Saturday, April 30, 2016

ÉTIENNE DE LA BOÉTIE VÀ BẤT TUÂN DÂN SỰÉtienne de La Boétie là một tiến sĩ xã hội học thiên tài đoản mệnh. Ông sinh năm 1530 và mất năm 1563 khi vào tuổi 33, tuổi sung sức nhất của đời người.

Ông là một thẩm phán Pháp, cũng là người được xem là khai sinh ra nền triết học chính trị hiện đại của Pháp. Ông là người đưa ra vấn đề "Bất tuân dân sự" đầu tiên cho nhân loại đối với một thể chế độc tài là phương pháp nhẹ nhàng và khả dĩ nhất để làm thay đổi một thể chế độc tài.


Năm 1548, khi chỉ mới 18 tuổi, Ông đã trình luận án tiến sĩ với đề tài: "Luận văn về sự nô lệ tự nguyện" (Discours de la servitude volontaire - The Discourse on Voluntary Servitude). Luận văn của ông như một quả bom nổ tung trời nước Pháp tấn công vào thể chế quân chủ chuyên chế độc tài của Hooàng gia Bourbon cai trị nước Pháp vào thế kỷ XVI, với đây rẫy sự ăn chia, xào xẻ đất nước trên xương máu người dân.

Nhưng các tài liệu mới đây cho rằng, "Luận văn về sự nô lệ tự nguyện" được ông viết vào khoảng năm 1552 hoặc 1553 khi ông vào những năm cuối đại học hoàn thành tấm bằng luật sư - khi ông ở vào khoảng 22 hay 23 tuổi. Dù 18 hay 23 tuổi thì với luận văn này ông đã có công lao rất lớn cho nhân loại về khai trí một vấn đề xã hội học, mà nhân loại từ trước đó không hiểu biết về sức mạnh của chính mỗi cá nhân trong xã hội looài người.

HAI TƯ TƯỞNG LỚN CỦA LA BOÉTIE

Lew Rockwell tóm tắt triết lý chính trị La Boétie như sau: Theo La Boétie, những bí ẩn lớn nhất của chính trị là sự tự nguyện tuân phục của đám đông dân chúng với nhà cầm quyền. Tại sao mọi người trên thế giới đồng ý để bị cướp phá và chịu bị áp bức bởi một bạo chúa? Nó không chỉ là sợ hãi, Boétie giải thích trong "Discours de la servitude volontaire" mà là sự đồng ý tự nguyện làm nô lệ cho nhà độc tài của chúng ta. Và ông đưa ra giải pháp bằng thuyết Bất tuân dân sự.

Từ luận cứ đó ông La Boétie đưa ra 2 tư tưởng lớn, sau này đã giúp các chính khách nổi tiếng áp dụng để làm cách mạng xã hội ôn hòa, không đổ máu, thoát khỏi ngoại xâm và cộng sản ác độc với chính đồng bào mình. Hai tư tưởng đó là:

1. Người dân các quốc gia chậm tiến là vì họ có dân tộc tính bị trị, tự nguyện nô lệ ngoại bang hoặc tự nguyện nô lệ chính khách đã bị nô lệ ngoại bang.

2. Giải quyết vấn đề tự nguyện nô lệ này rất đơn giản là người dân không cần bạo động, mà chỉ cần bất tuân dân sự với chính khách đã tự nguyện nô lệ ngoại bang hoặc bất tuân dân sự với ngoại bang.

Bất tuân dân sự - Civil Disobedience - là các hoạt động, công khai từ chối tuân theo một số luật lệ nhất định, yêu cầu và lệnh của chính phủ, hoặc của một quyền lực quốc tế chiếm đóng. Bất tuân dân sự là biểu tượng một sự vi phạm hoặc nghi thức hoặc tượng trưng luật pháp, chứ không phải là một phản đối toàn thể hệ thống. Bất tuân dân sự đôi khi, mặc dù không phải luôn luôn, được định nghĩa như là phản kháng bất bạo động.

