Thursday, July 16, 2015

ĐƯỢC MẤT SAU CHUYẾN ĐI CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG


Bài đọc liên quan:

LỜI PHI LỘ

Sau chuyến đi của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Hoa Kỳ, có nhiều ý kiến khác nhau về từng cá nhân lãnh đạo Việt Nam, khi mà việc ông bộ trưởng quốc phòng đổ bệnh, cả 2 ông bí thư và phó bí thư quân ủy trung ương của nhà cầm quyền Việt Nam đều vắng mặt trong Đại hội toàn quân 5 năm diễn ra 1 lần vào ngày 01/7/2015 vừa qua, tôi thấy cần viết một bài về cái được, cái mất trong tương lai của nước Việt. Đặc biệt, được và mất của tổ quốc và dân tộc, chứ không bàn đến được, mất của nhà cầm quyền.

Nhìn nước Việt và chế độ đang cầm quyền nước Việt hôm nay phải nhìn bản chất của nó, thông qua lịch sử gần đây ít nhất 30 năm. Không nên hời hợt tách một vài con người chóp bu trong nhóm cầm quyền tập thể ở Việt Nam, cách nhìn sai lệch này sẽ đưa chúng ta vào một nhận xét cảm tính, và không khoa học.

CƠ CẤU QUYỀN LỰC NHÂN SỰ XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY

Về mặt cơ cấu quyền lực cá nhân của xã hội đơn nguyên tập quyền tập thể của xã hội Việt Nam hiện nay, như tôi đã viết, nó là một xã hội phong kiến kiểu mới, khác với phong kiến kiểu cũ thời ông Lê Duẫn nắm quyền trở về trước. Nhưng, người đứng đầu chính quyền là tổng bí thư đảng cầm quyền chứ không phải là chủ tịch nước, hay chủ tịch quốc hội, hay thủ tướng.

Mỗi lời nói, phát biểu trước công chúng của tổng bí thư là không chỉ đại diện cho ông ta, mà là đại diện cho bộ chính trị, cho hơn 270 ủy viên dự khuyết và chính thức trung ương đảng, và tất cả hơn 3 triệu đảng viên của đảng cầm quyền tại Việt Nam. Các nhân vật của tứ trụ triều đình phát biểu không phải phát biểu cho riêng cá nhân họ, mà là phát biểu của chính tập thể hơn 3 triệu đảng viên của đảng cầm quyền. Chính vì thế, họ phải cầm giấy đọc, vì ý kiến này là của chung và là quyền lợi của đảng cầm quyền, chứ không phải của riêng cá nhân họ. 

Lược qua điều này để thấy, không nên trách cá nhân bất kỳ một vị lãnh đạo nào của cộng sản ở Việt Nam, mà cái cần thiết là, hãy làm sao để đảng cầm quyền ở Việt Nam hiện nay phải thay đổi cơ chế chính trị của họ đang theo đuổi là không phải vì dân tộc và đất nước. Việc này không dễ trong 50 năm tới.

LỊCH SỬ QUAN HỆ NGOẠI GIAO NƯỚC VIỆT 40 NĂM QUA

Sau 30/4/1975, điều ắt phải đến là, Việt Nam phải xem Hoa Kỳ và khối đồng minh của Hoa Kỳ là kẻ thù. Việt Nam phải xem đồng minh và Liên Xô Trung Cộng là bạn. Đây là một sai lầm lớn nhất của hậu quả về cả tầm nhìn, và tâm đối với tổ quốc và dân tộc, khi cả người dân bị hậu quả chiến tranh chia đôi đất nước cũng bị vạ lây.

Nhưng vì hiểu dã tâm của Trung Cộng, nên ông cố tổng bí thư Lê Duẫn - người nắm toàn bộ quyền bính lúc bấy giờ - đã phải đưa ra quan hệ ngoại giao thiên về Liên Xô và Đông Âu cũ. Đây là một sách lược sai lầm trong binh pháp Tôn Tử về ngoại giao mà ông Hồ Chí Minh đã vạch ra khi còn chiến tranh - dĩ bất biến ứng vạn biến - ngoại giao đa phương. Đó là, một chiến lược sai lầm thời ông Duẫn, và nó đã để lại cuộc chiến biên giới phía Bắc và Tây Nam năm 1979. Hòa bình vẫn chưa đến với nước Việt cho mãi đến 1989, khi Việt Nam rút toàn bộ quân đội ra khỏi Cambodia.

