mà thế giới có cạnh tranh và phát triển. Đó là 2 mặt của vấn đề, chứ cứ như ông Tất Đạt Đa thì bây giờ chúng ta còn ăn lông ở lỗ mất.

  Cheer,

  ReplyDelete
 56. Dear BS và các Bác.

  Bái phục, bái phục BS nhưng tớ nhầm lẫn tiêu đề KTCT học lạm qua triết học.
  BS lấy thuyết "Thiên ,Địa, Nhân" hàng ngàn năm xưa Trung Hoa Cổ Đại lồng vô triết học Tây Phương có gì không ổn đây.?
  Đồng ý mọi lập luận của Bác đều thuyết phục

  Bác lấy câu này của de Gaulle: "Tất cả các chủ thuyết rồi cũng sẽ qua đi, điều còn lại cuối cùng là dân tộc".
  Tớ trích phần còm của tớ :Trước DeGaulle , Napoleon đã phán :Mọi thứ đi qua chỉ nhà thờ còn lại(tự điển Danh ngôn tg)
  Tớ không dám đụng mấy chàng trai đất Vịt sợ CAM nó theo AiBiAtRet thì khổ
  Hì hì

  Thôi Bác nhậu với ai cũng được

  Thân ái

  ReplyDelete
 57. Cái mà cụ Mã đã vạch ra đó là: muốn giành chính quyền phải thành lập đảng trước. Đó là lý do tại sao các nước theo marxism lại cấm thành lập đảng. Nghe lủng củng nhỉ, tuy nhiên thực tiễn nó như vậy.

  Cụ Mã cũng đòi hỏi chính quyền hoàn thiện cần phải có đối lập, mà đối lập thiệt chứ không phải đối lập cuội. Thực tiễn tại các nước marxism không tồn tại đối lập, kể cả trên danh nghĩa. Trong khi những chính quyền không tự xưng là marxism lại có đối lập, cho phép các đảng phái hoạt động. Nói cho phép thì hơi quá, làm sao đảng này "cho phép" đảng kia được.

  Đối lập không phải cái gì cao xa mà ngay chính bản chất con người, ta phải soi gương ta mỗi ngày. Và mỗi người chúng ta phải lập gia đình, có những xung đột mới hoàn thiện được.

  (còn nữa)

  ReplyDelete
 58. Ui, đúng là mở tầm mắt. Cảm ơn Bác Hải với Bác Lý. Giá như những ông Nghị có kiến thức như này nhỉ ?

  ReplyDelete
 59. Hay lắm chú Lý, tiếp đi, chia sẻ thông tin là làm cho tất cả xã hội hoàn thiện hơn, trong đó có cả nhân cách làm Người.

  Cảm ơn chú,

  Dear John,
  Không phải Mỹ và phương Tây đang trộn lẫn các trường phái Đông tây để làm nên những xã hội hùng cường đấy sao?

  Hãy bàn đất nước mình dưới cái nhìn đại cuộc và khoa học. Đừng bàn với cái nhìn riêng tư và cảm tính đả kích thì không ai quan tâm đến để hại mình cả.

  Cheer,

  ReplyDelete
 60. Cụ Lý (Lý Ninh tức Lenine) vốn người Do Thái sống nhiều đời ở Nga, đã thấm nhuần nguyên lý "Phải có đảng mới giành được chính quyền" của cụ Mã. Ngoài đảng Bolshevich ra ở nước Nga la tư thưở ấy còn có nhiều đảng phái khác, tuy nhiên đảng Bolshevich có số lượng đông nhất như cái tên của nó, và đặc biệt Bolshevich được tổ chức chặt chẽ qua bí danh, mật mã, kỹ thuật này được các đảng cộng sản đàn em khác áp dụng sau này.

  Xuyên suốt toàn bộ 54 tập Lý Ninh trước tác là Chiến thuật, chiến lược Lý Ninh với tư tưởng chủ đạo là Phân loại kẻ thù từng giai đoạn, liên kết với kẻ thù ít mạnh hơn để tiêu diệt kẻ thù mạnh nhất. Ở xứ ta Chiến thuật, chiến lược Lý Ninh được áp dụng triệt để.

  (còn nữa)

  ReplyDelete
 61. Chỉ có thể nói là great với chú Lytoet và BSHH, chú Hải chứng minh không biết đúng hay sai nhưng tạm thời rất là thuyết phục vậy, nhìn tổng quát trên toàn thế giới thì cũng nhờ sự ra đời của XoViet mà người Mỹ và Tây âu có một động lực mạnh mẽ hơn trong việc thúc đẩy khoa học,kinh tế và chính trị vậy nên nếu không có Max hay Lenin năm 1917 thì chắc chắn cũng có Lenin demo để có mặt đối lập để thế giới tiến lên, cho nên đối với những nước nhược tiểu như chúng ta thay vì đi tôn vinh mù mỵ các chủ thuyết hay chứng minh đúng sai thì ta nên chọn cái thuyết tốt hơn cái thuyết lợi hơn cho dân tộc mà làm, cũng tại vì "tham vọng" mà làm cho dân tộc đang lỗi nhịp với thế giới.

  ReplyDelete
 62. Do tiếp thu từ tiền bối nên học thuyết của cụ Mã có nhiều tiến bộ về bình đẳng xã hội, về đấu tranh giữa các mặt đối lập là động lực phát triển. Do đó mà cụ bị gượng ép về phương pháp giành chính quyền để rồi sau đó đã bị cụ Lý phủ nhận. Sau này người ta hay rao giảng về vệc Lý Ninh làm cách mạng vô sản thành công ở khâu yếu nhất của CNTB, đây là sai lầm có tính chất xuyên tạc lịch sử và nhiều người trong đó có bạn Binh, bạn Ngoc Minh đã tin tưởng vững vàng như vậy. (Các linh mục phải gọi những người cộng sản bằng thầy về phương pháp truyền đạt giáo lý).

  Thực tế thì Sa Hoàng Romanov đã hết thời và bị mất quyền lực bởi Cách mạng tháng 2, lá cờ tam tài Nga có từ khi ấy và như vậy là đủ. Nhưng nếu chỉ có vậy thì thế giới chắc gì đã tốt như ngày nay ở ý nghĩa là Nhân quyền chưa chắc đã được thúc đẩy ở Cựu lục địa và Bắc Mỹ hay Châu Đại dương.
  (còn nữa)

  ReplyDelete
 63. Một huyền thoại được thêu dệt đó là cuối đời cụ Lý bị suy nhược vì biến chứng của bênh giang mai. Cụ đã bị bác Tư (Tư Đại Lâm tức Zhughasvili tự là Stalin, một tay Do Thái khác sinh trưởng ở xứ Georgia) tiếm quyền tranh ngôi vị lẽ ra thuộc về kẻ thân tín Trosky.

  Làm gì có chuyện đó, cụ còn hôn mê mà chưa chết, cấp phó cũng không dám động thủ, ai đã là đảng viên cộng sản vô đây xác nhận cái. Cụ tay không chiếm được cả nước Nga với hệ thống thuộc địa của nó mà dễ dàng bị cấp phó gạt dễ dàng vậy chăng, vô lý. Ở đây phải nói rằng trong điều hành thuộc cấp các cụ vận dụng triệt để nguyên lý đối lập. Cụ thể cụ Lý sử dụng bác Tư nhưng làm như tin cả bác Kít dẫn đến 2 bác Kít - Tư phải trông chừng nhau, tố lẫn nhau với lãnh đạo, và cụ Lý nắm vững những khuyết điểm của 2 bác ấy để trị giống như nài voi tạo ra vết thương trên voi.
  (còn nữa)

  ReplyDelete
 64. "Mỹ và các nước tư bản phương Tây không chỉ dùng duy vật luận mà họ biết kết hợp nhuần nhuyển các trường phái duy vật lẫn duy tâm để tạo ra một thế giới hài hòa vì con người đâu chỉ có xác thịt mà còn có phần hồn"

  Kiến thức em thiển mong bác góp ý

  Max đã chì ra ra giá trị thặng dư, giá trị thặng dư là nguồn gốc bất công của xã hội vì lẽ đó là động lực cho vô sản trỗi dậy làm cách mạng. Phương tây biết rõ nên vẫn dụng điều này để đưa chủ nghĩa tư bản lên một hình thái xã hội cao hơn là giảm sự bất công, giảm xung đột giai cấp bằng cách cho phép công nhân nắm giữ cổ phần trong nhà máy xí nghiệp, cải cách an sinh xã hội

  ReplyDelete
 65. Ha ha, mở rộng tầm mắt và trí óc. Như vậy NQ đã thấy được thiếu sót cuả mình và tại sao chưa trả lời được.

  Để hiểu được bản chất của một vấn đề phải biết được lịch sử phát sinh của vấn để đó.

  __________________

  Tớ xin tiếp lời một chút về VN.

  Sai lầm ở đây là sự phủ định sạch trơn các thành quả của thế hệ trước mà tiêu biểu chính là đạo đức cách mạng.Chúng ta có thể thấy nhà trần là một triều đại hùng cường vì họ không hoàn tooàn xóa bài với nhà lí mà kế thừa để tiếp tục phát triển nên nó mới trở thành triều đại rực rỡ như vậy. Nếu nhìn vào hồ Quý Ly ông ta xóa sạch tất cả các vết tích của triều trần và tự mình xây dựng lại không kế thừa những thành quả của triều trần. Và nếu nhà nguyễn kế thừa những thành quả của tây sơn bằng cách tôn trọng Nguyễn Huệ thì việc thu phục nhân sĩ trong lòng bàn tay . Đến Thời đại Hồ chinh cung không khá hơn.

  Như vậy Họ khi lên lãnh đạo đã không biết kế thừa những thành quả của thế hệ đi trước, mà lại muốn phá hết để xây dựng lại. Làm cho lịch sử 2000 năm dựng nước bị đứt đoạn và chỉ còn lại vài chục năm vô sản. Ấy thế ta mới thấy được cái tầm cái tâm của Thái sư trần thủ độ...

  (còn nữa)

  ReplyDelete
 66. Năm 54 chúng ta bỏ lỡ một cơ hội thỏa hiệp, nhượng bộ với Khối Hữu để kế thừa các chính phủ được xem là phản động như CP bù nhìn trần Trọng Kim, Ngụy Quyền Ngô ĐÌnh Diệm. Việc đó cũng chỉ vì các học trò đã thấm nhuần Tư tưởng nền chuyên chính vô sản và cách mạng triệt để của cụ Lý Ninh, nên đã khiến cả dân tộc thành bãi chiến trường cho hai hệ tư tưởng.

  Ừ thì tạm chấp nhận cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại để thống nhất. Nhưng đến năm 75 chúng ta lại tiếp tục sai lầm. đúng ra phải cử người kế thừa thành quả ngoại giao, kinh nghiệm quản lí và điều hành của VNCH, mà đằng này lại xóa sạch. Những trí sĩ miền nam phải li hương tổ quán, thế thì chắc là đau lắm tớ tưởng tưởng cũng rớt cả nước mắt.

  còn nữa....

  ReplyDelete
 67. Đúng ra là chỉ có bác Kít mới là người thực sự có mưu đồ lật đổ cụ Lý. Ngoài bác Kít cụ Lý còn có kẻ thù khác là bác Nốp (nhà tư tưởng bolshevich Plekhanov) nhưng bác Nốp và quan văn không nguy hiểm.

  Cụ Lý cướp chính quyền từ tay chính phủ lâm thời Kerensky, trở thành một Sa hoàng mới, và điều này không có gì nguy hiểm cho thế giới. Cái nguy hiểm ở chỗ cụ không chỉ muốn chiếm thuộc địa Nga cũ mà còn muốn đặt ách cai trị lên toàn thế giới. Nốp và Kít không tán thành mục tiêu này, còn bác Tư không hổ danh là người kế thừa nguyên vẹn từ cụ Lý. Beria của cụ Tư sau này là bóng của Djeczdinsky tay này thiệt mạng bởi dịch cúm Tây Ban Nha.

  Sau khi thiết lập chính quyền vững chắc, dẹp bỏ các thành phần đối lập, kết tội chính phủ lâm thời là phản động, là bạch vệ và tiêu diệt, cụ Lý cho thành lập Quốc tế III thực chất đây là bộ Thuộc địa của chính quyền Bolshevich có nhiệm vụ chỉ đạo và giám sát chư hầu, tìm tòi và kết nạp chư hầu mới. Bộ chính trị các đảng chư hầu là những đảng bộ trong QT3, chịu sự lãnh đạo thống nhất của cán bộ người Nga phụ trách QT3. Cán bộ cao cấp từ các đảng chư hầu đều được nhận tên Nga và chỉ giao dịch bằng tên Nga này. Những đồng chí TBT đầu tiên của đảng ta có tên lần lượt là Likvey, Siniskin và Litvinov; đồng chí Lin là một giao liên của QT3.

