Saturday, April 25, 2015

ĐẠO LUẬT S-219 - NGÀY HÀNH TRÌNH ĐẾN TỰ DO - CỦA QUỐC HỘI CANADA

Hình của TNS Lê Thanh Hải

Lời phi lộ

Dự luật S-219 "Ngày của Hành trình đến tự do" do Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải bảo trợ đã được Quốc hội Canada chính thức biểu quyết thông qua chiều 22/4/2015 lúc 19:15 giờ Canada. Nó kết thúc một tiến trình lập pháp được đề nghị, tranh luận và đi đến thống nhất kể từ ngày 10/4/2014. Dự luật này sẽ là viên gạch tiên phong gầy dựng một nền móng tiền lệ để các quốc gia tiên tiến bước theo, và đi đến công nhận cộng đồng người Việt Nam tỵ nạn cộng sản đàn áp dân Việt. Ngày 30/4 hằng năm ở Việt Nam, cộng sản tổ chức ăn mừng, thì người Việt ở Canada tổ chức tưởng niệm ngày quốc nhục.

Dưới đây là nguyên văn bản Anh ngữ và bản dịch Việt ngữ của Luật sư Đặng Dũng (Nam Cu Phuong Dinh) từ Sài Gòn về Đạo Luật S-219 "Ngày của Hành trình đến Tự do" do Thượng Nghị Sỹ Canada gốc Việt, ông Ngô Thanh Hải đề xướng đã được Quốc hội Canada thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2015. Toàn quyền Canada, ông David Johnston đã ký sắc lệnh hoàng gia ban hành đạo luật S-219 nói trên hôm 23/4/2015.

Cảm ơn TNS Ngô Thanh Hải và Quốc hội Canada đã hiện thực lịch sử Việt đúng với nó có.

Cảm ơn Luật sư Đặng Dũng đã dịch đạo luật này.

Nội dung tóm tắt
2nd Session, 41st Parliament / Phiên họp thứ Nhì, Quốc Hội kỳ thứ 41
62-63-64 Elizabeth II, 2013 - 2014 / Niên hiệu 62-63-64 Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị, 2013-2014-2015
Chapter 14 / Chương 14
Royal assented to 23rd April 2015 / Sắc lệnh hoàng gia ký ngày 23/4/2015
Parliament of Canada / Quốc hội Canada
BILL S-219 / Đạo Luật S-219 

As Passed by the Senate on December 8, 2014 and the House of Commons on April 22, 2015
An Act respecting a national day of commemoration of the exodus of Vietnamese refugees and their acceptance in Canada after the fall of Saigon and the end of the Vietnam War

Một đạo luật bày tỏ sự trân trọng về một ngày lễ của quốc gia để nhớ đến việc di cư của các người dân tỵ nạn Việt Nam và sự chọn lựa sinh sống và được sống tại Canada sau khi chính quyền Sài Gòn sụp đổ và chấm dứt chiến tranh Việt Nam.


AS PASS BY THE SENATE DECEMBER 8, 2014 AND THE HOUSE OF COMMONS ON APRIL 22, 2015
ĐƯỢC THƯỢNG VIỆN THÔNG QUA NGÀY 08/12/2014 VÀ VIỆN THỨ DÂN THÔNG QUA NGÀY 22/4/2015

SUMMARY – TÓM TẮT

This enactment designates the thirtieth day of April in each and every year as “Journey to Freedom Day”.
Việc ban hành đạo luật này xác định rằng ngày thứ 30 của tháng 4 hàng năm sẽ được coi là kỷ niệm “Ngày Hành trình đến Tự do”.

Whereas the Canadian Forces were involved in the Vietnam War with supervisory operations to support the aim of establishing peace and ending the Vietnam War by assisting in the enforcement of the Paris Peace Accords of 1973;
Xét rằng Quân đội Canada đã liên quan đến cuộc chiến Việt Nam bằng hoạt động giám sát và hỗ trợ với mục đích thiết lập hòa bình và chấm dứt cuộc chiến Việt Nam bằng việc tham gia vào lực lượng thực thi Hiệp định Hòa bình Paris 1973;

