Monday, July 8, 2013

RỦI RO TÀI CHÍNH CỦA TRUNG HOA

Bài viết của bà Zhang Monan là một thành viên của Trung tâm Thông tin Trung Hoa, một thành viên của Quỹ Nghiên cứu Quốc tế Trung Hoa, và một nhà nghiên cứu tại Diễn đàn Nghiên cứu kinh tế vĩ mô Trung Hoa.

Bài viết gốc: China’s Risky Finances

BẮC KINH - Trong những năm tới, Chính phủ Trung Hoa sẽ phải đối đầu với những thách thức quan trọng để đạt được tăng trưởng kinh tế ổn định, toàn diện và bền vững. Nhưng, với việc gắn những rủi ro ngân khố và tài chính đe dọa làm hỏng những nỗ lực của mình, các nhà hoạch định chính sách phải hành động nhanh chóng để thiết kế và thực hiện thận trọng, những chính sách hướng tới tương lai.

Mối đe dọa trung và dài hạn quan trọng nhất cho vị trí ngân khố của Trung Hoa nằm trong hệ thống bảo lãnh ngầm mà chính phủ trung ương đã tạo ra cho các khoản nợ chính phủ địa phương. Trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, chính quyền địa phương vay mượn rất nhiều từ các ngân hàng để hỗ trợ chương trình kích thích kinh tế khổng lồ của Trung Hoa, nó lên đến 10.700 tỷ nhân dân tệ (tương đương 1.700 tỷ USD), đó là giá trị nợ vào năm 2011.

Các nhà lãnh đạo Trung Hoa hy vọng sẽ kiểm soát những rủi ro tiềm tàng bắt nguồn từ những phương tiện đầu tư của chính phủ địa phương (LGIVs: local-government investment vehicles) bằng cách hạn chế ngân hàng cho vay. Dư nợ cho vay ngân hàng đến LGIVs chỉ tăng nhẹ trong năm 2012, lên 9,3 nghìn tỷ nhân dân tệ(¥), từ 9,1 nghìn tỷ ¥ trong năm 2011. Và Ủy ban điều tiết ngân hàng Trung Hoa đã kêu gọi các ngân hàng duy trì hạn ngạch cho vay LGIVs cho năm cuối cùng 2013, và để đảm bảo sự cân bằng tổng thể của các khoản vay cho LGIVs không vượt quá tổng số của cuối năm 2011.

Nhưng LGIVs đã nhận được một số lượng lớn tài chính trong năm 2012 bằng cách phát hành trái phiếu và các khoản vay tín chấp. Điều này bao gồm 250 tỷ nhân dân tệ (¥) vào trái phiếu chính phủ địa phương, 636,8 tỷ ¥ trong trái phiếu đầu tư đô thị, và những dự án gây quỹ tin cậy hợp tác kỹ thuật tổng cộng 501,6 tỷ ¥, nó tăng so với cùng kỳ năm 2011 với con số tương ứng lần lượt là 50 tỷ ¥, 380,6 tỷ ¥ và 247,9 tỷ ¥.

Tuy nhiên, ngay cả với các quỹ này, chính quyền địa phương cũng đã phải đấu tranh chỉ để đủ sống. Những cải cách thuế thực hiện vào năm 1994 gây ra cho doanh thu thường niên của ngân khố quốc gia về thị phần của chính quyền địa phương giảm dần, từ 78% trong năm 1993 xuống còn 52% trong năm 2011. Thế nhưng, so với cùng kỳ, thị phần của tổng số chi tiêu chính phủ lại tăng từ 72% đến 85%.

Sự cần thiết phải lấp đầy khoảng trống hậu quả đã buộc chính quyền địa phương phụ thuộc vào việc bán đất. Nhưng thu nhập liên quan đến đất đã giảm mạnh trong hai năm qua, từ 32% tổng doanh thu trong năm 2010 xuống còn 20% trong năm 2012. Các biện pháp bắt buộc của chính quyền trung ương để kiểm soát làm sao cho giá bất động sản tăng mạnh sẽ tiếp tục củng cố xu hướng này, nó làm áp lực gia tăng trên doanh thu cho chính phủ địa phương.

Nguy cơ xuất phát từ nợ của chính phủ địa phương ngày càng trầm trọng hơn bởi số lượng lớn các khoản nợ không rõ ràng thu được thông qua nợ khó đòi, tín dụng và bảo lãnh. Khi chính quyền địa phương không còn khả năng lo toan nợ của nó, là lúc chính quyền trung ương sẽ phải đặt khả năng tài chính của mình bằng cách nhận lấy trách nhiệm có nguy cơ.

Ổn định ngân khố của Trung Hoa cũng đang bị đe dọa, khi người cho vay chuyển sang kênh không chính thức để phá vỡ các quy định của chính phủ chặt chẽ hơn hệ thống ngân hàng chính thức. Có lẽ là rủi ro lớn nhất xuất phát từ hệ thống tín dụng đen(shadow banking system) phát triển nhanh chóng của Trung Hoa.