NHỮNG NHÀ CÁCH MẠNG ĐÃ SỬ DỤNG THÀNH CÔNG BẤT TUÂN DÂN SỰ

Những người đầu tiên áp dụng BTDS là quốc phụ của Hoa Kỳ đã làm nhên cuộc Cách mạng Trà năm 1773 đã thành công ểể lập ra Hoa Kỳ năm 1776 đối với thực dân Anh. Sau đó, tại châu Á, người đứng đầu cho áp dụng bất tuân dân sự của La Boétie thành công trong cuộc cách mạng xã hội giải phóng dân tộc ra khỏi ách đô hộ thực dân là ông Mahatma Gandhi. Năm 1919, thực dân Anh ra luật chống bạo động Rowlatt. Với kinh nghiệm bảo vệ lao động Ấn Độ ở Nam Phi khi ông còn làm việc cho Anh ở Nam Phi sau khi tốt nghiệp luật sư ở London University, ông Gandhi đã kêu gọi phong trào bất tuân dân sự ở Ấn Độ.

Phong trào bất tuân dân sự của ông Mahatma Gandhi rất khắc khe và thành công khi kêu gọi các công nhân làm ở nhà máy cho thực dân Anh đình công bãi khóa, kèm theo dân Ấn Độ không dùng hàng của người Anh, các cửa hiệu đóng cửa tham gia tiệt thực, v.v... cuối cùng người Ấn đã thành công buộc thực Dân Anh phải trao trả độc lập cho Ấn Độ sau khi tách bang Pakistan ra khỏi Ấn để thành lập quốc gia Pakistan vì xung đột tôn giáo.

Những nhà cách mạng tiếp bước con đường bất tuân dân sự theo lý thuyết của La Boétie tiếp theo sau ở trên thế giới đã thành công như Nelson Mendela ở Nam Phi, Lech Walesa ở Ba Lan, Václav Havel ở Tiệp Khắc, Cách mạng Hoa hồng ở Georgia 2003, Cách mạng Cam ở Ukraina 2004, và Aung San Suu Kyi ở Miến Điện mới vừa thành công ở Miến Điện kiên trì 20 năm để vừa trở thành người hùng.

NHỮNG YẾU TỐ LÀM NÊN THÀNH CÔNG CHO BẤT TUÂN DÂN SỰ

Không phải tất cả các chính khách áp dụng phương pháp bất tuân dân sự kể trên đều áp dụng một khuôn mẫu giống nhau. Phương pháp của Gandhi là khó thực hiện nhất, nếu không nhờ vào sử dụng cộng đồng dân Ấn giáo mê tín để chấp trì chân lí và tiệt thực trong cả nước. Từ lý thuyết bất tuân dân sự biến tướng thành đấu tranh bất bạo động sau này ở các quốc gia là một hình thức rất hiệu quả.

Nhưng qua bản thân tôi nghiên cứu, có những điểm chung của tất cả các phong trào bất tuân dân sự thành công ở các quốc gia trên là phải có đủ những điều kiện sau:

1. Phải có thời cơ chín mùi cho việc thực hiện bất tuân dân sự. 

Hoàn cảnh của Ấn Độ là ông Mahatma Gandhi kiên trì đấu tranh từ 1919 đến 1947, tất cả 28 năm mới dành được độc lập bằng đảng Quốc Đại. Một phần quan trọng là nhờ vào sau chiến tranh thế giới II Anh kiệt quệ, và lòng dân Ấn đến mức phản kháng thực dân Anh vì bóc lột kiểu tư bản hoang dã.

Hoàn cảnh của Ba Lan thì được vượt quá luật nhà nước cộng sản để thành lập công đooàn đooàn kết của Lech Walesa, cùng với cơ hội tùy nguy di tản cộng sản của ông Gorbachev, khi Liên Xô sụp đổ kinh tế, không còn đủ sức bảo hộ Đông Âu mà thành.