  (còn nữa)

  ReplyDelete
 68. Xét về vị trí địa lý, Thì trên đầu VN là cái Đe Trung Hoa, cạnh sườn là hai nước nhược tiểu luôn sẵn sàng vào hùa với trung hoa để cô lập VN. và thực tế điều đó đã xảy ra VN đã bị phong tỏa trên đất liền, mà biểu hiện của nó chính là sự bất lực của chính phủ trước đập thủy điện xayaburi của lào.

  Nga, Mĩ, Tàu, Ta. Đàu tiên là Nga với GDP 1,5 Ngìn tỉ, dân số 150 triệu sức mạnh tập trung ở năng lượng và kĩ thuật vượt trội đang mải tụ lo cho mình. con gấu này thực tế chưa bao giờ bung ra được một tấm lá chắn bảo vệ VN minh chứng là 1979, 1988, nên Nga chỉ có thể là đối tác kĩ thuật mà thôi. Duy chỉ có mĩ là đủ sức để làm điều đó nhưng rủi thay Hoàng đế ở xa mà nắm đấm ở gần! thế nên VN không thể cực đoan với TQ mà cần phải kế thừa chính sách ngoại giao mềm dẻo của ĐCS với TQ.

  Thực tế thì trong cuộc chiến Mĩ-Trung thì Mĩ không cần tới VN trong chiến lược bao vậy Trung Hoa, nhưng nếu chúng ta chủ động thì sẽ nhận được sự giúp đỡ từ Hoa kì - dù sao thêm bạn bớt thù cũng tốt. Mặt khác chúng ta có một cộng đồng lớn mạnh tại Hoa kì, những nghị sĩ có duyên nợ với VN như McCain, Jim Webb, đó là một lợi thế.

  Với thời cuộc hiện nay, cuộc chiến Hoa- Mĩ đang hủy hoại nền kinh tế của các nước nhược tiểu, nhất là VN một xứ thiếu dân chủ thì nó xói mòn càng dữ dội hơn. Thì đó là một cơ hội cho sự chuyển biến tích cực xã hội theo một mô hình kinh tế phù hợp hơn. Hãy phá bỏ các tập đoàn nhà nước và tạo sự ưu đãi và lợi ích tức thời cho các chính khách, Nhà quản lí công muốn làm kinh tế. Tôi tin rằng phần nhiều sẽ không phản đối, và dân chúng cũng dễ tính chấp nhận - đúng là Ý đảng lòng dân. chỉ thế là sẽ phát huy được toàn bộ sức mạnh của nền kinh tế.

  ReplyDelete
 69. Giải thích thêm Vì các con người là tư hữu khi của chung thành của riêng thì họ sẽ tán đồng. các nhà quản lí công kiểu gì cũng tìm cách mua rẻ lại máy móc hay thiết bị hãy tạo điều kiện họ mua làm điều đó. Thực tế thì những năm đầu đổi mới họ đã tán đồng vafmua rẻ khá nhiều máy móc.

  còn...

  ReplyDelete
 70. Dear BS và các Bác.
  Quây ờ mi nịt.
  BS dùng "Thiên Địa Nhân" của Hội Tam Hoàng rồi luận cho Triết học Phương Tây.Cho là lý luận "trộn lẫn trường phái" là đúng đi.BS đặt câu hỏi mà hổng đả động đến Trung Hoa(dù có phần cuối 1 tí xíu )
  Đây là kế "Điệu hổ ly sơn"
  Chơi dậy hổng phe
  Thân ái

  ReplyDelete
 71. Thừa nhận rằng xã hội của chúng ta có một lực lượng dồi dào. Và không ít trong số họ là những con người co năng lực vấn đề đặt ra không phải là cố gắng sử dụng cho hết họ mà là làm sao để họ tạo ra sản lượng tốt nhất. Hãy sử dụng vài chục trí thứ thật sự vì nếu có có mấy chục trí thức mà tận dụng cũng không hết thì cả ngàn triệu trí thức cũng chỉ có thể lao động giản đơn. Đây là một công việc phải thống nhất với việc kế thừa lại những con người của xã hội cũ. Chúng ta sẽ gác lại ý thức hệ và lo tốt cho cuộc sống của chúng ta vì dân không giàu thì mước không thể mạnh.

  hình như hết rồi.

  ReplyDelete
 72. @thầy Lý:
  Rất thú vị, đặc biệt "trên cả tuyệt vời", đối với thầy Lý. Bằng trực giác, tớ đã kêu Lý Toét bằng "thầy" từ mấy năm nay, quả không sai!

  Tiếc là đang mắc công chuyện quá lu bu nên chưa thể tham góp (cái này phải nhớ và nghĩ cho có hệ thống mới được).

  Góp được ngay với thầy Lý là vài cái này: -Voltaire là Phú(Phúc)-Lộc-Đặc-Nhĩ chớ sao lại là Phúc-Nhĩ-Thái.
  -Hegel là Huyền-Cáchĩ chớ sao lại là Hắc-Cách- Nhĩ.
  -Stalin là Sử-Tà-Linh

  @Hồ BS và mọi người:

  1./Thế giới có thể "bế tắc", nhưng theo tớ không phải vì "tham vọng". Bởi lẽ "tham vọng" là bản chất của con người, khác nhau là "tham vọng" đó đúng hay sai mà thôi. Nó đúng khi đem lại lợi (ích) cho nhiều người trên cơ sở lợi (dụng) ít người. Khi đó nó sẽ tồn tại ổn định và lâu dài. Bằng ngược lại thì sẽ có những Erich Honecker, Nicolae Ceausescu, lân bang của ta cũng có Ferdinand E. Marcos, hay gần đây như Hosni Mubarak,...(đấy là tôi không kể những người bị ... bởi... có yếu tố rõ nét của ngoại bang)

  2./Sự "bế tắc" khi đến "cùng" nó sẽ "biến" để "khai thông" thôi. Đó cũng là 1 quy luật.

  3./Cái cần nhứt để làm chánh trị là phải có lực lượng (muốn kêu cái tên gì đó là tùy lúc, tùy nơi, tùy hoàn cảnh). Mọi thứ (học thuyết, chiến lược, chiến thuật,...) mà chánh khách thủ lãnh đưa ra hay vận dụng đều nhằm đạt đến mục đích tập hợp cho được lực lượng mạnh vì lực lượng nào mạnh hơn sẽ thắng, đó là nguyên tắc. Cho nên muốn củng cố, xây dựng hay triệt tiêu đều dựa trên nguyên tắc đó.

  Vì vậy nếu nhằm để "phá" thì phải vận dụng "chánh trị" trước nhưng để "xây" cho vững và bền thì phải áp dụng "kinh tế" trước.

  ReplyDelete
 73. À quên, Dear BSHH

  NQ vote Bác Châu Bửu 1 phiếu. he he

  ReplyDelete
 74. Tư Đại Lâm là người kế thừa xuất sắc của Lý Ninh trong công cuộc chinh phục hoàn cầu dưới mỹ từ quốc tế vô sản. Kẻ thù nguy hiểm nhất của cụ là Trosky đã bị tiêu diệt bằng một cái búa đinh tại nhà riêng ở ngoại ô thủ đô Mễ Tây Cơ năm 1940.

  Xin nói lại Lý Ninh đã thành công trong việc áp đặt sự cai trị bằng chính sách trưng thu lương thực, buộc người ta không còn có thể nghĩ tới cái gì khác ngoài miếng ăn và phải phục tùng lãnh tụ. Lãnh tụ Tư Đại Lâm sau này đã hoàn thiện chính sách đó bằng nạn đói ở Ucraina 1931-1932.

  Tuy nhiên chính sách độc tài có một ưu điểm đó là tập trung được tất cả nguồn lực của xã hội đi về một hướng, kết quả là Liên bang xô viết có được một nền công nghiệp đại quy mô nhất là công nghiệp quân sự đủ sức đáp ứng các cuộc chiến tranh.

  (còn tiếp)

  ReplyDelete
 75. Thông qua QT3 hay còn gọi là Quốc tế Cộng sản (QTCS), các đảng bộ chư hầu phải tuân thủ nghị quyết của QTCS. QTCS thành lập trường Thợ Thuyền (mà sách giáo khoa hay gọi là Đại học phương Đông) để đào tạo các cán bộ. Trường này quy tập cán bộ nguồn từ các xứ thuộc địa cũ sau này sáp nhập chung với Nga thành Liên sô, ngoài ra là các đảng cộng sản khác như TQ, Pháp và các quốc gia Á châu khác như VN, Siam, Mã lai, Nam dương... Cương lĩnh chung là bảo vệ Liên sô, thành trì của CNCS, xem Liên sô là Tổ quốc. Trong số này có đ/c Lê Hồng Phong bí danh Litvinov, phi công trong không quân Sôviet.

  Thú vị là phương thức tiến hành của Đức Quốc gia Xã hội chủ nghĩa (NAZI) lại hoàn toàn giống với Liên sô (Bolshevich) về chính sach Trại tập trung. Tuy nhiên, là học trò nhưng Việt Nam trở thành sư phụ về chính sách trại tập trung, những người tù trong đó không chỉ chịu khổ, chịu cực mà còn phải chịu đau đớn và chịu nhục.

  Trước Thế chiến II Sô Đức là đồng minh thỏa thuận chia 2 Âu châu. Tất nhiên trong giai đoạn này các đảng cộng sản chư hầu tuân thủ nghị quyết đó, trong đó có đảng CS Pháp. Thời Mặt trận bình dân 1936-1939 là giai đoạn này, đảng CS Pháp có một số ghế đáng kể trong chính phủ Pháp, với đường lối fasism.

  (còn tiếp)

  ReplyDelete
 76. @ Bác Bửu Châu,
  Cảm ơn bác,

  Việc phiên âm tên riêng một ông tây râu xồm sang hán việt nó trả qua 2 lần biên dịch. Lần 1 là tùy theo địa phương mà có thể cung một âm viết ra những chữ khác nhau, chữ Xư Ta Lin theo tiếng Quan Hỏa sẽ được viết là Tư Đại Lâm, chữ Tư có rất nhiều chữ Tư, do cụ Xít làm lãnh tụ vĩ đại nên người ta lấy chữ Tư trong bộ Cân cho nó trịnh trọng. Lần 2 là từ chữ hán sang tiếng Việt, như chữ Huyền hay chữ Hắc trong Hegel cùng một nghĩa, thí dụ Huyền đai của võ sư chính là Đai đen, có lẽ cách phiên âm của bác nó dịu hơn.

  Một lần nữa, xin cảm ơn bác.

  ReplyDelete
 77. Kết luận của bác Bửu Châu thật cô đọng và súc tích.

  Tuy nhiên việc "xử" các nhà lãnh đạo cũ ở các xứ dân chủ và cộng sản lại có hiệu quả rất khác nhau. Ở xứ cộng sản, phải tiêu diệt tận gốc các thành phần đối lập mới mong giữ được chính quyền. Ngược lại, ở xứ dân chủ cư xử khoan hồng đúng nghĩa với các nhà cựu độc tài lại giữ chính quyền ổn định. Xin lấy thí dụ, một là xứ Nam Phi, họ tha bổng cho các quan chức chế độ cũ với điều kiện không được tái phạm; hai là gần đây xứ Nam Dương, đối đã trân trọng với cựu TT Suharto đã đem lại ổn định chính trị cho ông Yono xứ đó. Ai bảo các nước phương Nam lạc hậu.

  P/S tớ độc thoại mà không có ai phản đối.

  ReplyDelete
 78. Nhiều người rành "sử Việt" chẳng hạn như Binh, Minh Thuy(?) và Nguyễn Quang họ nói y chang sách giáo khoa mà tại sao người ta vẫn nói môn sử không được xem trong, điểm sử vẫn thấp, thật ngạc nhiên. Tớ xin nói một chút về sử phong kiến VN mà NQ vừa đề cập.

  Cũng như phong kiến Tàu, Phong kiến VN là những lãnh chúa, lực lượng của họ là thuộc hạ của các dòng họ. Về bản chất các dòng họ tranh giành nhau ngôi vị làm vua, tức là lãnh chúa của các lãnh chúa. Đứng trên quan niệm như vậy thì sẽ thấy không có chuyện nhà Trần tốt hơn nhà Lý hay ngược lại, mà là dòng họ đó suy yếu rồi, dân đóng thuế sưu dịch nặng nề quá rồi thì triều ấy khắc đổ thôi, và người đứng ra lật đổ sẽ mang tiếng làm loạn nên cần phải dệt những huyền thoại.

