Friday, July 26, 2013

9 TUYÊN BỐ CHUNG CỦA TỔNG THỐNG OBAMA VÀ CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG

Bài đọc liên quan:

Sự kiện gặp gỡ giữa hai lãnh tụ đứng đầu hai nhà nước Việt Nam và Hoa Kỳ trong ngày 25/7/2013 là một sự kiện được xem là trọng đại chỉ sau sự kiện cựu Tổng thống Bill Clinton xóa cấm vận đối với Việt Nam vào năm 1994.

Hai quốc gia cựu thù đã mất một khoảng thời gian quá lâu để có 9 cam kết chung này. So với những gì người Nhật bị người Mỹ thảm sát bằng 2 quả bom hạt nhân xuống 2 đảo Hiroshima và Nagasaki, thì quan hệ hai nước Hoa Kỳ Việt Nam đã chậm đi hơn 1/3 thế kỷ. Nó nói lên bản sắc văn hóa và sự cởi mở của Việt Nam vẫn còn tư duy yếu hèn và nô lệ mà tôi đã viết trong loạt bài Thoát Trung Luận. 

Nhưng từ Joint Statement(Tuyên bố chung có ý nghĩa về mặt tinh thần và là những lời hứa hảo) đến Joint Agreement(Hiệp định chung có ý nghĩa cùng nhau thực hiện những cam kết đã ghi ra) là một khoảng trống chả bên nào muốn đi đến. Nên chuyện 9 tuyên bố chung giữa VN và HK cũng như 10 tuyên bố chung giữa VN và TH cũng chỉ là những lời hứa hảo. Chờ xem tương lai sẽ như thế nào mới rõ được. Đến bây giờ, chưa có cái gì cho thấy hiệu quả của những tuyên bố chung này, ngoài việc lên dây cót tinh thần.

Văn bản này được đăng trên trang The White House - President Obama ngày 25/7/2013 theo giờ Hoa Thịnh Đốn. Hôm nay tôi xin dịch 9 cam kết này sang tiếng Việt để xem như là một tư liệu lịch sử và hồ sơ ngoại giao để sau này tham khảo.

9 TUYÊN BỐ CHUNG CỦA TỔNG THỐNG OBAMA VÀ CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG

Tổng thống Barack Obama chào đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang của nước CHXHCN Việt Nam tại Nhà Trắng vào ngày 25 tháng Bảy năm 2013. Trong cuộc gặp gỡ, hai lãnh tụ đứng đầu của hai quốc gia khẳng định cam kết của họ để mở một giai đoạn mới trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung. Chuyến thăm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến vào một thời điểm quan trọng đối với cả hai quốc gia, phản ánh một mong muốn chia sẻ để xây dựng một mối quan hệ hướng tới tương lai giữa hai nước.

Tổng thống Obama và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã quyết định để tạo thành một quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam để cung cấp một khuôn khổ tổng thể cho việc thúc đẩy mối quan hệ. Họ nhấn mạnh các nguyên tắc của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, bao gồm tôn trọng Hiến chương LHQ, luật pháp quốc tế, và các hệ thống chính trị của nhau, độc lập, chủ quyền, và toàn vẹn lãnh thổ. Họ đã tuyên bố rằng quan hệ đối tác toàn diện được thiết kế để đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng của mỗi nước, trong khu vực, và trên thế giới. Quan hệ Đối tác Toàn diện mới sẽ tạo ra những cơ chế hợp tác trong những lĩnh vực bao gồm cả quan hệ chính trị và ngoại giao, những quan hệ thương mại và quan hệ, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, môi trường và sức khỏe, các vấn đề di sản chiến tranh, quốc phòng và an ninh, bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền, và văn hóa, thể thao, và du lịch.

1. Hợp tác chính trị và ngoại giao

Là một phần của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, hai bên nhất trí tăng cường những trao đổi cấp cao cũng như sự liên lạc ở tất cả các cấp, và tăng cường những cơ chế đối thoại và hợp tác. Tổng thống Obama khẳng định ủng hộ của Hoa Kỳ cho một nước Việt Nam độc lập, chủ quyền, thịnh vượng và hội nhập vào cộng đồng quốc tế. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh sự tăng cường hợp tác của Hoa Kỳ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhằm góp phần vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.

Hai người đứng đầu hai quốc gia hoan nghênh việc thành lập một cuộc đối thoại thường xuyên giữa hai bộ trưởng ngoại giao, và khuyến khích đối thoại và trao đổi giữa các vấn đề còn tồn tài có liên quan đến đảng phái chính trị ở cả hai nước.

