Monday, February 4, 2013

HIẾN PHÁP VÀ THỰC TẾ VIỆT NAM

Bài sao chép từ google cache
Điểm lại từ ngày nhà nước Cộng sản Việt Nam lên nắm quyền, đã có đến 4 lần hiến pháp bị sửa đổi và sắp tới đây phiên bản thứ 5 ra đời vào năm 2013. Các hiến pháp cũ là, 1946, 1959, 1980 và 1992. Như ông nghịDương Trung Quốc, một trong những thành viên trong ban soạn thảo hiến pháp lần này - 2013 - đã trả lời trên đài BBC, Anh Quốc thì, ở Việt Nam hiến pháp là định chế hóa cương lĩnh của đảng. Có thể hiểu đơn giản là, hiến pháp của đất nước là để phục vụ cho đảng cầm quyền.

Khoảng hơn 1 tháng qua, các trí thức trong và ngoài nước rất quan tâm đến vấn đề sửa đổi hiến pháp. Đã có 2 nhóm xuất hiện để tỏ bày những mong muốn sửa đổi hiến pháp như thế nào?

Nhóm trí thức gồm nhiều thành viên cả trong và ngoài nước thì có cả một bản hiến pháp rất đầy đủ và kiến nghị mọi người ký tên đồng tình gửi đến đảng cộng sản Việt Nam.

Một nhóm mới nổi gồm  3 người khởi xướng: GS Ngô Bảo Châu, GS Đàm Thanh Sơn và Nguyễn Anh Tuấn cựu Tổng biên tập báo Vietnamnet làm ra trang web "Cùng viết hiến pháp" và một ban biên tập gồm có Nguyễn Đăng Dung, Bùi Đức Lại, Nguyễn Khương Duy và Bùi Ái Cần. Mấy hôm đầu trang này có vài bài viết của các vị giáo sư trẻ, chỉ đóng góp sửa đổi một vài điều vụn vặt. Nhưng hôm nay thì vào trang web này rất khó, phải leo tường, không hiểu vì sao?

Hiến pháp năm 1946 được viết ra có những điều cơ bản của một hiến pháp có tính nhân bản vì dân, do dân và của dân tộc độc lập tự chủ, nhưng năm 1957 chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã vi hiến để làm vụ án nhân văn giai phẩm và cải cách ruộng đất.

Hiến pháp 1959 được sửa lần thứ nhất, được cho là phục vụ cho mục đích mới: kháng chiến chống Đế quốc Mỹ, miền Bắc xây dựng và phục hồi kinh tế, miền Nam tiếp tục đấu tranh và chống Đế quốc Mỹ và "tay sai". Đến 30/4/1975 hiến pháp này xem như đã hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 1980, thời kỳ mới sau thống nhất đất nước, hiến pháp lại được sửa đổi lần 2. Nó có nhiệm vụ thể chế hóa đường lối của đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn mới. Đó là hiến pháp của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước. Nhưng nó đã hoàn toàn là ảo tưởng và thất bại sau khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ.

Buộc lòng, năm 1992 phải sửa đổi hiến pháp lần thứ 3 để phù hợp với tình hình mới có sự cỡi trói kinh tế từ bao cấp sang kinh tế nhiều thành phần và vẫn giữ kinh tế nhà nước là chủ đạo. Trong quá trình từ 1992 đến 2013, có nhiều nghị quyết, nghị định dưới luật, và thay đổi điều lệ đảng cộng sản Việt Nam, hiến pháp 1992 đã góp phần không nhỏ cho đảng viên, quân đội và an ninh làm kinh tế và làm giàu. Nhưng cuối cùng nó đã để lại một xã hội mà cán bộ và chính quyền vi hiến, vi luật, tha hóa, tham nhũng, lộng quyền để làm giàu cho cá nhân đảng viên và các tổ chức của đảng cầm quyền. Tham nhũng và tha hóa đã trở thành quốc nạn và có nguy cơ làm sụp đổ chế độ. Nên lần này, thay đổi hiến pháp với mục đích làm sao cho "quyền công dân lớn hơn".