  Thực ra công nghiệp của nhà Hồ và nhà Mạc rất đáng phục, nhưng có lẽ do họ "tả" quá, xây dựng nhanh hơn tư tưởng đương thời nên bị mất cân đối về kinh tế. Những công trình kiến trúc của 2 dòng họ này tồn tại đến ngày nay với tư cách không phải triều đại sau cùng.

  Triều Trần có để lại cái gì ngoài sự mục nát cho Hồ Quý Ly? Nhà Hồ thất bại vì không chịu xây dựng huyền thoại, họ ỷ lại kỹ thuật của chính họ.

  ReplyDelete
 79. @Bửu Châu,

  Phá hay xây theo Bửu Châu như thế cũng là chưa trọn vẹn.

  Vì đứng trên quan điểm tư duy triết học thì kinh tế quyết định chính trị và chính trị trở lại tác động vào kinh tế. Nên khi dùng kinh tế để xây tức là bắt đầu tạo ra nền móng để phá đổ chính trị khi kinh tế tăng trưởng vượt khả năng kiểm soát của chính trị.

  Đơn cử như ở Ai Cập và Lybia, hai ông vua ở đây là Mubarak và Gaddafi đều có những người con được du học Anh Mỹ về. Họ thấy cần cải tổ kinh tế cho đất nước để cho dân chúng và quốc gia hùng cường. Trên con đường cải tổ đó, xã hội 2 nước đòi hỏi một kiến trúc thượng tầng khác phù hợp cho phát triển kinh tế. Nên 2 đất nước này theo qui luật phải có cách mạng xã hội sau khi tư tưởng người dân bắt đầu lớn mạnh do kinh tế làm họ mở rộng tầm nhìn. Và từ đó ta thấy, những khái niệm với cái gọi là "diễn biến hòa bình"(和平运动: hòa bình vận động) hay "tự diễn biến hòa bình"(和平演变本身: hòa bình diễn biến bản thân) mà các chính khách Việt Nam du nhập từ Trung Hoa theo các trường phái bảo thủ chủ yếu để bảo vệ quyền lợi của giai cấp cầm quyền là phi logic và phi triết học.

  Cái này trong y khoa đặc biệt là Đông Y gọi là trong sing có tử, trong tử có sinh. Trong Tây Y cũng vậy, thực chất con người khi đã bắt đầu là cái phôi thì quá trình sinh và tử đã diễn ra rồi.

  Còn tiếp)

  ReplyDelete
 80. Bây giờ chúng ta quay lại vấn đề kinh tế chính trị học dưới lý luận triết học cho tình hình Việt Nam hiện nay.

  Từ lý luận trên, cho nên xây dựng kinh tế để chính trị phát triển. Chính trị phát triển để bảo vệ thành quả kinh tế tốt đẹp. Kinh tế đã phát triển mà chính trị ù lỳ thì hậu quả kinh tế phải sụp đổ là điều tất nhiên như bài viết BIỆN CHỨNG VỀ KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ VIỆT ĐƯƠNG ĐẠI của tớ là để giải thíc nước Việt cần thay đổi cấu trúc thượng tầng chứ không phải Tái cấu trúc nền kinh tế để phát triển bền vững như bài viết lý luận sai lầm của trang web Đảng CSVN đã đưa tin.

  Song chính trị luôn luôn ù lỳ và chậm chạp hơn kinh tế. Vì kinh tế mang lại lợi nhuận chung cho cộng đồng và riêng cho từng cá thể trong cộng đồng. Nên nó là động lực thúc đẩy đi nhanh từ bản chất tư hữu của con người. Còn chính trị là mục tiêu cơ hội của các chính khách để thâu tóm cả quyền lẫn lợi. Khi chính trị đã cơ cấu ổn định phục vụ tốt cho chính khách và quyền hành đã nắm trọn trong tay thì các chính khách muốn duy trì kiến trúc thượng tầng cũ để bảo đảm cả 2 bản chất tư hữu và quyền lực của mình được ổn định.

  Chí điều trên các chính khách luôn muốn với cái gọi là "ổn định chính trị để phát triển kinh tế" là vậy. Song qui luật là qiu luật, không thể lấy ý chí để điều khiển những qui luật xã hội, vì chúng như những bàn tay vô hình điều khiển rất hiệu quả và làm tan biết bàn tay hữu hình của chính khách.

  Ở VN ta mấy hôm nay rộ lên thông tin Đòi hỏi Cụ thể hóa Điều 4 Hiến pháp bằng luật? của ông cựu đại biểu quốc hội. Nhưng trong cái cụ thể hóa ấy và hình thái chính trị hiện thời dù có như ông đại biểu đưa ra là "Quốc hội sẽ đưa ra một mô hình cải cách thể chế, theo đó Trung ương Đảng có thể trở thành Thượng nghị viện, còn Quốc hội do dân bầu ra là Hạ nghị viện.cần quy định rõ "những việc gì chỉ cần Thượng viện quyết," "những việc gì chỉ cần Hạ viện quyết", và "những việc gì phải có số phiếu nhất định ở Hạ viện và Thượng viện cùng quyết định" để có thể có "địa chỉ chịu trách nhiệm” cho tất cả các quyết định." thì có hiệu quả không? Tôi cho rằng vẫn bình cũ và rượu cũ dưới một cách trang trí khác cho chiếc bình đổi mặt nạ hình thức bên ngoài mà thôi.

  (còn tiếp)

  ReplyDelete
 81. Dear BS và các Bác...
  Tàn dưng nghe chăng Sơn Hà Nguy Biến
  TQ tập chung quân rồi

  ReplyDelete
 82. Trở lại với phong trào cộng sản quốc tế,

  Trong các chư hầu của QTCS phải kể đến Trung Quốc Cộng sản đảng (CS). Là chư hầu nhưng họ có lực lượng đáng kể hoàn toàn có khả năng truất phế vai trò lãnh đạo của Bolshevich Nga. Một lần nữa nguyên lý đối lập lại được vận dụng tuy chưa hoàn hảo, đó là QTCS bảo trợ cho cả Trung hoa Quốc dân đảng (QDD), thành lập võ bị Hoàng Phố với Tư lệnh là Tưởng Giới Thạch cựu thành viên đảng Lam Y.

  Đáng tiếc là tố chất bá quyền của người Nga thua xa người Tàu, cả 2 Quốc lẫn Cộng đều lợi dụng Nga để chống nhau với chiến thắng cuối cùng của Cộng.

  Nhận thức được rằng muốn bá quyền thế giới phải đẩy mạnh công nghiệp, mà đặc biệt là công nghiệp nặng, để tạo ra vũ khí quyết định sự sống còn của chế độ mang danh nghĩa quốc gia, với niềm tự hào bá quyền thế giới. Chớ coi thường hàng triệu lò cao thủ công tại TH thời Văn Cách, kết quả là họ đã đạt được nền kinh tế tự chủ, bước đầu trong công cuộc bá quyền thế giới.

  (tạm dừng, chiều viết tiếp, về VN nằm ở dâu trong phong trào này)

  ReplyDelete
 83. Đ/c JC, tớ buộc phải thông điệp cho đ/c biết rằng, chiến tranh là phương tiện thỏa mãn tham vọng của lãnh tụ. Và xương máu chúng ta đây là vật liệu xây phương tiện đó, cái chính là chúng ta không có quyền từ chối, đó là điều căn bản, không việc gì phải kêu gọi, đó là sự bắt buộc. Nó - chiến tranh - chỉ làm thiệt hại cho chúng ta về nhiều mặt.

  ReplyDelete
 84. Sao BS lại bỏ cái còm trước của em vào spam.Đụng chạm bạn nhậu của Bác?

  ReplyDelete
 85. Dear Bác Lý Toét,

  Thế này bác ạ, cả việc xây dựng huyền thoại hay kế thừa đều chung mục đích là: kế thừa lại uy danh của đời trước, thành tựu bang giao với ngoại bang, và những điểm có lợi cho giai cấp cầm quyền.

  Có lẽ HQL tự vỗ ngực xem mình là đủ tài nên có những hành động dã man để trong nước trí sĩ không phục. nếu kế thừa uy danh, dựng bù nhìn như nhà trịnh có phải đỡ hơn không? em và bác thật không nên tranh luận Mĩ khác Hoa kì như thế nào. nếu HQL âm mưu được như Thủ độ thì sẽ tốt hơn.

  Vấn đề môn sử thấp, bác hãy tập trung vào nhưng trường hợp phổ quát không nên lấy em làm vật nghiên cứu vì em được người nhà dạy học. Thế bác học sử có điểm gì khác với hệ thống giáo dục cách mạng không?

  ReplyDelete
 86. Dear JC cứ bình tĩnh hệ thống Blog bữa nay không ổn định hãy đợi thử vài tiếng nó không hiện ra thì hãy kiến nghị.

  ReplyDelete
 87. Dear BS cùng các Bác
  Xin trích :" thông tin Đòi hỏi Cụ thể hóa Điều 4 Hiến pháp bằng luật? của ông cựu đại biểu quốc hội"
  Hạ viện ,dân bầu
  Thượng viện ,TW Đảng.
  Nghe cũng có lý
  Hạ viện lại cũng Đảng cử dân bầu
  Thựơng viện lại ngồi trên ngồi trốc lập pháp chứ gì
  Ông nghị này thứ nhất chỉ là "cựu" ,thứ hai chắc chỉ mới xem TV QH Hoa Kỳ hay mấy cái phim Đại Hàn về luật pháp
  *Cùng não trạng của Ông Nghị ăn đĩa rau ở Thượng Hải đây
  *Hay là Ổng mong chổ ngồi vào "Viện Quý Tộc" ở Anh(tương đương TV)đó
  Hết biết luôn
  Thân ái

  ReplyDelete
 88. Em bái tạ bác lý và bác Hải.

  Em có 2 chai Blue và Balvenie. Cả hai đều khui rùi nhưng còn nhiều lắm.

  2 bác chọn em mang ra.

  ReplyDelete
 89. Dear Nguyễn Quang.
  Chủ tiệm đã bỏ spam cái nói về Hồ Quý Ly của tớ rồi Bác ạ
  Xin trích :"... thành tựu bang giao với ngoại bang, và những điểm có lợi cho giai cấp cầm quyền..."
  Nhà Trần lúc đó mục nát rồi Bác ạ.Dựng ai lên bi giờ?
  Chỉ còn Chủ Nghĩa Yêu nước của Hội Nghị Diên Hồng. Phải bán nước thôi hay dùng chữ nặng hơn "phản quốc"
  Lúc đầu nhân sĩ Bắc Hà còn hy vọng sau này thấy binh lực yếu quá họ mới bỏ đó.
  Bọn quan lại mà thấy gươm dáo tàn độc quá là co vòi ngay.
  Nhìn Việt Sử mới thấy Chúa Nguyễn Trịnh không tàn độc bằng Tây Sơn Nguyễn Ánh
  Cái đau của Việt Quốc là nước người ta ngày càng ít "Tàn độc" trong Đấu tranh(GC,CT,QS) còn ta ngày càng "Ác"(nghĩa bóng) lẫn nghĩa đen.
  Phải đến TK21 tớ mới thấy đỡ đỡ một tí
  Mà trời ơi cái tình người do GD đâu mất tiêu.
  Thế là thảm cảnh XH ,vô cảm....
  Thân ái

  ReplyDelete
 90. Dear BS và các Bác

  Kính thưa ĐC Lý Toét Vô cùng quý mến.
  Tưởng Bác nghĩ trưa
  Sau khi thất bại tại Cao ly, rút kinh nghiệm
  Hàng triệu sản phẩm sắt thép thời Văn Cách sử dụng tốt hơn cho CT VN
  *Ray Xe lửa , Molotova , T54 ,(Nhưng hỏa tiển tầm nhiệt Sam 1 & 2 hình như hổng bắn tới B52)
  *Cái tuyệt vời nhất cho QDNDVN và đặc biệt cho du kích quân Maoxit là AK47
  *Lương khô và dép bình trị thiên đặc sản cho người anh em phía nam.

