Wednesday, May 20, 2015

PHIM BUỔI TRAO HỌC BỔNG QUỸ TÂY DU

Mời mọi người xem và nghe buổi trao học bổng Go West Foundation tối ngày 05/5/2015 vừa qua. Một phim dài 100 phút được chia ra làm 4 phần như sau:

PHẦN I: KHAI MẠC


PHẦN II: GIỚI THIỆU QUỸ TÂY DU


PHẦN III: TRAO HỌC BỔNG


PHẦN CUỐI: HỌP BÁO


TOÀN BỘ BUỔI TRAO GIẢI


Sài Gòn, 20/5/2015


1 comment:

Ghi một nhận xét:
- Tô đậm: <b>câu muốn tô đậm</b>
- Chữ nghiêng: <i>câu muốn in nghiêng</i>
- Chèn link: <a href="địa chỉ web muốn chèn">text</a>
- Chèn hình: [img]link hình muốn chèn[/img]
- Chèn video từ youtube: [youtube]link video cần chèn[/youtube]