Tuesday, September 25, 2012

BÁO CÁO VỀ CHUYẾN ĐI MIẾN ĐIỆN CỦA TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC VÀ THẾ GIỚI CỦA HOA KỲ (2)


Bài dịch của Quân Bảo


PHẦN 2: NHỮNG PHÁT HIỆN

1.  Thay đổi thực sự đang diễn ra ở Miến Điện. Cải cách chính trị và kinh tế được đưa ra bởi Tổng thống U Thein Sein và các đồng minh của mình và rộng rãi hỗ trợ của lãnh đạo đối lập Daw Aung San Suu Kyi xuất hiện là có thật, nhưng quá trình thực hiện và thể chế hóa những thay đổi đó vẫn còn mong manh không phải là không thể đảo ngược. Phái đoàn đã gặp gỡ  chính phủ, phe đối lập, các tổ chức xã hội dân sự khu vực tư nhân luôn bày tỏ thiện chí và sự hỗ trợ mạnh mẽ cho những thay đổi đó của chính phủ, nhưng niềm tin vào thành công cuối cùng của họ hầu như không phổ quát. Phái đoàn đã gặp gỡ các nhân vật trong quân đội  đã hỗ trợ quá trình cải cách, mặc dù nó đã không thể để đánh giá như thế nào đến nay quân đội sẽ tự nguyện nhượng quyền lực hơn nữa cho dân sự. Đáng chú ý, tương tự như các nhà lãnh đạo chính phủ và quân sự cho biết họ dự kiến sẽ giảm vai trò quân đội của mình trong quốc hội và chính phủ nói chung, bao gồm cả việc giảm yêu cầu hiến pháp bắt buộc 25% của Quốc hội được tổ chức bởi quân đội.

2.  Tổng thống đang chuyển động đúng hướng, nhưng mức độ hỗ trợ cải cách vẫn không hoàn toàn được thử nghiệm. Tổng thống U Thein Sein đã củng cố quyền lực của mình di chuyển về phía trước với những bước đi quan trọng như kết thúc kiểm soát báo chí, loại bõ những người không phù hợp với cải cách nội các của ông cho phép Daw Aung San Suu Kyi và đảng của bà ứng cử và ngồi trong Quốc hội. Tuy nhiên, một số trong những rào cản chính trị khó khăn nhất trong việc giải quyết các trung tâm quyền lực còn lại của chế độ cũ vẫn còn ở phía trước. Sau gần năm thập kỷ quân đội nắm quyền, đã học được thói quen quản trị có xu hướng từ trên xuống dưới ra lệnh – nhận lệnh” như một chuyên gia lưu ý. Điều này tạo ra rủi ro. Ví dụ, cả tổng thống và Quốc phòng và Hội đồng Bảo an giữ lại các quyền hiến định tuyên bố tình trạng khẩn cấp bất cứ lúc nào. Việc thiếu các thỏa thuận chia sẻ nguồn tài nguyên ở vùng dân tộc, minh bạch trong ngân sách của chính phủ có nghĩa là sự ủy nhiệm” từ chế độ trước đó chưa thấy phần cốt lõi thách thức. Đoàn đại biểu CSIS nghe sự đồng thuận rộng rãi rằng quân đội muốn chuyển đổi sang một vai trò quân sự chuyên nghiệp, nhưng điều này dường như là phụ thuộc vào việc duy trì hòa bình và ổn định. Hòa bình và ổn định là đội ngũ đảng cầm quyền và phe đối lập dân chủ việc tìm kiếm một cách chuyển tiếp ở giữa nhiều lợi ích cạnh tranh và trong một không gian chính trị mong manh. Quá trình chuyển đổi phức tạp có thể bị đe dọa bởi xung đột sắc tộc đang diễn ra, ví dụ như bang Rakhine Kachin. Nhiều nhóm dân tộc thiểu số tiếp tục cảm thấy rằng ảnh hưởng của họ trong quá trình chuyển đổi vẫn còn bị hạn chế hoặc không tồn tại.

3.  Miến Điện là chiến lược quan trọng. Miến Điện là quốc gia lớn thứ hai về diện tích đất đai trong khu vực Đông Nam Á. Đứng thứ năm đông dân với dân số khoảng 55 triệu nằm ở ngã tư của Trung Quốc, Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á. Miến Điện, một trong những nước nghèo nhất trên hành tinh này nằm ở giữa một khu vực Đông Nam Á sôi động,cơ hội để phát triển một cách nhanh chóng thông qua việc thực hiện cải cách bản, kinh doanh tích hợp với các nước láng giềng và nền kinh tế toàn cầu. Gần đây chính phủ cải cách chính trị và hội, nếu họ chứng minh được bền vững và thành công, có khả năng có thể làm cho Miến Điện là một hình cho các quốc gia khác trong việc chuyển đổi sang nền dân chủ noi theo.

4.  Tăng trưởng kinh tế có thể được nhanh chóng. Tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào sự ổn định chính trị. Nếu ổn định được tăng cường bởi cải cách chính trị toàn diện và thực hiện cải cách kinh tế cơ bản, nền kinh tế của Miến Điện có thể trải nghiệm sự tăng trưởng nhanh chóng. Một số ước tính cho thấy tổng sản phẩm quốc nội thể mở rộng hơn 10% vào năm tới. Mặc sự tăng trưởng này sẽ được dựa trên cơ sở tương đối nhỏ (GDP ước tính ở mức 84 tỷ USD trong năm 2011), nó có thể đóng góp hàng triệu việc làm mới. Các rào cản quan trọng nhất cho sự phát triển bao gồm bất ổn chính trị, tham nhũng, sự thiếu minh bạch, thiếu giáo dục, thiếu  huấn luyện, và cơ sở hạ tầng kém. Đại diện của ngành công nghiệp may mặc đã nói với đoàn rằng họ đã khám phá các tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội nhận thức rõ tầm quan trọng của quyền lao động và vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế. Phần lớn các khó khăn kinh tế hiện nay của Miến Điện kết quả của việc quản lý yếu kém trong quá khứ nói chung, nhưng những chính sách này có thể được đảo ngược hiệu quả.

5.  Thiếu đào tạo và chuyên môn thể  trở ngại cải cách. Việc thiếu chuyên môn và kinh nghiệm một trong những thách thức lớn nhất đối với những cải cách. Nhóm đã họp cũng thừa nhận rằng các quan chức có ý tưởng cải cách chính trị và dân chủ nghĩa sau nhiều thập niên cai trị độc tài. Điều này cũng đúng cho các cải cách kinh tế. Chẳng hạn, đại biểu quốc hội giữa các đảng phái chính trị cho biết họ thèm khát cho mô hình mà họ có thể áp dụng cho lập pháp, nhân sự, hạn định. Hiện tại, quá trình lập pháp là, theo mặc định, cơ cấu hành chánh cồng kềnh; lãnh đạo phát triển ý tưởng và họ tự phê duyệt, phản ánh nền quân sự của các nhà lãnh đạo. Chẳng hạn, các chủ đề được nâng lên cho cuộc tranh luận tại Quốc hội cần phải được phê duyệt trước. Quan chức nói chuyện về những khó khăn của việc các chính sách mới thực hiện ở mức độ địa phương, mặc dù nó thường không là rõ ràng đối với mức độ nào, điều này là do dẫm chân lên nhau hoặc thiếu hiểu biết. Đại biểu quốc hội nói rằng họ không có kinh nghiệm, không có chuyên môn pháp, không có nhân viên, không có thư viện. Những gì họ nói họ cần nhất là xây dựng năng lực tiếp xúc với kinh nghiệm của các nền dân chủ khác.

6.  Mong đợi phóng thích lớn cho các tù nhân chính trị trong tháng 9. Lãnh đạo và quan chức cấp cao cho biết họ dự kiến ​​ chính phủ sẽ thả một lượng lớn tù nhân chính trị còn lại trước khi Tổng thống U Thein Sein thăm Hoa Kỳ vào cuối tháng Chín. Phe đối lập NLD  đã cho chính phủ một danh sách 330 tù nhân chính trị còn lại bị giam giữ. Một số nhóm khác ước tính hơn 500 tù nhân chính trị vẫn còn trong tù. Đặc biệt, chính phủ công bố vào cuối tháng Tám rằng họ đã được trả tự do hơn 3.100 nhà bất đồng chính kiến​​, những người lưu vong, và các nhà báo từ các danh sách đen lâu nay bị ngăn chặn. Các quan chức cho biết danh sách này lên con số hơn 24.000 một vài năm trước đây, nhưng họ đã lên kế hoạch để giảm bớt nó xuống còn dưới 3000.

7. Chế độ có vẻ đang tách ra những liên kết quân đội với Bắc Hàn. Chính phủ Mỹ từ lâu đã nghi ngờ rằng Miến Điện liên kết với Bắc Hàn để mua vũ khí thông thường và có thể cả các loại vũ khí hạt nhân. Các quan chức Miến Điện cho biết họ đã nhận ra tầm quan trọng của vấn đề này với Hoa Kỳ, khẳng định rằng chính phủ không có các mối quan hệ như vậy, và cho biết họ sẽ tuân thủ tất cả các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan tới Bắc Triều Tiên. Sau chuyến thăm, một số quan chức Mỹ đã bày tỏ tin tưởng rằng Miến Điện  đang cắt giảm quan hệ quân sự với Bắc Hàn, nhưng họ không cung cấp bằng chứng để chứng minh cho nhà nước của Miến Điện không có liên kết với Bắc Hàn hiện tại. Khẳng định bởi các quan chức ở Miến Điện được khuyến khích, nhưng xác nhận sẽ là rất quan trọng.

8.  Hòa giải với các nhóm dân tộc thiểu số một thách thức lớn. Miến Điện có hơn 130 dân tộc, trong số này khoảng 20 đã gắn kết cuộc nổi dậy chống lại chính phủ trong những thập kỷ qua. Hòa giải với các nhóm dân tộc nền tảng cho quá trình cải cách của Miến Điện và sự ổn định chính trị. Lãnh đạo Miến Điện đã mạnh mẽ tập trung vào việc duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia của họ đã dựa vào quân đội như tổ chức để cùng nhau giữ nước. Tình hình đó phải thay đổi cho cải cách và hòa giải diễn ra. Các nhóm dân tộc muốn sự tôn trọng, tự chủ, và khả năng để đưa ra quyết định tại địa phương, và họ có thể trì hoãn yêu cầu với chính phủ quốc gia về các vấn đề về chính sách đối ngoại an ninh quốc gia.

Các quan chức đàm phán ngừng bắn với 10 nhóm dân tộc thiểu số, nhưng thỏa thuận ngừng bắn trước đó với Tổ chức Độc lập Kachin (KIO) ở phía bắc đã bị sụp đổ kể từ khi chính phủ dân sự lên nắm quyền năm ngoái. Bớt  giao chiến, vi phạm nhân quyền, và sự di chuyển của người dân vẫn tiếp tục. Tổng thống U Thein Sein đã chỉ định U Aung Min, một bộ trưởng có đầu óc cải cách năng động trong nội các vào cuối tháng 8 từ vai trò của mình như là bộ trưởng đường sắt, để lo cho một cuộc đối thoại chính trị với năm nhóm thỏa thuận ngừng bắn. Vẫn còn xa để thấy rõ làm thế nào để giải quyết chính trị công bằng, một điều kiện đối với hầu hết các nhóm quy hàng, sẽ đạt được với các nhóm dân tộc. Hai năm trước, khái niệm liên bang được coi là một từ bẩn thỉu của chính phủ. Hôm nay các quan chức chính phủ đã bắt đầu nói chuyện cởi mở về khái niệm này, mặc dù họ chưa xác định được nó.