  Xin trích :" Chớ coi thường hàng triệu lò cao thủ công tại TH thời Văn Cách, kết quả là họ đã đạt được nền kinh tế tự chủ, bước đầu trong công cuộc bá quyền thế giới. "
  Rất tuyệt.
  Rõ ràng Bác dẫn chứng chính xác rồi còn gì nữa.
  John này bái phục luôn.
  Nếu không có mấy chiếc tàu HKMH của Mỹ là Giải phóng quân Trung Quốc đã ngồi nhậu ở Đài Bắc.( Mấy em gái VN lấy chồng Đài làm chi cho xa. )
  Mao Chủ Tịch mất đi để lại lỗ hổng lớn. May ĐC Đặng đã nhìn xa trông rộng
  Dạy cho Bọn Ăn cháo đá bát , phường vô ơn bạc nghĩa một bài học 1979
  1988 Lấy lại chuỗi ngọc trai nam sa của biển nam TH.Chính thức thành lập Khu hành chính.2007
  Bi giờ đã có HKMH.Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa sẽ là đầu tàu của tk21

  Trích :"đó là điều căn bản, không việc gì phải kêu gọi, đó là sự bắt buộc. Nó - chiến tranh - chỉ làm thiệt hại cho chúng ta về nhiều mặt. "
  Chủ từ "Nó" và Phó từ "Chúng ta" là ai đây Bác?
  Níu Bác tập trung chữ Nó là vô lại đề bài của BS Hải
  Níu Bác chỉa vô chúng ta.Bác mới yêu nước và John này mới nhận là Đồng Chí với Bác
  Vài dòng phi nghĩa lộ

  Thân ái

  ReplyDelete
 91. Cảm ơn Hưng nhé, thật quý hóa.

  ReplyDelete
 92. Dear Johnchamber,
  Hầu hết hơn 90% các bàn luận của Johnchamber đối với tớ chỉ là spam. Vì đối với tớ một bàn luận phải có tính logic và phải có thông tin cho người khác làm hành trang kiến thức có lợi cho họ thì mới là bàn luận nghiêm túc và có ích. Ngoài ra chỉ là spam. Tớ thật là để John nên thật chắc chiu khi bàn luận ở blog này. Ở đây không dành cho những ai chửi đổng và nói cho sướng miệng. OK?

  Nhưng tớ vẫn cứ để nó xuất hiện lâu nay bỡi vì đó là sự tôn trọng đối với độc giả và thiện chí đối với người bàn luận. Ngoài ra, hệ thống blogspot nó tự lọc bàn luận và cho vào spam box chứ tớ không bao giờ cho vào sọt rác nếu bàn luận đó sẽ ảnh hưởng đến nguy hại về luật pháp và đả kích cá nhân. Từ trưa tới giờ cúp điện nên tớ không vào được blog để kiểm tra. Tớ sẽ kiểm tra các spam discussions của Johnchamber rồi tớ sẽ cho nó xuất hiện nếu nó có ích. Còn nếu nó vi phạm những điều qui định của tớ thì tớ sẽ cho nó nằm trong sọt rác.

  Dear Hưng,
  Chú cứ cho anh uống rượu thừa canh cặn hử? Chú làm như anh thèm rưỡu lắm hử?

  Dear All,
  Thế thì trong tương lai 5 năm tới Việt Nam sẽ còn như cũ không có gì thay đổi và tình hình kinh tế sẽ còn nguy ngập ngày càng nặng nề hơn như những tiên đoán của tôi trong kỳ đại hội đảng CSVN và bài viết "Nhìn lại 2010" hồi cuối năm âm lịch 2010.

  Các bạn phải chuẩn bị cho mình những hành trang kiến thức thật vững vàng để đón nhận những cơn khủng hoảng kinh tế trong nước sắp ập xuống và liên tục xảy ra trong những năm tới. Vàng sẽ đạt mốc 50 triệu/lượng trong năm nay và những lần phá giá đồng tiền không chính thức như mấy hôm nay hoặc chính thức sẽ bắt đầu xảy ra trong quý IV năm nay như là một chu kỳ đến hẹn lại lên.

  Đặc biệt, các bạn làm ăn xuất nhập khẩu phải tính toán làm không không bị lỗ khi ký kết hợp đồng.

  Chúc may mắn,

  Dear chú Lý
  Chú làm tiếp cho xong những bàn luận VN nằm ở đâu trong phong trào QTCS để khuya hôm nay hoặc tối mai tớ cho ra đề tài mới nhé.

  Cheer,

  ReplyDelete
 93. Chiều nay em bận tý và tối cũng bận nên không viết tiêp tham luận. VN nó nằm ở đâu là một đặc thù khác hẳn với các chư hầu Đông Âu khác. Đây là vấn đề lớn cần phân tích nhiều mặt mới rõ được. Vài đặc điểm của xã hội VN:

  - Chiến tranh càng ác liệt bao nhiêu càng no và quân trang quân dụng bấy nhiêu. Ngưng tiếng súng là đói trở lại.

  - Lấy việc chiến thắng miền Nam làm mục tiêu bất chấp hậu quả

  - Trung thành tuyệt đối với tinh thần quốc tế vô sản.

  ReplyDelete
 94. Dear All,
  Giống như bao nhiêu cuộc cách mạng vô sản khác trên toàn thế giới Phe nổi dậy Libya rối như canh hẹ: Năm phe bảy phái. Rồi cuộc cách mạng vô sản ở Lybia và Ai Cập họ cũng sẽ dẫm lên con đường chuyên chính vô sản, độc tài và cực doan hoặc loạn cào cào như Liên Xô, hoặc Trung Hoa hoặc Việt nam hoặc Bắc Hàn hoặc Cu Ba hoặc tình hình bất ổn như Pakistan hoặc Afghanistan... cho mà xem.

  Các bạn cứ hãy kiểm tra lời tớ nói hôm nay xem có đúng không nhé.

  Cheer,

  ReplyDelete
 95. @Hồ BS:
  Nhứt trí với nhận định Hồ Bs về tình hình Lybia và Ai Cập. Sẽ "loạn cào cào", sau "cách mạng" QG nào cũng thế thôi, vì "xây" bao giờ cũng "thậm khó" hơn "phá" rất nhiều. Tuy nhiên theo tớ thì họ không theo con đường "chuyên chính vô sản".

  Góp thêm 1 chút về "phá" và "xây":

  Khi “phá” thì chỉ cần “chánh trị” để tập hợp, xây dựng và phát triển lực lượng cho mạnh, bằng mọi biện pháp, thủ đoạn (đầu tiên dựng cho được “ngọn cờ”, cương lĩnh, mục tiêu,...-vd, Nguyễn Tây Sơn: “Diệt quyền thần Trương Phúc Loan” khi đánh Chúa Nguyễn, “Phù Lê triều” khi diệt Trịnh; thậm chí khi Nguyên-Mông xâm lược VN còn phải “mượn đường đi đánh Chăm-Pa,...). Lúc này mọi phương tiện đều đúng miễn nó đưa đến chiến thắng (Hồ Chủ tịch - rất đúng cũng làm vậy: “Dù có đốt cả dãy Trường Sơn cũng phải đánh cho thắng”; Hitler - rất sai cũng làm vậy: “Khi phát động một cuộc chiến tranh thì mọi phương tiện đều đúng miễn nó đưa đến chiến thắng”. Cần phải “duy tâm”, “duy ý chí”; càng nhiều người “quyết tử” càng tốt!

  Nhưng đến lúc “xây” thì chính xác phải như Hồ Bs phân tích. Đó là quy luật. Thánh thần cũng không cưỡng lại được!

  Lịch sử Trung Hoa đã cho thấy bảo vệ “giai cấp cầm quyền” thì ai hơn Tần Thủy Hoàng: ngu dân: “phần thư khanh nho”; độc tài, ngăn phản kháng từ trong trứng nước: cấm “tòng tam tụ ngũ”; ngăn ngoại xâm: “vạn lý trường thành”,... (không kể những thứ tào lao khác) mà còn không được, huống hồ!
  Tất nhiên trong giới hạn một “khoảng”, một thời gian nhất định ở “ngưỡng” chấp nhận được thí sự “ổn định ...để phát triển ...” vẫn có thể duy trì.

  @Thầy Lý:
  Việc “trừng trị hay tha thứ” có ảnh hưởng vào văn hóa, đạo đức “nam, bắc, đông tây” (cho nên thực tế cho thấy QG có một nền văn hóa “tranh giành quyền lực dã man” là QG sợ “diễn biến” nhất) nhưng vấn đề là phụ thuộc vào “tí số” (cả phẩm và lượng) lợi (ích)/lợi (dụng) thôi.

  ReplyDelete
 96. Bác H nói vậy thì tội em quá. Em có sở thích lai rai whiskey một 1 mình hoặc với vợ.

  Em nói anh rồi, mỗi lần em đi ct về, gài độ nhậu sớm thì có chai rượu nguyên. Cứ chậm quá là em khui hết. Anh mà gài độ chậm thì chai Blue chắc còn long đền thiệt luôn.

  Xin lỗi mọi người vì ngoài đề.

  ReplyDelete
 97. Hehehe, vấn đề mà Lybia và Ai Cập rơi vào tình huống như các cuộc cách mạng vô sản thành công ở các nước khác chủ yếu là tư tưởng của các lãnh đạo cách mạng không phải là tư tưởng của tầng lớp Noble rồi thì họ sẽ bị lòng tham lấn át chân thiện mỹ. Đó là qui luật.

  Ví như tầng lớp lãnh đạo các nước có cuộc cách mạng vô sản thành công trên thế giới đâu phải họ không thông minh? không trí tuệ? Họ rất trí tuệ và tinh hoa. Nhưng tầng lớp xuất thân của họ làm họ ác độc hơn, mất chân thiện mỹ và sẵn sàng làm ác để giữ lòng tham được bám trụ.

  Elsin có sai lầm trong điều hành kinh tế. Gorbachev cũng sai từ kinh tế để làm sụp Liên Xô, nhưng cái cách của họ là cách của tầng lớp thượng lưu khi giải quyết vấn đề. Putin, Lenine, Stalin, Hitler, Mao, etc... dù có là những lãnh tụ nổi tiếng khắp toàn cầu, nhưng tầng lớp họ bắt đầu vào đời vẫn là một quá khứ đầy khốc liệt. Họ cực đoan vì bản tính của họ hình thành từ một gia đình, hoàn cảnh xã hội và một nền giáo dục khốc liệt.

  Như tớ đã nói: Một đứa trẻ sinh ra lớn lên trong nhung lụa và giàu sang nó thừa chân thiện mỹ nếu nó không hư đốn. Vì đứa trẻ trong điều kiện đầy đủ dễ hư hơn đứa trẻ bần nông. Nhưng khi nó lên làm lãnh đạo nó sẽ cho nhiều hơn nhận. Nó sẽ thừa cả kiến thức và vật chất để không phải làm lòng tham bán mất gia phong lễ giáo. Nên đối với tớ, người nghèo cả vật chất lẫn kiến thức đừng nói rằng mình tốt và có sự ban bố tình thương cho kẻ khác được.

  Thôi, chúng ta sẽ chuyển sang đề tài khác vậy. Cheer.

  ReplyDelete
 98. Dear BS và các Bác.

  Mong chờ chủ đề hấp dẫn và mang tính thời sự của BS
  Tình hình biên giới hơi căng.

  Em ức cái "...đó là sự bắt buộc. Nó - chiến tranh - chỉ làm thiệt hại cho chúng ta về nhiều mặt. ..." của Bác Lý quá

  Thân ái

  ReplyDelete
 99. @Johnchamber,

  Có chiến tranh nào mà bắt đầu từ người linh và nhân dân không? Trên blog này tôi đã từng nhắc câu nói nổi tiếng của tướng Williams Westmoreland rằng: "Chiến tranh không bắt đầu từ người lính. Chiến tranh bắt đầu từ các chính khách".

  Nên Lý Toét bảo: Nó - chiến tranh - chỉ làm thiệt hại cho chúng ta về mọi mặt..." là chân lý đấy. Chỉ có những thành phần vô sản không có gì để mất, mà nếu có tử trận trong chiến tranh thì họ chỉ có mất đau khổ và lầm than họ mới thích nhảy vào tắm máu cho chính khách hưởng oản mà thôi.

  Cheer,

  ReplyDelete
 100. Dear BS Ho Hai,

  Tìm, giở lại các bài viết của BS, tôi đọc được bài từ link: http://bshohai.blogspot.com/2010/11/thua-cac-quan-phu-mau.html, tôi cảm nhận được một điều: Bác không giống như còm của yeuquechoa đã nói trước đây (bác chỉ là người đứng ngoài nhìn thế sự...). Bác quả là người có tâm huyết với "chuyện không của riêng ai", của nước Việt đương đại.

  Thanks bác nhiều!