Có một sự thống nhất trong tất cả các bản hiến pháp từ trước đến nay là sở hữu toàn dân và là định chế hóa cương lĩnh của đảng qua mọi thời kỳ. Nó có nghĩa là để phục vụ cho đảng cầm quyền. Trong hội nghị trung ương đảng 5 năm 2012, tổng bí thư đảng đã đọc tổng kết cho việc sửa đổi làm sao để, Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là của dân, do dân và vì dân. Nhà nước ta không có tam quyền phân lập. Có nghĩa là, nó đúng với hình thái xã hội mà trong đó, quân đội và an ninh cùng tham gia chính trường trong bộ chính trị, cùng chia sẻ lo toan với nhau cả 3 hành pháp tư pháp và lập pháp mà không có trọng tài.

Song khi đọc 142 điều của bản dự thảo hiến pháp sửa đổi 2013 thì cơ bản không có gì thay đổi ngoài việc bỏ cụm từ: "Kinh tế nhà nước nắm chủ đạo nên kinh tế quốc dân" trong mục 2 của điều 54. Trong đó, bỏ đi kinh tế chủ đạo của nhà nước,  thành ra là: "Các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành của nền kinh tế quốc dân, cùng phát triển lâu dài, hợp tác, bình đẳng và cạnh tranh theo pháp luật". Đó là mục tiêu quan trọng và tối thượng nhất chứ không phải là vì sửa đổi để tăng quyền của công dân và tăng quyền kiểm soát chính quyền. Như vậy, sau thời gian hơn 20 năm cỡi trói, một thành phần lớn của đảng, kể cả quân đội và an ninh đã tích lũy tư bản kiểu hoang dã, đến lúc này cần thể chế hóa cương lĩnh của đảng cho việc được luật hóa những tài sản bất chính, nên cần phải sửa đổi hiến pháp cho phù hợp. Đây là một "bước tiến" từ từ chuyển đổi nền kinh tế tập thể trở thành nền kinh tế tư nhân hóa bước đầu.

Như vậy, về mặt chính trị và thể chế chính quyền, lần sửa đổi hiến pháp thứ 4 này là không thay đổi. Về kinh tế hiến pháp 2013 có chút thay đổi để định chế hóa tài sản tham nhũng và tha hóa mà thành hợp pháp và hợp hiến. Nó làm phá sản các nghị quyết trung ương đảng lần 4, 5 và 6 trong năm 2012, và chưa bao giờ đảng cầm quyền tôn trọng hiến pháp trong quá trình điều hành đất nước. Đó là ý nghĩa thực tiễn của lần sửa đổi hiến pháp thứ 4/2013.


Asia Clinic, 15h48' ngày thứ Hai, 04/02/2013

14 nhận xét:

 1. Hiến pháp: Như chưa hề có cuộc thay đổi nào, đáng kể từ khi nó bị người cầm quyền có hành động lạm quyền, có hành động vi hiến và có hành động thống nhất bắt tay với nhau. Bời cái cần thay đổi thì không thay đổi , ngược lại cái chưa cần thay đổi thì thay đổi 1 cách cơ bản có lợi cho người cầm quyền. Có lẻ Cuộc sống của người dân chỉ thay đổi, khi và chỉ khi nỗi đau thương và mất mát năm xưa ấy, lại trở về 1 lần nữa chăng.
  Trả lời
 2. Thứ nhứt, tỷ lệ nắm giữ kinh tế trong nước của những người có 1 bản hiến pháp đầy đủ đối trọng với dự thảo hiến pháp, thứ 2, mối quan hệ của những người đó với các thế lực trên thế giới, là 2 yếu tố quyết định người ta sẽ làm gì với bản hiếp pháp đó.
  **
  DNNN còn mỗi cái bộ da ghẻ, lòng ruột móc sạch hết rồi thì bộ không làm bố cáo chôn thì làm gì với nó đây, một công đôi chuyện mới ghê. Đúng như bác nói, tạo điều kiện để hợp thức hóa biến của công thành của ông, vậy thôi.
  Trả lời
 3. Sửa đổi Hiến pháp 1992??? Chỉ là vở tuồng đảng ta tự biên, tự diễn, và tự vỗ tay.