Người đã khởi đầu ý tưởng quan hệ ngoại giao đa phương trở lại không ai khác là cố phó thủ tướng, kiêm bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch. Thời điểm ông đưa ra ý tưởng này vào năm 1987, cũng là thời điểm ông phải bị từ bỏ chức vụ của mình vào ngay nhiệm kỳ mới của đại hội đảng cộng sản ở Việt Nam lần thứ VII vào tháng 6/1991. Năm 1987, khi ông Nguyễn Cơ Thạch đưa ra ý tưởng ngoại giao đa phương, trong đó, phải lập lại bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ, cũng là thời điểm những dấu hiệu khối Đông Âu và Liên Xô cũ bắt đầu có sự sụp đổ, nhưng chưa ai thấy nó là mối nguy cho tổ quốc và dân tộc Việt. 

Ngay cả khi ông cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh bị ông Gorbachev xem thường tại Đại hội Cộng sản toàn thế giới diễn ra tại Berlin của Đông Đức vào cuối năm 1989, ông vẫn chưa thấy cần phải ngoại giao đa phương để cứu tổ quốc và dân tộc, mà ông chỉ thấy cần phải cứu đảng của ông. Nên mới có Hội nghị Thành Đô 1990.

Ngay sau khi chữ ký của Hội nghị Thành Đô chưa ráo mực thì các lãnh đạo Việt Nam đã thấy ngay nước Việt sẽ bị đắm chìm trở lại ngàn năm Bắc thuộc. Nên một khởi động cho quan hệ ngoại giao đa phương, và ông Richard Holbrooke đã có mặt cho những chuyến đàm phán con thoi để 4 năm sau khi ký kết Hội nghị Thành Đô, ông tổng thống Bill Clinton xóa cấm vận kinh tế với Việt Nam vào ngay cái ngày thành lập đảng cộng sản ở Việt Nam 03/02/1994, thế mới thấy Hoa Kỳ quá hiểu Việt Nam như thế nào? Nhưng các đời cựu tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam trước ông Nguyễn Phú Trọng đều vẫn xem Hoa Kỳ là cựu thù, chưa phải là đối tác.

Bây giờ, khi mà kinh tế và chính trị Việt Nam hầu như hoàn toàn lệ thuộc vào Trung Cộng thì mới có chuyến viếng thăm của ông tổng bí thư của đảng cộng sản ở Việt Nam đến Hoa Kỳ. Qua đó, chúng ta phải thấy là, chuyến đi này không phải chỉ mới xuất hiện về ý tưởng gần đây, mà phải từ nhiều năm trước, song gần đây mới thực sự muốn có về phía Việt Nam, khi mà Trung Cộng ngày càng lấn tới về mọi mặt, xem thường Việt Nam như một chư hầu thực sự.

Đây là một bước ngoặt thực sự để thể hiện chiến lược ngoại giao đa phương, nhưng không thay đổi quan điểm chính trị chung của tập thể đảng cầm quyền tại Việt Nam, thông qua hiến pháp mới sửa đổi năm 2013. Chính vì thế, về chính trị trong tương lai của nước Việt là không đổi. Nó cũng được ông tổng bí thư phát biểu rõ ràng tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ - CSIS: Center for Strategic International Studies.


Đây là clip rất quan trọng về chính trị Việt Nam trong ít nhất 25 năm tới.

Toàn văn phát biểu của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại CSIS được CSIS chuyển sang english. Ai có khả năng tiếng Anh, thì nên nghe toàn văn này. Nó thể hiện đầy đủ tuyên bố của nhà cầm quyền Việt Nam với Hoa Kỳ.

VIỆT MỸ AI CẦN AI?