  ReplyDelete
 101. Kính thưa bác HH và quí chú bác,

  Từ lúc bác HH đưa ra 4 câu hỏi quanh chuyện Nga rẽ trái còn Mỹ và một số nước phương tây rẽ phải chỗ ứng dụng tư tưởng của Marx-Engles trong điều hành xã hội và thế giới tự nhiên thangCuoi tui hơi cụt hứng một chút, vả lại cái chính là cũng hơi bận bịu chút … Ai dza … “nợ áo cơm phải trả đến hình hài” ấy mà !!! hì hì hì …

  Mỹ từ thời lập quốc, những founding fathers (John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay, Thomas Jefferson, James Madison, and George Washington. Mấy ông này hầu hết về chầu tiên tổ trước khi ông Marx chui ra, trễ lắm thì cũng có ông sống dai đến trước khi ông Marx biết uống rượu) đã thành lập hiến pháp từ năm 1787 (hơn 30 năm trước khi ông Marx ra đời). Tất cả bảy vị khai quốc công thần này đều chịu ảnh hưởng sâu rộng (về học thuyết kinh tế) từ Adam Smith (với công trình bất hủ “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” hay tên ngắn là “The Wealth of Nations”). (Dĩ nhiên là mấy ổng pha trộn nhiều món khác nữa chứ không chỉ có Adam Smith không thôi đâu). Nói không ngoa rằng không có một thằng “tư bản” nào hoặc một thằng “đế quốc Mỹ” con nào hoặc một thằng mẽo con nào đụng đến kinh tế mà không có cuốn sách gối đầu này. Người Mỹ biết đến Marx rất trễ tràng, công dân xứ cờ hoa này chỉ biết đến bản dịch anh ngữ lần đầu tiên của bộ 3 cuốn Das Kapital vào năm 1970.

  (còn tiếp)

  ReplyDelete
 102. (tiếp theo) ...

  Hôm nay thangCuoi tui cảm thấy có hứng khi đọc câu còm này của bác HH: ”Như tớ đã nói: Một đứa trẻ sinh ra lớn lên trong nhung lụa và giàu sang nó thừa chân thiện mỹ nếu nó không hư đốn. Vì đứa trẻ trong điều kiện đầy đủ dễ hư hơn đứa trẻ bần nông. Nhưng khi nó lên làm lãnh đạo nó sẽ cho nhiều hơn nhận. Nó sẽ thừa cả kiến thức và vật chất để không phải làm lòng tham bán mất gia phong lễ giáo. Nên đối với tớ, người nghèo cả vật chất lẫn kiến thức đừng nói rằng mình tốt và có sự ban bố tình thương cho kẻ khác được.”

  Đúng lắm thay!
  ThangCuoi tui không phải là một kẻ học thuật, nên không biết dùng thật đúng ngôn ngữ để gọi cái “hiện tượng” này là gì … Phải chăng tâm thức và hành trạng trong đời con người ta nó cứ như một con lắc. Đặc tính của con lắc là chao từ thái cực này qua thái cực kia; khi nó đang ở vị trí của thái cực này thì nó bắt đầu cuộc hành trình đi về thái cực kia …

  Thử làm một vài quan sát nữa nhé:

  Ngài Tất Đạt Đa xuất thân từ Vương tộc, không thiếu thứ vật chất gì trên cõi đời, thế nhưng cuối cùng tìm một con đường đi đến chân lý mà những học trò theo Người râu tóc cũng phải cạo hết, từ bỏ mọi thứ trên đời, qua ngày bằng một bình bát ăn xin …

  Ngài Parshva, người khai sáng đạo Jaina (cũng nguồn gốc từ Ấn Độ), là hoàng tử con vua Ashvasena. Những người theo đạo này cũng hành đạo kham khổ, tối giản sự cần thiết để sinh tồn đến tận cùng và tuyệt đối bất bạo động đến một con côn trùng cũng không được làm đau.

  Jesus Christ xuất thân cùng khổ, sinh ra trên máng cỏ chuồng cừu trong đêm đông giá lạnh. Hơn ngàn năm sau đế chế La Mã nhân danh Thập Tự Chinh đã để lại đằng sao bao nhiêu là cuộc chiến. Cho tới hôm nay thế lực của những đấng chăn chiên trên phạm vi toàn cầu đâu phải là khiêm tốn…

  Đấng Mohammed của Hồi giáo có xuất thân nghèo khổ, mồ côi cha mẹ, được cậu mang về nuôi nấng. Suốt thời niên thiếu là một cậu bé chăn cừu, vậy mà Hồi giáo của Đấng giáo chủ tiên tri sau này cho đến bây giờ đâu phải chăng là không màng bình định thiên hạ…

  Hì hì … ngẫm nghĩ cũng thú vị …. Quí chú bác thử mang cái “nghịch lý” này soi rọi vào đời tư của Marx thì cũng sẽ thấy tại sao Das Kapital và một số công trình khác của Marx được viết với giọng điệu điên cuồng và nổi loạn … Thái cực này của con lắc là sự cùng quẫn của một con người chết dần trong bất đắc chí, còn thái cực kia của con lắc là hằn học nổi loạn muốn đảo lộn cả thế giới!

  Lốc cốc mỏi tay rồi … Kính chúc quí chú bác cuối tuần dzui dẻ … Và thêm dzui trên bàn nhậu cuối tuần … hì hì hì …
  -thangCuoi

  Tái bút: Xin nhấn mạnh một điều là thangCuoi tui không hề có ý xúc phạm đến bất cứ một tôn giáo hay con người nào ở đây cả … Những quan sát trên là sự thật mà ai cũng có thể dễ dàng kiểm chứng … Thật là kỳ lạ … Những ví dụ như trên nhiều lắm.

  ReplyDelete
 103. @Yeuquechoa,
  Hehehe, đã Yêu Quê Choa thì đọc blog của Hồ Hải sẽ hơi bị khó hiểu và lâu cảm nhận được những gì tớ viết là phải rồi.

  @Cuội,
  Mấy thằng bạn học y khoa của tớ hồi 1979 có tham gia chiến trường Kambodia về đứa nào cũng bị trầm cảm vì hội chứng chiến tranh. Ở VN không ai nghiên cứu việc này. Hầu hết tụi nó là con nhà giàu có và có một quá khứ sung sướng. Nó cũng giống như lính Mỹ vị hỗi chứng chiến tranh Việt Nam vậy.

  Trong khi đó, bao nhiêu người từ giai cấp bần nông đi Kambodia về rồi vào chính quyền, hoặc bao nhiêu tinh hoa trải qua chiến tranh VN có nguồn gốc bần nông sau chiến tranh, họ vẫn sống phây phây mà còn đưa ra cải tạo công thương nghiệp để hại dân hại nước. Đã thế còn gây chia rẻ dân tộc không bao giờ hàn gắn được, nhưng họ vẫn tỉnh như sáo. So với cái ác độc của Hồi giáo cực đoan thì thế hệ đi theo cộng sản bần nông độc ác hơn vạn lần.

  Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Nên Việt Nam chỉ còn biết chờ đợi Thế hệ này lên nắm chính quyền thì may ra mới có thể đủ chân thiện mỹ để lo cho dân cho nước mà thôi.

  Cuối tuần hạnh phúc,

  ReplyDelete
 104. BS Hồ Hải nói... : "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Nên Việt Nam chỉ còn biết chờ đợi Thế hệ này lên nắm chính quyền thì may ra mới có thể đủ chân thiện mỹ để lo cho dân cho nước mà thôi."

  Đã có lúc thangCuoi tui kỳ vọng vào những Nguyễn Tiến Trung, ... nhưng mấy ổng dzập dzữ quá! ThangCuoi tui cũng nản, chẳng buồn tìm hiểu thêm là ... thiệt TRUNG hay giả TRUNG đây! Tuy nhiên thangCuoi tui cũng rất bi quan khi nghĩ đến cái khả năng hàn gắn (những vết thương lở loét từ hồi hơn ba con giáp) của Thế hệ này . Có lắm chuyện các quan làm nữa vời, chứ chuyện brain-wash thì mấy ngài làm tới nơi tới chốn lắm bác ơi!!!

  Hôm nay Saigon mưa không nhỉ
  Nước hồ ao có chảy ngược vô thành ..?
  Có ai đó bơi ra ngoài mộng mị
  Để thấy đời còn có bóng thiên thanh ...

  ReplyDelete
 105. Dear BS và các Bác.

  Bs HH Thân mến , Đồng ý vạn lần cái chát của Bác với Thằng cuội Nhưng "...Thế hệ này..." của Bác cần xét lại
  Sao Bác lại dễ tính thế
  Bác ơi tim Bác mênh mông quá
  Hay là Bác bay lên cung trăng với thằng cuội rồi.
  Tớ bị Hội Chứng Cambuchia ,mai mốt nhờ BS chữa đó là lý do 99% của tớ bị Bác bỏ vô sì pam

  Thân ái

  ReplyDelete
 106. Đó là hiện tương Thép đã tôi thế đấy, một hiện tượng đặc trưng của Giai cấp VS (viết tắt từ vô sản chứ không phải từ vệ sinh). và thần kinh thép trong chính trị cũng là một lợi thế. Tư Đại lầm cũng có biệt danh là người thép.

  ReplyDelete
 107. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 108. Thưa BS và các Bác ,

  @Thằng Cuội ,Cuội ơi cuội hỡi cuội thương cô nào?
  Để tớ tặng cuội mấy chị Hằng yêu dấu luôn
  Sao mà tâm đầu ý hợp dậy
  Con vua thì lại làm dua
  Con sãi ở chùa thì quét lá la(còn lá đâu đành KaraOK)
  Bao giờ dân nổi can qua
  Con vua thất thế lại bay qua Càn(nà đà)

  Đã bảo DT VN Anh Hùng mà lị(C trưởng của em bảo thế)
  Bác còn trông mong "...thế hệ này..." thì sao chữa bệnh cho em

  Thân ái

  ReplyDelete
 109. @Johnchamber/Đậu Tương?
  Nếu 1 đứa trẻ sinh ra lớn lên trong nhung lụa nó không quen với độc ác. Nó sẽ bị hội chứng chiến tranh khi tiếp xúc với tội ác.

  Nhưng một đứa trẻ như Đứa trẻ này thì khi tiếp xúc với tội ác, nó sẽ ác độc hơn. Những đứa trẻ có quá khứ quá nhiều bi kịch thấy máu đổ đầu rơi nó sẽ sôi máu căm thù và độc ác trổi dậy giúp nó càng thông minh hơn những trò chém giết và trả thù đời cho quá khứ của nó.

  Đó là phân tâm học đấy. Hôm trước mấy phụ huynh ngồi với nhau tám chuyện Autism (tự kỷ) của trẻ. Tớ bảo là do cha mẹ. Hehehe, mấy nhà tâm lý và cha mẹ không hiểu biết gì nhảy vào ném đá tớ bên phây bút một cách vô thức và mê muội vì không có kiến thức.

