Tuesday, August 27, 2013

TẬP VÀ TẢN QUYỀN VỚI ĐƠN VÀ ĐA NGUYÊN

+ Bài đọc liên quan:

Khi những phát minh khoa học kỹ thuật đẩy nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp, thì cuộc cách mạng dân chủ tư sản cũng đánh đổ chế độ chính trị phong kiến đã trị vì hơn 1.000 năm. Nền chính trị của nhân loại chuyển hướng từ một chế độ phong kiến tập quyền vào tay vua, chuyển sang chế độ tư bản tản quyền kiểm soát tập quyền của giai cấp cầm quyền.

Tóm tắt lịch sử thế giới trong 2 giờ đồng hồ

Thuyết tập quyền ở Trung Hoa do Khổng Khâu - Khổng Tử - sống cách đây 2.500 năm đưa ra với cái gọi là tam cương - quân thần cương, phụ tử cương và phu thê cương - để phục vụ cho tầng lớp cầm quyền là hợp thời lúc con người còn đời sống nông nô, luật pháp chưa phân minh, và sự hiểu biết của con người chưa đủ để thấy sức mạnh dân sự trong một xã hội, và cho một nền chính trị đơn nguyên.

Chủ thuyết tản quyền đầu tiên trên thế giới được xây dựng bỡi John Lock một triết gia kiêm chính trị gia người Anh và Nam Tước Montesquieu, một nhà chính trị và xã hội người Pháp sống trong thời kỳ Khai Sáng vào giữa cuối thế kỷ XVII đầu thế kỷ XVIII, họ đã viết ra trong một cuốn "Tinh thần pháp luật" - De l'esprit des lois - xuất bản ở Pháp năm 1748 dưới dạng nặc danh, và ở Anh 1750, mà nhà thờ công giáo đã liệt tác phẩm này vào thuộc loại sách cấm xuất bản. Hai ông đã đưa ra thuyết Tam đầu chế - hay còn gọi là tam quyền phân lập gồm lập pháp, hành pháp và tư pháp nhằm tản quyền, khi điều hành xã hội để kiểm soát sự tập quyền trên nền tảng đa nguyên chính trị. Nó hợp với thời kỳ công nghiệp xuất hiện, cho ra đời những tập đoàn kinh tế và công nghiệp lớn của xã hội.

Nhưng đất nước non trẻ nhất lại là quốc gia áp dụng tập quyền trong tản quyền sớm nhất ở hình thái chính trị đa nguyên mẫu mực nhất - vào năm 1776, Hoa Kỳ. Trong khi đó, Pháp mãi đến 1789 mới có cách mạng dân chủ tư sản, đã thế, Napoleon còn làm nước Pháp quay lại phong kiến, cho mãi đến đầu thế kỷ XIX mới có thể chế tản quyền và tập quyền trên nền tảng đa nguyên chính trị. Còn Karl Marx mãi đến 1848 mới có được bộ phận duy vật lịch sử phi khoa học với chủ nghĩa cộng sản phi khoa học.

Nếu trong triết học có những cặp phàm trù khoa học chung nhất để làm nền tảng cho lý luận tìm ra những cái mới, gọi là phát kiến cho khoa học xã hội, hoặc phát minh cho khoa học tự nhiên, thì trong chính trị học các cặp nhị nguyên luận đơn nguyên đa nguyên; tập quyền và tản quyền là những nền tảng để đánh giá, thực hiện nghệ thuật của sự có thể.

Nếu thuyết tập quyền dùng để phục vụ cho sự cai trị độc tài, không minh bạch, không có pháp luật của giai cấp cầm quyền, thì thuyết tản quyền lại phục vụ cho một xã hội pháp quyền, công bằng, và văn mình.

Nếu đơn nguyên dành để giai cấp cầm quyền thu tóm quyền lợi trong một thể chế độc tài bất minh và vô pháp luật, thì đa nguyên là khái niệm đưa đến kiểm soát quyền lực trong một thể chế pháp trị, công bằng văn minh.