Câu chuyện ai cần ai trong quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ thì nhiều người đã bàn, nhiều bài đã viết. Nhưng trong quan hệ ngoại giao, khi anh cần tôi, thì anh đến nhà tôi nói chuyện phải quấy.

Hoa Kỳ sẽ không vì một thị trường nhỏ 90 triệu dân Việt Nam mà bỏ đi miếng bánh to của Trung Hoa đến 1,4 tỷ dân.

Hoa Kỳ sẽ không vì Việt Nam mà phải bỏ sức người, sức của, kể cả máu xương để bảo vệ Việt Nam khi Trung Cộng xâm lăng Việt Nam, đặc biệt về kinh tế và chính trị của Việt Nam là của Trung Cộng và Việt Nam là đối tác chiến lược, là đồng minh của Trung Cộng.

Hoa Kỳ chỉ kiếm quyền lợi của Hoa Kỳ ở Việt Nam trong việc chuyển trục từ Trung Đông sang Thái Bình Dương, mà việc bao vây Trung Cộng chỉ còn hở sườn ở phía Đông Nam!

ĐƯỢC VÀ MẤT CỦA TỔ QUỐC VÀ NHÂN DÂN VIỆT TRONG QUÁ KHỨ VÀ TƯƠNG LAI

Những cái mất trong quá khứ đã quá rõ, máu xương và chia rẽ dân tộc không biết 100 năm tới có thể hàn gắn được không? Đó là chưa nói đến những cái mất khác như vị thế, văn hóa, giáo dục, etc của đất nước và dân tộc đối với thế giới, để một cái được duy nhất là đất nước thống nhất, trong cảnh người mình cai trị đồng bào mình, mà xem đồng bào như kẻ thù.

Tương lai cái được sẽ là, tình hình kinh tế trì trệ và đang sụp đổ sẽ được vực dậy, nếu Việt Nam được vào TPP. Đời sống chính trị của người dân sẽ dễ thở hơn, khi những tổ chức dân sự đứng ngoài đảng cầm quyền - nên nhớ là tổ chức dân sự đứng ngoài đảng cầm quyền, chứ không phải của đảng cầm quyền tạo ra để đứng ngoài đảng cầm quyền - ra đời và hoạt động độc lập, kiểm soát những sai trái do chính quyền của đảng cầm quyền tạo ra. Những điều này rất khó xảy ra ở Việt Nam, nếu không nói là phải 30 năm nữa, may ra, mới có, theo như quy luật xã hội học mà tôi đã viết trong bài: Thử nhìn tương lai nước Việt.

Tương lai của cái mất sẽ là, không có gì để mất, vì có còn gì nữa đâu để mà mất như bài viết gần đây của tôi với tựa đề: Nước Việt hôm nay cần gì?.

KẾT

Tôi xin lấy câu nói của ông tổ cộng sản thế giới để kết thúc bài viết này: "Không có giai cấp cầm quyền nào chịu từ bỏ vị trí thống trị của nó". Được hay mất của đất nước và dân tộc này không còn là vấn đề quan trọng, mà được mất của đảng cầm quyền quan trọng hơn trong 85 năm qua.

Asia Clinic, 13h50' ngày thứ Năm, 16/7/2015

9 comments:

 1. Họng súng đẻ ra chính quyền. sản

  Nên ở xã hội đơn nguyên tập quyền thì "Họng súng" được thiết lập theo nhiều tầng nấc như "Hệ Thống Bán Hàng Đa cấp"

  Ví Dzu" Đơn nguyên tập quyền thì Tổng bi thư nắm súng đạn: thể hiện ở chổ (chủ tịch Quân ủy TW = là Tổng bí thư.)

  Tập quyền chổ dưới trướng (Tổng bi thư = Quân ủy TW) là gồm 5 ủy dziên ( có 1 ghế ủy diên thuộc Bộ trưởng Bộ quốc phòng dưới trướng Tổng bi thư).

  Tập quyền ở chổ (Bộ trưởng Bộ quốc phòng =là chủ tịch đứng đầu Hội đồng quốc phòng an ninh quốc gia) cai quản 5 ủy dziên bên dưới ( có 1 ghế ủy dziên là Bộ trưởng Bộ công An dưới trướng Bộ trưởng Bộ quốc phòng).