Whereas on April 30, 1975, despite the Paris Peace Accords, the military forces of the People’s Army of Vietnam and the National Liberation Front invaded South Vietnam, which led to the fall of Saigon, the end of the Vietnam War and the establishment of the Socialist Republic of Vietnam Government;
Xét rằng vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, mặc dù đã có Hiệp định Hòa bình Paris nhưng quân đội Việt Nam và Mặt trận Giải phóng Miền Nam Việt Nam đã xâm lược Miền Nam và dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn, chấm dứt cuộc chiến và thiết lập nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Whereas the United Nations High Commissioner for Refugees has reported that these events and the conditions faced by individuals in Vietnam, including deteriorating living conditions and human rights abuses, contributed to the exodus of approximately 840,000 Vietnamese people, who were referred to at the time as “Vietnamese boat people”, to neighbouring countries in the ensuing years;
Xét rằng Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về tị nạn đã báo cáo rằng các biến cố đó và vì mỗi con người Việt nam phải đối mặt với nó và điều kiện sống ngày một xấu đi và cùng với việc bị xâm phạm nhân quyền, những điều đó đã khiến cho cuộc di cư của khoảng 840.000 người Việt nam mà chính họ vào thời gian đó là trở thành các “thuyền nhân Việt Nam “ di cư đến các quốc gia láng giềng của VN vào những năm sau đó;

Whereas the United Nations High Commissioner for Refugees has reported that at least 250,000 Vietnamese people lost their lives at sea during the exodus of the Vietnamese people for reasons that included drowning, illness, starvation and violence from kidnapping or piracy;
Xét rằng Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về người tỵ nạn đã báo cáo cho biết rằng có ít nhất 250.000 người Việt Nam đã bỏ mạng ngoài khơi trong cuộc di cư của người Việt Nam, họ đã chết vì chết đuối, bệnh tật, đói khát, bị bạo lực, bắt cóc và hãm hiếp;

Whereas the sponsorship refugee program in Canada, assisted by the efforts of Canadian families, Canadian charities, religious groups and non-governmental organizations, contributed to Canada accepting more than 60,000 Vietnamese refugees, among whom it has been estimated that 34,000 were privately sponsored and 26,000 were assisted by the Canadian government;
Xét rằng với chương trình bảo trợ người tỵ nạn ở Canada, được thực hiện với những nỗ lực của các gia đình người Canada, của các hội từ thiện Canada, của các nhóm tôn giáo và các tổ chức phi chính phủ, đã đóng góp vào việc Canada đã chấp nhận hơn 60.000 người tỵ nạn trong số đó có đến 34.000 người được các hội đoàn tư nhân bảo trợ và 26.000 người tỵ nạn được bảo trợ bởi chính quyền Canada.

Whereas the major and sustained contribution by the people of Canada to the cause of refugees was recognized by the United Nations High Commissioner for Refugees when it awarded the Nansen Refugee Award to the “People of Canada” in 1986; And whereas April 30 is referred to by many members of the community of displaced Vietnamese people and their families in Canada as “Black April Day”, or alternatively as “Journey to Freedom Day”, and is, therefore, an appropriate day to designate as a day to remember and commemorate the lives lost and the suffering experienced during the exodus of Vietnamese people, the acceptance of Vietnamese refugees in Canada, the gratitude of Vietnamese people to the Canadian people and the Government of Canada for accepting them, and the contributions of Vietnamese-Canadian people — whose population is now approximately 300,000 — to Canadian society;
Xét rằng đa số sự giúp đỡ duy trì được bởi người dân Canada vì nguồn gốc của việc tỵ nạn của người tỵ nạn được chấp nhận bởi Cao Ủy LHQ về người tỵ nạn, và sự giúp đỡ này đã được tưởng thưởng bằng giải thưởng cao quí về Người tỵ nạn Nansen cho người dân Canada vào năm 1986, và xét rằng ngày 30 tháng 4 được mọi người nói đến trong cộng đồng trong việc họ phải thay đổi cuộc sống và nơi định cư của người dân Việt Nam và gia đình của họ lưu lạc đến Canada như là “ Ngày tháng Tư đen” trở thành “Ngày Hành trình đến Tự do” và do đó thích đáng để trở thành ngày mà mọi người nhớ đến và tưởng niệm những mạng người đã bị mất và những kinh nghiệm đau đớn mà những người tỵ nạn phải trải qua trong cuộc di cư của người dân Việt Nam và sự được chấp nhận cho người Việt Nam được sinh sống tại Canada và được chính phủ Canada chấp thuận và cũng là để nhớ đến sự đóng góp của người dân Canada - và người dân Việt Nam mà số dân này hiện nay có vào khoảng 300.000 người trong xã hội Canada;

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows/
Do vậy, nay nhân danh Quyền năng của Nữ hoàng,căn cứ và với sự cố vấn và đồng thuận của Thượng Viện và Thứ Dân Viện nước Canada, nay ban hành đạo luật:

SHORT TITLE / Tên gọi ngắn gọn :
1. This Act may be cited as the Journey to Freedom Day Act. JOURNEY TO FREEDOM DAY.
1. Đạo luật này được gọi là “Ngày Hành trình đến Tự do”.