Đoàn đại biểu nghe thiện chí đáng kể đối với các nhóm dân tộc thiểu số từ các quan chức cấp cao, nhưng cho đến nay nhiều sự chú ý của họ tập trung vào việc ngừng bắn, lịch sử cho thấy là không đủ để giải quyết sự khác biệt lâu dài. Lấn chiếm đất đai, không bồi thường người dân địa phương đối với đất và tài nguyên, và tương tự tiếp tục được báo cáo trong các khu vực dân tộc thiểu số và vẫn còn những thách thức khó khăn nhất đối với chính phủ trong việc quản lý quân sự mạnh mẽ và lợi ích kinh tế lâu dài của . Một số hình thức chia sẻ doanh thu công bằng sẽ cần phải được thực thi, đặc biệt là bởi vì các khu vực các dân tộc thiểu số sống là nơi nhiều trữ lượng dầu và khí đốt, khoáng vật, và sự giàu có lâm nghiệp của quốc gia. Thất bại trong việc giải quyết vấn đề chia sẻ nguồn tài nguyên có khả năng sẽ làm hỏng những nỗ lực để chuyển từ ngừng bắn đến giải pháp chính trị. Điều này quan trọng bởi tăng trưởng kinh tế cụ thể là, tạo công ăn việc làm và cơ hội là một yếu tố quan trọng cho hòa bình bền vững và ổn định trong khu vực kiểm soát bởi người dân tộc thiểu số.

Vẫn không có sự xuất hiện được sự tập trung duy trì và cấp cao về trao quyền chính trị cho đồng bào dân tộc thiểu số là cần thiết trước khi sự ổn định, hòa giải và phát triển có thể xảy ra. Một câu hỏi quan trọng khác chưa có ai trả lời những gì được phân chia đến các nhóm dân tộc thiểu số một khi họ muốn trao đổi để quy hàng chính phủ hòa giải với chính phủ mới. Ngay cả trong các khu vực nơi ngừng bắn đã được ký kết, chính phủ quân đội đã không rút lui; nhà lãnh đạo dân tộc nói rằng họ vẫn tiếp tục đối mặt với hành vi vi phạm quyền con người và rằng nhiều vùng trước đây của họ ở vẫn còn mìn.

9. Bang The Rohingya và Rakhine đe dọa làm suy yếu các cải cách và đoàn kết dân tộc. Rohingya, một nhóm dân tộc thiểu số chủ yếu là người Hồi giáo sinh sống tại bang miền Tây Rakhine, được Liên Hiệp Quốc coi một trong những dân tộc thiểu số bị đàn áp nhất trên thế giới. Chính phủ Myanmar không chính thức công nhận Rohingya một trong những nhóm dân tộc thiểu số của đất nước và sẽ không cấp cho họ quyền công dân. Vào cuối tháng Tám, 88 người đã chết trong các cuộc đụng độ. Tổng thống Thein Sein cho biết vào ngày 12 tháng 7 rằng trục xuất  Rohingyas nên là giải pháp cho vấn đề này. Thật thất vọng, nhiều nhóm và cá nhân nói chung hỗ trợ nhân quyền hoặc hỗ trợ quan điểm của tổng thống hoặc như lãnh đạo Daw Aung San Suu Kyi  của đảng NLD giữ im lặng về vấn đề này. Bắt đầu từ 01 tháng 9, các nhà sư Phật giáo, các nhà sư lãnh đạo cuộc biểu tình lớn nhất kể từ năm 2007, Saffron Revolution biểu tình chống chính phủ, phát động các cuộc tuần hành phản đối sự hiện diện của người Rohingya. Hầu như không có sự ủng hộ trong nước, rất khó để hình dung vấn đề này sẽ được giải quyết như thế nào để bảo vệ các quyền của người Rohingya tại Myanmar.

10.  Tại sao chế độ quân sự quyết định thực hiện cải cách chính trị? Một trong những câu hỏi quan trọng ở Myanmar hôm nay là lý do tại sao chế độ quân sự cũ lại gắn kết một nỗ lực tự do hoá chính trị. Một số nhà phân tích đã cho thấy vai trò ngày càng chiếm ưu thế của Trung Quốc trong nền kinh tế của đất nước này là một yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy việc cải cách cho phép chính phủ Miến Điện quan hệ gần gũi hơn với Hoa Kỳ, Châu Âu, và Nhật Bản. Tuy nhiên, bên trong nước này, quan chức và quan sát viên nhấn mạnh các yếu tố nội bộ đã mất niềm tự hào của lãnh đạo và họ bối rối trước tình trạng nền kinh tế đất nước tụt hậu so với láng giềng, quân đội mệt mỏi khi nắm quyền điều khiển đất nước (bao gồm hình ảnh mờ nhạt của quân đội sau khi đàn áp tàn bạo các tu sĩ Phật giáo dẫn đầu các cuộc biểu tình trong năm 2007), và sự phản đối manh mẽ của người dân trong việc định hình vậnh mệnh của mình. Các quan chức ghi nhận lòng tin của cựu Tổng thống Than Shwe bắt đầu cải cách từ trên xuống trong năm 2004 với lộ trình dân chủ bảy điểm của mình (được tóm tắt trong phụ lục 2 dưới đây) và sau đó nhường ngôi cho U Thein Sein tháng 3 năm 2011 thông qua cuộc bầu cử sau đó. Than Shwe một kẻ thao túng chính trị khôn ngoan, các nhà quan sát thông tin suy đoán rằng ông đã tìm cách khuếch tán quyền lực để tránh một cuộc nổi dậy như kiểu Ceauşescu ở Romania, hoặc kiểu trỗi dậy của mùa xuân Rập, để bảo vệ vòng tròn bổng lộc quay quanh mình, để an toàn về hưu. Quân đội cần một lối thoát nhẹ nhàng”, một quan chức nói.

11. Hướng  vai trò của quân đội  về phía trước. Quan chức chính phủ, bao gồm các đại diện của Bộ Quốc phòng, cho biết họ dự kiến ​​quân đội lên kế hoạch để dần dần nhường lại 25% số ghế trong Quốc hội như được quy định trong hiến pháp. Các quan chức thường xuyên trích dẫn các mô hình Indonesia nơi mà quân đội dần dần từ bỏ ghế bảo vệ nó đã trong Quốc hội sau việc lật đổ Tổng thống Suharto năm 1998. Tại Myanmar, các thành viên quân sự của Quốc hội không luôn luôn bỏ phiếu đồng thuận nhau, đôi khi còn đi đến quyết định hỗ trợ phe đối lập như nhiều người đã làm qua một đề nghị gần đây đòi hỏi rằng các nghị sĩ nên kê khai tài sản của họ. Biện pháp này được bỏ phiếu bởi nghị sĩ từ Đảng đoàn kết phát triển liên bang(the dominant United Solidarity and Development Party: USDP). Quân đội nói rằng họ muốn chuyên nghiệp, nhường lại vai trò thống trị của mình trong chính trị, tập trung vào các vấn đề an ninh quốc gia. Để đạt được điều này, lãnh đạo quân sự phải được đào tạo rộng rãi là cần thiết, đặc biệt là trong số sĩ quan trẻ. Quân đội nói rằng họ cần có sự tôn trọng tối đa cho sự chuyên nghiệp của quân đội Mỹ và muốn nhận được đào tạo nhiều như những gì mà Hoa Kỳ sẵn sàng cung cấp.

12. Cam kết cải cách được điều khiển bởi một nhóm nhỏ các nhà lãnh đạo. Hầu hết quan chức và các nhà quan sát tin rằng những cải cách đang được thúc đẩy bởi Tổng thống U Thein Sein với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ một nhóm nòng cốt nhỏ đồng nghiệp đầu óc cải cách trong nội các, trong đó U Aung Min, Bộ trưởng Công nghiệp U Soe Thein, Bộ trưởng Kế hoạch tướng U Tin Naing Thein. Ba người này đã tạo được một vòng tròn khép kín bên trong văn phòng của Tổng thống vào cuối tháng Tám. Một số quan chức chống đối cải cách và trì trệ đã bị mất việc làm trong những tháng gần đây. Phó Tổng thống Tin Aung Myint Oo đã từ chức tháng Năm, cựu bộ trưởng Thông tin U Kyaw Hsan bị giáng chức trong cải tổ nội các gần đây. Vào đầu tháng Chín, Tổng thống Thein Sein xáo trộn nội các của ông một lần nữa và thay thế bộ trưởng quốc phòng bộ trưởng tư pháp. Các phát ngôn viên  của hạ viện quốc hội, U Shwe Man, cũng được cho một nhà cam kết cải cách, mặc dù cơ quan lập pháp thường là cạnh tranh với các ngành hành pháp. Hầu hết những người được phỏng vấn bởi nhóm CSIS cho biết những cải cách đã không hoàn toàn phụ thuộc vào Tổng thống U Thein Sein, mặc dù có một sự đồng thuận rằng ông là người duy nhất dũng cảm và táo bạo trong việc thúc đẩy các chương trình cải cách. Điều đó nói rằng, rất khó để xác định nhóm xem các tầng lớp chính trị rộng lớn hơn đang phục vụ thầm lặng hỗ trợ cho số ít các nhà cam kết cải cách hoặc chỉ đơn giản là ngồi bên hàng rào chờ xem cách thổi luồng gió chính trị.

13.  Là thời điểm quyết định cải cách năm 2015. . . hay bây giờ? Một số nhà phân tích đã cho rằng cơ hội lớn tiếp theo để thúc đẩy cải cách sẽ đến trong khoảng thời gian của cuộc bầu cử quốc gia tiếp theo trong năm 2015. Tuy nhiên, các nhà hoạt động xã hội dân sự mà chúng tôi đã gặp, bao gồm các nhà lãnh đạo đảng NLD và các nhà lãnh đạo của thế hệ sinh viên nổi dậy năm 1988 bi giam lâu năm trong tù, cho biết thời gian quan trọng để xây dựng hỗ trợ cho cải cách và thể chế thay đổi từ nay đến năm 2015. Họ lập luận rằng đó là quan trọng mà phe đối lập làm việc để xây dựng lòng tin trong quân đội, do đó nó sẽ có đủ tin tưởng để cho phép sửa đổi để giải quyết các giới hạn về dân chủ trong hiến pháp không hoảng loạn nếu phe đối lập giành được đa số trong Quốc hội. Nhóm đã gặp các tù nhân chính trị được phóng  thích trong năm qua, tất cả nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng sự tự tin hơn là tìm cách trả thù người cai ngục trước đây của họ. Nhận thức của họ về nhiệm vụ, kỷ luật, không ham muốn trừng phạt nổi bật.