Hệ thống tín dụng đen có thể được thực hiện thông qua các khoản vay tín chấp (mở rộng của các công ty uy tín), ủy thác cho vay (tín dụng từ công ty đến công ty được môi giới bỡi các tổ chức tài chính), các giấy bảo lãnh ngân hàng (công ty đã ban hành dự thảo hoặc các hóa đơn được xác nhận bởi các ngân hàng), và trái phiếu doanh nghiệp (nợ được bảo lãnh bỡi các công ty trực tiếp từ nhà đầu tư). Kết hợp giá trị các khoảng này đạt đến 5.900 tỷ ¥ vào năm 2012, dẫn đầu là trái phiếu doanh nghiệp (khoảng 2.300 tỷ ¥).

Cho vay mới của các công ty tín chấp - nó đã tăng hơn 400% trong năm 2012 - đã tạo ra nguy cơ đáng kể cho khả năng thanh toán ở Trung Hoa, người ta cho rằng đó là hậu quả của việc thường xuyên mở rộng cho các đối tượng có nguy cơ cao, bao gồm cả các nhà phát triển bất động sản và LGIVs. Một sự trói buộc trong tình trạng vỡ nợ có thể gây bất ổn cho toàn bộ hệ thống tài chính và kích hoạt một cuộc suy thoái kinh tế. Và cho vay tín chấp gắn liền với những khoảng vay cho những phương tiện đầu tư ở chính quyền địa phương được những đảm bảo ngầm tương tự từ chính quyền trung ương khi vay vốn ngân hàng chính thức.

Cũng như vậy, các ngân hàng chính quy đang cố gắng để tránh các quy định mới bằng cách cho vay giá cắt cổ(ramping up) nằm ngoài cân đối kế toán cho vay(off-balance-sheet lending). Thật vậy, tình trạng ngày càng phổ biến các khoảng cho vay bị cho ra ngoài bảng cân đối kế toán của các ngân hàng vượt quá tín dụng mới phát hành trong bảng cân đối kế toán. Trong năm 2011-2012, cho vay như vậy tăng 1.100 tỷ ¥, đạt 3.600 tỷ ¥ (chiếm 23% tổng số tài chính ngân hàng), trong khi đó cân đối kế toán cho vay chỉ tăng 732 tỷ ¥.

Nhưng tín dụng đen thường là tiềm ẩn và không chắc chắn, nó làm cho dễ bị tổn thương đến vỡ nợ(default). Nếu phải đối mặt với những mất mát, các ngân hàng có thể lựa chọn để bảo vệ danh tiếng của họ bằng cách sử dụng các quỹ chính thức để trả nợ, chuyển giao rủi ro trên bảng cân đối của họ.

Tổng quát hơn, sự mở rộng nhanh chóng của tín dụng có nguy cơ làm tăng áp lực lạm phát và thúc đẩy sự hình thành bong bóng tài sản. Ngược lại, khi các cơ quan tiền tệ thắt chặt tín dụng quá nhanh, giá tài sản trở nên dễ bốc hơi hơn, dẫn đến nợ xấu lớn hơn và gây ra những cú sốc kinh tế.

Bây giờ, chính phủ Trung Hoa phải thực hiện những chính sách kinh tế vĩ mô thận trọng để giảm thiểu sự leo thang của những rủi ro sau này. Ổn định tài chính ngân hàng trung và dài hạn sẽ đòi hỏi các chính sách tài khoản cho sự chênh lệch ngày càng tăng giữa nguồn thu ngân sách, mà GDP đang bị tăng trưởng chậm lại, và các chi phí, mà sẽ được đẩy lên do cắt giảm thuế cơ cấu và tăng chi tiêu phúc lợi xã hội.

Để quản lý áp lực ngày càng tăng về tài chính công, Trung Hoa phải thiết lập những hệ thống tài chính kiềm chế và ngân quỹ công có hiệu quả cao. Để chấm dứt tình trạng này, chính phủ phải thắt chặt giám sát tài chính, cải thiện quản lý ngân sách, và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính sách tài khóa.

Trung Hoa cũng cần có một mô hình tài chính mới cho các dự án cơ sở hạ tầng. Hệ thống hiện tại phụ thuộc nhiều vào các khoản vay LGIVs và chi tiêu tài chính. Nhưng các chính quyền địa phương không thể tiếp tục dựa vào doanh thu từ việc bán đất để trả nợ hoặc hỗ trợ chi tiêu hiện hành. Các kênh tài chính ổn định và tăng cường hiệu lực hơn của tiêu chuẩn hoạt động là rất cần thiết để hỗ trợ cho việc đô thị hóa nhanh chóng.

