Friday, April 1, 2016

BÀN VỀ MỘT NỀN CHÍNH TRỊ CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN


Bài đọc liên quan:

MỞ ĐẦU

Kỳ họp quốc hội cuối cùng của khóa XIII nhằm mục đích bãi nhiệm 3 chức vị chủ chốt: chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội khóa XIII và bầu lại 3 nhân vật mới để thay thế. Sau đó là cuộc bầu cử quốc hội trong toàn quốc cho khóa XIV, và sau nữa là vào 22/5/2016 sẽ tiến hành cuộc họp quốc hội đầu tiên cho khóa XIV để các đại biểu mới của khóa XIV sẽ bầu lại 3 chức vụ này lại một lần nữa. Đây là một kiểu làm việc rất mất công sức, tiền bạc, và thời gian của một thể chế chính trị đơn nguyên độc quyền, thậm chí cả vi hiến như nhiều ý kiến đã đưa ra.

Song, có một điều của kỳ họp quốc hội cuối cùng khóa XIII cho thấy mới mẻ là việc 3 vị trí chủ chốt đứng ra tuyên thệ trước quốc dân đồng bào. Việc tuyên thệ, về mặt hình thức cũng như một lời hứa trước quốc dân đồng bào, nhưng từ 70 năm qua, khi có quốc hội khóa đầu tiên 1946 đến nay, việc tuyên thệ chưa được làm. Một điểm nhấn quan trọng cho cuộc họp này đáng chú ý. 

Lời tuyên thệ của tân chủ tịch quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân ngày 31/3/2016.

Trong lời tuyên thệ ấy của bà chủ tịch quốc hội ngày hôm qua, 31/3/2016, toàn bộ nội dung như sau: "Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tôi nguyện nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”. Có nhiều ý kiến cho rằng, nếu bà tân chủ tịch đừng thêm câu thứ 2 trong tuyên thệ "Tôi nguyện...giao phó" thì rất hay.

HIẾN PHÁP LÀ GÌ?

Trong bài Thoát Trung Luận 3 tôi đã viết rất rõ ràng: "Hiến pháp không chỉ là luật cơ bản, mà còn là hợp đồng khế ước giữa chính trị gia với tổ quốc và dân tộc". Chứ hiến pháp không phải của đảng phái chính trị hay quyền lợi của bất kỳ một nhóm người nào!

Như vậy, để có một hiến pháp đúng nghĩa cho một quốc gia thì cần phải có một tầng lớp chính trị chuyên nghiệp, chứ không phải một tầng lớp chính trị nghiệp dư đi theo vì quyền lợi riêng tư của đảng phái của mình. Thế nào là tầng lớp chính trị chuyên nghiệp?

TẦNG LỚP TRÍ THỨC VIỆT ĐÃ CÓ CHƯA?

Trước tiên ta hãy nói về tầng lớp trí thức, sau đó sẽ bàn về tầng lớp chính trị gia chuyên nghiệp. Vì chính trị gia quyết định vận mệnh quốc gia, nhưng trứ thức cũng góp phần to lớn đến những quyết định của chịnh trị gia.

Sự xuất hiện của từ "trí thức" khi một văn bản kháng nghị công bố năm 1906 - do nhà văn Émile Zola ký tên đầu - lại được thủ tướng Pháp Clemenceau (tiến sĩ, nhà báo) gọi là Tuyên ngôn của Trí thức (Manifeste Des Intellectuels). Thế là một tính từ trở thành danh từ mới, chưa hề có trong các từ điển lớn trước đó như Larousse 1866-1878 hay Đại từ điển Bách khoa 1885-1902. Ngay sau đó, thế giới đã chấp nhận một từ ngữ mới.

Sau 30/4/1975 hầu như ở Việt Nam không có bất kỳ một tầng lớp nào trong xã hội mang tính chuyên nghiệp, ngoại trừ tầng lớp lao động nghèo và tầng lớp đảng viên đảng cộng sản. Vì định nghĩa của chữ tầng lớp là: "Lớp người sống cùng thời có địa vị và lợi ích như nhau". 