Tổng thống Obama và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhất trí tăng cường hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế trong đó có hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Thượng đỉnh cao Đông Á (EAS ), và Hội nghị mở rộng Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM +) để hỗ trợ hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Lãnh đạo hai nước khẳng định lại sự ủng hộ đối với việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm như đã được phản ánh trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Hai lãnh đạo cũng khẳng định lại sự ủng hộ đối với nguyên tắc không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực(threat-of-force) trong việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ và hàng hải. Lãnh đạo hai nước nhấn mạnh giá trị của việc thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và tầm quan trọng của việc mở các cuộc đàm phán để đi đến kết luận một luật có hiệu lực thực thi ứng xử trên biển Đông (COC).

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao cho Sáng kiến Khu Vực Hạ Lưu sông Mekong (LMI)*. Hai nhà lãnh đạo nhất trí hai bên sẽ làm việc cùng với các nước thành viên khác và những người bạn của hạ lưu sông Mekong tăng cường hơn nữa hợp tác khu vực để thúc đẩy sự thịnh vượng và phát triển bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển, tăng cường kết nối, và đáp ứng với những thách thức xuyên quốc gia trong khu vực.

Hai nhà lãnh đạo phải chỉ đạo các cơ quan có liên quan để kết luận càng sớm càng tốt một thỏa thuận song phương về việc xây dựng các đại sứ quán và nhiệm vụ mới. Hai nhà lãnh đạo khẳng định rằng sự hiện diện ngoại giao của Hoa Kỳ và Việt Nam ở những thủ đô của mỗi bên nên phản ánh sự phát triển của quan hệ song phương giữa hai quốc gia.

2. Quan hệ thương mại và kinh tế

Nhắc lại các cuộc thảo luận của họ tại Campuchia trong tháng Mười một năm 2012, Tổng thống Obama và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tái khẳng định cam kết của họ để đi đến kết luận một quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tiêu chuẩn cao, một cách toàn diện, thỏa thuận càng sớm càng tốt trong năm nay. Một hiệp định TPP của thế kỷ 21 sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, những mục đích phát triển hơn nữa, và dẫn đến việc tạo ra công ăn việc làm tại Hoa Kỳ, Việt Nam, và tất cả các nước thành viên TPP, trong khi tính đến sự đa dạng của các mức độ của các thành viên tham gia cho sự phát triển trong bối cảnh của một gói toàn diện và cân bằng.

Hai lãnh đạo hoan nghênh những nỗ lực liên tục để những quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương nhiều hơn nữa, và Tổng thống Obama ghi nhận những nỗ lực cải cách của Việt Nam là nền kinh tế đang phát triển. Họ nhấn mạnh giá trị cốt lõi của những nỗ lực để thúc đẩy quan hệ song phương, và tầm quan trọng của hợp tác kinh tế như là nền tảng và động lực cho quan hệ đối tác toàn diện mới của Hoa Kỳ và Việt Nam. Hai lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác trong Thương mại Hoa Kỳ-Việt Nam và Hội đồng Hiệp định khung đầu tư thương mại (TIFA) cũng như theo sáng kiến tham gia của kinh tế ASEAN nâng cao và trong APEC để tăng cam kết kinh tế và thương mại phù hợp với quan hệ đối tác toàn diện song phương và mục tiêu chung trong Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), APEC, ASEAN và các diễn đàn ASEAN. Tổng thống Obama đã hoan nghênh tiến bộ của Việt Nam trong cải cách kinh tế. Tổng thống Obama nhấn mạnh lợi ích của Việt Nam trong việc theo đuổi một quốc gia có nền kinh tế thị trường và ông cam kết tăng cường sự tham gia xây dựng của Hoa Kỳ với Việt Nam về cải cách kinh tế. Hai lãnh đạo thừa nhận ý định của Việt Nam tham gia Công ước Cape Town trên Những lợi ích quốc tế(International Interests) trong trang thiết bị di động (CTC: Cape Town Convention).

Cả lãnh đạo lưu ý tầm quan trọng của quan hệ thương mại ngày càng tăng giữa hai nền kinh tế, và đã làm đề cập đặc biệt của: Biên bản ghi nhớ (MOU: Memorandum of understanding) được ký kết giữa PetroVietnam và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ hỗ trợ thương mại và đầu tư trong các lĩnh vực dầu khí và năng lượng tại Việt Nam; Hiệp định Khung (Framework Heads Agreement) về dự án Ca Voi Xanh ngoài khơi Việt Nam phát triển giữa Tổng công ty Exxon Mobil và Dầu khí Việt Nam; Hiệp định hợp tác giữa Tập đoàn Dầu khí Murphy và Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Việt Nam (PVEP); một biên bản ghi nhớ giữa Công ty Bảo hiểm nhân thọ Metropolitan (MetLife) và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV); và Bộ Tài chính Việt Nam chấp thuận về nguyên tắc cho thành lập một công ty quản lý quỹ bỡi Tập đoàn Bảo hiểm ACE**. Hai lãnh đạo hoan nghênh Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ cho các chương trình đào tạo và xây dựng khả năng để giúp Việt Nam đáp ứng và áp dụng khoa học và công nghệ vì lợi ích của nông dân Việt Nam, các công ty nông nghiệp, và người tiêu dùng Hoa Kỳ. Hai nhà lãnh đạo ghi nhận tầm quan trọng của việc bảo vệ các quần thể dễ bị tổn thương nhất khi theo đuổi phát triển kinh tế, bao gồm cả làm việc cùng nhau để chống lại việc lạm dụng lao động trẻ em và lao động cưỡng bức.