Khi chính sách tài khóa và tài chính thận trọng từng bước ổn định nền kinh tế của Trung Hoa, chính sách tiền tệ phải duy trì sự trung lập. Nới lỏng chính sách tiền tệ sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ xuất phát từ nợ chính phủ địa phương và tín dụng đen, trong khi đó chính sách thắt chặt tiền tệ sẽ thể hiện đầy đủ những rủi ro, đặt ra một mối đe dọa hệ thống nghiêm trọng.

Với sự cân bằng đúng của tầm nhìn và sự thận trọng, các nhà lãnh đạo Trung Hoa có thể giải quyết sự tích tụ rủi ro ngân khố và tài chính. Nếu không hành động dứt khoát, lãnh đạo của nền kinh tế toàn cầu trong tương lai của Trung Hoa sẽ cheo leo trong thế cân bằng.

@Project Syndicate 04 July, 2013

Tư Gia, 5h35’ ngày thứ Hai, 08/7/2013

39 comments:

 1. Ký hiệu của Nhân Dân Tệ sao giống của đồng Yên Nhật Bản vậy? Trung Quốc sao cứ đi "sao chép" lòng vòng của thế giới? Hàng ngàn năm nay họ cứ vỗ ngực xưng mình là anh hùng hảo hán.
  Nói vậy mà không phải vậy - người đời luôn nói thế.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Đúng rồi, ban đầu tớ cũng thấy kỳ kỳ, nên dịch là nhân dân tệ, nhưng rồi sau đó thì thấy rất nhiều bài viết lấy ký hiệu này nên thôi thì dùng nó để luôn để khỏi type mỏi tay. :D

   Delete
 2. Replies
  1. Ở Việt Nam bây giờ đầy rẩy chuyện bất ổn, bất công ngay cả khi bước chân ra đường.Những người có tài, có tiền,có tâm huyết có lòng tự trọng và danh dự. Người ta không chịu nổi với những cái bất bất rác rưỡi kia nên người ta ra đi gần hết rồi, số còn lại thì về ở ẩn vui thú điền viên.Còn Giới tư bản bây giờ mới tháo chạy ư ? có lẻ bánh đã hết tiền cũng đả chia buổi tiêt cũng đã tàn.Chạy là thượng sách

   Delete
  2. Việc nầy, các "người giàu" Trung Quốc đã thực hiện cách nay trên 1 năm rồi. Coi ở đây.

   Delete
  3. CHẾT LẶNG.
   Đất Nước Tôi.
   Bốn nghìn năm lịch sử.
   Nay.
   Sông đã cạn.
   Núi đã mòn.
   Lòng người thì li tán.
   Bơ vơ...
   Trẻ đã không còn tuổi thơ.
   Lớn thì lo âu thẩn thờ.
   Già lại đến gần hơn...
   Bởi những đêm dài không ngủ.
   Trí thì củ.
   Quan thì ngơ.
   Lợi ích lòng tham vô bờ.
   Khổ cho đồng bào tôi... Lại bơ vơ.
   Đất Nước ơi!
   Vần thơ tôi chết lặng.

   Delete
  4. Sao cháu không vào được hả BS? Hay bị chặn rồi ?

   Delete
  5. Tớ vẫn vào bình thường với điều kiện phải open DNS. Để tớ sao chép lại cho đọc nhen:

   PHÓNG SỰ ĐẶC BIỆT TẠI VIỆT NAM: CÓ DẤU HIỆU GIỚI TƯ BẢN ĐỎ TRONG NƯỚC THÁO CHẠY VỚI TÀI SẢN
   (07/05/2013 04:26 PM) (Xem: 3948)
   Tin từ giới ngân hàng và đầu tư quốc tế cho biết suốt mấy tháng qua, các nhà quản lý tại Anh, Canada, Úc, Mỹ đều ghi nhận một luồng tiền ồ ạt chảy từ Việt Nam sang nước họ dưới danh nghĩa đầu tư. Số tiền này nhiều và liên tục, không rõ nguồn gốc đến mức các lãnh tụ phe đối lập Úc còn giật mình đòi nhà cầm m quyền xét lại chính sách đầu tư nước ngoài ở quốc gia này bởi ngày càng có nhiều người nước ngoài trong đó có rất đông người Việt Nam sang Úc mua đất, cổ phần doanh nghiệp. Sự thật này trái ngược hẳn tình hình ảm đạm kinh tế trong nước.