Hoàn cảnh của Tiệp Khắc gian nan hơn, họ phải tạo phong trào Hiến chương 1977 hợp tác với chính quyền cộng sản đưa ra phương án giải quyết thảm trạng quốc gia tham nhũng, tha hóa trong một nền chính trị độc đảng, cơ hội đến khi Liên Xô tuyên bố tùy nghi di tản.

Nelson Mandela phải dùng cả 30 năm tù đày của mình và sự cao cả của một lãnh tụ tinh thần làm phong trào thoát khỏi ách thống trị độc tài của chế độ Apartheid, trong cảnh khốn cùng nhân dân Nam Phi phải làm nô lệ cho chính quyền ngay trên quê hương mình, lao động khổ sai móc tài nguyên làm giàu cho ngoại bang Hà Lan áp đặt.

Aung San Suu Kyi thì kiên trì tranh đấu 21 năm nhờ vào chế độ quân quản độc tài, nhưng hiến pháp cho phép đa đảng. Khi kinh tế và lòng dân cùng cực là lúc chính quyền độc tài quân sự phải thỏa hiệp với bà.

2. Phải có một nhân vật hoặc nhóm dẫn đường cho bất tuân dân sự trong một tầng lớp trí thức thực sự cùng chung một lý tưởng, tùy theo tình hình mà thành lập một tổ chức dân sự thực hiện lý tưởng của mình. Ấn Độ có Mahatma Gandhi, Ba Lan có Lech Walesa, Tiệp Khắc có Véclav Havel và nhóm trí thức Hiến chương 1977, Nam Phi có Nelson Mendela, và Miến Điện có người đàn bà thép Aung Kyi ai cũng rõ.

3. Phải có một lý thuyết dẫn đường, và phải biến lý thuyết đó thành hành động thực tiễn ôn hòa. Nếu ông Gandhi với chủ thuyết Chủ trì chân lý, thì ông Véclav Havel có Hiến chương 1977 với chủ thuyết "Quyền lực của nhân dân - Power of non-power". Lech Walesa có hiến chương: Đooàn kết, tự trị và độc lập. Còn ông Nelson Mandela là chủ thuyết chống chế độ phân biệt chủng tộc tại Nam Phi. Còn bà Aung Kyi thì chủ thuyết "Thoát khỏi sợ hãi" - Freedom from fear - để kêu gọi người dân cùng đấu tranh cho một Miến Điện đòan kết tự do dân chủ.

Ba trong 5 người dẫn đầu đã là khôi nguyên của giải Nobelo Hòa Bình, vì sự nghiệp cống hiến của họ đưa dân tộc mình từ cuộc sống súc vật trở về Người, mà không nhờ vào yếu tố bên ngooài như ở Tiệp Khắc và Ba Lan- ở đây là Liên Xô!

4. Phải kêu gọi được toàn dân tham gia để thực tế hóa lý thuyết dẫn đường. Yếu tố nhân hòa cuối cùng là yếu tố thành bại. Đây là yếu tố khó nhất cho một dân tộc có dân tộc tính nô lệ, chưa sẵn sàng để đủ tư chất nhận lãnh tự do dân chủ. Những dân tộc bị trị, trong tiềm thức tư duy của họ ưa chuộng tự nguyện nô lệ hơn là biết sử dụng tự chủ, dân chủ và tự do. Nếu trao cho họ những món hàng xa xỉ này, họ sẽ như một đứa trẻ được trao con dao bén, không biết dùng dao, nên đâm loạn xạ, kể cả tự đâm vào mình. Lịch sử nhân loại và cả miền Nam Việt Nam đã minh chứng rõ ràng khi những kẻ có chút chữ đã đâm loạn xạ nền dân chủ non trẻ của Việt Nam Cộng Hòa như Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tẫn Mẫm, Lý Chánh Trung, Hooàng Phủ Ngọc Tường, Tôn Thất Lập, v.v...