Có người cho rằng, ở Việt Nam có tầng lớp trí thức. Nhưng với chính sách chia rẻ để trị, đảng cộng sản ở Việt Nam đã làm cho nước Việt không có một tầng lớp trí thức thực sự. Cho nên trên khái niệm tầng lớp thì ở Việt Nam không có tầng lớp trí thức, mà chỉ có những nhóm người nhỏ lẻ có học khác nhau về địa vị và lợi ích khác nhau, trong đó, những người có học trong đảng cộng sản có lẽ là đông nhất. Họ không phải trí thức vì theo định nghĩa và vai trò của trí thức với xã hội, thì những người có học trong đảng cộng sản không đủ 3 tiêu chuẩn trí thức sau đây:

1. Trí thức là người có kiến thức sâu xa về một hay nhiều lĩnh vực hơn sự hiểu biết của mặt bằng chung của xã hội vào từng thời kỳ.

2. "Trí thức" có thể được dùng để chỉ ba loại người sau đây:

Một trí thức là một người sử dụng tư tưởng và suy luận, trí thông minh và các suy luận có tính phản biện và phân tích, trong một ngành nghề nào đó hay là trong tư cách cá nhân và là

2.1. Một người có liên hệ với các ý tưởng và các lý thuyết trừu tượng;
2.2. Một người mà với ngành của mình (ví dụ triết học, phê bình văn học, xã hội học, luật, phân tích chính trị, khoa học lý thuyết v.v.) tạo ra và truyền bá các ý tưởng mới;
2.3. một người với kiến thức sâu rộng về văn hóa nghệ thuật đã làm cho tiếng nói của họ có ảnh hưởng trong công chúng.

3. Trí thức phải biết dấn thân vì cộng đồng. Có học mà chỉ biết ngủ yên trong cái vỏ bọc kiến thức của mình thì không được gọi là trí thức.

Nhà trí thức nghiên cứu, phân tích, và chỉ trích trong các cuộc tranh luận cũng như các hoạt động công cộng, để gây ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội. Điều này có thể đưa tới những xung đột với các chính trị gia, cũng như những người cầm quyền. Đối với chính phủ của một nước thái độ của họ có thể là ra mặt ủng hộ những dự định cải tổ hay chống đối lại chúng. 

Giới trí thức như vậy cũng là những người tạo ra các ý thức hệ hoặc là những người chỉ trích. Khi nào mà quan điểm của họ đồng tình với những người nắm quyền, họ có thể là những người giúp đỡ rất hiệu lực, ngược lại khi họ không đồng ý, họ trở thành những nhà bất đồng chính kiến và có thể bị trù dập. Những nhà bất đồng chính kiến thành công có thể được tham dự vào chính quyền. 

Vì vậy đối với chính quyền giới trí thức là những thành phần khó đối phó cũng như là những phương tiện đắc lực trong việc phát triển xã hội. Triết gia Pháp Julien Benda (1867-1956) từ năm 1927 đã nhấn mạnh trong tác phẩm nổi tiếng của ông "Sự phản bội của giới trí thức". Tác phẩm này nói lên cái khuynh hướng của các nhà trí thức, trở thành những người góp phần thực hiện những quyền lợi cũng như ý thức hệ của xã hội, nhưng có cả 2 mặt tốt và xấu.

Ở miền Nam trước 30/4/1975 và cả nước trước 1954 đã từng có một tầng lớp trí thức và  chính trị gia đúng nghĩa của dân, do dân và vâ dân. Trong số đó, vì lầm đường lạc lối, mà họ đã bán rẻ lý tưởng này thành lý tưởng của phe nhóm và đảng phái, để rồi ăn năng như những gì triết gia Julien Benda đã viết về sự phản bội của giới trí thức. Ví dụ như BS Dương Quỳnh Hoa, GS Lý Chánh Trung, LS Lê Hiếu Đằng, v.v...

Giới trí thức phát triển những quan hệ bán chính thức với nhau, ra ngoài khuôn khổ làm việc và gia đình. Nhờ vậy nhóm trí thức có thể giúp đỡ cho giới cầm quyền trong chính phủ thường có nhiều tin tức hơn họ, hay những người cùng hoạt động chính trị với mình, bởi vậy họ thường được trọng nể, mặc dù cũng bị nghi ngờ vì có quan hệ với các đối thủ chính trị. 