Nếu thể chế xã hội tập quyền, đơn nguyên là hợp thời với thời kỳ chiếm hữu nô lệ và phong kiến thì nó lại là một thể chế phản động trong thời kỳ văn minh hiện nay.

Các cặp nhị nguyên - tập quyền tản quyền và đơn nguyên đa nguyên - phải được sử dụng như các các mặt đối lập, nhưng không đối kháng mà nó cần sự tương hỗ cho nhau trong một học thuyết chính trị hiện đại theo quy luật mâu thuẫn và thống nhất các mặt đối lập để phát triển. 

Bằng chứng rõ nét nhất là xã hội đa nguyên, tản quyền tốt nhất ở Hoa Kỳ, vẫn còn sự ngự trị đơn nguyên và tập quyền trong tranh cử, ứng cử, bầu cử và điều hành đất nước. Ví dụ, trong tranh cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2008, khi ông Obama và bà Hillary bất phân thắng bại trong đảng Dân chủ, thì buộc lòng đảng chính trị này phải sử dụng nguyên tắc tập quyền để quyết định bà Hillary phải hợp tác với ông Obama trong chính quyền mới, nếu đảng này thắng cử, và ông Obama là người đại diện cho đảng này ra tranh cử với ông Mc Cain.

Điều này có nghĩa là, trong cái đa nguyên tản quyền, có những thành tố đơn nguyên tập quyền để điều hành một tổ chức, xã hội. Không phủ định hoàn toàn đơn nguyên và tập quyền, nhưng đơn nguyên tập quyền phải là tập hợp con trong cái tập hợp cái đa nguyên và tản quyền. Chứ không phải là tập hợp con đơn nguyên tập quyền ôm lấy tập hợp cái đa nguyên và tản quyền mà nền chính trị Trung Hoa và Việt Nam đang đi theo và đang gây ra sự sụp đổ toàn diện như hiện nay. Đó là khoa học và chân lý trường tồn cho tiến bộ. Hya nói theo ngôn ngữ triết học là cái chung bao hàm cái riêng và cái riêng hỗ trợ cho cái chung.

Gần đây ở Việt Nam rộ lên 4 sự kiện - sửa đổi hiến pháp; thay đổi chính trị để kiểm soát quyền lực tốt hơn; đòi hỏi thành lập đảng Xã hội Dân chủ từ trong lòng đảng cộng sản cầm quyền; tái cơ cấu nền kinh tế để phù hợp với tình hình mới - sau 83 năm đảng cộng sản ở Việt Nam đi theo con đường đơn nguyên, tập quyền để cầm quyền. Nó làm ra những sai lầm toàn diện không thể sửa chữa được.

Tất cả 4 sự kiện trên đòi hỏi một thể chế chính trị được xây dựng trên nền tảng của 2 cặp nhị nguyên luận: đa nguyên và tản quyền, có nghệ thuật sử dụng cặp nhị nguyên đơn nguyên và tập quyền một cách thông minh, chứ không phải được xây dựng trên duy ý chí chỉ thuần cặp nhị nguyên, đơn nguyên và tập quyền như 83 năm qua. Vì:

Không thể duy trì một hiến pháp đơn nguyên và tập quyền để có thể kiểm soát được quyền lực, trong khi quyền lực chỉ một kẻ nắm quyền cai trị. Cũng như không thể tái cơ cấu nền kinh tế phù hợp với dòi hỏi với WTO và TPP khi nền kinh tế ấy bị tập quyền vào một nhóm lợi ích, mà không có một nhóm khác kiểm soát dưới một xã hội pháp quyền. 

Mọi sự trì hoãn và duy ý chí để bám víu vào cặp nhị nguyên - đơn nguyên và tập quyền - đều là những tư tưởng và hành động phản động với một chính quyền cần sửa đổi tốt đẹp hơn và tiến bộ hơn. 

Hành động đi ngược với văn minh của loài người trong việc sửa đổi từ thể chế chính trị đơn nguyên tập quyền sang đa nguyên và tản quyền là một hành động phải bị lên án và phải chấm dứt. Văn minh của loài người cần được tiếp thu và áp dụng thông minh nhất, ấy mới là nghệ thuật của sự có thể.