  Đảng ta tài tình như con cắc kè, biết khi nào cần phải thay đổi màu sắc cho phù hợp với môi trường để tồn tại. Tội nghiệp dân lừa, bị đảng cho ăn bánh vẽ bao nhiêu lần rồi mà vẫn ham ăn. 
  Trả lời 4. Mười sáu người đã đến Quốc Hội sáng hôm qua 04/02/2013để đưa bản hiến pháp do 72 trí thức soạn thảo cho hiến pháp 2013. Thiếu 1 người vì làm phó nháy?

  Ai tin hiến pháp sẽ thay đổi, còn tớ thì chả tin. Nhưng dù nếu có thay đổi thì nó cũng chẳng làm cho mọi việc thay đổi, vì chưa bao giờ đảng cầm quyền tuân thủ hiến pháp từ thời cụ cho đến nay.
  Trả lời

 5. Chúng nó đàn áp dân mình đi cứu trợ dân nghèo ngày tết tận đến ngày giáp tết 25 tháng chạp 2012 âm lịch! Từ ngày làm tay sai cho quốc tế cộng sản 3 đến giờ lịch sử hơn 2600 năm của dân tộc chưa bao cùng khổ và bị đàn áp như thời cộng sản cầm quyền.
  Trả lời
 6. Chế độ độc tài của Đại tá Gaddafi, nước Libya, tồn tại 42 năm. Lúc nắm quyền, ông Gaddafi và những người cầm quyền dựa vào quyền hành làm mưa, làm gió, và đàn áp nhân dân. Khi bị nhân dân nổi dậy lật đổ, Gaddafi trốn trong ống cống, bị nhân dân lôi ra khỏi ống cống, và hành xử ngay trên đường phố. Nhiều quan chức cầm quyền, an ninh... cũng bị nhân dân đòi nợ máu.

  Nước có vận, không có chế độ nào đi ngược lại quyền lợi của nhân dân có thể tồn tại mãi mãi.

  Thời đại Internet, những tài liệu như: hình ảnh, video, bài viết... được ghi nhận lại Internet sẽ còn mãi. Và cũng sẽ có lúc những tài liệu này sẽ được dùng tới. Những ai vì háu danh hay vì tiền mà đàn áp dân mình thì nên nhớ lấy điều đó.
  Trả lời
 7. "Điều 11. Quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, quốc khánh và thủ đô

  Quốc kỳ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.
  Quốc huy nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hình tròn, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh, chung quanh có bông lúa, ở dưới có nửa bánh xe răng và dòng chữ: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
  Quốc ca nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là nhạc và lời của bài “Tiến quân ca”.
  Ngày Quốc khánh là Ngày Tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9 năm 1945.
  Thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là Hà Nội."

  "Điều 34. Quốc hội

  1. Quyền lập pháp được nhân dân ủy quyền cho Quốc hội. Quốc hội bao gồm Hạ viện và Thượng viện.

  2. Thành viên của Quốc hội là các nghị sĩ, gồm Hạ nghị sĩ và Thượng nghị sĩ. Hạ nghị sĩ và Thượng nghị sĩ do nhân dân bầu ra thông qua bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

  3. Không ai có thể đồng thời là Hạ nghị sĩ và Thượng nghị sĩ.

  4. Quốc hội có quyền lập pháp, phê chuẩn việc bổ nhiệm lãnh đạo các cơ quan hành pháp, bổ nhiệm các thẩm phán, lãnh đạo các cơ quan hiến định độc lập theo quy định của Hiến pháp và luật. "

  Nước Việt mà có 1 nhóm người dám đề nghị như vậy và có hơn 2 ngàn người ký tên thì tính ra cũng rất khả quan.

  Dù gì thì đây cũng là 1 bài text xem tình hình dân trí của dân Việt hiện đang ở mức nào?

  Chỉ ngồi ta thán, makeno hay dám hành động dù chỉ là 1 chữ ký!!!