5. Phải trường kỳ tranh đấu, có thể 10 năm, 20 năm, 30 năm hơn như Nelson Mandela. Vì kẻ thống trị của một dân tộc tính bị trị càng không bao giờ từ bỏ sự thống trị tàn ác của kẻ đã từng bị ngoại bang đối xử tàn ác với mình. Hơn nữa, trong tiềm thức của những kẻ thống trị này luôn sống sót và trổi dậy năng lực làm nô lệ ngoại bang.

KẾT

Mỗi quốc gia có một hoàn cảnh lịch sử, một văn hóa, một tư duy, những điều kiện để xuất hiện hình thức đấu tranh cho độc lập, tự do và dân chủ xã hội. Nhưng chung hết là, cơ hội để xuất hiện khi kinh tế sụp đổ, nền chính trị lỗi thời, nhân hòa đã mất và đất trời cũng không còn thuận với ý đồ đen tối của những kẻ thống trị tham tàn. Lúc này ở Việt Nam thời cơ đã có, nhưng 4 yếu tố còn lại của một phong trào bất tuân dân sự chưa phôi thai rõ ràng.

Dân Quảng Bình biểu tình đòi Formosa đóng cửa, một phong trào bất tuân dân sự  Việt Nam bắt đầu còn tự phát

Một phong trào bất tuân dân sự tại Việt Nam cho con đường đấu tranh ôn hòa, không đổ máu vì một nước Việt độc lập, tự chủ, dân chủ và hùng cường lúc này là hoàn toàn khả thi cả nhân lực, trí lực lẫn thiên thời. Tôi sẽ trở lại đề tài này về chủ đề 1 trong 5 yếu tố làm nên phong trào bất tuân dân sự ở Việt Nam khả thi, trong những bài sau.

Sài Gòn, 14h36' thứ Bảy, 30/4/2016

7 comments:

 1. Đây là một bài viết có giá trị cao và cần được phổ biến rộng rãi.

  ReplyDelete
 2. Thời trước người cộng sản được cấy vào miền nam, họ đã luồng sâu vào trong bộ máy, là do họ được sự ủng hộ và bị được ủng hộ ngầm từ người miền nam. Bởi tính được ủng hộ và bị cưởng bách bằng bạo lực cách mạng người cộng sản nhằm buột dân chúng ủng hộ và nuôi giấu.

  Ngày nay chỉ cần 10 % những người đang xây dựng một tổ chức dân sự để được vững mạnh thì ngoài việc có đủ trí tuệ và cái tâm thu phục nhân tâm của dân chúng ra, thì việc làm của tổ chức dân sự phải thật sự thu phục được ít nhất 15% đến 20% những người cư ngụ tại địa phương của họ, việc thu phục đó đặc biệt hướng đến những người đang theo cộng sản, những người đó trong thân tâm và bản chất của họ, luôn có tâm với đất nước và cứ để họ âm thầm ủng hộ bảo vệ tổ chức dân sự của mình trước sự đàn áp của an ninh và trước sự đấu tố của cộng sản cấp trên.

  ReplyDelete
 3. Tối hôm qua họ vội vàng ra công văn Cấm chế biến hải sản không an toàn ở 4 tỉnh miền Trung để cứu tình huống, và mới các bạn xem cli PHỐ HẢI SẢN ĐÀ NẴNG: NHỮNG HÀNG QUÁN KHÔNG NGƯỜI của nhà báo Trương Duy Nhất quay chiều hôm qua 03/5/2016. Trong khi đó hôm nay Thừa Thiên - Huế: Cá nuôi lồng chết hàng loạt, và báo TT đưa tin Xuất hiện vệt nước đỏ 1,5km dọc bờ biển Quảng Bình là những điều bất thường đáng chú ý.

  ReplyDelete
 4. CÁCH MẠNG NHUNG TIỆP KHẮC 1989.