  Cheer,

  ReplyDelete
 110. Thưa BS và các Bác ,

  Kính thưa BS Hải
  Phân tâm học của Bác mà ứng dụng với Xã Hội học, đặc biệt với CHXHCNVN là chật lất
  Mấy Bác lảnh đạo nhà ta xuất thân đâu có nghèo hèn.
  Một con én (thế hệ này) của Bác mà làm nên mùa xuân?
  Bác quên con én mái hoa hậu của thế hệ này rồi.
  BS quên chúng ta từng bàn luận sao?
  Cơ chế,cơ chế, cơ chế.
  Thượng tần kiến trúc , TTKT ,TTKT
  Tiếc thay cái TTKT này lại cha truyền con nối
  Bác dạy con Bác .Xin trích "Con đừng bao giờ bảo mình tốt khi con là một người nghèo".
  Tớ dạy con tớ Nghèo cho sạch, rách cho thơm
  Nói rồi,Chúng ta cần Elsin hay Gobachev chứ không cần mấy con én khoe mẽ
  Rồi Bác viết tiếp.Xin trích "...Những đứa trẻ có quá khứ quá nhiều bi kịch thấy máu đổ đầu rơi nó sẽ sôi máu căm thù và độc ác trổi dậy giúp nó càng thông minh hơn những trò chém giết và trả thù đời cho quá khứ của nó..."
  Bác à, Chiến trường Tây Nam tắt ngủm đầu thập niên 80 tk trước.(mà tớ bản thân phải va chạm )Thế hệ sau này làm gì chém giết
  *Còn trả thù đời,Nó làm gì có cơ hội.
  Chỉ có chăng là lọc lừa , xảo quyệt mà đã học từ phim ảnh cở như :Vua Bịp, Thương trường khốc liệt...
  Đó,kết quả của nền GD "KT thị trường định hướng "Con đánh cha, trò đánh thầy...Tớ bảo đảm, cái "tâm" của "thế hệ này" của Bác có kiến thức đó nhưng hành động cũng sẽ như Ông Nghị ăn đĩa rau muống Thượng Hải mà thôi.(vô thức, vô trách nhiệm, Ông ta nói để mà có hầu xác định "tớ đây", "tớ đây" Ông ta có ăn rau muống tưới nhớt? hay vườn "rau sạch" trên lầu thượng của ai đó )
  Cái "Vô thức" mà Bác nói nó sẽ thể hiện cho từng cá nhân mà Bác gọi là "Thành đạt "
  *Lúc này nước mắt tớ mới nhỏ xuống đây .
  Thưa BS, đã luận luận luôn
  Dân nghèo kiết xác làm Oshin(sao lại phải nhập ngôn từ Đại Hàn?).Đại gia gây Sốc Bác đứng về phía ai?
  Tớ nói rồi ,John này không có "kẻ thù" chỉ có cái Tâm lương thiện tối thiểu mà thôi (lý do mà tớ nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần rồi xóa cái còm trước vì không muốn hại ai cả mà cũng chẵng gọi gì là "chửi đổng ").Tôi suy nghĩ,tôi tồn tại.Nhạc sĩ Văn cao nói "Tao còn sống, tao còn sợ " Cái đó mới là Phân tâm học cho XH mà chúng ta đang sống đó Bác
  Dear Nguyễn Quang
  Bác"máu" quá(nghĩa bóng)

  Thân ái

  ReplyDelete
 111. Mới nhắc ở entry này chiều qua, thì hôm nay báo chí đã đặt vấn đề: Cuối năm, đồng Việt Nam tiếp tục mất giá? chuyện rõ như ban ngày mà còn phải hỏi ai làm gì? Cơ cấu chính trị không đổi ắt kinh tế phải bế tắc là chủ đề của bài viết này không chỉ riêng cho Việt Nam mà cho toàn cầu.

  Hỡi ôi, đời lắm khổ đau nhưng sao các chính khách cứ bắt dân khổ vì những cái rất tầm thường vậy nhỉ? Có lẽ chỉ có một giải thích mơ hồ nhưng dễ thỏa mãn đó là Cộng Nghiệp của dân tộc như vậy, nên mới sinh là những chính khác như thế.

  Cheer,

  ReplyDelete
 112. Ai ai khắp khắp nơi đâu cũng thấy giá cả tăng lên hàng ngày làm đời sống của thần dân ngày một khốn khó. Giá điện tăng lên hàng ngày làm cho các mặt hàng khác cứ tăng vùn vụt, giá xăng cứ như phóng lao, giá vàng lại leo thang, nhà nước nghe đâu sắp nhập thêm 5 tấn vang + 5 tấn vàng nữa....==> VNĐ mất niềm tin đối với dân. Ấy vậy mà "giá rau muống" ở VN mình không tăng...toàn dân không biết duy chỉ có một "Tiếng sỹ" Luật học có tầm nhìn mới thấy được....đúng là "tiếng sỹ rau muốn" Tiếng sỹ rau muống

  ReplyDelete
 113. Lạm bàn vài điểm với quý vị, không mong uống XO của BS:
  1. Trong bối cảnh thế giới cuối thế kỹ 19, đầu thế kỹ 20, với các chế độ tư bản hà khắc tại các "mẫu quốc" và chế độ thực dân tại các thuộc địa, bộ phận dân chúng cùng khổ của xã hội sẽ đấu tranh. Và từ đó nãy sinh ra hai trường phái:
  a. Người vô sản: họ nhìn thấy ở học thuyết của Marx một điểm tựa để đấu tranh gi2nh lấy những gì, mà họ cho rằng, là của họ tạo ra, "giá trị thặng dư". Và để có ngọn cờ tập hợp dân chúng làm cách mạng, Lenin và các đồng chí của mình đã chọn hướng tả khuynh, lấy học thuyết của Marx làm cương lĩnh.
  b. Giới chủ tư bản: Từ góc nhìn của những người tiến bộ, họ cũng thấy ở Marx những luận điểm thích hợp, nhất là sau các cuộc khủng hoảng kinh tế, để tạo sự ổn định xã hội, làm cơ sớ đế phát triển kinh tế.
  2. Vì sao thế giới tư bản không vổ ngực là theo Marx? Đơn giản họ nghiên cứu áp dụng những luận điểm của Marx cũng như của rất nhiều tư tưởng của các nhà triết học khác, hiện nay vẫn tồn tại nhiều viện nghiên cứu Marx tại các nước tư bản đó thôi. Còn các nước như Liên xô và phe XHCN thì sao? Họ đã lỡ nhận đó là ngọn cờ rồi, tức là nếu hạ ngọn cờ đó xuống thì tức khắc sẽ không còn chính nghĩa. Quý vị cũng thấy trong nội bộ Đảng cộng sản vẫn tồn tại phái xét lại, Trosky. Nhưng do không đủ mạnh về lực lượng và chưa chín mùi vào thời điểm, phong trào xét lại đã thất bại dưới tay phe bảo thủ.
  Trường hợp VN thì sao? Cụ HCM và các đồng chí của mình cũng tìm thấy ở Quốc tế 3 một sự đảm bảo cho con đường cách mạng của mình, mặc dù cụ đã từng bị Quốc tế 3 phê phán vì tính dân tộc chủ nghĩa trong quá trình hoạt động. Như vậy, CNCS chỉ là ngọn cờ của các nhà cách mạng để tập hợp quần chúng làm cách mạng giành lấy tự do độc lập. Nhưng những người kế thừa thì sao? Hiện tại, chưa có nhà lãnh đạo đủ tầm và uy tín để có thể thay đổi. Họ chưa đủ bản lĩnh kiểm soát tình hình khi thay đổi quá nhanh vì sợ diễn biến hòa bình, tức là mất quyền lãnh đạo kéo theo nhiều hệ lụy khác mà quý vị cũng sẽ tự biết, mặc dù họ cũng nhận thức được rằng chủ thuyết Marxist Leninist đã không còn phù hợp với hình thái kinh tế xã hội hiện nay, cũng như xu hướng phát triển của thế giới. Không lâu nữa đâu, họ sẽ cắt bỏ vĩ ngữ "định hướng XHCN" trong nền kinh tế thị trường.

  ReplyDelete
 114. Dear Tám Huế,

  Với Việt Nam thì vấn đề đặt ra là nếu không có sự kiện đảng cộng sản do cụ Hồ thành lập để với cái gọi là giành độc lập cho dân tộc thì Pháp có trả độc lập cho nước Việt không? Và nền giáo dục Pháp cũng như những gì mà Pháp mang lại cho nước Việt là tốt hay xấu như chính quyền đã tuyên truyền?

  Thế hệ sau cần xét lại để nhìn nhận lịch sử đúng và đánh giá đúng những công lao và tội lỗi của thế hệ đi trước để còn có đường tránh được vấn nạn bị đô hộ của Trung Hoa còn ghê gớm hơn tụi mắt xanh mũi lõ.

  Cheer,

  ReplyDelete
 115. Dear bác Hải,

  "Nếu?". Chỉ với 1 chữa nếu, tôi có thể bỏ cả Paris vào 1 cái chai. ai đó đã từng nói như thế.

  Theo thiển nghĩ, chúng ta không nên đặt ra câu hỏi này vào thời điểm này. Còn rất nhiều vị tham gia vào sự kiện 1945, giành độc lập vẫn còn sống. Sẽ là không công bằng với họ, nếu ta đưa ra câu hỏi và các giả thuyết kiểu này.

  Anyway, BS có thể đưa ra 1 dẫn chứng, rằng Pháp đã trao trả độc lập vô điều kiện cho bất kỳ thuộc địa nào trên thế giới. Theo tôi, thì sẽ không bao giờ. BS biết rằng, trong thời kỳ mặt trận bình dân cầm quyền, ở các thuộc địa, trong đó có VN, cũng chỉ được hưởng một ít quyền dân sự, nhưng cũng không được bao lâu, các vị như dân biểu VN cũng phải ra đi, khi mặt trận bình dân tan rã. Mặt khác, ở châu Âu, Pháp đang kiệt quệ sau WW2, cần nguồn tài nguyên và nhân lực từ các thuộc địa để tái thiết. Mỹ không cho không ai cái gì bao giờ, họ giúp châu Âu với kế hoạch Marshall nhưng đổi lại, châu Âu phải để Mỹ đóng quân và sử dụng đất châu Âu cũng như thuộc địa của họ.
  Quay lại thời kỳ Bình dân, nếu các nhà cách mạng VN như Nguyễn Thái Học, như Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu, Phan Văn Trường, Nguyễn An NInh, Phanh Thanh, Phan Văn Hùm... không đấu tranh bằng cả quân sự lẫn bất bạo động và cả truyền thông thì có được mặt trận bình dân ủng hộ, mặc dù rất ngắn ngủi.
  Sự xuất hiện của HCM và Việt Minh là một nước cờ cao của cụ.
  Độc lập dân tộc, từ cổ chí kim, chưa bao giờ giành được bằng nước bọt cả, mà phải bằng máu. Lịch sử đã cho ta thấy điều đó.
  Tôi chưa bao giờ nghe rằng người CS tuyên truyền phán xét nền giáo dục Pháp cả. Có chăng, chỉ nói về văn hóa thực dân, về chính sách ngu dân của chính quyền thực dân ... Những lãnh đạo cao nhất của ĐCS đều xuất thân tây học, từ HCM, Võ Ng Giáp, Phạm V Đồng, Nguyễn chí Diễu, và cả Lê Duẩn ...
  Giáo dục Pháp đã cung cấp cho VN nhiều nhà khoa học, nhà văn hóa lớn. Những Trần Đức Thảo, Hoàng xuân Hãn, Tạ Quang Bửu ... Cũng từ Giáo dục Pháp đã cung cấp cho ngành khoa học tự nhiên VN nhiều vốn từ, hiện nay vẫn đang sử dụng. Giáo dục Pháp cũng tạo nên nhiều bậc Trí thức trọng danh dự, biết dấn thân cho dân tộc. Nhưng cũng có điều không hay trong chương trình GD Pháp. Họ bắt học sinh VN phải học sử tây, văn hóa tây ... Bác nhìn Philipine hàng xóm, học tất cả các môn khoa học tự nhiền bằng tiếng anh, nhưng môn khoa học xã hội lại bằng tiếng Phi. Như một cựu hs trường Pháp (hình như là một BS, không nhớ rõ tên) trước 1975 tại SGN đã nói, nếu không nhờ các giáo sư dạy mông "ngoại ngữ" tiếng Việt tranh thủ dạy lịch sử Việt, thì hỏi bác, những HS như vậy có còn là Người Việt không?
  Xét lại là 1 đặc tính trong nghiên cứu học thuật, đó là dạng hoài nghi khoa học, phủ định có chọn lọc, chứ hoàn toàn không phải xét lại kiểu phủ định sạch trơn như nhiều người hiện nay trên cybernet. Công hay tội, rồi thời gian sẽ giúp làm sáng tỏ. BS cũng biết, những Hồ Quý Ly, Phan Thanh Giãn, Gia Long Nguyễn Ánh, Lê Văn Duyệt và nhiều vị khác cũng đã được xét lại, đánh giá công tội, mặc dù vẫn còn chưa thỏa đáng vì chuyện này chuyện khác, nhưng tựu trung, ĐCS vẫn không phải là quá bảo thủ trong các lĩnh vực khác, ngoại trừ điều 4 Hiến pháp, nhỉ.
  Bon Weekend!

  ReplyDelete
 116. Hehehe, vì Tám Huế chưa có kiến thức để biết rằng hàng chục quốc gia từ Âu sang Á, Phi mà Pháp đã phải buộc lòng trao trả độc lập không một tiếng súng và không đổ máu sau chiến tranh thế giới đấy thôi. Thiết nghĩ Tám Huế cần sục sạo trên blog của tôi mà tôi và mọi người đã từng kể ra nhiều quốc gia được Pháp trả tự do không tiếng súng bây giờ rất hùng cường hơn là hỏi tôi.

  Những gì mà Tám Huế đưa ra trong bàn luận trên là kiến thức "huyền sử" chính danh của mái trường XHCN đã dạy cho học sinh để chứng minh rằng nhân dân Việt Nam chọn đảng cộng sản Việt Nam là tất yếu của lịch sử. Nó nhằm phục vụ cho sự nghiệp chính trị của đảng CSVN. Ai cũng biết mà không cần phải đưa ra ở đây. Vì ở đây đòi hỏi kiến thức cao cấp hơn, có tính trung thực hơn là huyền sử như mẹ Âu Cơ đẻ đồng bào ta trong bọc trứng.