   Báo chí chính thống và các nhà quản lý thì chỉ dám mon men phân tích chỉ số, niềm tin. Một sự thật hiển hiện nhưng khó nói đó là đã xuất hiện làn sóng nhà giàu, đại gia tư bản đỏ cuốn gói và tháo chạy, bằng cách này hay cách khác mang lượng tiền vốn khổng lồ ra nước ngoài, khiến kinh tế Việt Nam ngày càng kiệt quệ. Kinh tế Việt Nam đầy những lời ca ngợi tô hồng không thực tế. Hiện tại người giàu nhất Việt Nam năm 2007, ông Đặng Thành Tâm vừa cho bán 22 triệu cổ phiếu SQC, với giá trị ước tính 1.400 tỉ đồng trong một trào lưu mà báo chí gọi là đại gia đua nhau bán cổ phiếu, gom tiền tươi để lấy lại chút vốn.

   Một đại gia khác, Quốc Cường Gia Lai, cũng vừa bị khởi kiện ra tòa xung quanh một dự án ở Đà Nẵng là một điển hình cho tình trạng giới tư bản đỏ đang rơi vào giai đoạn kiệt quệ. Đó là chuyện có một vài người có máu mặt trong nước. Danh sách thật sự đang ngày càng dài, và càng lúc càng thê thảm hơn. Không chỉ ở Úc và Canada, ngay tại Hoa Kỳ, giới tư bản đỏ, cán bộ quan chức Cộng sản Việt Nam đang tìm cách đặt một chân vào, tìm một chỗ đáp an toàn cho mình. Rất nhiều người trong số đó miệng thì luôn hô to các khẩu hiệu và thề sống chết với Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng quay ra thì gom góp tiền bạc, đưa con cái đi trước, mua nhà và tìm gặp các luật sư để hỏi han cách thức định cư ở quốc gia mà suốt đời họ lên tiếng chửi rủa và tìm cách tiêu diệt.

   Báo chi trong nước luôn kêu ca rằng nền kinh tế Việt Nam đang thiếu vốn để sản xuất, nhưng thực chất hiện nay giới tư bản đỏ đang đua nhau bán cổ phiếu, ngưng đầu tư, gom tiền tươi để chuẩn bị cho một cuộc tháo chạy thầm lặng khỏi thiên đường Cộng sản. Trở lại với tình trạng các quốc gia tự do báo động nguồn tiền bí ẩn từ Việt Nam chảy ra ồ ạt mấy tháng nay, người ta dự đoán con số có thể lên đến hàng tỷ Mỹ kim. Có thể không ít trong số đó chính là tài nguyên quốc gia, mồ hôi nước mắt của đồng bào trong nước bị rút rỉa suốt mấy mươi năm nay.

   Delete
  6. có thông tin kiểm chứng k bác. Nếu k thì những tin này chỉ là đồn đoán thôi.

   Delete
 3. Hai búa chưa chết, giờ đến búa thứ 3, Sẽ lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng đúng là trẻ con thật!

  ReplyDelete
 4. Hôm 05/7/2013 anh Nguyễn Xuân Nghĩa có bài Trung Quốc Bắt Kịp Hoa Kỳ? khá hay.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mỹ có trường phái rất mong Trung quốc vượt hoa Kỳ, khi đó GDP của TQ sẽ vượt mức của Mỹ khoảng 20 ngàn tỷ USD. Vì khi đó TQ sẽ phải sản xuất nhiều gấp đôi hiện nay, sử dụng mọi nguồn lực TNTN, nhân lực, vật lực... để tạo ra sản phẩm vật chất, còn Mỹ thì phải in tiền nhiều hơn . Tiền làm từ giấy & mực với kỹ nghệ in để chi trả cho những món hàng do TQ sản xuất. Như vậy thì ai có lợi hơn ai.

   Delete
  2. Những thông tin này là theo dự đoán của World Bank từ 2012 nếu Trung Hoa tiếp tục tăng trưởng 10% liên tục.

   Delete
 5. Tại sao Trung Quốc thiếu tiền? Bài viết này chã hiểu gì cả vấn đề của kinh tế nói chung và Trung Hoa nói riêng. Có nước nào mà NHTW hết tiền đâu? Hết thì in, nhưng tại sao không dám in nữa. Đó mới là vấn đề nan giải. Hehehe,

  ReplyDelete
 6. Ông Nguyễn Văn Đực: BĐS chỉ mới bắt đầu đổ vỡ.... Trích:

  Theo Ông Nguyễn Văn Đực: - "Cội nguồn của nó là sản phẩm không bán được. Hiện nay, DN nào bán dưới 70% là nguy cơ. Mà bán được 70% là không dễ chút nào. Vì ví dụ như bán 70% nhưng người dân mới đóng 20 - 30% thôi, hoặc 40 - 50% thôi. Nên khi nhân lên, tổng số 70% nhân với 20 - 30 - 40% thì cũng không đủ để hoàn thiện được.

  Nhiều người dân không hiểu, thấy DN xây hết bê tông, lát hết, ốp gạch hết bên ngoài nên cứ yên tâm nhưng thật ra là trống trơn. Chi phí lát gạch trong nhà, sơn nước, đi dây điện, thang máy, cứu hỏa.... là chi phí rất lớn. Nhưng người dân cứ thấy DN xây hết tòa nhà rồi nên tin tưởng đóng 70 - 80%, nhưng chính xác mới là cái vỏ thôi."