Còn nhóm trí thức đối lập thì thường hiểu biết hơn là dân chúng trung bình, ngay cả khi hệ thống chính quyền giới hạn chặt chẽ quyền tự do báo chí. Sự hiểu biết về những chi tiết trong chính quyền thường làm cho họ trở thành mục tiêu để các nước khác dò hỏi.

TẦNG LỚP CHÍNH TRỊ GIA VIỆT NAM SAU 30/4/1975 ĐẾN 2016

Đại biểu Lê Văn Lai của đoàn tỉnh Quảng Nam phát biểu trước khi về hưu vào ngày cá tháng 4 2016, trong khi có đại biểu khác ngủ gật

Khi nào một quốc gia có tầng lớp chính khách thực sự thì xã hội mới có một nền chính trị của dân, do dân và vì dân. 

Thế nào là tầng lớp chính khách thực sự? Một chính khách thự sự đòi hỏi 3 yếu tố sau:

1. Phải có một cộng đồng chính khách bình đẳng nhau về hiểu biết, quan điểm và hành động vì hiến pháp của dân, do dân và vì dân thì mới có một tầng lớp chính khách chuyên nghiệp.

2. Những chính khách trong tầng lớp chính khách này phải hiểu làm chính trị là một nghề chuyên nghiệp như bao nghề khác. Nghề chính trị được xã hội công nhận, hưởng lương và làm nhiệm vụ của dân tộc và đất nước giao phó, chứ không phải đảng phái của mình giao phó.

3. Những chính khách thực sự phải hiểu biết để soạn thảo ra một hiến pháp của dân, do dân và vì dân. Và họ phải hiểu rằng họ làm lãnh đạo chỉ là thực hiện hợp đồng khế ước với dân là hiến pháp, chứ không phải họ làm vua muốn làm gì thì làm. Làm không tốt thì phải từ chức, làm tốt thì dân sẽ ủng hộ và bầu họ tiếp tục hợp đồng.

Phát biểu của đại biểu Trương Trọng Nghĩa tại kỳ họp cuối cùng khóa quốc hội XIII, ngày 01/4/2016.

Nhìn lại đã 71 năm khai sinh ra nước Việt hiện nay, và từ Quốc hội khóa I đến nay Việt Nam chưa có một tầng lớp chính khách thực sự chuyên nghiệp. Vì họ đặt quyền lợi cuả đảng họ đang theo lên trên quyền lợi quốc gia dân tộc, khi họ tuyên bố rằng: Nghị quyết của đảng đứng trên hiến pháp!

KẾT

Kỳ họp quốc hội cuối cùng của khóa XIII đang diễn ra ở Việt Nam hiện nay là kỳ họp mà các chính khách nghiệp dư lâu nay của Việt Nam đang học làm chính khách chuyên nghiệp.

Kỳ bầu cử quốc hội sắp tới đây cũng là kỳ bầu cử mà có nhiều ứng cử viên tự ứng cử nhất sau 1946. Họ cũng đang học cách làm chính khách chuyên nghiệp.

Cũng vậy, sau thoát đô hộ người Pháp cho đến nay, Việt Nam mới bắt đầu le lói hình thành một tầng lớp trí thức thực sự.

Rõ ràng, để một quốc gia có được những thế hệ với những tầng lớp trí thức thực sự và tầng lớp chính khách chuyên nghiệp, nhằm hình thành một nền chính trị của dân, do dân và vì dân, đòi hỏi không chỉ xương máu của dân, thời gian bằng thế kỷ, mà còn cả đòi hỏi một sự thay đổi tư duy rộng mở của một dân tộc, mà trong đó có cả mọi tầng lớp trong xã hội góp sức vào.

Sài Gòn, 13h07' ngày thứ Sáu, 01/4/2016

Cập nhật:

Đại tướng công an, kiêm bộ trưởng công an Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước ngày 02/4/2016

12 comments:

 1. Sơ tính chi phi cho tổ chức bầu cử 4 cấp. Về chi phí cho 1 người dân dự hợp hiệp thương lần 3 tại tổ dân phố là 10 k X 90 triệu. tổng chi là 900 triệu. chi phí chi các đoảng diên tham gia tổ bầu cử trung bình khoảng 300 k X 3 triệu. tổng chi là 900 triệu. Chưa tính chi phí in ấn tài liệu cho các ứng cử viện Đoảng giới thiệu...

