Sunday, September 23, 2012

BÁO CÁO VỀ CHUYẾN ĐI MIẾN ĐIỆN CỦA TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC VÀ QUỐC TẾ HOA KỲ (1)


Bài dịch của Quân Bảo

Miến Điện đang trải qua một thời khắc lịch sử rất đáng để cả thế giới noi theo khi cởi bỏ chủ nghĩa cộng sản lỗi thời bị áp đặt bỡi Trung Hoa trong gần 5 thập kỷ qua. Một báo cáo quan trọng của Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế Hoa Kỳ đáng để tham khảo cho bất kỳ ai quan tâm đến tình hình khu vực. Bài báo cáo dài, được Quân Bảo dịch, tôi chia nó làm 2 phần để dễ theo dõi.

Bài viết gốc: CSIS Myanmar Trip Report

Bài viết của các tác giả Ernest Z. Bower, Michael J. Green, Christopher K. Johnson, ngày 10/9/2012

Trong tháng 8 năm 2012, Một nhóm chuyên gia cao cấp CSIS(Center for Strategic and International Studies) Á Châu đã đến Miến Điện để khám phá những cải cách về chính trị, kinh tế và xã hội  được đưa ra bởi tân chính phủ dân sự và phát triển các chính sách khuyến nghị cho chính phủ Hoa Kỳ. Hành trình là một phần của dự án Miến Điện được đưa ra bởi  CSIS và được một phần tài trợ bởi  C.V. Starr Foundation .Người dẫn đầu phái đoàn CSIS  là Ernest Bower, giám đốc và cố vấn cao cấp, chương trình Đông Nam A’ và kể cả Michael Green, cựu phó chủ tịch và chủ tịch Nhật Bản, Christopher Johnson, cố vấn cao cấp và Freeman Chair in China Studies, and Murray Hiebert, và đồng phó giám đốc  cao cấp chương trình đông nam Á. Eileen Pennington, phó giám đốc của Women’s Empowerment Program ở Asia Foundation, đi kèm với nhóm như là một quan sát viên. Miến Điện trong giai đoạn đầu của sự chuyển đổi gần như  tất cả tôn trọng, bao gồm cải cách chính trị và kinh tế. Không gian mở cho xã hội dân sự, trao quyền cho phụ nữ, xác định chính sách đối ngoại và các ưu tiên cho an ninh quốc gia, và việc tìm kiếm một con đường để hòa giải với các nhóm sắc tộc đa dạng. Tuy nhiên, đã có bằng chứng rằng những thách thức quan trọng vẫn còn đối với quản trị và hòa giải với dân tộc thiểu số và vi phạm quyền tiếp tục ở một số vùng, mặc dù theo hướng tích cực tổng thể từ sự lãnh đạo của chính phủ mới. Thay đổi thực sự xuất hiện để được theo cách này, nhưng nó không phải là không thể đảo ngược .

Chính phủ Miến Điện, những nhà lãnh đạo đối lập, nhóm xã hội dân sự, và tất cả các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nhấn mạnh rằng có một sự khẩn cấp và trực tiếp xung quanh quá trình thay đổi trong đất nước của họ. Nước Mỹ cần phải ý thức được rằng có những cơ hội quan trọng, có lẽ có tính lịch sử, để đẩy mạnh và hỗ trợ cải cách. Nó cần phải được nhận thức của các mối đe dọa đáng kể để cải cách và minh bạch. Để phát triển chính sách định hướng thông qua các cơ hội và thách thức đòi hỏi phải cân nhắc thận trọng và tập trung cao độ. Những hoạt động của Hoa Kỳ ở Miến Điện liên quan đến mối quan hệ giữa Mỹ với Hiệp Hội Đông Nam Á  và rộng hơn chiến lượt vùng Châu Á Thái Bình Dương. Báo cáo này cung cấp tóm tắt quan điểm của nhóm CSIS, chia sẻ những phát hiện của mình và tạo những  kiến nghị cho chính sách của Mỹ liên quan đến Miến Điện.