3. Khoa học và Hợp tác Công nghệ

Tổng thống Obama và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thảo luận về tầm quan trọng của hợp tác khoa học và công nghệ. Hai lãnh đạo hoan nghênh kỳ họp thứ 8 của Ủy ban Chung về hợp tác khoa học và công nghệ sẽ được tổ chức vào mùa thu này, và nhấn mạnh nỗ lực xây dựng mối quan hệ giữa các cộng đồng khoa học ở Hoa Kỳ và Việt Nam tăng cường quan hệ song phương, đáp ứng với biến đổi khí hậu và các thách thức toàn cầu khác, và cổ vũ cho sự tăng trưởng kinh tế dựa vào đổi mới. Tổng thống Obama và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định ý định tiếp tục hợp tác khoa học, bao gồm cả trong các lĩnh vực năng lượng hạt nhân dân sự, công nghệ không gian, và nghiên cứu hàng hải. Hai lãnh đạo nhấn mạnh sự kết thúc thành công một nỗ lực chung để loại bỏ tất cả uranium được làm giàu cao từ Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục hợp tác để hỗ trợ những khát vọng của Việt Nam cho chương trình năng lượng hạt nhân hòa bình với các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn, bảo vệ, và bảo mật.

4. Hợp tác giáo dục

Hai lãnh đạo nhất trí cần tăng cương hợp tác về giáo dục, văn hóa, và những quan hệ về người với người giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Họ nhận xét về sự phát triển nhanh chóng của sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường đại học và cao đẳng Hoa Kỳ, và bày tỏ hy vọng rằng nhiều sinh viên Hoa Kỳ sẽ theo đuổi các cơ hội học tập tại Việt Nam. Họ đồng ý rằng hợp tác chặt chẽ về giáo dục và đào tạo là yếu tố quan trọng cho giai đoạn tiếp theo của mối quan hệ. Họ cũng lưu ý rằng chương trình tiếng Anh lành mạnh sẽ giúp Việt Nam cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu thế kỷ 21. Tổng thống Obama và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận sự thành công của giáo dục song phương và các sáng kiến trao đổi, đặc biệt là chương trình Fulbright và Chương trình Liên minh giáo dục ngành Kỹ thuật (HEEAP). Hai nhà lãnh đạo ghi nhận sự thành công của Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh sáng kiến thành lập một trường đại học Fulbright tại Việt Nam.

5. Môi trường và sức khỏe

Tổng thống Obama và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh hợp tác song phương ngày càng tăng để giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam thông qua thúc đẩy năng lượng sạch, hiệu quả năng lượng, và lâm nghiệp bền vững, và tăng cường khả năng phục hồi của Việt Nam với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và các thảm họa tự nhiên, bao gồm việc Chương trình năng lượng sạch của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ(USAID: United States Agency for International Development) và Chương trình Rừng và vùng Đồng bằng. Tổng thống Obama tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với việc cung cấp thêm y tế và các chăm sóc và hỗ trợ cho người khuyết tật, bất kể nguyên nhân nào gây ra.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí cùng nhau, cùng với các đối tác Tiểu vùng Hạ lưu sông Mê Kông, để thúc đẩy nghiên cứu khoa học, xây dựng năng lực, và đối thoại để đảm bảo sức khỏe lâu dài và bền vững của đồng bằng sông Cửu Long và hạ lưu sông Cửu Long. Tổng thống Obama đánh giá cao sự lãnh đạo của Việt Nam ở vai trò đồng chủ tịch của Tổ chức Cột nước và môi trường ở Tiểu vùng hạ lưu sông Mê Kông(the LMI Environment and Water Pillar), trong đó bao gồm hai dự án nghiên cứu chung từ Việt Nam về quản lý tài nguyên nước trong lưu vực. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng với kết luận gần đây của Hiệp định về chăm sóc sức khỏe và Hợp tác  Khoa học y tế, và mong muốn tăng cường hợp tác y tế công cộng để thúc đẩy an ninh y tế toàn cầu. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao sự hỗ trợ tiếp tục của chính phủ Hoa Kỳ thông qua Kế hoạch Khẩn cấp của Tổng thống về AIDS (PEPFAR) cho những nỗ lực của Việt Nam để xây dựng các hệ thống bền vững cho công tác phòng chống, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS.