14. Tòa án Hiến pháp từ chức trong bối cảnh cuộc khủng hoảng hiến pháp. Tòa án hiến pháp của quốc gia này từ chức vào ngày 06 Tháng Chín sau khi hạ viện của Quốc hội đã bỏ phiếu để buộc tội 9 thẩm phán của tòa án giữa sự bế tắc hiến pháp của các cơ quan lập pháp và tổng thống. Cuộc bầu cử nghị viện được hỗ trợ bởi cả đảng USDP đa số phe đối lập thuộc đảng NLD trong khi các thành viên quân sự bỏ phiếu trắng hoặc bỏ phiếu chống lại luận tội. Quốc hội thách thức quyền lực của tổng thống, người chịu trách nhiệm để bổ nhiệm các thẩm phán, nhưng thực tế là ông đã cho phép các thẩm phán phải từ chức một cách nhanh chóng một số nhà quan sát cho rằng ông đã tìm cách để giải quyết tranh chấp càng sớm càng tốt. Cuộc xung đột bắt đầu từ tháng Ba sau khi tòa án phán quyết là các ủy ban quốc hội không (thống nhất”) cấp có thẩm quyền quốc gia và kết quả là không có người điều khiển cho chức vụ tổng thống kêu gọi các bộ trưởng thẩm vấn tại Quốc hội. Tổng thống đã yêu cầu tòa án làm rõ các quyền hạn của các ủy ban Quốc hội mới đã thay đổi trong những tháng gần đây đẩy mạnh sửa đổi nhiều những biện pháp lập pháp đang được xem xét bởi cơ quan lập pháp. Các thành viên của Quốc hội cảm thấy rằng tòa án đã vi phạm hiến pháp 2008 của nước này để hạn chế quyền hạn của các nhà lập pháp được bầu. Tòa án đã cho biết rằng quyết định của mình cuối cùng và không thể bị thách thức. Tổng thống và quân sự bằng cách buộc các thẩm phán từ chức và kêu gọi các tu chính án Hiến pháp năm 2008 là một thử nghiệm quan trọng của quá trình cải cách chính trị mới của đất nước.

15.  Cải cách chính trị đang dẫn đầu cải cách kinh tế. Cho đến nay hầu hết các cải cách đã tập trung nhiều hơn vào hệ thống chính trị hơn so với nền kinh tế, mặc dù các quan chức nhận ra rằng những kỳ vọng rất lớn rằng sự phát triển kinh tế là rất quan trọng để duy trì động lực chính trị nhân rộng cho quá trình chuyển đổi chính trị của đất nước. Một thực tế rằng chỉ thực hiện cải cách khác với thứ tự này của cuộc cải cách Liên Xô cũ thì các nhà lãnh đạo sẽ không bị mất chức và giúp giải thích một phần lý do tại sao họ đang rất mong cho đầu tư nước ngoài và hỗ trợ kinh tế sau khi có cải cách chính trị đi trước.

Đáp ứng những kỳ vọng cao sẽ liên quan đến việc cải thiện cuộc sống  ước tính khoảng 26% dân số của đất nước sống dưới chuẩn nghèo, cải thiện tiếp cận dịch vụ y tế và giáo dục, nâng cấp các nguồn cung cấp điện, và kết thúc độc quyền về viễn thông của nhà nước, do đối thủ cạnh tranh có thể mang lại giảm giá điện thoại di động. Cải cách kinh tế khó khăn nhất đã được giải quyết cho đến nay đã kết thúc từ hệ thống tỷ giá hối đoái đa phức tạp của chính phủ cũ đã tạo ra sự thiếu hiệu quả kinh tế to lớn cung cấp cơ hội cho tham nhũng.

Các gíam đốc kinh doanh Miến Điện nói rằng Tổng thống U Thein Sein dường như đã quyết định không trừng phạt những cựu bạn chí thân/những cựu lãnh đạo đã ủy nhiệm ông nắm quyền, nhưng các doanh nghiệp tham nhũng dường như đã bị mất hầu hết các đặc quyền trước đây họ toàn quyền thì nay buộc phải thay đổi. Sự độc quyền của một ít công ty quân sự về dầu ăn nhập khẩu và xe hơi đã kết thúc, khiến giá giảm mạnh trên hai mặt hàng này. Các bộ trưởng cảm thấy họ không thể ra khỏi nỗi sợ hãi họ có thể phải đối mặt với tội tham nhũng. Để đánh bóng hình ảnh của mình, một số bạn nối khố với thổng thống yêu cầu gắn kết các dự án trách nhiệm xã hội vào doanh nghiệp và yêu cầu các nhà ngoại giao nước ngoài cho thông tin về các tiêu chuẩn lao động quốc tế.

Doanh nhân đến từ châu Âu, Nhật Bản, và Hoa Kỳ đang ăn dầm nằm dề ở những khách sạn của nhà nước và ở thành phố Yangon để theo dõi thành trì cuối cùng chưa được khám phá trong khu vực Đông Nam Á, nhưng rất ít người ký kết bất kỳ thỏa thuận nào về đầu tư. Trong những động thái khác, họ đã xem xét tiềm năng các đối tác liên doanh để đảm bảo các đối tác này không nằm trong Danh Sách Những Quốc Gia Được Quan Tâm Đặc Biệt của Hoa Kỳ, trong đó bao gồm những người được coi là đã tham gia vào các hoạt động vi phạm nhân quyền hoặc cản trở cải cách chính trị hay tiến trình hòa bình của dân tộc. Họ cũng đang chờ đợi để giải thích pháp luật về đầu tư nước ngoài mới được thông qua. Ngoài ra, các công ty nước ngoài công phải nhận rằng Miến Điện vẫn còn thiếu cơ sở hạ tầng cơ bản, bao gồm nguồn điện ổn định cảng, luật pháp, một chương trình giáo dục và đào tạo lao động và quyền sở hữu rõ ràng.

16. Luật đầu tư nước ngoài mới được thông qua. Quốc hội thông qua luật đầu nước ngoài mới vào ngày 07 tháng 9 sau nhiều lần trì hoãn kể từ năm ngoái do cuộc tranh luận các nhà làm luật. Dự thảo lưu hành trong những tuần gần đây bao gồm nhiều biện pháp bảo hộ từ sư kêu gọi của các giám đốc điều hành kinh doanh trong nước lo sợ mình sẽ bị tổn thương bởi các nhà đầu tư nước ngoài được xem như là không có khả năng thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Dự luật được thông qua được cho là đã loại bỏ một sửa đổi trước đó kêu gọi đầu tư tối thiểu 5 triệu đô la cho mỗi dự án. Việc sửa đổi, kêu gọi đầu tư nước ngoài bị hạn chế trong 13 lĩnh vực quan trọng, bao gồm cả sản xuất và nông nghiệp, rõ ràng là được nới lỏng để cho phép đầu tư nước ngoài 50%, tăng từ 39% của luật trước đó. Thời gian của một công ty được thuê đất đã được tăng lên 50 năm từ 35 năm của luật  trước đó.

17.  Các giới chức nói rằng cấm vận của Hoa Ky đối với Myanmar đã gây hại nổ lực tạo ra công ăn việc làm. Các quan chức và đại diện khu vực tư nhân phàn nàn rằng việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt của Mỹ gần đây cho phép các công ty Mỹ đầu tư vào buôn bán với  Myanmar, trong khi các công ty trong nước vẫn còn bị cấm xuất khẩu sản phẩm của họ đến Hoa Kỳ. Họ nói rằng việc nới lỏng lệnh cấm nhập khẩu của Mỹ sẽ giúp các nhà máy đặc biệt hàng may mặc tăng sản xuất thuê thêm lao động, trong đó sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giảm mức thất nghiệp cao. Chính phủ Mỹ đang xem xét loại bỏ lệnh cấm nhập khẩu, nhưng trừng phạt vẫn còn tồn tại như, việc cấm sự hỗ trợ của Hoa Kỳ để các tổ chức tài chính quốc tế được phép hỗ trợ cho Myanmar đòi hỏi nhiều hơn đối với quyền hạn của một tổng thống mà là quyết định của lập pháp Quốc hội Hoa Kỳ. Gần đây, nhà trắng giao quyết định thị thực cho công dân Myanmar muốn đến thăm Hoa kỳ cho Bộ Ngoại Giao. Điều này nên sắp xếp quá trình xin thị thực nhập cảnh là lựa chọn hợp lý.

18. Đề phòng của những sự chuyển động để thay đổi hệ thống bầu cử. Sự thành công của đảng NLD trong bầu cử tháng Tư vừa qua, trong đó đảng này đã giành 43 trong số 45 ghế, ​​đã thúc đẩy các cuộc thảo luận về việc thay đổi khuôn khổ cuộc bầu cử của đất nước từ một người thắng được tất cả các hệ thống đại diện tỷ lệ. Đảng USDP cầm quyền giành chiến thắng chỉ có một ghế trong cuộc bầu cử mặc dù nó thu hút được 30% số phiếu, và các nhà lãnh đạo được cho là có liên quan với đảng cầm quyền có thể bị xóa sổ bởi đảng NLD thắng cử ở tỉ lệ cao trong cuộc bầu cử vào năm 2015 trừ khi tỷ lệ đại diện được giới thiệu.

19. Burma hay Myanmar ? Nhiều quan chức đối lập các nhà lãnh đạo xã hội dân sự đã phỏng vấn đã không hài lòng với các cách thức mà trong đó tên của đất nước đã được thay đổi từ Burma thành Myanmar, nhưng họ nói với các nhóm CSIS rằng tên của đất nước này phải được gọi là Myanmar cho đến khi nào người dân Myanmar thay đổi tên trong tương lai.

BS Hồ Hải hiệu đính - Asia Clinic - 18h27' ngày thứ Ba, 25/9/2012

36 comments:

 1. Miến điện thay đổi là do:
  -Nội lực: nhờ Tổng thống U Thein Sein sáng suốt, thấu hiểu và Bà Daw Aung San Suu Kyi kiên cường, bền bỉ.
  -Hay nhờ có một cú hích từ bên ngoài vì địa chính trị mang tầm chiến lược toàn cầu mà Đại ca cầm phải hiện diện nơi đây!
  Nếu nhờ cả hai điều trên thì thôi rồi nước Vệ…hu hu hu

  ReplyDelete
 2. Bánh xe lịch sữ ở Myanma đã chuyễn động đi tới, Nó có vẻ, vừa ổn định và phức tạp, từ quân đội ra tới dân để hình thành xả hội dân chủ và từ dân ra tới thế giới đầy màu sắc và quyến rũ ở phía trước. Nhưng có vẻ Myanma cần 1 luật chơi riêng trong 1 đất nước đang mở và 1 luật chung cho Myanma tiếp cận nhanh với thế giới nhưng không vì thế mà lệ thuộc vào ngoại bang, bởi mục đích cuối là nhằm để bảo đảm khỏi tụt ra ngoài quỷ đạo do mình kiến thiết, và bên cạnh đó cũng rất cần 1 trợ giúp, 1 cách vô tư và đầy trách nhiệm của thế giới về CSHT, để tạo điều kiện tốt, cho 1 địa thế địa chính trị mới, đang nhanh chóng hình thành và phát triển.

  ReplyDelete
 3. Myanam đang đi những bước đi đầu tiên trong tiến trình cải cách của mình. Yếu tố quan trọng nhất trong tiến trình cải cách của Myanma là tiến hành " cải cách chính trị đi trước cải cách kinh tế. Đó là một điều rất quan trọng mà không phải nước nào cũng nhìn ra khi chế độ chính trị của đất nước còn đang theo chế độ độc tài.