  Đoảng Chi phí khủng như thế làm sao công bằng cho các ứng cử viên độc lập, các ứng cử viên được xem là tri thức không cùng chính kiến với Đoảng.

  Còn các ứng viên cùng chính kiến với Đoảng nói họ từng bước chuyên nghiệp thì chưa chắc. với trường hợp họ vắng mặt hoặc đi trể họ vẫn được tính nhiệm 100%. Đó là bất công cho các ứng viên ngoài hệ thống bởi làm thế họ bị đấu tố bởi sự chỉ đạo của vua con để tay sai mttq đấu tố.

  Với 3 điều kiện cơ bản còn thiếu của các ứng viên độc lập là tài chính, thời gian và trí tuệ.

  Bởi không đủ tài chính thì không thể tự đi xa, tự nuối sống, vì nguồn sống một khi bị Đoảng chỉ đạo chi phối hạn chế công ăn việc làm.

  Một là họ không đủ thời gian đi vận động chử kí ngay tai nợi mình cư ngụ. thậm chí họ bị ngăn cấm.

  Hai là họ không đủ trí tuệ đưa ra sáng kiến cách làm thúc đẫy cộng đồng đi theo họ. Họ và cộng đồng bị kiềm chế bởi pháp luật của Đoảng đưa ra buột các tay sai thực thi và giam lỏng họ tại nơi cư trú,

  Ba là các chính sách của Đoảng quy định ngặt nghèo, kiềm chế cộng đồng và kiềm chế các chính khách có tư tưởng vì dân.

  Bốn là Các chính khách có tư tưởng vì dân thì không có tiềm lực tài chính nhưng theo thời gian thì họ chỉ biết im lặng và tha hóa rồi đến tham nhũng.

  Năm là Các chính khách có tư tưởng vì dân khi được trọng dụng họ để dàng dấn thân và nhanh tha hóa rồi cũng tham.

  Các nhà trí thức bất đồng chính kiến có tư tưởng vì dân nhưng họ cũng thiếu 3 điều trên nên họ chưa giành được quyền ủng hộ từ dân dù họ nói và làm.

  ReplyDelete
 2. Cảm ơn bài viết như một tài liệu .

  ReplyDelete
 3. LÀM CHÍNH TRỊ.

  Mấy hôm nay, thấy trên thế giới mạng có nhiều thông tin về các ứng viên tự ứng cử đưa lên, nhưng hầu hết là sự bày tỏ những thất bại của các ứng viên khi đương đầu với việc đấu tố của chính quyền địa phương ở vòng hiệp thương thứ 2 dưới sự chỉ đạo của đảng cộng sản độc quyền cai trị tại Việt Nam.

  Tôi rất ủng hộ, và coi trọng tất cả mọi người đã tự ứng cử lần bầu cử quốc hội khóa 14 này. Mặc dù, ngay từ đầu, tôi đã tiên lượng đảng cộng sản sẽ chơi trò bẩn khi họ muốn loại những ứng viên mà họ nghĩ rằng, họ không thể điều khiển được khi là đại biểu quốc hội khóa 14.

  Vấn đề còn lại là, các ứng viên tự ứng cử cần phải bản lĩnh trước những trò đấu tố. Làm chính trị là nghề khó nhất trong tất cả các nghề trong xã hội. Không chỉ là làm người của công chúng, mà còn đòi hỏi là người có cái đầu thép và một trái tim quả cảm. Biết chịu áp lực dù xấu xa nhất đổ lên đầu mình, kể cả những việc cộng đồng hoặc đối thủ đặt điều tai tiếng cho mình, bằng mọi thủ đoạn gian manh của đối thủ.

  Chưa có một ứng viên tranh cử nào không bị đối thủ bôi nhọ, dèm pha, moi móc đời tư, khi đang trên đường tranh cử, kể cả ở đất nước tự do dân chủ nhất thế giới như Hoa Kỳ. Không thể có sự tế nhị, lịch sự và thượng lưu trong văn hóa đối xử ở một quốc gia có dân tộc tính bầy đàn và bị trị như ở Việt Nam.

