Sunday, May 10, 2015

HTV9 ĐƯA TIN TRAO HỌC BỔNG QUỸ TÂY DU


Các bạn thân mến,

Hiện GO WEST Foundation chưa có giấy phép mở Văn phòng Đại diện tại Việt Nam, mà GWF phải hoạt động dưới sự giám sát của Trung Ương Hội Khuyến học Việt Nam 24 tháng sau khi thành lập, thì Văn Phòng Chính phủ mới xem xét hồ sơ cho phép mở VPĐD tại Việt Nam. 

Việc đưa tin của HTV9 là một sự ủng hộ hết lòng của chính quyền TPHCM, mà chúng tôi vô cùng cảm kích. Sự ủng hộ của chính quyền TPHCM lần này với GWF trong lĩnh vực giáo dục được ví như ngày xưa Ông Võ Văn Kiệt và Bà Ba Thi tháo khoán nông nghiệp các bạn có biết không?

Chúng tôi có liên hệ VTV thông qua cô Đỗ Quyên để đưa tin, nhưng họ lơ không hiểu vì lý do gì?

Chính vì thế Ban điều hành GWF buộc lòng phải giới hạn khách tham dự. Chúng tôi tổ chức được sinh nhật lần 1 và trao giải như hôm 05/5/2015 là một nổ lực rất to lớn của cả chính quyền TPHCM và các ban ngành cùng GWF.

Sau đây là clip 55'' của HTV9 đã đưa tin lúc 15:00 và 19:00 ngày 06/5/2015 về học bổng Quỹ Tây Du:


BS Hồ Hải kính báo.

Sài Gòn, 10/5/2015

No comments:

Post a Comment

Ghi một nhận xét:
- Tô đậm: <b>câu muốn tô đậm</b>
- Chữ nghiêng: <i>câu muốn in nghiêng</i>
- Chèn link: <a href="địa chỉ web muốn chèn">text</a>
- Chèn hình: [img]link hình muốn chèn[/img]
- Chèn video từ youtube: [youtube]link video cần chèn[/youtube]