PHẦM I: NHỮNG KHUYẾN CÁO CHO CHÍNH SÁCH CỦA MỸ

1. Chắc chắn Tổng Thống Obama sẽ  gặp cả hai Tổng thống U Thein Sein và lãnh đạo đảng đối lập Daw Aung San Suu Kyi khi họ viếng thăm Hoa Kỳ trong tháng 9. Đó là một sự cân bằng tinh tế cần thiết để có hiệu quả nuôi dưỡng quá trình cải cách ở Miến Điện. Hoa Kỳ có một vai trò phức tạp để tham gia trong bối cảnh này. Nếu gặp chỉ với Daw Aung San Suu Kyi sẽ được coi là không cân bằng và như là coi nhẹ Tổng Thống President U Thein Sein  không đánh giá cao vai trò mạnh mẽ mở ra cải cách chính trị  trong một quốc gia  cai trị bởi quân đội trong năm thập niên. Những thành viên trong đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ(National League for Democracy: NLD) của bà Daw Aung San Suu Kyi, những người đang quản lý sự cân bằng này một cách cẩn thận, họ góp ý rằng Tổng Thống Obama nên gặp cả hai  lãnh đạo đảng đối lập và Tổng Thống U Thein Sein khi họ viếng thăm Hoa Kỳ.

2. Di chuyển về hướng có điều kiện loại bỏ lệnh cấm vận nhập khẩu từ Miến Điện. Và ngay lập tức cho phép Hoa Kỳ hỗ trợ những  chương trình giúp đỡ bởi những tổ chức tài chính quốc tế ở Miến Điện. Nếu chính phủ Miến Điện thả hết những tù nhân chính trị hiện còn lại trước khi tổng thống U Thein Sein viếng thăm Hoa Kỳ vào tháng 9, chính phủ Hoa Kỳ nên làm cho rõ  ý định của mình để thực hiện các bước để giảm cấm vận xuất khẩu của Miến Điện. Chính phủ Hoa Kỳ cũng tiến tới cho phép  chính thức biểu quyết  để hỗ trợ của các chương trình tổ chức tài chính quốc tế t được lập ra  để thúc đẩy cải cách và minh bạch trong Miến Điện. Hoa Kỳ nên sử dụng lợi ích của chính phủ trong việc trừng phạt xuất khẩu để thúc đẩy tính minh bạch trong các ngành công nghiệp khai khoáng. Kể cả bằng cách đăng ký Sáng kiến minh bạch ngành công nghiệp khai kháng(Extractive Industries Transparency Initiative: EITI). Chính phủ quản lý dầu hỏa và khí đốt nên được yêu cầu chuẩn bị một báo cáo hàng năm về hoạt động của mình cho quốc hội để tận dụng việc chia sẻ doanh thu nguồn tài nguyên, khuyến khích đóng góp minh bạch của các quỹ để chi tiêu trong các lĩnh vực cốt lõi như giáo dục, chăm sóc sức khỏe, và cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường và thúc đẩy quyền của người lao động. Đoàn đại biểu đã nghe các yêu cầu từ phe đối lập dân chủ, các nhà lãnh đạo xã hội dân sự và các tổ chức quốc tế đối với Hoa Kỳ để hỗ trợ cải cách chính trị bằng cách cho phép phát triển kinh tế, tạo việc làm, và ước lượng và điều kiện của các lệnh trừng phạt đưa ra bởi Hoa Kỳ cung cấp các đòn bẩy để những người tìm kiếm sự minh bạch, trách nhiệm, và bền vững của đất nước. Nguyên tắc này cần được phản ánh trong chính sách của Mỹ.

3. Hỗ trợ mức độ đáng kể giúp cho việc xây dựng năng lực ở mọi tầng lớp. Cơ quan phát triển quốc tế của Hoa Kỳ  ở Miến Điện được mở cửa lại để hoạt động vào tháng 9, cần phối hợp với các quốc gia tài trợ khác để tận dụng sự hỗ trợ và cung cấp hỗ trợ có mục tiêu để tăng cường quản lý nhà nước, quy định của pháp luật và kỹ năng ở Miến Điện. Chính phủ Mỹ và tư nhân tham gia lực lượng để tăng ngân sách sẵn có cho các chương trình viện trợ. Sự hỗ trợ bao gồm đào tạo nâng cao năng lực của các quan chức trong Quốc hội, Hành pháp, và Tư pháp và cung cấp hướng dẫn về thực hành  tốt nhất những cơ quan này cần phải vận hành như thế nào để tạo ra những điều kiện cho sự ổn định chính trị và dân chủ. Đào tạo cần tập trung đặc biệt trên quy định của pháp luật, minh bạch, và chính sách để quản lý kinh tế, bảo vệ môi trường và kiềm chế tham nhũng. Những nhà lãnh đạo dân sự và những nhà lãnh đạo chính trị đối lập kêu gọi tăng cường  đào tạo tiếng Anh  ở mọi tầng lớp và con cái của họ có quyền tham gia vào quá trình đào tạo của ngoại quốc ở trong nước và có thể du học.