Asia Clinic, 9h18' ngày thứ Ba, 27/8/2013

23 comments:

 1. Đảng ta vận dụng tài tình
  Đơn nguyên quyền thống trị, nhưng Đa nguyên cạnh tranh kinh tế
  Đơn nguyên tuyển dụng cán bộ công chức, nhưng Đa nguyên cạnh tranh việc làm

  Về cai trị
  Tập quyền ban hành luật lệ, nhưng Tản quyền vận dụng luật lệ

  Về nhân lực
  Tập quyền cấp chỉ tiêu học bổng, nhưng Tản quyền tuyển nghĩa vụ quân sự

  Kết luận: B ta vô địch thực tiễn.

  ReplyDelete
  Replies
  1. làm gì có chuyện đa nguyên cạnh tranh kinh tế, bạn Toét mơ ngủ à

   Delete
  2. Cái gì ăn thì ảng ta đơn nguyên, còn làm thì cho chúng mày đa thỏa con gà mái nhá!

   Delete
  3. Bác toét, QN chịu bác giải thích đi.
   P/S lần nào cãi cũng bị chọc lại, nên rút kinh nghiệm.

   Delete
 2. Đa Đoảng là tập hợp những thành phần ưu tú trong Đa Đoảng khác nhau, để đứng ra tranh cử 1 cách có dân chủ và giành quyền lãnh đạo đất nước từ những Đoảng phái khác, về cho Đoảng mình. Nó Chỉ xuất hiện các nước dân chủ tiến bộ.

  Đơn Đoảng là chỉ tập hợp, nhửng thành phần ưu tú trực thuộc đơn Đoảng và độc Đoảng đó, đứng ra cai trị các thành phần ưu tú khác trong xã hội. Nó Chỉ xuất hiện ở những nước Đơn nguyên, nên việc cai trị toàn dân là do nội bộ Đoảng đó thực hiện.

  Pháp luật ở nước đơn nguyên là do giai cấp cầm quyền viết ra thì giai cấp cầm quyền, có quyền áp đặt , bẻ cong pháp luật buộc dân phải tuân thủ theo, dù muốn hay không muốn.
  Pháp luật ở nước đa nguyên viết ra để cho người dân biết thượng tôn pháp luật.

  Kinh tế ở nước Đa Đoảng vì có ưu thế đa thành phần làm nền, nên các sáng kiến, về khoa học đều được ưu tiên phát huy, nên việc áp dụng các thành tựu khoa học đó, vào trong sản xuất để hình thành nền 1 kinh tế công nghiệp qui mô lớn là 1 ưu thế.
  Kinh tế ở nước Đơn nguyên đi chậm, vì cách quản lí tập quyền nên các sáng kiến đưa ra chưa kịp phát huy thì đã mất đất sống nên hệ lụy là nó dung dưởng những kẻ ít tài để cai trị kẻ nhiều tài.

  ReplyDelete
 3. Hehehe, cha nội Tâm Sự Y Giáo chơi một bãi về ông thiến xỉ Hoàng Văn Lễ làm cho Báo Nhăn Răng lột mẹ nó hehehe bài của ông thiến xỉ xuống rầu.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hồi nảy mở không thấy bài, nhưng giờ refresh nhiều lần thì ra bài của thiến xỉ Ở Đây.

   Nhưng mà hehehe thiến xỉ này có ở bên Mẽo hông? nếu ở Mẽo thì chắc ở Tét Xợt anh em nào ở bển kiếm thiến xỉ này trùm mền quánh cho phù mỏ như quánh tay hehehe Trường hồi xưa treo tường cụ cho hắn bỏ mẹ hehehe nước Mẽo dìa xứ thiên đàng luôn nhen.

   Delete
 4. Bs vất vả quá, hầu như ngày nào cũng tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để nâng cao dân trí vẹt. Mong rằng thập niên tới đất nc sẽ có được những thay đổi căn bản.