  Có bạn hỏi tôi Việt Nam mình có thể làm cuộc cách mạng nhung như Tiệp Khắc 1989 không anh?
  Tôi bảo, cách mạng nhung Tiệp Khắc 1989 có 2 điều thuận lợi hơn Việt Nam hiện nay là:
  1. Tiệp Khắc lúc đó đã có Hiến chương 1977 do tầng lớp trí thức soạn ra.
  2. Tuyên bố của Gorbachev tùy nghi di tản và xóa đảng cộng sản Liên Xô.
  Mặc dù thế, chính quyền cộng sản Tiệp Khắc vẫn đàn áp như cộng sản ở Việt Nam đã và đang đàn áp hiện nay các cuộc biểu tình của dân chúng ôn hòa.
  Chính vì thế, tôi đang viết loạt bài về chủ đề Bất Tuân Dân Sự là chiến lược tốt nhất cho tình hình Việt Nam hiện đang còn chịu dưới sự cai trị của cộng sản và chịu dưới sự quản lý của Trung cộng.

  Tôi đã viết 3 bài về bất tuân dân sự trên blog:
  Bài 1: ÉTIENNE DE LA BOÉTIE VÀ BẤT TUÂN DÂN SỰ

  Bài 2: NÓI VỚI CÁC CHÁU CÔNG AN, AN NINH VÀ QUÂN ĐỘI ĐỊA PHƯƠNG

  Bài 3: HÃY LÀM PHONG TRÀO BẤT TUÂN DÂN SỰ VÌ FORMOSA VÀ BAUXITE


  Nguồn youtube: Cách mạng Nhung Tiệp Khắc 1989.

  ReplyDelete
 5. CÁN BỘ XÃ ĂN CHẶN CỨU ĐÓI NGƯ DÂN VÙNG CÁ CHẾT HÀNG LOẠT?

  Sáng nay có một bạn trẻ đưa tôi tấm hình quảng cáo này của đảng cộng sản ở Việt Nam với cái gọi là: "QUYẾT ĐỊNH: Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do hải sản chết". Theo quảng cáo mỵ dân này thì mỗi cá thể trong hộ ngư dân bị mất việc do biển chết sẽ được chính phủ hỗ trợ chỉ 15kg gạo. Nhưng theo bạn trẻ này thì họ chỉ nhận được 10kg gạo cho mỗi đầu người. Thư bạn ấy gửi cho tôi kèm hình ảnh này như sau:

  "Bác Hải thân mến, cháu có gia đình ở thôn Tân Mỹ , xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch , tỉnh Quảng Bình nằm trong diện được nhà nước hỗ trợ gạo. Nhưng không hiểu vù lý do gì? Nhà ba người chỉ được phát có 30kg. Tính ra là mỗi ngừoi có 10kg. Vậy cháu phải khiếu nại với ai ngoài uỷ ban xã?

  Vì tất cả các hộ xung quang đều chỉ được phát 10kg/ng. Ngoài ra trong này ghi 15kg cho 1.5 tháng. Thưc sự là tất cả hàng xóm đều khó hiểu khi chỉ nhận đc 10kg/ng."


  Tôi đưa Tin Này để báo đài như Báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, BBC Vietnamese, RFA Vietnamese New, VOA Tiếng Việt, etc ... vào cuộc để xem ông Nguyễn Phú Trọng và ông Trần Đại Quang xử vụ này như thế nào? Trong khi ông phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chuyên gia phân lô bán nền ăn cướp đất của dân thì tuyên bố rằng: "Ngư dân vùng cá chết sẽ được hỗ trợ tùy mức thiệt hại".

  Báo TT trả lời là cán bộ phải chi 5kg cho tiền chuyên chở. Hehehe, chính phủ hỗ trợ ăn tiền chuyên chở hay xã huyện tỉnh ăn?