6. Các vấn đề di sản chiến tranh 

Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng hợp tác sâu rộng trong việc giải quyết các vấn đề di sản chiến tranh để tăng cường tin cậy lẫn nhau đã cho phép cả hai nước phát triển một mối quan hệ nhìn tới tương lai. Tổng thống Obama đánh giá cao sự hợp tác tiếp tục của Việt Nam trong việc cung cấp thông tin cho việc kiểm kê đầy đủ nhất có thể cho nhân viên Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh (MIA). Tổng thống Obama tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam trong nỗ lực tìm kiếm những binh sĩ mất tích của mình. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận những đóng góp của Chính phủ Hoa Kỳ cho những nỗ lực của Việt Nam để làm sạch vũ khí chưa nổ (UXO: unexploded ordnance), hỗ trợ những người bị thương do bom mìn, và ngăn chặn thương vong trong tương lai. Hai lãnh đạo bày tỏ hài lòng với sự tiến bộ trên vấn đề USAID và dự án của Bộ Quốc phòng Việt Nam trong việc làm sạch ô nhiễm dioxin tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh kế hoạch của Chính phủ Hoa Kỳ về việc tiến hành đánh giá môi trường ô nhiễm dioxin ở Căn cứ Không quân Biên Hòa (Bien Hoa Air Base).

7. Quốc phòng, an ninh

Hai nhà lãnh đạo đồng ý rằng Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác về quốc phòng và an ninh. Họ bày tỏ sự hài lòng với các Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác quốc phòng song phương năm 2011 và khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ nó. Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục Đối thoại Chính sách Quốc phòng Hoa Kỳ- Việt Nam và về chính trị song phương, an ninh, và đối thoại quốc phòng như là những cơ hội để xem xét các mối quan hệ quốc phòng, an ninh và thảo luận về hợp tác trong tương lai. Hai nhà lãnh đạo nhất trí mở rộng hợp tác cùng có lợi để tăng cường khả năng về việc tìm kiếm cứu nạn và phòng chống thiên tai. Hai lãnh đạo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tăng cường hợp tác trong các vấn đề an ninh phi truyền thống và nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn để chống khủng bố, tăng cường hợp tác thực thi pháp luật hàng hải, tội phạm xuyên quốc gia bao gồm cả tội phạm vi phạm bản quyền, và các chất ma tuý, nạn buôn bán con người và động vật hoang dã và giải quyết tội phạm công nghệ cao và an ninh mạng. Tổng thống Obama hoan nghênh quyết định của Việt Nam tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và nhấn mạnh mong muốn của Hoa Kỳ về việc hỗ trợ đào tạo và hỗ trợ khác cho nỗ lực này thông qua Sáng kiến Thực hiện Hòa bình Toàn cầu (GPOI: Global Peace Operations Initiative).

8. Thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền

Hai lãnh đạo ghi nhận những lợi ích của một cuộc đối thoại thẳng thắn và cởi mở để tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thu hẹp về những khác biệt về nhân quyền. Họ nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thông báo với Tổng thống Obama về sự nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc thúc đẩy nhân quyền và quy định của pháp luật và bảo vệ quyền của tín đồ tôn giáo. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng khẳng định Việt Nam đã được chuẩn bị để ký Công ước Liên hợp quốc về chống tra tấn tù nhân vào cuối năm nay và tuyên bố rằng Việt Nam sẽ mời các Báo cáo viên đặc biệt về tự do tôn giáo và tín ngưỡng trong năm 2014 vào kiểm tra. Hai bên tái khẳng định cam kết của họ nhằm duy trì Hiến chương LHQ và Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền.

9. Văn hóa, Du lịch và Thể thao

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác về văn hóa, thể thao và du lịch để tăng cường trao đổi về người với người và hiểu biết lẫn nhau. Họ ghi nhận sự thành công của cộng đồng người Hoa Kỳ gốc Việt tại Hoa Kỳ và những đóng góp quan trọng của họ cho sự phát triển của quan hệ song phương. Hai nhà lãnh đạo khuyến khích nhiều hơn nữa sự giao lưu giữa người với người thông qua các buổi biểu diễn nghệ thuật, hòa nhạc, triển lãm và các sự kiện văn hóa và thể thao khác giữa hai nước.

@The White House - President Obama 25 July, 2013

Ghi chú:
(*)Sáng kiến Tiểu vùng hạ lưu sông Mekong (LMI: Lower Mekong Initiative) được tạo ra vào ngày 23 tháng Bảy năm 2009. Đây là cuộc họp giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton và Bộ trưởng Ngoại giao các nước hạ lưu sông Mê Kông, gồm Hoa Kỳ, Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam, tại Phuket, Thái Lan. Các Bộ trưởng đã nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực môi trường, y tế, giáo dục và phát triển cơ sở hạ tầng. Kể từ đó, năm quốc gia đã tìm cách tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực và xây dựng trên lợi ích chung của họ.