  ReplyDelete
 5. Hôm nay bà Phạm Thị Hoài có bài Nhân bản vô tính moi cái thành tích lâu nay viết nhiều bài trên nhiều báo với giọng điệu ngụy biện, nhưng chỉ là một tác giả là ông tiến xỉ Hoàng Văn Lễ.

  ReplyDelete
 6. Các cụ sao khoái viết dài dằng dặt đến thế nhỉ? Hôm nay cụ Phạm Đình Trọng có bài kể tội đảng cộng sản ở Việt Nam như sớ táo quân. :D Thì giờ đâu mà đọc ở thời buổi mà thời gian chả còn để thở như hôm nay?

  ReplyDelete
 7. [img]https://lh6.googleusercontent.com/-CtJFDX7MN30/Uh2mvGs09KI/AAAAAAAAGaM/SczDoEe8c28/s800/Ki%25E1%25BA%25BFn%2520ngh%25E1%25BB%258B%2520kh%25C3%25B4ng%2520x%25C3%25A2y%2520s%25C3%25A2n%2520bay%2520Long%2520Th%25C3%25A0nh.jpg[/img]
  Mình thấy kiến nghị này là đúng. Vì mình đã từng làm việc với tụi BP ở khu vực Long Sơn Bà Rịa và Long Thành cho nhà máy Khí Điện Đạm Phú Mỹ thì tỷ lệ sét đánh khu vực Long Sơn là cao nhất Đông Nam Á, còn tỷ lệ mưa ở Long Thành là cao nhất Đông Nam Bộ.

  Nhưng vấn đề đặt ra là chính phủ đã ký kết với một tập đoàn của Hàn Quốc làm đường cao tốc từ Tân Sơn Nhất về sân bay quốc tế Long Thành đang làm dang dỡ bằng quỹ đất Sài Gòn thì làm sao đây?

  Haiza, một dự án của thiên niên kỷ mà như mua bó rau muống ấy nhỉ? Mời các bạn đọc bài đăng trên Thời báo kinh tế Sài Gòn và lời bình của các người trong nghề hàng không nhen:
  Xem xét kiến nghị không nên xây sân bay Long Thành
  .

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hết tiền rồi thì thôi chứ rau muống gì, trước tưởng bán đất xung quanh là đủ tiêu ai dè bây giờ đất đai bán cho ai

   Delete
 8. Trong tiếng Việt chữ (độc) luôn mang một ý nghĩa xấu xa không tốt.Bản chất ngay từ đầu đã xấu thì làm sao cho ra những kết quả tốt được.Độc đảng độc tài cũng nằm trong qui luật đó thôi.Sở dĩ nó tồn tại và cố nếu kéo là do lòng tham,ích kỉ của một người,một nhóm,một đảng phái luôn đặt lợi ích của họ lên trên lợi ích của quốc gia.Nhưng Họ quên rằng;
  Độc lập mà không có tự do thì làm sao có ấm no hạnh phúc cho nhân dân.
  Độc đáo,độc nhất vô nhị mà rơi vào tay của những kẻ tham lam ích kỉ thì còn đâu là quí giá với toàn dân.
  Độc đắc.Một mình vui sướng trong khi cả một trăm ngàn người khác buồn(xét theo cơ cấu giải thưởng)thì làm sao xã hội có sự lẻ phải công bằng.
  Một xã hội như vậy thì làm sao mà đảng quang vinh muôn năm được phải không?

  ReplyDelete
 9. [youtube]http://youtu.be/hCop3IGZH2o[/youtube]
  Clip của Tan Le nói về chuyện Boat People quá hay, có thể dùng để học nghe english tốt.

  ReplyDelete
 10. Replies
  1. (Thân không,thế có,tiền không).Đây được xem là khởi đầu sự nghiệp của đa số quan nhà sản,các quan dùng con dấu để ăn tiền,dùng tiền này mua thân tạo thêm thế.Một sự thăng tiến hoàn hảo dưới mái nhà XHCN.