  Thực lòng tôi hơi bị buồn về kiến thức của Tám Huế khi bàn luận về vấn đề này. Và có lẽ Tám Huế cần đọc hết những bài liên quan mà tôi đã dẫn nguồn ở mỗi bài viết có tính triết học, kinh tế chính trị học như bài này, kể cả những bàn luận thật tỷ mỷ rồi chúng ta bàn luận tiếp. Vì ở blog này phần bàn luận không kém phần quan trọng như bài viết chính.

  Cheer,

  ReplyDelete
 117. Dear Bs cùng Tám Huế.
  Bác Tám Huế không hổ danh là dân đất Thần Kinh
  Tớ lại nghĩ khác :
  Cộng Hòa Liên Bang Đông Dương với nền vàng và lá cờ tam tài nhỏ của Pháp bên góc trái phía trên ĐL,TD,HP là một niềm mơ ước cho hòa bình TG hôm nay(là một tấm bê tông cản ngăn TC)
  *Bác biết ai cho Bùi Quang Chiêu mò tôm bắt ốc không?
  *Bác biết Thuộc địa Nam kỳ mà ta gọi là dân "Tây" là nổi ghen tị của người Huệ không.
  *Bác biết câu chuyện "Công tử Bạc liêu " với MN cơm no ấm áo ,ruộng đồng thẳng cánh cò bay ?
  *Bác dùng ,xin trích :"chính sách ngu dân của chính quyền thực dân ... Những lãnh đạo cao nhất của ĐCS đều xuất thân tây học, từ HCM, Võ Ng Giáp, Phạm V Đồng, Nguyễn chí Diễu, và cả Lê Duẩn ... "
  Đã là ngu dân thì làm sao Cụ Duẫn thành lập ước mơ CHLBDD(gần được khoãng 80-81 tk trước như tớ nói) các cụ nhà ta bị "ngu dân" làm sao biết đọc biết viết
  ***Dân Việt dùng Tiếng Pháp trong Officien văn bản, văn thị chính thức.Nói chuyện Văn Hóa Dân gian dùng tiếng Việt của Cụ De Rhode không được sao ?(À khoảng 98,99 gì đó Tông tông Pháp đến VN cho HN làm chủ xị "khối Pháp ngữ" hì hì...bon jour còn ai nhớ đâu )Chính sách GD thuộc địa Pháp tốt đẹp ngàn lần hiện giờ Bác à
  ***Các cuộc bầu cử HD Hành Chính thời đó DC hơn hôm nay hông?(Đâu có điều 4 gì đâu )
  ***Báo chí.ĐC Nguyễn Văn Trấn "Viết cho Mẹ và QH" còn phải luyến tiếc thời Tự do nữa la
  ***Như một cựu hs trường Pháp (hình như là một BS, không nhớ rõ tên) trước 1975 tại SGN đã nói, nếu không nhờ các giáo sư dạy mông "ngoại ngữ" tiếng Việt tranh thủ dạy lịch sử Việt, thì hỏi bác, những HS như vậy có còn là Người Việt không? Lại "Văn Hóa truyền mồm" là CS tuyên truyền kích thích lòng yêu nước có định hướng
  *** Hoa kỳ mà quân viện dồi dào cho tướng Navarette(1952) thì đâu có DBP mà không có Hiệp định Geneva thì Dân Việt đâu như hôm nay
  *** Bác dùng chữ "máu" nghe sợ quá tớ thích DBHB hơn
  Dear BS HH,
  Nếu Bác thấy không vừa ý thì bỏ sọt rác
  Tớ mới nhậu sỉn xong đi ngủ đây
  Mẹt xì
  Thân ái

  ReplyDelete
 118. Dear Bs
  Bốt lên mới thấy cái còm của BS.
  Nếu thấy mấy cái trước của tớ "nhạy cảm "thì dục luôn đi Bác à
  Ngủ ngon
  Thân ái

  ReplyDelete
 119. Hehehe, hôm nay trên trang Diễn Đàn có bài dịch của Phan Huy Đường Kinh tế đi trước, chính trị theo đuôi, lý thuyết tắt giọng của 3 tác giả là 3 nguyên thủ quốc gia châu Âu: Nicolas Sarkozy, Angela Merkel và Berlusconi do nhà báo Arnaud Leparmentier ghi lại trên blog của tờ Le Monde.

  Qua đó ta thấy các nhà lãnh đạo châu Âu rất uyên thâm về lý thuyết cơ bản để tạo ra một hình thái chính trị xã hội cho quốc gia tốt đẹp. Các tư tưởng lớn gặp nhau.

  Hehehe,

  ReplyDelete
 120. Xin lỗi các bác.
  Nếu các bác ở đây mà bình luận vào năm 1900 thì đã ca ngợi chủ nghĩa CS ngút trời vì lúc đó chưa thấy khuyết điểm của nó.
  Cũng như thời nay ca ngợi chủ nghĩa Dân chủ tư sản-Ai cũng muốn làm người Dân Chủ mặc dù không có tài sản.
  Xứ ta đang yên ổn dưới cái ô của TC muốn chạy sang nấp dưới cái ô khác không thể nếu không có chiến tranh.

  ReplyDelete
 121. Đậu Tương này chỉ phát biểu cảm tính và chửi đổng là giỏi. Không mang lại gì cho ai một chút thông tin và kiến thức nào? Nếu mọi người không thấy khuyết điểm của chủ nghĩa cộng sản thì làm sao Mỹ và phương Tây tẩy chay ngay từ đầu? Và chủ nghĩa cộng sản đã chết ngay trên quê hương sản sinh ra ông tổ của nó hử?

  Chỉ có lãnh tụ ngu đần mới để xảy ra chiến tranh. Vì chiến tranh, thiên tai hỏa hoạn cùng một cái đích là tàn sát và làm nghèo bất kỳ quốc gia nào. Bộ nước Việt có hơn một nửa thời gian chiến tranh chưa đủ hay sao mà lúc nào cũng nghĩ đến bắn nhau thế? Và cũng thiếu cách để Thoát Á mà không cần chiến tranh. Hiểu chửa?

  Cheer,

  ReplyDelete
 122. Dear BS Ho Hai,

  Thực ra yeuquechoa chỉ tiếc khi nghĩ: công sức của bác bị giới hạn trên mấy trang blog này thôi. Nếu bác có nhưng cố gắng khác, trong một phạm vi rông hơn cho những "việc không của riêng ai" thì yeuquechoa cảm thấy đỡ tiếc hơn!

  Thú thực là yeuquechoa không có đk để đọc hết gì của bác. Đáng tiếc! Nhưng cũng mong bác luôn viết khỏe, viết nhiều cho thế hệ trẻ họ nhờ!

  Còn yeuquechoa ah! Quê choa có như thế nào thì cũng là xứ sở đã sinh ra mình mà. Có lẽ bác lại dị ứng với từ này rồi, hà hà!!! Yêu "cái quê choa" cũng là một chân lý vậy!


  Chúc bác Hải và các bác khỏe!

  ReplyDelete
 123. Dear Yêu Quê Choa,

  Mỗi người có một mục tiêu và một đối tượng cho blog của mình. Mục tiêu của tớ không quá ôm đồm và cũng không quá đòi hỏi một sự phổ cập quá nóng và nhanh chóng. Quan điểm của tớ cũng vậy, chậm mà chắc hơn là nhanh mà không vững.

  Trong số các nhà cách mạng của cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX của Việt Nam tớ trân trọng nhất vẫn là cụ Phan Chu Trinh. Khai quan trí và dân trí để nước Việt hùng cường là điều tối quan trọng trong hơn 1 thế kỷ qua chứ không phải làm làm việc gì nóng vội là tốt đẹp bằng.

  Và sự khai quan và dân trí ấy không nên làm nó quá hấp tấp mà gãy đổ được. Có thể kiếp này, đời này của tớ chưa làm hết được thì còn các thế hệ tinh anh kế tiếp làm tiếp tục trong mọi hoàn cảnh dù khó khăn.

  Cheer,

  ReplyDelete
 124. Niềm tin thơ ngây vào lòng tốt của Thực dân Pháp
  Trong bối cảnh chiến tranh WW1 và kế tiếp là WW2, Đế Quốc thực dân Pháp đã mất khá nhiều thuộc địa vào tay các cường quốc khác như Đông dương vào tay Nhật Bản, Syria vào tay Anh, Lebanon và Madagascar vào tay Mỹ còn Đức và Italy chia nhau Tunisia. Đây là giai đoạn dưới quyền kiểm soát của chính phủ Vichy. Sau WW2, với sự giúp sức của Đồng minh, chính phủ Charles De Gaulle đã tái lập sự kiểm soát, nhưng với chiêu bài khác, khối lien hợp Pháp thay thế cho Đế quốc thực dân Pháp.
  Nhưng với nền kinh tế kiệt quệ, tàn phá bởi chiến tranh tại chính quốc, Pháp đã không còn đủ sức kiểm soát các thuộc địa như trước. Các phong trào đấu tranh chống thực dân tăng mạnh, không chỉ các thuộc địa của Pháp, tại các thuộc địa. Trong đó, tại VN, chính phủ của HCM không thỏa thuận được với Pháp về quyền tự quyết các vấn đề Quốc phòng, Kinh tế trong khối LH Pháp, đã nổ ra cuộc chiến tranh, mà nhiều người gọi là cuộc chiến tranh Đông dương lần thứ 1. Sau đó 2 năm, 1947, nổ ra các cuộc nổi dậy tại Madagascar, một trong các thuộc địa Pháp tại châu Phi, đã mở đầu cho các cuộc đấu tranh giành độc lập tại châu Phi. Đến năm 1954, Algieri, một thuộc địa lâu đời của Pháp cũng bùng lên phong trào đấu tranh của Mặt trận Giải phóng dân tộc Algieri (FLN), khởi đầu cho cuộc chiến tranh gần 10 năm.
  Trong tình trạng khó khan, chính quốc thì đang nhận viện trợ tái thiết từ Mỹ thong qua Kế hoạch Marshall, các thuộc địa thì liên tục xảy ra chiến tranh, Pháp gần như kiệt quệ. Nhượng lại Đông dương cho Mỹ, Pháp buộc phải trao trả độc lập cho hầu hết các thuộc địa và lập ra cái gọi là Cộng đồng Pháp, để còn giữ được phần nào quyền lợi của Pháp tại đây.
  Thử hỏi, liệu Pháp có chủ động trong việc trao trả độc lập vô điều kiện cho các thuộc địa không, nếu không có các cuộc đấu tranh, bạo động và bất bạo động, phản kháng dữ dội của người dân bản địa, tầng lớp bị bỏ rơi trong các chính sách thực dân của Pháp?
  Như thế nào gọi là chủ quyền Quốc gia, nếu không có quyền tự quyết về Ngoại giao, Quốc Phòng, Kinh tế? Và chính quốc sẽ được lợi gì, người dân bản xứ, nhấn mạnh là các tầng lớp nhân dân không chỉ có nhóm nhỏ thượng lưu hay công chức thuộc địa, được gì, mất gì khi không có quyền tự quyết?
  Nhưng, với nền độc lập tự do, quyền làm người, của Việt nam tốn nhiều máu quá, như nhà văn Nguyên Ngọc đã từng nói. Cái giá phải trả quá đắt là do đâu? Phải chăng do các lãnh tụ các phe phái hiện giờ quá cố chấp, bè phái? Hay là âm mưu chia rẽ của thế lực bên ngoài? Hay tầm và tâm của họ chưa tới? Tôi không nghi là do ý thức hệ, vì thực tế chứng minh rằng, ý thức hệ lúc đó chưa bén rể sâu lắm vào các lãnh tụ, phần đông cá trí thức dấn thân vào cuộc tranh đấu là vì dân tộc chủ nghĩa hơn là ý thức hệ. Quý vị nhìn lại sẽ thấy, vào năm 1950, những người CS Việt nam, đứng đầu là HCM, buộc phải tái lập Đảng dưới sức ép của TQ. Sau ngày tuyên bố lập quốc, chính phủ HCM đã bắt tay với cụ Ngô, cựu hoang Bảo Đại rất nhiều Quan lại củ và con cái của nhiều Quan lại cũng tham gia mặt trận. Trong bản tuyên ngôn, HCM không e ngại mà trích dẫn Tuyên ngôn lập quốc của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và của Cách mạng tư sản Pháp, Họ cũng đã nhận sự trợ giúp của Mỹ trong mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, đánh Nhật và phe Trục, nhưng Mỹ đã phớt lờ trợ giúp chính phủ HCM (không bình luận về nguyen nhân, và đây cũng là lần thứ hai họ từ chối VN, lần đầu vào triều Tự Đức). Để chống lại Pháp, buộc họ phải ngả về phía mà người ta chìa tay ra nắm, phe XHCN. Ngay cả Liên Xô, cũng nghi ngờ HCM nên không muốn giúp, nhưng dưới sức ép của Mao và TQ, cuối cùng phe XHCN cũng chìa cánh tay mình ra cho những người CS. Kể từ mốc 1950, rất nhiều trí thức đã bỏ về thành, vì ý thức hệ. Những người đấu tranh cho độc lập dân tộc nhưng không ủng hộ ý thức hệ CS, và cũng từ đây, bắt đầu các cuộc cách mạng văn hóa, cải cách ruộng đất theo anh bạn láng giềng TQ. Từ đây, xung đột ý thức hệ mới hiện diện trong cuộc chiến tại Việt nam.