  Hãy nhìn những gì Trung Quốc đã làm khi nền kinh tế, chính trị Trung Quốc gặp khủng hoảng sau những thất bại trong những kế hoạch Đại nhật vọt, hậu quả của cuộc Đại cách mạng văn hóa vô sản….Để rồi đến năm 1978 Đặng Tiểu Bình phải tiến hành cải cách, nhưng về bản chất thì cải cách của Đặng Tiểu Bình mang tính nửa vời khi chỉ tiến hành “ Bốn hiện đại hóa ” . Về bản chất thì chương trình cải cách của Đặng Tiểu Bình chỉ là cải cách về kinh tế mà chính trị lại không thay đổi. Tuy nền kinh tế Trung Quốc đã đạt được những thành tựu đáng mừng khi Trung Quốc được đánh giá là “ nước mạnh ” nhưng những hậu quả của chương trình cải cách nửa với này giờ đây dần hiện rõ khi Trung Quốc được đánh giá là “ nước mạnh ” nhưng “ dân nghèo ” , khoảng cách giàu nghèo đang gia tăng, hậu quả về môi trường, nền kinh tế thì đang gặp những khó khăn trầm trọng….

  Tiếp sau Trung Quốc là Việt Nam khi cũng học tập và làm theo những gì TrungâuQuốc đã làm khi nền kinh tế, chính trị gặp khó khăn thì đến năm 1986 Việt Nam đã tiền hành “ Đổi mới ”. Tuy nhiên cái đổi mới này cũng mang tính nửa vời khi chỉ tiến hành cải cách kinh tế mà chính trị lại không thay đổi. Nên Việt Nam hiện nay cũng đang gặp phải những hậu quả như Trung Quốc đã và đang gặp.

  Nước thứ ba cũng đang và có thể sẽ tiến hành cải cách đó là Bắc Triều Tiên. Khi nền kinh tế Bắc Triều Tiên đang gặp những khó khăn khi lạm phát của Triều Tiên đã là 200%. Và nền kinh tế Triều Tiên hiện nay có nhiều điểm giống nền kinh tế Việt Nam những năm 1985-51986 khi lạm phát lên đến trên 800%. Kết quả thật là đau buồn cho nhân dân Triều Tiên khi Chủ tịch Kim Jong Un chỉ tiến hành cải cách kinh tế .
  http://www.voatiengviet.com/content/chuyen-vien-my-bac-trieu-tien-lam-phat/1508515.html

  Cả ba nước Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên có điểm rất giống với Myanam là đều cho chế độ chính trị độc tài lãnh đạo đất nước. Những điểm khác nhau cơ bản đó là những người lãnh đạo đất nước ở Myanma đã nhìn thấy được điều mà ba nước kia không nhìn thấy khi họ đã đặt lợi ích của đất nước của nhân dân lên trên lợi ích của Đảng của cá nhân họ. Họ đã điều hòa rất tốt giữa cái chung và cái riêng để hòa vào đó là lợi ích tối cao của nhân dân của đất nước Myanam. Và Myanma đã đi đúng con đường để đưa đất nước ngày càng tươi sáng bằng con đương hòa bình, tránh đổ máu.

  Khi cơ sở hạ tầng thay đổi thì kiến trúc thượng tầng cũng phải thay đổi theo. Nó là một quy luật, dù muốn hay không muốn thì nó cũng sẽ phải xảy ra để phù hợp với xu thế phát triển của nhân loại. Điều quan trọng là lãnh đạo các nước đó có nhìn ra không để tránh cho dân tộc mình trong cảnh “ máu chảy đồi rơi ” hay không ?

  Cheers !

  ReplyDelete
 4. Được động viên khuyến khích trong thời buổi giảm phát, ngành Giáo dục và Y tế đã mạnh dạn tăng giá dịch vụ để "kích thích" tăng trưởng kinh tế. Cụ thể là:

  Giá các dịch vụ giáo dục tăng tới 10,54%.
  Giá thuốc tân dược tăng 17%,
  Giá dịch vụ y tế tăng 23,87%.

  Xem bài phân tích chi tiết tại Xin đừng té nước theo mưa.

  ReplyDelete
 5. [img]https://picasaweb.google.com/101094490549714097454/20120815[/img]Dear All,
  Như đã đưa tin hôm qua, số lượng bán nhà mới ở Mẽo tăng hơn mức dự kiến là 372K căn nhà mới lên đến 381K căn mới trong tổng kết đêm qua đã làm các tay to bán cổ cánh chuyển sang đầu tư bất động sản. Các tay to khác cũng chốt lãi vàng. Trong khi đó dự trữ dầu của chú Sam vẫn nằm ở mức an toàn. Nên giá dầu thô đêm qua đã giảm hơn 1usd/thùng chốt giá ở mức 91usd/thùng. Vàng tiếp tục giảm thêm 3.90usd/oz chốt giá ở mức 1760.60usd/oz. Mọi thông tin thị trường đêm nay phụ thuộc vào báo cáo chỉ số giá tiêu dùng ở Đức và những khảo sát của NHTW châu Âu tại Anh Quốc.

  Sau một thời gian con tàu sân bay cải tiến từ xác của chiếc tàu mua lại của Ukraina có tên Thi Lang Thang, hôm qua Trung Hoa chính thức biên chế con tàu này và đổi tên thành Liêu Ninh để hăm dọa thế giới, theo thông báo của Tân Hoa Xã nó có thể mang trên mình 25 chiến đấu cơ. Hehehe, hơn 100 năm sau khi chú Sam có tàu sân bay vùng vẫy toàn cầu thì Trung Hoa mang nặng đẻ đau con tàu sân bay cha là chư hầu Nga, mẹ là Nga, đứa con quái thái Tàu ra đời. Liệu hù được con nít biết chơi đồ vàng mã hử?

  Mọi động tịnh ở Trung Đông chưa có gì mới mẻ. Ở chứ hầu Chí phèo Bắc Hàn dường như sắp có vấn đề lớn về kinh tài và đói kém, khi có thông tin Kim đệ tam dừng những dự án quốc phòng và lén lút bán vàng dự trữ để kiếm ngoại tệ nhập lương thực. Xem ra tuổi thọ họ Kim không dài so với cha và ông nội của cháu này.

  Trong nước tình hình bi đát nhất vẫn là kinh tế. Hầu hết các công ty nhà nước hoặc phải giảm lương, hoặc làm không lương để có thể ngáp ngáp mong kiếm tiền trừ nợ ngân hàng. Ngay cả bảo hiểm xã hội của cán bộ công nhân viên hầu hết phải nợ, không có tiền chi. Trong khi đó thì hệ thống NH cũng không tốt đẹp gì hơn. Tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc để tự cứu mình, nhưng báo chí chính thống yên hơi lặng tiếng thông tin quan trọng này, xem ra nó nguy hiểm hơn những gì nó đang thể hiện, là nó huy động và cho vay cao hơn trần lãi suất của NHNN đưa ra. Loạn thật rồi, trên bảo dưới chả thèm nghe.

  Loạn hơn khi các doanh nghiệp xăng dầu thách thức đảng cầm quyền khi giá dầu thế giới giảm nhưng họ vẫn than lỗ vì họ cho rằng giá bán xăng quá cao, nhưng họ vẫn bị lỗ vì đảng đã đánh thuế để ăn chia quá cao > 30% giá xăng hiện hành ở một nước có mỏ dầu hút lên rồi nó chạy đi đâu họ cũng không biết mà bắt dân phải chịu thêm thuế phí trong xăng dầu.

  Các báo đài lại làm cuộc tổng kết 10 đại gia đứng đầu nước Việt trền sàn cổ cánh. Hehehe, tớ đố 10 em này đứa nào còn giàu hơn 1 nhân viên của tớ thì tớ đi đầu xuống đất. Chúng chỉ đứng tên dùm khối tài sản mà nợ gấp nhiều lần vốn sở hữu để chờ ngày ăn co8m có người đưa kẻ tiếp đúng giờ mà thôi. Loạn mất rồi, vàng mã thành đại gia, thì mong gì đất nước khá được?

  Chuyện giáo dục nước nhà dưới ánh dương của đảng đã và đang thành công nhồi não trẻ không chỉ cái định hướng xã nghĩa mà, các thầy cô giáo kiếm sống ngoài lương chết đói buộc phải từ bỏ đạo làm thầy ép học trò học thêm vì chén cơm manh áo của mình, không cần biết học trò giỏi hay yếu. Đứa nào đi học thêm thì điểm cao, không cần có tư duy, cứ chép giống bài thầy cho trước ở học thêm. Đúng là thời vàng mã lên ngôi.

  Một thông tin đáng biểu dương là sau nhiều tháng điều tra, Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an hôm qua xác nhận cơ quan này đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ hành vi mua bán người, liên quan đến việc hơn 100 lao động kêu cứu do bị cưỡng ép, bóc lột sức lao động (LĐ) tại Liên bang Nga.

  Ngày mới vật vờ chờ khi đốt vàng mã để đến thiên đình,

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Các báo đài lại làm cuộc tổng kết 10 đại gia đứng đầu nước Việt trền sàn cổ cánh. Hehehe, tớ đố 10 em này đứa nào còn giàu hơn 1 nhân viên của tớ thì tớ đi đầu xuống đất. Chúng chỉ đứng tên dùm khối tài sản mà nợ gấp nhiều lần vốn sở hữu để chờ ngày ăn co8m có người đưa kẻ tiếp đúng giờ mà thôi"

   Báo cáo này của bác sĩ làm sốc bà con quá, trong khi còn rất nhiều người ngưỡng mộ khối tài sản ảo của mấy bác này.

   Delete
  2. [img]https://lh5.googleusercontent.com/-rVcSsnH5Rgo/UCxdTjILktI/AAAAAAAACmw/YhMWYleF2LI/s608/Domino+%C4%91%E1%BB%99c+t%C3%A0i.jpg[/img]

   Delete
  3. Sao em đưa link thì nó lên hình mà anh đưa thì nó chỉ lên 1 dấu chấm vuông Lý nhỉ?

   Delete
  4. Anh phải dẫn tới link có .jgp hoặc file hình ảnh khác như là cách ta lấy từ một website khác ngoài picasaweb.

   Như trong thí dụ trên, anh click vào cái link https://picasaweb.google.com/101094490549714097454/20120815
   thì nó sẽ ra cái link này https://lh5.googleusercontent.com/-rVcSsnH5Rgo/UCxdTjILktI/AAAAAAAACmw/YhMWYleF2LI/s608/Domino+%C4%91%E1%BB%99c+t%C3%A0i.jpg

   link sau mới là link để chèn vào [img]xxx[/img]

   Delete
  5. Cái đốm trắng là chỉ dấu của việc chèn link hình ảnh không thành công.

   Delete
  6. Tớ hiểu rồi, phải lấy link embed image mới được chèn vào. Tớ thử chèn cái hình giá vàng xem sao nhé:
   [img]https://lh5.googleusercontent.com/-qBzeL243QfM/ToHkyRUO63I/AAAAAAAABik/JaPO738vcb8/s144/Bi%25E1%25BB%2583u%2520%25C4%2591%25E1%25BB%2593%2520v%25C3%25A0ng%2520l%25C3%25BAc%2520v%25C3%25A0o%2520s%25C3%25A0n%2520NYSE%2520l%25C3%25BAc%252022h%2520ng%25C3%25A0y%252027092011.gif[/img]

   Delete
 6. Còn nhớ hồi năm chín mấy Mỹ bỏ lệnh cấm vận.Dân HN kháo nhau là Mỹ nó sẽ đổ của vào như trước kia ở SG.Giờ chả thấy Mỹ đâu toàn thấy Tàu.