  Nếu không vượt qua được những chuyện nhỏ này thì làm sao có thể vượt qua những chuyện lớn hơn để đi đến mục đích cuối cùng là lý tưởng mình đang theo. Và còn những kế hoạch phải thực hiện cho bằng được của mình sau khi được tín nhiệm sẽ rất gian nan hơn nhiều.
  Tôi mong rằng các ứng viên ngoài đảng cầm quyền tự ra ứng cử bất kỳ việc gì ở chính trường nước Việt Nam cộng sản của hôm nay và mai sau hãy bản lĩnh, tự tin, kiên gan trên mọi thử thách dù nhơ bẩn nhất trần gian.

  Hãy nghĩ xem, các nhân vật ở chức vụ cao cấp nhất kỳ này như Trần Đại Quang và Nguyễn Xuân Phúc, họ đã chịu búa rìu trước dư luận kể cả bằng chứng tham nhũng có thật 100%, nhưng họ vẫn cứ thẳng tiến đến đích trước đối thủ của mình và trước dư luận xã hội, thế giới như thế nào mà học hỏi trước khi quyết định nhảy vào chính trường.

  Làm chính trị là làm việc mà ta thường nghe nói: Chó cứ sủa, nhưng đoàn người vẫn cứ đi. smile emoticon

  Tôi luôn ủng hộ các bạn.

  ReplyDelete
 4. Thưa bác sĩ HH,
  Cháu không biết động cơ chính trị thật sự của những đại biểu tự ứng cử này là gì. Nhưng cứ nhìn vào tỷ lệ đại biểu ngoài Đảng trông cơ cấu của Quốc hội Việt Nam , năm 2016 là 7% ( 35/50), thì cũng thấy họ chẳng có thể có tiếng nói lơn lao nào.
  Hơn nữa trong thể chế một Đảng lãnh đạo toàn diện thì QH cũng chỉ gồm các nghị gật trước bàn dân thiên hạ.

  ReplyDelete
 5. Sáng nay trang Việt Times đăng bài Tổng Bí thư có thể ứng cử Chủ tịch nước, Thủ tướng?. Ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chia sẻ: "Về nguyên tắc thì Tổng Bí thư hoàn toàn có thể được Đảng giới thiệu ra ứng cử để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, nếu Đảng có chủ trương”. Có phải đây là động tác mở đường dư luận để xã hội chuẩn bị tiếp nhận 2 trong 1 theo Trung cộng?

  ReplyDelete
 6. Báo Tuổi Trẻ đưa tin Đỗ Bá Tỵ, Phùng Quốc Hiển - hai phó chủ tịch Quốc hội, thì hôm qua 04/4/2016 có 9 người bị đem ra bỏ phiếu, nhưng chỉ dám công bố tỷ lệ của 8 người, còn đại tướng Đỗ Bá Tỵ thì không dám công bố tỷ lệ làm sao?

  Trích: Ông Tỵ (62 tuổi, quê quán Hà Nội) sẽ phụ trách lĩnh vực quốc phòng - an ninh thay nguyên phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn.

  Tân Phó chủ tịch QH thứ hai là ông Phùng Quốc Hiển (58 tuổi, Phú Thọ, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách) với số phiếu 433 (87,65%). Ông Hiển sẽ phụ trách lĩnh vực kinh tế, tài chính - ngân sách thay bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã được bầu làm chủ tịch QH.

  Kết quả kiểm phiếu được công bố lúc 8g sáng 5-4 cho thấy bảy ứng cử viên khác cũng đã trúng cử ủy viên Ủy ban thường vụ QH. Đó là các ông, bà:

  - Hà Ngọc Chiến (59 tuổi, Cao Bằng, dân tộc Tày, Phó chủ tịch Hội đồng dân tộc) với 467 phiếu (94,53%).

  - Lê Thị Nga (52 tuổi, Hà Tĩnh, phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp) với 408 phiếu (82,59%).

  - Nguyễn Đức Hải (55 tuổi, Quảng Nam, phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra TƯ) với 436 phiếu (88,26%).