  Có nghĩa là doanh nghiệp bất động sản Việt Nam mượn đầu heo nấu cháo, và giỏi đi đêm để có dự án được cấp đất?

  Trích tiếp: "Đến đầu năm 2013, Thủ tướng vào TP.HCM rồi về Hà Nội mới ra được Nghị quyết 02. Nhưng Nghị quyết 02 đến giờ là được 6 tháng rồi nhưng có tác dụng gì đâu. Trên giấy vẫn là trên giấy, tiền giấy vẫn là tiền giấy, chưa có một cái tiền nào cả. Suốt 6 tháng rồi mà cách điều thuốc của mình, chuyển từ cho thuốc sang chế thuốc, rồi đưa cho bệnh nhân thì thực sự tình hình đã nguy hiểm vô cùng tận."

  Tức là lo đánh nhau lấy đâu ra lo tổ quốc và dân tộc hử? Từ giờ đến hết nhiệm kỳ này tốt nhất là đắp chăn ngủ!!!

  ReplyDelete
 7. Vì Có sự mất cân bằng giữa thu, chi trong tài chính. Nên các khoản thu thuế từ các doanh nghiệp BDs và các Khoản thu từ thuế nhà đất đã giảm và thấp hơn các khoản chi. Nên Việc đưa nguồn tiền từ Ngân hàng bơm vào cho nền kinh tế và các doanh nghiệp địa phương thông qua ngân hàng, đã vượt quá nhu cầu khả năng trả nợ vay và vốn tự có của doanh nghiệp nên việc doanh nghiệp muốn hoạt động buột phải vay tiền từ tổ chức, cá nhân bên ngoài với lãi xuất cao là rủi ro lớn.

  ReplyDelete
 8. [img]https://lh4.googleusercontent.com/-XY1G5dEaUpM/UdriiIpBrdI/AAAAAAAAFYU/--jeZbrxd-8/s800/The%2520world%2520according%2520to%2520investors.jpg[/img]
  Bản đồ của các nhà đầu tư trên thế giới đánh dấu để mà quan tâm hoặc trốn chạy

  ReplyDelete
 9. Sau chuyện bạn Michael Todd Sestak hối lộ từ 20K đến 70K ông Tơn cho người Việt làm visa du lịch Mẽo lùm xùm, rồi lại rơi vào yên lặng một cách kỳ lạ. Nhưng lại xôn xao vấn đề tẩu tán tài sản đỏ xuất hiện ớ Úc, Mỹ, Anh, etc... lại lùm xùm.

  Hehehe, ban đầu là báo chí trong nước chỉ trích nhân viên ngoại giao Mẽo, kể cả người Việt trong nước và ngoài nước câu kết ăn hối lộ. Giờ thì đến việc các tư sản đỏ tẩu tán tài sản thì báo chí êm như cái vụ.

  Mình e rằng, rồi sắp tới tụi tư bổn giãy chết không khéo lại khóa tài sản tẩu tán và chôm luôn tiền bẩn bao năm hút máu này thì của thiên trả địa mà lại hay.

  ReplyDelete
 10. Nhiều lúc ngồi nghĩ lẩn thẩn về chuyện địa chính trị đã làm cho nhiều quốc gia nhỏ cạnh nước lớn phải khổ sổ. Nhưng chẳng cái khổ nào giống cái khổ nào, song lại chung một nguyên nhân.

  Ví như Cu Ba là do lãnh đạo nó vừa tham, vừa dốt, nằm bên cạnh Mỹ bao nhiêu nước đều sướng dù là những đảo quốc nhỏ cũng có thu nhập GDP đầu người đến hơn 10.000USD/năm lại không muốn. mà lại muốn bị cấm vận cho nghèo chơi.

  Còn 3 nước Đông Dương thì, có hết 2 nước dính với Trung Hoa, lại ngược lại cúc cung tận tụy với anh cả đỏ Trung Hoa thì cứ mãi nghèo hèn - kể cả Bắc Hàn.

  Trong khi đó cũng những quốc gia nhỏ bé khác như Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Singapore, etc... thì ngược lại, họ đã từng mơ ước như miền Nam Việt Nam trước 30/4/1975, mà bây giờ họ đã quá giàu so với Việt Miên Lào.