  ReplyDelete
 7. Dear All,
  Với những thông tin tốt về chỉ số giá nhà mới bán tăng lên, và con số thất nghiệp đăng ký hưởng bảo hiểm xã hội giảm từ 382K xuống còn 378K trong tháng 9 này của chú Sam. Nó đã kích thích thị trường nước Mỹ một làn sóng ngược chiều, bán vàng và cổ phiếu sản xuất chạy sang cổ cánh bất động sản ào ạt. Chúng làm cho vàng tiếp tục giảm thêm 7.30usd/oz chốt giá 1753.30usd/oz trong cuối phiên giao dịch hôm qua. Bên cạnh đó, dầu hỏa cũng hạ nhiệt giảm xuống khoảng 90usd/thùng cũng làm hỗ trợ giá vàng giảm bền vững. Mặc dù chỉ tệ đồng đô la vẫn thấp dưới 80, do tuyên bố của chủ tiệm Fed về gói QE3 hồi tuần trước. Song, trong ngắn hạn của tháng tới, một xu hướng giảm giá dầu và vàng là có thực, vì hầu hết các yếu tố ảnh hưởng giá dầu và vàng tăng đều yên ổn.

  Tình hình Syria là nơi ảnh hưởng lớn giá dầu và giá vàng trong quý cuối năm nay, nhưng dường như các nước không muốn nhúng tay trực tiếp vào nội bộ nước này. Hôm qua 2 cuộc nổ bom cài đặt tại thủ đô Damascus đã gây nhiều thương vong. Trong đó, một phóng viên chiến trường bị tử nạn do bắn tỉa.

  Tại khu vực Đông Bắc Á, Trung Hoa vẫn với chiêu bài xẻ từng đối tượng láng giềng để trị. Sau khi dồn Việt Nam vào thỏa thuận song phương từ 2 năm qua, Trung Hoa dồn Phillipines ở quần đảo Scarborough, rồi đến Nhật Bản ở Sankaku, thì bây giờ bắt đầu nhăm nhe đến Hàn Quốc với bãi đá chìm Leodo. Tất cả những trò này của Trung Hoa chỉ là trò chính trị nhằm 2 mục đích cực kỳ quan trọng:
  1. Định hướng lòng dân Trung Hoa bằng chủ nghĩa dân tộc cực đoan để dân Trung Hoa quên đi đảng cộng sản cầm quyền tại Trung Hoa thối nát.
  2. Áp dụng sách lược Tôn tử, không đánh mà thắng để chia rẻ từng thành viên trong kkhu vực hòng thực hiện mộng bá quyền khu vực của mình.
  Nếu các quốc gia trong khu vực đồng lòng đoàn kết thành một khối, ắt Trung Hoa sẽ rơi vào sự cô độc và không thể là kẻ bá quyền hung hăng.

  Tại Bắc Hàn, Kim đệ tam bắt đầu cải cách kinh tế mang màu sắc Trung Hoa song hành với cải cách giáo dục, sau khi Kim đệ tam đã yên vị chắc chắn trên ngai vàng bằng việc hạ vệ tổng tham mưu trưởng quân đội là một cận thần của cha mình. Xem ra các chế độ độc tài luôn sinh ra những hôn quân chỉ biết lo cho riêng mình, nên mô hình kinh tế chính trị mang màu sắc Trung Hoa - chế độ phong kiến tập quyền quân phiệt kiểu mới - là mô hình đặc trưng của thời đại này cho các hôn quân bạo chúa. Trung Hoa đã thành công mô hình này khi nó đã được xuất khẩu ra các chư hầu.
  (còn tiếp)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Chuyện trong nước quan trọng nhất trong ngày là trong khi giá vàng thế giới hạ nhiệt thì giá vàng trong nước lại đùng đùng tăng thêm 120K cụ mỗi lượng. Đây là hậu quả của sự thao túng thị trường vàng trong nước nhờ vào đảng pháp cho phép độc quyền kinh doanh. Lúa gạo mà không có vì mất mùa, lúc ấy 1 lượng vàng có mua được 1kg gạo hay không? Người ta sống nhờ phải ăn hằng ngày chứ có phải từ sáng tới tối ngồi vuốt miếng vàng để no bao giờ? Khi chiến tranh diễn ra, vàng không có tác dụng gì, chỉ có gạo, cá, thịt muối mắm là trên hết. Bà con đừng bị tụi độc quyền kích vào lòng tham mà sập bẫy. Cứ được giá thì bán, hạ giá thì mua vào thì không kẻ nào có thể lừa mình trong việc bảo tồn đồng vốn của mình.

   Chuyện xăng dõm vẫn là nỗi nhức nhối cho cả dân và cho đảng cầm quyền. Hôm qua tại cây xăng Lan Anh ở quận Bình Thạnh, Sài Gòn hàng trăm người đổ xăng xong xe không thể nổ máy. Họ đã bao vây cây xăng đòi làm ra lẽ. Câu chuyện xăng dầu có những nỗi đau này là do đảng pháp tạo ra. Chả có nơi nào trên thế giới này có những trò ma mỵ lừa đảo như ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng quang dinh.

   Lừa đảo thành hệ thống từ kinh tế đến chính trị, từ giáo dục đến y tế, không nơi nào mà sự lừa dối vắng mặt dưới thời đảng cộng sản cầm quyền. Câu chuyện lừa đảo biến thức ăn thành thuốc để cướp tiền dân Việt ngu dốt với cái gọi là thực phẩm chức năng hôm nay lại có nhiều chiêu mới. Từ thực vật sấy khô, nghiền thanh bột làm thành viên, nhưng thực phẩm chức năng chữa được bá bệnh, giải quyết tất từ ung thư đến chuyện gối chăn vợ chồng kể cả trường sinh bất tử. Nó đã bị vạch mặt từ nhiều năm qua, thì giờ đây nó mượn danh những bác sĩ có uy tín trong nước và trên thế giới để quảng bá lừa dân. Bà con hãy tẩy chay chúng, mỗi người là một công dân có trách nhiệm với gia đình mình, với bạn bè mình và với cộng đồng quanh mình sống cùng nhau tuyên truyền tẩy chay của hơn 4.000 loại thực phẩm chức năng mà bộ y của nhà sản đã cấp phép cho chúng lừa đảo dân mình.

   Lừa bất động sản trên giấy để lấy tiền của những kẻ có lòng tham vì chỉ biết cạp đất để mà ăn bây giờ dần xuất hiện mọi nơi. Hậu quả của một chính sách của đảng cầm quyền không kích thích xã hội Việt phát triển vững bền bằng khoa học kỹ thuật, mà chỉ xúi giục dân nhảy vào trò đỏ đen với cổ cánh và bất động sản. Gậy ông đập lưng ông, chơi dao có ngày đứt tay. Nên hôm nay bất động sản và một xã hội có cái văn hóa lừa đảo đang đe dọa nhà sản ở mọi ngóc ngách.

   Câu chuyện chạy điểm để hợp thức hóa tấm bằng thạc sĩ ở trường đại học nông nghiệp Hà Nội nó thể hiện tất cả mọi xấu xa của đảng đã dìu dắt con người Việt Nam đến đâu.

   [img]https://lh5.googleusercontent.com/-dyvttN-hWEY/UGO3CQYsvRI/AAAAAAAADEk/lelLiMiCcbI/s800/T%25E1%25BB%25B1%2520do%2520l%25C3%25A0%2520g%25C3%25AC.jpg[/img]

   Câu chuyện xử án 3 Bloggers dấy lên nhiều làn sóng bất bình trong dân chúng. Làn sóng mạnh mẽ nhất là câu nói của ông trung tá công an phường 6 quận 3 nói với bà vợ cũ của blogger Điếu Cày. No mất ngon mà giận mất khôn, ông trung tá lên bờ xuống ruộng vì không có cái dại nào giống cái dại nào. Nhưng vấn đề lớn hơn nằm đằng sau đảng pháp thông qua câu chửi tục của ông trung tá là, như tổng kết từ hội nghị trung ương đảng 5 vừa qua. Ở nước ta ngày nào còn đảng cộng sản cầm quyền thì không có lập pháp, không có hành pháp và không có tư pháp mà chỉ có đảng pháp! Nên mới có câu chửi tục của ông trung tá công an xem thường chân lý bất hủ của người sáng lập ra đảng cộng sản Việt Nam - Cụ Hồ - Không có gì quý hơn độc lập tự do, nhưng hiện nay nó là cái bùi! Học trò của cụ đã cho thấy rõ con đường cụ chọn nó tốt đẹp như thế nào? Đúng hay sai thì hiện thực khách quan đã trả lời quá rõ ràng.

   Trời không dung, đất không tha cho những kẻ đẩy dân tộc và đất nước này vào cảnh hôm nay, quy luật nhân quả sẽ không chừa một ai.

   Delete
  2. Bác Hải nói làm con nhớ lại thời 2007-2009, công ty cũ của con làm mấy dự án bất động sản ở Bình Thuận, bây giờ và chắc 10 năm tới cũng không có người ở vì nó ở nơi khỉ ho cò gáy,vậy mà ở SG họ lên sàn mua bán ì đùng; thật không sao hiểu được!

   Delete
 8. Bác Sĩ bị an ninh theo dõi trồi he, buồn quá vậy bác. Hy vọng là không có gì, và mỗi sáng điều được đọc bản tin của bác. Chúc Bác Sĩ mạnh phẻ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ôi dào.
   Ai chả bị an ninh theo dõi.
   Nhưng B/S hay có ai ở đây hiểu ý nghĩa cái tên Burma và gần đây là Myanma không và tại sao lại phải giữ cái tên Myanma này ?
   Có nhiều nước rất buồn cười như nước Côte d´Ivoir nếu không gọi là như vậy, công dân sẽ bị đi tù.
   Cho nên mới thấy ở nước ta, gọi là Vn hay CHXHCN VN hay xứ lừa cũng không hề hấn gì. Đúng là ...... con kẹt thật.

   Delete
 9. Dear All,
  Chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Hôm nay Khởi tố ông Trần Xuân Giá.

  Còn bên báo cựu chiến binh thì đang đánh ông đại gia quốc hội họ đặng tơi bời. Nó làm tớ nhớ lại cũng tranh báo cựu chiến binh này cách đây hơn 5 tháng đã đánh bà nghị chị ông họ Đặng, rồi bà này ra khỏi quốc hội. Chắc sinh mạng chính trị ông Đặng chỉ còn đến tháng 10/2012 này là hết?

  Cheers,

  ReplyDelete
  Replies
  1. Đã tham gia cuộc chơi thì mấy bác cũng đã tiên liệu được ngày hôm nay rồi. BS he!

   Delete
 10. Những câu chuyện hôm nay làm tớ nhớ lại bài bình luận và phỏng vấn của phóng viên BBC - Alastair Leithead, BBC News, từ Hà Nội: Ý thức hệ Cộng sản kiểm soát được VN?.

  Có lẽ đây là bài phỏng vấn làm chị em họ Đặng lên bờ xuống ruộng?