4. Tăng cường cam kết với quân đội Miến Điện. Hoa Kỳ phải xử dụng các cơ hội tham gia huấn luyện thế hệ sĩ quan quân đội mới  trong các lĩnh vực như quan hệ quân dân, luật thời chiến và tính minh bạch. Nhiều người trong số các sĩ quan cao cấp nhất theo định hướng cải cách trong chính phủ hiện nay là sản phẩm giáo dục quốc tế quân sự, bao gồm trong những cơ quan Mỹ. Kiểm tra các sĩ quan quân sự và tuân thủ pháp luật Hoa Kỳ sẽ không dễ dàng, đặc biệt là đấu tranh vẫn tiếp tục trong một số lĩnh vực kiểm soát bởi các nhóm sắc tộc như  Kachin và vi phạm ngừng bắn vẫn tiếp tục trong các khu vực biên giới khác. Nếu quân đội tiếp tục hỗ trợ quá trình chuyển đổi để cai trị dân sự và quan sát ngừng bắn ở các khu vực dân tộc thiểu số, Hoa Kỳ sẽ bắt đầu xem xét việc tập trận chung với quân đội Miến Điện và cung cấp những sĩ quan được chọn của Miến Điên có cơ hội vào chương trình đào tạo và giáo dục quân sự quốc tế(IMET) của Học Viện Quốc Phòng Hoa Kỳ. Hơn nữa, ngay lập tức Hoa Ky và Khối Đông Nam Á cam kết quân đội Miến Điện được tham gia vào diễn đàn đối thoại hang năm ở Shangri-la tại Singapore và định kỳ 6 tháng hội nghị bộ trưởng quốc phòng  Đông Nam Á. Những chiến lược gia của Hoa Kỳ có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp các cơ hội đào tạo phi quân sự cho các sĩ quan Miến Điện.

5. Hỗ trợ phát triển các  luật kinh tế và các quy định cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và công bằng. Miến Điện cần được giúp đỡ ngay lập tức và toàn diện trong việc phát triển các  luật kinh tế và quy định của mình để giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đầu tư, và mở rộng thương mại. Các quan chức và các nhà lãnh đạo xã hội dân sự được đặc biệt quan tâm về sự cần thiết để phát triển các quy định để quản lý các ngành công nghiệp khai khoáng theo cách như vậy là để bảo vệ môi trường và đảm bảo rằng khu vực mở điều này không làm trầm trọng thêm nạn tham nhũng trong nước. Chính phủ Hoa Kỳ cần hỗ trợ ngay lập tức trong các lĩnh vực này để nó có thể chuẩn bị để tham gia vào khu vực thương mại và các thỏa thuận đầu tư.

6. Hợp tác với ASEAN để hỗ trợ cải cách để thúc đẩy vai trò của Miến Điện với các tổ chức trong khu vực. Hoa Kỳ và Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á, và quốc gia khác cung cấp phối hợp hỗ trợ Miến Điện  để nó có thể trở thành một mô hình chính trị dân chủ và đạt được một nền kinh tế minh bạch và cởi mở hơn, tích cực đóng góp cho ASEAN và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hoa Kỳ đã nói rõ rằng một ASEAN vững mạnh là một nền tảng quan trọng cho việc phát triển cấu trúc khu vực, bao gồm hội nghị thượng đỉnh Đông Á, diễn đàn khu vực ASEAN, Bộ Trưởng quốc phòng AEAN mở rộng, đối tác xuyên Thái Bình Dương, Hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương. Một Miến Điện yếu kém và cô lập trong nhiều năm cắt xén các nỗ lực hướng tới một ASEAN mạnh mẽ và thống nhất.