  Nhưng chung cho tất cả các quốc gia này là do lãnh đạo, vì cái đít dính quá chặt vào cái ghế nên phải khổ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Những thằng giàu khôn ngoan là ; biết cho thằng nghèo hàng xóm một ít tiền rồi nói một câu khiếm nhả này anh tôi nhờ anh canh chừng mấy thằng ăn trộm vặt giùm tôi.
   Những thằng nghèo khôn ngoan là những thằng biết nhận tiền đi làm vàng để chờ vàng lên bán kiếm lời đồng thời làm những gì thằng giàu nhờ cậy bởi ông bà xưa có câu ; ăn cây nào rào cây đó .
   Những thằng giàu không khôn ngoan là những thằng tham lam chỉ biết lấn đất của những thằng nghèo hàng xóm dẫn đến cải vã đánh lộn lẫn nhau gây ra thù hận ông bà xưa có câu;tham thực thì cực thân .
   Những thằng nghèo ngu dốt là những thằng nghiện rượu chỉ biết say sỉn chẳng biết làm gì nên mới có câu đã nghèo rồi còn mạt .
   Khổ một nổi trên đời này luôn tồn tại những thằng ngu va những thằng khôn như la một quy luật của xã hội   Delete
 11. Thế giới quan tâm vụ gián điệp Edward Snowden là quá đáng. Vì ai cũng biết rõ chuyện một chính phủ muốn cai quản công dân mình thì phải có cảnh sát. Thay vì cảnh sát là kiểu theo dõi thô, thì theo dõi bằng trí tuệ truyền thông thời internet cũng là một kiểu cảnh sát mềm.

  Ngoài ra, việc vai trò thống sói toàn cầu của Mỹ thì cần loại tình báo mềm như Window, Google, Facebook và kể cả theo dõi các cuộc điện thoại hay email là chuyện rất bình thường.

  Tình báo mạng thế giới cho đến nay có 3 cường quốc: Hàng đầu là Mỹ tình báo cả phần cứng và phần mềm. Thứ hai là Israel số một về tình báo phần mềm. Và thứ ba là Trung Hoa chuyên gia tình báo phần cứng, vì hầu hết thiết bị toàn cầu do Trung Hoa sản xuất.

  Nên việc gián điệp Edward Snowden chỉ là một cái cớ ẩn đằng sau cuộc chiến tranh mạng Mỹ Trung hơn là chuyện khác. Vì vụ này diễn ra ngay trên đất Hongkong, lẽ ra Trung Hoa phải cho dẫn độ về Mỹ. Nhưng Trung Hoa cho tay này bay sang Nga, vậy là Trung Hoa vi phạm cam kết an ninh mạng. Mình nghĩ đây là cái cớ để Mỹ đổ tội Trung Hoa và chú Edward Snowden thực ra có công với nước Mỹ hơn là có tội.

  ReplyDelete
 12. Lạm phát Trung Quốc tăng nhanh trở lại điều này chứng tỏ họ đâu có thắt chặt tiền tệ như đã nói?

  ReplyDelete
 13. [img]https://lh4.googleusercontent.com/-iqSKYJkeSeU/UdwMYDJLxlI/AAAAAAAAFaw/8xm8mmWYIVg/s800/Bi%25E1%25BB%2583u%2520%25C4%2591%25E1%25BB%2593%2520tham%2520nh%25C5%25A9ng%2520Vi%25E1%25BB%2587t%2520Nam.jpg[/img]
  Biểu đồ tham nhũng ở Việt nam được công bố hôm 9/7/2013, Phong vũ biểu Tham nhũng Toàn cầu của tổ chức Transparency International là khảo sát lớn nhất thế giới, tiến hành với 114,000 người ở 107 quốc gia. Việt Nam, khảo sát được thực hiện với 1000 người ở 15 tỉnh thành cuối năm 2012. Nó cho thầy Cảnh sát là lĩnh vực bị xem là chịu tác động nhiều nhất bởi tham nhũng, trong khi người dân Việt Nam năm 2013 bi quan hơn về tham nhũng, theo một khảo sát này.

  Nguồn: CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2012

  Và: Người VN 'ngày càng bi quan về tham nhũng'

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dân Việt chỉ thấy "hiện tượng" mà không hiểu rỏ "bản chất" nên đánh giá "cảnh sát" và "quản lý "đất đai" đứng đầu tham nhũng 1 và 2 trong khi đó nguồn gốc của nó là "đảng" lại xếp thứ 8, hehehe.

   Delete
 14. Cảnh sát mà tham nhũng thì còn ai dám chống tham nhũng nữa đây trời !

  ReplyDelete
 15. Những than thở của Bác nghe sao nhói lòng.
  Nhưng nó làm thay đổi suy nghĩ của bao nguòi.
  Internet đã có đen tận nhà của hầu như tất cả các hộ gia đinh tại các thành phố lớn, vậy mà những bài viết của Bác chỉ có vài còm thôi, chán lắm ghê.
  Bác đừng chán nhé, Bác đang trồng cây nhỏ đấy a.
  Chúc Bác luôn khoẻ.