  ReplyDelete
 11. Dear All,
  Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng CPI ở châu Âu giảm từ 2,6 xuống 2,4. Bên cạnh đó, tổng thống Hollander của Phớp nhợn đưa ra chính sách xén lông cừu những người giàu, mà không cắt giảm chi tiêu công, nó là bản sao từ học thuyết đánh thuế của Obama đã làm cho tình hình nguy cơ thiểu triển Châu Âu đe dọa kinh tế toàn cầu. Kèm với người dân biểu tình khắp đất nước Tây Bán Nhà vì chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ nước này, nó làm thất nghiệp ở TBN đứng đầu châu Âu >25%, buộc chính phủ Tây Bán Nhà phải đưa ra kế hoạch kích thích nền kinh tế bằng gói tiền lớn chưa rõ bao nhiêu. Trong khi đó, ở bên nước Tàu hàng xóm báo cáo tệ hại tăng trưởng tháng 9 xuống 7.5%, đã buộc NHTW Trung Hoa tiếp tục tung ra gói kích thích kinh tế bằng đầu tư công lần thứ 2 trong tháng 9 này vào chiều hôm qua. Tất cả những điều trên cộng thêm cú đánh sụt giá đồng đô la tuần trước của chủ tiệp Fed, nó đã là nước đục cho kinh tế toàn cầu. Lừa nước đục thả câu từ những thông tin này, các tay to đã đẩy giá dầu lên thêm 2usd/thùng ở giá 92.21usd/thùng và giá vàng được dịp cũng tăng theo khi các nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn để đầu cơ vàng. Nó làm giá vàng đêm qua tăng mạnh lên 1777.60usd/oz tăng hơn hôm kia 24.30usd/oz. Hehehe, với kiểu âm mưu này thì cuối tuần bán đầu giữa tuần sau mua lại thì hay phết bà con nhể?

  Hôm qua 2 nước Nhật Trung kỷ niệm 40 năm đặt mối giao hảo, nhưng chẳng có người nào đương nhiệm gặp nhau, toàn mấy ông cựu bộ trưởng đã về hưu ngồi với nhau than thở và chỉ trích nhau. Trong khi đó, Trung Hoa dụ khị Đài Loan đứng về phía mình để gây áp lực với Nhật. Còn ông thủ tướng Nhật thì tuyên bố Senkaku là hiển nhiên của Nhật, nước Nhật chả quan tâm những gì Trung Hoa gây hấn. Chiêu bài của chính trị gia cũng giúp dân các nước quên bao nhiêu khó khăn chồng chất khi kinh tế toàn cầu làm ảnh hưởng đến đời sống của họ.

  Câu chuyện Syria diễn ra ở LHQ lại một lần nữa nói lên quan điểm Nga và Mỹ là không thể hòa hợp nhau trong cách giải quyết, khi bà Hillary bỏ cuộc họp chung để đi họp nơi khác để giải quyết vấn đề nới lỏng cấm vận Miến Điện, đúng lúc mà ông ngoại trưởng Nga bắt đầu bài phát biểu của mình.

  Tin vui đến với đất nước Miến Điện, khi bà Aung Kyi đã làm tốt trách nhiệm ngoại giao của mình với Mỹ và chuyến thăm đầu tiên của ông TT Thein Sein đã thành công mỹ mãn sau khi trình bày chiến lược đổi mới chính trị của nước này với Mỹ. Nó đã là đòn quyết định buộc bà Hillary Clinton đã đặt bút ký nới lỏng hàng xuất khẩu từ Miến Điện sang Mỹ. Nhưng nước Mỹ vẫn để ngõ cho tình hình có còn nới lỏng cấm vận Miến Điện tiếp tục nữa không thì phải chờ theo dõi tiến trình dũng cảm của ông Thein Sein.
  (còn tiếp)

  ReplyDelete
  Replies
  1. [img]https://lh4.googleusercontent.com/-Yn9zHU43nEE/UGUQq4Knu-I/AAAAAAAADFk/Qkx2hA6E8dM/s144/u%2520%25C3%25A1m.jpg[/img]
   Trong nước, vấn đề cốt tử về kinh tế hôm qua đã được ông bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ họp báo cho thấy nhiều điều:
   1. Không để ngân hàng bị tư nhân thoa túng, và sẵn sàng trị tội bất kỳ ai thực hiện hành vi này. Nó gián tiếp nói lên rằng, toàn bộ hệ thống ngân hàng trong nước là của nhà nước núp bóng tư nhân.
   2. Ổn định hệ thống tài chính ngân hàng để vực lại niềm tin dân chúng vào ngân hàng. Nó cũng gián tiếp cho thấy rằng niềm tin gửi tiền vào NH trong nước gần đây của dân chúng giảm sút trầm trọng.

   Trong khi đó, bên mặt trận của các bô lão về vườn ông TS nguyên phó viện ngâm cứu kinh tế nước nhà tuyên bố vun vít rằng thì mà là, phải chấp nhận lạm phát quay trở lại 2 con số bằng tăng đầu tư công để cứu tình hình kinh tế nước nhà và cứu doanh nghiệp nợ xấu đã và đang chết dần chết mòn sẽ kéo theo NH tự chết vì NH ứ tiền mà chả dám cho vay. Hehehe, giải pháp cứu nền kinh tế nước nhà rất chi là đơn giản. Tớ đã viết hết trơn trong 3 năm qua bằng nhiều bài rồi, nhưng vì cơ chế nhà sản tạo điều kiện cho mọi chuyện nó đi đến kết cục nhà sản tự lấy dao cắt cổ mình thôi.

   Hôm qua cũng sau họp báo chính phủ, đã chính thức công bố các quan nhà sản làm việc ở ACB bị khởi tố chính thức. Hehehe, yêu thì giao nhiệm vụ để làm sai nha lên xe xuống ngựa và mần đại za giả. Ghét thì thành tù nhơn vì tội âm mưu nọ kia. Thế thôi, quan nhất thời dân vạn đại, có sai đâu?

   Trong lúc kinh tế đang sụp đổ có nguy cơ làm sụp đổ chính trị của nhà sản thì các sai nha bên ngoại giao bắt đầu có cuộc họp đình đám với cái gọi là "người Việt Nam ở nước ngoài" để kêu gọi đầu tư và trong nước. Bà con nào ở nước ngoài để ý cái danh sách 200 tay người Việt từ nước ngoài dìa họp này nhen. Bảo trọng, hẽ hẽ, khi chúng kêu gọi bà con góp cổ đông bất kỳ cái công ty hay cái quỹ nào mà chúng tạo ra nhen.

   Trong khi kinh tế ngày càng tồi tệ thì lũ tư bổn giãy chết đại diện là World Bank lại ca bài bơm hơi cho nhà sản lạc quan tếu rằng, kinh tế Việt Nam cải thiện rõ rệt. Hehehe, ai chửi mình là bạn mình, kẻ nào mơn trớn mình là kẻ muốn mình xuống bùn á nhà sản.

   Bà cựu bộ trưởng giáo dục, phó chủ tịch nhà nước họ Nguyễn lại đăng dàn kêu gọi phải thế lọ thế chai khẩn trương thay đổi căn bản toàn bộ nền giáo dục. Tớ còn nhớ hồi sau 30/4/1975, có một phất bẩu của bà khi bà đang là bộ trưởng bộ dục rất hay: "Thời kỳ số lượng đã qua, hôm nay chúng ta bước vào thời kỳ chất lượng". Thế mà đã 35 năm qua chất là GSTS giấy, hệ thống cán bộ của đảng chạy theo bằng dõm, những thế hệ trẻ bị nhồi sọ mất đi tư duy độc lập, mọi trọng trách quốc gia giao cho những con buôn chính trị điều hành đất nước bằng ý chí của lòng tham. Nên đất nước mới ra nông nỗi này.

   Thực tế khách quan minh chứng cho giáo dục không ra đám ôn gì đã và đang diễn ra ở mọi nơi, nhưng rõ nét nhất và đang diễn ra ở cái đập thủy điện sông Tranh 2. Hôm qua lại động đất, các GSTS vẫn hát bài ca an toàn. Nhưng ông phó tể phụ trách công thương thì quyết không cho tích nước và theo dõi thêm. Song chả ai lo chuyện di dời và đời sống người dân sống ở cái Huyện Bắc Trà My ở gần đập này nó sống và làm ăn ra sao?

   Hậu quả của văn hóa giáo dục suy đồi còn thể hiện qua chuyện rút ruột container xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài. Cảng Phước Long của Sài Gòn đang chết dần vì đói hàng xuất khẩu, do các doanh nghiệp xuất hàng qua cảng này quá sợ khi hàng đã niêm phong container xuất sang nước khác của mình đến nơi bán thì container rỗng không mà dấu niêm phong vẫn còn nguyên xi. Đố tay David Cooperfield có thể ảo thuật giỏi hơn hệ thống hải quan của nhà sản. Hia hia, nó sẽ làm hại đến uy tín xuất nhập khẩu của nhà sản chứ không đơn giản đến các bến cảng xuất khẩu.

   Những thông tin tốt trong ngày khi cây xăng Lan Anh bán xăng dõm bị niêm phong. Xuất khẩu 9 tháng đầu năm đạt 84 tỷ đô la. Một số hàng cây công nghiệp và sản phẩm nông nghiệp tăng giá có thể giúp bà con nông dân đỡ vã lúc khó khăn.

   Cuối tuần hạnh phúc,

   Delete
 12. Ô hay, có vấn đề gì về giáo dục đâu nhỉ,

  Trẻ em Tiểu học đến hơn 90% khá giỏi. Tú tài tốt nghiệp gần như 100%. Hỏi thành tích này có ở đâu trên hành tinh này hơn được.

  Hôm qua một ông GS sống ở Bỉ không không nắm rõ tình hình hiện tại nên đã phát biểu sai lệch về giáo dục VN: “Giáo dục Việt Nam bệnh đã quá nặng, cần được giải phẫu” (GDVN).

  Thử hỏi ông, học sinh bên xứ Bỉ của ông tốt nghiệp được bao nhiêu so với 100% ở VN. Ông hãy về lo cho nền giáo dục thối nát của Bỉ quốc đi thì hơn.

  Tham khảo kết quả thi Tú tài ở VHCH: chỉ có khoảng 1/4 thí sinh đậu Tú tài I và trong số đậu đó chỉ coa phân nửa đậu tiếp Tú tài II. Xin tham khảo ở tài liệu này.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bệnh thành tích đó chú Lý...hehe

   Delete
 13. "ÔNG CHỦ MỚI" CỦA ACB

  Mình làm cái note này là để chủ yếu nhìn rõ ông chủ mới của NH ACB. Còn ông chủ cũ thì ai cũng quá rõ. Nếu cần tìm hiểu ông chủ cũ của ACB - Trần Xuân Giá - thì Wikipedia cũng đã viết đầy đủ. Làm rõ ông chủ mới trẻ tuổi "tài" rất cao. Nó cao như những ông cán bộ đương nhiệm của đảng cầm quyền về bằng cấp và sự nghiệp. Còn ACB thì gần như là một ngân hàng TMCP "tư nhân" của gia đình ông chủ mới. Nguồn thông tin lấy từ CAFEF như sau:
  [img]https://lh3.googleusercontent.com/-hu1uBUzK18w/UGUt7rRDfOI/AAAAAAAADGM/wTwH_5Hw3eQ/s144/Hai%2520%25C4%2591%25E1%25BB%259Di%2520ch%25E1%25BB%25A7%2520t%25E1%25BB%258Bch%2520ACB.jpg[/img]
  Tên : Trần Hùng Huy Sinh năm : 1978. Số CMND : 022998625. Nguyên quán : Tiền Giang. Nơi sinh : TP.HCM Cư trú : 442 Nguyễn Thị Minh Khai,P. 5, Q. 3, TP. HCM. Điện thoại : (84.8) 3929 0999. Trình độ : - Tiến sỹ Kinh tế - Đại học Golden Gate - Hoa Kỳ (2011)- Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Đại học Chapman - Hoa Kỳ (2002)

  CHỨC VỤ HIỆN TẠI: Vị trí Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) được bổ nhiệm từ ngày 18/9/2012

  CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ: Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày 31/12/2011: số lượng cổ phiếu ACB: 28,749,054, tương ứng 03.07% cổ đông ACB. Tương đượng 465.7 tỷ VNĐ(*). Nhưng sau khi lên chức chủ tịch HĐQT ACB thì chưa rõ số cổ phiếu của ông này nắm giữ tăng lên bao nhiêu.

  CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN:
  1. Trần Mộng Hùng, Cha của CTHĐQT ACB, nắm giữ 16,523,855 cổ phiếu ACB tính đến ngày 31/12/2010 tương đương với 267.7 tỷ VNĐ(*).

  2. Đặng Thu Thủy, Mẹ của ông CTHĐQT ACB, nắm giữ 4,355,575 cổ phiếu ACB tính đến ngày 26/11/2010 tương đương 70.6 tỷ VNĐ(*).

  3. Trần Đặng Thu Thảo, Chị gái của CTHĐQT ACB, nắm giữ 6,819,154 cổ phiếu ACB tính đến ngày 26/11/2010 tương đương 110.5 tỷ VNĐ(*).

  4. Trần Phú Mỹ, Chú của CTHĐQT ACB nắm giữ 7,433,290 cổ phiếu ABC tính từ ngày 26/11/2010 tương đương 120.4 tỷ VNĐ(*).

  5. Trần Tuyết Nga, Cô của CTHĐQT ACB, nắm giữ 738,435 cổ phiếu ACB tính từ ngày 26/11/2010, tương đương với 12.0 tỷ VNĐ(*).
  (*) Tính theo giá cập nhật đến 28/09/2012

  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP:
  năm 2011: Đại học Golden Gate - Tiến sỹ Kinh tế
  năm 2002: Đại học Chapman - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
  + Từ tháng 04 năm 2008 : Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Á Châu.
  + Từ năm 2006 : Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Á Châu.
  + Từ năm 2006 đến ngày 18 tháng 09 năm 2012 : Phó Tổng GĐ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
  + Từ năm 2006 đến ngày 18 tháng 09 năm 2012 : Thành viên HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
  + Từ năm 2004 đến năm 2008 : Giám đốc Marketing Ngân hàng Á Châu.
  + Từ năm 2002 đến tháng 02 năm 2004 : Chuyên viên nghiên cứu thị trường Ngân hàng Á Châu.
  Nguồn: http://s.cafef.vn/ceo/CEO_00587/tran-hung-huy.chn?cs=ACB
  (còn tiếp)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Nói thêm về 2 trường đại học, nơi mà ông tân chủ tịch HĐQT NH ACB đã lấy. Đây là phần hiểu biết của tôi, như sau:

   1. Chapman University, nơi mà ông tân chủ tịch HĐQT ACB lấy tấm bằng MBA là một trường tư thục tương đối tốt ở Quận Cam, California. Theo USnews trường này xếp hạng 6 ở vùng phía Tây Hoa Kỳ (West) - chứ không phải toàn nước Mỹ. Nguồn: http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com/best-colleges/chapman-university-1164

   2. Golden Gate University, nơi mà ông tân chủ tịch HĐQT ACB lấy tấm bằng tiến sĩ kinh tế. Golden Gate Uni là một trường tư thục nhỏ ở khu quý tộc LosAngeles. Nhưng học phí lại rất thấp, khoảng $14.5K cho năm học 1011-2012 chưa tính ăn ở, học viên cũng rất ít. Nhưng đặc biệt có chương trình học online rất được quảng bá mạnh mẽ. Trường này thuộc loại lè tè, ít ai quan tâm để học, dù nó có lịch sử hơn 100 năm. Sinh viên nhập học không khó để được nhận vào học, miễn có tiền đóng đủ. Tuy thế trường này lại có phương tiện phục vụ đời sống sinh viên lại rất tồi, như bảo hiểm y tế cho sinh viên là không và kể cả computer cho sinh viên dùng trong thư viện cũng không. Có lẽ nó phục vụ chủ yếu cho loại sinh viên cần học online và học ngoài giờ làm việc như nó đã quảng cáo. Vì cái trường này mời tụi Mỹ và Tây con vào học cho tiền nó cũng không thèm học.
   Nguồn: http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com/best-colleges/golden-gate-university-1205

   Cũng chỉ lưu để theo giỏi tài điều binh khiển tướng lèo lái con thuyền ACB đang thủng đáy sắp chìm của ông chủ mới ACB dưới sự dìu dắt của đảng cầm quyền xem ACB có lấy lại được hào quang như thời ông Trần Xuân Giá làm chủ và thuê ông Lý Xuân Hải làm tổng giám đốc ACB không? Không hiểu đánh giá thế nào, mà VTC đưa tin Tân Chủ tịch 34 tuổi ngân hàng ACB là ai? có nhiều ứng viên từ chối cuối cùng ông Trẻ vào thế chỗ, hơi giống cô công chúa họ Dứa ngày nào.

   Cheers,

   Delete
 14. Dear All,
  Với không còn gì để kích giá vàng lên, nên hôm qua chốt phiên giao dịch cuối tuần ở sàn NYSE vàng hạ đi 6.50usd/oz ở mức 1771.10usd/oz. Nhưng các tay to vẫn nhận định vàng vẫn còn tăng giá trong ngắn hạn. Trong khí đó dầu vẫn đứng ở mốc 92.10usd/thùng. Bán đi bà con, tuần sau mua lại có lãi á. Hehehe,

  Sự nghiệp chính trị của họ Bạc xem như kết thúc, khi hôm qua bê xê tê của Trung Hoa quyết định khai trừ ông ra khỏi đảng và gửi hồ sơ hình sự của ông sang viện giám sát tối cao và bộ tư pháp để luận tội ông chỉ trước khi đại hội 18 hơn 1 tháng, dự kiến vào ngày 08/11/2012, tức đúng ngay tuần mà chú Sam diễn ra kết quả ai sẽ làm tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo của nước Mỹ. Hehehe, Trung Hoa chọn ngày diễn ra đại hội để bàn tính đấu pháp mới khi chú Sam đã ngã ngũ ai lên ngai vàng. Nhưng nhìn cuộc đua thì đến hôm nay có thể chắc hơn 90% Obama sẽ ngồi tiếp, khi đại diện tệ hại của đảng diều hâu nước Mỹ chưa đủ tầm để chạy đua vào nhà trắng.

  Sau khi quấy rối trên biển với các láng giềng Đông Nam và Bắc Á, Trung Hoa hôm nay lại thử nghiệm quấy rối trên không Phillipines bằng máy bay không người lái. Hehehe, trò thử nghiệm này chỉ hù dọa con nít, khi Phillipines tuyên bố, nếu loại máy bay này sớ rớ đến quần đảo Scarborough thì họ sẽ hạ sát. Mặt khác, Trung Hoa điều tàu hải chiến đến quần đảo Senkaku và hứa sẽ sử dụng loại máy bay không người lái do thám trên biển của Trung Hoa đã vẽ ra trên bản đồ.

  Cuộc nội chiến Syria đang diễn ra ác liệt từ 3 hôm nay ở hầu hết mọi tỉnh thành trong cả nước. Xem ra lực lượng nổi dậy ở Syria đã đi vào kỷ luật chiến tranh thấy rõ. Như vậy, ngày tàn của al-Assad chỉ là vấn đề thời gian, vì kinh tế al-Assad sẽ cạn dần, trong khi phe nổi dậy được sự ủng hộ của phương Tây và các nước láng giềng, cái mà họ đánh đổi là sinh mạng, còn vấn đề sức của là vô hạn. Syria mà gục thì Ba Tư sẽ là đích đến trong nhiệm kỳ tới của chú Sam. Thế giới sẽ được phân chia lại để ăn chia của các nước to đầu. Chú Sam sẽ rảnh tay chuyển mũi dùi vào chí Phèo Bắc Hàn trước khi cho Trung Hoa giàu không nổi mà nghèo cũng không xong.
  (còn tiếp)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Chuyện cuối tuần ở trong nước vẫn vậy, sông Tranh 2 vẫn cứ gây động đất với cái gọi rất pha học là, động đất kích thíc. Và các nhà pha học có nguồn gốc đào tạo từ Đông Âu vẫn khẳng định đập thủy điện này vẫn trong giới hạn an toàn trên nền động đất kích thích khi tích nước. Hehehe, không thời nào xem tính mạng con người rẻ như thời này.

   Ngân hàng huy động vượt trần lãi suất bất chất lệnh của NHNN vì thiếu thanh khoản và nợ xấu. Hehehe, tớ đã bảo rồi, nước Việt hiện nay không có nợ xấu. Vì mình nợ mình thì xấu cái gì? Tiền từ tay phải của tớ cho vay sang tay trái của tớ thì nợ xấu ra làm sao? Cái mỹ từ "nợ xấu" chỉ là cái để mà lấy cớ tăng phí, thuế, giá hàng độc quyền để móc túi dân mà thôi.

   Hôm qua Moody một lần nữa hạ bậc tín dụng của Việt Nam từ B1 xuống B2. Thế nhưng thông tin từ World Bank vẫn đánh giá kinh tế Việt cải thiện rõ nét. Tụi Tư bổn giãy chết luôn chơi trò mèo vờn chuột.

   Sau hơn 37 năm thống nhứt giang sơn, công lao xây dựng cơ sở hạ tầng của đảng là làm cho các tỉnh thành từ miền cao đến miền thấp đồng bằng hễ cứ mưa là thành sông thành biển, nhờ vào kế hoạch kinh tế định hướng xã nghĩa bằng cách bán tài nguyên để tính công nhà sản làm tăng trưởng kinh tế, trong đó bán đất ăn chia là một cái làm nên hậu quả này.

   Sau tháng 9, CPI tăng bất thường nhờ giá xăng tăng 4 lần trong tháng 8, thì mấy hôm nay giá thực phẩm rau củ quả lại ào ào tăng giá. Các nhà sản xuất lương thực thực phẩm gửi vào siêu thị cũng đồng loạt tăng giá. Hehehe, xuân thu nhị kỳ nền kinh tế định hướng xã nghĩa giúp dân và chính quyền những bài học thấm thía về kinh tế thị trường nửa nạt nửa mỡ. Thường thì sau bài học thất bại người ta sẽ tìm ra sáng kiến, nhưng với đảng thì, sai thì sửa, sửa lại sai thì sửa tiếp, sửa đến đến chừng nào dùng biện pháp phơ và tự phơ đầu mình thì hết chuyện.

   Tin tốt lành với các cháu đi thi Olympic tin học và toán học năm nay, năm nào cũng vậy, các thế hệ học sinh Việt đi thi luôn nhận giải vàng. Nước Việt luôn đứng trong top ten giải toán, nhưng những hạt giống tốt này sau một thời gian dưới bàn tay vo tròn bóp méo của đảng thì trở thành các tay chơi cổ cánh nco1 hạng hoặc nhà giáo lu mờ. Vài cháu khôn lanh chạy bỏ đảng thì được thành cổ thụ như GS Ngô và GS Lê Tự Quyết Thắng. Nên mấy hôm nay các GSTS giấy liên tục hô hào cải cách giáo dục, nhưng hơn 15 năm nay cải cách giáo dục nước nhà lại là món mồi ngon béo bở để ăn chia dự án viết lại sách giáo khoa, sách giáo khoa càng viết càng tệ. Chỉ năm nay, cái đề thi xã hội có có tiến bộ, nhưng cái đề thi môn lịch sử vẫn cứ nói láo điều không thực.