7. Khám phá sự hợp tác với Trung Hoa ở Miến Điện. Người ta đã tin rằng mối quan tâm của chính phủ Miến Điện về một sự phụ thuộc quá nhiều vào Trung Hoa là động lực chính để thúc đẩy các nhà lãnh đạo quân sự Miến Điện theo đuổi cải cách dường như được phóng đại. Trong thực tế, các nhóm đối thoại nhấn mạnh vai trò của Trung Hoa như là một người hàng xóm truyền thống và khuyến cáo Hoa Kỳ tránh những thiệt hại trong chính sách đối với Trung Hoa. Về lâu dài Trung Hoa gần như độc quyền trong mối quan hệ chính trị, bán khí tài quân sự, và buôn bán với Miến Điện trong nhiều thập nhiên do quân đội nắm quyền, đất nước nhanh chóng làm ấm mối quan hệ với  Hoa Kỳ được chào đón với mối nghi ngờ ở Trung Hoa và tăng thêm những lo ngại về các nỗ lực ngăn chặn tưởng tượng của Hoa Kỳ. Một chính sách chủ động tham khảo ý kiến với Trung Hoa về cách tiếp cận của Mỹ đối với Miến Điện có thể giúp giảm nhẹ mối lo lắng ở Bắc Kinh về việc họ cho rằng Hoa Kỳ sử dụng Miến Điện để kiềm chế Trung Hoa.

Mời đọc tiếp phần II: NHỮNG PHÁT HIỆN

Asia Clinic, 13h29' ngày Chúa Nhựt, 23/9/2012

16 comments:

 1. Mọi sự hợp tác đòi hỏi cả 2 phía, đều có lợi như nhau, nếu Myanma đòi hỏi nhiều quá thì các điều kiện ràng buột đối với họ cũng nhiều . điều này là 1 câu hỏi lớn, khi chính Đảng vẩn còn đang nắm các quyền cơ bản về làm chủ đất nước Myanam mà chưa có 1 ràng buột chung nào cả.

  ReplyDelete
 2. Miến vẫn cần độc quyền một số ngành mà giới QS khó có thể buông.
  Trong 5-10 năm tới Miến phải xây được hạ tầng giao thông,viễn thông,luật pháp...Kẻo Tây nó vào mà trong nhà xí không gọi được đt thì Mỹ có ưu ái mấy cũng bằng thừa.

  ReplyDelete
 3. Dear BS,
  Một chút về dich thuật, dòng thứ 10 đoạn đầu tiên "Miến Điện trong giai đoạn đầu của sự chuyển đổi gần như tất cả tôn trọng, bao gồm cải cách chính trị và kinh tế", từ respect trong bản gốc nên dịch là "khía cạnh" thì hợp lý hơn "tôn trọng".

  ReplyDelete
 4. hoa kỳ đã tạo thành công cục mồi,nhử dính 1 con rồi , thì đàng cá kia từ từ cũng sẽ theo thôi hahaha!!
  những nhà đầu tư hoa kỳ ,nhật ,hàn ,châu âu,....từ từ rời TQ .CHẠY sang asian .vấn đề khối asian ai nắm bắt kê hội nhanh nhất hay chậm thôi ,.số lượng mà công ty tháo chạy khỏi tq là rất lớn ,nhất là nhật bản .
  ưu tiên 3 vận động viên : philip, miếng điện ,vina,.ai về đích.
  nhưng theo tôi nghĩ ,xét cho cùng thì vina là ưu tiên nhất
  nhưng vina cũng là kẻ kèo nài nhất .tq không thể để mất vina ,nhưng cũng không để thằng em vina muống gì cũng được .

  nhận xét NÀY rút ra từ Blog bs HH

  ReplyDelete
 5. Nhân chuyện Miến Điện, ông U Thein Sein & bà Aung San Suu Kyi vừa được trao giải Trần Nhân Tông ở đây.

  Bác Hải hay bạn đọc nào biết gì về nhóm này không ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dear xúc xích,
   Nhóm này là do nhà sản lập ra ở xứ tư bổn giãy chết mấy năm nay roài. Hehehe,

   Delete
 6. Dear All,
  Bắt đầu một tuần mới với thông tin về Syria, phe nổi dậy tuyên bố đã kiểm soát toàn bộ đất nước này ngoại trừ thủ đô Damascus. Họ yêu cầu phương Tây không cần đem sức người vào, mà chỉ cần cung cấp cho họ súng chống tăng và phòng không chống máy bay chiến đấu thì ngày tận thế của al-Assad đệ nhị chỉ là thời gian.