  - Võ Trọng Việt (59 tuổi, Hà Tĩnh, thượng tướng, thứ trưởng Bộ Quốc phòng) với 450 phiếu (91,09%).

  - Nguyễn Thanh Hải (46 tuổi, Hà Nội, phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng) với 295 phiếu (59,72%)

  - Nguyễn Thúy Anh (53 tuổi, Phú Thọ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội) với 321 phiếu (64,98%).

  - Trần Văn Túy (59 tuổi, Bắc Ninh, phó trưởng Ban tổ chức Trung ương, phó trưởng Ban công tác đại biểu của Ủy ban thường vụ QH) với 439 phiếu (88,87%).

  Quốc hội đã thông qua các nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử phó chủ tịch Quốc hội và ủy viên ủy ban thường vụ Quốc hội. Được biết, tất cả chín nhân sự nói trên đều là ủy viên Trung ương Đảng.

  Như vậy Ủy ban thường vụ QH đã được kiện toàn đủ số lượng 18. Ngoài Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và chín ủy viên mới được bầu, tám người tại vị gồm 2 phó chủ tịch QH Tòng Thị Phóng và Uông Chu Lưu, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học- công nghệ & môi trường Phan Xuân Dũng, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Trần Văn Hằng, Tổng thư ký QH- chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Đức Hiền.

  ĐÀ TRANG - LÊ KIÊN

  ReplyDelete
 7. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 8. BI KỊCH CỦA KẺ CÓ HỌC DƯỚI MÁI TRƯỜNG CỘNG SẢN!

  Trước đại hội 11 và 12 rất nhiều đại biểu quốc hội và những người có học dưới mái trường cộng sản ý kiến và mong chờ rất nhiều ở các chính khách nghiệp dư đi lên từ một nền văn hóa và giáo dục tăm tối, để rồi tất cả họ đều thất vọng ê chề.

  Biết nhiều thông tin, nhưng không nhìn được bản chất vấn đề để đưa ra phương án giải quyết, mà chỉ làm giật gấu vá vai là đặc trưng của người có học dưới mái trường cộng sản. Họ thỏa hiệp như một kẻ tội đồ với cộng sản, và tự cho mình là tầng lớp trên của xã hội.

  Họ tự cho mình có vai trò đóng góp cho xã hội, ví dụ bài viết này: Nếu rượu không mới, nhưng đóng góp theo kiểu mong chờ những kẻ chỉ biết ăn chia và giành ghế cầm quyền, nhưng họ lại đổ lỗi cho nhân dân đang mơ một giấc mơ Đại Lãn - há miệng chờ sung.

  Đại diện cho những người có học này là những tiến sĩ, cán bộ, nhân viên đang lên tiếng phản biện sau những thất vọng về bộ sậu ông Nguyễn Phú Trọng sau đại hội 12 cũng đang đấu đá nhau tranh giành quyền độc tôn quyền lực, và không chịu đổi mới.

  Họ có học, có thông tin, nhưng họ không được trang bị 3 vấn đề cốt yếu từ nền giáo dục ngu dân để trị của cộng sản là: tư duy, khai phóng và nhân bản. Nên họ như thầy bói mù sờ voi. Biết bao giờ đất nước này khá được với những loại người có học như thế này?

  Cái cần thiết của những kẻ có học này bây giờ là hya2nh động, dấn thân, và biết nhục để đưa dân khí, dân trí nước Việt đi lên, chứ đừng ngồi mong chờ những kẻ bán linh hồn cho quỹ dữ.

  Vài hôm nay, câu chuyện bộ tứ mới làm thất vọng những fan hâm mộ đã có những status trách móc bộ tứ, nên tôi có status này để họ nhìn lại mình. Chỉ thế thôi.

  ReplyDelete
 9. TRÒ DÂN CHỦ GIẢ CẦY.

  Năm nay nhiều người chớp cơ hội tự ứng cử đại biểu quốc hội là điều mừng cho dân khí hơn là cho dân chủ. Đại biểu tự ứng cử quốc hội buộc phải lấy ý kiến địa phương mình đang sống ở vòng hiệp thương thứ Hai. Một số người tự ứng cử như ông Trần Đăng Tuấn qua vòng hiệp thương thứ Hai tại địa phương mình cư ngụ từ lòng dân, nhưng lòng đảng không qua được.