  Ngồi đợi xem sao?!??
  Trả lời

  Trả lời


  1. Bác có biết chuyện 4 S dẹp câu lạc bộ kháng chiến, Pham Quang Nghị phá chùa giả ở Chùa Hương?
 8. hãy đọc lại bài chơi chim cua bác Hải http://bshohai.blogspot.com/2012/06/thu-choi-chim.html để chúc cho các con chim may mắn
  Trả lời
 9. Biết hay không biết có gì quan trọng đâu bác?

  Vấn đề về dân trí mà bác!

  Ký hay không ký mới là vấn đề. Được gì hay mất gì không quan trọng bác ui!!!
  Trả lời
 10. Tố chất số 1 của nhà chính trị á đông là dẹp loạn chứ không phải tăng trưởng...
  Trả lời
 11. Đã có 1 thứ trưởng trả lời với Bloomberg là “Sẽ cho phá sản doanh nghiệp nhà nước không có triển vọng”. Hehehe, năm con rắn tư bản thân hữu sẽ thâu tóm các tập đoàn nhà nước phá sản để hợp pháp hóa tài sản bẩn nhờ vào hiến pháp sửa đổi.
  Trả lời
 12. Bảo vệ đảng là chính, còn nhà nước với nhân dân chỉ là phụ , lý do đơn giản la khi đảng quyết tâm bán nước thì còn nước đâu cho quân đội bảo vệ ? và khi đảng xuất cảng dân cho làm điếm , cu li ở nước ngoài thì làm sao quân đội bảo vệ ? Chỉ còn đảng là cần bảo vệ vì một khi dân nổi điên lên thì đảng sẽ bị làm thịt ngay, cho nên cần bảo vệ là phải . Chúng thấy trước nguy cơ này nên quyết tâm để đảng lên trên quốc gia và dân tộc , và biên rõ ràng trong hiến pháp để khi lâm nạn, có thể dùng quân đội đẻ đàn áp, giết dân một cách hơp pháp 
  Trả lời 13. Hahaha, ngay cả báo chí hôm nay cũng có ý đồ muốn nói là đảng đã hiếp dâm hiến pháp nhỉ?

2 comments:

 1. [img]https://lh4.googleusercontent.com/-hHpLfM5WAGI/UohC5r8tR6I/AAAAAAAAIOM/RmsZgyLiaMc/s800/d%25E1%25BB%25ABng%2520HP.jpg[/img]
  Từ 1945 đến nay hiến pháp có được tôn trọng bao giờ đâu mà kêu với gọi? Sửa hay không sửa triệt để cũng vậy thôi. Đởn điều hành bằng nghị quyết và nghị định chứ có điều hành theo hiến pháp và pháp luật đâu?

  ReplyDelete
 2. [img]https://lh4.googleusercontent.com/-E4PkBfxqIrM/UqPEo5QlTHI/AAAAAAAAIng/-S7DhQ8FwHo/s800/Nguy%25E1%25BB%2585n%2520%25C4%2590%25E1%25BB%25A9c%2520Ki%25C3%25AAn.jpg[/img]
  Hôm qua trả lời phỏng vấn ông Nguyễn Đức Kiên phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc hội. Ông này tuyên bố hiếp pháp mới 2013 đã khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước là hoàn toàn đúng đắn. Giờ đảng viên cộng sản ở Việt Nam và lãnh đạo Việt nam nói láo không biết xấu hổ nhể? khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước là hoàn toàn đúng đắn. Giờ đảng viên cộng sản ở Việt Nam và lãnh đạo Việt nam nói láo không biết xấu hổ nhể?

  ReplyDelete

Ghi một nhận xét:
- Tô đậm: <b>câu muốn tô đậm</b>
- Chữ nghiêng: <i>câu muốn in nghiêng</i>
- Chèn link: <a href="địa chỉ web muốn chèn">text</a>
- Chèn hình: [img]link hình muốn chèn[/img]
- Chèn video từ youtube: [youtube]link video cần chèn[/youtube]