  Tâp quyền và nhiều tầng lớp như thế :Nên không ai có thể nói tiếng nói cải cách đổi mới về thể chế nên việc thay đổi vận mệnh đất nước là không 1 cá nhân nào làm nổi. Cho Dù "Trung công tiến vào Thăng Long " Campuachia tiến vào sài gòn cũng lắm Dùng chiến thuật " Vườn không Nhà trống" Thế cờ này cụ Tổ sản Vệ bày ra thì dân Vệ phải gánh chiụ và phải tự đi tìm lời giải:

  Lời giải lúc này là nhanh chóng hinh thành nhiều tổ chức dân sự nhằm phá thế Bao Vây cô lập của Sản con vừa tạo thế vươn lên "ĐỂ NHIỀU TỔ CHỨC DÂN SỰ KẾT NÔI THẾ GIƠI BẰNG NHIỀU TẦNG NẤC VỚI DÂN VỆ". nhằm thoát Sản Cha. Bởi Chinh "dân Vệ" mới cứu được "dân Vệ".


  ReplyDelete
 2. "Không có giai cấp cầm quyền nào chịu từ bỏ vị trí thống trị của nó". Được hay mất của đất nước và dân tộc này không còn là vấn đề quan trọng, mà được mất của đảng cầm quyền quan trọng hơn trong 85 năm qua.

  Bài viết rất sâu sắc và kết luật rất chính xác. Trước 1975, ông Nhu đã nói:

  CHỈ LÀ VẤN ĐỀ THỜI GIAN
  Các nhà lãnh đạo miền Bắc, khi tự đặt mình vào sự chi phối của Trung Cộng, đã đặt chúng ta trước một viễn ảnh nô lệ kinh khủng. Hành động của họ, nếu có hiệu quả, chẳng những sẽ tiêu diệt mọi cơ hội phát triển của chúng ta, mà lại còn đe dọa đến sự tồn tại của dân tộc.

  Nay ngồi nghĩ lại và nhìn sự thật đã cho thấy...
  Cảm ơn
  tác giả có tầm nhìn chính xác...

  ReplyDelete
 3. Xưa, khi cuốn: "Nỗi buồn chiến tranh" của nhà văn Bảo Ninh mới xuất bản, nó như một luồng gió cho nền văn học viết về chiến tranh Việt Nam, mình có mua 1 cuốn trước khi nó bị tịch thu và cấm phát hành.

  Mình đọc Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh cũng thấy nó tản mạn, không liên tục, không có tư tưởng lớn cho một dân tộc như, Cuốn theo chiều gió của Magaret Michell của Mỹ, hay "Tiếng con chim hót trong bụi mận gai" của Collin Mc Callaugh của Úc, etc...

  Một dân tộc lớn phải gắn liền với những tác phẩm lớn nói lên tư tưởng lớn của dân tộc đó. Nhìn dân Việt, nền văn học chưa có tác phẩm nào lớn, ngoài, "Tuấn chàng trai nước Việt" của Nguyễn Vỹ. Nhưng ông Nguyễn Vỹ cũng chỉ nói lên nỗi buồn của một đại diện trí thức nô lệ trong một dân tộc nô vong. Tất cả các tác phẩm khác cũng không hơn về tư tưởng.

  Trong khi, nước Việt lịch sử hơn 2600 năm thì hơn 1500 năm chiến tranh, nhưng tại sao mãi đến nay chưa có tác phẩm nào mang tư tưởng của dân tộc Việt có tầm vóc, mà chỉ là như, "Mảnh đất lắm người nhiều ma" của Nguyễn Khắc Trường ám chỉ cái văn hóa bần nông, làng xã của nước Việt chỉ có cùng nhau nắm cảng lôi xuống đầm lầy thôi? Đau lắm!

  ReplyDelete
 4. Nhạc phẩm "Ca ngợi Tổ quốc- 歌唱祖國" của "nước bạn" - Nhạc phẩm được sáng tác vào tháng Chín năm 1950, tác giả Vương Tân - 王莘 - ở Trung Hoa là một nhạc phẩm hay đến xuất thần cả về nhạc lý và ca từ.