(**)Tập đoàn bảo hiểm ACE được thành lập năm 1985 bởi 34 nhà tài trợ. ACE là một trong những nhà bảo hiểm tài sản và thương vong đa ngành lớn nhất thế giới. Với mạng lưới các công ty trực thuộc đặt tại 53 quốc gia, Tập đoàn ACE cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm tài sản và thương vong, bảo hiểm tai nạn cá nhân và bảo hiểm sức khỏe bổ sung, tái bảo hiểm và bảo hiểm nhân thọ cho nhiều nhóm khách hàng đa đạng.

Asia Clinic, 11h26' ngày thứ Sáu, 26/7/2013

23 comments:

 1. Thì cũng nói chung chung, đối tác nào cũng vậy trừ trường hợp là đối tắc chiến lược, đặc biệt. Nói chung là VN mở cửa cho Mỹ xuất hàng vào, và Mỹ cũng mở cửa cho VN xuất hàng, còn ai yếu thì chết thôi. Kinh tế nó chỉ tuân theo mấy cái quy luật khô khốc chứ không nhẹ nhàng, mềm mại, nó chỉ uốn theo mấy cái mềm mại để đạt mục đích thôi. Chẳng hạn từ sau ngày 1/9 thì VN được ăn lục phủ ngũ tạng của gia súc, gia cầm Mỹ, còn ngược lại trái cây VN có đủ tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn để vào Mỹ không thì tùy thuộc mày, đó không phải là việc của tao, hehe.
  Mấy cái việc nhân quyền thì tự mà giành lấy, cần tao hỗ trợ, ủng hộ, giúp đỡ chứ không lãnh đạo để làm mấy việc đó.
  http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/560405/kinh-te-thuong-mai-la-trong-tam-quan-he-viet-nam-hoa-ky.html

  ReplyDelete
 2. Trong bài trên VOA của Hoa Kỳ, Việt Nam thảo luận về thương mại, nhân quyền, có đoạn sau đáng lưu ý, vì nó khác với tuyên bố chung:

  "...Tổng thống Obama cho biết ông đã nói về vấn đề này với ông Sang trong cuộc hội đàm, nhưng ông không cho biết chi tiết. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói:

  “Chúng tôi đã nhấn mạnh Hoa Kỳ vẫn tin rằng tất cả chúng ta phải tôn trọng các vấn đề như tự do bày tỏ ý kiến, tự do tôn giáo, tự do hội họp như thế nào, và chúng tôi đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn về 2 khía cạnh – tiến bộ mà Việt Nam đang thực hiện và những thách thức còn tồn tại.”

  Nhà lãnh đạo Việt Nam đã tỏ dấu cho thấy không có thỏa thuận nào đạt được. Ông nói qua lời người thông dịch:

  “Chúng tôi cũng đã đề cập đến vấn đề di sản chiến tranh, kể cả vấn đề nhân quyền, mà chúng tôi vẫn còn chưa giải quyết, chúng tôi vẫn có những dị biệt về các vấn đề này.”
  ...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Nói về di sản chiến tranh là nói đến những gì mất mát giữa hai bên. Sự tìm kiếm những hài cốt binh lính hai bên, từ trước đến nay o nói đến những hài cốt của binh lính VNCH bị mất tích trong chiến tranh, cũng như nói đến nghĩa trang Biên Hòa mà VC đã bỏ hoang o tôn trọng.Đề ngh5 BS HỒ HẢI cũng nên lên tiếng và cho dân mạng biết được những gì chúng ta cần phải biết.Cũnh như những sĩ quan, ngụy quyền VNCH bị cải tạo đã chết ,đến nay vẫn còn là một ân số.

   Delete
 3. [youtube]http://youtu.be/kl9cXVOgBXM[/youtube]

  ReplyDelete
  Replies
  1. Cái cách đón tiếp cũng như hành xử của ông Obama, cùng với hệ thống truyền thông Mỹ và thế giới đã đưa ra thông điệp rất rõ ràng cho người dân VN rồi đó, họ đã, đang và sẽ không coi cái chính quyền này ra gì nếu nó không tự thay đổi nên đừng có mơ, nên người dân tự biết phải làm gì rồi chứ, nếu mà không tự biết làm gì thì có tới trời cũng không giúp được.