  ReplyDelete
 125. NQ thấy Tám Huế viết rất có luận giải chỉ có vài điều chưa thông tỏ nên muốn Hỏi Tám huế:

  tại sao không bình luận về nguyên nhân Mĩ từ chối Hồ CHi Minh?

  Tại sao Đảng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của HCM nhất quyết phải đánh pháp?

  ReplyDelete
 126. Vấn đề Việt Nam nhìn dưới góc độ Thiên, Địa, Nhân là ra tất cả thôi. Để chửi đổng như Thống Nhất Trung Quốc thì ai cũng chửi được, kể cả đứa bé mới biết nói. Và ở blog này không cho phép kiểu spam bốc mùi như thế. Tớ sẽ đưa bàn luận của TNTQ vào sọt rác sau 1h tới.

  Bây giờ bàn về Thiên Địa Nhân Việt Nam trong quá khứ để suy ra hiện tại mới là quan trọng nhất. Sau chiến tranh thế giới hoàn cảnh Pháp rơi vào kiệt quệ. Chuyện Pháp sẽ trả lại thuộc địa là chuyện sớm muộn mà thôi. Không cần đổ máu. Đó là thiên thời. Nhưng, đời có những chữ nhưng, nên chính trị mới là nghệ thuật của sự có thể tùy theo tâm và tầm của lãnh tụ.

  Địa lý thì, Việt Nam nằm sát nách Trung Hoa, nên căn cứ địa hoạt động cách mạng VN cũng bắt đầu từ đây là không tránh khỏi. Hơn nữa, Trung Hoa lại bắt đầu cuộc cách mạng vô sản do Mao lãnh đạo và đi đến thắng lợi hoàn toàn đã buộc thế giới tư bản phải đến Đông Dương để làm nhiệm vụ của nó sau hiệp ước Yalta. Lúc này chỉ có Mỹ là đủ sức làm việc này. Mỹ đến Việt Nam và Đông Dương có 2 mưu đồ:
  1. Chặn làng sóng cộng sản tràn xuống phía Nam và toàn bộ châu Á.
  2. Nhăm nhe thị trường đông dân nhất thế giới. Lấy Đông Dương để làm bàn đạp chiếm Trung Hoa khi có dịp. Và có thể dùng chiến tranh để lấn chiếm Trung Hoa nếu chiến tranh Liên Xô Trung Hoa có xảy ra lớn.
  Nếu VN lúc ấy biết sử dụng cơ hội đúng của những nhà yêu nước chân chính thì VN đã đi theop ngã rẻ khác như hiện tại. Nhưng, lại nhưng, nên ta lại bàn cái chữ Nhân ơ đây vậy.

  Về Nhân, các chính khách Việt thời ấy chỉ là những con buôn chính trị biết chớp cơ hội để mang về lợi danh cho mình chứ không nghĩ về đại nghiệp. Chính vì thế mới có những sự kiện sau:

  1. Chuyện cướp chính quyền ngày 02/9/1945.
  2. Trận Điện Biên Phủ tắm máu.
  3. Không có tổng tuyển cử 1956.
  4. Cuộc nội chiến kéo dài 30 năm.
  5. Sa vào chiếc hố đen của một hình thái kinh tế chính trị xã hội phong kiến quân phiệt kiểu mới, mà tự cho cái mác "chủ nghĩa cộng sản" để vì các chính khách cơ hội tiếp tục vì quyền lợi riêng tư cá nhân hơn vì đại nghiệp.

  Tóm lại, hơn 100 năm nay những chính khách có tâm, có tầm Việt Nam bị các chính khách cơ hội bán đứng và tiêu diệt (cái này các bạn nào chưa hiểu biết thì tự tìm tại sao tôi viết ra như thế) để đẩy dân và nước Việt vào những thảm cảnh tồi tệ nhất nhân loại. Âu đó là nghiệp chướng của dân tộc này vậy.

  Cheer,

  ReplyDelete
 127. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 128. Thiên địa nhân, tam tài. Trong đó Nhân là yếu tố quyết định vì thiên thời tới mà không nắm được thì cũng là đồ bỏ đi, địa thế dù có tốt nhưng không tận dụng được cũng vì nhân cả. Nếu nhìn vào Việt Nam thiên thời cứ đến rồi lại đi trong khi chưa có một chính khách đủ tâm và tầm cho dân tộc thoát á. Địa lý có mạt xấu có mặt tốt nhờ đâu mà tận dụng hết lợi thế và kiềm tỏa nhược điểm, lại một lần nữa chữ nhân lại khảng đinh vị trí quan trọng của mình. Hoa kì nếu ngu si thì làm sao biết tận dụng thời cơ mà buôn vũ khí. Nếu bậc phụ mẫu mà không khôn ngoan thì liệu hoa kì có được 50 bang, liệu Hoa kì có thống nhất…

  Trong Đông Phương Học có một quy luật thiểu số thắng đa số ngẫm ra rất đúng.

  Thành phần tinh hoa của của đất nước luôn ít ỏi, nhưng lại là những người có có trí tuệ vượt trội. Tổ chức luôn tốt hơn số đông. Câu truyện việt nam là một câu truyện chua sót khi thành phần thiểu số lãnh dạo đất nước vào một con đường u tối. Mà chính khách miền nam đã tệ thì miền bắc còn tệ hơn.

  Thế nên rút cục thì bên nào độc ác hơn thì bên đó giành chiến thắng.

  Mác bảo vô sản lãnh đạo như vậy là đi ngược lại với Đông Phương học, và rút cục bàn tay vô hình đã moi móc từ một đống rác lên những rác rưởi độc ác nhất bẩn thỉu nhất vào những vị trí cao nhất cho một dân tộc.

  ReplyDelete
 129. Trong kinh dịch, giữa hai thái cực thiện và ác là một cặp không loại trừ nhau mà song song tồn tại. Giữa vị trí cực thiện và cực ác đều là hai cực rất hiếm và khó đạt tới. Đạt tới trạng thái cực thiện hay cực ác tự khắc sẽ chuyển hóa, nó không tồn tại nữa.

  Ví dụ cơ thể con người là một vũ trụ, con virut ký sinh trên cơ thể con người làm cho các tế bào hồng cầu bị hủy diệt, cơ thể suy yếu và mất sức đề kháng. Đồng thời trong cơ thể con người có các bạch cầu có xu hướng bảo vệ cơ thể con người trong việc tiêu diệt virut. Ta nhận thấy, khi virut quá mạnh, đến cực hạn con người chết và virut cũng chết theo. Nhưng ngược lại, khi bạch cầu quá nhiều thì sao :) con người cũng chết luôn. Cho nên trạng thái cân bằng trong cơ thể luôn tồn tại cả virus và bạch cầu với tỉ lệ hợp lý là trạng thái khỏe mạnh :D.

  ReplyDelete
 130. Nghị gật mà!
  Cái bằng cấp luật của ông Đương chắc là bằng giả !!!

  ReplyDelete
 131. @Nguyễn Quang:
  1. 8 Huế mở ngoặc không bàn vì không muốn loảng nội dung chính của còm đó. Còn lý do vì sao Mỹ không giúp chính phủ HCM thì theo thiển nghĩ, là vì Mỹ không thấy lợi ích của họ trong việc này. Trước khi WW2 chấm dứt, các đơn vị OSS của Mỹ đã nhảy dù xuống Việt bác để giúp quân của tướng Giáp đánh Nhật và đồng minh Pháp của phe trục tại Đông dương. Sau khi Charles De Gaulle tái chiếm Pháp với sự hổ trợ của Đồng minh đã xác lập lại chủ quyền tại các thuộc địa củ và tất nhiên, Mỹ không thể bắt tay kẻ thù của đồng minh được.
  2. Như đã phân tích tại còm trên, ý thức hệ chỉ thực sự nhuốm màu cuộc chiến tranh đông dương sau khi nhà nước CHDCND Trung hoa ra đời vào năm 1949. Nếu quý vị tìm hiểu sẽ thấy rằng, các trí thức thiên tả, các nhà cách mạng Quốc dân đảng như Trần Huy Liệu, Nguyễn Bình v.v... hay ngay cả lục lâm thảo khấu như Dương văn Dương, Bảy Viễn, các giáo phái tại miền nam, và ngay cả những tướng tá và các nhà chính trị cao cấp của chế độ SGN cũng đều tham gia Việt Minh, tham gia vào sự kiện 2/9/1945.

  Qua đây, tôi thấy BS Hải có những cách đặt vấn đề, lý giải rất biện chứng, nhưng cũng hơi cực đoan khi đưa ra 5 sự kiện như trên, không biết có phải do xuất thân gia đình? hay vì những lý do khác? Theo tôi, khi đánh giá lịch sử, nên có hai góc quan sát: a)Đặt mình trong bối cảnh lịch sử để có cái nhìn khách quan; b)Đánh giá theo góc nhìn hiện tại chủ quan. Từ đó mới soi rõ được vấn đề. Từng có một thời ấu trĩ của các nhà viết sử VN (cộng sản), cứ lấy góc nhìn đấu tranh giai cấp để đánh giá các nhân vật và sự kiện lịch sử để phù hợp với nhãn quan của các nhà chính trị đương thời.
  Cheer,

  ReplyDelete
 132. Bàn với Tám Huế,

  Nên nhớ rằng trước hội nghị Yalta vào tháng 02/1945 thì Mỹ, Liên Xô là đồng minh trong chiến tranh thế giới 2. Đó là điều thứ nhất.

  Điều thứ hai là, cho đến ngày 02/9/1945 thì Mỹ không biết Hồ Chính Minh là ai, Nguyễn Ái Quốc, Lý Thụy có phải là Hồ Chí MInh và 50 cái tên khác của 1 nhân vật là người của Quốc Tế 3 cử về để làm nhiệm vụ ăn lương của QT3 và phát triển CNCS ra Đông Nam Á hay không?

  Sau tuyên bố độc lập 02/9/1945 lúc đó nhờ: "Paul Arnoux, từng làm chánh sở mật thám tại Đông Dương dưới thời quan toàn quyền Decoux. Ông có một trí nhớ phi thường. Những phạm nhân quan trọng một lần qua mắt ông đủ để ông nhớ mãi. Sau này để xác nhận Hồ Chí Minh và Nguyễn Ái Quốc chỉ là một, chính quyền Pháp đã nhờ đến ông đi nhìn mặt Hồ Chí Minh. Cái chi tiết làm cho ông Arnoux cam đoan Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Văn Ba, Lão Woong, bác Trần chỉ là một người, là cái tai của họ Hồ." Trích chương 2 cuốn Bên giòng lịch sử 1940 - 1965 của Linh mục Cao Văn Luận.

  Nên theo tôi, Tám Huế muốn bàn luận về lịch sử thì cần phải có tư liệu lịch sử thật chứ không nên đem "cái chủ quan" của Tám Huế áp đặt lịch sử và bóp méo lịch sử để định hướng xã hội vì chính trị phục vụ cho quyền lợi của giai cấp cầm quyền được. Và có lẽ vì lịch sử Việt chỉ là huyền sử, nên hôm nay nó mới là trái banh bóng bàn của Trung Hoa chăng?

  Cheer,

  ReplyDelete

Ghi một nhận xét:
- Tô đậm: <b>câu muốn tô đậm</b>
- Chữ nghiêng: <i>câu muốn in nghiêng</i>
- Chèn link: <a href="địa chỉ web muốn chèn">text</a>
- Chèn hình: [img]link hình muốn chèn[/img]
- Chèn video từ youtube: [youtube]link video cần chèn[/youtube]