  ReplyDelete
 6. MỘT KIỂU BẤT TUÂN DÂN SỰ DỄ DÀNG LÀM CỘNG SẢN SỤP ĐỔ TRONG LÚC KINH TẾ ĐANG SỤP ĐỔ.

  Lúc 9:32' sáng hôm nay 09/5/2016, có một bạn trẻ hỏi tôi thế này:

  "Bác ơi, cháu có vài điều muốn nhờ bác chỉ giúp, hiện tình hinh biến động quá, nhà cháu có đem tiền gửi ở ngân hàng anz , đây là ngân hàng của úc hợp tác , liệu lỡ có chiến tranh hay nhà nước ôm tiền bỏ trốn hoặc Việt Nam Bị Vỡ Nợ, cháu có thu hồi tiền về từ ngân hàng này không? Vì nhà cháu ít người chỉ có 3 mẹ con mà để số tiền lớn ở nhà, cũng rât lo sợ ạ."

  Tôi xin trả lời sự thật như sau:

  "Nếu như tình hình 30/4/1975 thì bỏ bất cứ ngân hàng nào ở Việt Nam cũng mất sạch. Vì gia đình tôi ngày 30/4/1975 đã từng mất tiền trong ngân hàng BFCE - Banque Francaise du Commerce Exterieur - của Pháp đến 5.000.000 đồng VNCH, nhưng không lấy ra được, mặc dù mẹ tôi đã phải chạy từ Quy Nhơn đến Nha Trang, rồi Sài Gòn để rút, nhưng không rút kịp.

  Sau 30/4/1975, BFCE trở lại mở chi nhánh đầu tiên ở cạnh nhà sách Fahasa đường Nguyễn Huệ Sài Gòn, tôi mang giấy tờ cũ đến để đòi thì họ quy đổi ra chỉ còn 5.000 đồng Minh Tệ sau 3 lần đổi tiền và tính lãi chỉ chưa đến 20.000 minh tệ. Tôi bỏ luôn! Các bạn biết ngay trước ngày 30/4/1975 thì vàng chỉ có 25.000 đồng VNCH 1 lượng không?"


  Ngân hàng là tiệm cầm đồ. Nó buôn tiền bằng uy tín, chứ thực ra nó chả có tiền. Khi các bạn đồng loạt đi rút chỉ 10% tổng vốn pháp định của nó là nó sẽ sụp. Thế thì các bạn biết rằng bằng cách nào để đánh vào kinh tế một quốc gia khi kinh tế quốc gia ấy đang suy sụp rồi đấy!

  Chúc Bất tuân dân sự ở nước Việt thành công! Hãy chia sẻ điều này nếu bạn thấy nó là lợi ích cho mọi người. Cảm ơn nhiều.

  ReplyDelete
 7. BẤT TUÂN DÂN SỰ CHƯA BAO GIỜ THUẬN LỢI HƠN LÚC NÀY!

  ĐÀN ÁP Ở SÀI GÒN MẠNH TAY HƠN HÀ NỘI

  Những cuộc biểu tình từ sau khi Tập Cận Bình sang xoa cái đầu hói cựu chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đến nay ở 2 đầu Sài Gòn và Hà Nội, thì chúng ta đều thấy chính quyền Sài Gòn đàn áp mạnh tay hơn chính quyền Hà Nội.

  Dân thạo tin và nằm sâu trong hệ thống đưa ra những thông tin sau:

  1. Ban tuyên giáo tỉnh thành là nơi quyết định việc đàn áp mạnh tay hay nhẹ tay chứ không phải công an quyết định.

  2. Chính quyền Sài Gòn theo phe khác với phe thắng thế ăn chia ở lần 12.

  3. Phe thất thế ăn chia 12 đang có kế hoạch phá nhân sự Đinh La Thăng do phe thắng thế muốn thôn tính miền Nam.

  4. Nước mắt của cựu bí thư Lê Thanh Hải cho Võ Văn Thưởng không được chức bí thư Sài Gòn không phải là nước mắt vì Sài Gòn, mà là nước mắt thương quyền lợi riêng tư mình hơn, và cũng là nước mắt của lo lắng của cải của mình sẽ có thể bị hồi tố sau khi phe thắng thế củng cố vị trí.