   Delete
 4. [youtube]http://youtu.be/Pxb682Jiib8[/youtube]

  ReplyDelete
 5. Dear All,

  Thông điệp đưa thư cụ Hồ với ông Trumman trong clip video mà Obama nói, nó như là lời kêu cứu lần thứ hai của cộng sản Việt Nam đến với Hoa Kỳ. Nhưng vào tháng 7/1945 Hoa Kỳ đã một lần nhầm lẫn khi gửi người của tổ chức OSS(Office of Strategic Services) tiền thân CIA bây giờ giúp 44 người đầu tiên của cụ Giáp thì họ đã thấy sai lầm, khi Mỹ phát hiện cụ Hồ chính là Nguyễn Ái Quốc thành viên của Quốc tế Cộng sản III. Nên sau này Hoa Kỳ đã từ chối ủng hộ mới có VNCH ở miền Nam.

  Cho nên cái lá thư của cụ Hồ mà chủ tịch Trương đưa cho Obama chỉ là một ghi nhận của Hoa Kỳ thấy rằng VN đang gửi lời kêu cứu khẩn thiết. Còn việc Hoa Kỳ có tin cậy hay không thì tớ đánh giá tụi Mẽo nó chả tin đâu.

  Cơ bản là từ nay đến tháng 10 họp quốc hụi các anh có sửa hiến pháp, có cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tới đâu? Nếu không tới thì đừng hòng vào TPP. Hehehe, chờ xem nhiều phim hay từ đây đến cuối năm nhen bà con. :P

  ReplyDelete
 6. [img]https://lh5.googleusercontent.com/-uPcRic9RB74/UfIx0FLqn-I/AAAAAAAAFvM/KUtEILKh_-c/s800/Th%25C6%25B0%2520c%25E1%25BB%25A5%2520H%25E1%25BB%2593%2520g%25E1%25BB%25ADi%2520Trumman.jpg[/img]
  Đây là lá thư mà ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đưa cho Tổng thống Obama xem bản sao trong cuộc gặp ngày 25/7/2013 vừa qua.

  Lá thư này đã được cố Chủ tịch VNDCCH, ông Hồ Chí Minh gửi cho Tổng thống Hoa Kỳ lúc đó, ông Harry Truman hồi năm 1946 để xin Hoa Kỳ giúp đỡ trong chiến tranh với Pháp. Nội dung lá thư như sau:

  "Hà Nội, 28/2/1946

  Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Hà Nội

  Gửi ngài Tổng thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Washington DC

  Thay mặt chính phủ và nhân dân Việt Nam, tôi xin thông báo cho ngài rằng trong quá trình đàm thoại giữa Chính phủ Việt Nam và các đại diện của Pháp, Pháp đã đòi hỏi sự ly khai của Nam Bộ và sự quay trở lại của quân đội Pháp tại Hà Nội.

  Trong khi đó người dân và quân đội Pháp đang hoạt động tích cực chuẩn bị cho một cuộc đảo chính ở Hà Nội và gây hấn quân sự.

  Vì vậy, đích thân tôi đưa ra lời yêu cầu tha thiết nhất tới Ngài và nhân dân Hoa Kỳ, hãy can thiệp khẩn cấp và hỗ trợ cho nền độc lập của chúng tôi, đồng thời giúp cho các cuộc đàm phán tôn trọng hơn các nguyên tắc của Điều lệ Đại Tây Dương và San Francisco.

  Kính thư,

  Hồ Chí Minh"

  ReplyDelete
 7. [youtube]http://youtu.be/w7AlpyAKT2k[/youtube]
  Câu nó nổi tiếng của cố Tổng thống Ronald Reagan: “Chấm dứt chiến tranh Việt Nam không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong, vì lẽ cái giá phải trả cho loại hoà bình đó là ngàn năm tăm tối cho những thế hệ sinh ra tại Việt Nam về sau”

  ReplyDelete
 8. Đọc hết 9 tuyên bố và xem clip từ đầu đến cuối chỉ thấy ngôn ngữ ngoại giao. Mọi cam kết toàn ở thì tương lai, mà tương lai cho TPP thì 2 điều kiện:

  1. Thay đổi hiến pháp để đổi thể chế chính trị.

  2. Cơ cấu lại nền kinh tế định hướng trở thành nền kinh tế thị trường tự do.

  Liệu trong 4 tháng nữa có làm được không? Mình đồ rằng sẽ kịp, nhưng chuyển động chính trị Việt Nam sẽ có những điều khó lường. Nhưng dù sao cũng chúc cho dân tộc và tổ quốc này bớt khổ đau.

  ReplyDelete
 9. Đối với Vệ việc thông qua kí kết hợp tác. Vệ mong muốn hợp tác trên cơ sở toàn diện, nhưng chỉ là làm động tác giả. Vì mục đích Vệ muốn có 1 luồn đầu tư mới Từ Mẻo và từ 1 số nước đổ vào Vệ, nhằm giải cứu kinh tế đang thoái trào và qua việc kí kết đó cũng góp phần, làm giảm áp lực dư luận, từ trong và ngoài nước. Còn Đối với Mẻo, tuy là Mẻo có thông qua kí kết nhưng Mẽo lại chia ra, từng nhóm lợi ích riêng biệt và chỉ dừng ở cấp độ song phương. Ví như những nhóm lợi ích, đã có những cam kết thực hiện trước đó rồi thì tái cam kết thực hiên. Còn các lợi ích lâu dài để thực hiện chiến lược kiềm chế TQ, như TPP thì Mẻo thúc đẩy thực hiện cuối năm. Còn các lợi ích khác thì Mẻo chỉ tuyên bố và bô ngoại giao đứng ra giàn xếp.