  ReplyDelete
 16. Phạm Chí Dũng cũng là một cây bút xuất sắc hiện nay khi đề cập đến tôn giáo
  http://webwarper.net/ww/~av/www.bolapquechoa.blogspot.com/2013/07/lam-nao-khuat-phuc-nguoi-cong-giao_9.html

  ReplyDelete
 17. [youtube]http://youtu.be/e9fun0cZkgw[/youtube]
  Đất nước có một thế hệ điên khùng. Các bạn hãy nghe lời bản nhạc "Đánh nó đi" như này:
  "Tao biết mày cắn, mày xé, mày xài vũ khí. Nhưng tao thì không, tao nắm d… móc… Biết đâm, biết chém vì tiền và vì con bồ nhí...Đánh nó để nó nhớ mặt tao… Phải đánh cho nó chừa đi, bỏ thói bố láo. Đánh nó đi, đừng cho nó quay lại, đừng chọc vào tao..."

  Và lời bản nhạc: "Đêm tàn" thì có lời như này:
  "Tao hỏi "hàng em đâu?". Em ấy nói đây nè. Đưa đây để cho anh tựa đầu... Các em gái cởi bớt đồ nhanh, các em không phải che hết. Không thích thì đi, thích thì đến... Quậy thật đã sống đời hoang dã…"

  Thế nhưng lũ trẻ hét la vang dội như một lũ điên. Thật tội nghiệp cho chương trình Art work is work - Lễ hội Âm nhạc ASEAN - Hà Nội - Việt Nam.

  Bỏ phiếu tín nhiệm, phê và tự phê dùm cái đi tổng bí thư.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 18. "Đất nước có một thế hệ điên khùng."
  Không phải "một" mà là "vài" Bác Sỹ ạ. Đáng sợ nhất là những kẻ điên khùng hoang tưởng lại có trách nhiệm "định hướng" cho đồng bào chúng. Vòng quay vẫn tiếp tục.
  Lũ trẻ hò hét kia đáng thương hơn là giận.

  ReplyDelete
 19. [img]https://lh5.googleusercontent.com/-SkDRn3qg1Ng/UdzqKosCPuI/AAAAAAAAFbc/AV_sGpfPSro/s800/tin-nhiem-100713.jpg[/img]
  Hôm nay, trên trang tể tướng có tấm hình rất hài hước cho bài TPHCM lấy phiếu tín nhiệm 16 chức danh. Lấy phiếu kiểu giơ tay là một "sáng kiến" của cụ Đặng Xuân Đít để thực hiện cái gọi là tập trung dân chủ cho đảng cầm quyền. Bố đứa nào dám không giơ tay. Đúng là Đít với Khu. Huhuhu,

  ReplyDelete
 20. [img]https://lh5.googleusercontent.com/-SkDRn3qg1Ng/UdzqKosCPuI/AAAAAAAAFbc/AV_sGpfPSro/s800/tin-nhiem-100713.jpg[/img]

  ReplyDelete
 21. http://nguyentandung.org/lat-tay-tro-lua-dao-cua-nha-ngoai-cam-phan-thi-bich-hang.html
  cái tin náy hay nè mọi người xem chơi vui

  ReplyDelete
  Replies
  1. nói bác đại tá này đi gặp giáo sư Trần Phương xem có đúng ko?

   Delete
 22. [img]https://lh4.googleusercontent.com/-Po_JDN8kTEc/Ud1h90ETLNI/AAAAAAAAFcM/fhFZKEeH4kc/s800/V%25C4%2583n%2520Cao.jpg[/img]
  Hôm nay là ngày giỗ của ông Văn Cao mình chợt nhớ đoạn này trong Hồi Ký Văn Cao do nhà văn Nguyễn Thụy Kha?(không biết có nhớ nhầm không) chép đoạn ông Văn Cảo kể về vụ đánh Nhân Văn Giai Phẩm như sau, nhưng cái này mình lại đọc được trong cuốn "Đêm giữa ban ngày" của anh Vũ Thư Hiên:

  "Tố Hữu ấy à? Không, không phải đâu. Cần phải công bằng. Tố Hữu có không ưa mình, có làm khổ mình thật, do lòng đố kỵ mà ra. Mình cũng ghét cái thằng bắng nhắng ấy lắm. Nhưng có thế nào nói thế ấy. Tố Hữu chỉ là kẻ thừa hành thôi. Nói gì thì nói, trong lòng Tố Hữu vẫn còn một chút gì của nhà thơ chứ. Bề ngoài thì thế đấy – Tố Hữu lãnh đạo cuộc đánh từ đầu chí cuối. Người ta tưởng vụ Nhân văn – Giai phẩm nổ ra là bởi báo Nhân văn đăng mấy bài phê bình thơ Tố Hữu, Tố Hữu tức, Tố Hữu đánh.