  Trong khi đó, Chí phèo Bắc Hàn tuyên bố cải tổ kinh tế thực sự bằng cách sẽ dần tháo bỏ chế độ tem phiếu và giao quyền tự quyết cho tất cả các cơ quan nhà nước lâu nay. Đây là quyết định của Kim đệ tam sau khi đã chắc chắn yên vị ngai vàng. Song vấn đề của Chí phèo là vấn nạn đói và mất mùa, trong khi chính quyền thì chỉ biết ăn và xem dân như kẻ thù, thì liệu Kim đệ tam sẽ sống còn bao lâu nếu thầy chú Trung Hoa bấn loạn tâm can?

  Thầy chú Trung Hoa đang tự biết mình nên đã rút toàn bộ tàu hải ngư khỏi quần đảo Senkaku. Không biết là do tác động của chú Sam hay là thân thầy chú cũng không thể tự lo thù trong giặc ngoài. Nhưng rõ ràng, quyền lợi của giai cấp cầm quyền cộng sản Trung Hoa là trên hết. Họ không thể từ bỏ quyền lợi của mình để đổi lấy những quye62t định yếu thế hơn các tư bổn giãy chết.

  Câu chuyện phim đả kích ông trùm Mohammed Hồi giáo đã lên đến đỉnh, khi bộ bộ trưởng của A Phú Hãn đòi treo cổ tay làm phim. Và đám cực đoan treo giá cái đầu của đạo diễn này 100K ông Tơn. Hehehe, cái đám thần quyền cực đoan đã đến thế kỷ XXI rùi mà còn vẫn như thời ăn lông ở lỗ cũng vì chính trị và định hướng đám đông vô thức.

  Tấc cả những điều trên nó thúc đẩy các nước châu Á tăng cường đổ tiền vào mua vũ khí. Chuyện mua vũ khí có 2 điều lợi là, chính khách và còn buôn súng có cái để ăn chia. Còn những nhược tiểu thì kiệt quệ kinh tế để dễ rơi vào sụp đổ. Hehehe, con đường nào cũng đến La Mã.
  (còn tiếp)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Trong nước chuyến công du của tể tướng và gặp ông vua họ Tập tại thành phố Nam Ninh thành công tốt đẹp, sau khi nhà sản thất bại với đàm phán ăn xin với ông phó tể kiêm tổng trưởng kinh tế Đức, con rơi gốc Việt - Roesler. Nó nói lên nhiều điều trong việc này, ai có củ sọ tốt sẽ hiểu rằng thì mà là, cá ròng ròng muốn chết, thì cá lóc mẹ phải banh càng trước. Cá lóc mẹ mà còn ngáp ngáp thì cá ròng ròng vẫn sống phẻ. Hehehe,

   Hệ thống ngân hàng trong nước vài tuần qua thể hiện bản chất mafia hơn là một hệ thống tuần hoàn đi nuôi nền kinh tế. Nháo nhào mua bán hàng chục triệu cổ phiếu chỉ trong 1 phút, rồi hàng tỷ đô la tháo chạy khỏi NH trong nước. Trong khi đó, cấp lãnh đạo các NH điều hành kiểm chợ trời và ráo riết kiếm lãi một cách rất mafia vì chỉ còn 2 tháng nữa là hết thời hạn buôn vàng tự do. Cho nên giá vàng trong nước bị thao túng do những cái đầu tôm đang điều hành buôn vàng ở NH bị lỗ vì không có tầm nhìn chiến lược, mà chỉ tham lợi nhuận.

   Dân nghèo đi và thất nghiệp không biết làm gì. Người lương thiện thì nghe ngóng tin đồn đi kiếm ăn, hết lên rừng đào vàng ngậm ngãi tìm trầm, thì xuống biển lặn cổ vật mò trai kiếm sống. Kẻ lưu manh thì mau vũ khí để cướp của giết người. Chưa bao giờ nạn trộm cướp giết người và văn hóa suy đồi như thời nhà sản qua 4000 năm lịch sử ảo. Chuyện gần đây các con nghiện trốn trại bằng mọi cách ra ngoài gây hậu quả khó lường cho xã hội không nhỏ.