  ReplyDelete
 10. Chúc mừng phái đoàn Chủ tịch nước Việt Nam đã có một chuyến công du thành công tốt đẹp! Nhưng sự thành công tốt đẹp đó vẫn còn là chín điều hứa hẹn trên giấy tờ. Chín điều đó thành hiện thực hay không tùy thuộc vào Việt Nam. Việt Nam cần phải có những hành động cụ thể thực hiện những điều cam kết.

  Người Mỹ không dùng những khẩu hiệu đao to búa lớn, họ chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng: "Quan hệ này dựa trên các nguyên tắc: tôn trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế, hệ thống chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau". Họ muốn nhắc nhở nhà cầm quyền Việt Nam phải thực thi những điều trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc, trong đó có những điều căn bản về quyền con người, tự do ngôn luận, tự do báo chí.... và cũng như phải tôn trọng luật quốc tế.

  Đây là một quyết định sống còn cho đảng Cọng Sản và cho tương lai nước Việt. Đất nước đang trên một ngã ba. Liệu đảng Cọng Sản có đủ bản lãnh thực hiện chín điều cam kết đó không? Giờ đến cuối tháng mười thời gian không còn nhiều.

  Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!


  P.S. Giới lãnh đạo Trung Quốc đang nguyền rủa bọn tiểu bá chơi xỏ mình. Trong chuyến công du qua Trung Quốc thì bọn tiểu bá không mang Công hàm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng gởi Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai làm quà, nhưng công du qua Hoa Kỳ thì chúng mang lá thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho Tổng thống Hoa Kỳ Harry Truman làm quà. Bọn tiểu bá đang dở trò phản phé...

  ReplyDelete
  Replies
  1. "P.S. Giới lãnh đạo Trung Quốc đang nguyền rủa bọn tiểu bá chơi xỏ mình. Trong chuyến công du qua Trung Quốc thì bọn tiểu bá không mang Công hàm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng gởi Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai làm quà, nhưng công du qua Hoa Kỳ thì chúng mang lá thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho Tổng thống Hoa Kỳ Harry Truman làm quà. Bọn tiểu bá đang dở trò phản phé... "

   Liệu đây có phải là tư duy nô dịch không nhỉ?

   Delete
  2. Nguồn thông tin này đâu Quantum?

   Delete
 11. Tối qua, VTV chiếm hết chương trình để đọc 9 tuyên bố chung Mỹ Việt. Sáng nay choán hết chương trình phát biểu ở CSIC. Điều đó chứng tỏ đây là một quyết định quan trọng của màu da thay đổi. Nhưng đổi màu kỳ này liệu da con tắc kè buộc phải thay đổi để sinh tồn với điều kiện đấu tranh sinh tồn rồi tắc kè vẫn hoàn tắc kè khi sự sống đã hồi phục?

  Giống như 1994 xin xóa được cấm vận rồi cũng chửi Mỹ như chửi chó. Hồi anh Triết đi sang gặp Bush con thì anh Triết chém gió vì còn có cái bán ăn. Giờ hết cái bán ăn thì giả chết để xin ăn, khỏe mạnh lại thì sẽ lại con tắc kè.
  [youtube]http://youtu.be/ul54QmmFiTs[/youtube]

  ReplyDelete
  Replies
  1. Cá nhân tôi thì mong Mỹ tiếp tục vờn Vn vì cứ để cho lượng thay đổi. Lượng đổi đến một độ nào đó thì chất nghiễm nhiên sẽ thay đổi theo thôi. Lúc đó mọi việc đơn giản hơn.

   Delete
 12. Bác Hải ơi, tại sao có một điều sơ đẳng là cần đồng tơn thì phải chơi với Mẽo và lấy trực tiếp từ Mẽo là ít tốn kém nhất mà tại sao một dân tộc được coi là thông minh như người VN đến cả thế kỷ nay vẫn có nhiều người chưa hiểu. Thật là đáng tiếc.