  Nhầm hết. Longue Marche (tiếng Pháp, có nghĩa là cuộc quân hành dài, ý nói Trường Chinh) mới là kẻ sáng tác ra vụ Nhân văn – Giai phẩm. Để chạy tội Cải cách ruộng đất. Để tạo ra cái hố rác mà trút mọi tội lỗi của Lúy(ý nói Trường Chinh) vào đấy. Chính Longue Marche chứ không ai khác. Đừng tước bản quyền của Lúy, tội nghiệp!

  Longue Marche còn cho mời mình và Nguyễn Tuân đến gặp. Lúy nói cả tiếng đồng hồ về đảng tính, về trách nhiệm đảng viên. Chiêu hồi mà. Nguyễn Tuân nghe, mặt hất lên, ngáp không cần che miệng. Nguyễn Tuân vẫn thế – bất cần đời. Đôi lúc cũng có hèn một tí, hèn có mức độ thôi, trong đại đa số trường hợp là kẻ bất chấp. Mình nói với Longue Marche: “Nếu trong vườn hồng có sâu thì ta phải chịu khó mà bắt bằng tay, từng con một. Đổ ụp cả đống thuốc trừ sâu vào đấy thì chết cả vườn hồng. Rồi anh sẽ thấy: qua đợt đánh phá này không biết bao giờ nền văn nghệ Việt Nam mới ngóc đầu dậy được!” Lúy nghe, mặt câng câng.Cái cách của Trường Chinh là thế. Lúy gọi mình đến còn có ý này nữa: Lúy muốn mình phải hiểu – tôi đã chịu khó nghe các anh rồi đấy nhá, tôi dân chủ lắm rồi đấy nhá! Chứ còn cái nền văn nghệ của các anh, nó đáng giá mấy xu?."


  Các cụ thời Pháp vẫn luôn giữ được cái phong thái trung thực và lịch sự của tụi Tây nó truyền cho. Và sau nhiều năm mình tìm hiểu thì mình phải nói là, cụ Đặng Xuân Khu chính là bộ não của Việt Minh từ ngày thành lập đảng đến ngày cụ mất, và cho đến bây giờ tư tưởng của cụ Long March(Longue March: tiếng Pháp) vẫn còn in đậm trong tư duy của cộng sản ở Việt Nam. — feeling sad.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Nhạc sĩ Văn Cao (1923-1995) và Phạm Duy (1921-2013) là bạn thân thiết trong cả đời sống lẫn trong âm nhạc. Cả hai sinh hoạt văn nghệ, sáng tác nhạc, và cùng tham gia Việt Minh kháng chiến chống Pháp.
   Phạm Duy với hơn 1000 nhạc phẩm và được coi là cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam.
   Văn Cao chỉ sang tác gần 30 nhạc phẩm, phấn lớn là trước năm 1954. Sau Nhân Văn Giai Phẩm ông hầu như không sáng tác cho mãi đến cuối năm 1975, Văn Cao viết Mùa Xuân Đầu Tiên, nhưng ca khúc bị phê bình là không đi đúng đường lối của Đảng, không phục vụ cho Cách Mạng.
   Nhạc sĩ Phạm Duy có nhận xét về bạn mình như sau, “Thấp bé hơn tôi, khép kín hơn tôi, nhưng Văn Cao tài hoa hơn tôi nhiều.”
   Một người tài hoa như Văn Cao lại gần như không sáng tác và không có một nhạc phẩm giá trị nào sau 1954. Cùng với Văn Cao, một thế hệ “Vàng” của âm nhạc, thi văn Việt Nam, đã bị chết non sau 1954 và nhất là sau Nhân Văn Giai Phẩm 1955. Đó là một sự mất mát to lớn cho đất nước và những người chịu trách nhiệm vẫn được tôn sùng, huhuhu.
   Cheers.

   Delete
 23. "Cầy Cáo" hết thì Cung Tên phải gẫy. Có nhẽ cụ Huỳnh cụ Cao toàn theo Tây học.

  ReplyDelete
 24. Hôm nay CNN đưa tin ông Chu Tiểu Xuyên - Thống đốc ngân hàng trung ương Trung Hoa - quyết định nới lỏng lãi suất cho vay. Trong đó, ngân hàng có thể cho vay dưới lãi suất quy định nhằm cứu vỡ nợ. Nhưng vẫn siết chặt tìn dụng cho những con nợ xấu để cải cách hệ thống tài chính ngân hàng Trung Hoa, dù cho tăng trưởng chậm, nhằm đi đến một thị trường mở tự do và bỏ thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Vậy thì cái đám chư hầu sẽ làm sao đây? — feeling wonderful.

  ReplyDelete

Ghi một nhận xét:
- Tô đậm: <b>câu muốn tô đậm</b>
- Chữ nghiêng: <i>câu muốn in nghiêng</i>
- Chèn link: <a href="địa chỉ web muốn chèn">text</a>
- Chèn hình: [img]link hình muốn chèn[/img]
- Chèn video từ youtube: [youtube]link video cần chèn[/youtube]