   Thủy điện sông tranh 2 lảm cho huyện Bắc Trà My Quảng Nam mỗi ngày có 7 cơn động đất, nhưng vẫn chưa thấy các nhà pha học và chính trị gia lo cho dân , mà chỉ thấy họ khảo kháo sát sát, trình trình tấu tấu và chả có đứa nào chịu trách nhiệm với cái đập đã lấy tiền dân hơn 5000 tỷ bây giờ để bàn cãi. Hehehe, nhà sản luôn nhất mọi thời ở mọi lãnh vực.

   Báo chí la làng viện phí đã tăng và sẽ tăng, nhưng xin thưa rằng thì mà là, chuyện này chỉ có thời nhà sản của cụ đem về. Thời VNCH có nhà thương thí, ai nghèo thì vào chữa miễn phí. Còn nhà thương lấy tiền thì dành cho người có tiền. Mọi người giàu nghèo được tiếp đãi như nhau. Nhưng đảng ta thì cực kỳ thông minh, cứ cho nhà thương thí và không thí cùng tồn tại song hành trong 1 nhà thương để quan của đảng được chia phần máu xương của dân tộc mà trung thành tuyệt đối với đảng. Cũng vậy, hết quân đội đến công an ngành nào cũng được ăn đồng chia đủ các dự án quốc gia, các lĩnh vực độc quyền để giữ vững ghế của đảng. Hehehe, đố cái đảng nào trên thế giới khôn hơn đảng của cụ?

   Tuần mới tốt đẹp,

   Delete
  2. Xin đính chính lại "khi bộ bộ trưởng của A Phú Hãn đòi treo cổ tay làm phim." thành "khi bộ bộ trưởng của Hồi Quốc đòi treo cổ tay làm phim."

   Delete
 7. Dear All,
  Sau mấy tháng cấm vận, Ba Tư vừa năn nỉ vừa răn đe thế giới phương Tây. Một mặt tay tổng thống mặt tối như mặt cú vọ đưa ra lời cảnh báo, nếu Israel tấn công Iran thì chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ diễn ra, và Iran sẵn sàng đàm phán với phương Tây về việc giới hạn mức làm giàu Uranium. Hehehe, một trò câu giờ thường thấy để diễn đi diễn lại cái cảnh chờ hoàn tất sản xuất bom hột nhưn của Ba Tư. Nên ông Netanyahu, thủ tướng diều hâu của Israel nóng ruột muốn Mẽo bật đèn xanh để ông đánh tan tành Ba Tư trước khi nước này có bom hột nhưn. Nếu không một Chí phèo Trung Đông kiểu Bắc Hàn ở Đông Bắc Á thì rất nguy. Nhưng Obama vẫn trù trừ chờ xong bầu cử Mẽo. Được dịp ông Romney đả kích Obama đã quá liễu yếu đào tơ đối với Chí phèo Trung Đông. Hehehe, chính trị là vậy, tìm mọi ngóc ngách của đối thủ để mỵ dân đen.

  Niềm tin tiêu dùng Mẽo đã tăng từ 60.6 trong tháng 8 lên 62.9 trong tháng 9/2012 được báo cáo từ Conference Board, và chỉ số giá nhà ở (House Price Index) tăng từ 0.5 trong tháng 8 lên 1.5 trong tháng 9/2012 đã làm cho các nhà đầu tư Mẽo chốt lãi vàng đầu tư vào lĩnh vực này. Nó làm giá vàng giảm từ phiên giao dịch chiều ở London và vàng giảm 8.50usd/oz chốt giá 1764.50usd/oz. Nó cũng làm cho vàng trong nước giảm đi 13oK cụ mỗi lượng, nhưng vẫn còn cao hơn thế giới đến 2.5 triệu cụ mỗi lượng. Nguyên nhân vàng trong nước luôn cao hơn thế giới trong vòng gần 2 năm nay tớ đã phân tích rồi. Ai chưa đọc thì xem lại nhé. Âm mưu kiếm ăn từ xương máu nhân dân của cái đám nhà sản độc quyền mà ra cả.