  Không phải ngẫu nhiên mà VTV1 lại dùng nhạc phẩm "Ca ngợi Tổ quốc- 歌唱祖國" của "nước bạn" để làm nhạc nền cho đêm kỷ niệm ngày thương binh tử sĩ 27/7/2015. Đây là một sự cố ý có chủ đích, mà không thể chối cãi được.

  Sau sự cố này, chắc chắn không phải ai ở Việt Nam cũng nhìn ra. Nhưng tôi chắc chắn một điều là tình hình ở VTV sẽ được cấp trên đem ra mổ xẻ rất dữ. Nhưng tôi vẫn hy vọng, đây là một sự cố ý muốn nhắn gửi với lãnh đạo cấp cao một thông điệp rằng, nước Việt đang họa nô lệ ngàn năm trở lại.

  Vậy thì sự cố ý ấy do ai dựng ra, nó nhằm mục đích gì, nhắn gửi với ai? Hãy trả lời 3 câu hỏi này người Việt sẽ hiểu tình hình đất nước hôm nay như thế nào, để chuẩn bị cho ngày mai.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Đừng quan tâm chuyện ông Phùng Quang Thanh sống hay đã chết, vì sự kiện ông ấy sống hay chết không còn quan trọng với đất nước Việt nữa, vì vai trò của ông ấy đã hết khi chân dung quyền lực mổ xẻ rồi các bạn ạ. Sự cố sử dụng bản nhạc này làm nhạc thiều quan trọng hơn chuyện ông đại tướng sống hay chết cả ngàn lần đấy!

   Tôi mong những người dân Việt hãy có một tư duy khoa, óc quan sát và tư duy triết học, để nhìn bản chất của vấn đề hơn là nhìn hiện tượng rất ngây thơ và dễ bị định hướng đến chỗ ngu muội.

   Chúc các bạn là những người thông thái,

   Delete
  2. Bạn nào làm cái youtube ngắn nhạc thiều ở đoạn 3'20" khi chủ tịch nước được mời lên phát biểu xem có phải bản nhạc: "Ca ngợi Tổ quốc" của Vương Tân không nhé:
   https://www.youtube.com/watch?v=Jzm6qXUyBT8

   Delete
 5. Mình chưa bao giờ cho rằng anh ấy lú, vì lú thì làm sao đứng trên tất cả mọi người? Và dù sao thì anh ấy vẫn là người làm được điều có học nhất trong tất cả các đời tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam phải không? Đừng nên cảm tính khi nhận xét về anh ấy các bạn ạ. TBT Nguyễn Phú Trọng 'sắp thăm Nhật'.

  ReplyDelete
 6. Mới vừa bang giao trở lại sau 50 năm là thù địch thì Mỹ và Cu Ba đã hợp tác nhau để bảo vệ vùng biển chung để không bị thay đổi hệ sinh thái biển.

  Thực tế khách quan thì Mỹ chả cần đánh Cu Ba bằng vũ lực, mà nếu đánh bằng vũ lực thì Cu Ba cũng chả thể nào chống đỡ được, nên theo thời gian Cu Ba tự biết mình phải làm gì để sống cho nhân bản.
  Còn Việt Nam và Trung Hoa thì đã là đồng minh chiến lược 65 năm qua, nhưng lại lắm mưu đồ ăn chia, lấn chiếm, gây chiến và xâm lược trên biển.

  Nhìn cái cách cư xử nhau là hiểu rằng sức mạnh mềm của Mỹ hay của Trung Hoa như thế nào? Hơn thế nữa, chơi với cộng sản hay chơi với tư bản thì cái nào tốt hơn?

  ReplyDelete

Ghi một nhận xét:
- Tô đậm: <b>câu muốn tô đậm</b>
- Chữ nghiêng: <i>câu muốn in nghiêng</i>
- Chèn link: <a href="địa chỉ web muốn chèn">text</a>
- Chèn hình: [img]link hình muốn chèn[/img]
- Chèn video từ youtube: [youtube]link video cần chèn[/youtube]