2. Throughout Canada, in each and every year, the thirtieth day of April shall be known as “Journey to Freedom Day”.
2. Khắp đất nước Canada, hàng năm và mỗi năm, vào ngày thứ Ba mươi của tháng Tư sẽ được biết đến như là “Ngày Hành trình đến Tự do”.

3. For greater certainty, Journey to Freedom Day is not a legal holiday or a non-juridical day.
3. Để rõ nghĩa hơn,“Ngày Hành trình đến Tự do” sẽ là ngày lễ kỷ niệm nhưng không phải là ngày nghỉ lễ chính thức.


Asia Clinic, 13h46' ngày thứ Bảy, 25/4/2015

9 comments:

 1. Chúng ta không có quyền và không nên từ chối thỉnh cầu của những con người thất bại đau khổ về một ngày để họ được chung lòng tưởng nhớ, tiếc nuối những hào quang của quá khứ. Những ngày tháng mà vài trăm ngàn con người sống trong nhung lụa còn vài chục triệu đồng bào chịu cảnh lầm than, và đến ngày hôm nay mọi sự đã thay đổi một cách tuyệt vời, một cách xứng đáng nhất.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hôm nay 87 triệu người sống lầm thyan cực khổ, chỉ có 3 triệu sống trên nhung lụa thôi Hieu Trinh Le. Hehehe,

   Delete
  2. mình thấy ý kiến của bạn cũng hay....... nếu mấy ông làm chính trị nhìn theo hướng này thì đỡ nhứt đầu. tuy nhiên, là ko nhìn theo hướng này dc....... cứ vô tư mặc kệ họ thì con cháu chúng ta sống o nước ngoài sẽ hiểu sai lich sử nước nhà

   Delete
 2. Đất nước Việt Nam có từ bao đời nay, trải qua bao cuộc chiến tranh với sự hy sinh của biết bao nhiêu người. Chỉ vì 1 mục đích duy nhất: Thiết lập hòa bình, thống nhất đất nước, đưa nhân dân trở về với cội nguồn vốn có của mình. Đáng lẽ ra điều đó phải được tôn vinh, phải được ghi nhận. Nhưng trong đạo luật này có câu " quân đội Việt Nam và Mặt trận Giải phóng Miền Nam Việt Nam đã xâm lược Miền Nam và dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn, chấm dứt cuộc chiến và thiết lập nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam". Thử hỏi, dù là miền Nam hay miền Bắc thì cũng đều nằm trên lãnh thổ đất nước Việt Nam, cũng đều nằm trên dải đất hình chữ S từ bao đời, bao thế hệ, từ thời các vua Hùng dựng nước và giữ nước... vậy sao có thể nói là " quân đội Việt Nam và Mặt trận Giải phóng Miền Nam Việt Nam đã xâm lược Miền Nam" mà chính xác phải là "quân đội Việt Nam và Mặt trận Giải phóng Miền Nam Việt Nam đã giải phóng Miền Nam" từ đó đãn đến thống nhất đất nước, đưa đất nước Việt Nam trở về đúng vị trí của nó như trong lịch sử.
  Còn về những người dân di cư sang Canada cũng như các nước khác lúc bấy giờ, tôi hiểu cảm giác của họ, và tôi tin là không chỉ mình tôi hiểu mà tất cả mọi người đều hiểu. Nó giống như là khi bạn đặt hết niềm tin vào 1 điều gì đó, và bạn luôn cho rằng nó là đúng nhất, là tốt nhất với mình cũng như với những người thân của mình mà bỗng chốc nó sụp đổ, nó tan tành... hẳn bạn sẽ đau đớn và thất vọng vô cùng. Từ đó bạn căm ghét, thù hận cái đã làm niềm tin ấy của bạn đổ vỡ. Hoặc có thể bạn cảm thấy xấu hổ, không dám đối mặt với hiện tại lúc đó- rằng mình đã đi theo, nghe, và làm theo 1 thế lực mà đáng lẽ ra mình nên chống trả lại họ, mà cụ thể đó là Chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ. Hoặc cũng có nhiều và rất nhiều lý do nữa mà nguồn gốc chủ yếu của những lý do ấy chỉ là bạn muốn phản đối đất nước thống nhất, phản đối dân tộc độc lập, phản đối nước Việt Nam xây dựng chủ quyền riêng... Mang những nỗi uất ức ấy, bạn dẫn gia đình mình, con cái mình, họ hàng mình... di cư, tìm đến 1 đất nước tốt đẹp hơn và gieo vào trong đầu óc của những đứa trẻ thơ ngây rằng: cộng sản độc ác, là do cộng sản ép gia đình ta phải di cư, trở thành dân tị nạn, là do cộng sản khiến cho người thân ta trôi dạt, bị giết, bị cưỡng hiếp,... Và từ đó, họ trở nên thù hẳn với chế độ cộng sản mà đáng lẽ ra họ nên trân trọng và yêu quý. Tôi không trách bạn khi bạn có suy nghĩ như vậy, bởi tôi hiểu hơn ai hết rằng: trải qua bao đớn đau trên chiếc thuyền lênh đênh ngoài biển cả, chứng kiến bao mất mát, đau thương... bạn đã thù hận lại càng thêm thù hận. Nhưng cho tôi được nói rằng: lỗi ở đây không phải do nhà nước Việt Nam, bởi đất nước không hề ép các bạn phải di cư mà luôn luôn chào đón các bạn. Cho nên không thể đổ lỗi cho đất nước cũng như đổ lỗi cho ĐCS Việt Nam. Và người đề ra đạo luật này TNS Ngô Thanh Hải, có phải ngài nên suy nghĩ lại khi đã trình lên 1 đạo luật mang đầy tính khiêu khích và chia rẽ tinh thần đoàn kết dân tộc như vậy. Chắc hẳn ngài sẽ nói là do yêu nước nên mới phải đòi lại công bằng cho những người đã chịu bao khổ cực để di cư sang nước ngoài, mà cụ thể ở đây là sang Canada . Xin thưa với ngài rằng: có phải ngài đang muốn chứng kiến một cuộc đổ máu nữa, mà đó là máu của dân tộc ngài, dân tộc Việt Nam, một dân tộc với truyền thống yêu nước.
  Người xưa có câu " Khôn ngoan đối đáp người ngoài/ Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau", vậy mà, " đối đáp người ngoài" chưa thấy đâu, đã thấy mấy chú gà " đá" nhau rồi. Có phải chúng ta nên suy nghĩ lại không?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dear Lý Hảo,