  Trong khi đó, đấu võ mồm và biểu diễn những trò mỵ dân giữa Trung Hoa và Nhật Bản trên biển Nhật Bản và quần đảo Điếu Ngư vẫn diễn ra như trò diễn của anh em nhà sản Việt - Hoa đã diễn đi diễn lại trên biển Đông từ 2 năm qua, để định hướng dân bằng chủ nghĩa dân tộc cực đoan ra ngoài biển, để quên trên bờ đang bị hút máu. Anh em ruột thịt Chí phèo Bắc Hàn và Nam Hàn cũng không kém cạnh thi nhau đấu võ mồm về chuyện giữa 2 nửa còn phân chia. Song nỗi lo sợ một Triều Tiên thống nhất đang sà xuống đầu dòng tộc Kim Chí phèo đang to dần. Vì Bắc Hàn đang bị thiên nhiên tàn phá và suy sụp kinh tế, nên gần đây Chí phèo đã tăng cường bán vũ khí cho Syria, song bị Iraq cấm tàu bay Bắc Hàn bay qua vùng trời để làm việc này. Nó là cái thòng lọng thắt vào cổ một con ma Bắc Hàn trong trục liên minh ma quỷ - Evil Axis - của thế giới độc tài đang dần bị tiêu diệt trên toàn thế giới.
  (còn tiếp)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Trong khi đó, ở trong nước, sau chuyến công du cấp kỳ, ngắn ngày của quan tể tướng từ Trung Hoa về, có một cái gì đó như sóng ngầm đang diễn ra dưới mặt biển êm đềm của nền chính trị Việt Nam. Nó hứa hẹn nhiều diễn biến bất ngờ trong tương lai ngắn hạn. Hãy chờ xem. Nhưng nhờ chuyến đi này mà giá cao su đã tăng đột biến hôm qua. Rồi đây, nông dân và doanh nghiệp về nông sản và cây công nghiệp sẽ hồi sinh nhờ chuyến đi này của ông tể tướng. Những cái củ đậu hẹp hòi luôn chống Trung Hoa cực đoan vì ngu lâu dốt bền. Sao không giỏi mà làm việc để xem Trung Hoa là cái thị trường to lớn nhất toàn cầu mà ngay cả Mẽo và phương Tây cũng phải rỏ nước giải hử lũ Lừa Vệ? Chiến lượn quan hệ với Trung Hoa tớ đã viết 3 năm nay, và tranh chấp biển Đông tớ cũng đã viết cùng thời gian, nhưng không chịu đọc là sao?

   Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng - CPI - tháng 8/2012 tăng cao nhất trong 8 tháng qua ở mức 2.2% so với tháng 7/2012, và tăng 6.48% so với tháng 8/2011. Nó báo hiệu một cuộc khởi động lạm phát quay trở lại, vì nhiều lý do:
   1. Tăng đầu tư công để tạo ra GDP giả tạo do thiểu triển sau nghị quyết 11 của chính phủ năm 2011.
   2. Tung tiền cứu ngân hàng đang cạn kiệt sức phẻ vì mất lòng tin dân chúng và doanh nghiệp trong cơn đóng băng bất động sản.
   3. Hậu quả của xén lông cừu dân Việt bằng tăng giá những mặt hàng nhu yếu phầm: xăng dầu điện nước, để cứu kinh tế nhà sản.
   Nó đã làm cho NHNN run sợ, nên hôm qua NHNN đã ra quyết định tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc trong toàn hệ thống NH lên thêm 1%. Hòng rút lượng tiền mặt vào NHNN để khan hiếm tiền đồng, giảm khả năng lạm phát, trong khi tiền ông Tơn thì thừa mứa, tình tạng sản xuất tiêu dùng thì èo uột. Ngoài ra, động thái này cũng cho thấy NHNN đang chuẩn bị cho một cuộc chiến đấu bảo vệ NH nước Việt trong cơn bão năm Tỵ 2013 sắp tới. Hehehe, lắm chuyện vui trong năm bản lề này đới bà con.

   Trong khi đó, tình hình bất động sản đang chết mòn là cái đáng lo ngại nhất. Ba mảng kinh tài nước nhà: bất động sản, cổ cánh và vàng ngoại tệ, đã chết 2 chỉ còn 1 là vàng và ngoại tệ, nên không lạ khi nhà sản muốn triệt đường sống của dân và của chính nhà sản trong 2 tháng tới, khi cấm buôn vàng và ngoại tệ. Hehehe, tớ mong ngày này đến sớm để mau đến thiên đàng. Người có tư duy nhìn quyết định này rất nguy hiểm cho chế độ, nhưng những cái đầu tôm tham lam vì quyền lợi chỉ biết thu gom để chết mà thôi.