  HAI GIẢ THUYẾT

  Từ đó, tất cả các cuộc biểu tình ở Sài Gòn gần đây bị trấn áp mạnh tay hơn ở Hà Nội là có nhiều nguyên nhân có thể có sau đây, mà chưa biết nguyên nhân nào đáng tin cậy:

  1. Phe thất bại ở lần ăn chia 12 đang có kế hoạch phá tan quan hệ ngoại giao quốc tế và cái nhìn của dân với chính quyền xấu đi để dân sẽ là ngòi nổ cho cuộc cách mạng xã hội. Vì người của phe thất bại ăn chia 12 vẫn còn cắm rễ sâu trong lòng đảng địch.

  2. Phe thắng thế trong lần ăn chia 12 đang có âm mưu làm xấu tình hình để bứng nốt những chiếc rễ của phe thất bại nằm trong chính quyền, bắt đầu từ quân đội và an ninh, nên tạo ra sự kiện bất bình để có cớ quy trách nhiệm. Đây là phép thử chính trị để thanh trừng nội bộ, thâu tóm quyền lực về một mối của phe thắng trận.

  BÀN LUẬN

  Như tôi đã từng viết nhiều status và cả blog về tiên lượng tình hình kinh tế chính trị xã hội Việt sau đại hội đảng lần thứ XII có 3 kịch bản: hạ sách, trung sách và thượng sách. Cuối cùng kết quả là hạ sách đã đến. Đây là điều rất mừng cho nước và dân Việt.

  Dù bằng cách nào đi nữa thì, chuyện sụp đổ chế độ cộng sản ở Việt Nam là tất nhiên, chỉ còn thời gian. Và thời gian ấy là 18 tháng kể từ lần tham dự của ông cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dụng đến Hoa Kỳ tại Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ và Asean tại Sunnylands, California vào trung tuần tháng 02/2016 vừa qua.

  Nếu theo giả thuyết thứ nhất thì, đòn đánh ngoại giao quốc tế và đối nội với lòng dân chỉ là đòn đầu tiên. Đòn đánh chí mạng tiếp theo là đòn đánh kinh tế, chưa đánh thì trời lại hỗ trợ hạn hán khắp nơi, cá chết hàng loạt. Nhưng theo tôi, sẽ có những đòn đánh kinh tế khốc liệt sẽ đến chỉ trong 6 tháng cuối năm nay từ phe thất bại ăn chia 12.

  Nếu phe thắng trận làm cú thử chính trị để thâu tóm quyền lực mà bỏ qua lòng dân, ý trời và đòn đánh kinh tế chưa triển khai của phe thất bại thì đó là một sự mạo hiểm, đùa với lửa.

  KẾT

  Song, dù là giả thuyết nào đi nữa thì, đây là cơ hội 30 năm mới có một lần, kể từ 1986, để người dân Việt Nam thực thi quyền lực của mình bằng con đường Bất Tuân Dân Sự để đẩy bánh xe lịch sử mà thiên thời, địa lợi và nhân hòa đã đựa trao về tay nhân dân.

  Chúc đất nước và dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách thống trị của cộng sản.

  Sài Gòn, 17:05’ ngày thứ Sáu, 13/5/2016

  ReplyDelete

Ghi một nhận xét:
- Tô đậm: <b>câu muốn tô đậm</b>
- Chữ nghiêng: <i>câu muốn in nghiêng</i>
- Chèn link: <a href="địa chỉ web muốn chèn">text</a>
- Chèn hình: [img]link hình muốn chèn[/img]
- Chèn video từ youtube: [youtube]link video cần chèn[/youtube]