  Nhưng những đại biểu lòng đảng thì chả cần qua hiệp thương lần Hai cũng qua tuốt ở các kỳ bầu cử đại biểu quốc hội trước. Ví dụ, những người ở địa phương khác nhưng làm đại biểu quốc hội cho địa phương khác, cả năm chả bao giờ về địa phương mình đại diện, nhưng vẫn cứ là được dân "tin yêu" trúng cử nhiều kỳ. Trong số đó, có ông đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc ở Hà Nội nhưng là đại biểu tỉnh Đồng Nai, và nhiều đại biểu khác, như là một kiểu dân tin vào đảng, vào quốc hội, để quốc hội diễn tuồng dân chủ công khai.

  Liệu lần này có đại biểu lòng đảng nào ở địa phương khác qua vòng hiệp thương thứ Hai ở một địa phương mà mình không sống, dân không biết mình là ai, trúng cử để chém gió diễn tuồng cho lời thề của tân chủ tịch quốc hội đẹp lão không?

  Chắc chắn có, vì nền dân chủ giả cầy phải thế.

  ReplyDelete

 10. Chả hiểu sao ông thứ trưởng bộ nhoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken lại đi thăm Hà Nội vào 20 và 21/4/2016, mà trong chuyến thăm này ông lại nói chuyện về chiến lược Hoa Kỳ Việt Nam, rồi nói chuyện với doanh nhân, thành viên cấp cao nhà nước và sinh viên làm gì? Nó như là chuyến đi của nguyên thủ quốc gia cho xong chuyện ấy. smile emoticon

  Tụi Mỹ chả quan tâm tụi cộng sản đánh nhau. Càng đánh nhau tụi nó càng vỗ tay. Nên có thể Obama hủy chuyến đi vì Mỹ và Phillipines đã bắt tay nhau giải quyết biển Đông.

  Hổng lẽ chuyến đi của Obama vào 31/5 và 01/6/2016 đến Hà Nội như đã định bị xóa? Hihi, ai biết trả lời dùm cái. Hay à nha.

  ReplyDelete

 11. DÂN CHỦ ĐẾN THẾ LÀ CÙNG!

  Sau vòng hiệp thương lần thứ 3 ở Sài Gòn, trong 25 người tự ứng cử như sau:
  1. 5 người xin rút lui.

  2. 12 người không đủ 50% ngay vòng hiệp thương thứ 2.

  3. 6 trường hợp tự ứng cử đã qua vòng hiệp thương thứ 2, nhưng có vụ việc và ý kiến cử tri phản ảnh không đáp ứng đủ tiêu chuẩn gồm: ông Đoàn Văn Đức - giám đốc Công ty CP Đức Hạnh; ông Lê Đình Hùng - giám đốc Công ty TNHH kinh doanh vàng Tân Cửu Long; ông Nguyễn Văn Hùng - tổng giám đốc Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng Đất Vàng; ông Trần Ngọc Nhạc - lao động tự do; ông Lư Nguyễn Xuân Vũ – chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP XNK N.P.T và ông Phạm Thế Viết Tiến - nhân viên kế toán Công ty CP Nam Tiến.

  4. Số tự ứng cử còn lại trong danh sách là 4 người (2,3%), bao gồm: ông Trần Quang Thắng - Viện trưởng Viện Quản lý và Kinh tế IEM; bà Nguyễn Thị Huyền - trưởng phân xưởng sản xuất Nhà máy chế biến thực phẩm Công ty Cầu Tre; luật sư Hà Hải - trưởng Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự; ông Lê Nguyễn Minh Quang - tổng giám đốc Công ty Bachy Soletanche Việt Nam.

  ReplyDelete
 12. DANH SÁCH VÀ LÝ DO DÂN CHỦ GIẢ CẦY CÁC ỨNG VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2016-2021.