   Xâm lược là đúng đấy Lý Hảo.

   Vì theo Hiệp định Paris 1973 thì 2 miền chia đôi chiến tuyến như Nam và Bắc Hàn để xây dựng mỗi quốc gia riêng chứ không được động binh đao nhen. Hehehe, phải nắm lịch sử thì mới bàn, còn thiếu hiểu biết thì không nên bàn luận nhen Lý Hảo.

   Delete
  2. #Lý Hảo: trích dẫn đúng câu từ đạo luật của người ta mà đọc bằng tiếng việt của mình vẫn không hiểu được nghĩa thì....e... lạy... thánh..

   Delete
 3. Cảm ơn TNS Ngô Thanh Hải và Quốc hội Canada hiện đúng theo thực lịch sử Việt.

  ReplyDelete
 4. Cảm ơn TNS Ngô Thanh Hải và
  Quốc hội Canada đã chấp nhận Dự luật S-219 "Ngày của Hành trình đến tự do".

  ReplyDelete
 5. Trong chuyện thuyền nhân Việt tỵ nạn chính trị với tụi ‪#‎CSPĐ‬ thì Canada đi trước rồi các nước theo sau. Giờ lấy ngày quốc nhục 30/4 để làm ngày Hành trình đến tự do cũng là Canada đi trước, rồi đếm Mỹ tiếp bước theo sau. Hôm 28 tháng 4, Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal đã đệ trình Quốc Hội Hoa Kỳ một nghị quyết, nhằm đánh dấu 40 năm Tháng Tư Đen và sự kiện lịch sử ngày Sài Gòn thất thủ. Tôi xin cảm ơn nhân dân và chính quyền Canada một lần nữa nhen bà con.

  ReplyDelete

Ghi một nhận xét:
- Tô đậm: <b>câu muốn tô đậm</b>
- Chữ nghiêng: <i>câu muốn in nghiêng</i>
- Chèn link: <a href="địa chỉ web muốn chèn">text</a>
- Chèn hình: [img]link hình muốn chèn[/img]
- Chèn video từ youtube: [youtube]link video cần chèn[/youtube]