  ReplyDelete
 13. Bác Hải à, bác có biết là tại sao tai nạn giao thông ở VN kinh hoàng như vậy không, có biết là tại sao chúng ta cấm mại dâm không?. Chính là lợi ích nhóm đấy. Không ai có thể hình dung một ngày cảnh sát giao thông ở VN thu được bao nhiêu trăm tỷ đồng đút túi riêng, cảnh sát hình sự thu được bao nhiêu trăm tỷ đồng từ các động mai dâm mà không bị ai kiểm soát. Mà bác biết đấy, công an có quyền lực tuyệt đối ở chính thể này nên nếu họ không đồng ý thì quy định về hợp pháp hóa mại dâm mãi chỉ là ý tưởng, họ chỉ cần không nhận hối lộ đối với các trường hợp vi phạm luật giao thông thì mỗi năm sẽ cứu mạng hàng nghìn người vì khi mọi người chấp hành đúng luật GT đương nhiên tai nạn sẽ giảm mà không cần phải tuyên truyền vớ vẩn như hiện nay. Không ai tự nhiên từ bỏ món lợi lớn đến như vậy. Do đó tôi lo ngại những điều anh Tư Sang ký với Mẽo khó thành hiện thực (mặc dù nó có lợi cho dân, cho nước Việt về lâu dài) vì nó sẽ làm giảm lợi ích của các nhóm hiện nay đang thao túng kinh tế, chính trị VN, liệu họ có dễ từ bỏ nguồn lợi của mình không, khó lắm Bác Hải à. (Một ngày Bác làm lãnh đạo chức to ở VN không cần làm gì mà cứ tự dưng có tiền tỷ mang đến, vợ con sung sướng cả mấy đời. Bây giờ có kẻ đòi cắt nguồn lợi đó thì Bác dễ chấp nhận sao? Trả lời được câu hỏi này thì chúng ta mới hy vọng vào sự thay đổi ở VN trong thời gian tới). Chúng ta cũng cần lưu ý là anh Tư S cũng là do những ai đó bầu lên chứ không phải nhân dân bầu lên, ảnh mà làm mất nguồn lợi của ai đó đó thì ảnh cũng khó giữ được ghế của mình, lãnh đạo tập thể mà Bác. Cơ chế lãnh đạo tập thể nguy hiểm ở chỗ 16 ủy viên ai cũng như ai- cũng là ủy viên Bộ CT, cũng có một phiếu để bầu và gạt ai đó đi chệch mục tiêu của Bộ nên hơn 80 năm nay không ai dám thay đổi đường lối của ĐCS, ai đó chỉ cần có ý định thôi đã phải trả giá rất đắt rồi- hãy nhìn Trần Độ, Trần Xuân Bách...Đau đớn thay, khó lắm thay

  ReplyDelete
 14. Bắt, dẹp xã hội đen, nhưng cs bản chất của m=nó chính là xã hội đen.

  ReplyDelete
 15. Từ Joint Statement(Tuyên bố chung có ý nghĩa về mặt tinh thần và hứa hảo) đến Joint Agreement(Hiệp định chung có ý nghĩa cùng nhau thực hiện những cam kết đã ghi ra) là một khoảng trống chả bên nào muốn đi đến. Nên chuyện 9 tuyên bố chung của VN HK và 10 tuyên bố chung giữa VN TH cũng chỉ là những lời hứa hảo. Chờ xem nhé bà con.

  ReplyDelete
 16. [img]https://lh6.googleusercontent.com/-zpG4DTrcXbw/Ufhyy286S1I/AAAAAAAAFzU/O4nLXsXDSQw/s800/h%25C3%25ACnh%2520photoshop%2520v%25E1%25BB%2581%2520%25C4%2590i%25E1%25BA%25BFu%2520C%25C3%25A0y.jpg[/img]
  Đây là tấm hình mà bài báo Lật tẩy “chiêu tuyệt thực” của Nguyễn Văn Hải của tác giả Vũ Đại Phong trên báo CAND đã bị photoshop một cách vụng về để phục vụ cho sự nói láo trắng trợn của hệ thống chế độ. Nó chứng tỏ 9 tuyên bố chung của chủ tịch nước với Obama chả có trăm gram nào.

  ReplyDelete
 17. Hôm trước báo chí Việt Nam đưa tin Đại sứ Mỹ: Việt Nam có những bước đi tích cực về nhân quyền. Hôm nay thì Mỹ bác tin Ðại sứ Shear nói nhân quyền Việt Nam 'cải thiện đáng kể'.

  Đúng là chả có gì để phải đọc báo trong nước ngoại trừ tin cướp, giết và hiếp nhỉ? Hay là báo chí Việt đang thực hiện chủ trương phân hóa trong lòng nước Mỹ giãy chít nhể? Hehehe,

  ReplyDelete

Ghi một nhận xét:
- Tô đậm: <b>câu muốn tô đậm</b>
- Chữ nghiêng: <i>câu muốn in nghiêng</i>
- Chèn link: <a href="địa chỉ web muốn chèn">text</a>
- Chèn hình: [img]link hình muốn chèn[/img]
- Chèn video từ youtube: [youtube]link video cần chèn[/youtube]