   Trong khi giá dầu thế giới hạ nhiệt chỉ quanh quẩn ở mức 92usd/thùng, nhưng các doanh nghiệp được đảng cho phép độc quyền ăn chia thì lại tiếp tục trò đe dọa đảng cầm quyền bằng cách đóng cửa cây xăng để đòi tăng giá xăng. Hehehe, các đại za kinh tài thì bắt dễ dàng, vì họ chỉ giữ tiền, mà tiền thì đảng in ra được. Nhưng xăng dầu thì dù đảng có thọc ống xuống biển Đông rút xương máu dân ot65c lên ăn chia thì cái nhà máy lọc dầu ất ơ làm 1 tháng nghỉ 6 tháng sửa chữa cũng không thể lọc ra dầu. Nên đố đảng dám bắt các đại za xăng dầu tớ sẽ "yêu đảng" suốt đời á.

   Hôm qua để răn đe thế giới blogger, tòa án Sài Gòn đã tuyên án 3 bloggers - Điếu Cày Nguyễn Văn Hải 12 năm tù, Tạ Phong Tần Công lý và sự thật 10 năm tù, và Phan Thanh Hải 4 năm tù - với lý do, dùng thế giới ảo trên mạng internet để “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Hai bloggers bị dài hạn tù vì không chịu nhận tội, còn ông Phan Thanh Hải chịu mức án thấp là nhờ vào chịu nhận tội. Ngay lập tức tòa đại sứ Mẽo tại Việt Nam lên án phiên tòa này. Nhưng, hehehe, chỉ là trò trẻ con thôi, đảng cầm quyền luôn làm theo ý mình, mọi thế lực thù địt trên toàn cầu chỉ là phủi bụi.

   Thôi bấy nhiêu đủ để bà con cà phê sáng phủ phê nhể.

   Delete
  2. Hàng ngày luôn vào blog của Bác. Đọc kĩ các còm, nhất là các tin tổng hợp của Bác. Chúc Bác luôn khỏe để chia sẻ với cộng đồng.

   Delete
  3. Dear Bác !

   Hôm nay " Vàng thế giới giảm, trong nước tăng lên 47 triệu "
   http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/89862/vang-the-gioi-giam--trong-nuoc-tang-len-47-trieu.html

   Hôm nọ cháu nghĩ một " cán bộ : của SJC có nói đến chi tiết là SJC đang tiến hành chuyển đổi 35000 lượng vàng phi SJC thành vàng SJC và phải mất một thời gian mới chuyển hết được 13 tần vàng. Cháu nghĩ đó là nguyên nhân mà tại sao trong ngày hôm nay trong nước lại tăng trong khi thế giới lại giảm và có thể là một hai ngày tiếp theo thì giá vàng trong nước sẽ không có biến động nhiều so với giá hiện tại.

   Cháu đang nghĩ đến kịch bản khi SJC tung ra thị trường 13 tấn vàng thì lúc đó giá vàng sẽ giảm mạnh và những ai mua vàng vào thì sẽ " ăn quả đắng " !

   Cheers !

   Delete
 8. [img]http://3.bp.blogspot.com/_C8PCMoQcM_k/TTdCqv0N3OI/AAAAAAAAAz4/CmXOggfHetw/s1600/lam+phat.jpg[/img]

  ReplyDelete
 9. Xin mời các thành viên thưởng thức giọng Quảng
  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=BFJKQhzEAXg&feature=relmfu[/youtube]

  ReplyDelete
 10. Cảm ơn BS, đọc được nhiều thứ hay quá, đáng để suy nghĩ.

  ReplyDelete

Ghi một nhận xét:
- Tô đậm: <b>câu muốn tô đậm</b>
- Chữ nghiêng: <i>câu muốn in nghiêng</i>
- Chèn link: <a href="địa chỉ web muốn chèn">text</a>
- Chèn hình: [img]link hình muốn chèn[/img]
- Chèn video từ youtube: [youtube]link video cần chèn[/youtube]