   Delete
 11. [img]https://lh3.googleusercontent.com/-NsPpvfyP3IQ/Uh7AQYkjfoI/AAAAAAAAGbA/UxIttzaMyC8/s800/Loa%2520l%25C3%25A0ng.jpg[/img]
  Cương quyết bám lấy dân vận dù nói láo để mỵ dân. Nên hôm nay báo An Ninh Thủ Đô có bài viết Đảng Cộng sản Việt Nam - lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. :'(

  ReplyDelete
  Replies
  1. Theo cháu Việt Nam cần nâng cao dân trí và quan trí dần dần như tâm nguyện của cụ Phan Châu Trinh. Nhưng cuộc ý tưởng của cụ Phan chỉ thực hiện được khi Việt Nam vào TPP và có công đoàn độc lập.

   Trông đợi vào thế hệ lãnh đạo trẻ 7x,8x,9x chỉ là hão huyền. Vì cháu đã chứng kiến, đa số đều nói láo như sản.

   Delete
 12. Vậy là xong đời al Assad đệ nhị rồi. Putin cho rút nhân sự ở các căn cứ hải quân Nga ở Syria thì xem như xong. Việt Nam hãy coi chừng, sẽ không lâu nữa đâu nếu còn đàn áp dân chúng!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. K....K...K. Đề nghị Bác sĩ không được vẽ đường cho hươu chạy, để chiêm nghiệm sự tất yếu của lịch sử mới là điều sâu sắc. Tôi mong chờ ngày đó từ lâu rồi. Cơn giông sẽ chở lại để quét sạch lũ rác rưởi. Đừng để cho lũ rác rưởi biến thái thì phim sẽ hay hơn.

   Delete
 13. vào trang của Bác Sĩ đoc chùa lâu lắm rồi .nhưng lần này Em mới comment.trước hết xin cảm ơn Bác sĩ đã chia sẻ kiến thức cho cộng đồng.thời điểm lịch sử này cần rất rất nhiều người hiểu biết,có tâm và có trách nhiệm cùng chung tay để nâng cao dân trí và khai sáng cho lớp trẻ có nhận thức sâu hơn về xã hội.theo Em thì mọi hoạt động trong xã hội điều phải cần hai điều quan trọng lực đẩy và bộ hãm.Ví dụ như hoạt động của chiếc xe đạp muốn chiếc xe tiến về phia trước thì ta cần một lực tác động vào thì chiếc xe mới chuyển động được.còn khi ta muốn dừng xe thì ta cũng cần tác động vào bộ hãm ,tức là phanh xe thì xe mới có thể dừng lại theo ý muốn chủ quan của người điều khiển.còn các phương tiện cao cấp hơn như xe máy,ô tô hay máy bay thì cần những bộ hãm phù hợp với động cơ của nó.động cơ càng mạnh thì cầm bộ hãm càng tốt hơn .trong tổ chức và quản lý điều hành xã hội cũng vậy .nó luôn có sự vận động và chuyển động không ngừng.câu nói nổi tiếng của Lod anton là:" quyền lực tuyệt đối ,thì tha hóa tuyệt đối" chính vì vậy ở các thể chế dân chủ khi một cá nhân nào được giao quyền lực càng nhiều thì họ lại càng bị kiểm soát gắt gao.cho nên khônghay ít sẩy ra tình trạng lạm quyền.và nếu có sẩy ra thì có các đảng đối lập hay báo chí họ như những bộ phanh hãm lại.vì vậy xã hội luôn phát triển theo chiều hướng tiến bộ.vì không có một cá nhân nào hay tổ chức nào nằm ra ngoài vòng hiến pháp và pháp luật đã được toàn dân đồng ý và minh định.

  ReplyDelete

Ghi một nhận xét:
- Tô đậm: <b>câu muốn tô đậm</b>
- Chữ nghiêng: <i>câu muốn in nghiêng</i>
- Chèn link: <a href="địa chỉ web muốn chèn">text</a>
- Chèn hình: [img]link hình muốn chèn[/img]
- Chèn video từ youtube: [youtube]link video cần chèn[/youtube]