   Sau một thời gian định hướng dân chúng bằng tinh thần dân tộc cực đoan cùng người anh em Trung Hoa ra biển Đông thành công một phần. Hôm nay người anh em chuyển sang các thành viên khác, đảng ta dùng sai nha người Việt Nam ở nước ngoài làm tiếp nhiệm vụ này tưng bừng với 200 nhân mạng Vịt Khều.

   [img]https://lh4.googleusercontent.com/-Wh9aVh9GYjM/UGZd8gwvlPI/AAAAAAAADG4/-0faX7jqmwU/s400/Sai%2520nha%2520V%25E1%25BB%258Bt%2520Kh%25E1%25BB%2581u.jpg[/img]

   Cuối cùng là thông tin lừa đảo của bệnh viện Quảng Châu Trung Hoa bắt đầu mò vào blog cá nhân của tớ để quảng cáo điều trị ung thư. Hehehe, sau một thời gian tung tiền mua đứt báo lá cải lớn của Việt Nam để lừa bệnh nhân ung thư kiếm tiền, trong đó có con trai trưởng của cố chủ tịch nước Võ Chí Công bị ung thư tụy tốn hàng tỷ đồng cũng phải qua đời trước cha mình, thì hôm nay tụi lừa đảo này thấy đến blog của tớ có tác dụng chun chút với cộng đồng nên mò vào quảng cáo. Tớ đã để lại lời răn đe và sẽ cho vào sọt rác những loại quảng cáo rẻ tiền này.

   Đầy nhà vang tiếng ruồi xanh/Sạch sành sanh vét cho đầy túi tham - Đoạn trường tân thanh của Nguyễn Du.

   Cuối tuần hạnh phúc.

   Delete
 15. Hôm nay bận không điểm tin nhen bà con. Vấn đề quan trọng hôm nay là PMI của Mỹ trong tháng 9 dưới 50. Nó sẽ có thể ảnh hưởng đến chỉ số đồng đô la và giá dầu vàng tăng.

  Ông Thein Sein sẵn sàng để bà Aung Kyi làm tổng thống vì quốc gia dân tộc là điều mà cả thế giới kính cẩn nghiêng mình trước con người dũng cảm này của đất nước Miến Điện. Ông Thein Sein không biết tuyên bố thực giả thế nào, nhưng ông làm tôi nhớ đến vị vua Trần Nhân Tông nước Việt.

  Hai điều này là mấu chốt cho thế hệ trẻ học hỏi cả kinh tế lẫn chính trị, mọi thứ khác không còn quan trọng. Tuần mới tốt đẹp,

  ReplyDelete
  Replies
  1. Từ 1293- 1308 Ông đi tu nhưng vẫn còn chức THÁI THƯỢNG HOÀNG.

   Delete
 16. Ngày hôm nay toàn Đảng long trọng tổ chức Hội Nghị Trung ương lần thứ 6 tiền hành họp bàn về " một số vấn đề quan trọng và phức tạp ". Chỉ trong một thời gian ngắn từ cuối tháng 12/2011 đến nay, Đảng đã tiến hành 3 lền Hội Nghị Trung ương Đảng để bàn về những vấn đề " quan trọng và phức tạp " như vậy.

  Không rõ kết quả của Hội NGhị TW 6 lần này sẽ là những gì tiếp theo sau những phong trào " phê và tự phê " phong trào " đẩy mạnh xây dựng Đảng " . Hy vọng sau Hội Nghị lần này đất nước sẽ có một hy vọng, những tín hiệu mới như những gì bay đến từ Myanma ?

  Cheers !

  ReplyDelete
 17. Hội nghị TW 6, của Thập tứ nhân ban, 14 thằng ăn chia chưa hợp lí sao ấy, nên có thể là tăng thêm 15, là thằng của ban kinh tế TW nữa.

  ReplyDelete
 18. Bạn phong độ nên chịu khó đọc chứ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Viện Trần Nhân Tông mà bạn Tương Cần nói thì Nó là cái kết mở , của 1 vài nhân vật của nhà sản với vài nhân vật của tư bổn, nên nó không hợp văn hóa Á đông, bởi cái mở của ta, là mở từ trong, mở ra ngoài, chứ không mở từ ngoài mở vào và hiện nay cái nhà sản cần nhất là cần xiền, chứ vủ khi thì chưa có nhu cầu, bỏi nhà sản bị trói vào 16 chữ vàng rùi.

   Delete
 19. Dear All,
  Như đã nhận định ngắn hôm qua vì bận. Chủ tiệm Fed tối qua báo cáo chỉ số PMI của Mẽo chỉ ở mức 49.6. Nó đã làm cho chỉ tệ đồng đô la đang mạnh trên 80, rớt xuống 79.80 và giá dầu từ 90usd/thùng tăng trở lại 92.43usd/thùng. Giá vàng được dịp tung cánh vào giữa phiên giao dịch lên đến 1792usd/oz dọa trần 1800. Nhưng đó chỉ là đoàn thổi của các tay to chốt lãi. Sau đó giá vàng hạ nhiệt và chốt giá cao hơn cuối tuần qua chỉ 4.10usd/oz ở mức 1775.20usd/oz. Hôm nay, các thông tin về tổng doanh số bán xe hơi của nước Mỹ tăng hơn dự đoán từ 141K trong tháng 7 lên 145K trong tháng 8 và dự kiến sẽ đạt khoảng 150K trong tháng 9 sẽ làm mạnh chỉ tệ đồng đô la sẽ ảnh hưởng đến giá dầu và vàng giảm. Nhưng lực kéo giá dầu và vàng tăng khi kết quả thất nghiệp khu Eurozone lên đến 11.4% tương đương với 18.99 triệu người ở độ tuổi còn lao động. Đặc biệt, ở Tây Ban Nha và Hy Lạp tỷ lệ thất nghiệp đã hơn 25%. Những tuyên bố chính sách kinh tế của 2 nước này sẽ làm sức mạnh đồng Euro mạnh lên đẩy sức mạnh đồng Ếch xanh yếu lại. Và giá dầu và vàng sẽ xùng xình trong hôm nay.

  Kinh tế là chính trị, và ngược lại. Cho nên mọi bãi nước bọt của các tay to tuôn ra đều là vàng ròng cho cả thế giới nắm bắt và kiếm tiền. Các bạn nào không quan tâm chính trị mà bảo mình có thể giàu nhờ vào mần ăn kinh tế là không hiểu biết gì cả.

  Với quyết định trở lại A Phú Hãn của chú Sam để củng cố tình hình bất ổn ở nước này gần đây các nhóm Hồi giáo cực đoan lộng hành. Nhưng xem ra, chú Sam trở lại ở đây là một hành động chiến thuật để phục vụ cho chiến lược bao vây và tiêu diệt Iran hơn là cái đám Hồi giáo cực đoan đã tan rã chỉ là pháo xẹp sau bao năm chú Sam truy lùng và hủy diệt.

  Những tuyên bố của ông Thein Sein đã làm dấy lên những nhà khoa học thuộc các khoa chính trị, kinh tế chính trị học và chính phủ học nước Mỹ quan tâm nghiên cứu. Họ đang đưa ra những nghiên cứu để hình thành phương pháp đổi mới trong ổn định không tiếng súng là tương lai của các nước có thể chế chính trị độc tài.
  (còn tiếp)

  ReplyDelete
  Replies
  1. [img]https://lh5.googleusercontent.com/-DwB5JDvFCwU/UGpIDkf4zGI/AAAAAAAADHo/SF-uzq3CiWg/s800/mao-trach-dong-ngan-nam-cong-toi.jpg[/img]
   Trong nước quan trọng nhất là, cuộc họp lần thứ 3 của các think tank của đảng cầm quyền trong chỉ mới 9 tháng của năm 2012, tức là lần thứ 6 trong chỉ chưa đầy 2 năm sau đại hội 11. Một sự bất thường của những cuộc họp dồn dập trong nhiệm kỳ 11 này nó nói lên tình hình cấp bách cho đảng cầm quyền như thế nào?

   Lần thứ 4, tức lần đầu năm 2012, thì các think tank đưa ra trò mỵ dân: Phơ và tự phơ đầu mình.

   Lần thứ 5, tức lần thứ 2 trong năm 2012, các think tank khẳng định lại độc quyền cai trị và nước ta là nhà nước pháp quyền xã nghĩa, của dân, do dân và vì dân, nhưng không có tam quyền phân lập, mà chỉ có đảng phá.

   Lần này, tức lần thứ 3 trong năm các think tank họp 3 vấn đề:
   1. Cải cách giáo dục toàn diện dưới cái vòng kim cô là đề cương văn hóa năm 1943 của ông Trường Chinh là đảng phải nắm cả tư duy và hành động của dân, và đảng phải tha6i tóm truyền thông độc quyền để định hướng dân mà dễ bề lãnh đạo.
   2. Ưu tiên lành mạnh hóa kinh tế vĩ mô dưới chiến lược định hướng kinh tế xã nghĩa, tức là kinh tế bao cấp chỉ huy kinh tế tư nhân, nuôi bò đến ngày cần cắt tiết và vắt sữa thì mần. Hehehe, và gần đây các con bò mộng đã được cắt tiết và vắt sữa rất "minh bạch" với nhiều tội danh chỉ có ở nhà sản. Sẽ còn hàng loạt con bò mộng tiếp tục lên thớt.
   3. Cơ cấu cán bộ lãnh đạo theo 2 cái phàm là của Mao? Mao tuy ít học, nhưng Mao là một nhà tư tưởng. Cái gì Mao nói ra là khuôn vàng thước ngọc cho các đảng cộng sản khác noi theo. Hai cái phàm là của Mao rất đơn giản, nhưng nó làm cho các đảng viên cộng sản luôn trung thành tuyệt đối với đảng. Lâu lâu có 1 em sổng chuồn như Họ Bạc gần đây thì trui2m mền đánh cho tới chết.

   Như vậy, 2 cái phàm là của Mao là gì? Nó rất đơn giản,
   1. Phàm là Mao và đảng nói là đúng.
   2. Phàm là cán bộ của đảng phải có tỳ vết.

   Hehehe, kỳ này hổng biết hội nghị TW 6 sẽ bàn và thay đổi được 2 cái phàm là của Mao hông? Vì nó đã tạo ra một dàn cán bộ sai nha quá nhơ bẩn và mất hết lòng dân. Nhưng cũng nhờ nó mà Mao cũng như các đảng cộng sản cầm quyền đi từ thắng lợi này đến thắng lới khác cho quyền lợi riêng tư của đảng.

   Điện lại rục rịch muốn tăng giá thêm lần nữa trong năm. Ông phó tể tướng có quê ở Quoảng Nôm về quê ra lệnh không tích nước hồ chứa thủy điện sông Tranh 2 và tiếp tục lấy tiền dân ra khảo sát ngâm kiếu.

   Dân thất nghiệp bắt đầu coi thường cả luật pháp và chính quyền để tàn phá tài nguyên kiếm sống là điều chưa từng thấy ở nước Việt thời nhà sản. Đặc biệt ở miền Trung, nơi mà thiên nhiên khắc nghiệt không tạo điều kiện để dân kiếm sống.

   Thôi hôm nay chỉ có thế để còn mần việc nhen,

   Delete

Ghi một nhận xét:
- Tô đậm: <b>câu muốn tô đậm</b>
- Chữ nghiêng: <i>câu muốn in nghiêng</i>
- Chèn link: <a href="địa chỉ web muốn chèn">text</a>
- Chèn hình: [img]link hình muốn chèn[/img]
- Chèn video từ youtube: [youtube]link video cần chèn[/youtube]