  Theo bà Lê Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội cho rằng những người đưa vào danh sách hiệp thương 3 thì cơ bản đều đủ tín nhiệm, điều kiện. Nhưng ở đây với số lượng, cơ cấu, thành phần được phân bổ chỉ có hạn nên chúng ta nói với nhau nôm na là "so bó đũa, chọn cột cờ" chứ không phải những người đó không đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, đạo đức, uy tín, trách nhiệm.

  Hơn nữa, theo tớ, do quốc hội Việt Nam chỉ là sai nha diễn tuồng, và đảng vừa đá bóng vừa thồi còi theo kiểu dân chủ giả cầy nên danh sách 38 người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV được lựa chọn tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 gồm:

  Người được giới thiệu:

  1. Hoàng Trung Hải - Bí thư Hà Nội
  2. Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch HĐND HN
  3. Ngọ Duy Hiểu - Bí thư huyện Phúc Thọ
  4. Bùi Huyền Mai - Phó Trưởng ban pháp chế HĐND HN
  5. Trần Thị Phương Hoa - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ HN
  6. Bạch Tố Uyên - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ba Trại, huyện Ba Vì
  7. Nguyễn Doãn Anh - Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô
  8. Ngô Quốc Chính - Chủ tịch công đoàn Công an Hà Nội
  9. Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc Công an Hà Nội
  10. Nguyễn Hữu Chính - Chánh án Tòa án nhân dân Hà Nội
  11. Đào Tú Hoa - cán bộ Tòa án nhân dân Hà Nội
  12. Phan Thanh Chung - Chủ tịch Công đoàn, Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội
  13. Phạm Quang Thanh - Tổng Giám đốc Tổng công ty du lịch Hà Nội
  14. Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn điện lực Việt Nam
  15. Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương
  16. Nguyễn Phi Thường - Tổng Giám đốc Tổng công ty vận tải Hà Nội
  17. Phạm Xuân Anh - Phó Hiệu trưởng ĐH Xây dựng
  18. Hoàng Văn Cường - Phó Hiệu trưởng ĐH Kinh tế quốc dân
  19. Nguyễn Thị Lan - Học viện nông nghiệp Việt Nam
  20. Lê Quân - Phó Giám đốc Đại học quốc gia
  22. Phạm Thị Thu Thủy - Đại họcThương Mại
  23. Bùi Thị An - Chủ tịch Hội hóa học Hà Nội
  24. Trần Danh Lợi - Tổng thư ký Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Hà Nội
  25. Nguyễn Thị Bích - giáo viên Trung học phổ thông dân tộc nội trú Ba Vì
  26. Lê Thị Oanh - Hiệu trưởng THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam
  27. Dương Minh Ánh - Hiệu trưởng Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội
  28. Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng phòng tổ chức biểu diễn, Nhà hát múa rối Thăng Long
  29. Lê Phương Linh - Bệnh viện đa khoa Đống Đa
  30. Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc viện tim Hà Nội
  31. Tạ Văn Thảo - Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm số 2 Hà Nội
  31. Nguyễn Thị Thanh - Phó Giám đốc Trung tâm giáo dục lao động xã hội số 2 Hà Nội
  32. Nguyễn Quốc Bình - Phó Chủ tịch thường trực hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP Hà Nội
  33. Nguyễn Văn Chiến - Chủ nhiệm Đoàn luật sư Hà Nội
  34. Trần Thị Thanh Nhàn - Hội luật gia thành phố Hà Nội
  35. Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hội doanh nghiệp TP Hà Nội
  36. Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP quốc tế Sơn Hà

  Người tự ứng cử:

  37. Nguyễn Hữu Ninh – Chủ tịch Hội đồng Quản lý Trung tâm nghiên cứu, giáo dục môi trường và phát triển thuộc liên hiệp các hội KHKTVN.
  38. Nguyễn Anh Trí – Bí thư đảng ủy, Viện trưởng Viện Huyết học truyền máu Trung ương.

  Hehe, dân chủ đến thế là cùng.

  ReplyDelete

Ghi một nhận xét:
- Tô đậm: <b>câu muốn tô đậm</b>
- Chữ nghiêng: <i>câu muốn in nghiêng</i>
- Chèn link: <a href="địa chỉ web muốn chèn">text</a>
- Chèn hình: [img]link hình muốn chèn[/img]
- Chèn video từ youtube: [youtube]link video cần chèn[/youtube]